Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat összesített adatai

Nyomtatóbarát változatPDF változat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára 13 fő felsőfokú tanulmányokat folytató („A” típusú) és 1 fő a 2017/2018. tanévben felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú)  fiatal nyújtott be pályázatot.
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a polgármester hatáskörébe utalja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat következő évi fordulójához történő csatlakozásról és a támogatások odaítéléséről szóló döntést. Ezen hatáskörömben eljárva a pályázatok külön-külön értékelésre kerültek, a szociális rászorultság (jövedelmi viszonyok, hátrányos helyzet) figyelembevételével a pályázók között rangsor lett felállítva, mely figyelembevételével döntöttem arról, hogy valamennyi pályázó jogosult az ösztöndíj támogatásra
 
Az ösztöndíj időtartama alatt
  • az „A” típusú pályázatot benyújtók a 2016/2017. tanév második és 2017/2018. tanév első félévében 10 hónapon keresztül,
  • a „B” típusú pályázó 3 X 10 hónapon keresztül (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 tanév)
 4.000 Ft/hó önkormányzati támogatásban részesülnek.
 
 
Balatonfűzfő, 2016. december 15.
 
Marton Béla
polgármester