Hirdetmény - biztonsági jelentés és közmeghallgatás

Nyomtatóbarát változatPDF változat


REXPRO HUNGARY Sport- és Vadász Lőpor Gyártó és Kereskedelmi Kft. székhelyével azonos telephelyére (8175 Balatonfűzfő, Fűzfői Ipari Park hrsz.: 1498/145) vonatkozó felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés nyilvános változatának hozzáférhetővé tételéről, egyben az ezzel kapcsolatos közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról.

 
  • Kifüggesztés napja: 2021. március 23.
  • Eljáró hatóság: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
  • Ügy száma: bal/829/2021
  • Ügy tárgya: REXPRO HUNGARY Sport- és Vadász Lőpor Gyártó és Kereskedelmi Kft. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által hatósági kötelezésre benyújtott dokumentáció (biztonsági jelentés) nyilvános változatának megismerhetőség-biztosítása a veszélyes tevékenység folytatására és végzésére, valamint a katasztrófavédelmi engedély megadására vonatkozóan.
  • Eljárás ügyintézési határideje: 2021 május 13. (hiánypótlás esetén a határidő módosulhat)
  • Eljárás lezárásának típusai lehetnek: az engedély megadása, az engedély kikötéses megadása, az engedély megtagadása
  • Kérelmező hatóság: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alkalmazásában eljáró hatóság.
  • A személyes jelenlét mellőzésével történő közmeghallgatás tervezett időpontja: a biztonsági jelentés közzétételének lezárását követő 15 napon belül (2021. április 14. és 28. közötti időszakban).
 
Az elkészült biztonsági jelentés – hivatkozással a koronavírus-világjárvány elleni védekezés okán a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet 9. §-ra, amely a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásáról rendelkezik - elektronikus úton hozzáférhető a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájának ügyintézésében. (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
Ügyintéző: Ticz Antal Attila közbiztonsági referens, elérhetősége: tel.: 88/596-918  
E-mail: muszak@balatonfuzfo.hu
 
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban írásbeli észrevétel tehető és elektronikus úton eljuttatható Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalába 2021. április 13. 15. órai beérkezési határidőig.
 
Balatonfűzfő, 2021. március 23.
 
 
                                                                                             Szanyi Szilvia
                                                                                              polgármester

A teljes hirdetmény megtekinthető: ITT