Hatósági bizonyítvány kiadás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tájékoztatás Hatósági Bizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
 
2020. március 18-tól kezdődően, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt esetekben az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából, a rendeltetést igazoló, illetve a rendeltetés megváltozásáról szóló hatósági bizonyítványt – kérelemre – a település Polgármestere állítja ki.
 
A hatósági bizonyítvány kérelmet a mellékelt nyomtatványon elektronikus levélben vagy papír alapon kell előterjeszteni a „Hatósági bizonyítvány iránti kérelem” nyomtatvány kitöltésével.
 
A hatósági bizonyítvány kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok:
 
1. Az épület jelenlegi állapotának építészeti tervdokumentációja, amelynek minimális tartalma: rövid műleírás, helyszínrajz, alaprajz(ok), metszet(ek).
 
2. Tervezői nyilatkozat – amely tartalmazza, hogy az épület az utolsó jogszerű (építési, fennmaradási engedéllyel rendelkező) állapotától a jelenlegi állapotában nem tér el, az épület megfelel a tervezett új rendeletetésre vonatkozó OTÉK ( pl: min.16m2-es lakószoba, 2,50 m belmagasság megléte) , és HÉSZ követelményeknek, beleértve a közművesítettségi és üzemelési követelményeket is.
 
3. Fotódokumentáció az épületről (a helyszíni bejárás pótlására alkalmas módon összeállítva, óriáslevélként elküldve).
 
4. A tulajdonos nyilatkozata arról, hogy az év hány hónapjában szándékozik használni az épületet.
 
Jogszabályi hivatkozások:
 
A hatósági bizonyítvány kiállítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. §-ának alábbi kiegészítése írja elő a polgármesterek számára:
„(2) A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.
(3) A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli
rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.”
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése szerint „A hatósági bizonyítvány kiállítható akkor is, ha az építmény építésekor hatályos jogszabályok megváltoztak, de az építmény az építés időpontjában hatályos építésügyi jogszabályoknak igazolhatóan megfelel.”


Mellékletek elérhetők: ITT