Égetéssel kapcsolatos tájékoztatás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A kerti hulladékok elégetésének lehetősége Balatonfűzfőn 2021. május 15-től megszűnt!

Az avar- és zöldhulladék égetésének év elejére kitűzött teljes tilalmára vonatkozó szabályozást egy kormányrendelet nyomán a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet végéig még nem kell alkalmazni, addig továbbra is az önkormányzatok rendeletei az irányadóak. Mivel Balatonfűzfőn a hatályos rendelet tavaszi időszakban március 15. és május 15. közötti időszakban engedélyezte a kerti hulladékok égetését, a veszélyhelyzet feloldásával életbe fog lépni a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, melynek 27. §-a szerint lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos, és ettől eltérni önkormányzati helyi rendeletek alapján sem lehetséges.
 
Milyen megoldások vannak a zöldhulladék kezelésére?
 • A hulladék egy részét (avar, fűnyesedék) egyszerűen szétteríthetjük a saját telkünkön. A kerti hulladék néhány hét alatt lebomlik.
 • Másik megoldás a komposztálás. Ehhez vannak készen megvásárolható komposzt edények, de magunk is készíthetünk saját komposzt tárolót.
 • A Balkom Kft. – a honlapjukon közölt időszakokban, és feltételekkel – begyűjti, és elszállítja a zöldhulladékot.
 • A Balkom Kft. a szervezett zöldhulladék szállításon kívül is befogadja a velük szerződéses viszonyban lévő ingatlanokon keletkezett zöldhulladékot.
Külterületi égetés:

A külterületen történő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése csak abban az esetben lehetséges, ha egyéb jogszabály megengedi (pl. növényegészségügyi okok).

Ezekben az esetekben a szabadtéri égetés során az 54/2014. BM rendelet "111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai" pontjában leírtak szerint kell eljárni.
 • A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
 • Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
 • Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
 • Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
Grillezés, szalonnasütés, bográcsozás:

Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás, vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás – a tűzgyújtási tilalom időszakának kivételével - továbbra is megengedett, de itt is figyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
 • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról!
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
 • Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!
 • A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó éghető anyagok!
 • Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjedhetnek.
 • Ellenőrizzük, hogy van-e érvényben – az adott területre vonatkozó - tűzgyújtási tilalom!
Tűzgyújtási tilalom:

Fokozott tűzveszély időszakában (azaz „tűzgyújtási tilalom” idején) tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gyomégetés is.
 
Szekeres Péter
műszaki ügyintéző