Képviselő-testületi ülés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 21-én (kedden) 16.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 Az ülés naprendje: 
 1. A 2017. évi idegenforgalmi szezon értékelése

 2. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak jóváhagyása

 3. A balatonfűzfői Városi Stadion labdarúgópálya világítása kialakításának II. üteme – TAO pályázat

 4. FAK műfüves pálya használatával kapcsolatos kérelme

 5. Az önkormányzat által kötött haszonkölcsön szerződések bérleti szerződéssé történő átalakítása

 6. A balatonfűzfői 1416/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése; A Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 9/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

 7. Az egyes intézményekben a nyersanyagnorma egy ellátottra jutó napi összegéről és a fizetendő térítési díjról szóló 7/1999. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

 8. A reklámok, reklámhordozók s cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről szóló önkormányzati rendelet

 9. 2018. évre a fűzfőgyártelepi víziközművek üzemeltetésére közérdekű üzemeltető kijelölésének kezdeményezése

 10. A Fűzfőgyártelep-Alsó elnevezésű autóbusz-pályaudvar területrész „Fűzfői kapu”-ként történő elnevezése

 11. A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma elnökének lemondása, új kuratóriumi elnök választása

 12. Arany János tehetséggondozó program

 13. Tájékoztató egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylésének elbírálásáról

 14. Mobil Inga Vízisípálya üzemben tartási engedélyének meghosszabbítása és módosítása – hozzájáruló nyilatkozat

 15. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

 16. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet módosítása

 17. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

 18. Folyószámla hitelkeret szerződés

 19.  „Az Öböl Park projekt keretében, valamint a kapcsolódó települési projektekhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárás

 20. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jogszabály-ismertető a 2017. október 17-i ülést követően megjelent – az önkormányzatot érintő – fontosabb jogszabályokról. Tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről.

 
Az ülés helye: Városháza, Kompolthy terem (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 
Balatonfűzfő, 2017. november 17.
 
 
                                                                                                            Marton Béla
                                                                                                            polgármester


Az egyes napirendekhez tartozó előterjesztések ITT érhetők el.