Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére kötelezett a szállásadó, aki/amely a szálláshelyet ellenérték fejében vagy ingyenesen a vendégnek átengedi.

Ügyet intéző iroda:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoport
8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. 


Hétfő:        8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Kedd:         nincs ügyfélfogadás
Szerda:      8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:     nincs ügyfélfogadás

Igénybevehetik: magánszemélyek, kereskedelmi szálláshelyek értékesítésével foglalkozó vállalkozók/vállalkozások, intézmények.
 
Ügyintézés kezdeményezése: az adatszolgáltatás és az adó beszedése a szállást biztosító kötelezettsége. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek havonta adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen, postán, ügyfélkapun valamint a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületen keresztül is ki lehet tölteni/be lehet küldeni online űrlap formában (ld. e-ügyintézés) 
 
Szükséges iratok: vendégkönyv vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. Adómentesség esetén ennek igazolásául szolgáló dokumentum. Bővebben ld. kitöltési útmutató
 
Ügyintézés díja: az alapfokú eljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelöltekben megfelelő összeg.
 
Kapcsolódó jogszabályok:

  • Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

  • Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

  • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormány rendelet

  • 13/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

Idegenforgalmi adó beszedési számla száma:
12082001-00160532-01300009

Letölthető nyomtatványok: