----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages=//limit/100

Marton Béla 2013.09.18 15:40
Tisztelt Fórumozók!

Az elõterjesztéseknél van fenn a vertikálos szerzõdés módosítás.http://balatonfuzfo.hu/index.php?//list.documents&documentcategory_id=3
Semmiben nem változott az eredetihez képest, csak annyi, ha a vállalt 10%-nyi kedvezményt túllépi az önkormányzat, akkor ezt nekünk kell kifizetni.
Korábban ezt a kedvezményt is meg akarta téríttetni, de nem támogattuk az eredeti szerzõdésre hivatkozva.
Tisztelettel: Marton Béla

kovacsj 2013.09.17 19:05
T.PM úr!

Nem elõszõr érzem úgy,hogy Ön(ök) a lakosságot hü….re veszik.Jeleztem,hogy a Vertikál Zrt. által megküldött megállapodás tervezetet a 2013.09.17-i KT.ülés elõtt szíveskedjenek a város honlapján nyilvánossá tenni még mielõtt Önök döntenek annak elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.
A KT.ülés idõpontját 2013.09.13-án tették fel a honlapra,tehát ekkor már Önök elõtt ismert volt a Vertikál levele.Kérdésemre Ön 2013.09.14-én a következõ választ adta: „Természetesen fenn lesz a honlapon az elõterjesztéssel együtt a Vertikál levele is. Csak hétfõn kerül véglegesítésre, mivel az utolsó pillanatban érkezett. „
Úgy látom,hogy mostanáig nem sikerült a Vertikál levelét a honlapon nyilvánossá tenni.Nem kértem az állásfoglalásuk elõzetes nyilvánossá tételét,azt ugyis megtudjuk a KT.ülésen elhangzottak és szavazatok alapján.Egyszerúen a Vertikál levelére lettem(lettünk) volna kíváncsi,ezidáig hiába.
Ugye semmi szándékosság nincs a dologban....?

Csomai Attila 2013.09.16 21:05
Kedves Béla!
Ilyenkor mi van?
Szarra nem lehet várat építeni!
Harmadik éve próbálod!
Vonatkoztassunk el a " szeméttõl", bár igen nehéz dolog, esetetekben",de mond már meg végre, mi az a dolog amit esetleg nem ebben a " szellemi örökségben" végeztek?
Igazad van, tényleg, az idõ is téged igazol-mindenkit helyzetbe kell hozni aki a " nagy családhoz" tartozik a többiek meg rohadjanak meg!
Milyen megállapodási tervezete akar megvitatni az a szolgáltató, aki le sem ... a testületi határozatotokat, és mit is válaszoltál erre ?

Közmeghalgatás, társadalmi véleményeztetés, közpénz felhasználás stb... / szolgálati lakás rendbetétele/ kiutalás .. !

Bélám ... ccccc. ---14 !

Megkezdõdött a visszaszámlálás!


T . Cs A

davakis 2013.09.16 16:11
Csak egy kis játék a terminusokkal:
T.szolgáltató-a mai napot kaptam kézhez a 8.30-án2013.0 feladott 1312007-es
számú számlát amelynek fizetési határideje 2013.08.31.A számlázási idõszak
2013.07.01--08.31.Mivel ez a fizetési határidõ már lejárt ezért ezt a
számlát nem fogadom el,érvénytelennek tekintem és kérek egy új érvényes
határidõvel ellátott számlát amelyet idõben megkapok.Megjegyzem mivel Önök
több esetben nem tartották magukra kötelezõnek az új HT paragrafusainak
betartását mi garantálja azt,hogy a kései be fizetést nem használják ki .

Válaszukat és az új számlát várva  üdv.Fekete Istvánné- ügy.azon.: 14585

Válasz: 2013.o09.16 -15.36
2013.07.01-2013.08.31-ig idõszakra kiállított számlákat az új forma miatt a
nyomda sajnos nem tudta idõben elõállítani, ezért 2 hetes késéssel postázták
ki Ügyfeleink részére.

A fizetési határidõ idõközben lejárt, ezért szíves elnézését kérjük.
Természetesen meghosszabbítottuk a befizetés beérkezésének határidejét
2013.09.15-ig, az eddig beérkezett kiegyenlítésekre nem számolunk fel
kamatot.

Tisztelettel:
Major Mónika
Pénzügyi ügyintézõ
Vertikál Közszolgáltató Zrt.

Mivel válaszukat ma 2013 .szeptember 16-án 15.36-kor küldték el mailban azzal,hogy meghosszabították a befizetés határidejét 2013.szeptember 15-ig.Ez a határidõ is lejárt még tegnap azaz vasárnap és ezért nem teljesíthetõ számomra.Ideje lenne végre kiállítani egy olyan számlát,olyan fizetési határidõvel amely a kezbesítés napjától legalább 1 hetet ad a polgárnak számnlája rendezésére.Míg ezt nem teszik meg nem vagyok hajlandó fizetni.Ideje lenne már,hogy végre Önök is a törvény értelmében járjanak e.Nem veszik észre,hogy ebben az ügyben idáig csak törvényt sértettek,a számla kiküldése a befizetés idejének hosszabítása is úgy történt,hogy az a fogyasztóra háríthatja a befizetés késését.
Fekete Istvánné ügy.sz.:14585

davakis 2013.09.16 15:16
Átnézve a Vertikál.al kötendõ módosított elõzetes megállapodást, amit a KT fog tárgyalni két témát érintenék:
1./-amikor alkalmas a Vertikálnak a szerzõdés módosítása az új HT értelmében akkor megteszi,de amikor a a polgároknak volna hasznos akkor elutasítja
2./mivel 2013.július elsejétõl a KT által elfogadott módosított HG rendelet van érvényben és ezen rendelet lényeges részeit a Vertikal nem fogadta el,elutasította a szerzõdés módosításét-- követelem polgártársim nevében is a rendelet betartásának lehetõségéta polgárok -felhasználók részérõl .Ha ezt nem teszi lehetõvé a város vezetése akkor fizesse ki minden polgárának a plussz kiadásokat ( heti 1x szállítás és edényválaszás..lehetõségének megtagadása a Vertikal által).)

Marton Béla 2013.09.14 17:18
Tisztelt Fórumozók!

Természetesen fenn lesz a honlapon az elõterjesztéssel együtt a Vertikál levele is. Csak hétfõn kerül véglegesítésre, mivel az utolsó pillanatban érkezett.
A szakértõi anyag elkészültérõl a bizottsági jkv. tartalmaz információkat.
Tisztelettel: Marton Béla polgármester


kovacsj 2013.09.14 12:48
A 2013.09.17-i KT-ülés 18.pontjának témája a következõ: A Vertikál Zrt. által megküldött megállapodás tervezet
Az elõzõ 17 ponthoz tartozik elõterjesztés,melléklet,stb.Nem lehetne a Vertikál Zrt.által elküldött megállapodás tervezetet is feltenni a honlapra még a KT.általi elfogadása vagy el nem fogadása elõtt?
Már csak úgy kivácsiságból is…..!!!
Köszönettel

davakis 2013.09.13 09:25
T.PM úr - válaszát részben elfogadom,de:
-- a véleményezés 2013.május 16-án volt,ahol megegyezés történt a szakvélemény kibõvítésérõl
-ma szeptember 13-án még nem tudni,hogy mikor lesz kész????
-mi tart ilyen soká,vagy megvárjuk az év végét???
-a Vertikal szeptember 1-hez átalakul - jogutóddal vagy anélkül-lesz idõ a jogi lépésekre????
-milyen terminusra szerzõdött a város a szakéretõkkel és mi a végsõ határidõ-szeretnénk tudni a további jogi lépések végett

Marton Béla 2013.09.12 13:22
Tisztelt Fórumozók!

A szakvélemény természetesen nyilvános lesz, amint elkészül. Semmilyen anyagot nem minõsítettünk titkosnak, így ez sem lesz az.

A képviselõ-testület ennek ismeretében határozza meg a további lépéseket.

Mint minden elköltött fillér a közösség pénze, így a szakértõi véleményé is.

Tisztelettel: Marton Béla

davakis 2013.09.11 09:11
T.PM úr- szeretném tudni,hogy mi a sorsa az elsõ HG szakvélemény a munkacsoportban történt véleményezése alapján kibõvített adatok alapján megrendelt újbóli szakvéleménynek.Elkészült és ha igen akkor mikor kapjuk kézhez újbóli véleményezésre ha pedig nem akkor mikorra várható.Mivel a polgárok pénzérõl van szó és nem kevésrõl várjuk válaszát valamint a szakvéleményt Ugye nem titkos???

Marton Béla 2013.09.03 17:59
Tisztelt Fórumozók!

Jelzéseket köszönöm.

Természetesen kellõ idõben fogom összehívni a közmeghallgatást, mert azt szeretném, ha minél többen részt tudjanak venni azon.Már jó ideje tart néhány vizsgálat, adatokat kértek be a cégtõl, az önkormányzattól. Ezek lezárta után azonnal lesz közmeghallgatás.

Tisztelettel: Marton Béla

kovacsj 2013.09.02 20:17
davakis-hez csatlakozva szeretném kérni,hogy a hulladékszállítással kapcsolatos kötelezõ közmeghallgatás meghirdetése ne a tavalyi évhez hasonlóan történjék,.Tavaly ugyanis 3 nappal a közmeghallgatás idõpontja elõtt tették fel a város honlapjára a tájékoztatást és sehol máshol nem volt olvasható(helyi újság, szórólap, hangosbemondó, stb.).Igaz így nem is tud részt venni senki a közmeghallgatáson,így nincs is vita,hozzászólás és olyan rendeletet fogad el a KT.amit akar.Ha nem ez volt/van/lesz a cél,akkor a közmeghallgatás idõpontja elõtt ésszerû idõvel és valamennyi hozzáférhetõ fórumon hirdessék meg az idõpontot,hogy a lakosság minél nagyobb számban vehessen részt és mondhassa el a véleményét.

davakis 2013.08.28 11:22
T.PM úr - az új HG rendelethez nem elég a "sima" hozzászólás módszere a HT törvény szerint mivel szelektív gyüjtés is lesz benne ""KÖZMEGHALLGATÁS"" van elõírva.Tehát mivel 2014.,január 1-mindjárt itt van,tessék kiírni közmeghallgatás idejét

davakis 2013.08.11 11:23
Tisztelt fuzfo2008,megértve sértettségét akkor is az a véleményem,hogy ezt a vitát a "Hölggyel"máshol kellene folytatni itt már unalmas

fuzfo2008 2013.08.10 21:48
Mindaddig emlegetni fogom Lousia nevét, amíg az "öregurazásért és a "rágódjak a csonton" cinikus megjegyzéseiért le nem ír egy szót hogy: "bocs". Bumm, legfeljebb kimoderálják, vagy kitiltanak a fórumról!!! De legalább nem kell elviselni az ilyen alantas megjegyzéseket!! Hiszen a nevezett hölgy érdemben semmit nem tudott hozzászólni a témához!!!!!

fuzfo2008 2013.08.10 20:47
Tisztelt Fórumozók! Nem akarok személyeskedni, de mivel Lujzi belém kötött ezért kölcsön kenyér visszajár alapon, meg kell kérdezni "önagysága kisasszonyt" és õ érdemben mindenre választ tud majd adni, nem csak számolni fog, hogy ki hány alkalommal tett bejegyzést!!! Remélem egyszer lesz egy értelmes hozzászólása is a témához, ha végre megérti mirõl is szól ez a téma!!!

davakis 2013.08.10 19:54
Miért nincs érvényben július 1-tõl a beterjesztett új rendelet??csak azért mert nem tetszik a Vertikálnak???Kinek készült,nekünk polgároknak,vagy???Ha lenne akkor: edényválasztás a törvény szerint 60-120l,egyszeri szállítás hetente,stb....Ha van törvény 2013.január 1-tõl akkor az Fûzfõn miért nem érvényes,mert....Az hogy 2014.január 1-tõl lesz új rendelet attól még addig hetente 1x 120 litert kifizetünk általában mindnyájan úgy a Vertikálnak,hogy ki se tesszük az edényt,mert nincs mit beletenni.Ez a tiszta haszon és így a 10%-os rezsicsökkentés mellett van nyereség.Hát errõl írjunk,beszéljünk,erõszakoljuk ki vezetõinktõl.

kovacsj 2013.08.09 23:18
Megnéztem Sas által jelzett honlapot (Vertikál),ahol a hulladékszállítás új díját sorolják fel.Érdekes és érdemes a „hulladékszállítás rend” gomb alatt felsorolt 48 helység(Balatonfûzfõ nem szerepel benne érdekes módon)heti szemétszállítás mennyiségét megtekinteni .Én egyetlen települést sem találtam,ahol tavasztól õszig heti kétszer szállítanák el a szemetet(ha elkerülte valami a figyelmemet,akkor elnézést kérek).Egész évben heti egyszeri szemétszállítást végez valamennyi településen ugyanaz a Vertikál,amely nálunk ragaszkodik a heti kétszerihez.
1.)Nálunk mi a fenétõl keletkezne több szemét a kertvárosi részen,mint a többi helyen?Miért természetes a Vertikálnak mindenútt heti egyszer elvinni a szemetet és nálunk miért nem lehet ugyanezt elérni?
2.)Lehet,hogy a többi Önkormányzat mégis csak jobban képviselte a lakosság érdekét?
3.)Megkapta-e már az Önkormányzatunk a törvény által elõírt adatokat a Vertikál Zrt-tõl?
- ha igen,kérjük tegyék nyilvánossá!
- ha nem,akkor meddig várnak?Mikor teszik meg végre a megfelelõ jogi lépéseket az adatok kikényszerítésére?Már csak azért kérdezem, mert a Polgármesterünk egy korábbi bejegyzésében a törvény mindenekfeletti betartásáról tett említést(nagyon helyesen).de gondolom,hogy ez a lakosság érdekében is múködik!Tehát?
4.)Mi volt az oka annak,hogy az Önkormányzatunk 2012.augusztus 1-tõl mindenféle kalkuláció, árképzés és az elszállított hulladék valós mennyiségének ismerete nélkül elfogadta a Vertikál egyoldalú 46%-os áremelését?Mondjanak egyetlen értelmes okot!Netán kötelezõ volt ezt elfogadni?Miért?
Jó lenne már végre valós,megalapozott választ kapni a sok mellébeszélés helyett.

fuzfo2008 2013.08.09 19:01
Bocsánat sas fórumozó társ, davakis-nak szól a bejegyzés!!

fuzfo2008 2013.08.09 18:59
Tisztelt sas! Köszönöm észrevételét, de mivel a"kislány" kötött belém, és leöregurazott ezt azért nem hagyom szó nélkül!!! Fõleg ha cinikus megjegyzésekkel bevakkant ide a fórumra!!!

Sas 2013.08.09 11:13
http://vertikalzrt.hu/node/145


davakis 2013.08.08 19:20
Ennek a szópárbajnak itt a fórumon semmi értelme nincs,mivel nem old meg semmit,nem tár fel konkrétumokat,nem ad javaslatokat.nem összefog a közös ügyért hanem ellenkezõleg széthúzást szül.
Javaslom X és Y(hölgynek-úrnak)nyissanak maguknak egy külön oldalt és nyugodtan aprítsák egymást--hajrá mindent bele.

fuzfo2008 2013.08.08 11:18
Én értem az viccet, csak van aki a viccet, a humort a bátorságot összetéveszti a szemtelenséggel "kicsilány" ezután kérem kezét csókolommal köszöntsön, ha már leöregurazott. Én kicsit megöregedtem, a kor nem dicsõség csak egy állapot, de mi a biztosíték arra hogy Ön "öreganyám" lesz? Na ilyen identitású "kislányokkal" nem állok le a továbbiakban, kommentelni. De hál Istennek nem a csonton rágódom, van tisztességes ennivalóm!!!!

louisa 2013.08.08 06:17
en csak 44-ig szamoltam, ön kezdte a 183-al. kedves öregur, kar, hogy nem erti az ironiat, a humort. reszemröl a tema lezarva. gondolom, ön meg ragodik a kopasz csontokon egy darabig. jo etvagyat.

fuzfo2008 2013.08.07 21:26
Lujzi Ön nem tudja mit ír. Azzal vádolt hogy minden nap bejegyzést teszek!
Nos visszanéztem pár oldalt és 2013 április 24-e és 2013 július 10 e közötti idõszakban egyetlen bejegyzését sem tettem,na ennyit az Ön tudományáról és tárgyilagosságáról. Hamis a baba!!!!!

fuzfo2008 2013.08.07 20:09
Kedves igen tisztelt "lujzi"! Sajnálom hogy Ön csak számolni tud és olvasni nem!! Nem beszélek mert a fórumon írni kell! kissé zavaros a gondolata!, ha Ön nem érti a bejegyzésekben leírtakat akkor Önt csak sajnálni lehet! Én Önt nem az egészségi állapotom elemzésére kértem, hanem arra hogy számoljon, de úgy látom a nagyobb probléma az Ön fejében van! Bevakkantott a fórumra és nekem tett sértõ megjegyzést!! Ez a bejegyzés amit Ön tett, Önt és IQ szintjét minõsíti! Ön mit szólt hozzá a témához azonkívül hogy egy értelmetlen számolásnak adta a fejét, amit másra is lehet használni. Kérésem továbbra is, számoljon, hogy jogtalanul a város lakóitól mekkora összeget kaszált a "tisztelt" szolgáltató az el nem végzett, illetve az igénybe nem vett szolgáltatásért??? Erre adjon választ és a továbbiakban megkérem tartózkodjon a személyes megjegyzésektõl!!! Ön azt is tudomásul venné ha az EON és a DRV dupla szolgáltatási díjat szedne be Öntõl, mint amennyit valójában igénybe vett?? Nos arra kérem számoljon és érdemi válasszal jelentkezzen itt a fórumon, ha meg nem tudja kiszámolni akkor inkább maradjon csendben!!! Üdvözlöm Önt, jó egészséget és jó számolást kívánok!!!

fuzfo2008 2013.08.07 18:51
Lujzi! Azt tarja a mondás : mindenki magából indul ki, lehet hogy Ön betegebb, ha képes volt 184 bejegyzést átszámolni!! Nem egy normális gondolkodás módra vall!!! Keresse fel házi orvosát vagy gyógyszerészét, és számoljon!!!! E megjegyzéseit meg a legközelebbi ........ mondja el!!!!
Számoljon, vagy megállt a tudomány? Ha nem értené irritál hogy olyanért fizetek ami szolgáltatást csak részben veszek igénybe! Ha nem érti, majd leírom még egyszer. Ön mégsem egy matematika zseni!!! Azért üdvözlöm Önt, mielõbbi gyógyulást kívánok Önnek!!!

louisa 2013.08.05 16:46
142!!!! Azt hiszem, önnek vmi betegsege van, uram. Szerelmes a bejegyzeseibe. irogat naponta, de nem mond semmit sem.

fuzfo2008 2013.08.04 18:53
Tiszelt lousia! Ha még mindig számol, legyen kedves tovább számolni, hogy a városlakók közül, még hány ember fizetett a semmiért , és jogtalanul mennyi pénzhez jutott a "tisztelt szolgáltató" Jó számolást, várom az eredményt, nem csak azt hogy bekukkantunk a fórumra írunk valamit aztán sunnyogunk!!! Hajrá matematikus!

fuzfo2008 2013.08.01 19:44
Tisztelt lousia! sas fórumozó társammal ellentétben nem akarok személyes vitába bocsátkozni, de ha Önnek annyi ideje, energiája volt hogy visszaszámolta, hogy én hány alkalommal tettem bejegyzést a "szemét" üggyel kapcsolatban, akkor egy szívességre szeretném megkérni. Persze mint említettem anno az ezzel kapcsolatos több 10-20 esetleg szintén százas nagyságrendû hozzászólásokat kimoderálták, és egy bizonyos urat állítólag feljelentettek. ( ne örüljön, nem én voltam akit feljelentettek és nem is az én bejegyzésem miatt moderálták ki az egész témakört). Ezek a számok nincsenek benne az Ön statisztikájában!!! Nem is fogja tudni megszámolni!! De ha Önnek ennyi ideje, energiája van akkor legyen olyan kedves nekem kiszámolni, hogy csak az elmúlt 5 évben hány ezer forintot vett ki a zsebembõl a "tisztelt" szolgáltató! Többször jeleztem egy kétszemélyes nyugdíjas háztartásban fizikai lehetetlenség a II. és III. negyedévben hetente kétszer megtölteni a 120 literes edényzetem. Tehát lassan írom hogy Ön is megértse, ezen idõszakokban CSAK minden második alkalommal vittek el tõlem kommunális hulladékot, és a teljes szolgáltatási díjat ki kellett fizetnem!!! Az nem az a kategória hogy egyet fizet kettõt kap, hanem épp a reciproka, vagyis kettõt fizettem és csak egyszer szolgáltattak. Tehát kérem, hogy számoljon és legyen kedves megüzenni ( mondom csak az elmúlt 5 évre visszamenõlegesen) hogy ezen idõszak alatt hány ezer forinttal károsított meg a szolgáltató!!! Jó számolást , amihez sok erõt, egészséget és energiát kívánok Önnek!!! Ja ha Ön abba a kategóriába tartozik , hogy több százezer forint a havi bevétele, úgy könnyû ám!!! Várom válaszát forintosítva. Bizonyára ezt is ki fogja tudni számolni!!! Köszönöm a számolási fáradozását üdvözlöm Önt!!!!

davakis 2013.08.01 19:19
Hölgyeim- uraim - ne azon vitatkozzunk,hogy ki hányszor írt hozzászolást ezen a fórumon,hanem próbáljuk meg a minél többször szóra bírni a hivatalt és végre eredményt elérni.Most például az érdekelne,hogy milyen eredménnyel zárult a megismételt szakvélemény.Az elsõ kidolgozott szakvéleményt a munkacsoport civil tagjai nem fogadták el mivel a kiinduló adatok nagyon hiányosak voltak és a kidolgozók így nem is tudtak más eredményre jutni,mint igazolni a Vertikál tevékenységét,adatait és jogos anyagi követeléseit velünk szemben.Bízom benne nem ez volt a megrendelõ célja!!!!!

fuzfo2008 2013.08.01 15:27
Tisztelt lousia, ha ennyire ráért utána számolni a bejegyzéseknek és ön ennyire érdektelen a téma iránt, kérem adja meg címét és én átküldöm negyedévenként az szemétszállítási díjról szóló csekkemet befizetés céljából!!! Utána lehet cinikus megjegyzéseket írogatni, de addig amíg nem vállalja át a befizetéseimet , akkor jobb lett volna hallgatnia. Ha annyira tetszik ez a gátlástalan szemétszállítással kapcsolatos rablás úgy még egyszer kérem fizesse az én díjamat is. Együttérzéséhez a szolgáltatóhoz gratulálok, ha ez a véleménye, Önnek is van valami érdeke ezen díjakhoz, mennyit kapott ezért a bejegyzéséért, hogy védi a szolgáltatót????

Sas 2013.07.31 22:39
Komolyra fordítva a szót, nem az a lényeg, hogy 183,139 vagy mennyi a hozzászólás, hanem az, hogy a téma sokakat érint és bosszant. Ezt aki nem látja az nem is akarja látni. Elõrelépés egyelõre nincs, de a jog tudtommal ismeri a 'tisztességtelen haszon' fogalmát vagy valami hasonlót,(pl. Tocsik ügy) ahol a tisztességtelenül szerzett bevétel miatt jelentõs bírsággal, pl. vagyon elkobzással is büntethetik az alanyt. Ez ebben az esetben is ülhet, így talán utólag azért felelõsségre vonható a szolgáltató. Persze gyanítom, hogy mi az eddigi túlzott befizetéseinkbõl már egy vasat sem látunk.
Hát ez van. Sajnos az ügy, és a fórum néha már a személyeskedés irányába megy, ami nem feltétlenül szerencsés.

Sas 2013.07.31 22:37
Jó poén, de többen is jegyeznek több hozzászólást így a végeredmény sajnos helytelen.

louisa 2013.07.31 21:55
Mivel a 183 hozzaszolasbol 44 fuzfo 2008-e, igy csak 139-et tartalmaz.

fuzfo2008 2013.07.29 22:36
Néhány gondolat még ! E téma 183 bejegyzést tartalmaz!!! Emlékezetem szerint ezen témakört nemrég teljes egészében kimoderálták és állítólag egy bejegyzést tevõt feljelentettek!!! Rosszul emlékszem??? A dolog lényege hogy a legtöbb hozzászólás, adok kapok bejegyzés e témában van. Senkinek nem szúr szemet hogy igenis mennyire foglalkoztatja ez az áldatlan állapot a "kicsiny falunk" lakóit??? Az illetékeseknek erre figyelni kellene!!! Nem kell a problémát a szõnyeg alá söpörni, és úgy tenni mintha minden a legnagyobb rendben és törvényes keretek között zajlana!!! Folyik a munka olvastam egy bejegyzésben, de milyen minõségben??? Nem mindegy ám!!! Vajon mikor jut el addig a város vezetése hogy egyszer legalább a választók érdekeit képviselje és ne magyarázza hogy ezt nem lehet, azt nem szabad. A városnak felnõtt lakosai vannak, nem kisgyerekek, akiknek ezt kell mondogatni!!! Végre fel kellene ébredni és elolvasni a 183 bejegyzést, nem beszélve, megemlítve a kimoderált több tíz-húsz vagy még több vélemény nyilvánításról!!! Mert ezek a számok ékesen bizonyítják a lakosság elégedetlenségét ezzel az egész szemét üggyel kapcsolatban, egyszer és mindenkorra véget kell vetni ennek a már jelzõket nem lehet találni, hogy milyen "szemét" ügynek!!!!! A bejegyzéseim után a tisztelt képviselõ úr nyugodtam mondhatja ismét hogy már megint aktivizálom magam. Igen aktivizálom magam ha Õ nem teszi!!! Mert már baromira unalmas ez a tehetetlenség ami ezzel az egész üggyel kapcsolatos. Minden smink és arcpúder egyszer lekopik ám! A rétestésztát sem lehet a végtelenségig nyújtani! Ez az ügy már túllép minden határt!!! Illetékesek ébresztõ!!!

fuzfo2008 2013.07.29 21:05
Na most légy okos domokos!!! A polgármester bejegyzését olvasva az egy protokoláris vélemény, ( mint polgármester biztosan ezt kell írni) amely szerintem nincs adatokkal, számokkal, törvényi dátumokkal kellõképpen alátámasztva. Csomai úr ezzel szemben úgy tûnik kellõen megalapozott tényeket közöl, számokkal, dátumokkal, törvényi dátumokkal alátámasztva mondanivalóját, véleményét!! Nos nem ártana tisztázni ki kit vezet az orránál fogva!!! Egyre nagyobb a felháborodásom a tehetetlenséget látva. Ha csak a fele valós tény annak amit Csomai úr leírt akkor valami nagyon bûzlik, na ne máááá! Nem Dániában hanem szeretett városunkban Balatonfûzfõn, a Balaton keleti kapujában, ahol a strand átalakítását magunk elõtt görgetve minden nagyon szép, mindennel meg vagyok elégedve!!! Hoppá, de hiszen akitõl ez a mondás származik már rég nincs közöttünk. Akkor most ki a hunyó??? Lesz korrekt, õszinte beismerõ mindenre kiterjedõ válasz vagy nem, ez itt a kérdés???? Kinek higgyek???? Döbbenetes dolgokat vettem ki Csomai úr szavaiból!!!, még egyszer mondom ha csak fele véleménye tényszerû akkor is katasztrófa!!! De a javából!!! Természetesen vannak bizonyos dolgok amik nem publikusak, de azt azért furcsának tartom, hogy egy megbeszélésen egy képviselõ asszony úgy reagál Csomai úr idézete:" mi a f...akarsz írni....", de megírta és félrevezették a hulladékudvarral kapcsolatban is!!! Vajon mit ért akkor az egész bizottság munkája, volt e értelme összehívni egy ilyen bizottságot?? Meggyõzõdésem a városvezetésben NINCS összhang, hiába is próbálják nekem beadagolni, "úgy vannak hogy jól vannak" "osztjónapot" a "pógár" meg kit érdekel? Fröcsögjön nyugodtan majd moderáljuk, vagy feljelentjük és újból csak "osztjónapot". Végre szeretném megtudni na nem az igazságot, mert amint tudjuk az odaát van, hanem a valós TÉNYEKET!!! Mint választó polgárnak, de nem csak nekem, hanem a város lakóinak joga van ahhoz, hogy megkérdezze az általa választott képviselõt a korrekt, tényszerû válaszadásra, legyen az "szemét" ügy vagy bármi, akármi, bárakármi stb.

davakis 2013.07.29 16:50
A törvények betartásához csak annyit jegyeznék meg
hogy a HT törvény és a hozzá tartozó kormányrendelet 2013.január 1.tõl van érvényben,kötelezõ mindenki számára aki a hulladékkal valamilyen kapcsolatban van,tehát a Vertikálra is.Ha másképp nem megy akkor ki kell kényszeríteni igazunkat,nem lehet,hogy egy szolgáltató "H-t"csináljon egy egész városból beleértve a hivatalt és a polgárokat is!!!!!

Csomai Attila 2013.07.29 16:17
T . Fórumozók!

Talán elõfordult már Önökkel, hogy egy önkormányzati rendeletet nem óhajtottak tudomásul venni, magukra kötelezõ érvényûnek tekinteni, és az, ennek okán nem is lépett életbe?
Tetszik tudni az az ominózus rendelet, mely természetesen nagyrészben figyelmen kívûl hagyta polgármester úr által, tiszta szándékból megalakított hulladék munkacsoport állásfoglalását, nem felelt meg a Vertikálnak, azaz nem lett elfogadva a Vertikál által.
Tetszik tudni abban a rendelet tervezetben minden bele volt foglalva, amit a 2013. évben érvénybe léptetett Ht,. a 438. sz Korm. rendelet, a LIV ./ rezsi törvény/ ill. végre a 64/2008. Korm./tartalmaz.
Természetesen nem csak az " hogy aki nem fizet ,annak annyi"!
Teljes mértékben megfelelt Dr Kovács Úr azon elvárásainak, amelyek indokai alapján hatályon kívûl helyeztette/ még januárban/ a most is véres kardként mutogatott, jelenlegi érvényesnek tekintendõ rendeletünk mellékletét.
A rendelet melléklete tartalmazta azokat az árakat/ jogosulatlan árakról beszélünk/melyek adatai figyelembe vételével történik a számlázás, a mai napig!
Amikor a mi polgármesterünk székfoglalóját tartotta a munka csoport elsõ megbeszélésén, már rég eldöntött dolog volt/ szóvá is lett téve/, hogy ez év december 31-ig semmi nem fog változni, tárgyi témában! Idõhúzás folyt, folyik. Ennek alátámasztására még olyan eszközöket is bevetettetek mint a többszázezer forintért megrendelt külsõ szakértõi " állásfoglalás", a munkacsoport tevékenységének ellehetetlenítése, a munkacsoport nyílvános üléseinek dokumentálásával kapcsolatos anyagok manipulálása!

Amikor törvényileg alátámasztottá vált, hogy a konzorciumos társulási megállapodások hatályát vesztették, gyorsan összebújtak/ döntõ többségben a munkacsoport belsõ tagjai/ és hárman megerõsítették,eldöntötték, hogy nekünk a Czaun csapat kell!/ minõsített többség nélkül/.
Annyiban volt ez blama, mivel a Dr Varjú úr az egész egyeztetés ideje alatt ezt a megállapodást tekintette a" feladat megoldás rákfenélyének", természetesen elítélve a megállapodás aláíróit!

Nem tudni az indokot, hisz ettõl a társaságtól értelmezhetõ, lekövethetõ, világos, egységárra vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésünkre.
Mivel ezek egy gazdasági közösséget képeznek a Balkommal ill. a Vertikállal, ettõl kezdve nem kétséges, mire számíthatnak az emberek, ha már a városi rendelet is szórakozás tárgyát képezi számukra!
Talán nem kellet volna annyira "egybemelegedni"
az illetõkkel!

Amikor ez úgy mond számon lett kérve az urakon a rendkívüli bizottsági ülésen, azonnal elment a kép és a hang is! Természetesen egy másik helyiségbõl manipulálgatva!
Mielõtt rendõrért kiabálnának egyesek: az ominózus megbeszélésen, bizottsági ülésen, két óra 23 percet töltöttünk a teremben, egy órával hazaérkezésem után hívtak, miért csak 43 perces a felvétel és miért akkor van reklám amikor valami kis turpisság történik a teremben?

Kérem, ezerszer leírva, az a rendelet melyet nem volt hajlandó elfogadni a szolgáltató az ország települéáseinek 90% -án már megalkotásra került 2013. januárjában!!
Egyöntetûsítették, milyen jogosultság maradt az Ök hatáskörében, melyek nem!
Párat felsorolnák:
-áralkotás- nem
- edényméret meghatározás- nem
- pénzbehajtás- nem
- szerzõdés kötés felhasználók nevében- nem
-szüneteltetés feltételeinek meghatározása-nem
-külsõ szakértõ alkalmazása- minden nemû jogvita, szolgáltatási anomália esetén-Ohü, vagy Energia hivatal.
Fel lett téve a kérdés március óta százszor:
- miként lehetett ezeket a számlákat egész évre eljuttatni a felhasználókhoz ?
- miként értelmezhetõ, értelmezendõ a438. 2013. Korm. rendelet 7..8. pontja / különös tekintettel arra, hogy az azzal kapcsolatos információk már régen a rendelkezésünkre állnak?!
- mikor tudjuk azt,hogy mennyi az elszállított mennyiség évekre visszamenõlegesen, mennyi az egy lakosra jutó napi hulladék mennyiség literben, miért nem hivatkozunk rájuk?
- tudjuk az egyes ingatlanokon élõk számát, tudjuk a társashásban élõ tulajdonosok számát és még sem világos milyen ûrtartalmú edényzet használatára kötelezhetõek / kimondottan szolgáltatói ill. felhasználói megállapodás kérdése/ és miért nem veszi ezt figyelembe senki?

