Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati felhívása

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázatot hirdet a településen működő civil szervezetek, egyesületek, egyházak, vállalkozások részére az alábbi tevékenységek, célok támogatására:

1.) TAO támogatásban részesülő sportegyesületek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn tevékenykedő, TAO támogatásban részesülő sportegyesületek 2018. július 1-től kezdődő TAO időszakában felmerülő, utánpótlás
nevelési költségek átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás igénylésének feltétele a 2021-2022 évre benyújtott sportfejlesztési program. A támogatás folyósítása csak az adott szakági szövetség jóváhagyása után lehetséges. Az igényelhető támogatás összege a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján lehívható TAO Utánpótlás nevelési támogatás max. 10 %-a lehet, max. 1,5 M Ft. A visszatérítendő támogatás
visszafizetésének határideje: 2022. január 31.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, 2021-22 évre TAO sportfejlesztési programmal rendelkező sportegyesület, szakosztály

2.) Vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati fejlesztéseinek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn telephellyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseinek átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás igénylésének feltétele a támogatási
szerződés vagy támogatási határozat. Az igényelhető támogatás összege a támogatási szerződésben/határozatban megítélt támogatás max. 20 %-a lehet, max. 1,5 M Ft. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje a folyósítástól számított egy év.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása fejlesztését célzó támogatási szerződéssel rendelkező vállalkozás, egyéni vállalkozó

3.) Civil szervezetek, egyesületek, egyházak pályázati fejlesztéseinek támogatása
A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn működő civil szervezetek, egyesületek, egyházak pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseinek átmeneti finanszírozására. A visszatérítendő támogatás igénylésének feltétele a támogatási szerződés vagy támogatási határozat. Az igényelhető támogatás összege a támogatási szerződésben/határozatban
megítélt támogatás max. 20 %-a lehet, max. 1M Ft. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje a folyósítástól számított egy év.
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő civil szervezet, egyház

4.)Vállalkozások, egyéni vállalkozók saját finanszírozású fejlesztéseinek támogatása A pályázat lehetőséget biztosít Balatonfűzfőn telephellyel rendelkező vállalkozások,
egyéni vállalkozók saját forrásból megvalósuló fejlesztéseinek átmeneti finanszírozására. Az igényelhető támogatás összege max. 500.000 Ft. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje a folyósítástól számított két év.
 
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása fejlesztését saját forrásból finanszírozó vállalkozás, egyéni vállalkozó
 

Támogatás kizárólag Balatonfűzfőn megvalósuló fejlesztéshez vehető igénybe!


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21-től december 1-ig folyamatosan

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásától számított 60 nap


A támogatás formája: egyszeri, visszatérítendő, kamatmentes támogatás minden támogatási cél esetén
 
Költségek: A támogatáshoz jutás a szerződéskötést megelőzőn egyszeri kezelési költség (ami a támogatás 2 %-a ) és a 4-es pályázati cél esetén, közjegyzői ellenjegyzési díjának
befizetésére kötelezi a támogatott pályázót
 
A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg 500.000 Ft-1,5 M Ft
 
A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban, Balatonfűzfőért alapítvány címére,
kizárólag postai úton küldve (8184 Balatonfűzfő, Nike krt.1..)
 

Letölthető dokumentum: Pályázati adatlap


Pályázati adatlap letölthető a Balatonfűzfőért Alapítvány vagy Balatonfűzfő Város honlapjáról 2021. június 21-től.
 
A pályázónak a pályázathoz kötelezően mellékelnie kell:
  • A pályázó eddigi tevékenységének bemutatását;
  • A megvalósítani kívánt fejlesztés bemutatását és hatásait, valamint a megvalósítás és pénzügyi elszámolás ütemezését;
  • Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés esetén a pályázati dokumentáció és támogatási szerződés pályázó által hitelesített másolati példányát (TAO finanszírozás esetén a benyújtott sportfejlesztési programot a pályázathoz kell mellékelni, a támogatás folyósításának feltétele pedig a szakági szövetség által elfogadott sportfejlesztési program)
  • Tételes költségbecslést a teljes fejlesztésről, illetve a visszatérítendő támogatás felhasználásáról;
  • Civil szervezet pályázó esetén: bírósági végzés, alapító okirat és alapszabály másolatát, 2019. és 2020. évi Éves Beszámoló Országos Bírósági hivatalhoz való benyújtásának igazolását, 2020. évi Éves Beszámoló másolati példányát
  • Vállalkozó pályázó esetén: köztartozás mentes státusz igazolásait (NAV igazolás, helyi önkormányzat igazolása helyi adók befizetéséről), 2020. évi mérleget és eredmény kimutatást;
  • Egyéni vállalkozó pályázó esetén vállalkozói igazolvány másolatát, köztartozásmentes státusz igazolását (NAV igazolás, helyi önkormányzat igazolása), 2020. évi vállalkozói bevallás másolatát;
  • A pályázó nevére szóló bankszámla utolsó bankszámla kivonatának másolatát;
A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.
 
Bírálati szempontok:
  1. A fejlesztés szükségessége, hatásai Balatonfűzfő városban;
  2. Fejlesztés, finanszírozás ütemezése, pénzügyi kockázatok;
 
 Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról telefonon kap tájékoztatást minden eredményes pályázó. A támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának feltétele a pályázó által befizetett egyszeri kezelési költség (támogatás 2 %-a) és 4-es cél esetén a közjegyzői díj befizetése.
4-es pályázati cél esetén a támogatás feltétele egy készfizető kezes kötelezettség vállalása a támogatott pályázó támogatás visszafizetésére vonatkozó szerződésszegése esetén. A támogatási szerződés aláírása közjegyző jelenlétében, közjegyzői ellenjegyzés mellett történik, a pályázó által megjelölt, készfizető kezességet vállaló személy, a pályázó hivatalos képviselője és az alapítvány elnökének jelenlétében és aláírásával.
1-es, 2-es és 3-as célterület esetén, a Támogató határozat bemutatása szükségtelenné teszi a készfizető kezes közjegyzői előtti kötelezettségvállalását, elegendő egy kezes megnevezése a pályázati adatlapon és egy banki felhatalmazó levél bemutatása a szerződéskötés előtt. A szerződéskötés ebben az esetben nem közjegyző jelenlétében történik.