Képviselő-testületi ülés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 21-én (kedden) 07.30 órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Kompolthy terem (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 
Az ülés naprendje: 
 
1. Hozzájárulási kérelem a Széchenyi téren történő köztéri szoborállításhoz
Meghívott: Szabó Lajos kérelmező
 
2. Alaszka Investments Kft. kérelme
Meghívott: Alaszka Investments Kft. képviselői
 
3. A helyi adókról szóló 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
 
4. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
 
5. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 
6. Fűzfőgyártelepi gyalogosátkelők létesítési lehetőségének vizsgálata
 
7. Média ajánlatok
 
8. Közterület elnevezése
 
9. A Fűzfő-MedKft-vel kötendő bérleti szerződések
 
10. Balatonfűzfő Város Klímastratégiájának 2020-2030. elfogadása
 
11. „A balatonfűzfői Jókai Parkban található játszótér fejlesztése” című, 3282415078 iratazonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyú beszerzési eljárás
 
12. Eseti Beszerzési Szabályzat elfogadása a balatonfűzfői Közösségi Ház infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekthez
 
13. Ingatlan értékesítések

13.1.Balatonfűzfő 1810 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
 
13.2.Balatonfűzfő 911/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
 
13.3.Balatonfűzfő 914/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
 
14. Ingatlan felajánlások
14.1. Andits Krisztina által felajánlott Balatonfűzfő, belterület 1018/14. hrsz. alatti ingatlan 10/480 arányú, valamint a 1018/29. hrsz. alatti ingatlan 10/480 arányú tulajdonrésze felajánlásának elfogadása
 
14.2. Dr. Andits Mónika által felajánlott Balatonfűzfő, belterület 1018/14. hrsz. alatti ingatlan 10/480 arányú, valamint a 1018/29. hrsz. alatti ingatlan 10/480 arányú tulajdonrésze felajánlásának elfogadása
 
14.3. Szilvainé Csomai Ilona Gyöngyi által felajánlott Balatonfűzfő, belterület 1018/44. hrsz. alatti ingatlan 24/288 és 6/288 (összesen 30/288) arányú tulajdonrésze felajánlásának elfogadása
 
15. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház Könyvtár és Turisztikai Központ intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
 
16. Kitüntetések alapításáról, adományozásáról szóló 24/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
 
17. A háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 24/2009. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
 
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 
Balatonfűzfő, 2021. szeptember 17.
 
                                               Szanyi Szilvia
                                                polgármester
 
A napirendekhez tartozó előterjesztések elérhetők: ITT