Közmeghallgatás az Illangó-Transz Kft. biztonsági jelentésével kapcsolatban

Nyomtatóbarát változatPDF változat
ILLANGÓ-TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Cholnoky Jenő utca 1.; adószám: 24856104-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-516996) a 8184 Balatonfűzfő, Ipari park, 1498/245hrsz-ú telephelyére vonatkozó felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentése nyilvános változatának hozzáférhetővé tételéről, egyben az ezzel kapcsolatos közmeghallgatás időpontjának és helyének meghatározásáról.
  • a kifüggesztés napja: 2019. július 4.
  • eljáró hatóság: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
  • az ügy száma: bal/4155/2019
  • az ügy tárgya: az ILLANGÓ-TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Kft. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyének és katasztrófavédelmi engedélyének megadása
  • az eljárás ügyintézési határideje 2019. szeptember 3. (hiánypótlás esetén a határidő módosulhat)
  • az eljárás lezárásának típusai lehetnek: az engedély megadása, az engedély kikötéses megadása, az engedély megtagadása
  • kérelmező hatóság: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alkalmazásában eljáró hatóság. 
Az elkészült biztonsági jelentés megtekinthető: a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatalának műszaki irodájában (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) ügyfélfogadási időben:
- Hétfő:                       800 – 1200  és   1300 – 1600 óráig
- Szerda:         800 – 1200  és   1300 – 1600 óráig
- Péntek:         800 – 1200 óráig.
 
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban írásbeli észrevétel tehető Balatonfűzfői Közös
Önkormányzati Hivatalában 2019. július 25. 1600 órai beérkezési határidőig.
 
Fentiekkel kapcsolatosan Balatonfűzfő Város Polgármestere 2019. július 30-án, (kedd) 1500 órai kezdési időpontban hatósági közmeghallgatást tart, melynek helyszíne:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Kompolthy Terme (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 
Balatonfűzfő, 2019. július 4.
 
 
                                                                        Marton Béla
                                                                         polgármester