- szüneteltetés, nem a testület dolga foglalkozni vele / Más szolgáltató által követett gyakorlat- eljönnek hozzánk, bejelentik, és az autó az adott helyrõl nem szállít szemetet/. Ez itt van kishazánkban!/ Mit kell ezen kidolgozni?

Mindezek alapján, valamint a július 1-el hatályba léptetett reszi törvény elõírásai szerint, arra lett volna kiváncsi sok ember, mi is tekintendõ 2011-es árnak!
Probléma, hogy akkor a liter egységár 2.03 ft volt, de 240liter heti megfizetésre voltunk kötelezve többszázan! Marad ez a metódus?
A kormányrendelet / 438.12013. 7 p ./ olyan kötelezettséget ró a szolgáltatóra, hogy a településen megállapításra került, egy fõre jutó napi hulladék mennyiség és az ingatlanon élõk számának szorzata kell, hogy képezze az igénybe veendõ edény méretét, biztosítva két fajta ûrmértékû edény igénybe vételének lehetõségét!

Gondolom ebbõl logikusan kikövetkeztethetõ, hogy aki egyedül él, és mivel Balatonfûzõn az egy fõre jutó mennyiség, hulladékból átlagban 1,8-liter / 7 nap/ a heti 40liter is túlfizetést enged feltételezni!
A többi csak matematika- Bélánk visszatér a 110l -re, remélem hamarosan az iskolába is, bár ezzel az erkölcsi morállal, töretlen felelõsség vállalási képességgel, gyerekeket rábízni?

Szerettük volna tudni, mit fizet a társasház: 25 lakos a tizenkét külön ingatlanként kezelendõ
épületben!
Szerintem, 25x 1,9 l / nap = cirka 50 l
Egy héten ez 350l -gondolom, /némelyikük már felfogta egyszer-egyszer az üléseken/ mivel kétszer akarnak szállítgatni, ez 175l edényzet meglétét prognosztizálja a " ház" elõtt!
A mi Bélánk meg szerzõdni akar nekem 12x 110literre / mint külön jogi személyiségnek tekintendõ társasház eljárója!
Tovább vezetve a számítást-12x120 l =1200 l , kérszer ürítve 600 l edény a ház elõtt!
Bélámnak ez a becsületes érdekképviselet, csak nem értek pár dolgot!
Amíg ez nem került tisztázásra a majdani " új" szolgáltatóval, miért döntöttünk mellette, gondolom, hogy soha ne lehessen vége a történetnek!
Jön a válasz- akkor a szolgáltató emel a liter egységáron- kérem ha a 68/2008.ii. 28. Korm . rendelet 7§,-8§ paragrafusainak értelmében teszi, azon elõírásoknak megfelelõen- tegye !
Talán látni való, ha kétszeresére emelné a liter egységárat, még akkor sem járhatnánk rosszul, hisz négyszereset óhajt számlázni!

Edény díj- 2,03 ft esetén a 60 liter miért 260 ft+Áfa, a 240 liter miért 960ft+Áfa, az 1000 l / 1 m3/ miért 5500ft+Áfa , csak nem Te tanítottad a testnevelés mellett a matematikát is ezeknek az embereknek, köztük a jegyzõ barátunknak is?

Amikor a bizottsági ülésen a kis cikk irogató ötletként felvetette , hogy õ bizony errõl kerek történetet tesz közzé, tanácsnok asszony arra kérte, arra figyelmeztette " mi a ...-ról akarsz írni, hisz olyan ... vagy hozzá mint a .... !

Mégis megírta, bár szó volt róla, amíg egységes álláspont kialakítására nem kerül sor a munkacsoport tagjai által, mindenki lesz kedves tartani a ..... !
Na mit tetszenek gondolni kik rúgták fel a megegyezést!? Írt ez a drága ember, mert érzi közelednek a választások!Azt szoktam mondani régen a gyermekeimnek, beszéltek, beszéltek, de mondani is akartok valamit!
Minden volt ez az elmefuttatás, csak egy valami hiányzott belõle de nagyon, a probléma megoldás õszinte szándékának megléte!
Amikor a munkacsoport külsõ tagjai " törték" ilyen eretnekségen a fejüket, nyolcvan sorban maximalizálta e témakör kitárgyalásának kereteit a helyi "harsona" nagyasszonya!

Visszatérve kicsit a publikációra: miként van az, hogy egy törvényi rendelkezés elõírásai is szelektíven kezelhetõek- én tudom, de tessenk elgondolkozni rajta!
Magyarul, nem fizetsz büntetnek, eljárnak/ errõl még szólok késõbb/ha kiderül, már pedig megtörtént,hogy többet fizettél, nem jár vissza pénz, nem tudnak az érdekedben eljárni!
Pedig ugyan ezen törvény más helyen, biztosítja ennek lehetõségét!
Behajtani tudok/ igaz jogtudorok?/ a jó állásomat biztosító lakók érdkeit védeni, nem!

Kérdésem lenne ezzel kapcsolatban: bár megmagyarázták, ha jogos volt az ez évben eszközölt nyugdíj letíltások tömkelege, miért nem lett egységesen kiterjesztve minden,
állítólagos hátralékos esetére?
Amennyiben tényleg az volt, miért nem folytatták tovább? Valami azt sugalja felébredtek- akkor már csak az a kérdés mikor kapják vissza az érintettek a pénzüket?
További kérdés- miként szerzett tudomást a Control Center nevû behajtó cég arról, kiket is vont már büntetés alá az önkormányzat, kik azok akik " még" hátra vannak?
Nem fordulhat elõ, hogy valakik duplán fizetnek a
teljesen jogosulatlan követelésért?
Tudni szeretnénk, az elmúlt években mennyi ,úgy nevezett elmaradt fizetési kötelezettség, megfizetését teljesítette az önkormányzat a Vertikál felé, és ezen összegek mely adósok tartozását anulálta? Név szerint!

Még 2008-ban a Vertikal vezérigazgatójának levelében említésre került, egy a be nem hajtható közüzemi díjak kompenzálására biztosított állami kezes vállalás, tehát egy keret: mennyi volt ezek összege évek során, kihez került, mi volt a felhasználás metódusa?
Elõfordulhat, hogy az Ök. a levont nyugdílakat/ már a jutalék nélkül/ elutalja a Vertikálnak, aControl Center duplán büntet, az állami támogatás kerete nem ismert módon van felhasználva és még egy soha megismerésre nem került utalgatás is történget a Verikál felé?

Nem lehet az, hogy ennek a hátterében kellene keresni annak okát, hogy miként hagyhat figyelmen kívül egy cég?, egy városi önkormányzati rendeletben foglaltakat, különös tekintettel arra, hogy az nem szól másról, mint a törvényi szabályozás érvényesítésérõl egy közösségi döntés mechanizmusban!

Természetesen ezek az apró észrevételezések nem igen publikálhatók e kis faluban, de éppen ennek következetes, minden áron való tiltása erõsíti meg az észrevételezések valódiság tartalmát!


Béla , tünnek el az anyagok a városi honlapról- gondolok itt a rendelet hatályon kívûl helyezésérõl hozott határozatra / jan-feb ,?/, a július elsejével, hatályba léptetésre került rendeletre, a témával kapcsolatban rendelkezésre álló film felvételekre stb .
Drága barátom, a legutóbbi Kávé micsodán, még itt a gyártelepen, nyíltan megjegyzést tettél azzal kapcsolatban,hogy " a Csomai Attila két liter bor megivása után irogat minden marhaságot", nem fogom elfelejteni!

Lehet, de nem hazudozik, nem gerinctelen, ugyan is ezt a szemembe kellet volna megmondanod mindenki elõtt!
Nagyon nem csodálkoztam el a dolgon, mert amikor elõtte tartott tobruki megbeszéléseden a jelenléte nélkül pocskondiáztad városvezetõ társadat/ Lajkó Úr/ biztos voltam benne elgurult a gyógyszered!


Amit a hulladék szállítással kapcsolatban eddig megnyilatkoztál, kezd el szépen lassan újra olvasgatni - tökéletes bizonyítványt állítottál ki magadról!


Valamikor nevelõ apátok nyilatkozta:" isten koporsóját sem õrizték ingyen" igaz azóta csak az idõjárás foglalkoztatja, de hát az legyen a helyi újságban , nem egy ilyen pitiáner téma!


Gondolom tudod. nincs még vége, a Vertikállal szembeni lakossági érdekképviseletetek pedig példaértékû, remélem lesz foganatja!


T : Csomai Attila

fuzfo2008 2013.07.29 15:43
Ismételten egyet kell értenem az elõttem bejegyzést tevõ kovácsj úrral. Azt látom hogy igenis a szolgáltató érdekei elõbbre való mint a lakosság érdeke. Nincs az önkormányzatnak egy épkézláb jogásza, aki rendet rakna ebben a labirintusban, mert egy valamire való jogász végzettségû, rámenõs ember simán két vállra fektethetné a szolgáltatót! Az megint egy kérdés, hogy az önkormányzat mennyiben vette figyelembe a választóinak az érdekeit amikor jóváhagyta a 46 %-os szállítási díjat. Annyi rizs elfolyt már ezzel a szemétüggyel kapcsolatban, hogy a közelgõ gombócfesztivál helyett rizskók fesztivált lehetne rendezni. Konkrét kérdésre konkrét választ szeretnénk kapni, kinek kiknek az érdeke ilyen görcsösen ragaszkodni a szolgáltató fütyüléséhez??? Erre mikor kapunk tisztességes, õszinte egyenes választ???? Egy éven keresztül jogtalanul ellenszolgáltatás nélkül fizettettek velem horribilis szállítási díjat. (mivel a heti kétszeri ürítési napokra nem telt meg a 120 literes edényzetem!!!, hányszor kell még leírni hogy megértse valaki, hogy egy kétszemélyes háztartásban nem keletkezik annyi kommunális hulladék hogy a kétszeri ürítés meglegyen, hogy egyszer megértse valaki, mert fizikai lehetetlenség!!!! Olyan nehéz dolog ezt felfogni???) Legközelebb telerakom sittel és a környék összes szemetével az edényzetemet, ha már fizetek akkor szállítsanak hetente kétszer!!!!) ezt a veszteséget én mikor tudom kompenzálni??? Soha az életben, miközben a szolgáltató éli világát, tömi a zsebét és még õ fenyegetõzik??? Meddig kell még várni egy minden részletre kiterjedõ tájékoztatásra???? Részközlemények jelennek meg amivel nem lehet mit kezdeni!!!
Egyéb iránt várok egy választ amelyben elhatárolódik a képviselõ testület az egyik képviselõ felém tett gúnyos megjegyzésével kapcsolatosan hogy: "látom megint aktivizálod magad!" Amennyiben erre nem kapok választ ezt úgy veszem hogy a képviselõ testület maximálisan egyetért ezzel, és a választó véleménye már nem számít!!!! Vidáman elvannak, a választó meg fröcsögjön a fórumon amit csak akar, mert kit érdekel? Ez a megjegyzés nem engem és nem a fórumon tett bejegyzésemet minõsíti, hanem a tisztelt képviselõ urat!!!

kovacsj 2013.07.29 15:18
Nagyon helyes,vigyázni is kell,hogy minden törvényes és szabályos legyen.Most már csak(többek között)azt nem értem,hogy
1.) tavaly augusztus 1-tõl miért fogadta el az Önkormányzat a Vertikál egyoldalú 46 %-os áremelését.
2.) Ha a kormány törvénnyel nem kötelezi a Vertikált 2013.július 1-tõl az árcsökkentésre,akkor még most is ezt a drasztikus áremelést nyögnénk.Nem az Önkormányzat érdeme az árcsökkentés(amely áron egyébként még mindig „megéri” a Vertikálnak szolgáltatni)!
3.) 2012.aug.1-2013.június 30-ig így is ezt a drasztikus árat kellett kifizetnünk,ezt nem lehet „visszacsinálni”,ez az összeg már a Vertikál markában van.
4.) Ha a Vertikál a törvény által kötelezõen elõírt adatokat nem adta meg az Önkormányzatnak és azt most kell „kikönyörögni”,akkor ki nem tartotta be a törvényt?
5.) A törvény betartása és betartatása kölcsönös dolog.Az nem megy,hogy a lakosság kárára és költségére betartjuk a törvényt,de visszafele nem mûködik ugyanez a törvény betartatás.
Hol és mikor képviselték akkor Önök a lakosság érdekeit,amire egyébként a megbízásukat kapták?Az volt a mi érdekünk,hogy 46%-kal emelkedjen tavaly a szemétszállítás díja?Ez nem inkább a Vertikál érdeke volt?

Marton Béla 2013.07.29 14:24
Tisztelt Fórumozók!

Sajnos az új hulladékszállításról szóló rendeletünk nem tudott életbe lépni, mivel a szolgáltató nem járult hozzá a szerzõdés módosításához, és azt egyoldalúan nem tudja az önkormányzat módosítani. Tehát érvényben maradt a régi rendelet. Az új csak 2014.január elsejétõl lesz hatályos.
A sztornó számlákat a szolgáltató mindenkinek a mai nappal kezdõdõen postázza ki, ma már ezer db-ot kiküldtek. Az új, csökkentett számlákat augusztusban küldik ki az új díjjal, ami kb. 223 Ft/ ürítés lesz.
A számlákat a fogyasztó védelem ellenõrzi, s ha hibás, jogszabályellenes, akkor számlánként tízezer Ft-os bírságot állapít meg.
A sztornó számlákkal együtt kapnak majd a fogyasztók egy tájékoztatást is a Vertikáltól, annak átalakulásáról.
Az önkormányzat egyértelmûen a lakosság érdekeit képviseli a törvényes kereteken belül, ebben senkinek ne legyen kétsége. De a képviselõ-testület tagjai felesküdtek arra, hogy a törvényeket betartják, s ennek szellemében tud csak dolgozni. Vizsgálódás folyik több szinten, s ezek eredményétõl függõen tesszük meg a szükséges lépéseket, de amíg nincsenek konkrétumok, addig érzésekre alapozva nem lehet semmit sem jogszerûen elindítani, mert abból csak egyéb bonyodalmak lennének, hamis vád, hitelrontás, stb. s ezt nem kockáztathatjuk meg.
Tévesek, s minden alapot nélkülöznek azok az állítások, amelyek a hozzá nem értésrõl, a Vertikál mundérjának a védésérõl szólnak.
Én mindig kész vagyok egyenes, nyílt választ adni abban az esetben, ha van érdemi közölni való. Ennek most érkezett el az ideje.
Tisztelettel:Marton Béla

davakis 2013.07.28 10:38
Ideje lenne,hogy végre valaki hivatalból vagy képviselõ (aki nagyon hosszú de minden konkrét adatot kihagyva cikket tud írni )feltegye a fórumraa következõ mindenkit érdeklõ infókat:
1.) mennyi is pontosan a szállítási díj --liter /kg július 1-tõl
2.) az új rendelet érvényessége - mikortól és hogyan
3./ mit tehet a lakosság - ár,rendelet,...
4.) ha van érvényes rendelet,akkor kinek kell betartania--csak a lakosságnak és a szolgáltatóra nem vonatkozik--ilyen nincs, ez abszolút törvényellenes és mehet panaszra a Vertikál ahova akar,vigye bíróságra Õ az egész ügyet
--érdekes lesz
Tehát zárszóként-van ár ha van,van érvényes rendelet ha van és akkor miért megy minden a régi szerint....mert a Vertikal úgy akarja!!!!!!Ébredjünk már fel és álljon sarkára a hivatal is,mitõl fél????

fuzfo2008 2013.07.24 21:22
Nem akarok elkeseríteni senkit, de amint látom, itt nem lesz változás. Dicsekvés a városvezetés részérõl annál inkább. Mert ezt a mocskos szemétügyet nem tudják, nem akarják, vagy nem értenek hozzá és képtelenek megoldani! De addig nem is lesz rend, fegyelem, valós tájékoztatás amíg egy képviselõ megengedheti magának (még egyszer leírom, hogy mindenki értse) hogy egy választópolgárnak a szóban felvetett kérdésre csak annyit tud válaszolni, hogy "látom már megint aktivizálod magad" !!! hát akkor mit várjak én ? , én? és a város többi lakója????? Ha szemtelen lennék akkor azt mondanám "mindenki maradjon a kaptafánál", de mondhatnám azt is, hogy sokat akar a szarka de nem bírja a farka!!! Igen aktivizálom magam mert lehetetlenség NINCS CSAK TEHETETLENSÉG!!! EZ MEGY ÉVEK ÓTA!!! MÉG EGYSZER KÉRDEZEM, AZT HISZEM ÁLLAMPOLGÁRI JOGOM VAN ÉRDEKLÕDNI ( hiszen az én szavazatom is ott landolt a képviselõknél, hogy bekerüljenek a város vezetésébe!!!!) KI(K) ÉS MIÉRT VÉDI (VÉDIK) A VERTIKÁL MUNDÉRJÁNAK BECSÜLETÉT???? A képviselõk vannak értem, vagy én vagyok a képviselõkért, kinek kit kell szolgálnia???? Miért van az hogy az itt felvetett problémára egyedül a polgármester ír választ, ha ír, és a többiek???, nem tudnak olvasni??? Már nem érdekes a lakosság, addig volt érdekes amíg a kellõ számú kopogtató cédulát begyûjtötték???!!!! De jön a 2014-es önkormányzati választások ideje és akkor újból hetenként 7- szer kuncsorognak majd megint a szavazatomért???? Ígérem megfontolás tárgyává teszem!!! Lehet moderálni, feljelenteni, felelõsségre vonni, fekete báránynak , nemkívánatos személynek nevezni, de a vélemény nyilvánítás azt hiszem még szabad, vagy már az sem, ki tudja???!!!! De ami a szemét ügyet illeti errõl nagyfokú dilettantizmus jut eszembe!!!! Mindemellett tisztességes adófizetõje vagyok a városnak, minden rám kirótt adót annak rendje módja szerint idõre befizetek!! Úgy gondolom ez ad nekem egy erkölcsi alapot hogy kérdéseket tegyek fel, még akkor is ha egyeseknek ez nem tetszik! Bár ez nem: tetszik vagy nem tetszik kérdése! Végezetül ki és mikor fog a képviselõ testület tagjai közül õszinte egyenes választ adni mindenki megnyugtatására??? Ez itt a nagy kérdés, ki lesz az a bátor és merész aki ki mer állni a lakosság elé és felvállal egy tényfeltáró beszédet vagy bejegyzést????

davakis 2013.07.24 14:38
Mi van akkor,ha a most érvényben lévõ új városi rendelet értelmében a 3.negyedéves számlából amit majd megkapok csak 1 x 120 l szállítását fizetem ki,mivel csak egyszer telik meg (nem tele) és csak egyszer teszem ki az edényt.Ha kell dátumos fotóval igazolom,sõt videóval,hogy a kuka kocsi nem állt meg az ingatlanom elõtt.Jogilag betartottam a rendeletet,fizetek a szemét elszállításáért,de csak annyit amennyi nem haladja meg az éves fajlagos hulladékmennyiséget kg-ban. Persze itt van még az edény méret változtatásának törvény adta lehetõsége is. Kiváncsi vagyok erre mit lép majd a Vertikal és mit ír rá esetleg a város vezetése,mi a véleménye egy jogot ismerõ városi hivatalnoknak???

Sas 2013.07.24 13:58
A vertikáltól kapott információ alapján, a 240 literes edény egyszeri ürítési díja júliustól 656Ft+ áfa.

Csomai Attila 2013.07.23 20:47
T . Fórumozók!
Elõttem szóló érdekes felvetéssel élt hozzászolása kapcsán:
- Miért nem áll ki a városvezetés tisztességesen az emberek elé, e témában ?
Talán azért, mert ehhez tisztességesnek kellene lenni! E nélkül nem megy a dolog!
Tessenek elhinni, folytatása lesz még a történetnek, bár egyre többen kételkednek ebben, hála a vezetésünk más témakörben nem tapasztalható, egységes vélemény nyílvánításának, eltusoló tevékenységének!

Tessék kérdezni az Uraktól, Hölgyektõl!
Mondjuk azt, miként reagált a szolgáltató a város testülete által elfogadásra került rendelet módosítás , szerzõdés módosítás, részükre elküldésre került városi állásfoglalásra?
Meglévõ írásos anyag!
Mivel az a gesztus igazából nem volt más, mint az év elején érvénybe lépett új Ht érvényesítése a helyi rendeletben, ill. szerzõdésben, felettébb érdekes a válasz reakció!/ így is egyéves késésben vannak az illetõk/
Tessenek kérni a válasz teljes szövegének megjeleníttettetését a honlapon!
Azonnal nyílvánvalóvá válik, kik is ezek az emberek?
Adóztatni, büntetni, behajtani, jutalmazni a semmibõl, cafetériázni, az igen, ahhoz nagy fiú vagyok, egy kis szolgáltató meg úgy táncoltat, ahogyan õ fütyül!


Párhuzamba állítható Erdõsi képviselõ Úr probléma megoldást nem tartalmazó a munkacsoporttal nem egyeztetett, e témakörben tett megnyilatkozásával!

Másnap megjelent a mi városi honlapunkon a szolgáltató saját tevékenységével kapcsolatosan, a jövõre vonatkozó legújabb álláspontja,- más feladat nem maradt, mint összevetni az új Ht és a 438. kormányrendelet 7. pontjának elõírásaival!

Mivel közben érvénybe lépett az úgy nevezett LIV. rezsi törvény is, már csak azt illene tisztázni,
ennek helyi vonatkozásában milyen közérdekû információkat tettek közzé tisztelt városvezetõink?

Magyarul, véleményük szerint, mindenki tisztában van vele, rá vonatkozólag milyen kötelezettségeket ró az új szabályozás, milyen jogosultságokkal rendelkezeik. Természetesen azon kívül amit az Erdõsi Úr prognosztizált,miszerint az új törvény 39.§ alapján fizetni kell, minden más allásfoglalása a törvénynek alávetendõ e paragrafusnak!

A város értékelõ e havi szófosásban képviselt megnyilatkozás, annak indoklása, magát az egész eszmefuttatást teszi hiteltelenné!
Miközben e metódus folytatásának megsza-vazását segítette elõ az úr, harmad magával.
Nem elösször, és higgyék el , nem utoljára!

Többen megszóltak, mi értelme az egész baromságnak, mit sem ért a hulladékos munkacsoport tevékenysége- ez volt a céljuk-
mi várható?!
Semmi- Uraim, Hölgyeim!

Egyék továbbra is a gombócot/ amit ingyen adnak a nyugdíjukat letíltó képviselõ úrnak/ menjenek szõrfözni,ugráljanak örömükben, hogy még egy léder akció lészen olyan témakörben, melynek megoldása az általunk, tõlünk kizsigerelt adó forintokból már régen megvalósításra kellett volna, hogy kerüljön!

Természetesen a más irányú véleményeiket meg legyenek szivesek megtartani maguknak, mivel annak publikálása igen csak nehézkes!

Ami a lényeg :ne felejtsenek!

Meddig óhajtanak még úgy tenni, mintha nem lenne közük a településen történtekhez?
Mitõl várják azt, hogy itt valami jobb lesz/ nem egyeseknek a helyzetbe hozhatók közül, hanem úgy általánosságban/ ?

Nehéz dolog azokon segíteni akik azt nem is akarják!


/ Fekete munkások a strand építkezésen- kettõ?/

Miért, volt nem fekete is?
Miért nem kaptak kitüntetéseket, hiszen nélkülük nem sikerült volna létrehozni a Balaton legmodernebb strandját- mondá a Balaton környékének legértelmesebb polgármestere!

Reménykedjünk, hogy felgyorsul az idõ folyása!


T : Cs A


fuzfo2008 2013.07.22 21:19
Maximálisan egyetértek kovácsj hozzászólásával, ugyanis a minap összetalálkoztam egy képviselõ úrral és szóba került a "szemét" ügy a reagálása csak annyi volt, láttam már megint aktivizálod magad!!!! Hát ez szép!! A választó aki a szavazatát adta a képviselõkre nem ilyen válaszokra vár. Most már teljes meggyõzõdésem hogy a tisztelt városvezetés nem is AKAR ennek az ügynek a végére pontot tenni!!!!! Csak egy kérdés marad nyitott vajon kinek, vagy kiknek áll érdekében ez a tarthatatlan állapot, amit úgy nyújtanak mint a rétes tésztát!!! Tudják melyik a legnagyobb alkoholtartalmú fõzelék???? HMM.... A falra hányt borsó!!!!! És most errõl van szó falra hányt borsó az egész!! Miért nem hajlandóak végre tisztességesen kiállni a város lakói elõ és a tisztánlátás érdekében töredelmes vallomást tenni. A hócipõm tele van már az egész üggyel! Egy valami jó dolog történik a város életében és e dolog mögé bújva feledésbe merül az évek óta tartó probléma megoldása, egyszer és mindenkorra történõ lerendezése!!!!! Annyira nem szegény senki hogy ígérgetni ne tudna!!!! Valamit tenni kéne már!!!!! Egy elõzõ bejegyzésemben kérdeztem hogy hölgyeim uraim képviselõk Önök egyáltalán beszélõ viszonyban vannak egymással? Nem kaptam választ, a hallgatás pedig ugye annyit jelent, hogy így van, de mint tudjuk vétkesek közt cinkos aki néma!!!!! Lehet moderálni, feljelenteni, de a szabad vélemény nyilvánítás jelen jogi állás szerint még nem tilos!!!!! "osztjónapot"!!!!!!!! A zemberek meg kit érdekelnek, fõleg a véleményük!!!!!

Sergei 2013.07.20 15:50
Ombudsman oszt jónapot.

kovacsj 2013.07.20 08:36
Ez az egész „szemétügy” az Önkormányzatunk határozatlanságát,hozzá nem értését vagy/és tenni nem akarását mutatja.Az egész ügyben úgy tûnik,mintha a nyúl vinné a puskát vagy a farka csóválná a kutyát….
Ha a Vertikál Zrt. a törvény által kötelezõvé tett adatokat nem adta/adja meg az Önkormányzatnak,akkor 2012.augusztusától addig nem szabadott volna semmilyen áremelést elfogadnia az Önkormányzatnak,amíg ezeket az adatokat nem közli.Így a Vertikál lett volna kénytelen a bírósághoz fordulni és ott lehetett volna tisztázni a két fél kötelezettségét.Egy percig ne legyen senkinek kétsége afelõl,hogy a Vertikálnak esze ágában sem lett volna jogi útra terelni a dolgot.
Röhögött a markába az elfogadott 46 %-os áremelés után.Most meg az Önkormányzat „kérleli” a válaszadásra.Minek válaszolna?A pénz a zsebében van!És az sem kétséges,hogy a csökkentett áron is „kapar” a munkáért,mert így is van haszna(persze egy kicsit kevesebb….).
Vagy kapott már valaki ebben a „városban” új,csökkentett összegrõl szóló számlát vagy sztornó számlát a 3-4.negyedévre?Szerintem nem.Nehogy már a számla tartalmának kiállítása okozzon egy ekkora cégnek problémát…!De a sztornó számláknak már a lakosságnál kellene lennie!Hol vannak?

davakis 2013.07.19 19:21
Már többször megjelent a város vezetése részérõl ,( fórumon,KT,cikkekben)hogy a lakosság ügyében nem kezdeményezhet,nem indíthat pert,hát talán ha jól értelmezem a következõ sorokat akkor ez téves felfogás.Ha pedig ez tényleg így joszerû akkor lépnie kell:
5. § Fogyasztói szerzõdés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetõvé tett általános szerzõdési feltétel érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítását, valamint a tisztességtelen általános szerzõdési feltétel alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltást kérheti a bíróságtól
a) az ügyész,
b) a miniszter, az országos hatáskörû szerv, továbbá központi hivatal vezetõje,
c) a jegyzõ és a fõjegyzõ,
d) a gazdasági, szakmai kamara, érdek-képviseleti szervezet,
e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, valamint
 
A közérdekû perek megindításához való jogról van szó, mely joggal a jogszabály szerint csak néhány hatalmasság rendelkezik

fuzfo2008 2013.07.17 17:26
Szanyi Szilvia képviselõ asszony megjegyzését másoltam be!!! Nos ezzel vajon ki lett okosabb????

fuzfo2008 2013.07.17 17:24
A kormány "bedöntötte" a teljes hulladék-közszolgáltatást, de nem épített fel helyette új rendszert – állítja a Párbeszéd Magyarországért, Szilágyi László képviselõ arra szólította fel a kabinetet, hogy tegyen rendet a közszolgáltatások piacán.
A Párbeszéd Magyarországért politikusa arról beszélt, hogy a ciklus utolsó parlamenti napján a kormány olyan törvényt "nyomott át", amely alapján katasztrófahelyzetben vagy járványveszély esetén kényszerszolgáltatót lehet kijelölni. A kabinet korábban azt szerette volna, hogy csak önkormányzati többségû szolgáltatók foglalkozhassanak a hulladékgazdálkodással – emlékeztetett a képviselõ. Szavai szerint miközben a kormány ezt nagyjából elérte, addig "fúrta-faragta" a hulladékgazdálkodási szabályokat és annyi árfelhajtó tényezõt léptetett be a rendszerbe, hogy úgy tûnik, egyetlen cég sem akar közszolgáltató lenni.
Felszólította a kabinetet, hogy azonnal tegyen rendet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások piacán, legalább a régi állapotokat állítsa vissza, és engedje oda azokat a cégeket, amelyeknek megvannak az eszközeik és a szükséges szakértelmük. Hangsúlyozta, hogy a Párbeszéd Magyarországért szerint a rezsicsökkentési próbálkozások sikertelenek lesznek, e helyett inkább arányos és differenciált hulladékdíj bevezetését javasolja.
Az országgyûlés július 5-én, a ciklus utolsó napján döntött arról, hogy lesz úgynevezett ideiglenes, illetve szükségellátás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban. Pintér Sándor belügyminiszter sürgõs eljárásban megtárgyalt, majd elfogadott javaslata azt orvosolta, hogy nem volt arra az esetre szabályozás, ha egy településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átmenetileg szünetel. Az elfogadott szabályozás értelmében ilyen esetben az illetékes állami szerv a szolgáltatás ideiglenes ellátására kijelöl egy szolgáltatót a hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõk közül. Szükségellátást pedig akkor kell alkalmazni, ha a közszolgáltatás szünetelése miatt felhalmozódott hulladék egészségügyi kockázatot jelent.
A hulladékról szóló törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minõsítésérõl szóló törvénnyel összhangban módosult, a minõsítõ okiratot a június 30-ai határidõ helyett december 31-éig lehet beszerezni - hívta fel a figyelmet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. Közleménye szerint a minõsítési kérelem benyújtása elõtt megelõzõ konzultációs lehetõséget kínál valamennyi közszolgáltató cég számára, a minõsítésre megalakított szervezeti egység munkatársai várhatóan augusztustól állnak készen az ügyfelek fogadására.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minõsítésérõl szóló törvény a Magyar Közlöny július 4-ei számában jelent meg. Az új jogszabály szerint 2014. január 1-jétõl csak olyan cégek végezhetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyek rendelkeznek hulladékgazdálkodási engedéllyel, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított minõsítõ okirattal, majd ezek birtokában szerzõdést kötöttek a települési önkormányzattal. A minõsítés biztosítja, hogy az önkormányzatok a helyi igényekhez, sajátosságokhoz igazodó közszolgáltatás megvalósítására, a legalkalmasabb szolgáltatót választhassák ki. A minõsítési eljárást az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. hatósági minõsítésre megalakított szervezeti egysége folytatja le.

Szanyi Szilvia 2013.07.16 20:58
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-hirek/5047-mi-lesz-a-hulladekszolgaltatassal

Szanyi Szilvia 2013.07.16 20:58
http://www.onkormanyzatiklub.hu/elemzesek/5027-jon-az-allami-hulladekkommando

fuzfo2008 2013.07.16 20:33
Szerintem ember nincs a földön aki meg tudja indokolni hogy miért került fel a Vertikál közleménye!! Nos akkor most mi a helyzet, mégiscsak a Vertikál lesz a szolgáltató? Arról volt szó hogy 2014-ben a Balkom lesz a szállító! Már megint ki kit tájékoztat félre?? m Tisztelt képviselõ hölgyek és urak meddig akarnak még az orrunknál fogva vezetni???? (legkésõbb 2014 októberig!!!, a mandátum szerintem akkor lejár!!! Nem ártana odafigyelni!!!))

davakis 2013.07.16 16:24
A város hivatalosan mikor válaszol a Vertikálnak a leírt és közölt valótlanságok és törvénytelenségek ellen?? Az új HT törvényben igenis vannak olyan paragrafusok amelyeknek érvényt kell szerezni,amelyeket a szolgáltató szívesen mellõz és még mindíg a 2013.július 1-vel megszüntetett városi rendeletre hivatkozik.Az edényzetnek pl.összhangban kell lennie a település fajlagos szemétmennyiségével és ebbõl biztosan nem a 110 literes edényzet jön ki mint a legkisebb.Meddig teheti ezt???Tessék már felszólítani aivatalból...uraim új rendelet van ha tetszik ha nem!!!!

Sas 2013.07.15 21:11
A mai nap felkerült egy vertikálos dokumentum a fõoldalra. Tudja valaki, hogy mi az oka?

fuzfo2008 2013.07.10 20:13
Hogy miért fogalmazódtak meg bennem ezek a gondolatok? Mert "fehér ember nem felejt"! Egy kis emlékeztetõ korábban egy válaszban az jelent meg hogy a hivatal sosem téved. Nos történt hogy a hivatal valamelyik évben egy éven keresztül hibásan számolt és fizettetett a szociális étkeztetésre jogosultak díj megállapítása kapcsán!!! Akkor Kontics Mónika képviselõ asszonynak feltett kérdésem kapcsán történt intézkedés a visszafizetést illetõen, több hetes késéssel kamatmentesen. De az Õ közbenjárása során felgyorsultak az események!!! Bezzeg ha nekem lenne elmaradásom, a hivatal azonnal a nyakamba varrná a késedelmi kamatot!!! Nos tisztelt képviselõ hölgyek és urak ez az, mert akkor anno soha senkitõl nem volt olyan bejegyzés, hogy tisztelt érintettek, szíves elnézésüket kérjük tévedtünk!!!!! Emlékeznek még??? Ha nem tessenek utána nézni!!!! Hát ezért becsülöm a cikk íróját, a tisztelt képviselõ urat, mert ha nem is a nagy nyilvánosság elõtt de volt bátorsága hogy elnézést kérjen a téves információért!!!!! Ez lenne a követendõ példa és én kérek elnézést hogy itt tájékoztatom a lakosságot, hogy a Hírlapban megjelentek ellenére sittet nem lehet a hulladék udvarban lerakni!!! Ezt várnám el a képviselõ testület valamennyi tagjától, ez azt hiszem nem nagy kérés, hiszen Önök azért vannak azon a helyen ahol vannak, mert Önöket a város lakói helyezték szavazatukkal ezen pozicióba!!! A tisztesség mindenképpen ezt követeli meg a sárdobálás és visszafelé mutogatás helyett!!!!! Üdvözletem Önöknek, jó egészséget kívánok további õszinte, tisztességes munkavégzésükhöz!!! Akinek nem inge ne vegye magára, de ha valaki magára ismer az csak a véletlen mûve, és vegye fel azt az inget és gombolja is be!!!! Üdvözlettel.

fuzfo2008 2013.07.10 19:20
Engedtessék meg még egy két gondolat ezzel a "tengeri kígyóvá nõtt szemét " üggyel kapcsolatban! A tisztelt képviselõ úr aki a cikket írta a Hírlapban, személyes üzenetváltásunk során egy másik fórumon (nem írom le, mert ez nem a reklám helye) ELNÉZÉST kért a téves információért, de mint írtam volt a válaszában benne volt, hogy félretájékoztatták! Hát tisztelt képviselõ hölgyek és urak a példa adott, így is lehet!! Minden tiszteletem és elismerésem a fiatal képviselõ úrnak ezért a nemes cselekedetéért. Tévedni emberi dolog, de ha hibáztunk vállaljuk fel és ne el- és mellé beszéljünk a dolgoknak!!! Az egy másik kérdés, hogy az Hírlap fõszerkesztõje mennyiben "felelõs" a megjelent cikk miatt. Nem cenzúrázásról és moderálásról beszélek, csak korrektori munkáról, mert nem a nyomdai korrektornak kell az ilyen jellegû hibát javítani!!!! Lényeg a lényeg a kicsit idõsebb képviselõ testületi tagoknak van mit tanulni e fiatal képviselõ társuktól!!!! Még egyszer minden tiszteletem a fiatal képviselõ úrnak, az õszinte szavaiért!!!!! Követendõ példa!!!!! Tessenek elgondolkodni!!!

fuzfo2008 2013.07.10 18:38
Na most akkor a személyes vitákon túllépve mi a helyzet ezzel a nagyon de nagyon "büdös" szemét üggyel kapcsolatban!, mert meglátásom szerint itt akkora káosz, illetve gordiuszi csomó van ezen a témán, hogy szegény Nagy Sándor kardja sem oldaná fel ezt az antagonisztikus ellentétet ami a lakosság és a hivatal között van. Annyi bizonyos, hogy senki de senki az ég adta egy világon pontos információt NEM tud adni, legyen az bármilyen téma. Utalnék itt az általam újonnan nyitott témára, melyben leírtam, hogy a Fûzfõi Hírlapban megjelent cikk alapján sittet (kõtörmeléket) le lehet rakni a hulladék udvarban! Ismerõs a hajdan volt kabaré? : "Lujza azt írta az újság""" De ebbõl semmi NEM igaz és ez megjelenhetett a lakosság felé tájékoztató jelleggel. Tisztelt képviselõ testületi tagok Önök egy épületben dolgoznak, hetente egyáltalán összetalálkoznak annak a nagy épületnek folyosóján, vagy egyáltalán beszélõ viszonyban vannak egymással??? Mert ha igen akkor az a cikk ebben a formában NEM jelenhetett volna meg!!! Vagy szegény fiatal képviselõ urat bevitték az erdõbe??? Mert a cikk íróját saját bevallása szerint félre tájékoztatták. Képviselõ hölgyek és urak, Önök szerint jól van ez így, mert szerintem baromira NEM!!!! Mikor tesznek végre pontot egyszer és mindenkorra ennek a "büdös, mocskos, korrupt" szemét ügynek a végére? Ez itt a kérdés!!! A személyeskedést meg szíveskedjenek a ringben, vagy a tornateremben eldönteni !!!! MIKOR LESZ MÁR VÉGRE REND?????

davakis 2013.06.16 21:43
vakis 2013.06.16 20:32
Csak egy apró jegyzet a szemét témához:
- mi civilek az elsõ tárgyalási naptól követeltük a rendelet elkészítését,mivel ennek már január 1-tõl érvényben kellene lennie az új törvény értelmében és és nagy mértékben megváltoztatta volna a lakos és a Vertikal viszonyát.Nem így történt és ez is oka a jelenlegi állapotnak,magas díjnak,túlszámlázásnak,vitának,személykedésnek,behajtásoknak
- kidolgoztuk és a PTHB elé terjesztettük javaslatunkat,azaz egy teljesetn kidolgozott rendeletet
és személyes részvételünkkel meg is védtük
-a PTHB javaslatáre a hét végén kidolgoztunk egy teljesen új módosított rendeletet,amit hétfõn fog megtárgyalni a bizottság
-természetesen szeretnénk látni és megtárgyalni a hivatal javaslatát is(gondolom Õk is dolgoztak ezen a kiemelkedõ témán a hétvégi szabad napjukon mint mi)
Mi a civilek megtettünk mindent a polgárok érdekében és most már a hivatalon és a KT-én a sor.Amennyi idõt és energiát fektettünk ebbe a munkába szabadidõnkben több tiszteletet és publicitást érdemelne a város vezetése részérõl.

davakis 2013.06.16 21:43
vakis 2013.06.16 20:32
Csak egy apró jegyzet a szemét témához:
- mi civilek az elsõ tárgyalási naptól követeltük a rendelet elkészítését,mivel ennek már január 1-tõl érvényben kellene lennie az új törvény értelmében és és nagy mértékben megváltoztatta volna a lakos és a Vertikal viszonyát.Nem így történt és ez is oka a jelenlegi állapotnak,magas díjnak,túlszámlázásnak,vitának,személykedésnek,behajtásoknak
- kidolgoztuk és a PTHB elé terjesztettük javaslatunkat,azaz egy teljesetn kidolgozott rendeletet
és személyes részvételünkkel meg is védtük
-a PTHB javaslatáre a hét végén kidolgoztunk egy teljesen új módosított rendeletet,amit hétfõn fog megtárgyalni a bizottság
-természetesen szeretnénk látni és megtárgyalni a hivatal javaslatát is(gondolom Õk is dolgoztak ezen a kiemelkedõ témán a hétvégi szabad napjukon mint mi)
Mi a civilek megtettünk mindent a polgárok érdekében és most már a hivatalon és a KT-én a sor.Amennyi idõt és energiát fektettünk ebbe a munkába szabadidõnkben több tiszteletet és publicitást érdemelne a város vezetése részérõl.

louisa 2013.06.16 13:26
Kar, hogy ez a tema ennyire szemelyeskedö lett es igy elfajult.

Csomai Attila 2013.06.16 09:20
T fórumozók!
Nem egészen világos mi az amit nem ért ez a jóember az egész dologban, de egy biztos a módszer, a körítés ahogyan ezt pallástolja minõsíti,is egyben!
Ígérem, naprakészen fognak információkat kapni,
a Fórumon e téma lezárásra került!
Összegzés: mindenki becsületesen megtett minden tõle telhetõt.
Balatonfûzfõn nem történt heti 240l megfizetetése szemét díjként, amikor a kihelyezett edényzetek ûrtartalma ezt nem tudta alátámasztani.
Településünknek nincs két érvényes szolgáltatói szerzõdése!
A mi rendeletünk teljes mértékben megfelel az Ht, a 438. KOrm rendelet, a rezsi törvény elõírásainak, és mindenki tisztában van vele, mennyi hulladékszállítási díjat kell fizetnie július -1-tõl.
A szolgáltató felkínálta a két edényzetet, mely ûrtartalmának, közelítenie kellene a településen kiszámításra került egy fõre jutó hulladék mennyiség és az ingatlanon élõk számának szorzata alapján megállapítható mennyiséghez.
Településünkön egyöntetûen tisztázott a társasházakkal kapcsolatos szerzõdési forma meghatározása.
Nálunk az elszállított mennyiség és a tényleges ellenszolgáltatás tökéletese összhangban van.
A mi településünkön nem rendelgetnek meg álszakértõi véleményeget, manipulált adatszolgáltatás alapján.
A mi településünkkel kapcsolatban történt kormányhivatali állásfoglalások mindenki elõtt ismertek.
E ténynek megfelelõen, ennek érdekében hetente, havonta a helyi média közli az épen aktuális híreket, témával kapcsolatosan
Természetesen mind ezt, a Béla barátunk megfelelõ szakmai tudásának alátámasztásával, a hasonló szinvonalú csapat vezényli.
A szemét díj nem fizetés:
nerkem, mondták- jó, beigazolodik, hogy horibilis túlfizetések történtek, de ettõl még a pénz nem szerezhetõ vissza!
Más aspektusban. ha Te ezzel tisztában vagy, akkor is kötelességed fizetni a valótlan összeget, mert behajtom.
Kell , város üzemeltetésre/ meg némi nemû karácsonyi jutalomra, meg elcseszett kivitelezések pótlására, meg a ftanc tudja mire!
Polgármesternek joga , privilégiuma ezt legalizálni, azt csinál amit akar!


Betegség, remélem jövõ oktoberre kikezelhetõ lesz belõle!

T : Cs A

Marton Béla 2013.06.16 07:59
Tisztelt Fórumozók!

CsA "érdekes" sajátos stílusú, önmagát adó bejegyzésének érdemi részére reagálok.

1. A munkacsoportban való munka nem kényszer, a feladatot elvállalta. Ha a munkabizottságot festõ brigádnak nevezi, akkor nem engem, hanem a bizottság többi tagját minõsíti érdemtelenül, mivel é is vagyok tagja annak, ülésein, ritkán tudok részt venni.

2.Mint írja:
"Rendelet nincs-, fizetheted a következõ negyedévet, egy hatályon kívül helyezett rendeleti elõírás árképzése alapján!
Rendelet nem is lesz, mert ezt õkegyelme átbeszélte, a Jánosommal, az Ildikómmal"

Van rendelet, s van ár is, ez nem igaz. Lesz is rendelet. S engedtessék meg egy polgármesternek, hogy tárgyaljon azon témákban nagytiszteletû CSA úr megkérdezése és engedélye nélkül, amit a munka igényel. Egyébként ezekrõl természetesen minden ülésen beszámolok a testület elõtt írásban, ami nyilvánosan is megjelenik.
3.Mint írja:

„a minden jogi alapot nélkülözõ ez évi díjmegállapítás nem elfogadóit hajkurássza a behajtó, miközben ha tényleg bebizonyítottá válik a jogosulatlanság kapcsán/ melyet az úr favorizál/ Önöknek esélye sem lesz a rehabilitációra!"
Még nem bizonyított jogalap nélküli díj ellen úgy tiltakoznak egyesek, hogy nem fizetnek, és feltételezi a CSA, ha ez bizonyítottá válik, akkor nem is lesz esély semmi rehabilitációra.
Az árképzést vizsgálja független szakértõ, az energia hivatal. Ha szabálytalanságot állapít meg, akkor természetesen jöhetnek a jogi lépések. S jönnek is. De a tények elõtt nem mondhatja senki biztosra, hogy szabálytalan az árképzés, mert ez hamis vád.
Megkérem CSA nagytiszteletû urat, hogy kérvényezze a végrehajtás megszüntetését egy írásbeli beadványban, s azt törvényesen megvizsgáltatom a kormányhivatallal, hogy egy polgármesternek van-e joga ezt felfüggeszteni, legalizálni.
A vélemény beérkezése után a törvényes állásfoglalást ide beteszem.

4.
Örülök, hogy CSA nevû nagytiszteletû úrnak figyelme kiterjed személyes sorsom iránt is.
Köszönöm a nyugdíjam miatti aggódását, nekem 36 év folyamatos munkaviszonyom van, s világ életemben a munkám nem ért véget a napi 8 órával, így értek még egy két dologhoz. Ha tanács kell, meg fogom keresni CSA urat.
5.A Napló képe örülök, hogy tetszett, a képen lévõ hiányosságokkal egyet értek, ezt legközelebb pótoltatom.
Az újságíró kérdésére válaszoltam, azok megjelentek.

6. A faluba valóban "csak gyüttem", méghozzá Dunántúl Athénjából, Pápáról. Hívásra érkeztem, mert tanítót kerestek. Akkor már kinõttem a klott gatyáimból, amelyek a pápai iskolai hagyományok szerint fekete volt. Az akkori futónadrágom sötétkék volt, oldalán 3 csíkkal, ha jól emlékszem.
Bizonyára ennek ismeretében szebb, nyugodtabb napjai lesznek CSA úrnak.
Tisztelettel: Marton Béla polgármester

Csomai Attila 2013.06.14 21:20
T . Fórumozók!
El tudják képzelni, hogy ezzel az uriemberrel, mi egy munkacsoportban tevékenykedünk?
Ha igen, az nem munkacsoport, ha nem" festõ" brigád, de abban én nem vennék részt!
Mi a zagyvaság és esetleg mi a hazudozás, szerintem mindenki alapban tisztában van vele!
Miért megy ez így több éve, szerintem ez sem " zagyvaság" kérdése, ha nem inkább dilletantizmus , esetleg morális, erkölcsi szinvonal!
Felesleges idõt pazarólni, véleményeket ütköztetni, egymást hergelni, hiszen az utólsó testületi ülésen, Pm úr hathatós jóváhagyásáva, elfogadásra került hulladék szállítási probléma megoldás , megmutatta ki kicsoda!

Rendelet nincs- fizetheted a következõ negyedévet, egy hatályon kívûl helyezett rendeleti elõírás árképzése alapján!
Rendelet nem is lesz, mert ezt õkegyelme átbeszélte, a Jánosommal,az Ildikómmal .. stbl
Magyarul: a minden jogi alapot nélkülözõ ez évi díjmegállapítás nem elfogadóit hajkurássza a behajtó, miközben ha tényleg bebizonyítottá válik a jogosulatlanság kapcsán/ melyet az úr favorizál/ Önöknek esélye sem lesz a rehabilizációra!De hát még azért, szeretne nény évet rá húzni erre a ciklusra, hogy a" nyugdíja rendben" legyen!

Ezen apócska cél elérése érdekében, nem számít, se isten se ember!


Jó volt a Balatonfûzsóról szóló Napló cikk fényképe- már csak egy vaddisznó hiányzott a talpa alól, szájában egy tölgyfa ággal.

Nem a településrõl kellet volna írni?


Béla, nem emlékszem, milyen színû is volt a klottgatyád amikor ide ténferegtél a falunkba?


T . Cs A


davakis 2013.06.14 14:09
A július 1-tõl érvényes díj most már kezd hasonlítani a valós díjra aminek kellett volna érvényesülnie az elõzõ negyedévben is.Most még rendbe kell tenni a heti egyszeri szállítást és az edényzet választási lehetõséget,a szerzõdés kötést,tehát a helyi rendeletet a törvénnyel összhangban és az elõzõ évek elszámolását a valós adatok szerint.Ez a hivatal kötelessége amit el kell hogy végezzen.Ehhez minden a rendelkezésre áll,csak akarat kellés élni kell vele.

davakis 2013.06.14 14:09
A július 1-tõl érvényes díj most már kezd hasonlítani a valós díjra aminek kellett volna érvényesülnie az elõzõ negyedévben is.Most még rendbe kell tenni a heti egyszeri szállítást és az edényzet választási lehetõséget,a szerzõdés kötést,tehát a helyi rendeletet a törvénnyel összhangban és az elõzõ évek elszámolását a valós adatok szerint.Ez a hivatal kötelessége amit el kell hogy végezzen.Ehhez minden a rendelkezésre áll,csak akarat kellés élni kell vele.

Marton Béla 2013.06.14 11:23
Tisztelt Fórumozók!

A díjmegállapítás jogosítványa nem az önkormányzaté, a különbözõ térfogatú edények ürítési díja még nem ismert.
A július 1-tõl érvényes díj számítási alapja az 2012.április díj, amit a szolgáltató 4,2 százalékkal megemel,és ebbõl kell 10%-ot engednie.
A törvény nem vizsgálja, hogy a korábbi ármegállapítás korrekt volt-e vagy sem.
Ennek vizsgálatát kértem az energia hivataltól, igazságügyi szakértõtõl.
A polgármester nem legalizál semmilyen behajtást, és nem is akadályozhat meg.Ez téves feltevésen alapul, zagyvaság, semmi alapja nincs.
Épp úgy nem tudom megakadályozni az áramot, a gázt, a vizet nem fizetõk esetében sem a behajtást, s más korlátozást.

Tisztelettel: Marton Béla


Sas 2013.06.14 10:28
Tisztelt polgármester Úr!

Nekem az lenne a kérdésem, hogy mennyi lesz az ürítési díja a 60 literes edényzetnek, illetve, azt a 60 litert heti hány alkalomra kell kifizetnünk pl. a telepi részen.
Ugyan is, a heti 120 literes ürítési díjat az elõbb említett áron, ha nem is boldogan de kifizetnénk (szerintem). A 2x hatvan liter viszont egy kicsit borsosabb szokott lenni. Válaszát elõre is köszönöm.

Csomai Attila 2013.06.14 09:31
Kedves Béla, szánalmas Pr fogás, és istentelenül szemben megy az elmúlt hónapokban tett megnyílvánulásaiddal!
Apró kis kérdés, ha csak tíz százalékot kellene engedni miért lett ebbõl negyven, a különbözetet képzõ 30" hirtelen felesleges lett?

Hát mibõl lesz így " köszönöm"?
Mivel az árképzésre a64/208.III. 28. kORM. RENDELET VOLT HÍVATNI INSTRUKCIÓKAT ADNI, EZEK SZERINT EZ A HARMINC SZÁZALÉK MINIMUM 2008-ÓTA FELESLEGES, UGYE-URAM?

Most már csak arra kellene választ adnod, miként írhattad a Contról Center nevû behajtó cégnek, hogy itt " minden rendben" van!Folytassák tovább a behajtást, Te ezt legalizálod!

Még a végén megváltóként fogsz aposztrofálódni.. ügyes !

T : Cs A


Marton Béla 2013.06.14 08:23
Tisztelt Fórumozók!

A Vertikál Zrt. munkatárása közölte, hogy természetesen alkalmazzák majd a rezsicsökkentést a törvényben meghatározottak szerint. A számlák javításra kerülnek majd, de még nem tudják kiküldeni, mert a parlament a jövõ héten fogja a végleges megjelenítést szabályozni.
Ettõl függetlenül a fizetési határidõig a javított számlák megküldésre kerülnek. Az elõzetes számítások szerint egy 120 literes kuka egyszeri ürítési díja 223 Ft lesz. A csökkentés így nem 10%-os lesz, hanem közel 40 %.


Tisztelettel: Marton Béla polgármester

kovacsj 2013.06.11 13:28
Azt már valamennyi fûzfõi lakos érzi,hogy a szemétszállítás ügyében Balatonfûzfõn valami „bûzlik”….!

Még mindig nem értem,hogy miképpen lehet Balatonfûzfõnek a hulladékszállításra vonatkozóan 2 db érvényben levõ szerzõdése 2 különbözõ céggel.Ez minimum törvénytelen dolog(és tovább innen nem megyek a gondolatban…) és érdekelne,hogy a 2 db szerzõdés aláíróját mikor tervezi az Önkormányzat képviselõ testülete jogi vizsgálat elé (nem mondvacsinált szakértõi vizsgálat elé,hanem bírósági vizsgálat elé) állítani.Döntsön a független magyar bíróság arról,hogy ez egyáltalán hogy jöhetett létre és mi ennek Balatonfûzfõre és az aláíró személyre vonatkozó jogi következménye.Ha két érvényes szerzõdésünk van,akkor tulajdonképpen egy sincs!

Nem értem,hogy miért nem olvasható Balatonfûzfõ honlapján az a tény,hogy a Vertikál Zrt. 2013.július 1-tõl csak és kizárólag a 2012.április 14-én érvényben volt ár 4,2 %-kal növelt árának a 90 %-án számlázhat!!!!És nem értem,hogy ezzel kapcsolatos Fórumbeli kérdésemre 2013.06.04-én 17:30-kor a Polgármester válaszában miért írta a következõt, idézem:„ Tisztelt Fórumozók!A képviselõ-testület a következõ ülésén fogadja el a hulladékszállítással kapcsolatos rendeletet. Amint az elfogadásra kerül, természetesen felkerül a honlapra is.
Addig kérem szíves türelmüket.
Üdvözlettel: Marton Béla polgármester”

Ugyanis a Ht.35. §-a szerint a hulladékgazdálkodási díj már nem képezi önkormányzati rendelet tárgyát.
Ráadásul 2014.január 1-tõl akarják az új hulladékszállítási rendeletet érvénybe léptetni,a csökkentett ár pedig 2013.július 01-tõl érvényes.Tehát miért is nem tájékoztatják a lakosságot…?Mi köze az új hulladékszállítási rendelet megalkotásának és az új csökkentett árnak városi honlapon, helyi ujságban való közzétételének egymáshoz?

Egyébként pedig szeretném a rendeletalkotók figyelmébe ajánlani,hogy a Vertikál Zrt. pl.Szabadegyházán alkalmazza azt a megoldást,hogy a szemétszállító edényekre vonalkódot helyez el(ma már minden köpetnyi méretû terméken megtalálható a vonalkód) és üritésekkor vonalkód-leolvasóval rögzíti az üritéseket,mely azonnal megjelenik a cég számítógépén.Így nem kell kötelezõen heti kétszer igénybe venni(pontosabban igénybevétel nélkül fizetni) a szemétszállítást,hanem a tényleges szállítást rögzítik és ennek megfelelõen számolnak el a lakossággal.És van ehhez infrastruktúrája!!!
Persze ehhez önkormányzati képviselõi akarat és eltökéltség is kellene és hogy a háttérben semmilyen más szándék,motíváció ne mûködhessen.

Kérem,hogy a megalkotni szándékozott új rendeletben ezt a lehetõséget vegyék figyelembe a képviselõk bármelyik szállítóval is lesz éppen aktuális a szerzõdésünk.Így közelebb kerülne a szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránya és nem keletkezne sehol tisztességtelen extraprofit.

davakis 2013.06.10 19:57
Kedves Attila barátom,sorstársam és hulladék ügyben a szaktanácsadóm is,köszi,hogy tapasztalatod alapján próbálsz megóvni a holnapi megmérettetéstõl. Bízom abban,hogy az a rendelet tervezet amelyet közösen kidolgoztunk megvédhetõ és a testület elé terjeszthetõ döntésre,mivel mi csak a törvény paragrafusait helyeztük a megfelelõ helyre.Amint olyan lesz a tárgyalás menete,ami nem felel meg az általam elképzeltnek biztos lehetsz benne,hogy azonnal veszem "kalapom és megfelelõ kommentár" után távozom.Nem tartozom azon emberek közé akik hagynak magukból bohócot csinálni,sok -sok tapasztalatom van már ezen a téren.A kozos munka ideje alatt Te is tudod,hogy nálam hol a határ.Ami pedig a "szemét ügy"további menetét illati az nincs befejezve és biztos vagyok benne,hogy lesz még folytatása mert kell,hogy legyen.Tehát kedves barátom,várom segítõ kezed és a szükséges segédanyagokat.
Szia azért is BARÁTOM

Csomai Attila 2013.06.10 18:50
Köszönöm Pista bá, hogy általad tudomást szerezhettem róla, miszerint holnapra meghívást kaptál a hulladék szállítási rendelettel kapcsolatos egyeztetést folytató KM.
által vezetendõ bizottsági ülésre!
Nem tudom mi az apropója, de amennyiben az a szándék vezérelte a T. hölgyet, hogy valamilyen formában érdekli a polgármester által alakított, hulladék szállítással kapcsolatos munkacsoport állásfoglalása- dicséretes dolog!
Természetesen más a leányzó fekvése, amennyiben arra gondolok, hogy talán nem volt kellõ információja azzal kapcsolatosan, kik is alkotják az emlitett munkacsoportot, fõleg kik a kültagok!
Hiszem , merõ véletlen, mint minden, oly sok más dolog az elmúlt években történtekkel kapcsolatban!

Nekem, azt hiszem közzé lett téve hivatalosan, mint a munkacsoport másik tagjának, nem sikerült erre a fórumra invitálást nyernem!
Nem mint ha Te egyedül nem tudnál érvelni megfelelõ képpen, megfelelõ szakmai alátámasztottsággal, de esetlegesen, mint az elmúlt hónapok történései is bizopnyították jó ha kéznél van a " társ" !


Igazából féltelek egy kicsit, nem ismered a vitalitásukat eléggé, mélységében talán nem voltál belefolyva az eseményekbe, de amit együtt tapasztaltunk a munkacsoport összejövetelein, példa értékû lehet számodra is. Gondolj bele- három hónap alatt, egyetlen képviselõ/ joga lett volna hozzá/ egyetlen tanácsnok,egyetlen bizottsági kültag nem tisztelte meg a megbeszéléseinket jelenlétével!
Saját bevallásuk szerint nincsenek tisztában a januárban megjelent új Ht-vel, fogalmuk sincs mi az a 438.2012.12.29. Korm. rendelet, ugyan ilyen átható ismeret anyagot sikeredett elsajátítaniuk a reszi törvénnyel kapcsolatosan!
Már csak adalék, hogy a munkacsoport számára eljuttatott jegyzõi állásfoglalás szerint, semmi nemû következménnyel nem járt volna, ha nem a konzociumos megállapodást favorizáljuk!
No de ki, a munkacsoport egyik tagja/ véletlenül ennél a cégnél volt felügyelõ bizottsági tag évekig/, a polgármester/ 2600 ingatlan tulajdonos véleményének megkérdezése nélkül/, a Szilvike, aki két hónapja felsorolta azokat a képviselõket a Fórumon, akik eléggé el nem itélhetõ módon ilyen csúnya szerzõdést kötöttek a Konzorciummal, pedig tudták, hogy már van egy 2013.dec 31-ig!
Te tudod Pista bá, a kormányhivatal már csak, egy meglévõ szerzõdésrõl szóló információt kapott a hivataltól .
Te tisztában vagy vele, mire ment ki a közpénzen megrendelt külsõ szakértõi állásfoglalás megkérése, hiszen egy perc alatt bebizonyítottuk, valótlan adatok , hiányos adatok halmaza képezte az adatszolgáltatást, most idõhúzás címén további információk biztosítása folyik e témában, ugyan csak közpénzen!
Te tisztában vagy vele, hisz tapasztaltuk, a minimális felelõsség vállalás szándéka sem vezérelte és nem is vezérli a jegyzõnket a polgármester urat, és a Varjú urat sem!
Most pellengérre fognak állítani, hisz bizton tudják, érdemben eldöntött dolgok kapcsán jó elõadás megrendezéséhez bohóc is kell!
Voltam párszor én is, kérlek ezért ne vedd sértésnek megjegyzésemet!
Tudod ha tízszer ennyien mennénk sem változna a történet, de adjon erõt az a tudat, három dolgot nem lehet eltakarni : a Napot a Holdat és az Igazságot!


Járj szerencsével Kedves barátom/ ha meg-engeded a titulust/ !

T: Csomai Attila

davakis 2013.06.07 19:00
T.képviselõk,t.PM úr-ha 2013.január 1-tõl érvényes az új HGT akkor az új rendeletet miért 2014.január 1-tõl akarják bevezetni.Miért kell továbbra is pl.heti 2x 120l -ért fizetni ,miért nem hallgatják meg végre a lakosság jogos kérését???Miért nem 2013.július 1-tõl teszik érvényessé az új rendeletet.Miért teszik továbbá is lehetõvé a Vertikálnak a jogtalan pénzbevételt,Önöknek a polgár kérése semmi??? Tényleg nem marad más hátra mint a polgári engedetlenség,fejlelentések sora ...stb...Nem erre tettek esküt....

Sas 2013.06.05 19:25
Köszönjük az információt!
Remélem, hogy a konzorcium, és a hulladék elszállítását végzõ cég nem arra szeretné rávenni a képviselõ testületet, hogy az elõírt minimum mennyiségek emelésével próbálja kompenzálni az elõírt árcsökkentést.

Marton Béla 2013.06.04 17:30
Tisztelt Fórumozók!

A képviselõ-testület a következõ ülésén fogadja el a hulladékszállítással kapcsolatos rendeletet. Amint az elfogadásra kerül, természetesen felkerül a honlapra is.
Addig kérem szíves türelmüket.
Üdvözlettel: Marton Béla polgármester

kovacsj 2013.06.04 10:47
Érdeklõdnék,hogy az Önkormányzat mikor tervezi tájékoztatni a lakosságot arról a tényrõl,hogy 2013.július 01-tõl a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján állapíthatja meg közszolgáltatási díjait a közszolgáltató.
E szerint a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendõ szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át.
Ma június 4-e van és sehol nem látom a honlapon ennek a nagyon fontos ténynek a közlését.Arról nem beszélve,hogy mikor fog ugyanez a tájékoztatás a helyi Hírlapban megjelenni?
Ennek az örömteli hírnek már a törvény kihirdetése napján meg kellett volna jelennie a város honlapján,de itt Fûzfõn mintha „másként” értelmeznék a képviselõink a dolgot.
Érdemes más önkormányzatok honlapjait böngészni,már olvasható ez a tény.De Fûzfõ lakosságának miért más forrásból kell tájékozódnia?Nem ez lenne a feladata,sõt kötelessége a helyi önkormányzatnak?

davakis 2013.06.03 18:34
T.PM úr,T.hivatal---július elsejétõl a parlament döntése alapján érvénybe lépnek az új csökkentett szemétszállítási díjak Ezen év január elsejétõl érvényben van az új HGT(törvéní).Mi a csoport civil tagjai megtettünk mindent,hogy idõben elkészüljön az új városi rendelet,ha már a hivatal nem készítette el január 1-hez. Azt hiszem ideje lenne a lakosságot idõben informálni(nem a fórumon) az új díjakról,az új rendelet adta lehetõségekrõl és persze a szolgáltatónak is törvény adta idõt kell biztosítani.Vagy megint minden marad a régiben???A lakosságot nem képviseli senki???A szolgáltató azt csinál velünk amit akar???
Tehát tessék végre dönteni,ha máskor lehet rendkívüli KT ülés azt hiszem ez az ügy is megérdemel annyit,talán többet is.

Tiva 2013.05.31 18:17
Sziasztok,
A veszprémi fogyasztóvédelem azt válaszolta a levelemre, hogy a zöldhulladék és a lomtalanítási hulladékért sem kérhet pénzt a hulladékszállító szolgáltató, mert a kirakott hulladék nem nevesített, nincs személyhez, ingatlanhoz kötve (azaz nóném útmelletti szemét).
A másik. Az új hulladéktörtvényben alapelv a közelség elve. Azaz a Vertikálos szerzõdés íly módon már törvénytelen, és azonnal, következmény nélkül fel lehetne bontani a törvényre hivatkozással.
Üdv.

davakis 2013.05.29 08:32
T.Sas-az egész "szemét ügy"" itt Fûzfõn olyan zavaros,hogy annak ismertetésére a Fórum nem elegendõ.Csak egy a sok közül: a törvény szerint 1 községnek csak 1 szerzõdése lehet hull.szállításra.Itt kettõ van (Vertikal --Konzorc.) ez pedig törvény ellenes.PM ûr a Kormánybiztosnak azt írta meg,hogy csak 1 van,akkor pedig miért tud zsarolni a konzorcium,ha nincs szerzõdése,miért követel??Ezeket a problémákat is megpróbáltuk civil társammal feltárni,de mivel a dolgok másképp alakultak mindketten befejezettnek tekintjük munkánkat a csoportban.Ez persze nem jelenti azt,hogy tovább nem foglalkozunk a jogos sérelmek orvoslásával más úton.

kovacsj 2013.05.29 00:04
Ha a Vertikál Zrt-t a saját Önkormányzatunk képviselõi nem tudták „kordában „ tartani az áremelést illetõen,akkor szerencsére a kormány megteszi ezt helyette.Biztosak lehetünk,hogy a cég tovább fog mûködni,legfeljebb extra nyereség nélkül,meg fog elégedni a kevesebbel is.
Ugyanis
1.) évek óta a töredék szemetet vitte el a lakosságtól a kifizetettel szemben –extra nyereséget eltéve
2.) Igen „trükkösen” intézte az áremelést 2012-ben.Januártól július 31-ig a 2011.évi ár változatlan maradt,majd augusztus 1-tõl kb. 40 %-kal emelte az árat(az Önkormányzat képviselõinek támogató segítségével) kompenzálva természetesen az elsõ 7 hónap elmaradt áremelését és 2013. január 1-én e 40%-os áremelést növelte 4,2 %-kal(nem a 2012. év egészére vetített kb. 20 %-os áremelést növelte 4,2%-kal) – ismét extra nyereségre téve szert.
3.) Ha életbe lép a 2012.áprilisában érvényben volt ár + 4,2 % áremelés és ebbõl - 10 % árcsökkentés,akkor legalább egy kicsit visszakapunk az elmúlt évek „rablógazdálkodásából” és megtapasztalja a Vertikál,hogy milyen lehet tisztességes nyereségbõl megélni és nem extra profitot zsebre tenni.

