Bizottsági ülés

Nyomtatóbarát változatPDF változat
MEGHÍVÓ 
Értesítem, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottsága
2015. február 9-én (hétfő) 14.00 órai kezdettel ülést tart
,
melyre ezennel tisztelettel meghívom 
Az ülés helye: Városháza – Kompolthy terem – 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
  
Az ülés napirendje:
 1. A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodás
 2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 29/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet
 4. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2015. évi Összesített Közbeszerzési Tervének elfogadása
 5. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. A településképi bejelentési eljárás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
 7. A településképet meghatározó ingatlanok homlokzati felújításához nyújtható önkormányzati támogatásról 6/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete módosítása
 8. Központi pihenőpark és közösségi tér tanulmányterv készítése
 9. Megoldási lehetőségek bemutatása fedett edzések és/vagy versenyek lebonyolítására TAO pályázat keretében
 10. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázata
 11. Közterületek elnevezése
 12. Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 4. módosítása
 13. Balatonfűzfő, Árpád u. 1. szám, 918/2. hrsz-ú ingatlanrész értékesítése
 14. Balatonfűzfő, Mámatető, 2001. hrsz-ú közút cseréje a településrendezési terv végrehajtása érdekében
 15. Kérelem a Balatonfűzfő hrsz. 325/4 ingatlan haszonkölcsön megállapodására vonatkozóan
 16. A balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése
 17. A Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület és a DC-2001. Kft kérelme
 18. Nefelejcs utca helyreállítása
 19. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyalása
 20. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének V. módosítása
 21. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről
 22. A munkacsoportok működésének módszere (e-mailen kerül kiküldésre) 
Balatonfűzfő, 2015. február 5.
Kontics Monika
PTHB elnök

Az egyes napirendi pontokhoz tartózó előterjesztések és kapcsolódó anyagok a terjedelemre tekintettel (~55Mb) IDE KATTINTVA tölthetőek le.