Telekadó

Ügyet intéző iroda:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
8184 Balatonfúzfő, Nike krt. 1. 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:        8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Kedd:         nincs ügyfélfogadás
Szerda:      8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:     nincs ügyfélfogadás

 


Telekadó:

A telekadó „kivetéses” adónem, azaz a helyi adóztatás az adatbejelentés megtételével kezdődik, ez alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, különösen az adó összegét és fizetési határidejét.

Az adót adóév március 15. és szeptember 15. napjáig két egyenlő részletben kell megfizetni. Az adókötelezettség változását (pl.: vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, vagyoni értékű jog szerzése, megszűnése, lakcímváltozás stb.) annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell a lent elérhető nyomtatványon bejelenteni. Általános szabály - valamennyi ingatlanra kiterjedő helyi adónál -, hogy az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. A tulajdonostársak az általános szabálytól eltérhetnek. Ennek feltétele, hogy írásban megállapodjanak és csatolják a megállapodást a bevalláshoz. Célszerű ezzel a lehetőséggel élni, hiszen például házastársak esetében szükségtelen külön-külön bevallást készíteni és az adó összegét is két külön csekken megfizetni. Ha az ingatlant ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (ilyen lehet: kezelői jog, vagyonkezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használat joga, külföldiek ingatlanhasználati joga, földhasználat, lakásbérlet), úgy e vagyoni értékű jog jogosultja első helyen az adó alanya, azaz az ő nevében készül el az adóbevallás. Itt is lehetőség van arra, hogy bármelyik tulajdonos átvállalja az adókötelezettség (bevallás, fizetés, kapcsolattartás stb.) terheit. Ezt jelezni kell a lent elérhető adatbejelentési nyomtatványon. Az eljárás illetékmentes. Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.


Az adó mértéke 2024. évben a Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének 9.§-a alapján a következő:

(2)  Az adó mértéke a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével 300,- Ft/m2/év
(3)  A társas vállalkozás, egyéni vállalkozó és egyéni cég tulajdonában lévő, üzleti tevékenységet szolgáló telek után az adó mértéke 45,-Ft/m2/év
(4)  Azon telek után, amelyre a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat alapján sem lakás, sem nem lakáscélú épület nem építhető, az adó mértéke 75 Ft/m2/év.

A 11. § alapján a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt a 9. § (2) szerinti adómérték után 50 % adókedvezmény illeti meg.

Az oldalról letölthetők az telekadó bevalláshoz szükséges nyomtatványok.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

Telekadó beszedési számla száma:

12082001-00160532-01100005

Letölthető nyomtatványok: