Versenytárgyalási tájékoztató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Balatonfűzfő Város Önkormányzata (a továbbiakban: eladó) a Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályairól szóló 9/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete, valamint 8/2014. (01. 21.) határozata értelmében nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő balatonfűzfői 603 hrsz-ú ingatlan – volt Jókai Általános Iskola épületegyüttese - pályázati felhívás mellékletét képező változási vázrajz szerinti 2502/5565 tulajdoni hányadának versenytárgyalás útján történő értékesítésére. A Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében elővásárlási jog illeti meg.