Sikeres pályázat a balatonfűzfői Városháza energetikai korszerűsítésére

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2016. június 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Városháza energetikai korszerűsítésére, amelynek eredményeként 110.841.657 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázatán.
 
A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő Városháza (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. hrsz.: 1495/133) energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, nyílászáró csere) valósul meg.
Az épületegyüttes az 1920-as években épült, az akkori kor követelményeinek megfelelően. Azóta külső korszerűsítés nem történt, így a jelenlegi költségoptimalizált követelményszinttől minden szerkezet elmarad.
Az épület fűtési rendszerét az elmúlt években korszerűsítették. A megfelelő hatásfok eléréshez szükséges az épület fajlagos hőveszteségét csökkenteni utólagos hőszigeteléssel és nyílászáró cserével.
Az épület energetikai besorolása: GG (Átlagost megközelítő), káros anyag kibocsátása és működési költsége magas. Annak érdekében, hogy az üzemben tartás költségei csökkenjenek, szükséges a projekt megvalósítása. Szükséges továbbá azért, hogy az 1997-ben elfogadott kiotói-egyezmény alapján az üvegházhatású gázok (ÜHG) csökkentésének vállalásához hozzájáruljunk. A beruházás megvalósulásával az épület energetikai besorolása: DD (Korszerűt megközelítő).
 
A beruházás keretében megvalósulnak az alábbi tevékenységek:
  • Utólagos külső oldali szigetelés:
Az utólagos hőszigetelés a meglévő falazatra kerül. Az épület homlokképi kialakítását a pótlólagos hőszigetelése nem változtatja meg. A jelenlegi díszítőpárkányok a meglévő állapottal azonos megjelenéssel visszaállításra kerülnek. A projekt keretében kiépítésre kerül 16 cm-es Grafitpor adalékos EPS homlokzati hőszigetelés, és 24 cm üveggyapot padlásszigetelés.
  • Fa/Fém külső nyílászáró csere / korszerűsítés:
A külső elavult fa és fém anyagú nyílászárók cseréje történik korszerű, jó légzárású fa nyílászáróra.
Továbbá megvalósulnak az egyéb járulékos tevékenységek: külső díszpárkányok, ereszdeszkázat felújítása, párkányok felújítása, homlokzati színezések szigetelés nélküli felületeken.
 
A Városháza fejlesztésének célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása a fűtési energia felhasználásának területén. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak az indokoltságát alátámasztja, hogy a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve – a statisztikai adatok szerint – valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban, mely alól ez az épület sem kivétel.
Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.
Konkrét cél az épület hőtechnikai adottságainak javítása, fajlagos hőveszteségek csökkentése utólagos hőszigeteléssel, padlás-szigeteléssel, külső nyílászárók cseréjével az energia felhasználás csökkentése és költségmegtakarítás.