Pályázati felhívás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Balatonfűzfő Város Önkormányzata meghirdeti a közérdekű kulturális és sportprogramok, valamint nonprofit szervezetek és közösségek 2022. évi pályázati támogatását
 
A rendelkezésre álló keret:     2.000.000,- Ft
 
A támogatás igénylésének jogcímei:
  1. A város kulturális programkínálatát gazdagító helyi, kistérségi kulturális és sportrendezvény szervezése;
  2. Közösségszervező, hagyományőrző és – ápoló, karitatív, valamint sporttevékenységet végző nonprofit szervezetek, sportegyesületek és civil szerveződések működésének (dologi kiadások) támogatása.
 
A támogatás igénylésére jogosultak:
 
Balatonfűzfő közigazgatási területén illetőséggel rendelkező nonprofit illetve sportegyesületek és civil szervezetek (bejegyzett szervezetek).
 
Nem pályázhatnak:
 
Az alapítványok, valamint a Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében kiemelt támogatásban részesülő szervezetek a kiemelt támogatási céljukkal megegyező célra.
 
A pályázat benyújtásának feltételei:
  • Pályázati adatlap kitöltése.
  • Költségvetési lap kitöltése.
  • Összeférhetetlenségről, illetve érintettségről szóló nyilatkozat.
  • Beszámoló az előző évi tevékenységről és gazdálkodásról.
  • A szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés és az alapító okirat, a civil szervezetek, szerveződések hatályos alapszabályának szervezet vezetője által hitelesített másolata. Civil Társaság esetében, a Klub/Társulat/Szerveződés létrehozásáról szóló dokumentum.
  • Balatonfűzfő Város Önkormányzat polgármesterének, illetve az önkormányzati ingatlanok vagyonhasznosításával megbízott Fűzfői Vagyonkezelő Kft-nek a hozzájáruló nyilatkozata a rendezvény megvalósításához a megnevezett helyszínen. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ létesítményeiben megvalósuló rendezvény esetén az intézményvezető hozzájáruló is nyilatkozata szükséges.
 
A pályázattal elnyerhető támogatás:

A támogatás formája: elszámolási kötelezettséggel nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.
Az elszámolási kötelezettség a megvalósítás teljes költségére vonatkozik.
 
A pályázati támogatás tovább nem adható.
 
Nem támogatható költségek:

Ingatlanvásárlás, berendezés, vállalkozás vagy alapítvány létrehozása, támogatása, a nem cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó működési költségek.
 
A pályázatok elbírálása:
 
A beérkezett pályázatokat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
 
Tájékoztatás
 
A 2022. évtől kezdve a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha egy egyesület vagy civil szervezet, minél több évközi központi eseményen megjelenik, és a közösség tagjait és mozgósítja. Tovább az egyesületek és civil szervezetek közös rendezéssel vagy segítséggel szerveznek rendezvényeket/eseményeket.
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje:

A pályázatokat a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 
A pályázat benyújtásának határideje:                                  2022. május 6.
A pályázat elbírálásának határideje:                                    2022. május 19.
A támogatási szerződések megkötésének határideje:           2022. május 31.
 
A támogatás felhasználása és elszámolása:

A támogatásban részesülő pályázókkal az önkormányzat támogatói okirat formájában megállapodást köt, melyben meghatározza az elszámolás módját és határidejét. A pályázathoz szükséges adatlapok a Polgármesteri Titkárságon szerezhetők be, illetve letölthetők a www.balatonfuzfo.hu honlapról.

A pályázati felhíváshoz tartozó anyagok elérhetőek: ITT