Képviselő-testületi ülés

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 21-én (kedden) 16.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
 
Az ülés naprendje: 
 1. Beszámoló Balatonfűzfő Város 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
 2. Településrendezési eszközök módosítása
 3. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója; Öböl kártya
 4. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
 5. A Balatonfűzfőért Alapítvány 2018. év beszámolója; A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változása
 6. Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében
 7. Balatonfűzfő város 2018. évi zárszámadása. A pénzmaradvány elszámolása
 8. Összefoglaló jelentés a 2018. évi FEUVE és belső ellenőrzési tevékenységről
 9. A 2019. évi költségvetés I. módosítása
 10. Béke téren lévő felépítmények tulajdonosainak kérelme
 11. A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 12. Önkormányzati rendeletek módosítása
 13. Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése
 14. Közbeszerzési szabályzatok aktualizálása
 15.  „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi támogatása” című BM pályázat
 16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jogszabály-ismertető a 2019. április 16-i ülést követően megjelent – az önkormányzatot érintő – fontosabb jogszabályokról. Tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről
 
Az ülés helye: Városháza Kompolthy terem (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 
Balatonfűzfő, 2019. május 17.  
                                                                                                            Marton Béla
                                                                                                            polgármester


A napirendhez tartozó előterjesztések ITT érhetők el.