Önkormányzati adók

Nyomtatóbarát változatPDF változat


                                                                                     
Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

befizetési számla neve számlaszám
Iparűzési adó beszedési számla: 12082001-00160532-01400006
Építményadó beszedési számla: 12082001-00160532-01000008
Egyéb bevételek beszedési számla: 12082001-00160532-02100008
Idegen bevételek elszámolási számla: 12082001-00160532-02000001
Gépjárműadó beszedési számla: 12082001-00160532-01200002
Idegenforgalmi adó beszedési számla: 12082001-00160532-01300009
Bírság beszedési számla: 12082001-00160532-01800004
Késedelmi pótlék beszedési számla: 12082001-00160532-01700007
Talajterhelési díj beszedési számla: 12082001-00160532-01600000
Államigazgatási eljárási illeték számla: 12082001-00160532-01900001
Telekadó beszedési számla: 12082001-00160532-01100005

Letölthető nyomtatványok:

  • Túlfizetés visszautalásának kérelme
  • Túlfizetés utalása más adónem számlájára

2013. évi helyi adó-naptár

Dátum Az adófizetés és adóbevallás jogcíme
Változást követő év
január 15.
Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése
Február 15. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása a kifizető által
Tárgyhó 12. Kifizető által levont termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése *
Tárgyhó 15. Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása
Március 15. Az építményadó, helyi iparűzési adóelőleg**, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó I. félévi részének befizetése
Március 20. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély által
Március 31. A 2012. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
Május 31. A 2012. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2012. évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.
Szeptember 15. A II. félévi építményadó, a 2013. évi szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleg, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, gépjárműadó II. félévre eső részének befizetése
December 20. Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adókiegészítés megfizetése
* A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót a magánszemélynek minden negyedévet követő hó 12.-ig kell megfizetnie
 
** A 2013. I. félévi iparűzési adóelőleg a 2012. évi adóelőleg 50 %-a. 

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja.