Balatonfűzfő város önkormányzatának hatályos rendeletei

Nyomtatóbarát változatPDF változat
 
2021. év rendeletei
1/2021. (II. 25.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2021.(III. 03.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
3/2021. (III. 23.) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 17/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2021. (III. 23.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről
5/2021.
(V. 7.)
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (02.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2021.
(V. 31.)
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
7/2021.
(V. 31.)
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról
8/2021.
(V. 31.)
gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról
9/2021.
(V. 28.)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Mellékletek
Köf.5.014./2021/3. Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.014./2021/3. számú határozata
10/2021 (VIII. 18.) Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2021 (VIII. 18.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2021 (VIII. 18.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
2020. év rendeletei
1/2020. (II.28.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Mellékletek
3/2020. (III.25.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
8/2020. (IV.10.) a húsvéti ünnepekre vonatkozó, a kijárási korlátozáshoz kapcsolódó rendkívüli rendelkezésekről
9/2020. (IV.10.) a közösségi együttélés alapvető szabályiaról és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 11/206. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2020.(VI.17.) a változtatási tilalom elrendeléséről
12/2020.(VI.17.) az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról
Mellékletek
15/2020.(VIII.3.) a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
16/2020. (VIII.3.) a kitüntetések alapításáról, adományozásáról szóló 24/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2020. (VIII.25.) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2020. (XI.11.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2020. (XI.13.) a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
20/2020. (XI.13.) a változtatási tilalom elrendeléséről
 
2019. év rendeletei
2/2019. (II.28.)
2019. (V.24.) az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
Mellékletek
 
2018. év rendeletei
3/2018. (III.5.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
a rendelet mellékletei
7/2018. (V.30.) az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
 
2017. év rendeletei
8/2017. (V.4.) a partnerségi egyeztetés szabályairól
9/2017. (V.30.) az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
11/2017. (V.30.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
12/2017. (V.30.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről
17/2017. (X.25.) a helyi népszavazásról
18/2017. (X.18.)

Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról

1. számú melléklet
2. számú melléklet

23/2017. (XII.19.)  a településkép védelméről
 
2016. év rendeletei
3/2016. (II.29.) a közterület-használat helyi szabályozásáról
11/2016.(VIII.31.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
12/2016. (VIII.31.) a víziállások létesítésének szabályairól
 
2015. év rendeletei
1/2015. (I. 30.) Balatonfűzfő Város Környezetvédelmi Alapjáról
3/2015. (II. 27.) a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
4/2015. (II. 27.) a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
8/2015. (II.27.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról
1. melléklet
15/2015. (V.29.) Balatonfűzfő város jelképeiről és a Balatonfűzfő név használatáról
17/2015. (VIII.31.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
24/2015. (XII.28.) a környezetvédelem helyi szabályairól
 
2014. év rendeletei
7/2014. (IV.22.) Balatonfűzfő város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda építéséhez nyújtható önkormányzati támogatásról
13/2014. (IX.30.) a helyi adókról
16/2014. (XI.19.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
 
2013. év rendeletei  
30/2013. (XII. 31.) az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről
24/2013. (X. 31.) kitüntetések alapításáról, adományozásáról
20/2013. (VIII. 30.) a temető üzemeltetéséről és a temetkezésről
14/2013. (V. 31.) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
12/2013. (IV. 30.)  a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
9/2013. (III. 29.) Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról
1. melléklete
2. melléklete
3. melléklete
3/2013. (I. 31.) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
 
 
2012. év rendeletei
24/2012. (IX. 4.) önkormányzati rendelet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól
 
2009. év rendeletei
24/2009. (XII. 1.) a háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról 
2008. év rendeletei
15/2008. (V. 5.) az útépítési alapról
  
 
2006. év rendeleti
19/2006. (VI. 1.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 


 
2005. év rendeletei
20/2005. (VI. 30.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről 
2004. év rendeletei
30/2004. (XII. 3.) az önkormányzat polgármesteri hivatala adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőinek anyagi érdekeltségéről
10/2004. (IV. 2.) a lakáscélú helyi támogatásokról
 
2002. év rendeletei
19/2002. (VI. 27.) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
 
2000. év rendeletei
32/2000. (VII. 6.) az önkormányzat közművelődési feladatairól
 
1999. év rendeletei
7/1999. (III. 29.) a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról