Szervezeti, személyzeti adatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Közérdekű Adatai
Országos közadattár kereső rendszer elérése: www.kozadattar.hu

1.  Szervezeti és személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
  Hivatalos név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
  Székhely, postacím:    8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
  Központi telefonszám: (06) 88 596-900
  Központi faxszám:       (06) 88 596-901
  Központi e-mail cím:    jegyzo[kukac]balatonfuzfo.hu  
  Honlap elérhetősége:  www.balatonfuzfo.hu

  Tisztségviselők:
  1. Szanyi Szilva polgármester (88) 596-923
      e-mail: polgarmester[kukac]balatonfuzfo.hu 
  2. Soltész Attila jegyző (88) 596-910
      e-mail: jegyzo[kukac]balatonfuzfo.hu
  3. Székelyné Tóth Barbara aljegyző (88) 596-911
      e-mail: szekelyne[kukac]balatonfuzfo.hu  

 Szervezet:
  1. Polgármesteri titkárság (88) 596-923
      e-mail: polgarmesterititkarsag[kukac]balatonfuzfo.hu 
  2. Jegyzői titkárság (88) 596-912 
      e-mail: jegyzo[kukac]balatonfuzfo.hu 
  3. Pénzügy és Adóügy (88) 596-928
      e-mail:penzugyivezeto[kukac]balatonfuzfo.hu
 4. Igazgatási és Szociális ügyek (88) 596-936 
      e-mail: kovacs.jolan[kukac]balatonzfo.hu
 5. Városfejlesztés (88) 596-921 
      e-mail: noti.attila[kukac]balatonfuzfo.hu
 6. Műszaki ügyek (88) 596-918 
      e-mail: muszak[kukac]balatonfuzfo.hu
 7. Önkormányzati ügyek (88) 596-913 / (88) 596-926
      e-mail:telepulesifomernok[kukac]balatonfuzfo.hu
 8. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő testülete

1.2 Felügyelt költségvetési szervek
 
  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
  8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.
  Szeli Dóra Réka intézményvezető-helyettes e-mail: //muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu">muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
  WEB lap: https://www.mkkfuzfo.hu/
  
  SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
  8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u.15., 
  Salamon Tamásné igazgatóasszony 88/451-872 e-mail: szivarvany.ovoda7@chello.hu
  WEB lap: http://www.szivarvanyovodakp.gportal.hu/

  BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
  8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u.2. Pf. 24.
  Tűzoltóparancsnok (06) 88 451-866

1.3 Gazdálkodó szervezetek -Önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet
  FŰZFŐI VAGYONKEZELŐ KFT.
  8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
  Telefonszám: 88-596-932
  e-mail: vagyonkezelo[kukac]balatonfuzfo.hu

1.4 Közalapítványok
  Balatonfűzfőért Alapítvány
  Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
  A kuratórium elnöke: Gál Andrea
  Az alapítvány célja: 
  Attól a szándéktól vezérelve, hogy Balatonfűzfő azt a helyet foglalhassa el, amelyre a
  lehetőségei hívatottá teszik, az alapítvány segítse mindazon kezdeményezéseket, amelyek 
  –települési életszínvonal emelésének elősegítését,
  –környezetvédelem, a környezeti állapotok javítását célzó,
  –az idegenforgalmi szerepkört-erősítő,
  –a sport és szabadidő tevékenységet erősítő,
  –egészségmegőrzést, betegség megelőzést,
  –kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását,
  –műemlékvédelmet,
  –a település fejlődését, arculatának megteremtését helytörténeti, közgazdasági, művészeti, 
    szociológiai stb. tanulmányokkal, alkotásokkal, tevékenységekkel, köztéri alkotások 
    megjelenítését segítő kezdeményezéseket támogatja.

  Vállalkozást Segítő Alapítvány 
  Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
  A kuratórium elnöke: Lublóy Géza
  Az alapítvány célja: Támogatni a Balatonfűzfőn, mint Balaton parti településen a helyi és 
  idegenforgalmi igényeket is jól kielégítő kereskedelmi és szolgáltató hálózat létrehozását
  és fejlesztését, tájba és környezetbe illő, esztétikus vállalkozói székhelyek, telephelyek,
  üzletek létesítésének, fejlesztésének elősegítése és ezek által a munkaerőpiacon 
  hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése. 
  Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében támogatja a Balatonfűzfőn állandó lakhellyel,
  székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozókat, jogi személyiséggel nem
  rendelkező és jogi személyiségű társaságokat az alapító okiratban foglalt keretek között.

  „Balatonfűzfő és térségi tűzvédelméért” Közalapítvány
  Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.
  A kuratórium elnöke: Muhari Ferenc
  Az alapítvány tevékenysége
  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV., továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki
  mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. Tv-ben foglaltak megvalósulása érdekében:
  a) a térségben fenyegető katasztrófaveszély elhárítása, megelőzése érdekében a lakosság 
  részére felvilágosító, ismeretterjesztő előadások, programok szervezése, tartása
  b) az alap- és középfokú oktatásban részt vevő tanulók tűzvédelmi nevelése, oktatása, 
  ezen irányú ismereteinek bővítése
  c) a megelőző és mentő tűzvédelem tárgyi-eszköz (elsősorban tűzoltó gépjármű-technika) 
  igényének támogatása
  d) a tűzoltóság –technikai fejlesztést szolgáló– pályázatokon való részvételének elősegítése
  e) a fenti célkitűzésekhez szükséges anyagi források gyűjtése, ill. befektetés útján
  gyarapítása
 
1.5 Lapok   
  Balatonfűzfői Hírlap -Balatonfűzfő Város Önkormányzatának havi lapja
  Kiadja: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
  Kiadó címe: 8184 Balatonfűzfő Nike körút 1.
  Szerkesztőség: -folyamatban-
  Főszerkesztő: Király Anita 
  Elérhetőség: tel: 20/326-3621 e-mail: hirlap@balatonfuzfo.hu

1.6 Felügyeleti szerv (a jegyző által ellátott államigazgatási hatáskörök esetében)
  Veszprém Megyei Kormányhivatal
  Székhely: 8201 Veszprém Megyeház tér 1. 
  Postacím: 8201 Veszprém Pf.: 184.
  Elérhetőség: tel.: 88/ 579-300, fax: 88/579-349, e-mail: hivatal@vemkh.gov.hu
  WEB lap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem