Feladatkörök

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Jegyző

Soltész Attila
jegyző
tel.: (88) 596-912
e-mail: jegyzo[kukac]balatonfuzfo.hu

Jegyzői titkárság

Székelyné Tóth Barbara aljegyző
tel.: (88) 596-911
e-mail: szekelyne[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Képviselő-testületi/bizottsági ülések előkészítése
 • Képviselő-testületi/bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése
 • Önkormányzati rendeletek kihirdetéséért, nyilvántartása
 • Jogi segítségnyújtás a rendelet-tervezetek előkészítésében
 • Felel az önkormányzati rendelettár naprakész vezetéséért
 • Bérleti szerződések, adásvételi szerződések megállapodások előkészítése
 • Önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt árverések lebonyolítása
Petkovics Zoltán Balazsné humánügyi referens
tel.: (88) 596-922
e-mail: petkovics.virag[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Személyi – és munkaügyek
 • Döntés előkészítő tevékenység
 • Munkaerőmozgás tervezése, koordinálása, munkába állás, beilleszkedés segítése
 • Jutalmazások előkészítése, végrehajtása
 • Köztisztviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos adminisztrációs tevékenység
 • Önkormányzat intézményei alapító okiratainak nyilvántartása, módosításuk előkészítése, képviselő-testület elé terjesztése
 • Képviselőkről/bizottsági tagokról szóló jegyzői jelentés/változásjelentés feladása a köztartozásmentes adatbázis felé
Vajda-Panyi Zsuzsanna titkársági ügyintéző
tel.: (88) 596-912
e-mail: titkarsag[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Felel a testületi/bizottsági ülések anyagát képező előterjesztések anyagát képező előterjesztéseknek, bizottsági jegyzőkönyveknek, egyéb megtárgyalandó anyagoknak képviselők, a bizottsági tagok valamint az ülésre meghívottak részére történő - SZMSZ szerinti – kiküldéséről, Balatonfűzfő Város Önkormányzata honlapján történő közzétételéről;
 • Gondoskodik az ülések, közmeghallgatások technikai feltételeinek biztosításáról
 • Gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági ülésekről készült hangfelvételek archiválásáról
 • Biztosítja a képviselő-testületi/bizottsági nyílt ülések jegyzőkönyveibe történő betekintést
 • Kapcsolatot tart a képviselő-testület/bizottság tagjaival
 • Önkormányzati rendeletekről és a képviselő-testületi/bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezet
 • Ellátja a leírói, titkárnői feladatokat
Szórádiné Fülöp Elza titkársági ügyintéző
tel.: (88) 596-923
e-mail: polgarmesterititkarsag[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Gondoskodik a Humán Bizottság meghívójának, a bizottsági ülés anyagát képező előterjesztéseknek, bizottsági jegyzőkönyveknek, egyéb megtárgyalandó anyagoknak a képviselők, a bizottsági tagok valamint az ülésre meghívottak részére történő - SZMSZ szerinti – kiküldéséről, Balatonfűzfő Város Önkormányzata honlapján történő közzétételéről
 • Humán Bizottság ülésén részt vesz, az ülésen elhangzottakról hangfelvételt és jegyzőkönyvet készít
 • Kapcsolatot tart a Képviselő-testület valamint a Humán Bizottság tagjaival
 • Szervezési és ügyviteli feladatok
 • Vezeti a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére kiadott tárgyi eszközök (telefon, laptop, számítógép stb.) egyéni nyilvántartását
Nóti Attila városfejlesztési referens
tel.: (88) 596-921
e-mail: noti.attila[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Figyelemmel kíséri a Településfejlesztési Koncepció és/vagy Önkormányzati Gazdasági Program megvalósulását
 • Pályázatíró/előkészítő tevékenység
 • Figyelemmel kíséri és szorgalmazza a település szerkezeti és szabályozási terveinek gyakorlati megvalósulását
 • Közreműködik a pályázatok lebonyolításában
 • Elkészíti az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét
 • Gondoskodik a közbeszerzési szabályzatok aktualizálásáról
 • Ellátja a turisztikai referensi feladatokat
 • Ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartás vezetése
Horváthné Winkler Klára pályázati referens
tel.: (88) 596-921
e-mail: winkler.klara[kukac]balatonfuzfo.hu

Nagy Tibor informatikai ügyintéző
tel.: (88) 596-915
e-mail: rendszergazda[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének naprakész működtetése, informatikai eszközök beszerzése
 • Számítógépek vírusmentességének fenntartása
 • Adatvédelmi tisztviselő feladatkör ellátása
 • Ülések online közvetítése
 • Honlap üzemeltetése

Pénzügyi csoport

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető
tel.: (88) 596-928
e-mail: penzugyivezeto[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Balatonfűzfő Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a pénzügyi irányítás önkormányzati feladatainak felügyelete
Magasháziné Palkovics Anna pénzügyi ügyintéző
tel.:(88) 596-930
e-mail: magashazine.anna[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde pénzügyi ügyintézői feladatainak ellátása
Németh Dóra Noémi pénzügyi ügyintéző
tel.:(88) 596-929
e-mail: nemeth.dora[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ pénzügyi ügyintézői feladatainak ellátása
- pénzügyi ügyintéző
tel.:(88) 596-930
e-mail:
 • Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézői feladatainak ellátása

Kovács Piroska pénzügyi ügyintéző
tel.:(88) 596-931
e-mail: kovacs.piroska[kukac]balatonfuzfo.hu

 • Pénztárosi teendők ellátása, számlázás, számfejtési feladatok ellátása
 • Pénztári napok:
  • Hétfő:        8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
   Kedd:         nincs ügyfélfogadás
   Szerda:      8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
   Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
   Péntek:     8.00-12.00 óráig


