Hirdetmény

Tájékoztató szúnyoggyérítésről

Értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
 
A kezelés pontos időpontja: 2020. június 30. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. július 1-2. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
 
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

Értesítés határszemléről

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § előírásainak megfelelően, a termőföldek művelési ág szerinti hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettségének rendszeres ellenőrzése, továbbá a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkái az illetékes földhivatali osztályok, jelen esetben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályának feladata.

E.On üzemszünet értesítése

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban: Köszönjük megértésüket!

Balatonfűzfő város külső védelmi tervének nyilvánossága

Értesítés gallyazási munkákról

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyvezetője (az EON hivatalos beszállítója), ez úton szeretném Önöket értesíteni, hogy:

Nemzeti Földügyi Központ hirdetménye

A Nemzeti Földügyi Központ hirdetményt tett közzé a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésre vonatkozóan.

A hirdetmény teljes szövege ITT és ITT érhető el.

Helyi Építési Szabályzat módosítása

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonfűzfőn elkészült a Helyi Építési Szabályzat módosítása a  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján, a 41/2020. (02.18.) Kt határozat alapján.
A partnerségi egyeztetés Balatonfűzfő város Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (V.4.) számú rendelete szerint zajlik.

Hirdetmény

HALTECH Magyar Lőszergyártó és Rendészeti Technológiai Kft. székhelyére (8184 Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep településrész HRSZ. 1498/158, 159; telephelyére vonatkozó felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentése nyilvános változatának hozzáférhetővé tételéről, egyben az ezzel kapcsolatos közmeghallgatás időpontjának és helyének meghatározásáról.
 
  • a kifüggesztés napja: 2020. március 19.
  • eljáró hatóság: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
  • az ügy száma: bal/4399/2020

Tájékoztatás engedélyezett fakivágási és gallyazási munkák megkezdéséről

Közlemény intézményi térítési díjakról

Oldalak

Feliratkozás RSS - Hirdetmény csatornájára