A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan- nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján

Nyomtatóbarát változatPDF változat
HIRDETMÉNY

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő
ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2022.08.05
A hirdetmény levételének napja: 2022.11.04
Eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály 5. (Veszprém)
Az ügy száma: 417831/2022
Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartásban
történő rendezése a Foktftv. 21.§ alapján.

Az ingatlan(ok) helyrajzi száma:
1. BALATONFŰZFŐ külterület 035/3 (II/44. sorszámon tulajdoni hányad 300/38400)
2. BALATONFŰZFŐ külterület 035/4 (II/40. sorszámon tulajdoni hányad 300/38400)
3. BALATONFŰZFŐ külterület 035/6 (II/43. sorszámon tulajdoni hányad 300/38400)
4. BALATONFŰZFŐ külterület 036/1 (II/43. sorszámon tulajdoni hányad 300/38400)
5. BALATONFŰZFŐ külterület 036/14 (II/43. sorszámon tulajdoni hányad 300/38400)
6. BALATONFŰZFŐ külterület 036/15 (II/43. sorszámon tulajdoni hányad 300/38400)

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére
álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:
neve: Görgey Istvánné
születési neve: Nagy Edit
születési helye:
születési ideje:
anyja neve:
lakcíme: DEBRECEN, Marx utca 66

A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre
kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján,
az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.
Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a
tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító
adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a
hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság
részére jelentse be.