Műszaki csoport

Székely László települési főmérnök, műszaki csoportvezető
tel.: (88) 596-913
email: telepulesifomernok[kukac]balatonfuzfo.hu

 • Műszaki csoport irányítása és a főmérnöki feladatok ellátása
 • Műszaki igazgatással és városfejlesztéssel kapcsolatos ügyek
 • Közmű fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek
 • Ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ügyek
Fehér Beáta műszaki ügyintéző
tel.: (88) 596-918
email: feher.beata[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Önkormányzati beruházások műszaki előkészítésével kapcsolatos ügyek
 • Városüzemeltetést érintő műszaki feladatok elltásával kapcsolatos ügyek
 • Útügyi igazgatással kapcsolatos ügyek
 • Ingatlan címek hatósági igazolásával kapcsolatos ügyek
Ticz Antal Attila közbiztonsági referens, műszaki ügyintéző
tel.: (88) 596-918
email: muszak[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyek
 • Katasztrófa védelemi feladatok
 • Rendőrségi kapcsolattartás
 • Útügyi igazgatással kapcsolatos ügyek
 • Közösségi közlekedéssel kapcsolatos ügyek
 • Közvilágítás fejlesztéssel kapcsolatos ügyek
Szekeres Péter műszaki ügyintéző
tel.: (88) 596-919
email: szekeres.peter[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyek
 • Kommunális igazgatással és kommunális szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek
 • Környezet, természet védelemmem, növény védelemmel kapcsolatos ügyek
 • Állattartással kapcsolatos ügyek
 • Kapcsolattartás Balatonfűzfő közig. területén működő vadásztárasággal


Igazgatási csoport

Bíróné Mészáros Kata igazgatási csoportvezető
tel.: (88) 596-914
e-mail: birone.kata[kukac]balatonfuzfo.hu

 • Telepengedélyezési eljárás
 • Birtokvédelem
 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezése
 • Kereskedelmi ügyek, rendezvények, piacok, működési engedélyek kiadása
 • Egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatok
 • Környezetvédelmi, útügyi, vízügyi igazgatással, valamint a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok
 • „Központi Címregiszter Rendszer” alkalmazásával kapcsolatos címképzési és címkezelési feladatok
 • Esélyegyenlőséggel, az első lakáshoz jutók önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásával kapcsolatos feladatok
 • Iskola-egészségügyi ellátással, védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatok
 • Helyi rendeletek megsértésével kapcsolatosan jegyzői hatáskörbe tartozó közigazgatási bírságok kiszabásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok

Berki-Varga Ildikó anyakönyvvezető
tel.: (88) 596-925
e-mail: varga.ildiko[kukac]balatonfuzfo.hu

 • Haláleset anyakönyvezésével kapcsolatosan az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó feladatok
 • Hagyatéki eljárások lefolytatása
 • Hagyatéki leltár elkészítése;
 • Házasságkötések, születések anyakönyvezése

Mátrai Zsanett igazgatási ügyintéző
tel.: (88) 596-942
e-mail: matrai.zsanett[kukac]balatonfuzfo.hu

 • Iktatási feladatok
 • BURSA HUNGARICA szociális ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok
 • Gyámügyek, gyámügyi környezettanulmányok készítésével kapcsolatos feladatok
 • Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

Keményné Hegedűs Szilvia igazgatási ügyintéző
tel.: (88) 596-924
e-mail: k.szilvia[kukac]balatonfuzfo.hu

 • Szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok
 • Statisztikai adatszolgáltatások
 • Szociális étkeztetés
 • Tüdőszűrők megszervezése

Galambosné Nagy Lilla igazgatási ügyintéző
tel.: (88) 596-926
e-mail: galambosne[kukac]balatonfuzfo.hu

 • A haláleset anyakönyvezésével kapcsolatosan az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó feladatok
 • Hagyatéki eljárások lefolytatása
 • Hagyatéki leltár elkészítése;
 • Haláleset anyakönyvezése
 • Talált tárgyak nyilvántartása

Demeter Dóraadminisztrátor
tel.: (88) 596-900
e-mail: demeter.dora[kukac]balatonfuzfo.hu

 • Hirdetmények kifüggesztése
 • Postai küldeményeinek postai átvétele, feladása;
 • Ügyiratok koordinációja
 • Iktatási feladatok


Adóügyi csoport

 adóügyi csoportvezető
tel.: (88) 596-900
e-mail: ado2[kukac]balatonfuzfo.hu

 • Irányítja és koordinálja az adóügyi csoporthoz tartozó ügyintézők napi és éves munkavégzését.
 • Ellátja az építmény-és telekadóval kapcsolatos adóügyi feladatokat.
 • Végrehajtási eljárást kezdeményez a hátralékos adózók esetében.
 adóügyi ügyintéző
tel.: (88) 596-900
e-mail: ado1[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Ellátja a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóügyi feladatokat.
 • Végrehajtási eljárást kezdeményez a hátralékos adózók esetében.
 adóügyi ügyintéző
tel.: (88) 596-900
e-mail: ado3[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Ellátja a pénzforgalmi könyveléssel és az adó-és értékbizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatokat.
 • Végrehajtási eljárást kezdeményez a hátralékos adózók esetében.
Bakos Martinné adóügyi ügyintéző
tel.: 
e-mail: lantos.evelin[kukac]balatonfuzfo.hu
 • Ellátja az idegenforgalmi adó és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóügyi feladatokat
 • Változás-bejelentések ügyintézése minden adónemre vonatkozóan
 • Pénzforgalmi könyvelés
 • Végrehajtási eljárások indítása (NAV VKAPU)
 • Hatósági ellenőrzések
 • Öböl kártya igényléshez szükséges adóigazolási kérelem és igazolás kiállítása
   


Papkeszi Kirendeltség