Önkormányzat

Tájékoztatás az újabb intézkedésekről

 

A minden eddiginél nehezebb, március 8-tól március 22-ig tartó két hétben életbe lépő újabb védelmi intézkedések a következők:
 

Tájékoztató veszélyhelyzet kihirdetéséről


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország Kormánya 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletével a veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A fenti jogszabályhelyek alapján bizottsági és képviselő-testületi ülések nem tarthatók.

Lakossági tájékoztató


Balatonfűzfői vasúti átjáró ideiglenes zárásáról

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)


A  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok  életkörülményeinek  javítását  szolgáló  helyi esélyegyenlőségi  program  elkészítését  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 31.§-a írja elő a települési önkormányzatok számára.

Hirdetmény - biztonsági jelentés és közmeghallgatás


REXPRO HUNGARY Sport- és Vadász Lőpor Gyártó és Kereskedelmi Kft. székhelyével azonos telephelyére (8175 Balatonfűzfő, Fűzfői Ipari Park hrsz.: 1498/145) vonatkozó felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés nyilvános változatának hozzáférhetővé tételéről, egyben az ezzel kapcsolatos közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról.

Hatósági bizonyítvány kiadás


Tájékoztatás Hatósági Bizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
 

Adóügyi tájékoztató


Tisztelt Ügyfeleink!

Lakossági figyelemfelhívás szájmaszk viselésére

 
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy az új koronavírus elleni védekezés részeként, a mai naptól (azaz 2021. március 08-tól) két hétig (azaz március 22-ig) szóló szigorított védelmi intézkedések egyik legjelentősebb előírása szerint a közterületeken való tartózkodás során - 6 éves kor felett - szájmaszk viselése kötelező, amelyet az arra jogosult hatóságok ellenőriznek és szabálysértés esetén pénzbírságot is szabhatnak ki.

Kérünk mindenkit a szabálykövető magatartásra, saját és mások egészségi állapotának megóvása érdekében!
 

Vendéglátóhelyeket érintő jogszabályváltozás

 
Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!
 
Figyelemmel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) rögzítettekre, az alábbiakról tájékoztatom.
 
2021. január 1-vel a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők:

Lakossági tájékoztató


Helyijáratos autóbusz közlekedés szüneteltetéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a rendkívüli járványveszély elleni védekezésre hivatkozással történő kormányzati bejelentés szerint az óvodák és iskolák 2021. március 9-től 2021. április 7-ig (a tavaszi szünet végéig) felügyeletet biztosítanak. Mivel településünkön az Önkormányzatunk által működtetett helyi járatos autóbusz menetrendjét célzottan az iskolai tanítási rendhez igazítottuk, így ezen időszakra vonatkozóan - nagy valószínűséggel - nem lesz gyakorlati igény a szolgáltatásra.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Önkormányzat csatornájára