Talajterhelési díj

Alapesetben díjfizetésre kötelezett az a magánszemély, vállalkozó/vállalkozás aki/amely Balatonfűzfő Város illetékességi területén közművesített területen csatornahálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Az ügyet intéző iroda:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoport
8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.


Hétfő:        8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Kedd:         nincs ügyfélfogadás
Szerda:      8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:     nincs ügyfélfogadás


Igénybevehetik: vállalkozók, vállalkozások, magánszemélyek.

Ügyintézés kezdeményezhető:  Az érintett adóalanynak évente március 31-ig adóbevallást kell tenni, amit személyesen, postán vagy ügyfélkapun illetve https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap felületen keresztül kell kitölteni/beküldeni online űrlap formában (ld. e-ügyintézés) Hivatalunk részére.
Az adatokban történt bármely változásról, rákötésről a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap, az éves fogyasztást igazoló elszámolás. Törlésekor a csatornahálózatra történő rákötésről a DRV Zrt. által kiállított igazolás.

Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatvány az Adóhivatalnál szerezhető be, illetve innen a honlapról letölthető.

Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Talajterhelési díj beszedési számla száma:
12082001-00160532-01600000

Letölthető nyomtatványok: