Helyi rendeletek

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának rendeletei

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei egységes szerkezetben

2024. év rendeletei:

1_2024. (I.23.) - 1_2024. (I.23.) Ök. rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2_2024. (II.29.) - 2_2024. (II.29.) Ök.rendelet a 2024.évi költségvetésről

3_2024. (III.27.) - 3_2024. (III.27.) Ök. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6_2021. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

4_2024. (IV.24.) - 4_2024. (IV.24.) Ök. rendelet az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

5_2024. (IV.24.) - 5_2024. (IV.24.) Ök.rendelet 2023. évi költségvetésről szóló 6_2023. (III.21.) számú rendelet módosításáról

6_2024. (IV.24.) - 6_2024. (IV.24.) Ök. rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14_2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

7_2024. (V.21.) - 7_2024. (V.21.) Ök. rendelet a 2023. évi zárszámadásról

8_2024. (V.21.) - 8_2024. (V.21.) Ök. rendelet a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 31_2023. (XII. 19.) Ök. rendelet módosításáról...

9_2024. (VI.21.) - 9_2024. (VI.21.) Ök. rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14_2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. év rendeletei:

1/2023. (I.30.) - 1_2023. (01.30.) ÖK Rendelet a 20_2013 (VIII. 30.) temető rendelet módosításáról

2/2023. (I.30.) - 2_2023. (01.30.) ÖK Rendelet a 11_2016 ÖK Rendelet módosításáról

3/2023 (II.28.) - 3_2023. (II.28.) ÖK Rendelet a 11_2016 ÖK módosításáról

4/2023 (II.28.) - 4_2023.(II.28.) ÖK Rendelet a 4_2021 ÖK rendelet módosításáról

5/2023 (II.28.) - 5_2023. (II. 28.) Ök. Rendelet a kitüntetésrendelet módosításáról

6/2023 (III.22.) - 6_2023. (III. 21.) Ök. Rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

7/2023 (III.27) - 7_2023 (III. 27.) Ök. Rendelet a 9_2023. (III. 29.) vagyonrendelet módosítása Loclexből

8/2023 (III.27) - 8_2023.(III.27) Ök. rendelet a 6_2021. (V.31.) szem.gond. rendelet módosításáról Loclex-ből

9/2023 (III.27) - 9_2023.(III.27.) Ök.rendelet a 7_2021.(V.31.) pénzb.és természetb.szociális ellátások rendelet módosításáról

10/2023 (IV.26.) - 10_2023. (IV. 26.) a 2022 évi KTV módosításáról

11_2023. (V.19.) - 11_2023. (V. 19.) Ök. rendelet a 9_2019. (III. 29.) vagyonrendelet módosításáról

12_2023.(V.19.) - 12_2023.(V.19.) Önk rendelet a 2022. évi zárszámadásról

13_2023. (VI. 26.) - 13_2023. (VI. 26.) ÖKk. Rendelet a 2023 évi évi igazgatási szünetről

14_2023. (VI. 26.) - 14_2023. (VI. 26.) Ök. Rendelet a 14_2013 SZMSZ módosításáról

15_2023. (VII. 20.) - 15_2023. (VII. 20.) Ök. rendelet a 18_2017. (X.18.) HÉSZ módosításáról

16_2023. (IX. 22.) - 16_2023. (IX. 22.) Ök. rendelet a 24_2013 (X. 31.) kitüntetés rendelet módosításáról

17_2023. (IX. 22.)  - 17_2023. (IX. 22.) Ök. rendelet a 24_2013 (X. 31.) személyes gondoskodást nyújtó rendelet módosításáról

18. 2023. (IX.22.) - 18. 2023. (IX.22.) Ök. rendelet a költségv. mód.

19_2023. (IX. 22.) - 19_2023. (IX. 22.) Ök. rendelet a 20_2013 (VII. 31.) temetőkről szóló rendelet módosításáról

20_2023. (IX. 22.) - 20_2023. (IX. 22.) Ök. rendelet a 11_2016 (VIII. 31.) közösségi együttélés rendelet módosításáról

21_2023. (IX. 22.) - 21_2023. (IX. 22.) Ök. rendelet a 19_2006 (VI. 1.) lakás rendelet módosításáról

22_2023. (IX. 22.) - 22_2023. (IX. 22.) Ök. rendelet a 18_2017. (X.18.) HÉSZ módosításáról

23_2023. (X.24.) - 23_2023. (X.24.) Ök. rendelet a 7_2021. (V.31.) szoc. és a 14_2013. (V.3...

24_2023. (X.24.) - 24_2023. (X.24.) Ök. rendelet a 6_2023. (III.21.)a költségvetés módosítá...

25_2023. (X.24.) - 25_2023. (X.24.) Ök. rendelet a 13_2014. (IX.30.)az adórendelet mód.ról....

26_2023. (X.24.) - 26_2023. (X.24.) Ök. rendelet a 4_2015. (II.27.) a települési szilárd hu...

