Pályázat működés támogatására - Kultúra működés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának civil támogatásával, a Balatonfűzfőért Alapítvány felhívása; támogatása
A forrás biztosítása Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tervezett civil keret terhére történik. (Támogatásban nem részesülhet azon pályázó, aki a Balatonfűzfő Város Önkormányzat 2016. évben nyújtott támogatásával nem határidőben, és nem a feltételeknek megfelelően számolt el.)

Pályázati cél: Kultúra működés
Támogatás feltételei: A pályázat útján elnyert, max. 50.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás a Balatonfűzfő területén működő kulturális, hagyományőrzési tevékenységeket is végző civil szervezetek, szerveződések és egyéni alkotók által igényelhető 2017. évi működési költségeikre.
Támogatásban nem részesülhetnek Balatonfűzfő Város intézményein keresztül támogatott civil szervezetek, szerveződések. (A támogatás TAO fejlesztési programban szereplő költségelemekre nem fordítható.)
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 50.000 Ft
A támogatás felhasználásának határideje: 2017.11.30.
A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2017.11.30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 05. 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 06. 15.
Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gyurkovics Ágnestől személyesen, 2017. 04. 25-étől.
A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban (A pályázati cél borítékon való feltüntetésével), Gyurkovics Ágnes Alapítványi elnök címére, kizárólag postai úton küldve (8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u.60.)
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

  • A pályázó 2016. évi tevékenységének rövid összefoglalóját,
  • A pályázó Balatonfűzfő városáért végzett aktív szerepvállalását, önkéntes tevékenységét;
  • A támogatás tervezett felhasználását, tételes költségbecsléssel;
A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést. A támogatott pályázókkal az Alapítvány szerződést köt, amiben szabályozza a támogatás felhasználását és az elszámolás módját.
 
Balatonfűzfő, 2017.04.19.
Balatonfűzfőért Alapítvány