Választások

 

 

                           

 

Meghívó a  Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 2024. június 18-án (kedden) 8.00 órai kezdettel tartandó ülésére

Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 22/2024.(VI.10.) határozata

Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 23/2024.(VI.10.) határozata

 

Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 20/2024.(V.14.) határozata

Képviselőjelöltek szavazólapjának jóváhagyása

Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 21/2024.(V.14.) határozata

Polgármesterjelöltek szavazólapjának jóváhagyása

 

Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjének tájékoztatása visszalépésről 2024.05.13.

Jegyzőkönyv és határozatok a Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 2024.05.06. üléséről

Meghívó a Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 2024. május 6-án (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartandó ülésére

Jegyzőkönyv és határozatok a Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 2024.04,26. üléséről

Meghívó a Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság 2024. április 26-án (pénteken) 7.30 órai kezdettel tartandó ülésére

 

Közlemény a jelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról:

Választási közlemény 1/2024 (IV.04.)

 

 

2024. évi általános választások

 

Választási tájékoztató ITT letölthető

 

Információk a választópolgárok részére 
A választási eljárásban használatos nyomtatványok:


https://www.valasztas.hu/valasztopolgaroknak

Információk a jelöltek részére
Elérhetőek a választási eljárásban használatos új nyomtatványok és az eljárási határidők:

https://www.valasztas.hu/nyomtatvanyok-a-valasztasi-eljarasban

https://www.valasztas.hu/sajtokozlemeny%20-%202024/6

 

Választási szervek

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Helyi Választási Bizottság alakuló ülésének jegyzőkönyve:

HVB jegyzőkönyv 2023.11.20.


Meghívó a Balatonfűzfői HVB 2023.11.20.-án tartandó alakuló ülésére

A meghívó ITT olvasható

 

Soltész Attila

HVI vezető


Tájékoztatás Helyi Választási Iroda Határozatáról 

Balatonfűzfő város jegyzőjének, mint a helyi választási iroda vezetőjének 1/2023. (X. 30.) HVI határozata a helyi önkormányzati képviselők 2024. évi választásán Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számáról.
 
A határozat itt érhető el.
 

Soltész Attila

HVI vezető

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figyelem felhívás

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy  2. számú (korábban a volt Jókai Általános Iskola épületében működő)  szavazókör helyszíne megváltozott.

Az új helyszín: Balatonfűzfő Árpád u. 36. (Óvoda)

Soltész Attila

HVI vezető38/2022. (02. 17.) Kt. határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Balatonfűzfő város területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi balatonfűzfői választópolgárokat választja meg:
 
Tagok:

 1. Hegedűs Józsefné                            Balatonfűzfő, Árpád u. 42.
 2. Puskorics Jánosné                            Balatonfűzfő, Bartók B. u. 21.
 3. Nagy Dezsőné                                  Balatonfűzfő, Gyári u. 13.
 4. Koronczainé Gróf Ágnes                 Balatonfűzfő, Zombor u 21.
 5. Ticzné Borsos Gabriella                   Balatonfűzfő, Erkel F. u. 1.
 6. Szabó Tünde                                     Balatonfűzfő, Árok u. 7.
 7. Erdősi István József                          Balatonfűzfő, Gagarin u. 8.
 8. Takács János Józsefné                       Balatonfűzfő, Gagarin u. 24.
 9. Vörös Józsefné                                  Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 4.
 10. Gibicsárné Orgován Erzsébet            Balatonfűzfő, Jókai u. 28.
 11. Budáné Hajas Anita                           Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1.
 12. Kuruczné Marschall Judit Gabriella  Balatonfűzfő, Kis u. 20.
 13. Fehérvári Judit                                   Balatonfűzfő, Gagarin u. 3.
 14. Vágfalvi Katalin                                 Balatonfűzfő, Széchenyi u. 13.
 15. Praviczné Nagy Zsuzsanna                Balatonfűzfő, Kazinczy u. 12.
 16. Polyák Réka Katalin                           Balatonfűzfő, Gagarin u. 10.
 17. Glück Rozália                                     Balatonfűzfő, Jedlik Ányos u. 20.
 18. Budainé Balogh Zsuzsanna Klára      Balatonfűzfő, Iglói u. 2.
 19. Dénes Csaba Károlyné                       Balatonfűzfő, Balaton körút 93.
 20. Balogi András                                     Balatonfűzfő, Felsővillasor u. 11.
 21. Szombathelyiné Bognár Edit              Balatonfűzfő, Rákóczi u. 31.
 22. Somogyiné Szokolai Márta                Balatonfűzfő, Balaton krt. 39.

