A balatonfűzfői Városháza tetőzetének felújítása

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017. április 19-én pályázatot nyújtott be a Városháza tetőzetének felújítására, amelynek eredményeként 26.011.632 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.” című pályázatán.
 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a tender terv elkészítése. Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul és az önkormányzat megköti a kivitelezési szerződést a nyertes ajánlattevővel, megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A beruházás tervezett műszaki átadás-átvételének időpontja 2018. április 30.
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017. április 18-án a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal (Városháza) épülete tetőzetének felújításáról döntött. Tárgyi ingatlan a közös önkormányzat székhely hivatala és a 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alatti, 1495/133 hrsz.-ú ingatlanon található. Az épület helyi védelem alatt áll. A 2010. évben az épület északnyugati részében az önkormányzat Okmányirodát alakított ki és megvalósult az épület teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. Az épületrészben jelenleg Kormányablak működik.
Jelen beruházás szervesen kapcsolódik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében benyújtott projekthez, a Városháza épületenergetikai korszerűsítéséhez (hőszigetelés, nyílászárócsere), amelyre az önkormányzat több mint 100 millió Ft támogatást nyert. A tető felújítása ebben a pályázatban nem volt támogatható, ezért is indult az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, hiszen ennek köszönhetően hazai támogatásból korszerűsíthető az épület tetőzete és így az épület teljes egészében megújulhat. A projekt megvalósítása azért is sürgős feladat, mert az 1920-as években épült, közel 100 éves épület tetejéről hullik a pala és a párkány, mára nagyon leromlott, rossz állapotúvá vált, balesetveszélyes (hatóság által nem igazoltan). Az épület rendeltetésszerű és biztonságos használata, valamint a fenntartási költségek csökkentése érdekében a felújítás elodázhatatlan. A projekt során megvalósul a tető azbesztmentesítése, felújítása, úgymint a héjazat, a fedélszék, az eresz-párkány, támogatva tartószerkezeti ellenőrzéssel. Felülvizsgálatra kerül a villámvédelmi levezető rendszer is. Az energetikai korszerűsítés kiterjed a zárófödém hőszigetelésére, valamint megújuló energiaforrás, napenergia hasznosítására 15 kW nominális teljesítményű napelemes rendszer kiépítésével.
 
Az energiatakarékos, korszerű technológiák alkalmazásával és a betervezett anyaghasználattal az üzemeltetési költségek jelentékeny csökkenésével számol az önkormányzat.

A kivitelezés ideje: 2018. 01. 25. – 2018. 04. 30.
A beruházó neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.)
A Belügyminisztérium által nyújtott támogatás összege: 26.011.632 Ft (68%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 12.240.768 Ft (32%).
A projekt összköltsége: 38.252.400 Ft.