Pályázat kulturális programok támogatására

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának civil támogatásával, a Balatonfűzfőért Alapítvány felhívása, támogatása
A forrás biztosítása Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tervezett civil keret terhére történik. (Támogatásban nem részesülhet azon pályázó, aki a Balatonfűzfő Város Önkormányzat 2016. évben nyújtott támogatásával nem határidőben, és nem a feltételeknek megfelelően számolt el.)

Pályázati cél: Kultúra
Támogatás feltételei:

  • Helyi érdekeltségű rendezvény esetén: (Kultúra I.)
A pályázat útján elnyert, max. 100.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás Balatonfűzfő területén működő civil szervezetek és szerveződések 2017. évben megvalósuló kulturális programjaira fordítható. (A támogatás TAO fejlesztési programban szereplő költségelemekre nem fordítható.)
  • Turisztikai vonzerőt képviselő rendezvény esetén: (Kultúra II.)
A pályázat útján elnyert, max. 400.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás Balatonfűzfő területén működő civil szervezetek és szerveződések 2017. évben megvalósuló turisztikai vonzerőt képviselő kulturális programjaira fordítható. (A támogatás TAO fejlesztési programban szereplő költségelemekre nem fordítható.)
A támogatás formája mindkét esetben: egyszeri, vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke:
  • Helyi érdekeltségű rendezvény esetén: (Kultúra I.)
A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 100.000 Ft
  • Turisztikai vonzerőt képviselő rendezvény esetén: (Kultúra II.)
A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 400.000 Ft
A támogatás felhasználásának határideje mindkét esetben: 2017.11.30.
A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje mindkét esetben: 2017.11.30.
A pályázat benyújtásának határideje mindkét esetben: 2017. 05. 20.
A pályázat elbírálásának határideje mindkét esetben: 2017. 06. 15.
Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gyurkovics Ágnestől személyesen, 2017. 04. 25-étől.
A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban (A pályázati cél borítékon való feltüntetésével), Gyurkovics Ágnes Alapítványi elnök címére, kizárólag postai úton küldve (8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u.60.)
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:
  • A pályázó 2016. évi tevékenységének rövid összefoglalóját,
  • A pályázó Balatonfűzfő városáért végzett aktív szerepvállalását, önkéntes tevékenységét;
  • A támogatás tervezett felhasználását, tételes költségbecsléssel;
A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést. A támogatott pályázókkal az Alapítvány szerződést köt, amiben szabályozza a támogatás felhasználását és az elszámolás módját.
 
Balatonfűzfő, 2017.04.19.
Balatonfűzfőért Alapítvány