 
Felelős: Soltész Attila jegyző HVI vezető

A teljes határozati kivonat elérhető: ITTKözlemény a 2022. április 3. napra kitűzött,országgyülési képviselők általános választásáról és népszavazásról

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők általános választását, valamint az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tűzte ki.

Tájékoztatom, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalainal kormányablak osztályai ügyeletet tartanak:

2022. április 2. napon (szombat) 8.00 órától 18.00 óráig,
2022. április 3. napon (vasárnap) 7.00 órától 19.00 óráig.


az alábbi helyszíneken:

A fenti ügyeleti napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

A teljes közlemény megtekinthető: ITTTisztelt Választópolgár!
 
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választása és az országos népszavazás időpontját. 
 
A választópolgár választóválasztásokon való részvételének helye és módja elsősorban attól függ, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel. A választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, azonban különböző lehetőségei vannak, ha máshol (másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott.
 
Van magyarországi lakcíme:

 • Szavazás másik szavazókörben: az országgyűlési választásokon az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet online vagy papír alapon benyújtva.
 • Külképviseleti szavazás: kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni.

 
Nincs magyarországi lakcíme:

 • Külhoni magyar állampolgárként - választási regisztrációját követően - szavazatát az Önnek megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le.

 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2022. február 11-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítő a fenti határidőig nem érkezik meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.
 
A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információk, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/ugyintezes).
 
A kérelmek benyújthatóak:

 •  elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a www.valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés/Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodához történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodánál (balatonfűzfői lakóhely esetén: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.)

 
A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk
 
A kérelmek benyújtására megadott határidő https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/hataridok?tab=1 címszó alatt megtalálható.
 
A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.
 
Az átjelentkezési kérelem benyújtásának általános szabályai
 
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől eltérő településen fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.
 
Az átjelentkezésre irányuló kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtani.
 
Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
 
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.
 
Figyelem! Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére.
 
Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.
 
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
 
Átjelentkezési kérelmet a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani, azaz 2022. január 27. napjától 2022. március 25. napján16.00 óráig.
 
Mozgóurna igénylése
 
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A mozgóurna iránti kérelem előterjesztésének szabályait az alábbi táblázat szemlélteti:

Mozgóurna igénylést a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani, azaz
2022. január 27. napjától.
 
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása
 
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, azonban a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről az választás.hu oldalon tájékozódhat:
 
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/kulkepviseletek-listaja?tab=list
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
 
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani, azaz 2022. január 27. napjától 2022. március 25. napján 16.00 óráig.
 
Központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelmek
 
A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti az alábbiak bejegyzését vagy törlését a központi névjegyzékbe:

 1. Nemzetiségi regisztráció: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozás, továbbá az, hogy a választópolgár az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A kérelem 2022. március 18-án 16.00 óráig nyújtható be.

b) Szavazási segítség iránti igény. A fogyatékossággal élő választópolgár 2022. március 25-én 16.00 óráig igényelheti Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.
c) Központi névjegyzékben (és/vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban) kezelt adatok kiadásának megtiltása. A névjegyzéken szereplő adatainak kampánycélú kiadását a választópolgár megtilthatja.
 
A központi névjegyzékkel kapcsolatos fenti kérelmeket a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához személyesen vagy levélben, továbbá online a www.valasztas.hu hivatalos honlapon keresztül egyaránt benyújthatja.
 
Szavazás
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazóhelyiségben szavazni 
a szavazás napján 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazást megelőzően a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. 
 
Az egyes lejárt okmányok érvényességének veszélyhelyzettel összefüggő meghosszabbításáról szóló 38/2022. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a rögzíti, hogy
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12. § (1) bekezdésétől eltérően valamennyi, 2020. március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.

 
Balatonfűzfő városban a szavazókörök címei, elérhetőségei:

1. szavazókör Balatonfűzfő, József Attila u. 13. (Közösségi Ház)
2. szavazókör Balatonfűzfő, Árpád utca 36. (Óvoda)
3. szavazókör Balatonfűzfő, Irinyi János utca. 2. (Általános Iskola)
4. szavazókör Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12. (Művelődési Ház)
5. szavazókör Balatonfűzfő, Radnóti utca 26. (Cseberei Óvoda)
 
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára kijelölt szavazókör a Balatonfűzfő, József Attila utca 13. szám alatt található szavazókör, mely szavazóhelyiség akadálymentesen megközelíthető.
 
A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján www.balatonfuzfo.hu olvashatók.

Balatonfűzfői Helyi Választási Iroda
 


 


 Tájékoztatás a Balatonfűzfői Helyi Választási Iroda és a Választási Információs Szolgálatelérhetőségéről
 
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselő-választás valamint az ezzel egyidőben, közös eljárás keretében tartandó országos népszavazás időpontját.
 
A Balatonfűzfői Helyi Választási Iroda Vezetője: Soltész Attila jegyző
A Balatonfűzfői Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese: Székelyné Tóth Barbara aljegyző
 
Balatonfűzfői Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
 
Cím: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Telefonszám: 88/ 596-910
E-mail cím: jegyzo@balatonfuzfo.hu
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a helyi választási iroda a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek tájékoztatása érdekében választási információs szolgálatot működtet.
 
A Balatonfűzfői Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:
 
Cím: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
 
Székelyné Tóth Barbara HVI vezető helyettes     (I. em. 218. szoba) telefon: 88/596-911)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése
 
Kázár Ernőné HVI tag                                           (I. em. 2018. szoba) telefon: 88/596-922)
- általános választási tudnivalók,
- névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
 
A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján www. balatonfuzfo.hu olvashatók.

 


 

Balatonfűzfői Helyi Választási Iroda

 1. HVI Vezetőjének határozatai:

 TÁJÉKOZTATÓ időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester 2020. október 18-i választásáról


Szavazatszámláló Bizottságok, Helyi Választási Bizottság, Helyi Választási Iroda
összetétele
 az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester - 2020. október 18-án tartandó - választásán

 

 

Balatonfűzfői Helyi Választási Bizottság
 

 1. döntései:
 1. ülései:

A Helyi Választási Bizottság 2020. szeptember 30-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel ülést tart. Ülés helye: Városháza (Kompolthy terem), 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Napirend:       

 1. Az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
 2. A polgármesterjelöltek szavazólapja adattartalmának jóváhagyása

Meghívó: ITT

 

A Helyi Választási Bizottság 2020. szeptember 16-án (hétfőn) 11.30 órai kezdettel alakuló ülést tart. Ülés helye: Városháza (Kistárgyaló), 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Napirend:

 1. Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt bírság kiszabása

Meghívó: ITT
 

Balatonfűzfői Helyi Választási Iroda

 1. HVI Vezetőjének határozatai:

 


 

TÁJÉKOZTATÓ helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásáról 
 
Tisztelt Választópolgárok!
 
A köztársasági elnök a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos általános tudnivalókról a Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjeként - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: törvény) valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján - az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:
 
Névjegyzék/átjelentkezési kérelem
 
A Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól a választás eredményének jogerőre emelkedését követő tizenötödik napig a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait - a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva - a törvényben meghatározott adattartalommal szavazóköri bontásban hozzáférhetővé teszi a HVI számára.
 
Egy választópolgár csak egy szavazóköri névjegyzékben szerepelhet. Az a polgár, aki legkésőbb a szavazás napján betölti tizennyolcadik életévét, a választás kitűzésének napját követő naptól szerepel a szavazóköri névjegyzéken.
 
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23. napjáig a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről.
A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül/ elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.
 
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8. napjától lehet benyújtani.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez. 
Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.
 
Akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazás
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a HVI a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
Balatonfűzfő város közigazgatási területén az akadálymentes szavazóhelyiség biztosítására az 1. számú szavazókör (Közösségi Ház Balatonfűzfő, József Attila u. 10.) került kijelölésre.
 
 Mozgóurna iránti kérelmet
a) HVI-hez
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.
 
Jelöltállítás, választási kampány
A törvény 307/E. § (1) bekezdésében valamint a rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a polgármesterjelölt állásához, az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez az ajánlások száma 2019. augusztus 08-án az alábbiak szerint került meghatározásra:
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Balatonfűzfő településen: 116    
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az
egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Balatonfűzfő településen: 39

A HVI az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
 
Az egyéni listás jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.  
 
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza.
A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.
 
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
 
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
 
2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
 
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
 
Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni a választás napján (2019. október 13-án)  6.00 órától 19.00 óráig lehet a választópolgár részére megküldött értesítőn megjelölt szavazókörben.
Balatonfűzfő városban működő szavazókörök:

1. szavazókör: Közösségi Ház (Balatonfűzfő, József Attila u. 10.)
2. szavazókör: volt Jókai Mór Általános Iskola (Balatonfűzfő, Jókai u. 19-21.)
3. szavazókör: Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola (Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.)
4. szavazókör: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár (Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.)
5. szavazókör: Cseberei Óvoda (Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.)
 
Balatonfűzfő város közigazgatási területén az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazásának biztosítására az 1. számú szavazókör (Közösségi Ház Balatonfűzfő, József Attila u. 10.) került kijelölésre.
 
Kapcsolat/információk
Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda
 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
telefonszám:   88/596-900
email-cím:       jegyzo@balatonfuzfo.hu
 
Vezető: Dr. Takács László jegyző
 
általános helyettes: Székelyné Tóth Barbara aljegyző (telefonszám:88/596-911)
                                általános információk
                                szavazatszámláló bizottságok tagjainak bejelentése
                                jelöltek bejelentése
 
informatikai helyettes: Künsztler Zoltán (telefonszám:88/596-925)
                                   ajánlóívek átadása
                                   névjegyzék vezetése
                                   átjelentkezési és mozgóurna kérelmek átvétele/intézése
 
jogi helyettes: Kázár Ernőné (telefonszám:88/596-922)
                                   általános információk
                                   átjelentkezési és mozgóurna kérelmek átvétele
 
pénzügyi helyettes: Pékné Deák Brigitta (telefonszám:88/588-650)
                                   pénzügyi ügyintézés/elszámolás
 

 

Balatonfűzfő, 2019. augusztus 08.

Dr. Takács László sk.
Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda Vezetője

 


VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés gb) pontja szerint – Balatonfűzfő Helyi Választási Iroda vezetőjének neve, hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme tekintetében – az alábbi hirdetményt teszem közzé:
 
Balatonfűzfő Város Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Takács László jegyző
Balatonfűzfő Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére vonatkozó adatok:
címe:   8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
telefonszáma: 88/596-912
e-mail címe: jegyzo@balatonfuzfo.hu
 
Helyi Választási Iroda tagjainak elérhetőségei: 
 
Székelyné Tóth Barbara HVI vezető helyettes 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. I. emelet 218-as szoba, telefon: 88/596-911

 • általános választási tudnivalók

 • szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.

 
Kázár Ernőné HVI tag 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. I. emelet 218-as szoba, telefon: 88/596-922

 • általános választási tudnivalók

 • jogorvoslat.

 
Künsztler Zoltán HVI tag 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. I. emelet 207-es szoba, telefon: 88/596-925

 • központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése,

 • külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
 • átjelentkezés,
 • lakcímnyilvántartás.

 

Balatonfűzfő, 2018. február 5.

Dr. Takács László
Helyi Választási Iroda Vezetője

 
Tájékoztató a választásról

A 2018. évi országgyűlési képviselők választását a köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki.
 
Névjegyzék
 
A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkészíti az elektronikus szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében a választópolgár jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A választópolgárnak nincs lehetősége a többi választópolgár központi névjegyzéki adataiban történő betekintésre.
 
A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig a HVI-ban bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.
 
A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, aki a legkésőbb 2018. március 24-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.
 
Értesítő
 
A választás kitűzéséről, valamint a szavazás napjáról és helyéről értesítővel kell tájékoztatni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat. Az értesítő tartalmazza a választópolgár nevét, születési évét, születési idejét és a lakcímét. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.
 
Ajánlás
 
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
 
Szavazás
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
 
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat.
 
magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.
 
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. 
 
Szavazókörök 

 1. Balatonfűzfő, József Attila u. 10.*
 2. Balatonfűzfő, Jókai Mór u. 19-21.
 3. Balatonfűzfő, Irinyi János u. 2.
 4. Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.
 5. Balatonfűzfő, Radnóti u. ….

* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör
 
Átjelentkezés, szavazás külföldön
 
A szavazás napján lakóhelyétől távol  tartózkodó választópolgár  belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
 
A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot

 1. a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2018. április 7-én 24.00 óráig megérkezzen,
 2.  2018. március 24-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy
 3. 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

 
Külképviseleti névjegyzék
 
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie.  A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 
 
Levélben szavazók névjegyzéke
 
A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, aki a legkésőbb 2018. március 24-én 16.00 óráig 
benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.
 
Mozgóurna
 
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
 
Központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelmek
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti az alábbiak bejegyzését vagy törlését a központi névjegyzékbe.
a) Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás. A választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként nem pártlistára, hanem nemzetiségi listára és egyéni képviselőre szavaz az országgyűlési képviselők választásakor.
b) Szavazási segítség iránti igény. A fogyatékossággal élő választópolgár 2018. március 29-én 16.00 óráig igényelheti Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.
c) Központi névjegyzékben (és/vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban) kezelt adatok kiadásának megtiltása. A névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtilthatja.
 
A központi névjegyzékkel kapcsolatos fenti kérelmeket a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához személyesen vagy levélben, továbbá online a www.valasztas.hu hivatalos honlapon keresztül egyaránt benyújthatja.
 
A választási kampány
 
A kampányidőszak 2018. február 17-tól 2018. április 8-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható. 2018. április 8-án választási gyűlés nem tartható. 2018. április 8-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. 
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8-án nem léphet be.  Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak a szavazás befejezése – azaz 19.00 óra – után szabad nyilvánosságra hozni.
 
A választási kampány során városunk közterületein plakátot elhelyezni csak törvényben, más jogszabályokban foglaltaknak megfelelően lehet. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában Balatonfűzfőn a településkép védelméről szóló 23/2017 (XII.19.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2018. május 8-án 16.00 óráig köteles eltávolítani. Amennyiben ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, annak költségére, aki elhelyezte, illetve elhelyeztette, az önkormányzat végezteti el a plakát eltávolítását.
 
Helyi Választási Iroda
 
Balatonfűzfő Város Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Takács László
Balatonfűzfő Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére vonatkozó adatok:
címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
telefonszáma: 88/ 596-910
e-mail címe:jegyzo@balatonfuzfo.hu
A választásokkal kapcsolatos tájékoztatást az önkormányzati hivatalban (Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak hivatali munkaidőben:
 
Székelyné Tóth Barbara HVI vezető helyettes (I. em. 218. szoba) telefon: 88/596-911)
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése.
Kázár Ernőné HVI tag (I. em. 2018. szoba) telefon: 88/596-922)
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat.
Künsztler Zoltán HVI tag (I. em.     . szoba) telefon: 88/596-925
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése,
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
- átjelentkezés,
- lakcímnyilvántartás.
 
A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján www. balatonfuzfo.hu olvashatók.

 

Balatonfűzfő, 2018. február 28.

Dr. Takács László
Helyi Választási Iroda Vezetője

 Közlemény a 2018. évi országgyűlési képviselők választásáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 168. §, 169. §, 186. §, 250. §, 257. §, 269. §, 278. §, valamint az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja alapján – Balatonfűzfő Város Helyi Választási Iorda Vezetőjeként – a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési választásokkal összefüggésben az alábbi választási közleményt adom ki:
 
Névjegyzék:
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi népjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. Az értesítő tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét és a lakcímét. A névjegyzék megtekinthető a Helyi Választási Irodában.
 
Ajánlások:
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
 
Szavazás: 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet a jelölt neve melleti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
 
Átjelentkezés, szavazás külföldön
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
A levélben szavazók névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó választóborítékot

 

 1. a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2018. április 7-én 24.00 óráig megérkezzen.

 2. 2018. március 24-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

 3. 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

 
Mozgóurna:
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékben szerepel vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
 
Külképviseleti névjegyzék:
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol választójogát gyakorolni kívánja. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
 
Levélben szavazók névjegyzéke:
A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, aki a legkésőbb 2018. március 24-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.
 
Választási kampány:
A kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható. 2018. április 8-án választási gyűlés nem tartható. 2018. április 8-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvéleméyn-kutatás eredményét (exit poll) csak a szavazás befejezése – azaz 19.00 óra – után szabad nyilvánosságra hozni.

 

Balatonfűzfő, 2018. február 5.