Érdekelne,hogy az Öböl TV milyen alapon tagadja meg egy civil kezdeményezésre létrejövõ és közérdeklõdésre számot tartó beszélgetés közvetítését.
Ugyanis legjobb tudomásom szerint az Önkormányzat képviselõi egy jelentõs anyagi támogatást szavaztak meg az Öböl TV-nek,hogy napra készen tudják informálni a lakosságot.És bár ezt az összeget a képviselõk szavazták meg,de a balatonfûzfõi lakosok befizetett adóiból tudták a rendelkezésére bocsátani.A minimum,hogy „cserébe” a lakosság is elmondhassa a véleményét,még ha ez a támogatási összeget megszavazó Önkormányzatnak esetleg nem is tetszik.
Ugye nem a cenzúra mûködik ismét…?

Sas 2013.05.28 20:38
Tisztelt davakis!
A videóban is elhangzik a rendelet, miszerint 2012 áprilisi árakra tehetnek rá 4 %-ot és ezt kell csökkenteni 10%-al. Ezt tudjuk, hogy pontosan mennyit jelent a különbözõ edényzetekre lebontva?
Illetve ennek a képletnek megfelelõen jártak-e el az ármegállapításnál? Az eddigi összejöveteleken láttunk-e már olyan hiteles dokumentumot, ahol leírják, hogy "amennyiben Balatonfûzfõ kilép a konzorciumból ennyi és ennyi összeget köteles ilyen-olyan címen kártérítést fizetni". tudjuk-e, hogy mi a nagyságrend? Bocs hogy kicsit sok a kérdés, de hát ezek az infók szükségesek a tisztább látáshoz.
Köszi elõre is a választ!

davakis 2013.05.28 08:46
T.Sas- a valóság az,hogy 3 a 2 -höz arányban behódolt a KT a fenyegetés hatására és így hiába küzdünk mi civilek és pár képviselõ egy átlátható,elfogadható,áraiban is megfelelõ hulladék szállításért, kapjuk azt amit adnak
és fizetjük majd azt a díjat amit egységesen a többi településsel egy szinten ránk sóznak ,függetlenül attó például,hogy ki mennyire van a lerakó teleptõl.
Ebben az esetben ezért kellett volna.a szavazással várni,megbeszélni a helyzetet,a lehetõségeket és utánna szavazni a teljes KT részvételével

Sas 2013.05.27 21:32
Ahogy néztem a videót, úgy látom, hogy a képviselõinknek most kell azt mondani, hogy: "ez egy kormányrendelet, amennyiben kompenzációra van szüksége a hulladékégetõnek forduljon a rendelethozóhoz.) Önkormányzati pénzbõl (ha van még ilyen) egy vasat sem szabad adni. Abban az esetben, ha nem tudnak tovább mûködni akkor ne tegyék. Az esetlegesen felmerülõ költségeket amiket nekünk hangoztatnak, (ha kilépünk a konzorciumból sokba fog kerülni) kérjék a kormánytól, biztos megértik a problémát.

davakis 2013.05.27 16:49
Csak egy apróság a jelenlegi helyzethez:
-érdekes,hogy személyesen többször is jeleztem az Öböl TV szerkesztõ riporterének,hogy ideje lenne egy kerekasztal beszélgetés "a hulladék körüli helyzetrõl"mivel elég sok konkrétummal ,adattal ....rendelkezünk és az idõ is sürget hisz július 1-tõl kellene bevezetni az új díjat és az új rendeletet.De kérésem süket fülekre talált idáig.A konzorcium képviselõje persze azonnal szót és képernyõt kapott pedig mondandójának voltak olyan részei amiben biztosan találtunk volna vitatható részeket .Kár,hogy a TV-t nem érdekli a lakosság képviselõinek véleménye,nem érdekli az eddig feltárt valósság,az új rendelet ,,stb....

davakis 2013.05.17 08:01
A munkacsoport jelenleg az új hull.rendelet megalkotásán dolgozik,azzal,hogy július elsejétõl az új árakkal együtt a város új rendelete is érvényes legyen.Mindent megteszünk azért,hogy a lakosság végre azért a szolgáltatásért fizessen amit megrendel és annyit amennyit ér..Természetesen követeljük,hogy a rendelet ,a dijszabás és minden egyébb szükséges dokumentum mindenki rélszére elérhetõ legyen mégpedig max.június 15-ig.

davakis 2013.05.01 13:29
T.forumozók - az utolsó irásokban elhangzott kérdések megválaszolását követeljük a hivataltól,mivel átlátható,elfogadható,értékelhetõ adatok nélkül nem lehet megfelelõ munkát végezni és az eddig elénk tárt adatok pontatlanok,hiányosak,nem teljesek.Pont ezen okokból adtuk le Csomai Attila társammal irásban követelésünket a csütörtöki munkacsoport összejövetelre.Természetesen az egyik fõ téma az ár és annak képzése,az emelések abnormális mértéke valamint a 2013.január 1-tõl érvényben lévõ HG törvény szerinti rendelet tervezete és mielõbbi elfogadása a KT által.Természetesen továbbra fenntartom azon kijelentésünket amely nem került fel a honlapra a Vertikálnak irt levél mellé,mégpedig az,hogy a tények megállapitása után a város vezetése mindent megtesz a polgárok jogos követeléseinek érvényesitéséért.Ez alapvetõ kötelessége a város vezetésének polgáraival szemben.
Fekete István a munkacsoport civil tagja

Szanyi Szilvia 2013.05.01 07:43
Tisztelt kovacsj!

A 31,-Ft+ÁFA 2013-as évtõl van bevezetve. Ez az összeg nem a Vertikál haszna, hanem költsége ugyanis tovább kell adnia a Konzorciumnak.

A többi kérdésére azok tudnak válaszolni, akik akkor döntéshelyzetben voltak. (Közülük sajnos 3-n már meghaltak.)

2002-2006
Dr VARJÚ LAJOS polgármester
Képviselõk:
GYURICZA LÁSZLÓ
JENEI ISTVÁN
DR. KEIL KÁLMÁN
MADARÁSZNÉ KAJDACSY ÁGNES
MAJORNÉ KISS ZSUZSANNA
MARTON BÉLA
MAURER KONRÁD
PAPP JÓZSEF
SOLTÉSZ FERENC
STRICZ JÁNOS
SZABÓ ATTILA

kovacsj 2013.04.30 20:34
Tisztelt Szanyi Szilvia!

1.) Fúzfõ lakossága majd 2 éve szeretné elérni,hogy a kertvárosi részen heti egyszeri szemétszállítás legyen egész évben.Az elmúlt 2 évben mi volt az akadálya,hogy ez életbe is lépjen?
2.) Nem lehetne dr Varjú Lajos képviselõtársát megkérdezni,hogy miért van 2 db érvényes szerzõdése Balatonfûzfõnek a szemétszállításra.Amikor a második életbe lépett,nem kellett volna az elõzõt felmondani?Vagy a második szerzõdés életbeléptetését az elõzõ lejáratához igazítani?Ezzel váltunk ugyanis „zsarolhatóvá”.Vizsgálták a két érvényben levõ szerzõdés okát vagy ez Önöket egyáltalán nem érdekelte?
3.) Ha minden gazdasági adatot megkapott az Önkormányzat,akkor mirõl szól Marton Béla Polgármester 2013.április 4-én a Vertikál Zrt-nek írt levelének a következõ mondata:
Idézem:„A legutóbbi, 2013. március 04-én kelt adatközlésük, valamint a korábbi években a törvényileg elõírt, elvárható tartalmú információközléseik értelmezésünk szerint nem felelnek meg az elõírásoknak, ellentmondásokat tartalmaznak……..”
Tehát,akkor mi alapján döntöttek és tartották az árképzést megfelelõnek?És miért most jöttek rá,hogy évekig nem volt megfelelõ az adatközlés.
4.) 2011-ben bruttó 23.879.- Ft volt a szemétszállítási díj,2012ben 28.456.- Ft,a különbség 4.577.- Ft és nem 3.110.- Ft(szemétlerakási díj)
5.) Miért is kellene levonni a 31.- Ft +Áfá-t a 2012-évi árból,amikor azt már érvényesítette a Vertikál a tavalyi árában.Ahhoz képest kellett volna 4,2 %-kal növelni a törvény szerint,ehelyett 26,2 %-kal növelte a szemétszállítás díját.De ha mindkét év szemétszállítási árából levonjuk a 3.110.- Ft éves lerakási díjat,akkor még rosszabb a helyzet .Ugyanis a 2012.évi szemétszállítási díj a 3.110.- Ft levonása után bruttó 25.356.- Ft lenne,a 2013.évi díj pedig bruttó 32.808.- Ft és egyszerû matematikai számítások után kiderül,hogy ez 29 %-os áremelés.Legalább egy kérdést nem kellett volna intézni a Vertikálhoz az Önkormányzatnak (már csak úgy a lakosság képviseletében)?

Nagyon remélem,hogy a munkabizottság és fõleg annak civil tagjai rávilágítanak problémára és talán végre kiderül a "nagy átverés".

Szanyi Szilvia 2013.04.29 21:23
Tisztelt kovácsj!


1.) Nem kaptunk választ,hogy miért tartja szükségesnek a képviselõtestület a kertvárosi részen a heti kétszeri szemétszállítást.Semmilyen törvény nem kötelezi erre.

A Testület az utolsó egyeztetés során azon volt, hogy egyszeri szállítás legyen. Ez a jegyzõkönyvbõl is kiderül.

2.) Nem kaptunk választ,hogy miért van Balatonfûzfõnek 2 db érvényes szerzõdése a szemétszállításra.Ki írta alá személy szerint a 2 db szerzõdést?Vizsgálta-e ennek az okát valaki és várható-e felelõsségre vonás emiatt,ugyanis ez a hûtlen kezelés gyanuját is felveti,

Dr. Varjú Lajos írta alá, amirõl az akkori Testület hozott döntést. Hogy akkoriban milyen érvek voltak a Konzorcium mellett, csak az akkori Testület tudhatja, de emlékezetem szerint ebben az idõben szûnt meg Veszprém lerakóhelyének engedélye, EU-s környezetvédelmi elõírásoknak is meg kellett felelni....3.) Nem kaptunk választ,hogyha az Önkormányzat 2012-ben nem kapta meg a Vertikál Zrt-tõl azokat a gazdasági információkat,adatokat,melyre a céget törvény kötelezi és ami nélkül megalapozottan a szemétszállítás díjának kalkulációját a képviselõk nem ismerhették meg,akkor miért írták alá 2012-re vonatkozóan az áremelést?

A Vertikál minden évben számításokkal támasztotta alá az áremelését és ezek a számítások a honlapra is felkerültek.


4.) Nem kaptunk választ,hogy mi indokolta a drasztikus áremelést 2012-ben,mert a szemétlerakási díj (31.- Ft),melyrõl említést tett,nem indokolta?

Mivel ürítések után számolják fel a 31,-Ft-ot, ez Gyártelepen a 105x31+ÁFA=4.134,-Ft a többi településrészen 79x31+ÁFA=3.110,-Ft.
Szerintem ez jelentõs költség.

5.) Nem kaptunk választ,hogy 2013-ban az elõzõ évhez képest miért emelte 26,2 %-kal a Vertikál az árait a törvényben rögzített 4,2 %-kal szemben.Ez senkinek nem tünt fel az Önkormányzatnál?Ehhez nem a munkacsoport felállítása a megoldás(ami egyébként üdvözlendõ,fõleg,hogy civil tagjai is vannak,mert ezer sebbõl vérzik ez a „szemét ügy”),hanem hivatalból kellett volna azonnal intézkedni,hogy a törvényes rend helyreálljon és nem a lakosságnak kellene felháborodni!Önöket a lakosság képviseletére választották és arra is esküdtek fel,de itt mintha a lakosság képviselete eltünne.

Ha kivonja a 31-Ft-ot, akkor is 26,2%? Véleményem szerint a kérdés az, hogy miért is fizetjük ezt az összeget, ha szolgáltatást nem kapunk érte!

6.) Nem kaptunk választ,hogy kap-e, kapott-e évi 10 millió Ft-ot a Balatonfûzfõi Önkormányzat a szemétszállítással, feldolgozással foglalkozó bármely cégtõl és ha kap,ezt bármely cég vajon milyen bevételbõl fedezi?Ugye nem gondolják,hogy ezt a tételt a vesztesége terhére utalná át bármely Önkormányzatnak?Ennek forrása csak is az indokoltnál magasabb szemétszállítási ár lehet.Meg talán ez lehet a "hallgatás ára" is.

Eddig nem kapott 10 millió forintot az Önkormányzat. Az eredeti megállapodásban az volt, hogy 10 éven keresztül 10 millió forint kap Fûzfõ, az települést érõ környezeti terhelések ellensúlyozására. Ha a konzorcium elvárja, hogy betartsuk a feltételeket, akkor véleményem szerint neki is be kell tartania.

Sas 2013.04.29 19:28
Erre kíváncsi leszek!

http://www.origo.hu/itthon/20130429-torvenyben-rogzitettek-a-rezsicsokkentest.html

Tehát:

"A jogszabály értelmében a szolgáltatók júliustól a tavaly áprilisi ár legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének a 90 százalékát kérhetik el a szemétszállításért"
fuzfo2008 2013.04.24 08:32
Egy dolgot viszont nem értek, vajon a "kormánypárti" 3 önkormányzati képviselõ most miért nem kezd aláírásgyûjtõ akcióba a szemétszállítási díj csökkentése érdekében, miért nem fejt ki akkora erõt a rezsicsökkentése érdekében, mint teszik azt szerte az országban???. Mert klasszikusokat csak pontosan szabad idézni: "egy bizonyos "úr" azt nyilatkozta, hogy az emberek nem ÁFA-t vásárolnak, hanem árut, ezért nem érdemes az ÁFA-t csökkenteni!!!"Na már most én szolgáltatást veszek igénybe(aminek szintén van ÁFA tartama) ugyan úgy mint az EON-tól, Akkor nosza rajta az aláírás gyûjtõ akcióval a szemétszállítási díj csökkentése érdekében!!!!! ( Mellékesen jegyzem meg szintén egy "úr" nyilatkozata (államtitkár) mindent elkövetünk, hogy a népet meglopjuk"lehet, hogy ez az idézet nem pontos de a lényege ez volt)! Hoppá!!!!!! Lehet moderálni, és jelenteni, pedig csak a véleményem írtam le, mert úgy gondolom, hogy jogállamban a szabad vélemény nyilvánítás egyelõre még nem büntetendõ!!!

fuzfo2008 2013.04.23 21:35
Tisztelt Fórumozó társaim!
KJ fórumozó társammal talán mi tettük a legtöbb bejegyzést ezzel a tengeri kígyóvá nõtt "szemét" üggyel kapcsolatban. A tavalyi(úgy emlékszem) bejegyzéseket egyszerûen törölték illetve feljelentést kezdeményeztek rágalmazás miatt KJ ellen. Tehát mitõl változott volna meg a KT, ha a tavalyi évben is magasról tett a lakosság felháborodására!!! Ez évben ez a tendencia úgy tûnik folytatódik!!! Most Szanyi Szilvia képviselõ asszony néhány szóban reagált, de a probléma gyökerét ezzel még senki nem szüntette meg!!! Civil szervezetet kell létrehozni ennek az ügynek a lebonyolításához? Miért vannak akkor a megválasztott önkormányzati képviselõk, ha nem rendelkeznek megfelelõ szakértelemmel ha nem tesznek ellene semmit!!!!!!, felmerül a gyanú, hogy (amit már számtalanszor kérdeztem kinek vagy kiknek az érdeke a szállítási díjak ilyen magas szinten tartása és KJ úr is feltett 10 milliós összeget említve a szolgáltató részérõl az önkormányzat felé történõ visszafordításról!!!!!) Mi a valóság tartama ennek az említett összegnek. Ideje lenne nyílt sisakkal játszani és töredelmes vallomást tenni !!! Mert vészesen közeleg 2014!!!!!!

kovacsj 2013.04.23 21:02
Tisztelt Szanyi Szilvia!

Részletes válaszából most már csak az alábbi kérdésekre nem kaptunk választ:
1.) Nem kaptunk választ,hogy miért tartja szükségesnek a képviselõtestület a kertvárosi részen a heti kétszeri szemétszállítást.Semmilyen törvény nem kötelezi erre.
2.) Nem kaptunk választ,hogy miért van Balatonfûzfõnek 2 db érvényes szerzõdése a szemétszállításra.Ki írta alá személy szerint a 2 db szerzõdést?Vizsgálta-e ennek az okát valaki és várható-e felelõsségre vonás emiatt,ugyanis ez a hûtlen kezelés gyanuját is felveti,
3.) Nem kaptunk választ,hogyha az Önkormányzat 2012-ben nem kapta meg a Vertikál Zrt-tõl azokat a gazdasági információkat,adatokat,melyre a céget törvény kötelezi és ami nélkül megalapozottan a szemétszállítás díjának kalkulációját a képviselõk nem ismerhették meg,akkor miért írták alá 2012-re vonatkozóan az áremelést?
4.) Nem kaptunk választ,hogy mi indokolta a drasztikus áremelést 2012-ben,mert a szemétlerakási díj (31.- Ft),melyrõl említést tett,nem indokolta?
5.) Nem kaptunk választ,hogy 2013-ban az elõzõ évhez képest miért emelte 26,2 %-kal a Vertikál az árait a törvényben rögzített 4,2 %-kal szemben.Ez senkinek nem tünt fel az Önkormányzatnál?Ehhez nem a munkacsoport felállítása a megoldás(ami egyébként üdvözlendõ,fõleg,hogy civil tagjai is vannak,mert ezer sebbõl vérzik ez a „szemét ügy”),hanem hivatalból kellett volna azonnal intézkedni,hogy a törvényes rend helyreálljon és nem a lakosságnak kellene felháborodni!Önöket a lakosság képviseletére választották és arra is esküdtek fel,de itt mintha a lakosság képviselete eltünne.
6.) Nem kaptunk választ,hogy kap-e, kapott-e évi 10 millió Ft-ot a Balatonfûzfõi Önkormányzat a szemétszállítással, feldolgozással foglalkozó bármely cégtõl és ha kap,ezt bármely cég vajon milyen bevételbõl fedezi?Ugye nem gondolják,hogy ezt a tételt a vesztesége terhére utalná át bármely Önkormányzatnak?Ennek forrása csak is az indokoltnál magasabb szemétszállítási ár lehet.Meg talán ez lehet a "hallgatás ára" is.

davakis 2013.04.23 17:29
Kedves képviselõ asszony - ha már van KT döntés akkor hol van a megváltoztatott szerzõdés,miért számláz továbbra is a Vertikal nyáron 2 x 120 litert magasan megemelt áron,hol van a törvényben garantált edény választási lehetõség ingatlanonként (a megfelelõ hulladék mennyiséggel összhangban) és hol van az elõirt szerzõdés a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között.Tehát van határozat de nincs teljesités és pontosan a szolgáltató ezen jogtalan állapotot kihasználva végzi tevékenységét amely jogosan vonja maga után a polgárok felháborodását.
Meddig lehet ezt igy csinálni,meddig lehet a polgárok AKARATÁT semmibe venni???Azt hiszem mindennek van határa,ennek az ügynek is!!!
Fekete István a munkacsoport tagja

Szanyi Szilvia 2013.04.22 22:10
Tisztelt Mindenki!

A hulladékszállítási díj több tételbõl áll össze.
Többek között a Vertikálnak minden ürítéskor 31,-Ft-ot át kell adnia a Konzorciumnak.

Eredetileg, amikor errõl tárgyaltunk a két fél bevonásával, akkor a Konzorcium elmondta, hogy bár sajnálja, hogy az anno 9 évvel ezelõtti Testület egyszerre két szerzõdést is kötött (10 éveset a Vertikállal, ill. a Konzorciummal egy olyat, hogy amint megépül a lerakó, ezt a szolgáltatást használja), de mivel a hulladéklerakó EU pályázatból valósult meg és a pályázatban vállalta, hogy x mennyiségû hulladék itt lesz ártalmatlanítva, ezért ide kell szállítani a település hulladékát. Amennyiben nem ez történik, úgy a városnak kell kifizetnie a pályázat visszafizetése miatti költségeket, ami milliárdos nagyságú.
Én erre emlékszem, a 2012.07.12. testületi ülésen elhangzottakból.

Én már az elõzõ ciklus óta próbálom a heti kétszeri szállítást egyszerire csökkenteni, de ez a javaslatom, mindig azzal az érvvel lett elutasítva, hogy ez törvénytelen, mert a lakótelepen az ÁNTSZ elõírások ezt nem engedik meg.

Idézek a 2012.11.20.-i testületi ülés anyagából.

„Szanyi Szilvia képviselõ nehezményezte, hogy az ülésre e-mail-ben kért információkat, melyeket nem kapott meg, ezért feltette újból a kérdéseit az ülésen is.

1. Kért adatokat, hogy a környezõ településeken éves szinten mennyi díjat fizetnek, és mennyi az ürítések száma. Fõként Litér, Almádi díjai érdekelték!

2. Kért tájékoztatást arról, hogy ebben az évben mennyi Balatonfûzfõn az éves díj, és a mostani árral, és ürítések számával számolva jövõre mennyi lesz!


3. 31,-Ft/ürítések díjat miért fizetjük a Konzorciumaknak, ha semmilyen szolgáltatást nem ad érte?

4. Kért egy tájékoztatást a Naplóban leírt Gyõr térségi Hulladékgazdálkodásról, hogy akkor pontosan mennyit fizetnek?!

5. A Fûz utcában kétszeri szállítás folyik. Éves szinten többet kell fizetniük, mint a településen más helyeken lakóknak, vagy ugyanannyit, csak több szállítást kapnak?

6. Van-e rá lehetõségünk, hogy az ürítések számát csökkentsük?

Dr. Takács László jegyzõ jelezte, hogy képviselõ asszony e-mail-ét hétfõn olvasta, mivel pénteken szabadságon volt. Eléggé el vannak foglalva, még nem tudták megválaszolni a kérdéseket. Megjegyezte, hogy vannak olyan kérdések, amelyek nem hozzájuk tartozik. Természetesen meg fogja kapni a választ, megfelelõ gyorsasággal és határidõvel.
A Vertikál levele kiküldésre került a képviselõ asszonynak is, amelybõl nyilvánvalóan látszik, hogy hajlandóak a szállítási gyakoriságon módosítani. Ehhez Közszolgálati szerzõdést kellene módosítani, ami közös megegyezéssel tudna megtörténni. „

„Szanyi Szilvia képviselõ javasolja a heti egyszeri szállítást minden településrészen, illetve hogy hívják fel a lakosok figyelmét arra, hogy gondolkodjanak el azon, hogy kinek mekkora edényzetre lesz szüksége a heti egyszeri szállításhoz. „

„Az elõzõek alapján létrejövõ határozati javaslatot az alpolgármester asszony egyben szavaztatta, amelyet a testület 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadott az alábbiak szerint:

359/2012. (11.20.) Kt. határozat

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
1. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztessen az általa nyilvántartott és a Vertikál által kimutatott szolgáltatást igénybe vevõ ingatlanok számáról, kérjen teljes adatbázis kimutatást Balatonfûzfõ fogyasztási helyeirõl, illetve a 4 negyedéves számlák kimutatásáról.
2. Fûzfõgyártelepen 104, Fûzfõfürdõ-Tobruk településrészen 52, az idényjellegû szolgáltatás esetén pedig 27 legyen az ürítések száma,
3. tételes költséghányad kimutatást kér a Vertikál Zrt-tõl a szállításra, kezelésre, deponálásra.

Felelõs: Marton Béla polgármester
Határidõ: folyamatos

Név: Igen: Nem: Tartózkodó:

Váróczi Kálmánné alpolgármester igen - -
Erdõsi Gábor képviselõ igen - -
Kontics Monika képviselõ igen - -
Lajkó Frigyes képviselõ igen - -
Szanyi Szilvia képviselõ - - tartózkodott
Dr. Varjú Lajos képviselõ igen - -
Összesen: 5 igen 0 nem 1 tartózkodó

Váróczi Kálmánné alpolgármester szavazásra bocsátotta Kontics Monika képviselõ asszony javaslatát, amelyet a Konzorciummal kapcsolatban az elõbbi hozzászólásában elmondott.
Ezt a javaslatot a Képviselõ-testület elfogadta 6 igen, egyhangú szavazattal.

360/2012. (11.20.) Kt. határozat

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
1. tárgyaljon a Konzorciummal arról, hogy a Vertikál Zrt-n keresztül kiszámlázásra kerülõ 31 Ft milyen célt szolgál, illetve milyen szerzõdéses feltétel támasztja alá azt, hogy erre fizetési kötelezettségünk van.
2. a pályázatban Balatonfûzfõre meghatározott hulladék mennyiséget milyen adatokkal számolták, az adatot honnan vették a pályázat megírásához.

Felelõs: Marton Béla polgármester
Határidõ: folyamatos

Név: Igen: Nem: Tartózkodó:

Váróczi Kálmánné alpolgármester igen - -
Erdõsi Gábor képviselõ igen - -
Kontics Monika képviselõ igen - -
Lajkó Frigyes képviselõ igen - -
Szanyi Szilvia képviselõ igen - -
Dr. Varjú Lajos képviselõ igen - -
Összesen: 6 igen 0 nem 0 tartózkodó

Dr. Takács László jegyzõ reagálva Szanyi Szilvia képviselõ elõzõ reakciójára elmondta, hogy tisztelettel kéri, hogy megalapozatlan értékítéletektõl tartózkodjon és minden alapot nélkülözõ téves következtetések levonásától is, ha más nem a kollégái nevében.
Sokadszorra és szívesen elmagyarázza az Ötv. vonatkozó rendelkezéseit, de nem a testületi ülésen húzná ezzel az idõt, úgyhogy szívesen várja az irodájában bármikor. „Azért tartózkodtam a 359/2012. (11.20.) Kt. határozat megszavazásánál, mert nem értek egyet a Gyártelepi 104 alkalmi szállítással. Mivel tájékozódtam, hogy pl Várpalotán is heti egyszer szállítanak, emiatt úgy gondolom, hogy egy jóval kisebb lakótelepen is elég lenne ennyiszer.

Tudomásom szerint jelenleg a Kormány azon van, hogy a szemétszállítás is állami kézbe kerüljön, és az árat már nem az Önkormányzatok, hanem az állam határozza meg.

davakis 2013.04.22 17:09
Utóirat-egy kis matek:
Szemétdij alakulása Fûzfõfürdõn::::
---------------------------------------------

2011. I.n.év 13 ürítés nettó 3.094.- Ft
- 2011.II.név 24 ürités nettó 5.712.- Ft
- 2011.III.név 24 ürités nettó 5.712.- Ft
- 2011.IV.név 18 ürités nettó 4.284.- Ft
2011.év összesen: nettó: 18.802.- Ft

- 2012.I.név 13 ürités nettó 3.094.- Ft
- 2012.II.név 24 ürités nettó 5.712.- Ft
- 2012.III.név 24 ürités nettó 7.408.- Ft
- 2012.IV.név 18 ürités nettó 6.192.- Ft
2012.év összesen: nettó 22.406.- Ft

- 2013.I.név 13 ürités nettó 4.654.- Ft
- 2013.II.név 24 ürités nettó 8.592.- Ft
- 2013.III.név 24 ürités nettó 8.592.- Ft
- 2013.IV.név 18 ürités nettó 6.444.- Ft
8592013.év összesen: nettó 28.282.- Ft8592-5712 -----50,42% 2011.április - 2013.április
7408-5712-----29,69% 2011.április– 2012.április
8592-7408---- 15,98% 2012.április– 2013.április

Hol itt a 4.2%-os emelés ami megengedett
2013 január 1-tõl ??????

Ez netto-erre jön még 27% ÁFA.Nekünk a brutto a lényeges mivel azt fizetjük.Tehát:
2011-------23.878.-Ft
2012------ 28.456.-Ft
2013------ 35.918.-Ft
Ez azért igy már nagyon kemény!!!!!


	Oldal: 	Következõ oldal Következõ oldal   

Vissza Vissza a témákhoz
	
© Balatonfûzfõ Önkormányzata 	Oldaltérkép | Az oldalt a Kedvencek közé | Webmaster
	
Magyar 	Deutsch 	English
Akadálymentes verzió
Testületi ülések közvetítése
	Fórum 	

	Galéria és képeslap 	

Polgármesteri Hivatal elérhetõségei
Mi lesz Ön szerint a 2013-as év legtöbbeket foglalkoztató eseménye?
	Az áremelkedések
	Az önkormányzatok helyzete
	A járások, iskolák mûködése
MyStat - Az ingyenes webstatisztika
Öböl TV
Sal-X Kft.
Projektek
KeletBalaton
KeletBalaton

----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages=/2

davakis 2013.04.22 15:23
T.kovacsj és polgártársaim...ha hozzászólásának utolsó bekezdése rám és csoportbeli társaimra vonatkozik vonatkozik (én úgy érzem hogy az Önkormányzatra)akkor a válaszom az hogy mint civil tag magamat és minden érintett Fûzfõ-i polgárt képviselek és megteszek társaimmal mindent azért,hogy végre tiszta helyzet legyen "szemét ügyben" és minden esetben csak a törvény szellemében mûködhessen a szolgáltató ( nem úgy ahogy jelenleg teszi),Ha megnézi a honlapot akkor azt is láthatja mindenki,hogy hozzászólásom alapján a PM kicserélte levelét és most már egy más hangzású formuláció kerólt mindenki elé.Persze ez még csak az elsõ megbeszélések eredménye az igazi feltáró munka csak most kezdõdik és ha kell akkor a KORMÁNYT is belevonjuk ügyünkbe hisz vesztenivalónk nincs csak az igazság derülhet ki.Látván az adatokat biztos vagyok benne,hogy jogszerûtlen az itteni áremelés is,tehát mindent meg kell tenni a a város vezetõinek a jogszerû állapot helyre állitásáért.

á

kovacsj 2013.04.22 14:46
Tisztelt Fekete István úr!

Hogy mekkora segítségre van szükség a kormány részérõl a szolgáltatók „megregulázására” mi sem bizonyítja jobban,mint a következõ tény.
Kigyûjtöttem a 2011 évi, a 2012 évi és a 2013 évi szemétszállítási számláimat 120 l-es edényzetre.A következõ a valóság
- 2011. I.név 13 ürítés nettó 3.094.- Ft
- 2011.II.név 24 ürités nettó 5.712.- Ft
- 2011.III.név 24 ürités nettó 5.712.- Ft
- 2011.IV.név 18 ürités nettó 4.284.- Ft
2011.év összesen: nettó: 18.802.- Ft

- 2012.I.név 13 ürités nettó 3.094.- Ft
- 2012.II.név 24 ürités nettó 5.712.- Ft
- 2012.III.név 24 ürités nettó 7.408.- Ft
- 2012.IV.név 18 ürités nettó 6.192.- Ft
2012.év összesen: nettó 22.406.- Ft

- 2013.I.név 13 ürités nettó 4.654.- Ft
- 2013.II.név 24 ürités nettó 8.592.- Ft
- 2013.III.név 24 ürités nettó 8.592.- Ft
- 2013.IV.név 18 ürités nettó 6.444.- Ft
2013.év összesen: nettó 28.282.- Ft

Akkor most számoljunk egy kicsit! 2012-ben 2011 évhez képest kb. 20%-os volt az áremelés.2013-ban 2012.évhez képest kb.26%-os (2013-ban 2011.évhez képest 50%-os).
Ez a pofátlan mértékû áremelés a Balatonfûzfõi Önkormányzat képviselõinek „közremûködése” nélkül nem jöhetett volna létre és különösebben nem látom az igyekezetet ennek megváltoztatására.
Egyetlen okot mondjon az Önkormányzat,amivel elfogadható volt számára 2011 évhez képest az 50%-os áremelés 2013.évben (meg persze az egyes évek áremelése külön-külön).

Az már csak egy plusz adalék,hogy egyetlen fóromhoz hozzászóló balatonfûzfõi lakos jogos felvetésére VÁLASZ NULLA.2013.március 25-én 13 óra 20 perckor 9 pontban felsorolt KÖZÉRDEKÛ adatra lettem volna kíváncsi,TERMÉSZETESEN VÁLASZ egyetlen képviselõtõl SEM JÖTT.

Továbbá az Országgyûlés 2012. november 27-én elfogadta az új hulladékgazdálkodási törvényt, amelynek rendelkezései szerint 2013-ban legfeljebb 4,2 százalékkal emelkedhetnek a szemétszállítási díjak.Az Önkormányzatnál senkinek sem tünt fel a törvénytelen 26%-os áremelés????

