KT ülés 2014.05.20.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

M E G H Í V Ó

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2014. május hó 20. napján (kedden) 16.00 órakor Képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Városháza, Kompolthy terem (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 

Az ülés naprendje:

01. Beszámoló Balatonfűzfő Város 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 1. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
Meghívott:Sajtos Ildikó a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője
 
02. A SAL-X Kft. 2013. évi beszámolója
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 6. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
A képviselő-testületi ülésre kiküldött anyag (FEB jegyzőkönyv I; II)
Meghívott: Kovács Elemér Péter a SAL-X Kft. ügyvezető igazgatója;
Leposáné Kotrics Ildikó a SAL-X Kft. könyvvizsgálója;
Lublóy Géza a FEB elnöke 

03. A SAL-X Kft. ügyvezetőjének kinevezése
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 7. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
 
04. Ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelem
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 8. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
A képviselő-testületi ülésre kiküldött anyag (újabb kérelem)
Meghívott: László Márk kérelmező
 
05. A Fövenystrandon térburkolás és területbérlet iránti kérelem
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 4. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
 
06. A Pékmester Biscuits Kft. kérelme
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 5. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
 
07. Folyószámlahitel keretszerződés megkötése
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 9. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
 
08. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 10. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
 
09. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása, egyházak támogatása
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 11. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
A képviselő-testületi ülésre kiküldött anyag
 
10. Sólya kialakításának lehetősége
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 12. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
 
11. Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának módosítása
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 13. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
 
12. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának véleményezése
A PTHB 2014. május 12-i nyilvános bizottsági ülés jegyzőkönyvének 14. pontja
A bizottsági ülésre kiküldött anyag
 
13. „A balatonfűzfői egykori Klebelsberg Kuno népiskola épületének megújítása” című pályázat
A képviselő-testületi ülésre kiküldött anyag
 
14. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló 12/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
A képviselő-testületi ülésre kiküldött anyag
 
15. Vipler Bau Kft. kérelme
A képviselő-testületi ülésre kiküldött anyag
 
16. Helyi közösségi közlekedés támogatása
A képviselő-testületi ülésre kiküldött anyag
 
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jogszabály-ismertető a 2014. április 15-i ülést követően megjelent – az önkormányzatot érintő – fontosabb jogszabályokról
Tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről

Balatonfűzfő, 2014. április 16.
Marton Béla
polgármester