27_2023. (XI. 17.) - 27_2023. (XI. 17.) Ök. rendelet a 8_2021. (V. 31.) az étkezési térítési díjak módosításáról

28_2023 (XII.19.) - 28_2023 (XII.19.) Ök. Rendelet a 14_2013. (V.31.) rendelet módosításáról

29_2023. (XII.19.) - 29_2023. (XII.19.) Ök. rendelet a 6_2023. (III.21.) rendelet módosításáról

30_2023. (XII.19.) - 30_2023. (XII.19.) Ök. rendelet a 2024 évi köztisztviselői illetményalapról

31_2023. (XII.19.) - 31_2023. (XII.19.) Ök. rendelet a 2024. évi igazgatási szünetről

 

 

 

2022. év rendeletei:

1/2022. (I. 21.) - a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2022. (I. 21.) - a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 3/2015 (II. 27.) ök. rendelet módosításáról

3/2022. (II. 18.) - a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

4/2022. (III. 11.) - az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

5/2022. (III. 18.) - a kitüntetések alapításáról, adományozásáról szóló 24/2013. (X. 31.) ök. rendelet módosításáról

6/2022. (III. 18.) - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2022 (III. 18.) - Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017 (X. 18.) számú rendeletének módosításáról

8/2022 (IV. 13.) - Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló

9/2022 (IV. 25.) - az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 5.) ök. rendelet módosításáról

10/2022 (V. 20.) - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2022 (V. 20.) - Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2022 (V. 20.) - egyes ök. rendeletek hatályon kívül helyezéséről

13/2022 (V. 20.) - az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

14/2022 (VI. 24.) - a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2022 (II.18.) ök. rendelet módosításáról

15/2022 (VIII.22.) - Ök rendelet a kitüntetés rendelet módosításáról

16/2022 (VIII.22.) - Ök. rendelet a 2022. évi KV rendelet módosításáról

17/2022 (X.25.) - Ök rendelet a 2022. évi ktv rendelet módosításáról

18/2022 (X.25.) - Ök rendelet adórendelet módosításáról

19/2022 (X.25.) - Ök rendelet a gyermekintézményekben fiz. étkezési térítési díjak módosításáról

20/2022 (X.25.) - Ök rendelet a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

21/2022 (XI.21.)21_2022. (XI. 21.) - Ök rendelet a 4_2015 (II. 27.) települési szilárdhulladék rendelet módosításáról

22/2022 (XI.21.)22_2022. (XI. 21.) - Ök. rendelet a 3_2016 (II. 29) közterület rendelet módosításáról Loclexből

22/2022 (XI.21.)22_2022. (XI.21.) - módosító rendelet 3. melléklete 5. melléklet a 3_2016. (II. 29.) Ök rendelethez (F_zf_fürd_ városrész)

22/2022 (XI.21.)22_2022. (XI.21.) - módosító rendelet 4. melléklete 6. melléklet a 3_2016. (II. 29.) Ök. rendelethez (Gyártelep városrész)

22/2022 (XI.21.)22_2022. (XI.21.)) - módosító rendelet 5. melléklete 7. melléklet a 3_2016. (II. 29.) Ök. rendelethez (Tobruk városrész)

23/2022 (XI.21.)23_2022. (XI. 21.) - Ök. rendelet a 11_2016. (VIII. 31.) Ök rendelet módosításáról Loclexből

24/2022 (XII.19.)24_2022. (XII. 19.) - Ök. rendelet a 2022 évi ktgvetés módosításáról

25/2022 (XII.19.)25_2022. (XII. 19.) - Ök. rendelet a köztisztviselői illetményalapról

26/2022 (XII.19.)26_2022. (XII. 19.) - Ök. rendelet a 2022 évi igazgatási szünet elrendelés

 

 

 

2021. év rendeletei:

1/2021. (II. 25.) - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2021.(III. 03.) - az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (III. 23.) - személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 17/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2021. (III. 23.) - a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről

5/2021. (V. 7.) - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (02.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021. (V. 31.) - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

7/2021.(V. 31.) - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról

8/2021.(V. 31.) - a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról

9/2021.(V. 28.) - az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról   -   Mellékletek

Köf.5.014./2021/3. - Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.014./2021/3. számú határozata

10/2021 (VIII. 18.) - Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2021 (VIII. 18.) - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021 (VIII. 18.) - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2021 (X. 1.) - a helyi adókról szóló 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2021 (X. 14.) - a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2021 (X. 15.) - kitüntetések alapításáról, adományozásáről szóló 24/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2021 (X. 15.) - a háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 24/2009 (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2021 (X. 15.) - Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 9/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2021 (X. 22.) - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2021 (X. 26.) - a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2021 (XI. 19.) - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2020. (III. 25.)önkormányzati rendelet módosításáról

21/2021 (XI. 19.) - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2021 (XI. 19.) - a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2021 (XI. 19.) - a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

24/2021 (XI. 19.) - a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 8/2021 (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2021 (XI. 19.) - Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017 (X. 18) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2021 (XII. 17.) - a 13/2021 (IX. 30) adórendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

27/2021 (XII. 17.) - a köztisztviselői illetményalapról

28/2021 (XII. 17.) - a településkép védelméről szóló 23/2017 (XII. 19.) rendelet módosításáról

29/2021 (XII. 17.) - SZMSZ módosításról

30/2021 (XII. 17.) - nyersanyagnorma 2021. decemberi módosítás

31/2021 (XII. 22.) - a 30/2021 (XII.17.) módosító rendelet hatályba nem lépéséről

32/2021 (XII. 22.) - a 24/2021 (XI.19.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

33/2021 (XII. 22.) - a 8/2021 (V.31.) étk. tér. díj rendelet módosításáról

 

 

2020. év rendeletei:

1/2020. (II.28.) - az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről   -   Mellékletek

3/2020. (III.25.) - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

8/2020. (IV.10.) - a húsvéti ünnepekre vonatkozó, a kijárási korlátozáshoz kapcsolódó rendkívüli rendelkezésekről

9/2020. (IV.10.) - a közösségi együttélés alapvető szabályiaról és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 11/206. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020.(VI.17.) - a változtatási tilalom elrendeléséről

12/2020.(VI.17.) - az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról   -   Mellékletek

15/2020.(VIII.3.) - a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

16/2020. (VIII.3.) - a kitüntetések alapításáról, adományozásáról szóló 24/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2020. (VIII.25.) - a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2020. (XI.11.) - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2020. (XI.13.) - a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

20/2020. (XI.13.) - a változtatási tilalom elrendeléséről