Önkormányzat

Pályázati felhívás


Balatonfűzfő Város Önkormányzata meghirdeti a közérdekű kultúrális és sportprogramok, valamint nonprofit szervezetek és közösségek 2021. évi pályázati támogatását

A teljes pályázati kiírás megtekinthető: ITT
 

COVID-19 fertőzés elleni vakcina beadásához hozzájáruló nyilatkozat


Tisztelt Lakosság!

Jelentősen meggyorsítja a vakcina beadásával járó adminisztrációt, ha az oltásra érkező személyek magukkal viszik a hozzájáruló nyilatkozatot. Kérjük, ha teheti, akkor nyomtassa ki, töltse ki és vigye magával az oltásra a nyilatkozatot, akár háziorvosi rendelőbe, akár kórházi oltópontra hívják Önt!

Balatonfűzfő Város Önkormányzata


A hozzájáruló nyilatkozat letölthető: ITT

Tájékoztató veszélyhelyzet kihirdetéséről


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország Kormánya 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletével a veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A fenti jogszabályhelyek alapján bizottsági és képviselő-testületi ülések nem tarthatók.

Balatonfűzfő Településrendezési eszközeinek 5. módosítása

 
2020. júliusában tájékoztattam a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonfűzfőn a Településrendezési eszközök módosítása indul a 39/2020. (02.18.) Kt. határozat és a 114/2020. (05.20.) polgármesteri határozat alapján a Balatoni Bob- és Szabadidő park területén (1498/224 hrsz) fejlesztés céljából.
 
A partnerségi egyeztetés Balatonfűzfő város Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (V.4.) számú rendelete szerint zajlik.
 

Hirdetmény biztonsági jelentésről


Hirdetmény a Ravago Building Solutions Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a) 8184 Balatonfűzfő, Almádi Út 4. szám alatti telephelyére vonatkozó alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentése nyilvános változatának hozzáférhetővé tételéről, egyben az ezzel kapcsolatos észrevételi lehetőség időpontjának és helyének meghatározásáról.

A hirdetmény megtekinthető: ITT

Javaslat a Balatonfűzfőért és a Díszpolgár kitüntető címekhez


Tisztelt Balatonfűzfőiek!

Kérjük javaslataikat a 2021. évben átadandó Balatonfűzfőért és a Díszpolgár kitüntető címekhez.

Valamint kérjük, hogy 2021. június 21-ig szíveskedjenek megküldeni részünkre a javasolt személy, vagy személyek nevét és az indoklást, amely alapján a jelölésük született.

Égetéssel kapcsolatos tájékoztatás


A kerti hulladékok elégetésének lehetősége Balatonfűzfőn 2021. május 15-től megszűnt!

Értéktár Bizottság


Balatonfűzfő Értéktár Bizottság:

elnök: Diósi Péter

tagok:  Berki Kálmán
            Bíró Ibolya
            Hegedűs Józsefné
            Szeli Dóra Réka


 
BÉB határozatai
magyar

Humán Bizottság


Humán Bizottság:

elnök:    Jánka Anikó képviselő

tagok:   Szeli Dóra Réka képviselő
             Kerekes-Bakró Csongor képviselő

kültagok:  Velez Sarolta
                   Szombathelyiné Bognár Edit
 
HB ülései
magyar

TTKP Bizottság


Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság:

elnök:    Keil Norbert képviselő

tagok:    Gorza István képviselő
              Jánka Anikó képviselő
              Szeli Dóra Réka képviselő
              Kerekes-Bakró Csongor képviselő

kültagok: Tóth Lajos Péter
                   Berki Zsolt
                   Lublóy Géza
magyar

Oldalak

Feliratkozás RSS - Önkormányzat csatornájára