Dr. Takács László
Helyi Választási Iroda Vezetője

 

 


 

Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások eredményéről

Polgármester választás eredménye (a sorrend a szavazólapon feltüntetett sorrend, kiemelve a mandátumot nyert jelöltet)


A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: Marton Béla

 


 

Települési önkormányzati képviselők választásának eredménye (a sorrend a szavazólapon feltüntetett sorrend, kiemelve a mandátumot nyert jelölteket)

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők száma: 6

 


 

Balatonfűzfői Helyi Választási Iroda

Címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt.1

Telefon: (88) 596-900

Fax: (88) 596-901

E-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

A HVI szervezete


 

A HVI vezetőjének határozatai

1/2013. (VII.24.) sz. határozata a szavazókörök kialakításáról

1. számú szavazókör
2. számú szavazókör
3. számú szavazókör
4. számú szavazókör
5. számú szavazókör

1/2019. (II.12.) sz. határozata Balatonfűzfő város önkormányzata képviselő-testületének létszámáról

2/2019. (II.12.) sz. határozata Papkeszi község önkormányzata képviselő-testületének létszámáról

3/2014. (VIII.18.) sz. határozata az egyéni választókerületi jelöltek állításához szükséges ajánlások számáról Balatonfűzfő városban

4/2014. (VIII.18.) sz. határozata a polgármesterjelöltek állításához szükséges ajánlások számáról Balatonfűzfő városban

A HVB határozatai

3/2014. (IX.01.) határozata Szanyi Szilvia egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

4/2014. (IX.01.) határozata Gorza István egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

5/2014. (IX.01.) határozata Szanyi Szilvia polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről

6/2014. (IX.01.) határozata Gyurkovics Ágnes egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

7/2014. (IX.01.) határozata Benczéné Jánka Anikó egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

8/2014. (IX.05.) határozata Győrffy Gyula egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

9/2014. (IX.05.) határozata Szlivka Sándor egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

10/2014. (IX.05.) határozata Erdősi Gábor egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

11/2014. (IX.05.) határozata dr. Varjú Lajos egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

12/2014. (IX.05.) határozata Marton Béla egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

13/2014. (IX.05.) határozata Marton Béla polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről

14/2014. (IX.05.) határozata Váróczi Kálmánné egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

15/2014. (IX.08.) határozata Kiss Zsuzsanna polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről

16/2014. (IX.08.) határozata Bíró Katalin Ibolya egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

17/2014. (IX.08.) határozata Lajkó Frigyes Károly FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének nyilvántartásba vételéről

18/2014. (IX.08.) határozata Fujszné Kőnig Zsuzsanna egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

19/2014. (IX.08.) határozata Oláh Miklós egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

20/2014. (IX.08.) határozata Illés Susan egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

21/2014. (IX.08.) határozata Balogh Tibor egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

22/2014. (IX.08.) határozata Csomai Attila egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

23/2014. (IX.08.) határozata Jenei István egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

24/2014. (IX.08.) határozata Kontics Monika egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

25/2014. (IX.08.) határozata Kovács András egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

26/2014. (IX.08.) határozata Keil Norbert egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

27/2014. (IX.08.) határozata Ujváry Evelein egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

28/2014. (IX.08.) határozata Batyki Árpád egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

29/2014. (IX.08.) határozata Horváth István egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

30/2014. (IX.08.) határozata Keil Norbert polgármesterelölt nyilvántartásba vételéről

31/2014. (IX.08.) határozata Szombathelyiné Bognár Edit egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

32/2014. (IX.08.) határozata Gyöngyosi Miklós egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

33/2014. (IX.08.) határozata az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről

34/2014. (IX.08.) határozata a polgármesterjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről

35/2014. (IX.11.) határozata Gyöngyösi Miklós polgármesterelölt nyilvántartásba vételéről

36/2014. (IX.11.) határozata Mézes József egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

37/2014. (IX.11.) határozata az egyéni listás képviselőjelölt szavazólapjának adattartalmáról

38/2014. (IX.11.) határozata a polgármesterjelöltek szavazólapjának adattartalmáról

39/2014. (X.12.) határozata a polgármesterválasztás eredményének megállapításáról

40/2014. (X.12.) határozata a egyéni listás képviselőválasztás eredményének megállapításáról

