Álláspályázat

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázatot hirdet 1 fő szakmai megvalósító-mentor munkakör betöltésére
 
A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2019. március 6. napjától 2020. március 5. napjáig, 12 hónap.
Foglalkoztatás jellege: megbízási jogviszony.
A munkavégzés helye: Balatonfűzfő.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
 • részt vesz a célcsoporthoz tartozó egyének felkutatásában
 • aktív részvétel a toborzás, a motiválás, a bevonás folyamatában
 • a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása
 • a munkavállalásuk és munkahelymegtartásuk elősegítése
 • a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű ember munkahelyi beilleszkedésének segítése
 • az ügyfél folyamatos kisérése, támogatása
 • egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása, nyomon követése.
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • végzettség: a felsoroltak közül bármelyik: szociális munkás, gyógypedagógus, szociálpedagógus, pedagógus, nevelőtanár, pszichológus, igazgatásszervező (szociális igazgatás szakirány), szociológus, humánerőforrás menedzser, művelődésszervező, könyvtáros, humánszervező, mentálhigiénikus, közgazdász, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatás szakirányú végzettség, családterapeuta, munkavállalási tanácsadó, mediátor, védőnő)
 • Előnyt jelent: szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz a mellékelt önéletrajz sablon alapján
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról (Kérjük, hogy az önéletrajz végén nyilatkozzon: „Nyilatkozom, hogy a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok.”).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2019. március 6. napjától betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információt Nóti Attila városfejlesztési referens nyújt a +36-20-478-3889, +36-88-596-921 telefonszámokon vagy a noti.attila@balatonfuzfo.hu email címen.
A pályázat benyújtásának módja: A mellékelt önéletrajz sablon alapján, elektronikus úton Nóti Attila városfejlesztési referens részére, a noti.attila@balatonfuzfo.hu e-mail címre. Az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: mentor, és a pályázat azonosító számát: EFOP-1.5.2-16-2017-00015.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok értékelését követően a jelentkező személyes meghallgatására kerülhet sor. A személyes meghallgatás alapján születik döntés az állás betöltéséről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.


Pályázati kiírás
Önéletrajzi sablon