Balatonfűzfő Város Településrendezési Eszközeinek módosítása

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonfűzfőn elkészült a Településrendezési eszközök módosítása a  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján.
A módosítások leírása, célja és várható hatása          
A Balatoni Bringakör nyomvonalát szükséges korrigálni a Településrendezési eszközökben, hogy az, az elkészült engedélyezési és kiviteli tervekkel összhangban legyen. A már építési engedéllyel rendelkező tervek (az építési engedélyek 2018 december 10-én kerültek kiadásra) a meglévő kerékpárút fejlesztését és szélesítését tartalmazzák. A kisajátítással érintett szakaszon, a szabályozási vonalat is kismértékben módosítani kell. A módosítással a szabályozási terv összhangban lesz az elkészült tervekkel, építési engedéllyel, a szabályozási terv pedig pontosan ábrázolja a fejlesztendő Balatoni Bringakört.
 
Balatonfűzfő város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2017. (V.4.) számú rendeletével elfogadta a Partnerségi egyeztetés helyi szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partnerek (lakosság, ingatlantulajdonos, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek) javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.
 
A Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan várjuk az észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat mellyel kapcsolatosan az partnerségi egyeztetés 2019. április 05-én indul. A véleményezési dokumentációk a község honlapján a Hírek, menüben találhatók.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre:
  1. Balatonfűzfő Város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes személy, továbbá
  2. Balatonfűzfő Város Önkormányzatánál a partnerségi egyeztetésbe az előzetes tájékoztatási szakaszban már bejelentkezett jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
A partnerek észrevételt, véleményt írásos formában tehetnek a következő módon:
  1. postai úton, a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal címére (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) küldött "Partnerségi vélemény" tárgyú levélben,
  2. az Önkormányzati Hivatalban személyesen átadott "Partnerségi vélemény" tárgyú levélben, vagy
  3. bucsi.aniko[kukac]balatonfuzfo.hu e-mail címre.
A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2019. április  24.  16.00 óra.
 
2019. április 16-án, kedden 14.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk Balatonfűzfőn a Polgármesteri Hivatalban (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 
Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.
 
Balatonfűzfő, 2019. április 05.
 
                                                                                                      Marton Béla
                                                                                                      polgármesterA fórum tárgyát képező dokumentum ITT érhető el.