Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás a szülők részére

Nyomtatóbarát változatPDF változat
A Szándéknyilatkozat és igénylőlap c. nyomtatványt minden étkezés igényléshez ki kell tölteni a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan akkor is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.
A Szándéknyilatkozat és igénylőlap c. nyomtatványt és kedvezmény igénybevétele esetén az egyéb dokumentumokat Balatonfűzfő Város Önkormányzata (Balatonfűzfő, Nike krt 1.) részére 1 példányban 2020. augusztus 26-án 12 óráig kell eljuttatni, tekintettel a rövid határidőre az iratokat e-mail-en is fogadjuk petenyine.judit@balatonfuzfo.hu címen (az eredeti példányokat kérjük megküldeni a fenti címre!)

Kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges iratok:

Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több gyermek) esetén:
  • Elegendő a szülői nyilatkozat, figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat (8. sz. melléklet)
Tartós betegség vagy fogyatékosság – díjkedvezmény esetén
  • Igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata vagy
  • Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki), vagy
  • Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)
Rendszeres gyermekvédelmi – díjkedvezmény esetén
  • A települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartamra jár.
Nevelésbe vett / utógondozói ellátás – díjfizetési kedvezmény esetén
  • Gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.
  • 9. melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)
Figyelmeztetés: A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatók össze!
Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók
Diétás étrend igénylésének befogadása és teljesítése kizárólag a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 2.§(1) bek. 22. pontja szerinti képesítésű szakorvosi vélemény alapján teljesíthető. Háziorvosi, gyermekorvosi igazolás nem elegendő!

Szándéknyilatkozat és igénylőlap, mellékletek - IRINYI

Szándéknyilatkozat és igénylőlap, mellékletek - ÖVEGES