Képviselő-testületi ülés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. május 19-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom
 
 
Az ülés naprendje:
 
 1. Karuna Ananda Egészség Központ Korlátolt Felelősségű Társaság feladat-ellátási szerződésének módosítása, valamint engedély a balatonkenesei háziorvosi feladatok helyettesítés keretében történő ellátására
 2. A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület beszámolója a 2022. évi turisztikai szezonra történő felkészülésről
 3. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról 
 4. Hozzájárulás a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
 5. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
 6. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója
 7. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó megbízás
 8. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ intézményvezetői pályázata
 9. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ alapító okiratának módosítása
 10. A Balatonfűzfő 914/3 helyrajzi számú közterület elnevezése
 11. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
 12. Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 9/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
 13. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
 14. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2022. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosítása
 15. A TOP PLUSZ pályázatai
 16. Balatonfűzfő város 2021. évi zárszámadása. A pénzmaradvány elszámolása
 17. Tájékoztatás a szabad pénzeszközök alakulásáról
 18. Balatonfűzfő 039 és 041 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kérése
 19. Balatonfűzfő 035/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos bérleti szerződés megszűntetése
 20. Balatonfűzfő 911/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése pályázat útján
 21. Balatonfűzfő 351/15, 1024/10 helyrajzi számú ingatlanok közötti telekhatár rendezés
 22. Várakozni tilos tábla kihelyezés a Nike körút 12. szám elé
 23. Balatonfűzfői Hírlap felelős szerkesztő álláshelyére pályázat kiírása
 24. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     
Az ülés helye:            Városháza Kompolthy terem
                                   (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 

Balatonfűzfő, 2022. május 16. 
                                                                                                           Szanyi Szilvia
                                                                                                            polgármester

A napirendekhez tartozó előterjesztések: ITT