Kémények időszakos ellenőrzése

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, valamint a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján, 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem a települések azon ingatlanaiban végzi a kémények időszakos ellenőrzését, illetve a műszaki vizsgálatát, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve.

Emellett valamennyi társasházban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban - függetlenül attól, hogy az adott ingatlanba gazdálkodó szervezet van-e bejelentve - (vagyis a lakossági szektorban) ellenőriz. A gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló önálló ingatlanokban (vagyis a közületi szektorban) azok a kéményseprő-ipari szolgáltatók látják el ezt a feladatot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették. Azokon a településeken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási szerződését, a kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szerződés lejáratáig. A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó kéményseprő-ipari szolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el. A közületi szektorba tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény használatától.
 
A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet alapján a lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében a kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka) ingyenes, ha azt a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban el tudja végezni. Ha második időpontban sem sikerül a munkát elvégezni, az ingatlan használója/tulajdonosa köteles a meghiúsulás napjától számított harminc napon belül a közfeladatot ellátóval egyeztetni. Ebben az esetben a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat kell fizetni. Amennyiben az említett időintervallumban sem történik meg az egyeztetés, a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó értesíti a tűzvédelmi hatóságot. Az átjelentést követő munkavégzést már megrendelésre kell elvégezni és helyszíni szemle díjjal is terhelt.
 
Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprő-ipari tevékenységért díjat kell fizetni.
Azon társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanok esetében melyekbe közületek vannak bejelentve a költségtérítés a társasház, lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele. A költségtérítés és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A költségtérítés megfizetése tekintetében a közös tulajdonban álló ingatlan esetén az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetén a használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
 
Teljes körű tájékoztatás:
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu (Tűzvédelem/Kéményseprő-ipari tevékenység/Kapcsolódó hírek)
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztatok oldalon találhatóak.