Önkormányzat

Lakossági figyelemfelhívás


Tisztelt Balatonfűzfői Lakosok és a Balatonra látogató Vendégeink!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a hideg idő hatására befagyó vízfelületek használatára vonatkozó előírásokat saját és mások testi épségének megóvása, azaz a balesetek elkerülésének érdekében szükséges betartani és betartatni.

Tájékoztató veszélyhelyzet kihirdetéséről


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyarország Kormánya 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletével a veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A fenti jogszabályhelyek alapján bizottsági és képviselő-testületi ülések nem tarthatók.

Felhívás "Balatonfűzfő Kultúrájáért" elismerő címre


Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy  Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (X. 31.) számú, a kitüntetések alapításáról, adományozásáról szóló önkormányzati rendelete alapján, amely a Balatonfűzfő Kultúrájáért díj adományozásáról rendelkezik, az adományozásra jelölni kívánt személyére tegyenek javaslatot.

Helyi adókkal kapcsolatos változások


Tisztelt Ügyfeleink!
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú adóhatóság a 2021.01.01-től alkalmazandó helyi adókkal kapcsolatos változásokról az alábbi tájékoztatást nyújtja:
 
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz.
 

Tájékoztató a behajtási engedélyekről


Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a vagyon- és személybiztonság valamint a biztonságos közlekedés védelme érdekében a 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alatti (Polgármesteri Hivatal épületét körülvevő) területre kiadott gépjármű behajtási engedélyek 2020. dec. 31. nappal visszavonásra kerülnek. A területre behajtani és azon áthajtani, valamint ott parkolni a továbbiakban kizárólag új, érvényes behajtási/parkolási engedély birtokában lehet.

Tájékoztató munkarend változásról


A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója munkarend változásról:
 
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 19/2020.(VI.25.) PM rendelet 2. § b) pontja, valamint Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 19/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelete alapján
 
a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalnál
az ügyfélfogadás az alábbi időpontokban szünetel:

2019. évi személyszállítási összevont jelentés

 
Összevont jelentés
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2019. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről
 
 
Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok
Közszolgáltatási szerződés tárgya:

Ügyfélfogadás szüneteltetése


JEGYZŐI UTASÍTÁS
4/2020. (11. 13.)
 
A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás szüneteltetését rendelem el 2020. november 16. napjától a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napjáig.
A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés


Meghívó Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 02-án (hétfőn) 08.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés naprendje:
1. 2020. őszi fás szárú zöldhulladék elszállítás
             Meghívott: Nemes Károly a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
 

Humán Bizottság ülése - zárt


Értesítem, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2020. október 29-én (csütörtökön) 8.00 órai kezdettel ZÁRT ülést tart.

Az ülés helye:
Városháza – Kompolthy terem – 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
 
Az ülés napirendje:
  1. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottsága
  2. Szociális támogatási kérelmek elbírálása

Balatonfűzfő, 2020. október 27.
.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Önkormányzat csatornájára