Önkormányzat

TTKP Bizottság


Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság:

elnök:    Keil Norbert képviselő

tagok:    Gorza István képviselő
              Jánka Anikó képviselő
              Szeli Dóra Réka képviselő
              Kerekes-Bakró Csongor képviselő

kültagok: Tóth Lajos Péter
                   Berki Zsolt
                   Lublóy Géza
magyar

Vasúti felsővezetéki-rendszer feszültség alá helyezése


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a MÁV Zrt. hivatalos értesítője szerint a Szabadbattyán-Balatonfüred vasúti vonalszakasz villamos üzem kiépítését a kivitelező elvégezte és a felsővezetéki berendezéseket 2021.05.25. (kedd) 08:00 órától 25 kV-os feszültség alá helyezik. A felsővezetéki rendszerelemek megközelítési távolsága 2 méter, azon belül tartózkodni, munkát végezni tilos!
 
A felsővezeték 5,7 m magasan húzódik az útátjáróink felett is, ami külön odafigyelést igényel elsősorban a kikötők okán megjelenő szállítmányozás gyakorisága miatt.

Pályázati felhívás ingatlanok hasznosításáról


A balatonfűzfői 354/13 és 354/19 helyrajzi számú ingatlanok („B” telep) hasznosítása

Vasúti felsővezetéki-rendszer feszültség alá helyezése


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hivatalos értesítője szerint a „Szabadbattyán - Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése” megnevezésű projekt keretében elkészült a felsővezetéki rendszer.
A vezeték 25 kV-os feszültség alá helyezése még a vágányzári időszak alatt, tavasszal megtörténik.
 

Hatósági közmeghallgatás


A REXPRO Hungary Sport- és Vadász Lőpor Gyártó és Kereskedelmi Kft. (8175 Balatonfűzfő, Fűzfői Ipari Park 1498/145 hrsz.) új üzemi biztonsági jelentést készített és azt benyújtotta a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályára. A dokumentáció a már meglévő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatása miatti katasztrófavédelmi engedélyezésére vonatkozik.

Lakossági tájékoztató


Balatonfűzfői vasúti átjáró ideiglenes zárásáról

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)


A  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok  életkörülményeinek  javítását  szolgáló  helyi esélyegyenlőségi  program  elkészítését  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 31.§-a írja elő a települési önkormányzatok számára.

Hirdetmény - biztonsági jelentés és közmeghallgatás


REXPRO HUNGARY Sport- és Vadász Lőpor Gyártó és Kereskedelmi Kft. székhelyével azonos telephelyére (8175 Balatonfűzfő, Fűzfői Ipari Park hrsz.: 1498/145) vonatkozó felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés nyilvános változatának hozzáférhetővé tételéről, egyben az ezzel kapcsolatos közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról.

Hatósági bizonyítvány kiadás


Tájékoztatás Hatósági Bizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
 

Adóügyi tájékoztató


Tisztelt Ügyfeleink!

Oldalak

Feliratkozás RSS - Önkormányzat csatornájára