1/2015. (III.13.) határozata megüresedő képviselői hely betöltéséről

1/2016 (II.15.) HVB határozat népszavazási kérdés hitelesítéséről

2/2016 (II.15.) HVB határozat népszavazási kérdés hitelesítéséről

 


 

A HVI vezetőjének tájékoztatója a 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos határidőkről, határnapokról és összefüggő adatokról

Esemény Határidő
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontja 2014. 10.12.
Névjegyzékbe való felvételről szóló értesítés kézbesítése
(Aki nem kapja meg, az a HVI-nél kérheti.)
2014. 08. 25-ig
Hivatalos kampányidőszak 2014. 08. 23. napján kezdődik és a szavazás napján 19.00 óráig tart
Képviselőjelöltek, polgármesterjelöltek ajánlások gyűjtésének megkezdése az ajánlóívek átvételével
(Fontos: Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgámesterjelölt az, akit 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a ajánlott. A pontos számot a HVI vezetője augusztus 18-ig a névjegyzék augusztus 15-i adatai alapján határozatban állapítja meg.
)
2014.08.25-től
Képviselőjelöltek, polgármesterjelöltek ajánlóíven összegyűjtött ajánlásainak leadása 2014. 09. 08-án 16.00 óráig
Jelöltek és a jelölőszervezetek listáinak bejelentése 2014. 09. 09. 16.00 óráig
Átjelentkezés
(Fontoscsak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.)
2014. 10. 10.

 

 

A HVI vezetőjének tájékoztatója jelölő szervezetek, független jelöltek részére

I.  Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

1.)   Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D § értelmében a Területi Választási Bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.
A bejelentésre szolgáló P3 jelű „Jelölő szervezet bejelentése” nyomtatvány ITT letölthető.

2.)    Aki független jelöltként kíván indulni az önkormányzati választáson, annak nem kell a Nemzeti Választási Bizottságtól vagy Területi Választási Bizottságtól a nyilvántartásba vételét kérni!

II.    Ajánlások számának megállapítása

A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-ig határozatban állapítja meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján kell megállapítani.
A határozat közzétételre kerül a balatonfuzfo.hu honlapon.

III.      Ajánlóív igénylés

1.)    Jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei
Az NVB / TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány ITT letölthető.
A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki a jelölő szervezet NVR-ben rögzített (Nemzeti Választási Rendszer) törvényes képviselője vagy meghatalmazottja az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.
Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

2.)    Független polgármester vagy képviselő jelölt
A független jelölt a választás kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.).
A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány ITT letölthető.
A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

IV.      Ajánlóívek átadása

A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket
A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.
Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:
-          jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
-          ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy
-          maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és
-          a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.
Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.
Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.
Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.
Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet igényelni.
A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával – további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltállításhoz szükséges mértéket.

V.      Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § – 123. § értelmében:
„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
(5) Az ajánlás nem vonható vissza.
(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

VI.     Jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség, munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között.
Jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány ITT elérhető.
Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:
·         a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
·         amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.
A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.
A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.
bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft, a bírság összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be.
Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.
A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a  választási irodának leadásra.

VII.        Ajánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését
Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.
A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt.
A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.
A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy megbízott tagot jelentsen be a Helyi Választási Bizottságba, valamint a Szavazatszámláló Bizottságba. A delegált tagok bejelentésére szolgáló nyomtatványokat a nyilvántartásba vételről hozott határozattal együtt juttatja el a választási iroda vezetője a jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek.
A választási bizottság megbízott tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.
A Helyi Választási Bizottság megbízott tagja a megbízását követő 5 napon belül tesz esküt a Polgármester előtt, ezt követően kezdheti meg a munkáját a Helyi Választási Bizottságban.

VIII. Szavazólap adattartalma

A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolására 2014. szeptember 8-án, 16 óra után kerül sor. A Helyi Választási Bizottság a képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolását a jelöltek illetve jelölő szervezetek képviselőinek jelenlétében kívánja megtartani, így kérjük részvételükről gondoskodjanak.
Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.


 

Balatonfűzfő, 2014. augusztus 15.

dr. Takács László
HVI vezetője

 
 


Letölthető nyomtatványok:
P3 jelű „Jelölő szervezet bejelentése” nyomtatvány (.doc)
A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány (.doc)
E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány (.doc)