Pályázat gyermek táborszervezés támogatására

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának civil támogatásával, a Balatonfűzfőért Alapítvány felhívása; támogatása
A forrás biztosítása Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tervezett civil keret terhére történik. (Támogatásban nem részesülhet azon pályázó, aki a Balatonfűzfő Város Önkormányzat 2016. évben nyújtott támogatásával nem határidőben, és nem a feltételeknek megfelelően számolt el.)


 
Pályázati cél: Táborszervezés
Támogatás feltételei: A pályázat útján elnyert, max. 100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás Balatonfűzfő területén működő civil szervezetek, szerveződések, sportegyesületek, egyházak és egyéni alkotók részére, - nyári gyermektábor szervezésének költségeire fordítható. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a szervezendő gyermektábor minimum 5 munkanap időtartamú legyen, és előzetes igényfelmérés alapján legalább 10 óvodás illetve iskoláskorú helyi gyermek részére biztosítson napi elfoglaltságot.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.
A támogatás felhasználásának határideje: 2017. 08. 31.
A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2017. 09. 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 05. 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 06. 15.
Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gyurkovics Ágnestől személyesen, 2017. 05. 02-ától.
A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban (A pályázati cél borítékon való feltüntetésével), Gyurkovics Ágnes Alapítványi elnök címére, kizárólag postai úton küldve (8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u.60.)
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

  • A pályázó 2016. évi tevékenységének rövid összefoglalóját,
  • A pályázó Balatonfűzfő városáért végzett aktív szerepvállalását, önkéntes tevékenységét;
  • A támogatás tervezett felhasználását, tételes költségbecsléssel;
A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést. A támogatott pályázókkal az Alapítvány szerződést köt, amiben szabályozza a támogatás felhasználását és az elszámolás módját.
 
Balatonfűzfő, 2017.04.19.
Balatonfűzfőért Alapítvány