Építményadó

Ügyet intéző iroda:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
8184 Balatonfúzfő, Nike krt. 1. 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:        8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Kedd:         nincs ügyfélfogadás
Szerda:      8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:     nincs ügyfélfogadás

 


Építményadó:

 

 

Az építményadó „kivetéses” adónem, azaz a helyi adóztatás az adatbejelentés megtételével kezdődik, ez alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, különösen az adó összegét és fizetési határidejét.

Az adót adóév március 15. és szeptember 15. napjáig két egyenlő részletben kell megfizetni. Az adókötelezettség változását (pl.: vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, vagyoni értékű jog szerzése, megszűnése, lakcímváltozás stb.) annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell a lent elérhető nyomtatványon bejelenteni. Általános szabály - valamennyi ingatlanra kiterjedő helyi adónál -, hogy az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. A tulajdonostársak az általános szabálytól eltérhetnek. Ennek feltétele, hogy írásban megállapodjanak és csatolják a megállapodást a bevalláshoz. Célszerű ezzel a lehetőséggel élni, hiszen például házastársak esetében szükségtelen külön-külön bevallást készíteni és az adó összegét is két külön csekken megfizetni. Ha az ingatlant ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (ilyen lehet: kezelői jog, vagyonkezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használat joga, külföldiek ingatlanhasználati joga, földhasználat, lakásbérlet), úgy e vagyoni értékű jog jogosultja első helyen az adó alanya, azaz az ő nevében készül el az adóbevallás. Itt is lehetőség van arra, hogy bármelyik tulajdonos átvállalja az adókötelezettség (bevallás, fizetés, kapcsolattartás stb.) terheit. Ezt jelezni kell az adatbejelentési nyomtatványon. Az eljárás illetékmentes. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke 2021. évben a Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének 1.§-a alapján a következő:

a)Építmény esetében – az aa) pontban foglaltak kivételével – 900,- Ft/m2/év
aa)Lakás és üdülő ingatlan építmény esetében 1000,- Ft/m2/év

Kapcsolódó jogszabályok:

Építményadó beszedési számla száma:

12082001-00160532-01000008

Letölthető nyomtatványok: