Iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.  Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja

Az ügyet intéző iroda:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:        8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Kedd:         nincs ügyfélfogadás
Szerda:      8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:     nincs ügyfélfogadás


 
Ügyintézés kezdeményezése: A 2015. évi CCXXII. törvény I. §. 23. pontja alapján az ügyfélként eljáró gazdasági szervezet (többek között a gazdasági társaság és az egyéni vállalkozó) elektronikus ügyintézésre kötelezett.
 
A helyi iparűzési adónyomtatványok közül a bejelentkezési és változás bejelentési nyomtatványt a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületen keresztül kell kitölteni/beküldeni online űrlap formában (ld. e-ügyintézés)
Az adóelőleg módosításra vonatkozó kérelmet szintén itt lehet benyújtani.
 
A helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványokat (éves, záró, javító, önellenőrző) már csak és kizárólag a Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül kell beküldeni Hivatalunknak (pl. 20HIPA)
 
Kapcsolódó jogszabályok:

  • Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
  • Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormány rendelet
  • 13/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

Iparűzési adó beszedési számla száma:
12082001-00160532-01400006