Végül is kit képviselnek,kinek az érdekeiben cselekednek???????
Azt hiszem aktuális ismét Balatonfûzfõ esetében is a szemétszállítási díj és annak törvényi be nem tartását a kormány által felülvizsgálni.Hátha ez segít…..!


davakis 2013.04.22 08:32
Talán ez a hir végre nálunk is felgyorsitja azt a folyamatot amit elkezdtünk ,csak mi szeretnénk ha ez a dij már január elsejétõl érvényben lenne 2013-ra a többi törvényben lévõ meghatározással együtt (edényválasztás,szállitás
gyakorisága,szüneteltetés ,...)Persze ehhez helyi rendelet is kell,tehát KT munkáre fel:::
A HIR:
Egyes településeken 10 százaléknál is nagyobb mértékben csökkenhet a szemétdíj júliustól. A fogyasztóvédelmi bizottság a tavaly áprilisi árakat venné alapul az újabb rezsicsökkentésnél.
Kijátszották a törvényt
Lesznek olyan települések, ahol júliustól több mint 10 százalékkal csökken a szemétdíj – jelentette ki Németh Szilárd a Hír Televízió Versus címû mûsorában.
„Voltak olyan települések egyébként, ahol nem a törvényben meghatározott 4,2 százalékkal emeltek árat, hanem kijátszották a törvényt – fogalmazott Németh Szilárd. – Van olyan hely Zalában, ahol 138 százalékkal nõtt a szemétszállítás ára, ami megengedhetetlen” – tette hozzá a rezsicsökkentést ellenõrzõ bizottság vezetõje.
A rezsicsökkentést ellenõrzõ bizottság vezetõje azt mondta: a kormány célja egy olyan díjrendszer kialakítása, ami igazságos, megfizethetõ és arányos a hulladék kezelésének tényleges költségeivel.
Fekete István - a munkacsoport civil tagja

fuzfo2008 2013.04.19 22:10
Nocsak, nocsak, kettõs játszma folyik ezzel a "szemét" üggyel kapcsolatban???? Akkor nem tévedtem nagyot, amikor azt írtan hogy valami bûzlik Fûzfõn? Tehát a kérdés adott: mikor kerül pont ennek a "szemét" ügynek a végére? Kinek vagy kiknek az érdeke ezen díjak ilyen magas szinten tartása? Miért nem veszik figyelembe a lakosság érdekeit? Miért csak a választások elõtt ígérik, hogy a csillagokat is lehozzák az égrõl? Mikor lesz egyenes arányban az igénybe vett szolgáltatás és a fizetendõ díj? Miért fizetek olyan szolgáltatásért amit fizikai lehetetlenség igénybe venni? Szívesen vásárolok a szállító cég sofõrjének egy füzetet és egy golyóstollat és amikor megáll a házam elõtt és kiüríti a kukámat húzzon egy vonalat, és utána számlázzák ki hogy hány alkalommal vittek el 120 liter kommunális hulladékot!!!! Ha-ha-ha, ennek sosem lesz vége, mert ez nagyon hasonlít egy feneketlen kúthoz!!!!

davakis 2013.04.19 09:00
PM úr- a honlapra feltett levél nem egyezik azzal amit a munka csoportal való egyeztetés után a hivatal elküldött a Vertikálnak és a kommentárban sem vette figyelembe a tagok által megformált véleményt ami:

""Ha beigazolódnak a levélben is elhangzott aggályok a város vezetése mindent megtesz a polgárok jogos követelésének rendezésére a szolgáltatóval szemben.""

Ha már a PM úr létrehozott egy munkacsoportot a probléma rendezésére és a csoport tagjai mindent megtesznek a hiányosságok feltárására és javaslatokat tesznek a rendezésre (ár,új rendelet a törvények értelmében,kukák nagysága,elszállitás mennyisége ,stb.)tehát minden olyan témában ami most nyomasztaja a polgárokat "szemét" ügyben,akkor ideje lenne betartani a játékszabályokat is és ne becsüljük le mások értelmi képességét.
Tehát követelem,hogy az általunk kért kommentárral az a levél jelenjen meg a honlapon ami e-mailban is elment a szolgáltatónak 2013.április 8-án 8.40-kor.

Fekete István a munkacsoport civil tagja

fuzfo2008 2013.04.18 15:28
Nincs zöld hulladék szállítási problémám, mivel az önkormányzat anno volt olyan rendes és két komposztáló edényzetet adott részemre!!! Tehát ma megint fizettem egynéhány forintot a Vertikálnak a semmiért!!! Hát így megy ez! Így fog még menni a következõ zöld hulladék szállítási napokon is!!! Mikor éri már fel ésszel valaki hogy ellenszolgáltatás nélkül fizetünk a semmiért!!!!! Ehhez nem kell diploma, sõt középiskolai végzettség sem, elég a józan paraszti ész, hogy csak azért fizessek amit igénybe veszek!!!! Ennek soha nem lesz vége? Mikor kerül pont ennek a "szemét" ügynek a végére, egyszer és mindenkorra a város lakosainak megelégedésére????? Milyen eljárás az hogy egész évre kiküldték a csekkeket, ( fix összeggel) amit elõre nem is látnak hogy mennyi kommunális hulladékot fognak tõlem elszállítani? ( közgazdász szemlélet! A strandon három diplomás ember napozik: az egyik orvos , a másik mérnök a harmadik közgazdász. Honnan lehet megtudni hogy ki a közgazdász?: egyszerû a válasz akinek kék zöld a hasa, mert hasra ütéssel állapítanak meg sok mindent!!!) ( Ez olyan mint két fiú beszélget: mondja az egyik a másiknak, na, Pista bácsi valószínû megy a vécére sz .... ni újságpapírral a hóna alatt, mire a másik fiú visszakérdez honnan tudod, hát onnan hogy nem tud olvasni.) Hát ilyen a valószínû!!!! Javasolom az illetékes szolgáltató vezetõje tanítson matematikát valószínûség számítás témakörben egy iskolában, és hagyja másra a dolgok intézését!!!! Ha ezt valaki nekem logikusan, kellõképpen súlyarányosan meg tudja magyarázni, hogy 1 évre elõre feltételezésre alapozva elõre tudják a szállítandó mennyiséget annak 1 hónapig mély meghajlással " kezét csókolom-t" fogok köszönni!!!!!! Sajnos hogy ezt már csak viccelõdéssel lehet lenyelni!!!!

jakus79 2013.04.18 14:05
A mai zöldhulladék szállítással kapcsolatban felmerült bennem, az hogy nem elég hogy az árát 100%-ig haszonként beleteszem a kedves Vertikál zsebébe (mivel nem veszem igénybe a szolgáltatást) de ezt a szolgáltatást kommunális hulladék elszállításának és feldolgozásának áráért teszik meg. Netalántán a kedves és teljességgel korrekt Vertikál még a zöldhulladékot is szelektíven szétválogatja, és ugyanúgy feldolgozza mint a kommunális hulladékot? Hát nem hinném.
Ez is csak egy újabb "növeljük a Vertikál hasznát" jellegû dolog. De miért is kell Balatonfûzfõ lakosságának szem elõtt tartania azt, hogy a Vertikálnak minél nagyobb haszna legyen? Mintha a Vertikállal kapcsolatban ez fõ szempont lenne.

Üdv
Jakus Csaba

davakis 2013.04.18 12:36
PM úr - várjuk a KT ülésén elhangzottak alapján a kommentárral kiegészitett levelet a honlapon és persze a további intézkedéseket is a munkacsoport tevékenysége alapján mint a szakértõi véleményt megvitatása után.

jakus79 2013.04.16 20:33
Ott ezért a pénzért szelektívet is visznek kéthetente, ha jól tudom. De ezt csak úgy hallottam.

Üdv
Jakus Csaba

fuzfo2008 2013.04.16 09:54
Tisztelt Kovi, igen láttam az Almádi márciusi számlát a csekk másolata nálam van 2013. 03.01-tõl 2013 03.31-ig 2302 Ft!!!Ha találkoznánk meg tudom mutatni!!!!! Ez a szállítási díj Almádi Dózsa György utcai ház szem. szállítási díjának számlája!!!!!

Kovi 2013.04.16 09:11
Tisztelt fuzfo2008!
Nem akarok kötekedni, de látta a márciusi almádi számlát? 2875FT
12*2875=34500

fuzfo2008 2013.04.15 21:13
Tisztelt Kovi! Igen ilyen egyszerû a megoldás!!! Meg kell nézni Balatonalmádit, nem csak a belvárost! Elég gyakran megfordulok Almádiban, mert a gyerekünk ott lakik, és nem látok szemetet az út szélén, pedig hegyre vezet fel az út a házukig!!!! A példát onnan vettem, mert ott ennyit fizetnek, igaz ott a Balkom a szolgáltató!!!!!!! Itt sajnos azt tapasztalom hogy ami kerek azt felemelik és úgy viszik tovább, míg a szögletest görgetik!!! Pedig fordítva ugye sokkal egyszerûbb. A dolgok is ilyenek, sokszor annyira egyszerû a megoldás hogy már mi magunk is kételkedünk, vagy nem látjuk a fától az erdõt!!!. Az élet számtalan példával bebizonyította már!!! A Gyári utca és az Árpád utca sarkán megépült egy szelektív hulladék gyûjtõ sziget, kb. már 3 éve de még nem láttam ott semmilyen tároló edényt! Igaz a városnak nem került pénzébe, az is igaz, az megint egy érdekes szituáció hogy ezt pont a kanyarban építették meg!!!!! Na ehhez is kellett egy jó adag tudás, és szakértelem, hogy pont a kanyarban épüljön meg. Ugye milyen egyszerû csak anno gondolkodni kellett volna a hely kialakításakor!!!, mert kanyarban megállni autóval finoman fogalmazva NEM illik!!!!! A magyar nyelv szépségébõl adódóan remek közmondások vannak amiket a hétköznapjainkra egy az egyben rá lehet ültetni a problémákra és fedi a valóságot, mert "nem akarásnak nyögés a vége!!!!" És ezt tapasztalom. Ön nem. Olvasott itt Ön önkormányzati képviselõtõl elfogadható magyarázatot a szállítási díj ilyen drasztikus emelése elleni tiltakozást?? Ugye nem! Garantálom nem is fog!!!! Ezért tettem fel a kérdést (legfeljebb feljelentenek engem is mint KJ fórumozót, vagy kimoderálnak) hogy kinek, vagy kiknek az érdeke a díj ilyen magas szinten tartása????? Jó pár KT-KV beszélgetésen vettem részt és semmi elõrelépés nincs, hiába a választópolgár szava!!!, érdemi, logikus magyarázat nincs: eszi nem eszi nem kap mást!!!! ( igen egy újabb találó közmondás) Sokan azt hiszik hogy a negatívumot keresem, nem így van a temetkezéssel kapcsolatban is tettem bejegyzést hogy ha a város a lélekharangra összeadott "X" összeget akkor miért nem szólal meg a lélekharang? A válasz az volt elfelejtették bekapcsolni!!! Hoppá!!! És ha én elfelejtem az adót idõben befizetni akkor mi van? BÜNTETÉS! Ezt azért említem mert pár hete sajnos ismét temetésre kellett mennem, és a lélekharang megint néma maradt!!!!! A másik agyrém az urnaelhelyezés témája, komolyan mondom a kenyerem javát már megettem, de ekkora baromságot amit terveznek még nem tapasztaltam!!! Én nem akarok a következõ életemben bányász lenni hogy lerakják a hamvaimat egy hegy belsejébe!!! De mást se hallok csak merjünk nagyokat álmodni!!! Ugye nem is olyan nagy dolgok ezek, csak nem kell túlbonyolítani a dolgokat!!! Senki nem tudja nekem bebizonyítani hogy egy kétszemélyes háztartásban a II: és III. negyedévben is keletkezik annyi kommunális hulladék hogy hetente megteljen kétszer a 120 literes kukám!!! Hát errõl van szó!!! ugye nem is olyan bonyolult csak el kellene gondolkodni egy két illetékesnek!!!!! Na túl sokat beszéltem, de a véleményemet fenntartom amíg valaki az ellenkezõjét be nem bizonyítja!!!! Üdvözlöm Önt és minden jót!!!! ( Ha a csap, ha letörik, hamar egybe szerelik, ha kiég a vasaló egyszerû a javítás MINDENRE VAN MEGOLDÁS!!!!!!)

Kovi 2013.04.15 19:29
Kedves Fúzfõ2008!
Ilyen egyszerû lenne a megoldás?
Heti 1* szállítás havi 2200Ft
12*2200=26400
Ezt mindenki elfogadná? Nem hinném:((
Szelektiv hulladékgyüjtés?!
Szerintem a magyaroknak még 50 év!
Hogy néznek ki az utak melletti területek!
Szégyelheti magát aki a autoból kidobálja a szemetét!!!

fuzfo2008 2013.04.15 18:51
Tisztelt Kovi és Sas!
Nincs szándékomban a kettejük beszélgetését befolyásolni, de mivel Fûzfõ sokkal-sokkal elmaradottabb város mint Balatonalmádi(!!!!!Sajnos!!!!) A reális az lenne ha heti 1x-i ürítés 120 literes edényzet esetén az Almádihoz hasonló tarifával, vagyis 2200 Ft/hó!!!! Ezen árszínvonal alapján véleményem szerint a ténylegesen elszállított mennyiségért fizetnénk!! Egyébként felfoghatatlan az a "kavarás", hogy zöld hulladék szállítás esetén változtatják a kommunális hulladék elszállításának napját, hogy ebben mi a logika ezt nem értem!! DE SZERINTEM AZ SEM AKINEK AZ AGYÁBAN KIPATTANT!!!! . A mai eset ezzel a kavarással a következõ MINDÖSSZE 2 db 20 literes szemetes kis zsákban volt a kommunális hulladék ami 120 literes edényemben benne volt!!!!!! Ezt a mennyiséget szállították el ma tõlem!!! Hát ugye hogy arany áron szállítják a hulladékot Ez kilóra nem volt több 4 kg-nál!!!! Na ez az ami vérlázító!!!!, és ez ellen nem HAJLANDÓ senki fellépni, csak itt a fórumon fröcsögünk a világba, ami süket fülekre talál!! Szomorú és nagy szegénységi bizonyítvány a városra nézve hogy egy ilyen ügyre éveken keresztül nem találnak megoldást!!!! Csak a sarcolás megy, de az nagyon!!!!!! Ez a téma Fûzfõn a leghígabb fõzelék, vagyis falra hányt borsó!!!! Tiszteletem !!!!!

Kovi 2013.04.15 18:32
Kedves Sas!
Szerinted mi lehet a jó megoldás, ami mindenkinek megfelel?
KJ

Sas 2013.04.15 13:58
A logikád sajnos valós, mert most így mûködik a rendszer.Megállapítják az általuk elvárt bevételt, hozzá hasalnak egy szerintük várható hulladékmennyiséget, és ezt kifizettetik a fogyasztóval és az önkormányzattal, ha véletlenül valaki(k) nem fizetik ki ezt a saccolt díjat. Az, hogy a valóságban az általuk kalkulált szemét mennyiségének csak a töredékét szállítják el nem zavarja õket (és sajnos az Önkormányzatot sem).Az arányokról, ezen téma 2013.03.19-i Polgármester Úr és Csomai úr által tett bejegyzésekbõl informálódhatsz.Az arány körülbelül 4x-es.

Kovi 2013.04.15 08:39
Sziasztok!
Köszönöm a választ!
Szerintetek, ha 60 vagy 80 literes kukát választana mindenki olcsóbb lenne a szemétszállítás? Az elszállított mennyiség nem lenne kevesebb! Nem csak a kg-liter ár változna?
KJ

fuzfo2008 2013.04.14 21:15
Kovi: ez minden hónapban ennyi!!! Nincs II. és III. negyedév közötti különbség, mert akkor is heti 1x-i ürítés van!!! ( ja persze Balatonalmádiban nem a Vertikál a szolgáltató!!!! Ez sem elhanyagolható szempont!! Nem bizottságot kell létrehozni mert az csak idõpocsékolás és közben a számlákat be kell fizetni, egyszer és mindenkorra már a tavalyi évben megállt kellett volna parancsolni a Vertikálnak!!!! Vajon ki(k) nem tettek ennek érdekében semmit, hiszen már a tavalyi évben is nagy felháborodás volt az eszméletlen áremelés miatt!!! De "eh ráérünk arra még" módszer tökéletesen mûködik!!!!

fuzfo2008 2013.04.14 21:12
Tisztelt Kovi!
Balatonalmádiban 2200 Ft /hó/ 120 literes kuka/ heti 1x-i ürítés!!!!!

Sas 2013.04.14 18:21
Hogy mennyi az ár más településen az mellékes, mert pl. ha azt mondom, hogy legyen annyi mint Pesten, akkor ezren érvelnek, hogy ott sokkal kevesebb a ráfordítás mert adott területrõl sokkal egyszerûbb elszállítani. Mondjuk azt, hogy a jelenlegi liter díjjal, elfogadva a ráfordítási költségeket, lehessen 60 literes kukát igényelni ha az elég, és azt egy héten egyszer vigyék el. Ez a mennyiség egy két-három fõs család esetében, jól mûködõ szelektív gyûjtés esetén bõven elég. Ez esetben érdekelt a felhasználó szelektíven gyûjteni a hulladékot. De addig amíg sokkal több szemetet számláznak mint visznek el addig ne várják el, hogy még mi válogassuk elõ a hulladékot helyettük. Egy szó mint száz: ha veszprém kisvárosias környezetében lehet heti egy ürítés akkor Fûzfõn is lehet. Szerintem. De majd a többiek kijavítanak, ha van más gondolatuk.

Kovi 2013.04.13 21:32
Üdvözlet mindenkinek!
Mennyi lehetne az elfogatható tarifa?
Csak azt olvasom, hogy sok!
Más településeken mennyi?
Tud erre valaki válaszolni?
KJ

fuzfo2008 2013.04.13 20:01
Tisztelt jakus79! Igen eza világ legnehezebb dolga egész Balatonfûzfõn nincs egyetlen ember sem aki végérvényesen, korrekt, reális áron megoldaná ezt a "szemét" ügyet!!!! Vagy nem is akarják!!!! ( utóbbira tippelek!)

jakus79 2013.04.13 07:40
Kedves Fûzfõ2008!

Valószínûleg nem a kommunális hulladék összetevõje más, hanem azon csoport összetétele akik errõl döntenek. Mindenesetre érdekes. Meg az is, hogy itt is olvasható volt korábbi tervezet állandó heti egyszeri ürítésre (egészen véletlenül nem ez lett elfogadva), de már akkor sem tudtak a miértre válaszolni. Ez tényleg ennyire nehéz kérdés?

Üdv
Jakus Csaba

fuzfo2008 2013.04.11 21:14
Tisztelt savanyúcukor! Köszönöm remek tippet adott! Akkor a II. és III. negyedévben hetente kétszer én is kiteszem a kukát ha csak egy maroknyi kommunális hulladék van benne!! Ezzel nem a munkás embert szívatjuk, hanem a szolgáltatót, mert a sofõrnek meg kell állni, közben fogy az autóból a benzin, vagy a gázolaj és azt természetesen a szolgáltató állja! Köztudott hogy autóval megállás, egy helyben állás járó motorral, elindulás esetén több üzemanyagot fogyaszt a gépjármû, mintha folyamatosan haladna!!! A másik variáció, hogy Almádiból a gyerekektõl elhozom a szemetet és az én kukámba rakom, mert Almádiban állandó jelleggel heti 1x-i ürítés van!!!! Megjegyzem sok nagyvárosban, hangsúlyozom NAGYVÁROSBAN is heti 1x-i ürítés van ( pl. Szegeden, érdekes ott nem büdösödik a szemét a kukában nyáron, ott valószínû más összetételû a kommunális hulladék) Komolyan mondom ez a "szemét ügy" már kabaréba illõ és közröhej tárgyát képezi!! A tehetetlenség meg még jobban!!!!!!!!!!

savanyúcukor 2013.04.11 18:50
Ezt a kérdést már én is feltettem valamikor régen, hogy miért ürítik a kukát nyáron kétszer télen pedig egyszer. Én kaptam rá választ is. Azért mert nyáron hamarabb megbüdösödik benne a szemét télen meg nem. Ezt a választ nem KT tag írta hanem valaki "közülünk".
Úgyhogy nem kell megtölteni a kukát csak kitenni kétszer egy héten hogy ne legyen büdös." Heti 1 üveg hypo olcsóbb" Én a majdnem üres kukát is ki szoktam tenni, ha már kifizettem akkor legalább álljanak meg, nézzenek bele és öntsék ki a 2db mûanyag flakont. Csak az a gond az egésszel, hogy azt szívatom vele aki nem tehet az egészrõl mert egy mezei munkavállaló. A szelektív hulladékgyûjtést is el lehet felejteni a részemrõl addig míg kb. háromnaponta a majdnem üres kukáért áll meg a kocsi. így van hely benne mindennek.

jakus79 2013.04.10 22:36
Az elõttem szólóval teljesen egyetértve szeretném megtudni az illetékesektõl, hogy ki és mi alapján számolta ki, hogy egy háztartás nyáron kétszer annyi szemetet termel mint télen?
Ez egy nagyon egyszerû kérdés. De vajon valaki meg akarja-e válaszolni, vagy csak tojnak az emberek fejére "Az van amit mi mondunk, és kész!" alapon. Valószínûleg nem fog érkezni válasz, mert ez a kérdés nem most merül fel elsõként, és ezentúl is az lesz amit õk akarnak.

Üdv
Jakus Csaba

fuzfo2008 2013.04.09 21:01
Balatonfûzfõn a szemétszállítási ügy tengeri kígyó méretûre nõtt!!!Amint tapasztalom a vezetés abszolút nem foglalkozik a lakosok által felvetett problémákkal.
Legyen az bárhol, KT-KV fórum, vagy itt a fûzfõi fórumon tett bejegyzések süket fülekre találnak!!! Nem értem hogy miért nem lehet megérteni, hogy ha bele szakadok sem tudom a 120 literes kukás edényemet egy héten kétszer megtölteni hogy az elszállításra kerüljön!!! Ennek a megértéséhez nem kell diploma, nem kell képviselõ testületi tagnak lenni: Pusztán józan "paraszti" ész kell ennek megértéséhez!!! A háztartásunk mára már csak 2 személyes, egyikönk szociális étkeztetésben részesül krónikus betegség miatt!!! Mondja már meg végre valaki hogy normális gondolkodás esetén megtölthetõ heti 2 alkalommal a 120 literes edényzet????? Mit tegyek bele??? Mondja már meg valaki!!!!Menjek át Almádiba szedjek össze annyi szemetet, hogy ha már kétszeri ürítést fizetek akkor ezért a tisztelt szolgáltató tegyen is valamit?????? Oh józan ész hova lettél???? Hogy ez miért nem történik meg az számomra most már REJTÉLY ! Nagyon érdekelne kinek vagy kiknek az érdeke diktálja hogy egyszerûen a tisztelt KT nem hajlandó lépni ebben az ügyben. Lehet feljelentéssel fenyegetõzni, moderálni mindent lehet de a tény attól még tény marad!!! Fizikai lehetetlenség miatt fizetek horribilis összeget!!! Miért!!!!!???????? Mikor lesz már vége ennek a "mocskos szemét" ügynek. Lehet moderálni, fenyegetõzni, de amint látom KJ fórumozó társam sokadszorra feltett kérdéseire sincs a mai napig érdemi válasz!!! Kénytelen vagyok azt a következtetést levonni, hogy nem is mutat a KT semmi hajlandóságot arra vonatkozóan hogy ezt a problémát egyszer és mindenkorra LERENDEZZE !!! Ezért választottuk meg Önöket tisztelt hölgyek, urak!!!! De ha nem megy másként 2014-ben lehet hogy lesznek változások, részemrõl biztosan!!!! Nagyon megnézem hogy hova kerüljön az X jelem!!! A szövegelés, megmagyarázás mára már nem aktuális válasz!!!!!

davakis 2013.04.02 16:49
T.fórumozok - nemcsak az ár átverés,hanem a szerzõdés hiánya,a választás lehetõsége ,,,stb...
A félreértések elkerülése végett az általam leirt Vecsés-i példa nem ok arra,hogy itt nálunk is 80 literes edény legyen a minimum.Ahogy felvetettem a témát a HOZZÁÁLLÁS A LÉNYEG.

Hulia 2013.04.02 15:48
A Vertikál Zrt. nagyon aljas módon átveri a lakosságot.
A lakosságnak kiküldött levelükben azt írják, hogy a 2012. évben alkalmazott ürítési díjhoz képest a megengedett 4,2 %-os díjemelkedés történt.
Ez így nem igaz, 2012. IV. n.évi díjnak számolták a 4,2 %-át, ami sokkal magasabb, mint a 2012. évi össz. díj 4,2%-a.
Ez nagyon ügyes félretájékoztatás és csalás, átverés.
Ez 20%-os áremelés.
T. Polgármester Úr! Az Önkormányzatnál senki nem veszi észre az ilyen félrevezetéseket, Önök simán bele mentek ebbe, picit sem harcolnak a helyi lakosok érdekeiért, akik megbíztak Önökben?
Írok a fogyasztóvédelemnek is, kíváncsi vagyok az Õ véleményükre is.

Tisztelettel:
Harsányi Julianna

davakis 2013.04.02 09:53
Ami máshol mûködik,nálunk miért nem???
A példában szereplõ ûrtartalmú edény nem lényeges a hivatal hozzáállása a lakossági kéréshez a lényeg
Ez nem Balatonfûzfõn történt meg a felmérés alapján,ez csak egy eset a sok közül,ez pl.Vecsés
Tehát a példa:
Tisztelt Képviselõ-testület!
Városunkban a közelmúltban a szilárd hulladék elszállításáról a jegyzõ hatósági ellenõrzés
keretében minden lakóingatlanra kiterjedõen felmérést végeztetett az ott élõk (a lakók) és az
ingatlant használók (bérlõk, vállalkozások) körére vonatkozóan. Felmérésre került: a
szeméttároló mérete, darabszáma; a különálló háztartások száma, az igénybevett
kedvezmények, az ingatlanon mûködõ vállalkozások és azok szemétszállítási díj fizetésének
ténye.
Az adatok összesítése alapján a szemétszállítási közszolgáltatást érintõen a következõkben
leírtak szerinti változtatásokat látjuk szükségesnek.

1. A felmérések alapján a lakosoknak igénye lenne 80 l-es szeméttároló edényekre.
Javaslatunk szerint az ilyen méretõ kukákat az alábbi háztartások vehetik igénybe (6. §
(10) bekezdés)
a. egy fõs háztartás
b. maximum két fõs háztartás
Kérjük a Tisztelt Képviselõ-testület döntését arról, hogy a 80 literes szeméttároló
edényt az egyfõs vagy a maximum kétfõs háztartások vehetik igénybe.

4. Jelenleg a közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosok között nincs a szilárd hulladék
elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés. A lakossági közszolgáltatási
szerzõdés kidolgozásra került, mely az elõterjesztés melléklete. Elfogadása után a
xxxxxxxx.számú rendelet 1. sz. függeléke lesz.

A rendelet – javaslat itt tovább folytatódik számunkra is érdekes témákkal.

davakis 2013.03.28 11:59
Hulladékszállítás / 2013.03.21./ Kv .-Fûzfõgyártelep/
Településünk polgármesterének Kv délutánján felmerült h. szolgáltatással kapcsolatos lakossági állásfoglalások során érintett kérdések, kérések ill. megoldási javaslat körvonalazódása !
Probléma kör:
1. összesítés / sokadszor/ a h. szolgáltató tevékenysége kapcsán
2. felhasználói felvetések / érdemi válasz nélkül /
3. számszaki kimutatások,ezek hatásának évekre visszamenõleges következményei
4. esetleges bírósági úton történõ érdekérvényesítés elõkészítése
5. kormányhivatal/ megyei / által megadott információk
6. országgyûlési képviselõ tájékoztatása / idõpont egyeztetés szakági miniszter megkeresése céljából /
7. helyi képviselõ testület / jegyzõ / szerepe, felelõssége a kialakult helyzet kapcsán, annak folyamatában
8. törvényi szabályozás érvényesítésének kérdése
9. megoldás lehetõségének okán tett intézkedések
10. azonnali beavatkozás szükségszerûsége

11. helyi média „ szerepe „ a kialakult helyzet megelõzhetõsége kapcsán


Javaslat a helyzet normalizálására, annak kapcsán megalakulandó „bizottság” tevékenységének keretbe foglalására, a leghalaszthatatlanabb feladatok sorrendiségének meghatározása!
· teljes körû Információ a jelenlegi állapotokról,érvényben lévõ szolgáltatói szerzõdés / várossal/ kivel, kikkel- a megkötési idõ, és érvényesség feltüntetésével ( Verikal, Konzorcium .. stb.)
· szerzõdõ felek egymáshoz fûzõdõ viszony rendszere / érdekeltségi körök, átfedések, esetleges kartell gyanú /
· az adott szolgáltatók kötelezõen megadandó információinak megléte, visszamenõlegesen a szerzõdéskötés kezdetétõl / nem megsemmisíthetõ adatokról van szó/
· adatok: elszállított mennyiség a törvényileg kért bontásban, a jogszabályilag engedélyezett felmerülések, ráfordítások adatai alapján képzett egységdíj megadása
· az egyénileg kötelezõvé tett lakossági szerzõdés állomány bemutatása, különös tekintettel a 2013. évi díjérvényesítés és új törvényi rendelkezések tükrében
· a városi hulladékszállítási rendelet pontos tartalma, annak változtatásának, utolsó módosításának idõpontja, összevetése az akkori érvényben lévõ Hgt-vel
· a rendelet jogharmonizációjának megfelelõssége a Ptk-val. a 64/2008.8III.28.) Korm. r.-el
· ugyanezen rendelet mindenkori módosítása kapcsán végzett elõkészítõ munkák dokumentálása / bizottsági elõkészítések /
· a szolgáltatótól, esetleg szolgáltatóktól kapott, az önkormányhoz eljuttatott adatok képviselõk felé történõ eljuttatásának bizonylatolása
· a törvényileg elõírásra került felhasználói érdekképviselet ellátásának dokumentálása
· a közmeghallgatások, felügyeleti szervek értesítésének, vélemény kikérésének mechanizmusa
· a hivatal ügyviteli rendjében a témában eljárok nyilatkozgatók jogosultságának vizsgálata, felelõsségük a kialakult helyzet tekintetében
· a hivatal által végrehajtott végzések törvényi alapja / képviselõ testülettel elõzetesen véleményeztetett döntés elõkészítés /
· a megalakulásra kerülõ bizottságban delegált ök. képviselõk lojalitásának kérdése
Bizottsági döntés elõkészítés fontossági sorrendje :
· azonnali hatállyal felfüggesztetni a számla befizetéseket, és a befizetések határidejét kitolni 2013. június 30

· azonnali hatállyal értesíteni a helyi lakosságot errõl a tényrõl ( kivételt képeznek, képezzenek azon felhasználók, akik a nekik törvényileg elfogadható tartalmú szerzõdéssel rendelkeznek és az abban rögzítésre került ellenszolgáltatás mértékével egyetértenek )

· maradéktalanul értesíteni kell errõl a városvezetésnek a szolgáltatót / indoklás a bizonyíthatóan jogszerûtlenül történt szolgáltatói magatartás gyakorlatának megszüntetése/

· a szolgáltatóval történõ egyeztetés elkezdésének határideje a helyi egységes álláspont kialakítása után legyen meghatározható ezen idõpontig

· további adatok megkérése a már megfogalmazásra került elvárásaink szerint

· amennyiben két élõ szerzõdéssel rendelkezik a város, azonnali hatállyal fel kell azt bontani,

· a konzorcium felé tett vállalásunk nem teljesülése kapcsán várható szankciók mértékét pontosítani, jogosultságát megvizsgálni

· azonnali hatállyal szélesíteni a felhasználói érdekképviseletet ellátok körét, településrészi, üdülõi lakók körére kiterjesztve

· az ideiglenes felhasználási jogosultság biztosítását, azonnali érvényesítését a helyi rendeletben

· a szolgáltató, ill. helyi vezetés tevékenysége eredményeként történt túlfizetések okainak feltárását, anyagi vonzatainak mértékét, felelõsségi körének tisztázását
--- a szolgáltató által az OHÜ-hez eljuttatásra került, árképzést bizonylatoló dokumentum nyilvánossá tételét / a számviteli törvény elõírásainak megfelelõen /
--- a megbízott külsõ szakértõ számára, részére eljuttatásra került adatszolgáltatás tartalmának nyilvánossá tételét

Természetesen, jelen összefoglaló csak kivonatolása azon problémák összességének, melyeknek feltárása,megoldása kell, hogy képezze a felállítandó bizottság alapvetõ feladatát.

kovacsj 2013.03.26 20:46
Tisztelt Erdõsi Gábor úr!

Tájékoztatását a munkabizottság megalakulásáról köszönöm.Bizonyára nagyon hasznos lesz a munkájuk (bár néhány évet késett a dolog),azonban a feltett kérdéseimre a munkabizottság megalakulásától függetlenül várom a választ,ugyanis annak semmi köze a munkabizottság munkájához.Azt jelen ismeretük birtokában is meg tudják válaszolni(már ha akarják).
Köszönettel

Erdõsi Gábor 2013.03.26 15:03
Tisztelt Fórumozók!

Tájékoztatok minden kedves olvasót, hogy március 25-én létrejött egy munkabizottság a szemétszállítással kapcsolatos kérdések kitisztázására. A bizottság tagjai: Csomai Attila, Fekete István, Varjú Lajos és Erdõsi Gábor. A fejleményekrõl - ha abba a stádiumba érnek - tájékoztatjuk a lakosságot.

kovacsj 2013.03.25 13:20
T.Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal,stb.!

2012.november 10-e óta e fórumon nem szólaltam meg,mert már akkor is láttam,hogy úgy a Polgármester,mint a képviselõtestület valamennyi tagja a szemétszállítással kapcsolatos információkat visszatartja a lakosságtól.Szeptember közepétõl ötször ismételtem meg kérdéseimet.Válasz egyetlen egyszer sem jött.A Polgármester reakciója: az egész témát(nemcsak az én hozzászólásomat) törölte a Fórum témái közül és rendõrségi feljelentéssel fenyegetett meg(a weblap szerkesztõ 2012.november 06-i bejegyzése). „Természetesen” a rendõrségi feljelentés nem történt meg(legalábbis ezidáig nincs tudomásom róla),pedig kiváncsi lettem volna az indokra.Na de spongyát rá.
Viszont megismétlem a kérdéseimet,mert megint aktuálissá vált és kiegészítem újabbakkal:
1.) Másfél évvel ezelõtt „közvéleményt kutatott” az Önkormányzat a kertvárosi rész lakossága körében a szemétszállítás gyakoriságát illetõen.Eddig többen kértük,én is többek között(sikertelenül) ennek a közvélemény-kutatásnak a HITELT ÉRDEMLÕ eredményét.Szíveskedjenek közzé tenni az „eredményt”.
2.) A Polgármesteri Hivatal kap-e évi 10 millió forintot a hulladék feldolgozó üzemtõl vagy a szemétszállítási „körbe” tartozó bármely cégtõl vagy nem.Ha igen,akkor mi ennek a „visszaosztásnak” a forrása (ugye nem az indokoltnál magasabb szemétszállítási vagy szemétlerakási díjból tudják megtenni)?
3.) Miért van Balatonfûzfõnek 2 db szerzõdése a szemétszállításra.Ki írta alá (név szerint) a 2 db szerzõdést - az egyiket a Vertikállal 10 évre,a másikat a konzorciummal.A második szerzõdés aláírásakor nem volt ismert az elsõ szerzõdés?Ki „titkolta”ezt el?Ha ismert volt,akkor miért írták alá a másodikat?Ha két szerzõdés van érvényban,akkor melyik az igazi?És ha tényleg 2 szerzõdést írtak alá ugyanarra az idõszakra vagy átfedéssel,ki ennek az okozója név szerint.Felveti a gazdasági bûncselekmény gyanuját a dolog!!!!
4.) Törvényes joga és lehetõsége volt-e a Vertikál cégnek az elõzõ évhez képest csaknem 40 %-os áremelésre?Ha nem,akkor ki a felelõse az Önkormányzatnál ennek az elfogadásáért. Az Országgyûlés 2012. november 27-én elfogadta az új hulladékgazdálkodási törvényt, amelynek rendelkezései szerint 2013-ban legfeljebb 4,2 százalékkal emelkedhetnek a szemétszállítási díjak.Nem vagyok jogász,nem tudom,hogy ez jelenleg is érvényben van-e,ezért kérem tájékoztassanak,hogy emelhette-e közel 40 %-kal az árait a Vertikál vagy ez törvénytelen volt-e?Ha törvénytelen volt,akkor mikor és ki „teszi” helyre a dolgot?

5.) A Polgármester 2013.03.19-én feltette e Fórum rovatba a Vertikál 2012.évben elszállított összes szemétmennyiségérõl írt tájékoztatóját.Csomai úr ugyanezen napon számításokat végzett,ami valószínüleg igaz lehet,hisz õ hosszú évek óta foglalkozik e témával.E számítás szerint sokszorosan át vagyunk verve.”Természetesen” e számítás igazolására vagy megcáfolására SEMMILYEN választ ezen a Fórumon nem olvastam az Önkormányzat vezetõitõl,képviselõktõl,tehát nagy valószínüséggel NAGYON is HELYTÁLLÓ lehet a dolog.Érdeklõdnék,hogy végez-e számításokat valaki az Önkormányzatnál Csomai úrhoz hasonlóan?

6.) Ha korábban ez az elszállított mennyiség nem volt ismert az Önkormányzat képviselõi elõtt,akkor miért írták alá az áremelést?Miért nem tették függõvé a teljeskörû tájékoztatás átvételétõl az áremelés aláírást?
7.) Múlt évben 2012.november 15-én délután 16 órára meghirdetett a Polgármester egy lakossági Fórumot szemétszállítás témájában.Ennek a Lakossági Fórumnak a meghirdetését a város honlapjára 2012.november 12-én délután 14 óra 47 perckor tették fel ( 3 nappal a Fórum elõtt) és SEHOL máshol nem hirdették meg.Nem jelent meg a helyi újságban,nem dobtak be szórólapot a postaládákba,stb.Tehát a lakosság zömének esélye sem volt a Lakossági Fórumról tudomást szerezni.Erre a Lakossági Fórumra 6 vezérigazgatót,elnököt,ügyvezetõt,stb. hívtak meg.Nyilvánvaló,hogy ennek a sok „legfelsõ vezetõnek” a meghívása,idõpontegyeztetése hosszabb idõt vett igénybe,tehát nem 3 nap alatt szervezték meg,hanem hetekig egyeztettek,csak a lakókkal tudatták 3 nappal elötte.Fennáll a gyanú,hogy a Lakossági Fórum meghirdetésének célja,hogy ne tudjanak tömegesen résztvenni az emberek azon és ne tudják elmondani a véleményüket.Az igazgató urak ne konfrontálódjanak túlságosan a lakossággal.
8.) Érdeklõdnék,hogy a Polgármester és a képviselõtestület kitõl kapta a megbizatását?A szemétszállítási körbe tartozó cégektõl vagy Balatonfûzfõ lakosságától,azaz kit is képviselnek?
9.) Mikor terveznek a szemétszállítás témájában újabb lakossági Fórumot(terveznek-e egyáltalán)?Ha lesz ilyen,kérem úgy hirdessék meg,hogy annak híre minden balatonfûzfõi állandó és ideiglenes lakoshoz eljusson.Ugyanis a balatonfûzfõi lakosság töredéke olvassa interneten a város honlapját.

Többször elolvastam e bejegyzésemet és semmilyen moderálásra,törlésre okot adó megjegyzést nem találtam(nem vádoltam meg senkit,csupa közérdekû adatot szeretnék megtudni,nem személyeskedtem,nem sértettem meg senkit,nem voltam obszcén,durva,stb,.),ezért kérem a weblap szerkesztõjét,hogy ne törölje a honlapról a hozzászólásomat és fõleg ne törölje a téma többi hozzászólójának a bejegyzését,bármilyen kellemetlen bejegyzések is vannak a hozzászólások között.
Köszönettel

namivan? 2013.03.24 21:40
Egyébként vidám bújócska zajlik a szállítási idõpontokkal: most Alsófûzfõ (helyesen Fûzfõfürdõ) és Tobruk található, a gyárteleprõl eltûnt (pedig pár napja még ott volt ! ) az info. Nem lehetne egyszerre, de az összeset feltenni ? Vagy ez túl bonyolult ? További keverésmentes napokat !

B.Jóska 2013.03.24 17:25
Én annyiból örülök az emelésnek,hogy a továbbiakban már nem is görcsölök hogy ki is fizessem.Érvényes aláírt szerzõdésem amúgy sincs velük.Az már egy más kérdés ha akarnám sem tudnám.A fizetésem egyik felét kifizetem a bankárnak,a másik felét meg az erõszakos szolgáltatóknak.Már csak nekem nem marad.Tudom,egyéni szoc probléma.

fuzfo2008 2013.03.23 21:23
Azért egy dolgot nem értek, hogyan lehetséges, hogy ez a díszes társaság elõre egész évre kiküldi nekem a csekkeket. az EON-nak, a DRV-nek is a szolgáltatás arányában fizetek, !!! Tragédia, és ami a döbbenet, hogy továbbra is ez a csiga társaság lesz a szemétszállítási szolgáltató. Kiknek az érdeke ez, mert Balatonalmádiban heti egyszeri ürítés 2200 forint körül van!!!

fuzfo2008 2013.03.23 21:21
Tisztelt jakus bocs én tévedtem, valóban a II. és a III. negyedévben 2x-i ürítés szerepel. Nem volt szándékos a félretájékoztatás: Üdvözlöm Önt és köszönöm, hogy pontosított!!!

fuzfo2008 2013.03.23 21:15
Tisztelt savanyúcukor, nem akarom elkeseríteni de részt vettem a legutóbbi KT-KV megbeszélésen, és arra a következtetésre jutottam hogy ezzel a kérdéssel nem akar foglalkozni az önkormányzat!!!! Senkit nem érdekel a városvezetés részérõl, hogy ki hogyan fizeti ki ezt a gusztustalan szemét szállítási díjat!!!8 Én is komposztálok, mára már csak ketten vagyunk, tehát képtelen vagyok annyi szemetet termelni, hogy hetente kétszer megteljen a 120 literes kukám!!!! Ez senkit nem érdekel, mert itt csak a LÉ A TÉT!!! A választópolgár huszadrendû ebben a városban!!! Sajnos ez van. De álmokban nem szenved hiányt a városvezetés!!!!!

savanyúcukor 2013.03.22 15:03
Valaki válaszolja meg nekem, hogy ugyanabból a keresetbõl hogy tudok nyári idõszakban dupla annyi hulladékot termelni miközben a Vertikáltól kapott levélben kiemelve, aláhúzva megkérnek, hogy a hulladékot szelektíven gyûjtsem. Tehát 2 évvel ezelõtt a Csalántól kapott komposztálóba teszem a zöld hulladékot, a mûanyagokat egy zsákban gyûjtöm és magam elszállítom a szelektív szigetre, a papírt összekötve tárolom és leadom vagy oviba papírgyûjtésen vagy megy a szelektív tárolóba, az üvegek miután kiürültek és megtelt az üveges zsák csakugyan a szelektívben végzik, miért fizetek heti kettõ ürítést. Még a "téli" számítás alatt sem tudom telerakni a kukámat. Lehet-e 2 vagy esetleg 3 szomszédnak összefogva 1 kukát használni, és csak 1-t fizetni? Akkor talán tele lenne.

davakis 2013.03.21 15:28
Csak egy egyszerû megjegyzés még- az,hogy ki milyen kukát fizet azt megjelöli a MATRICA és ha a szállitó ránéz a kukára akkor vagy kiüriti vagy nem.Ehhez nem kell semmi extra berendezés csak egy sima emberi szem.

sziszko 2013.03.21 15:26
Balatonfûzfõn a nyaraló övezetben a szemétszállítás miért történik a Vertikál által meghatározott módon. Miért a Vertikál mondja meg, hogy egy héten kétszer szállítja el a szemetet a nyaralóknak. Hiszen április 15-tõl ott sincsenek!!! Nincsenek ott napi szinten a nyaralók, miért nem utólagos elszámolással szállítják a szemetet? A tényleges elszállításnak megfelelõen. Egy nyaralóhelyen egyébként sem kell egy héten kétszer elszállítani, miért a Vertikál dönt úgy, hogy egy héten kétszer szállítja a szemetet. Nincs véletlen felvétel a Vertikálnál? Szívesen elmennék egy olyan munkahelyre dolgozni, ahol az el nem végzett munkáért még munkabért is fizetnek!!!!!! Ne hivatkozzanak semmiféle törvényre, mivel én ebben az országban nem találkoztam olyan törvénnyel, ami azt szavazná meg, hogy az el nem végzett munka után fizetni kellene. Gondolom ez nem csak engem foglalkoztat. Ez a bérbõl-, fizetésbõl élõ emberek meglopása !!!! Budapesten miért lehet lecserélni a nagyobb kukákat kisebbre és a lakóközösség döntése alapján heti egyszeri szállítást kérni? Vagy azért mert valami üdülõövezet már mindent szabad?

davakis 2013.03.21 13:33
T.forumozók- a Vertikal 2012.nov.14 kelt K/4041.2012 számu levelében azt is közölte többek között az önkormányzattal,hogy a lakosság által kért mennyiség és gyakoriság megváltoztatását nem tudja bebiztositani 2013-ban mivel komoly adminisztrativ gondokkal,számlázási problémákkal megnövelt költségekkel,stb,stb....járna.Tessék már mondani a PC által készitett számlának milyen plussz költsége,hogy a 2 szám helyett 1 ütok be és 24 ürités helyett 13-at.A többit a program végzi ha jól tudom.A másik érv,hogy a szállitás csökkenése végett veszteségek termelõdnének ez hogy van?aKevesebb km,kevesebb üzemanyag,kevesebb bér ,stb...Persze jóval kevesebb tiszta haszon a lakosság által elszállitásra ki nem tett,vagy félig üres kukák utánni jogtalan számlázás után.Hát ezért nem lehet semmin változtatni,ezért nem lehet a lakosság jogos igényét teljesiteni.Csak fenyegetni lehet,jogtalanul ,szolgáltatás nélkül pénzt fel venni,behajtatni.Az árrol most nem is szóltam az külön téma.

jakus79 2013.03.21 12:53
Én is megkaptam a Vertikál csekkjeit. Azokból nem úgy tûnik, mintha heti egyszeri szállítás lenne.
I. negyedév: 13
II. negyedév:24
III. negyedév:24
IV. negyedév:18
Összesen:79

Az a rész tetszik még benne, amikor arra kér hogy a mûanyagot, papírt stb ne a kukába rakjam bele, hanem vigyem el a szelektív gyûjtõbe. Miért is? mikor így sem töltöm meg a kukát egy hét alatt. Kettõt meg pláne. Ja, hogy így még kevesebb szemetet kellene elvinni ugyanazért a pénzért? Hát nem! Majd ha tényleges ürítésenként kell fizetni. Akkor lehet ilyenrõl beszélni. Nem is tudom hogyan gondolják, hogy ilyen áremelés mellett még az emberek ne is tegyék tele a kukát.

Üdv
Jakus Csaba

Csomai Attila 2013.03.21 10:41
T . Fórumozók!
Nosza itt az alkalom!
Ma este 17h- órakor a gyártelepi mûvelõdési házban, kávézgatás mellettgondolom a Pm Úr szívesen tájékoztat bennünket, és oda adó örömmel veszi kérdéseinket tárgyi témában!
Tessék már végre elhinni, akutya sem fog bennünket képviselni , emberszámba venni!

Rendeletet hoznak, joghatályost a Nevünkben és az ebbõl adódó nézeteltéréseket, problémákat, kezeljük magunk?


Na de kérem, elég ha gurul a gombóc, nézheted az eget / ha forgatod a kupolát/ ha lehazugozhatod a képviselõtársaidat, természetesen fordított esetben él a Pm védelme stb.

Kevesekhez jut el a kérés, ami nem véletlen, de ha tudnak az emberek, legyenek ott ma a Kávé osztáson.


T : Cs A

fuzfo2008 2013.03.21 00:50
Klasszikusokat pontosan idézve: a "pofátlanul" magas szemétszállítási díj megállapítása, jóváhagyása egyszerûen érthetetlen és ép ésszel felfoghatatlan, a város lakosainak érdekével szemben messzemenõen megbocsájthatatlan cselekedet!!!!

fuzfo2008 2013.03.21 00:50
Klasszikusokat pontosan idézve: a "pofátlanul" magas szemétszállítási díj megállapítása, jóváhagyása egyszerûen érthetetlen és ép ésszel felfoghatatlan, a város lakosainak érdekével szemben messzemenõen megbocsájthatatlan cselekedet!!!!

fuzfo2008 2013.03.20 23:51
Tisztelt davakis! Maximálisan egyetértünk!, biztosra veszem, hogy olvasta bejegyzésem, de nyugodjunk meg SEMMI NEM FOG TÖRTÉNNI!!!!! MINDEN MARAD A RÉGIBEN!!! MERT FÛZFÕ ÉN ÍGY SZERETLEK ÉS ITT A LÉ A TÉT!!! a polgár az meg másodrendû dolog a városvezetés részére!!!! SZÉGYEN, SZÉGYEN,SZÉGYEN!!! Tisztelt davakis itt a leghígabb fõzelék esete forog fenn : falra hányt borsó az egész !!! Pofázhatunk mi reggeltõl estig akkor sem történik semmi., de hamarosan itt lesz 2014!!!!!!! és vége!!!

davakis 2013.03.20 20:36
T.PM úr,T.képviselõk,T.forumozók- ha valaki átszámolta a Vertikáltól kapott adatokat akkor világos lett számára a több éves túlfizetés.Erre megjön az új számla (4x) és egyszeri szállitással is még több a fizetni való.Érti ezt valaki???Nem beszélve arról,hogy senki a szolgáltató részérõl nem tárgyalta le velem a törvény szerint a tároló edény nagyságát(törvény adta választási lehetõség a polgárok részérõl).Kérem sõt követelem a város választott vezetõitõl,hogy azonnal tegyék meg a szükséges ellenlépéseket a Vertikal felé
és védjék meg POLGÁRAIKAT

fuzfo2008 2013.03.20 17:11
Bocsánat! Egyéni problémám, sajnos jan 28-tól- márc. 04-ig Szegeden egy klinikán kezeltek
(összesen 36 napot feküdtem a klinikán) Nos mivel jan. 1-tõl járási körzetek lettek kialakítva Szegeden csak úgy kaphattam fekvõbeteg ellátást ha szegedi lakos lennék, de mivel fûzfõi lakos vagyok, ezért nem lehetett, csak úgy fekvõbeteg ellátásban részesülni és érdekes módon sem a klinika,sem a turisztikai egyesület, sem a Pista bácsi és a Mariska néni sem kért tõlem kurtaxa díjat, Hát ezért kérem hogy kíméljenek meg a kurtaxa díj újbóli bizonygatásával kapcsolatos bejegyzésektõl!!! Egy gondolat jut eszembe ismerve az itteni gondolkodásmódot a hóhelyzet miatt kialakult veszélyhelyzet esetén, ha történetesen elszállásoltam volna valakit akkor biztosan kiróttak volna rám kurtaxa díjat, mert ugye a jogszabály arra nem tér ki , hogy veszély esetén stb....( csak arra, hogy közvetlen családtag, unokatestvér stb...kivételével nem kell ezen díjat fizetni) A jogszabályt egyértelmûen elmagyarázták nekem miszerint minden esetben aki állandó bejelentett lakcímmel nem rendelkezik Fûzfõn azután a szállásadónak kötelessége 400 Ft/nap/fõ kurtaxa díjat megfizetni!!!! Hát ezért sem kérek magyarázatot , mert a magyar ember azért magyar ember mert MINDENT MEG TUD MAGYAR-ázni!!!! Márpedig a szabály az szabály. Osztjónapot!!!!

fuzfo2008 2013.03.20 16:21
Na végre, nem süket fülekre talált a lakosság meg nyilvánulása!!!! Tavaly több esetben felmerült a kérdés, hogy miért kétszeri szállítást végeznek, akkor amikor a lakosság megelégszik heti egyszeri szemétszállítással. Hát csoda történt!!!! Ma megkaptam az egész évre szóló szemétszállítási díjra vonatkozó negyedévenként fizetendõ csekkeket!!!! Hát azt tapasztaltam teljesült a kérés, a II. és III. negyedévben is egyszeri szemétszállítás lesz!!! Hogy milyen áron az más kérdés!!! Majd szívinfarktust kaptam a csekkek láttán I. negyedév 1x ürítés 5911,-Ft, II. negyedév 1x ürítés 10912,- Ft, III. negyed év 1x ürítés 10912,-Ft, IV. negyedév 1x ürítés 8184,- Ft EZ ÉVI ÖSSZESEN 35919, Ft!!!!!!!!!!!!!! KELL MÉG TÖBBET HOZZÁTENNI ehhez a gátlástalan harácsoláshoz, pénzrabláshoz!!! (tavalyi évben III. negyedévi ürítés 2x ürítés mellett 9800 Ft, IV. negyedév 1x ürítés 7800 Ft!) Na ez a nagy dolog!!!!! döbbenet és mélységes szégyen fogott el a csekkek láttán, hogy ilyen elõfordulhat világvárosi mértéket öltött városunkban!!! A kérdés csak az kinek, vagy kiknek az érdeke ez a lakosság elleni merénylet???? Ki lehet moderálni, fel lehet jelenteni de ez akkor is felháborító!! Két dolog biztos, hogy mindezek ellenére be fogom fizetni a csekkeket, a másik ami még BIZTOSABB hogy a jelenlegi képviselõ testület tagjainak neve mellé soha többé a büdös életben NEM teszem az x-t a nevük mellé!!!!!! Mert én úgy gondolom hogy bizalmat szavaztam a képviselõ testületnek azért, hogy az érdekeimet képviselje, és nem arra adtam a voksomat hogy egy szolgáltató cég zsebét tömje még több pénzzel! Na ezt nevezem én hitelvesztésnek!!! Mert e testület elõttem hitelét vesztette!! Tavaly ha jól emlékszem egy KT-KV fórumon a Polgármester úr úgy nyilatkozott a tavalyi árakról, hogy azért lett megállapítva a legmagasabb összeg, hogy ez évben nem kelljen nagyobb összegez emelni!!! Nos nem számolok, de ha tavaly kétszeri ürítésért 9800 Ft volt a díj, akkor a mostani egyszeri ürítés esetén 10912 Ft!!!! Tehát fele szolgáltatásért ezer egynéhány száz forinttal többet fizetek!!!! Hát ez a remek dolog, az ügyek ilyetén történõ rendezése!!! Csak gratulálni tudok ehhez a remek munkához. Csak mellékesen jegyzem meg hogy én személy szerint azt a számhalmazt amiben a PM úr válaszolt a tavalyi év szállítási adatokat illetõen ÉN NEM TETTEM volna meg, Vagy mindent vagy semmit!!!! Mert azon a bejegyzésen csak úgy lehet eligazodni ha a monitorom leteszem a földre és végig gyalogolok rajta!!! Egyre jobban belátom, hogy szélmalomharc az egész, mert a város vezetése magasról tesz a lakosság véleményére. Nem a lakosságot szolgálja, hanem Isten tudja ki fia borját! De hogy az én érdekeimet NEM képviseli az biztos!!! Ki lehet moderálni, fel lehet jelenteni, lehet rám okoskodó szavakat zúdítani, de a véleményem akkor is fenntartom!!!! Ha egyedül maradok a véleményemmel még akkor is. Nem igénylem egyetlen képviselõ tagtól sem a reagálást, csak annyit kérek nézzenek önmagukba és gondolkodjanak el!!!! Mert bármiféle bejegyzés csak a "bizonyítvány" magyarázása lenne!!! Én ebbõl nem kérek!!!! Évente befizetek 48000 Ft építményadót, 5600 Ft gépjármû adót, és semmi változást, fejlõdést évek óta nem látok. csak könyörgöm ne jöjjön senki a kurtaxa díjjal mert ezzel a marhasággal az õrületbe kergetnek, könnyen jött pénz könnyen megy!!!!! Soha többé nem x-k olyanokra akik nem a lakosság érdekeit képviselik. Hamarosan itt lesz ám 2014!!!! Maradok tisztelettel, ha valaki magára vette és sértõnek találta bejegyzésem attól bocsánatot kérek!! Mert akinek nem inge az ne vegye magára, de akinek igen AZ VEGYE FEL ÉS GOMBOLJA IS BE!!!!!!!!

fuzfo2008 2013.03.20 00:01
Hoppá! Gyûjtõsziget??? MIIIIII VAAAAAAN? Az Árpád utca és a Gyári utca sarkán kialakított valami, ami állítólag nem került a városnak egy fillérjébe sem, ez gyûjtõszigetnek minõsül??? Onnan évek óta nem láttam elszállítást, igaz szemetet sem!!! De jól el tudunk beszélni egymás mellett!! Fenntartom véleményem, VALAMI NAGYON BÛZLIK FÛZFÕN SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KAPCSÁN!!!!!!!!

fuzfo2008 2013.03.19 23:48
Nos egy lényeges kérdés maradt már csak vissza!!!! MIKOR FOGJA A SZOLGÁLTATÓ A TÚLFIZETÉSEKET JÓVÁÍRNI, VAGY VISSZAUTALNI FÛZFÕ LAKOSAINAK??????? Ez a további nagy kérdés??? Vagy futhatunk a pénzünk után??? Ha jól értelmeztem Csomai úr bejegyzéseit, kit vonnak felelõsségre a jogtalanul kiküldött fizetési felszólításokért, illetve kit vonnak felelõsségre az esetleges jogszerûtlen végrehajtásért???????? Vagy ki(k)nek kell lemondani???? De izibe!!!!

Csomai Attila 2013.03.19 19:24
T . Fórumozók!
Délután folyamán közzé tettem egy információt tárgyi témában.
Szeretném kiegészíteni !
Lényege : az ominózus 5,3 millió liter hulladék kétharmad része képzõdik a tlepülés helyi lakóinak ingatlanjain/ szolgáltatói adat /
a szám ezek alapján 3 432 000 l.
/ Ebbe belefoglaltatik 105 közület is, melyek hulladékképzésérõl nincs információnk/
Maradva ennél az adatnál, a helyi 4200 lakóst figyelembe véve -tessék utána számolni - napi 2.2 l hulladék keletkezése prognosztizálható személyenként !

Most tessék értelmezni a heti 240l hulladék megfizetésének kötelezettségét, mely gyakorlat 2004-óta !
Lehet szorozni, osztani, kivonni az ingatlanon élõk számának figyelembe vételével!

Gondolom, már csak matematika, a város lakóit ért méltánytalan megvezetés anyagi vonzatainak / kárának / meghatározása !

Kérem a többit olvassák hozzá a délutáni bejegyzésembõl!

Most néztem a Kt közvetítést/ léder kocsma/- így már értelmezhetõbb a tendencia !

T : Csomai Attila

Csomai Attila 2013.03.19 13:58
T.Fórumozók!
Szeretném magyarra fordítani a Pm úr hírközlését!
2012-ben elszállított mennyiség: 1 287 475 kg ami ugye néggyel szorozva- 5 149 475 l- nek felel meg!/ Ne hogy valaki megkérdezze, miért néggyel? /
Ezért a horibilis mennyiség elszállításáért fizettünk 48 931 040ft-ot ! Természtesen + Áfa-t is!
Tessenek számolni- ez írd és mond 9.5 ft+ Áfa liter egységárat jelentett 2012 évben!
Szeretném közölni ugyan ezen társaság ugyan azon évre kalkulált költségeit:
- begyûjtésre kerülõ várható lakossági hulladék mennyisége : 21 252 400l !
- ráfordítások : 47 372 226ft
- kalkulált l egységár / kettõ hányadosa/ 2,23ft !

Ugyan ezen adat 2013- ra vetítve :
- begyûjtésre kerülõ várható lakossági hulladék mennyisége: 19 080 880 l
- ráfordítások :57 662 416 ft ! / mitõl is ?/
- kalkulált l egységár : 3.022ft

Szeretném az árképzés kapcsán megadásra került kalkuláció kiegészítéseként tett szolgáltatói nyilatkozatot közölni Önökkel!

- Fent meghatározott díjak tartalmazzákaz évenkénti egyszeri lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyûjtés- hulladékudvarok, gyûjtõ szigetek-költségeit is!

Mivel a törvényileg bizotsított emelési lehetõség 4,2 % és ez a 2012 év decemberi díjat tekinti alapnak, felmerül a kérdés mi a viszonyítás alapja!
/Most ne beszéljünk a törvényileg tilosnak titulált, kétszolgáltatóval érvénybe lévõ szerzõdésünkrõl, majd fogunk ! /

2012- ben az évközi emelés,/ és mióta törvény a törvény/ tiltva van !
2012-ben 2,23 ft volt az elfogadásra került összeg, melyet március végéig nem érvényesíthetett a szolgáltató!

Saját kérdésemre válaszolva azt kell mondanom a megengedett 4,2% emelés erre az összegre kell, hogy vonatkozzon!
A már ismertetésre került információk alapján, felmerül a kérdés- milyen nyereség kiesésért fizettünk mi három és félmillió forintot a szolgáltatónak?
Természetesen felmerül a kérdés, akkor hogy lehet a 60l edény 270 ft, a 240l -es 991ft, az 1100l -es 4852 ft ?
A polgármester úr "szûkszavú" nyilatkozatának értelmezéséhez talán ismerni kellene a teljes anyagot, melyet nagy könyörgésre rendelkezésre bocsátott a szolgáltató !
Nem is akarom hozzátenni, ez kötelessége volt a szolgáltatás végzésének kezdete óta a szolgáltatónak! Amennyiben hozzáférhetõvé válik, tessék elolvasni, más érdekes adatokat is tartalmaz- ha akarja valaki egyáltalán értelmezni!
Pár szokványos kérdés:
- ez az információ el lett juttatva a témában felfogadásra került külsõ szakértõnek?
- ha az adatok valódiak, akkor ki mennyivel is tartozik az el nem végzett szolgáltatás ellentételezésének megtagadása kapcsán?
- az ezzel kapcsolatos végzések végrehajtatása volt törvényszerû- Béla ? / ki törvényei szerint ?/
- miként is lehet az olvasottakatt értelmezni, különös tekintettel arra, hogy visszamenõlegesen kerültek terítékre ezen adatok?
- kérlek nyilatkozzál már, nem ezeket az adatokat bizonyítottam, tettem le az asztalotokra öt éve folyamatosan ?
- mit akarsz mondani most a 2004- óta túlfizetõknek ?
- mi lehet a következménye a valótlan adatszolgáltatás kapcsán jogosulatlanul eszközölt kifizetéseknek?
- kedves Takács Úr, ezt legalizálta öt éven át, ezen adatok lettek elhallgatva a képviselõk elõtt ?
- megy minden tovább, uraim, hölgyeim?

Kivel óhajtják ezt megbeszélni az érintettek, ha nem velünk?

Mi minden kimaradhat egy rövidke értesítésbõl, ugye Pm Úr, mint annak idején a könyvtári storiból ?

T : Csomai AttilaMarton Béla 2013.03.19 09:24

Tisztelt Fórumozók!

Most kaptam meg a kért adatokat. Közzéteszem.

A településrõl 2012. évben közszolgáltatás keretében elszállított hulladék mennyisége:

Hulladék megnevezése Mennyiség (kg)
2012
Kommunális hulladék 1.287.475
Biológiailag lebomló hulladék 105.640
Lomhulladék 54.620
Csomagolóanyag hulladék (Hulladékudvarból) 35.139
Zöldhulladék (Hulladékudvarból) 62.601

Tisztelettel: Marton Béla

fuzfo2008 2013.03.12 23:05
Bocs, de még egy dolgot elfelejtettem(személyiségi jogokat nem, sértek, mert nem nevén nevezem az illetõt, mert nem is tudom) azon az ominózus lakossági fórumon az illetékes kft. ügyvezetõje nagyfokú dilettantizmusról, hozzá nemértésrõl tett tanúbizonyságot, mert halvány lila gõze sem volt arról hogy a számlákat negyedéves befizetési ciklusban küldték ki. Minden áron azt akarta bebizonyítani nekem, hogy havi bontásban kaptam számlákat. Sajnálatos dolog, hogy ennyi tudással valaki a mai világban egy szolgáltató vezetõje lehet aki azt sem tudja , hogy a cégénél hogyan történik a számlázási rendszer. Így már érthetõ talán hogy miért nem tudják elküldeni azt a bizonyos nyilvántartást, hogy mikor mennyi hulladékot szállítottak el!!!! Ezért késik valószínûsíthetõen a PM úr válasza is(?) Ez van.

fuzfo2008 2013.03.12 21:43
Te jó ég, mibe csöppentem én vissza!!!! Sajnos egészségügyi problémák miatt 5 hetet töltöttem el Szegeden egy klinikán és mire jövök haza(haza?), a mérhetetlen acsarkodásra, egymásra mutogatásra, egymás gyalázására, végrehajtók rázúdítása a lakosságra, pénzbehajtásra, soroljam még ezt a most már nagyon de nagyon szemét ügyet. Miért nem lehet egyszer és mindenkorra tisztességesen lerendezni egy ilyen "szemét" ügyet? Meddig rágjuk még a gumicsontot amit idedobtak elénk. Vagy átvett a városvezetés is egy figyelemelterelõ hadmûveletet, hogy más kérdéssel ne is foglalkozzunk! Számtalanszor leírtam én is, ennél gusztustalanabb dolgot még nem tapasztaltam, hogy a III. negyedévben kifizettem 9800 Ft-ot azért mert minden második szállításra telt meg a 120 literes kukám. De ugyanez vonatkozott a IV. negyedévre kifizetett 7800 Ft-os számlámra is, mert akkor is csak minden második alkalommal telt meg a kukám szeméttel. Hogy nem szúr már végre valakinek szemet ez a szemét ügy.??????!!!! Miért nincs konkrét lépés ez ügyben, csak az van, hogy ismételten megkértem a kft vezetõjét hogy adja már meg az adatokat ha kérhetném.... stb.... Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor a Mohamednek kell menni a hegyhez!!!!!!!!!!!! Mit ér a levelezgetés, adatkérés, HA VÁLASZ NEM JÖN RÁ. KÁR A BORÍTÉKÉRT A BÉLYEGÉRT ÉS MINDENFÉLE ÍROGATÁSÉRT. BÁR NEM CSODÁLKOZOM, mert azt a nyomdafestéket nem tûrõ hangnemet, gúnyos arroganciát még embertõl nem hallottam, mint ahogyan a tavalyi lakossági fórumon a szemétszállítási kft. elnöke, vezérigazgatója, vagy ügyvezetõje ki tudja minek képzelte magát megengedett magának. Elõzõ bejegyzésemben már említettem azt a forró hangulatot ami akkor volt, most is azt mondom nem sokon múlott, hogy nem borult az asztal a mögötte ülõ 7 emberre! Megy az adok kapok csata, de egy lépéssel sem jutottunk elõre az igénybe NEM vett szolgáltatások, fizetéséért.. Ki(k) ennek a szemét ügynek a felelõse??? Van egyáltalán ember aki veszi a fáradtságot és a megbízatásának megfelelõen a lakosság érdekeit képviseli és nem a szolgáltató zsebét tömi tele olyan összeggel amiért csak fele szolgáltatást vettem igénybe a befizetett összegért cserébe. Mondhatnák miért nem teszem ki minden alkalommal a kukát, de mivel rakjam tele: kõ törmelékkel, betondarabokkal, netalán csirkével, vagy akár vehetek egy egész sertést és azt rakjam bele???!!! FÛZFÕ ÉN ÍGY SZERETLEK, és nevezhetjük magunkat világvárosnak, és ily módon a világörökség része leszünk a szemétüggyel kapcsolatban ha ez így megy tovább!!! Ki az az optimista ember (még) aki hisz abban, hogy Fûzfõ a Balaton keleti kapuja, hogy ide érdemes akár Ausztráliából is ide jönni üdülni???!!!! Ébredjünk már fel végre! Akinek nem inge ne vegye magára, de akinek igen az vegye fel és GOMBOLJA is be!!!!! Egy ilyen pitiáner üggyel ennyit foglalkozni, csak a hozzá nem értés illetve a Pató Pál úr "ejh ráérünk arra még" szlogen illik. Félve jegyzem meg (mert lehet, hogy engem is feljelentenek a rendõrségen) valakinek, vagy valakiknek van valamiféle érdekeltsége a témát illetõen?????, hogy horribilis összeget kelljen kifizetni a szemét szállításért illetve a nemszállításért???? Mikor és ki fog végre egyszer és mindenkorra véget vetni ennek a már iszonyatos bûzzé dagadt szemét ügynek!!!! Ez már tragédia ami itt történik, teljesen meg vagyok döbbenve, mi lesz ebben az évben, ha ilyen kaotikus állapotok uralkodnak, szemétügy, a plébános úr agyament urnaelhelyezése.... mi jöhet még? 2014 az önkormányzati választások éve is lesz ám !!!

davakis 2013.03.12 17:00
T.PM úr - én hiszek Önnek és elhiszem,hogy kérte és most újból kikérte az Ön vezetése alatt álló város 2012-ben elszállitott és a lerakatba lemérten elhelyezett kommunális hulladék mennyiségét a szolgáltatótól.Azt viszont nem tudom sem elfogadni sem megérteni,hogy egy ilyen adatot ,amelyet minden szállitás napján be kellene vezetni egy létezõ rendszerbe miért nem lehet több mint 30 nap után sem megkapni.Nem titkos anyag,nem hordoz magában országos nemzetbiztonsági adatokat,nem kell hozzá a parlament mentelmi joga,csak teljesiteni kellene a megrendelõ,a szerzõdö fél jogos kérését.Valami nagyon nincs rendben a szolgáltatónál.Tessék tényleg keményen fellépni a jog és az igazság ,valamint a képviselt polgárok érdekében.

Csomai Attila 2013.03.12 11:32
Kedves Davakis!
Érdekes módon, velem kéthavonta közli a Pm Úr, hogy éppen most tett meg mindent ennek érdekében.
Minõ véletlen, a jegyzõ Úr február 11-én kelt levelében is ennek megoldásán fáradozott, képviselõi felkérésre!
Mi csak adatokat kérünk, egy feltételezéseink szerint nem teljesen tiszta dolog kapcsán! Ezen adatok ismerete nélkül nincs alapja a tényleges be nem fizetések megállapításának!
Büntetgetünk- miért?
Ugyan az a Pm, aki nekem küldött reagálásában azt jelezte nem tud a behajtásokról. most már legalizálja azokat! Mi több segítséget ajánl!

Segítséget azoknak, akik mondjuk fizetnek 9 000 ft , a ténylegesen fizetendõként elvárható 3-4 000 ft szemben!
Ad nekik húsz százalék kedvezmény, és ezzel elis érik a kötelezõ 7 000ft- nyi fizetési kötelezettséget!
Kérdezném a T. testületi tagokat: megoldható lenne e, mondjuk a következõ testületi ülésen, a napirendi pontok elõtt,errõl egy pár szót hallatni.
Lehetne talán a jegyzõ Úr / természetesen bekapcsolt mikrofonnal!/, lehetne a Pm is, vagy bárki a képviselõk közül!
A kérdések, melyekre érdemi választ várnánk a következõk:
- kérem nevesítse meg már valaki, mely törvények legalizálják a levonások, behajtások jogszerûségét?
- miként lehet alapja a befizetésként nevesített összegeknek az el nem szállított hulladék mennyiség ellentételezése?
- milyen módon lesz legalizálva a társasházi befizetések elmaradásának intézése, kinek lesz kiküldve a végzés?
- tudva lévõ, gyakori eset, hogy a tulajdonosok közösségének alig fele fizet közösköltséget, és ebbõl van fizetve az összes tulajdonosra vetített hulladékszállítási díj!
- miként lehet az, hogy monjuk a képviselõ Úr a megüresedett családi ingatlanja után kötelezõen elõírt díjfizetés alól mentesûl, egy telefon után! Természetesen az ingatlanja mellet lévõ lakás tulajdon jogával rendelkezõ mamika, nem ismerve e " különleges" intézési módot, az üresen álló ingatlanja utáni fizetési kötelezettségnek nem téve eleget- végzést kap!
- miért az önkormányzat a kedvezményezett a nyugdílak levonása kapcsán ?
- mennyi beszedési százalék marad a hivatalnál?
- a felajánlott szoc . támogatás helyett, nem lenne egyszerûbb tisztességes elrendezése a dolognak?
- meddig gondolják a T. megszólítottak, hogy ezt legalizálni lehet települési szinten?
- tudják egymásról, hogy a képviselõ társaik nagyrésze, el sem olvasta még az új Hgt-ét?
- van fogalmuk arról, hogy a kért adatoknak miért van jelentõsége?

Mi generálja a kérdéseket :pontos kimutatás van arról, hogy mennyi volt az elszállításra került menniség városunkból, de csak a 2011
évre!

Egyszerû matematika, az egy lakósra átlagosan jutó hulladék mennyisége, a szolgáltató által közölt adatok alapján, napi 1,9 l !
Természetesen ebben lettek feltüntetve 115 közületi fogyasztó adatai is!
Kell errõl bármit is mondani?
/ Minden ezzel kapcsolatos információ a képviselõk rendelkezésére kell, hogy álljon!/

Kiváncsiak lettünk volna arra, hogy az elmúlt években- nevesítettük az évszámokat- milyen számadatok kerültek megadásra a hivatalnak?
Kötelezõ eleme a szerzõdésnek, szolgáltatói kötelem!
Nagy eltérés ebben a dologban nem lehetett, és a jegyzõ Úrnak már 2011. júliusi határozatban feladatáúl lett kiadva.
Amennyiben csak ezt az egy számot vesszük alapul, könnyû meghatározni a tényleges fizetési kötelezettséget, egy , kettõ, esetleg több tagú családok, felhasználók esetében!
Erre írta bátor Tell Vili, nem értheti a Pm Úr!
Miért - buta? Vili, ne sértegesd ezt az áldott jó embert!
Vagy érti? Akkor meg még nagyobb a baj!
Maga a tény, hogy butácska lenne, nem tudom elfogadni . Tessék csak megnézni, milyen ügyesen "helyzetbe" hozta a szûkebb környezetét, ezalatt a két év alatt, elérve azt a látszatot, hogy ennek elõmozdítását dalolva, egységesen, kéz a kézben a képviselõk tették számára lehetõvé!
Más a probléma: hazudozunk uraim, hölgyeim!

Vili visszatérve, röviden!
Közel két éve, egy Jókais öregdiák talákozón odajöttél hozzám!
Kérdezted, tényleg komolyan gondoltam e amit a "Fórumon" olvasott, miszerint, bármely ok folytán megüresedendõ képviselõi helyet, nem tölteném be?
Ki lesz a következõ, ha ez így igaz?
Mondtam a nevet, és hozzátettem- már említettem az érintett Úrnak is!
Érdekes módon, ugyan csak Te említetted,számtalan nekem címzett e-mail-ben hogy értékeled amit ez ügyben csinálok, de ez a Te,- már mint az én-egyéni - problémám!
Mag a dolog részemrõl tudomásul lett véve- csak az, hogy Te és a levelemben megszólított barátaid, mai napig nem tudom mitõl vezérelve, tûzzel vassal akadályoztátok ezt a tevékenységet
számomra felfoghatatlan!

Maga a tény, hogy azért Neked sikerült visszamásznod valamilyen formában,alapban hidegen hagy!
Nevetségesség: amennyiben ez a tisztességtelen, utólagosan hazudozással legalizált hivatali eljárással szembeni véleményformálás Neked nevetséges, az életben ne tudjál máson nevetni!

Ennek a mondani valója, ugyan az mint amikor többszáz milliós kiadásba lett verve a telepi lakosság fûtés átalakítás ügyben- páran meg radiátorokat osztogattak!

Kedves Davakis, mivel Te lettél általam megszólítva, Tõled kérek elnézést, amiért ilyen hosszú lére lett eresztve mondókám!

A napokban szeretnélek felkeresni, talán sikerült elõre lépni megint egy keveset!

T . Csomai Attila


Marton Béla 2013.03.12 09:46
Tisztelt Fórumozók!

A kért adatok megküldésére megint felvettem a kapcsolatot a szolgáltatóval.
A hátralék behajtása a hivatal törvényi kötelessége. Akkor lenne törvénytelen, ha ezt nem tette volna meg. Akiknek emiatt megélhetési gondjai keletkeztek, kérem, keressenek meg, s ha a törvény engedi, akkor többfajta támogatásban is részesülhetnek.
Azokra a hátralékokra vonatkozik a behajtás, amelyek 2013. január 1. elõtt keletkeztek.
Tisztelettel: Marton Béla

davakis 2013.03.11 16:50
T.PM úr ezen esztendõ február havának 4-ik napján közölte velem,hogy az általam kért adatokat kikérte ( mennyi kommunális hulladékot szállitott el ás helyezett el lemérten a tárolóban ) a szolgáltatótól a Vertikaltól. Ma március hava 11-ik napja van és sajnos semmi hir az adatokról,amit naprakész állapotban kellene tárolnia a szolgáltatónak és gondolom 15 nap bõven elegendõ lehetne arra,hogy az igénylõ,a város polgármestere megkapja.Ha ez nem igy van ,akkor nagy baj van az adatok tárolásában,az adatok kezelésében esetleg valami másban is amire most nem szeretnék kitérni.A város behajtással teljesiti a szolgáltató kinntlevõségét és a szolgáltató még arra sem hajlandó amit számára a törvén elõir Keményebben kellene fellépni vele szemben.

koniform 2013.03.10 20:30
Hmm.Hmm bizony a törvény nem szégyelli Magát! Behajt. Husvét böjtidõ nem eszik a gyerek, nem telik a kuka.Igyis üresek a kukák.Miután fizetünk. Akinek még van fizetése örüljön mert holnap nem lessz!! Azért egy rendõrségi nyomozást megérne a vertikál -kontra-onkormanyzat Ügylet ..Hmmm ...Hmmm Imádlak Fûzfõ!fûz 2013.03.08 16:04
Mai napon megtörténtek a szemét díj hátralékok levonása a jövedelmekbõl !
Errõl sem tudott P.mester Úr!!! Többen kérték a bírósági végzést a behajthatóságról ! Errõl sem tud P.mester Úr ? Többen kérték a paraszti nyelvre lefordított megegyezéseket szemét ügyben . Errõl sem tud ?
És arról tud , hogy családok megélhetése múlik a levonásokon ? Legalább ha mint a város a behajtató annyi emberség lett volna bennük , hogy kisebb összegekben vonatja le ( már ha van erre törvényi lehetõségük ) így húsvét elõtt!
Az elõttem szólók akik nem a díj fizetése alól (vannak kivételek)keresik a kiutat , csupán a korrektségért harcolnak.

davakis 2013.03.08 07:58
Olvasva a pro és kontra érveket hulladék ügyben talán most már tényleg itt lenne ideje annak,hogy a város vezetése kimondja és leirja,hogy mi a jelenlegi törvényes állapot.Van új törvény,nincs városi rendelet, ki hajthatja be a tartozást,ha van,hány literes kuka,mennyi az ára,hányszor hetente,kivel van szerzõdés,meddig,milyen adatok szerint áraz a Vertikal,stb...?????? Tehát kérnék egy egyszerû ,rövid és világos,parasztlogikával megalkotott leirást amibõl mindenkinek érthetõ lenne ez a "szemét probléma"

Tell Vilmos 2013.03.06 20:40
T.CS.A.!(Csomai Attila) Most már biztos vagyok benne, hogy az elmúlt önkormányzati ciklusban elkezdett "kutató,feltáró,nyomozó" szemetes munkád folytatását megakadályozta az akkor(2010)sajnos, éppen esedékes választás! A választások eredménye ugye mindenki elõtt ismert,és az Neked óriási lelki traumát okozott, amit a mai napig nem sikerült feldolgoznod,-nem kerültél be a Testületbe,- pedig mindent elkövettél annak érdekében,hogy egy szék jusson Neked is! Be kell látni rengeteget dolgoztál, kampányoltál azért, hogy ott lehess az elsõk között, és folytathasd megkezdett reményteljes munkádat. De ennek lehetõségét elvették Tõled a választók,nem kaptál elég szavazatot! De Te nem adtad fel, folytatod "szélmalom harcodat"azóta is,már-már nevetségessé téve saját magadat!A témában írt "dolgozataid" nagyon nehezen érthetõek, és a Polgármester Úrnak igaza van,ha azt kéri, konkrétan írd le mit is akarsz mondani.(Egyébként dicséretes ez az önkéntesen felvállalt harc a szembe széllel!)
Minden esetben komoly feladat végig olvasni,mit akarsz írni, és nem egyszerû dolog értelmezni azt! A helyes írásról már jobb nem is beszélni! Mielõtt ezeket a szörnyûségeket elküldenéd,-boldogítani olvasóid népes táborát-nem ártana átolvasni,kijavítani a rengeteg hibát! Ez nem számít cenzúrázásnak! Attila! Szedd össze magadat,a gondolataidat, és még ne kergess rózsa szín álmokat a következõ választásokkal kapcsolatban.Az utolsó két hozzászólásodat ezzel a megjegyzéssel zárod, kissé fenyegetõnek tûnõ kicsengéssel! Esetlegesen ha bekerülsz a Testületben kérd, hogy hozzanak létre "Szemét szállítási" Bizottságot, csak Te lehetsz az Elnöke!

Csomai Attila 2013.03.06 08:10
T Fórumozók!

Szeretnék Önökkel egy tárgyi témával kapcso-latos információt megosztani!
Levlrõl van szó, melyet február 22-én juttatam el a Pm úrnnak, az összes képviselõnek és még pár ismerõsömnek!

Amennyiben annak tartalmát megismerik, akkor válik világossá a Pm úr az napi reagálása, felém !
Imigyen szól a reagálás :
Ki kapott micsodát?
Kérlek fogalmazd meg érthetõbben mert nem értem. csak találgatok, hogy van aki nem fizette be a szemétdíjat, az kapott felszólítást?
Kérlek pontosabban fogalmazzad meg a kérdést!
Üdv: Béla

A levél
Kedves Béla!

A napokban többen megkerestek, kezükben végzéssel, melynek meghozatala az általad vezetett hivatal jogszerû mûködéséért felelõs munkatársaid nevéhez fûzõdik!
A végzés ellenönálló fellebbezési lehetõség nincs! Tárgya, jogcíme : Egyébb bevétel!

Vertikál hulladékszállítási tartozás: 2011.12.31-ig! Ma 2013. február 20-a van!
Kérdésem a következõ- mit tudsz a dologról?

Amennyiben semmit, és ez a dolog tudtod nélkül fordult elõ, mondjuk úgy mint az ominózus hivatali szervezet által folytatott munkaerõ gazdálkodási feladat ellátás, a köztisztviselõi szféra számára végrehajtott karácsonyi jutalom osztogatás, akkor tekintsed a levelem egyszerû figyelem felhívásnak. Legyen alapja a hasonló esetek kapcsán megszokásossá vált- " majd utána nézek " címû intézkedési tematikádnak!

Amennyiben hozzájárulásoddal történt, akkor sajnosmegint tennem kell egy lépéstazon mélység felé, amelyrõl oly szeretettel nyilatkoz-gatsz velem kapcsolatosan!
Mindenki elõtt ismert, miszerint a települési hulladékszállítással kapcsolatos tevékeny-ségeteknek köszönhetõen, tárgyi témában messzemenõlegesen nem beszélhetünk rende-zett állapotokról!
Tudva lévõ, hogy a gyártelepen milyen túlfizeté-sek vannak eszközõlve évek óta - segítséget igértél századszor, adatok beszerzéséta végzés megfogalmazójával együtt- tisztázandó a tényleges helyzet!
Szakértõi vizsgálat elvégzésével bíztál meg idegen céget, mondván " egy hajóban evezünk"!
Tehát fenn áll egy tisztázásra nem került állapot, ami ugye a számlázás és díjfizetés jogszerûségének, valós tartalmánakmegkérdõjelezhetõsége miatt alakult ki! Magyarul- kérdéses a fizetési kötelezettségmértéke, a kiszámlázásra került összeg jogosultsága!
Egy ilyenszámlázási metódus alapján feltüntetésre került kötelezõ ellenszolgáltatás nem teljesítése, nem jogosít fel senkit annak megfizettetésére! A tartozás valós összege nem bizonyított!

Maga a végzés jogi hivatkozásai:egyébb bevétel!

Kérem a szolgáltatás végzése kapcsán a jogviszony a szolgáltató és a felhasználó között jött létre! Felek közötti jogviszony szabályo-zása,azzal kapcsolatos véleményeltérés, szerzõ-désszegés Ptk hatáskör, az említett törvény elõírásaia mérvadóak!
Adott témában, felek közötti jogviszony megsér-tésébõl adódó nézetkülönbség, véleményeltérés tisztázásának színtere a bíróság ! !
Nem helyi adóról van szó!

A levélbõl idézve/ már mint a végzésbõl/: a fizetési felszólítás nem vezetett eredményre, ezérta tartozás beszedése érdekében, végre-
hajtást kellet indítani!
/ Érdekes módon erre vonatkozó jogi útmutatástnem mellékelt a végzés kiadója!/
Pl: az 1994.LII.TÖRV.10§ (a.b.c.) már mint, mi szükséges a végrehajtás elrendeléséhez!
a. a bíroság által kiállított végrehajtási lap
b. az olyan okirat, amelyet a bíróság végrehaj- tásii záradékkal lát el
c. a bíróság végrehajtást elrendelõ, letíltó, illetõlegátutalási végzése, továbbá közvetlen bírósági felhívást tartalmazó határozata

A végzés jogi alátámasztása során feltüntetésre került törvényi hivatkozások talán kicsit lehettek vólna bõvebbek!
Gondolok itt a hatáskört alátámasztandó 1991.évi XX. t. 140§ (2) bekezdés c. pontjára történõ hivatkozásra!
Talán ha ugyan ezen paragrafus (i.k.l.) alpontjait is felemlítette volna a végzésírója, mindjárt kiderült volna, magára nézve milyen feladatokat határoznak mega nevesített alpontok?

Kedves Béla:Vertikál tartozás 2011.dec.31-ig ! ?
Ugyan már ! Emberek!
Talán elkerülte a figyelmét aTisztelt testületnek, ma 2013 február közepe van.
Megjelent, elfogadásra került egy új Hgt.
Kaptak levelet a helyi hulladékgazdálkodási rendeletük azonnali hatályon kívül helyezésére.
/ Dr Kovács ZoltánÚrtól /
Áder János Úr/ talán ismerik?/, Lezsák Sándor Úrral egyetembenaz új Hgt kapcsána vonatkozó, eddig érvényben lévõ 2000.évi.XLIII. törvényt, november végén hatályon kívül helyezte !
A megjelentetett, érvénybe lépett új törvény azt a jogkört, hogy a helyi önkormányzat, ill. annak jegyzõje adóbehajtást hajtson végre e téma körben, nevezett hatáskörébõl kivonta- sok egyébb mással együtt.
A hatáskör ellátásávala NAF lett felhatalmazva!
Ennek tükrébena hatályon kívül helyezett törvény elõírásainak esetleges megsértése kapcsán, visszamenõlegesen meghozatalra került intézkedés enyhén szólva is kétséges!

Most már csak egy kérdést kellene tisztázni: mi vezérelte a hivatali aparátust, mi motiválta a végzés íróját, értelmi szerzõjét?
Talán a személyes erõfitoktatás, annak a sikernek, eredménynek a kisajátítása, hogy lám, így kell a "gordiuszi csomó" problémályát helyi megoldani.
Talán a megfélemlítés: majd én megmutatom... mit, kiknek? A jogszerûtlenség legalizálását, azoknak, akik adóforintjaiból van biztosítva az illetõk helyi tobzódása?

Kérem, akkor miért nem lett egyszerre, egységesen, mindenki számára, akik évek óta többszörösét fizetika tényleges igénybe vett szolgáltatásnak, és ezt már nem hajlandók vállalni- elküldve ez a végzés?
miért diszkriminálgatunk, szelektálgatunk?
Mit tehetnek most az érintettek?
Mehetnek az ügyvédekhez, külön-külön, vagy csatlakozzanak a hamarosan létrehozandó perközösségünkhöz?
Miként kapják vissza Pl a nyugdíjintézettõl, az elvett forintjaikat?
Mit tehetnek meg, még az alkalmazottaid, akikrea városvezetés jogszerû mûködésének feladata van bízva? Mennyibe kerül ez az adófizetõknek, meddig köteles azt elviselni a Testület, de elsõsorban a lakosság?
Állásfoglalásom szerint, nagyon sok embert érintõ dolgról van szó, s kérem ennek tudatában oszd meg velünk nagyra értékelt véleményedet.

Eddig a levél!
Ígérettel ellentétben, erre válasz, reagálás nem érkezett , természetesen a képviselõ uraktól, hölgyektõl sem, ennek oka e levél közzététele!
Ellenben a végzések postázása továbbra is tart!

Adlékként szeretnék a Vertikál vezérigazgatójá-nak még 2009.május. 6. kelt levelébõl idézni:
- Mivel a 2005.éviCXXXI. Törvény71§ (2) bekezdése 2005. december30-ai hatállyal módosította a Hgt-t, és a fent idézett tételt törölte a jogszabályból, és mivel helyi szintû közszolgáltatási szerzõdés nem lehet ellentétes magasabb szintû jogszabállyal, 2005. december 30-tóla települési Önkormányzatoknak nem kötelessége a behajthatatlan tartozás közszolgáltató felé történõ megtérítése.

A Hgt 26§. (1) bekezdés ezt a társaság jogaként biztosítja !
Most, hogy a testület elmaradt nyereséggént titulált összegeket folyósít a szolgáltatónak, nem értem a logikát?
A nyugdíjintézet, a nyugdíjasoktól visszatartott pénzt kinek fizeti tovább, a szolgáltatónak. a NAF-nak, a helyi önkormányzatnak , vagy kinek?
Amennyiben a helyi önkormányzatnak akkor meg az a kérdés, mennyit ntarthat meg ebbõl az adócsoport, hány százalékot? Elég lesz a karácsonyi pénzekre?

Gondom alapban a következõ:
Van egy új Hgt, nem ismerik az emberek a tartalmát, hatályon kívül van egy rendeletünk, nincsenek szerzõdéseink, nem tudni mi az alapja a következõ negyedéves fizetési kötelezettségeinknek,két szolgáltatóval kötöttünk szerzõdést/ egyikkel 2030-ig/- ami tilos, még mindig nem olvasták el egyesek az új törvényt, a jegyzönk a kormányhivatallal levekezget, vagy egyeztet, nem érkeztek meg az adatszolgáltatások a Vertikáltól- ezek meg békésen osztogatnak, tervezgetnek, szórakoznak!

Hát még a végén igazat kellene ,hogy adjak a " mi volt Zsuzsikánknak" ha nem tudnám, hogy egyik 19, a másik egy híján húsz !

T : Cs Akoniform 2013.02.23 13:50
Az elmaradt szemét díjasokra végrehajtást kért a szolgáltató a jegyzõnél . Segítség elkobozzák a kukákat.Belefulladunk a szemétbe Hmmm...

Csomai Attila 2013.02.15 12:59
T Fórumozók!
Nem tudom van e értelme továbbra is véleményt alkotni, esetlegesen megjelentetni tárgyi témában a Fórumon!
Mondom ezt azért, mert egy órával ezelõtt terjedelmes írásban fejetettem ki véleményemet a dolgok lelenlegi állásárol, kizárolag az év elején életbe lépett új Hgt rendelkezéseinek ismertetésére szorítkozva.
Nem az én dolgom lett volna, de a tudathasadás már csak ilyen kortünetekkel jár !
Mikor befejeztem, és úgymond a leírtakat szerettem volna küldeni, sajnálattal vettem észre, hogy a Fórumon nem jelent meg az írás!
Megismételni szó szerint nem tudom, nem is akarom.
Lényege:
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerzõdést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az önkormányzat köt.
/ hivatalosan általam kért felsõbb szintû állásfoglalás értelmében: a Kt feladata a közszolgáltató kiválasztása, azonban a szerzõdés az ingatlan tulajdonos és a szolgáltató között jön létre. A rendelet megalkotása, a szolgáltató kiválasztása és a szolgáltatás megkezdése után a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás az ingatlantulajdonos és a szolgáltató között zajlik./ Hgt: 33§ !

- a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
csak egy (1) hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási szerzõdést köthet. Hgt: 34§(2.)
- hulladékgazdálkodási közszerzõdés a közszolgáltatóvallegfeljebb tíz (10) évre köthetõ meg. Hgt : 340 (7.)/Konzórcium: 2030ig van ? /
- a lakosság tájékoztatása érdekében a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés közzé-
tételérõl az OHÜ a honlapján, a települési önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodik . Úgy van gondoskodva !

/ OHÜ : Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség /. Hgt : 34§ (9.)
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési
önkormányzati döntés meghozatala elõtt a nyílvánosság véleményének megismerése érdekében közmeghallgatás tartható az elkülönített gyûjtés bevezetésének kapcsán közmeghallgatást tart. Hgt :36§ (2.)
- az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgál-tatási díj megállapításáért felelõs miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint. Hgt : 38§ ( 2.)
- a közszolgáltató a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatási tevékenységérõl- ideértve bevételeit és kiadásait- éventebeszámolót készítés azt a településiönkormányzatnak, valamint az OHÜ-nek benyújtja! Ezen adatok alapján történik az ármeghatározás!

/ Ennek határideje az adott év okt. 31.-e :, mivel ez tartalmazza a következõ évi várható liter egységár számításánál a figyelembe vehetõ szállítási mennyiség adatait is./

Kérem, ennek az adatnak, információnak a megléte felõl érdeklõdünk jónéhányan!

Véleményünk- ha ez az információ, elküldésre került az OHÜ-nek, akkor annak itt is meg kell
lennie!
Amennyiben nem került elküldésre,valamelyik félhez, abban az esetben szolgáltató törvényt szegett, és azonnal kérdésessé válik a jelenlegi szerzõdés további fenntarthatóságának jogszerûsége!
Érthetõvé téve :
- a hhulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal / tov : Hivatal / javas-
latának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.A hulladékgazdálko-dási közszolgáltatási díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító rendelet mikor lép hatályba!

E rendelkezésnek visszamenõleges hatálya nem lehet.
Szeretném hozzátenni, ez az adatszolgáltatás 2004-óta kötelezõ jelleggel részét képezte a szolgáltató feladatainak! Valakinek csak számon kellett volna kérni!
Kérdés: megvannak a kért információk, vagy nincsenek?
Ezzel szemben az elmúlt bizottsági ülésen árat akar meghatározni a testület, edényzetekrõl kíván vitatkozni, kötelezõ összegû térítési díjakról polemizál stb..
Szeretném megkérdezni, nem érkezett a hivatalba véletlenül egy VE-B-004/404/2013
ügyszámú levél az elmúlt idõszakban?
Tudják, amelyben fel lettek szólítva a hulladék-gazdálkodási rendeletük, azonnali hatályon kivûl helyezésére!
Mi a pontos tartalma, mire vonatkozik,kikre tartozik ? .. stb.
Pár sorban még a törvényi szabályozásokról:
- a szolgáltató a Hivatalnak minden olyan tályékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelõkészítõi és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges! A közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidõn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Hgt. 47§(7.)

- A közszolgáltató beszámolási és könyvvezetési kötelezetségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyílvánosságra hozatalra és közzétételre a számvitelrõl szóló törvény rendelkezéseitez a törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Hgt : 50§(1.)
Ugyancsak sarkalatos, helyi szabályozásban ér-dekesen alkalmazott rendelkezés:
- az üdülõként nyílvántartott, valamint az idõlegesen használt ingatlannal rendelkezõ tulajdonosok esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan tulajdonosárameghatározott díjjal arányosan- a település és az ingatlan jellegére, valamint a használat rendszereségére és az idõlegességre tekintettel- kell megállapítani, de nem lehet kevesebb az éves díj 50%-ál!
Szeretném leszögezni ez nekem sem egyértelmû, de a jelenlegi helyi szabályozás alapban törvénysértõ!

Kérem ezen változásokról hónapok óta tudnak
képviselõink és a pm úr is!
A hulladékgazdálkodási rendeletünk hatályon kivülre helyezésének várható ténye, hónapok óta tudott dolog volt, hiszen az ezzel járó hatások kiküszöbölésén mesterkedtek a szolgáltatók a "mi" közremûködésünnkel hosz-
szú ideje!
Most hivatalosan itt maradtunk/ figyelembe véve a rendelet I.sz. mellékletének tartalmát/
a ............ban !

Nem tudjuk a tényleges árakat, hisz a Hivatal nem küldte meg, nem tudjuk az edény használat szabályait, nincsenek elõkészítve a szolgáltatói szerzõdések, fogalmunk nincs arról mire is kell szerzõdnünk, nem tudjuk mi lesz a régi és idáig felbontásra nem került szerzõdésekkel, nincs rendelkezés a szüneteltetés mikéntjére, mi képezi az éves díj összegét, ugyan is ez eleve nem lehet azonos.

Nem tudjuk ki fogja visszafizetni a lakosságnak a túlszámlázások összegét!
Ki fogja rehebilitálni a várost a több mint négyszeres túlfizetésért- szám szakilag bizonyítva van !

A pm úr még mindig szakértõ megbizatását taertja célszerûnek- csak nem tudni mit akar megszakérteni!
Talán látta valaki az utolsó bizottsági ülést !
Valaki kérdõre vonta a hivatal ma még beazonosíthatatlan tagját, tagjait, miszerint a léder kocsma szakértõi vizsgálata kapcsán produkált anyag felháborító, valóság tartalma megkérdõjelezhetõ.
Mondván az adatszolgáltatás/ pm,jegyzõ/ nem volt objektív, hiányos, csúsuuztatásokat tartal-maz, rosszindulatú, fogalmi eltéréseket tartalmaz, valótlanságoktól hemzseg ...stb- magyarul elfogadhatatlan!
Most amikor ugyan ezen szakértõ felkérése kapcsán, adatszolgáltatásra ugyan csak azok a személyek tartják magukat " alaklmasnak" akkor annak a legitimitása elfogadható lesz ?
Meg fog valaki gebedni, hogy a több száz emberért is visítson, mint a láncfûrész?
A másik vizsgálat erdményérõl már ne is ejtsünk szót!

Ettõl függetlenül, várjuk az adatokat, várunk, várunk, csak eljön a következõ választás !

T . Cs A
davakis 2013.02.15 11:24
Megnéztem a PTHB bizottság egyenes adását,fõleg a szeméttel kapcsolatos témát és a következõ megjegyzést fûzöm hozzá: a fontos válaszokat a hivatal részérõl sajnos nem hallottam,mivel a lényeges hozzászóló (a jegyzõ) mikrofonja nem volt bekapcsolva és igy csak az elnök asszony megjegyzései voltak hallhatók.Kérem ilyen kényes és lényeges témáknál vegyük már azt a fáradságot ha már van elõ közvetités legyen hallható az elhangzott vélemény,mert ez igy valós.Persze elnézést kérek arra az esetre,ha esetleg az én hallásommal van hiba.

Marton Béla 2013.02.14 22:23
Tisztelt Fórumozók!
Kedves Davakis!
A napokban beszéltem a szolgáltató képviselõjével. Az adatokat gyûjtik, s rövid idõn belül elküldik.
Kértem továbbá, hogy az adategyeztetésrõl, szerzõdéskötésrõl adjon tájékoztatást.
Ezt is hamarosan megküldi, mely a honlapon is megjelenik
Üdvözlettel: Marton Béla.

davakis 2013.02.14 13:05
T.PM úr - csak egy rövid kérdés- mikorra várható a szolgáltató ( Vertikal) adatszolgáltatása???

koniform 2013.02.06 08:45
Hmm..Az önkormányzat útján adók módjára hajtják be.Nekem már küldtek is felszólítást,pedig tulajdonos sem vagyok.Ez ám a fejetlenség.Hmm...

B.Jóska 2013.02.05 19:58
Én sem írtam alá a szerzõdésüket,mert igazságtalannak tartom.Legalább saját magam ne tegyem a fejem a hurokba.Ilyenkor milyen szankciókat tudnak alkalmazni? Szemkinyomás,nyilvános korbácsolás? Vagy hogy fognak kényszeríteni a szerzõdés aláírására? Viszont ha nincs érvényes szerzõdésünk egymással akkor számlákat sem küldhet,ugye?

Csomai Attila 2013.02.05 16:01
Megint jönnek a levelek az ügyvédi irodától!
Díj befizetés elmaradás! Hulladék ügyben!
Aki tudja, hogy szerzõdésileg mennyit kellene fizetnie, és ettõl elmaradt, nem teljesítette- kérem fizesse be!
Akiknek nem lévén szerzõdése az elmúlt nyolc évben, az meg legyen kedves mellõzni minden nemû szolgáltató felé történõ kifizetést.
A többit majd késõbb, de hamarosan!
Az adatszolgáltatással kapcsolatosan:a meglévõ
szerzõdésben ez az adatszolgáltatás kötelezõ jellegû, és nyílvános adatnak tekintendõ információ! Nyolc éve!
Én konkrétan, bízom benne, hogy 2014, júliusára rendezõdik ez a dolog, talán úgy a Tisztelt választóknak kevesebb idõ áll majd rendelkezésükre a " felejtésre" .

Cs A

Csomai Attila 2013.02.05 15:56
T. Pista bá..
Végig beszélve a történteket, már csak azt nem értem, ha megbízást kellett kiadni a "szakértõknek" mert esetlegesen valami nem stimmel nyolc éve,- miért nem kérik meg a T szolgáltatót, hogy hagyja abba a bizonytalan összegû számlák küldözgetését!

davakis 2013.02.05 11:40
T.PM úr - köszönöm,hogy elfogadta kérésemet és intézkedik az ügyben.Ezek a kért adatok sok mindenre választ adnak és az ezekbõl kiszámitott költségek pontot tehetnek egy igazi-korrekt közösségi megbeszélésen annak a vitának a lezárására ami ezen a fórumon is folyik. Tehát mindent az igazságért sértések és sértõdöttségek nélkül.

davakis 2013.02.05 11:40
T.PM úr - köszönöm,hogy elfogadta kérésemet és intézkedik az ügyben.Ezek a kért adatok sok mindenre választ adnak és az ezekbõl kiszámitott költségek pontot tehetnek egy igazi-korrekt közösségi megbeszélésen annak a vitának a lezárására ami ezen a fórumon is folyik. Tehát mindent az igazságért sértések és sértõdöttségek nélkül.

Marton Béla 2013.02.04 20:12
Tisztelt davakis!
A kért adatokat megkérem a szolgáltatótól.
Üdvözlettel: Marton Béla

davakis 2013.02.04 15:34
T.PM úr - mivel a matematikát nagyon nehéz meghazudtolni ezért kérnék egy egyszerû adatot és biztos vagyok benne,hogy ez az adat sok mindenkinek világossá teszi ezt a "szemétdij problémát" ( liter/Ft,éves mennyiség-éves dij,stb...).Tehát kérném a VERTIKAL által elszállitott lakossági kommunális hulladék mennyiségét a 2012-ik esztendõben a lerakaton lemért kocsik alapján,mivel tudomásom szerint minden egyes kocsit a lerakodás elõtt lemérnek. Vagyis kérnék egy olyan kimutatást amelyik pontosan megmutatja napi és heti lebontásban,hogy mennyi lakossági kommunális szemét került Balatonfûzförõl a lerakatba 2012-ben.

koniform 2013.01.25 08:40
Köszönöm . Tudok várni. Addigis gyüjtöm a fát!
Lóógni vagy megfagyni? Hmm..Hmmm.

fuzfo2008 2013.01.24 22:21
Koniform! bocsánat, de ismét figyelmeztetem, hogy csak óvatosan a bejegyzésekkel, mert úgy jár mint bizonyos kovácsj fórumozó társam, aki rengeteg (nem sértõ) megjegyzést és kérdést tett fel és az addigi hozzászólásokat mind törölték, kimoderálták és rendõrségi feljelentést tettek ellene. nem tudom hol tart az ügy! Lassan én is a feketelistára kerülök. De ami szívemen a számon, nekem ez a modorom!!!!. koniform, nem akarom kioktatni csak figyelmeztetem, hogy óvatosan, nehogy valami baja essék!!! ( a mai világban minden elõfordulhat)! Figyeljen, hogy napokon belül megkapom a sértõ megjegyzéseket a bejegyzéseimre én is. Nem baj " Fûzfõ én akkor is így szeretlek"!!!!!

fuzfo2008 2013.01.24 22:14
Tisztelt davakis, sértõ megjegyzést szemtõl szembe mondani ahhoz gerinc is kell ám!!! (IQ 1 bajnokunknál ez hiányzik) Minden tiszteletem Csomai úré mert kiáll egy gusztustalan ügy ellen. Változatlanul ott tartok hogy kéthetente tudom kitenni a kukás edényemet, mert akkorra gyûlik össze egy 120 literes edényzetre való kommunális hulladék!!!Fordított a helyzet dupla szállítást fizetek és fele szolgáltatást veszek igénybe!!!!

fuzfo2008 2013.01.24 22:11
Bajnok IQ 1!!! elõbb a saját szemében a gerendát és utána keresse más szemében a szálkát! Gratulálok Önnek, remek az "észjárása" csak értelmetlen!!! Erre mondják ha hallgatott volna, bölcs maradt volna!

koniform 2013.01.23 12:12
Fûzfõ,Nitrokémia,Ingyen strand ,Ócó víz ,villany,szemét,elkótyavetyéltterületek.Csáládzaklató szolgálat,foglalkoztatás,járdatakaritás,közterület.Hmmm... Hmmm

kepi 2013.01.22 22:35
T.bajnok12
Önnek szerencsére nem kell foglalkoznia a saját tudatállapotával! Azért mert nincsen.

davakis 2013.01.22 16:43
t.bajnok12 - személyes dolgokat nem a fórumon,hanem személyesen szemtõl szembe illik intézni - igy fair.

bajnok12 2013.01.22 10:56
Tisztelt Fórumozók!
Az dicséretes, hogy Csomai Attila ,,küzd" valamiért, nevezetesen a szemétdíj csökkentéséért, de talán jobb volna, ha elõször a ,,beszûkült tudatállapota" javításán dolgozna.
Egyébként szép napot!

Csomai Attila 2013.01.21 17:21
Tisztelt Fórumozók!
Szeretném közölni Önökkel, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos " beszélgetés" lebonyolódott!
Hát az idõ, nem volt rózsás, baromi nagy "ellenszélvolt". Akkora, hogy az eredeti, megjelölt helyszínen nem is sikerült beszélgetnünk, ugyanis a nagy " ellenszél" ami persze hordta a havat, a mûvelõdési központot, kulturházat három órakor bezárták!

Köszönettel tartozom a megjelenteknek, remélem hírül viszik a történteket, a hallottakat,
és remélem valami elkezdõdött!

Nem tudom van e igény és jogszabály arra vonatkozólag, hogy az ott jelen lévõk névsorát, öltzködésük adatait, hozzászolásuk, megnyilatkozásuk tartalmát rögzítõ hangfelvételeket el kell e küldeni a falu urainak, mint régen, vagy csak a következményektõl kell tartanunk?

Még egyszer. köszönöm a megjelenésüket,és várom a kért véleményeik, miellõbbi eljuttatását hozzám !
T: Cs.A.
Csomai Attila 2013.01.18 08:55
Tisztelt Fórumozók!
Hulladékszállítással kapcsolatos lakossági megbeszélés ma : 15.oo.h
Helye :Fûzfõgyártelep- kõnyvtár terem

Csomai Attila 2013.01.16 21:02
Tisztel Fórumozók!
Nem mindenkit sikerült elérnem ,szeretném közölni a héten a hulladékszállítással kapcsolatosan egy lakossági egyztetésre kerül sor.
A ponts helyét és idõpontját az érdeklõdõkkel. telefonon tudatom, kérem hívjanak!
Elérhetõségem: 06 20 577 10 81
Különös tekintettel várom a témához gyakran hozzászólók jelenkezését!


Tisztelettel . Csomai Attila

A mennyiben tényleg komolyan gondolták, hogy ez így nem mehet tovább!

fuzfo2008 2013.01.16 19:14
Kérem a kedves Fûzfõieket, hogy akiknél sok a kommunális hulladék az én 120 literes edényzetembe nyugodtan elhozhatja hogy a 7800 Ft körüli fizetett összeg alapján minden héten ki tudjam tenni a kukát, holnap szemét szállítás és negyedrészig van csak az edényzetem, ez már a sokadik alkalom hogy kéthetente tudom kitenni elszállításra! Errõl ennyit. De fizetek a semmiért!!!!

davakis 2013.01.07 15:49
T.PM úr-azt hiszem jó lenne egy igazán jól megrendezett össznépi rendezvény az idei szemétszállitással kapcsolatban ---kuka/liter,heti 1x2x???, zöldhulladék(mondjuk elõre megvásárolt emblémás zsákokban-és nem 4 heti szemétdijért),szemétszállitási dij,stb.....Kérem fejezzük be közösen azt amit nem sikerült az utolsó közmeghallgatáson,mert az minden volt csak nem kétoldalú beszélgetés,inkább a kivitelezõ részérõl egy igazi mellébeszélés.

jakus79 2012.12.28 18:26
Tisztelt Marton Béla!

Köszönöm, hogy foglalkozik ügyemmel. Polgarmesterkukacbalatonfuzfo címre elküldtem az utca nevét.

Köszönettel
Jakus Csaba

Marton Béla 2012.12.28 16:41
Tisztelt Jakus 79!
Panaszát továbbítom a cég felé hivatalból, de legalább az utca nevét árulja el, ha itt nem is, de elektromos levélben legalább.. Bár nem sok utcába kell betolatnia a kukás autónak, de pl. az Árok utcába biztosan.
Tisztelettel: Marton Béla

jakus79 2012.12.28 15:37
Ezután a szép áremelés után a következõ történt velem a héten: Szerdán kiraktam a kukát az utcára. Csütörtök délelõtt, mikor mentem boltba, a kukásautó épp tolatott be az utca elején. Mikor visszaértem a boltból, csodálkozva láttam, hogy a kuka érintetlen, de az utcában alattam lévõ szomszédét kiürítették. (a házunk elõtt állt egy autó az utcán, és az elõtt volt a kuka, tehát az utca elejérõl nem látszott). Rögtön felhívtam a Vertikált, hogy még nem járhat messze az autó, és jöjjenek vissza a szemétért, ha már egyszer ennyit fizetek érte. A hölgy azt mondta, hogy megpróbálja visszaküldeni az autót de nem ígér semmit. Mondtam neki, hogy a kuka csurig van, ezért mindenképpen vigyék el, mert nem tudom hová rakni a szemetet. Természetesen nem ért ide az autó. Pénteken délben felhívtam újra a Vertikált. Azt mondta a hölgy, hogy biztosan azért nem jött vissza az autó, mert már messze járt. (15perc alatt? Vicc!) , és hogy így csak jövõ csütörtökön fogják elvinni. Mondtam neki, hogy engem ez nem igazán érdekel, de az annál inkább, hogy hová tegyem a szemetet. De tényleg, most hová tegyem a szemetet? Ezek után még én vegyek Vertikálos kukászsákot??? Persze azt nem ajánlotta fel, hogy ad ingyen zsákot.
Azt is elmeséltem neki, hogy az utcában a sáros úton látszik a kukásautó nyoma, hogy meddig tolatott fel. Ez a pont kb 30 méterre van a házunktól. Gondolom onnan benézett az ember az utcába, és nem látta a parkoló autótól a kukát, és elkönyvelte, hogy akkor jól végezte dolgát. Azt gondolom, hogy a szolgáltatási hely a házam elõtt van, és a szolgáltatónak kötelessége feljönni odáig, még akkor is, ha esetleg nem lenne kint a kukám, mert ugye kötelezõ jelleggel KIFIZETTEM AZ ÁRÁT!!. A Vertikál így szeretne költséget megtakarítani, hogy csak benéznek az utcába? Mert ugye a szolgáltatás akkor tekinthetõ teljesítettnek, ha a szolgáltató biztosítja a lehetõséget, hogy kirakhassak szemetet, és azt el is viszik. Hát ilyen "benézéssel" kicsit sem mondható biztosítottnak. Azt gondolom, hogy az árban benne van az, hogy feltolasson az utcában VÉGIG, még akkor is, ha nincs kint kuka. Mert ugye ha nem tolat fel, akkor megint csak jogtalan haszonra tesz szert, mert üzemanyagot, és idõt takarít meg az én káromra. (És ugye jöttek azzal a szöveggel, hogy ha kisebb lenne a kuka, akkor sem lenne sokkal olcsóbb a szolgáltatás, mert a szállítási költség nem változik. Na persze.) Két dolog van, ami dühít: kétszer is szóltam nekik, de le sem tojták. Rájuk nem vonatkozik kötelezõ érvénnyel a jogszabály, csak rám, hogy fizessek? A másik, hogy nem tudom, hová rakjam a szemetet egy hétig.

Üdv
Jakus Csaba

Marton Béla 2012.12.12 14:53
Tisztelt Fórumozók!

Mivel az általunk megkeresett szervek mindegyike illetékességük hiánya miatt elzárkózott a Vertikál árképzésének felülvizsgálatától, így jegyzõ úr egy független szakértõt megbízott az elmúlt idõszak árképzésének vizsgálatára.

A vizsgálat lezártára 2013 elsõ felében kerül sor.

Tisztelettel: Marton Béla polgármester

Csomai Attila 2012.12.05 19:46
Köszönöm Pista Bá...

Talán elkezdõdött a visszaszámlálás?
Most már csak a további kérdések lereagálása
ami hátra van!
Esetleg a karácsony meghitsége hatott az érintettekre?

Kezd összeállni az anyag, amennyiben megfelelõ alapokon állónak tekintem, Te leszel az elsõk között, akit megkeresek a további megbeszélések okán!

Köszönettel . Csomai Attila

davakis 2012.12.05 17:05
Kedves Attila -most értesültem,hogy teljesült a kérés megy a fûtés a suliban és megérkeztek a vitrines szekrények is.Csak megérte pár szót szólni többünknek a jó dologért. Bizom benne a többi célunkat is elérjük (szemétdij,kuka nagyság,elszállitás,stb..)csak nem szabad abbahagyni akaratunk megvalósitását.

Csomai Attila 2012.12.04 15:53
T. Fórumozók!
Megtörtént a parlamentben, a módosított Hgt törvénybe iktatása!
Mint már közöltem, ugyan ezen fórumon, a törvény záró rendelkezései között,olvasható azon jogosultságok, feladatkörök,
hatáskörõk összessége, melyek kilettek vonva az önkormányzati feladatellátás alól.
Ezek a drága emberek,meg továbbra is osztják az észt!
Nem lenne célszerübb egy átfogó tályékoztatást adni,minden felhasználó számára?
Szeretnénk példáúl megtudni, milyen árkalkulációt nyújtott be a szolgáltató a 2013-as évre.
Miként képzett egységárat, milyen adatok felhasználásával?
Milyen ráfordítási költségnemek figyelembe vételével állapított meg alapdíjat?
Szeretnénk látni a jegyzõnk által elõterjesztésre kerülõ várható szolgáltatási díjak indoklását!
Szeretnénk tudni, el lett e küldve a megfelelõ felügyeleti szerveknek a kihírdetés elõtti kötelezõ állásfoglalás kérõ levál!

Szeretnénk tudni, hogy a 2004-óta bizonyított túlfizetések visszaszolgáltatásának intézése milyen stádiumban tart?

Szeretnénk látni a szolgáltatás szüneteltetésének kérését lehetõvé tevõ formanyomtatvány minta példányát!

Most már egészséges mindenki- szeretnénk a gyártelepi városrészben történõ tárgyi témakörben összehívásra kerülendõ közmeghallgatás pontos idejének kihírdetését!

Amennyiben 2013. január elsejétõ lezen feladatkör ellátástól, esetlegesen mentesül a tisztes városvezetés, akkor az lenne a kérdés, mikorra várható a hivatal részérõl egy egységes a felhasználók jogait figyelembe vevõ, érdekképviseleti tevékenység megkezdése-
****MODERÁLVA****

/ Könyörgöm, ne hogy a pitypang felelõsökre legyen bízva!

Más téma: kedves Davakis/ Pista bácsi/ tegnap lent voltam a Jókai iskolában, sokak õszinte örömére és sajnos azonosúlni kellett a helyiségekben tapasztalható 5C- fokos trópusi körülményekkel!
Gondolom a "Léder kocsmában ennél kellemesebb a klíma ".
Már csak azért bátorkodtam tudomásodra hozni, mert hallomásból tudom- aminek nem igen szoktam felülni-hogy hivatalos helyen veled azt közölték a temperáló fütés folyamatosan biztosításra került.
Szeretném tudatni-nem került!
A rendszerben a nyomás a kötelezõ mérték alatt van, ami ugye azt jelenti a hõleadó közeg/ víz ? ? / talán nem elégsges mennyiségben tartozkodik a hálózatban!
A gázvezeték záró szerelvény visszintes állapotban található, s érzésem szerint önerõbõl a gáz nem fogja tudni megkerülni a záró szerelvényt!
E jelentéktelen apróság talán arra is utalhat, hogy a rendszer esetlegesen tartalmazhat némi nemû oda nem illõ levegõt is!

Na most, ezek szerint a feladat melyet meg kellene oldani, nem egy emberes lehet!
De talán nem is nyolc!
Amirõl beszélek az dec 3-i adat, amennyiben változás állt be, valamely égi csoda folytán akkor kérem az írás ezen részét nem komolyan venni!
Amennyiben még fennállnak az észrevétekezett anomáliák, akkor a kérdés a következõ: miként lesz szombatra/ dec. 08./ megfelelõ feltétel biztosítva a már jó elõre mindenki által tudott, beharangozott rendezvény megtartássára?

Hiszen mindenki ezen dolgozik a vezetõink közûl, nem ?

Vagy egy oklevél lengetésével meleget lehet csinálni?

T : Cs A

   Elõzõ oldal Elõzõ oldal 	Oldal: 	Következõ oldal Következõ oldal   

Vissza Vissza a témákhoz
	
© Balatonfûzfõ Önkormányzata 	Oldaltérkép | Az oldalt a Kedvencek közé | Webmaster
	
Magyar 	Deutsch 	English
Akadálymentes verzió
Testületi ülések közvetítése
	Fórum 	

	Galéria és képeslap 	

Polgármesteri Hivatal elérhetõségei
Mi lesz Ön szerint a 2013-as év legtöbbeket foglalkoztató eseménye?
	Az áremelkedések
	Az önkormányzatok helyzete
	A járások, iskolák mûködése
MyStat - Az ingyenes webstatisztika
Öböl TV
Sal-X Kft.
Projektek
KeletBalaton
KeletBalaton
	

----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages=/3

davakis 2012.11.27 13:01
Szerzõdés de mire???? Most volt nálam a Vertikal képviselõje,hogy szerzõdést kössön a szemét elszállitására ( velem mint magánszeméllyel-nem társasház). Nem kötöttem szerzõdést,mivel tudtommal még tárgyalásban van az Önkormányzat a Vertikállal a jövõ évi dijakrol,a kuka nagyságáról és a heti XXX szállitásról.Tehát-minek alapján kötnék meg velem a szerzõdést????Várom az illetékesek útmutatóját,hogy mint polgárnak hivatalból.... mi a mennyi .......

fuzfo2008 2012.11.19 11:17
Még egy gondolat : érdekes módon az EON-al, a PR TELEKOMMAL, a DRV-vel semmilyen problémám nincs! érvényes szerzõdésünk van egymással, õk szolgáltatnak én igénybe veszem a szolgáltatásukat és olyan mértékben fizetek amilyen mértékben igénybe veszem a szolgáltatást!!! Az EON havonta , naponta a rendelkezésemre áll de csak annyit fizetek ahány KWh fogyasztottam el!!! Nem a dupláját számlázzák ki, amit és amikor nem fogyasztok villamos energiát azért nem kell fizetnem! Hát "szemét" ügy ez a "szemét" ügy!!!! Nos legfeljebb kovácsj fórumozó társammal megyek én is a rendõrségi kihallgatásra!!! Idõutazás ez, az 1950-es éveket írjuk újra????

fuzfo2008 2012.11.19 10:59
Attila!
Igen a Társulati elnök úr is jelen volt,és többször hangsúlyozta, hogy ez nem az õ feladata. Valójában Õ többet beszélt mint a hozzászólók, mindenre Õ adott magyarázatot de pontosan olyan formában, mint amikor a jobb fülem viszket és a bal kezemmel akarom megvakarni!! Az illetékes, a szolgáltató vezetõje meg csak a levegõ után kapkodott. Leírtam kis híján botrányba fulladt az egész fórum, mert egy 7 tagú (asztal mögött ülõ) stábot abszolút nem érdekelte a kérdések sokasága!!! Miért is érdekelte volna Õket???? Végig az volt az érzésem. lakosok mondjátok csak úgyis az lesz amit "mi akarunk"( ezt így finoman kellett leírni, mert ha nem akkor megint jönne a CENZÚRA, MODERÁLÁS és végül a teljes BEJEGYZÉSEK TÖRLÉSE, és a végsõ döfés a rendõrségi feljelentés!!! Nagyon jó közmondásaink vannak . " mond meg az igazat és betörik a fejed!!!!!" Ez most ismét beigazolódott! Ahogy én látom itt sohasem lesz béke az olajfák alatt!! Egy a lényeg FIZETNI, FIZETNI és FIZETNI......De ez a béka amit a torkomon akarnak lenyomni túl nagy!!! Nem megy le mert belefulladok!!! üdvözlet mindenkinek!! Hajrá Fûzfõ így jutunk a csúcsra!!!!

Csomai Attila 2012.11.18 21:43
Tisztelt Fórumozók!

Gondolom, mindenki aki részt vett a múlt csütörtöki lakossági közmeghallgatáson" hulladék" ügyben- komoly élménnyel, életreszóló élménnyel gazdagodott.
Sajnálatos dolog, hogy a szolgáltatást igénybe vévõk, alig egy százaléka volt jelen.
Természetesen ezeknek a fele is a városvezetõk, a hivatali dolgozók, a "FÜGGETLEN " média és lassan már minósíthetetlen szemetesek képviselõibõl tevõdött ki!
Ígértek ide Vertikalos vezérigazgatót, de csak ****MODERÁLVA**** futotta.
ígértek Társulási elnököt, aki itt volt ... hm ?

Olvasva a másnapi megyei sajtóórgánumot, nézve az Öböl televízió összefoglalóját, bizton merem prognosztizálni a december havi fûzfõi újság, minden bizonnyal hitelt érdemlõ állásfoglalását.
Hát , igen!
Mitól lenne más a média, mint a megbízói?
Mert ugye kérem az utólsó szó joga, egyszerû földi halandót, nem illet meg.

A Napló képviseletében jelen lévõ "aranytóllú" már a közmeghallgatás negyedrészénél elsomfordált. Õ már pár szóból, információból, tud olyan kerek , a város vezetésnek teljessen megfelelõ, frappáns cikkecskét írni, melyet utólag megkérdõjelezni nem lehet.
Szellemesen, cinikusan, mint ahogyan a meghallgatás napján megjelent " gondolat" ébresztõjében tette.
Képzeljék el, ha egyszer le merne írni jogi szabályozásokat, ha tisztában lenne mondjuk a költségelemzés, költség meghatározás alapvetõ kritériumaival.
Vagy esetlegesen tisztában van, csak nem akar a gazdái morális szintjénél magasabban repkedni!

Öböl Tv: fél órával a kezdés után össze voltak csomagolva., majd megint kicsomagoltak, azután ez ismétlõdött többször.
A lakosok véleménye mindíg alámagyarázó szöveg miatt volt érthetetlen, és a tényleges problémákat felvetõ hallgatók hozzászólásai be sem kerûlhettek az anyagba.
Anyagba?-ez az volt?
Igen, egy évek óta megszokott elvárt anyag!
Helyi újság? Ugyan már!

Talán akik ott voltak, nekik egyértelmû volt, az általam megfogalmazott mondandó.

Bizonyítottá tehettem, hogy egy ránk nézve kb húsz millió ft-os kötelezettség, a helyi vezetõink jóvoltából közel hetven millió ft-os teherré vált.

Világossá lett téve a diszkriminatív megkülönböztetés, a jogosulatlan, nem teljesített szolgáltatásért behajtott ellenszolgáltatás, az el nem szállított hulladék megfizettetése, a meg nem kötött szerzõdések okán tíz éve eszközölt túl számlázás és talán a legszomorúbb- a város vezetõi részérõl e tevékenység folymatos legalizálása!

Hallotta valaki, hogy megcáfolásra került?

Látta valaki, hogy a jegyzõnk majd ki esik a padból, hogy reflektáljon rá?
Le kellett fogni valamelyik képviselõnket, mert megértve az általam elmondottakat, neki akart ugrani a szolgáltatónak?

Le lett vezetve egy nép butítás,elõre eltervezve,
le adminisztrálva.
Hang felvétel- tényleg, el is szeretném kérni, legyen mivel alátámasztani a kormánybiztos asszonynak szánt elmondandóimat!
Milyen érdekes:
Le vittük a faluba, ne hogy több száz, gyártelepi ****MODERÁLVA**** .
Nem jött el az akinek nem kellett, mert mi lett volna, ha az is kiderül, rá kérdeznek- ki tehet a jelenlegi állapotok kialakulásáról ?
Ki mit írt alá, mikor , milyen indokkal, meggyõzõdéssel, és ki akarja ennek ódiumát vállalni?
Megint egy közmeghallgatás, ahol az erdmény, már mint amirõl meg " kellett" hallgatni a közt, régen ismert volt.
Mint ahogyan az álvizsgálatoknál, ál átvilágosításoknál... stb!

Amikor arról beszéltem, hogy ha mi magunk nem rendezzük el ezt a kérdést, ez a garnitúra nem hogy nem fogja, de mint láthatták nem is akarja.

Bízom benne, e téma kapcsán leszünk még sokkal, de sokkal többen egy normális közmeghallgatás esetében!

T : Cs A
fuzfo2008 2012.11.17 19:08
És a szemét probléma, még mindig sok ember szemét szúrja!

fuzfo2008 2012.11.17 18:55
Nekem is eszembe jutott még egy gondolat: még pedig a szelektív hulladék gyûjtéssel kapcsolatosan. Kb. 3 éve elkészült az Árpád utca és a Gyári utca keresztezõdésében kialakított szelektív hulladék tároló hely. Azóta üresen áll. Igaz a városnak nem került egy fillérjébe sem, de hogy ki volt az az engedélyezõ, hogy egy nagy forgalmú út keresztezõdésben a kanyarban került megépítésre, az rejtély és valószínû az is marad. A közlekedési szabályok szerint enyhén szólva " helytelen, logikátlan és a Kresz-ben elõírtaknak nem felel meg!!!! Kanyarban megállni "illetlenség"!
Hiába volt minden valami mégis bûzlik Dániában, de ha nem Dániában Fûzfõn biztosan, és a felháborodás nem csitult, a megrendezett lakossági fórum alkalmával sem. Valami nagyon nincs rendben!!!!!!!


jakus79 2012.11.17 18:51
És gondolom ezután az eredményes lakossági fórum után, ahol "minden tisztázásra került", meg fogják szavazni 2013-ra a 35000Ft-os díjat.
Kíváncsi vagyok, mikor találják ki, hogy: hûha, 35000Ft? de ez csak heti egyszeri szállítás. Legyen inkább heti kétszeri 70000Ft-ért. Mennyivel több lenne a haszon!?

Üdv
Jakus Csaba

jakus79 2012.11.17 18:43
Csak magamat tudom idézni: A lényeg hogy fizessek. Annyit, amennyit õk kitaláltak. Mert nekik kell a haszon, amit beterveztek maguknak.

Üdv
Jakus Csaba

davakis 2012.11.17 08:25
Csak egy apró megjegyzés-amit a Vertikal képviselõje produkált a meghallgatáson az minden volt csak nem egy felelõs, vállalat vezetõjéhez mérhetõ hozzáállás.A feltett kérdésekre kitérõ,nem pontos,nem szakmai és ráadásul arogáns válaszokat adott.Ha valaki ilyen fórumra jön akkor minimum az,hogy az alap adatokból felkészül mivel a kérdések várhatóak voltak.Az egész úgy nézet ki,hogy Ti csak kérdezzetek nekem meg úgyis igazam van.Én vagyok a szolgáltató Ti csak fizessetek,ha kell a semmiért is.

fuzfo2008 2012.11.16 21:08
Tisztelt Fórumozók
Jelen voltam a november 15-i szemétszállítási lakossági fórumon, csak azt nem tudom, hogy miért töltöttem el az életembõl 3 órát értelmetlen magyarázatok meghallgatására.Sajnálattal hallgattam a Vertikál vezetõjét aki arról tett tanú bizonyságot, hogy halvány lila gõze sincs arról, hogy a III. negyedévi számlát 9800 Ft befizetését egy számlán kaptam meg, ( nem havi bontásban) és azt is kétségbe vonta hogy a IV. negyedévi számla szintén egy összegû 7864 Ft. Kérdés a III. n. év kétszeri ürítési díja 9800 Ft akkor a IV. n. évi heti egyszeri ürítés vajon mitõl 7864 Ft. Szerintem erre még a Jó Isten sem tud választ adni. Egyébként a korrekt, értelmezhetõ válaszok hiányából adódóan nem sok hiányzott ahhoz, hogy totális botrányba fulladjon ez a lakossági fórum. (sajnálatos eset, hogy felkészületlen vezetõk csak hímeztek-hámoztak, a konkrét választ pedig kerülgették, mint macska a forró kását) A lényeg nem lettem kiokosítva, nem lettem tájékozottabb e témában és meggyõzni sem tudtak az árakat illetõen!!!
A másik dolog ami hihetetlenül mellbe vágott, hogy e témával kapcsolatos elõzõ hozzászólások ****MODERÁLVA****CENZÚRÁZVA **** ÉS TÖRLÉSRE KERÜLTEK A FÓRUMON. Megdöbbentett az a tény is, hogy bizonyos kovacsj ellen rendõrségi feljelentést tesznek, emlékezeteim szerint semminemû személyiségi jogokat nem sértett meg a bejegyzéseiben, 4-szer tette fel illedelmesen a kérdéseit nem említve neveket, hogy ki válaszoljon. Beleborzongok, hogy egy demokráciában a személyes szólás szabadság és vélemény nyilvánítás megbukni látszik!!!!, 2012-ben!!!!!!!, a rendszerváltás után 22 évvel. KÉRDÉSEM: ezen bejegyzésem alapján engem is kimoderálnak és feljelentenek a rendõrségen? (Akkor) elhagyom a várost és itt hagyom mit Fûzfõ adhatott volna! No, Not, Nein, Non Nem a CENZÚRÁRA, és a szabad szólás szabadság, valamint vélemény nyilvánítás korlátozására!!!!
Mélységes tiszteletem (kivétel nélkül) minden fûzfõi lakosnak!

jakus79 2012.11.15 10:04
Érdekes ez a 13.-i tervezet, ami olvasható a honlapon. Mi a fenének mérték fel az igényemet, ha késõbb köteleznek a 120l-es kuka igénybevételére, kifizetésére. Nekem ebbõl az jön le, hogy hiába válogatom én szét a papírt, mûanyagot, komposztálhatót, a maradék kb heti 60l szemetem után csak ki kell fizetnem plusz 60l árát sarcként. Csak azért mert van 2 gyerekem (akiket mellesleg arra szeretnék nevelni, hogy nem dobunk mindent gondolkodás nélkül a kommunális hulladékba.) A lényeg az lett volna, hogy választani lehessen. De ezek szerint nem ez volt a lényeg. A lényeg az hogy kifizessek 35000 forintot évente. Mindegy hogy heti egy vagy két ürítés van. Mindegy hogy telerakom-e a kukát vagy csak félig. A lényeg hogy fizessek. Annyit, amennyit õk kitaláltak.
De majd szerzek hetente +60 liter szemetet valahonnan, hogy 100%-osan igénybe tudjam venni ezt a nagyszerû, kedvezõ áru, ügyfélbarát, és nem utolsósorban kötelezõ szolgáltatást.
Sajnos ez az út nem a jövõbe vezet, hanem visszafelé.

Üdv
Jakus Csaba

fûz 2012.11.14 18:51
Jellemzõ !! Holnapi napra írja ki a lakossági fórumot a t.testület! Szerintem holnap reggel kellett volna meghirdetni ! Ja ! és akinek nincs net szolgáltatás az honnan a fenébõl tudja ? És miért nem Fûzfõgyártelepen amikor a gyártelepiek indították el a lavinát ! Ismét korrekt volt a T.ház! Ugye?

davakis 2012.11.13 18:25
T.polgármester úr- talán még most is ideje lenne a közmeghallgatásra felhivni a polgárok figyelmét az Öböl tv-én keresztül,meghivók terjesztésével a lakosság részére modjuk a közmunkások segitségével.Ez a téma megérdemel egy igen komoly nyilvánosságot,hiszen nemcsak mindnyájunk pénztárcájáról van szó,hanem elkezdõdhet egy hosszû ideje tartó vita lezárásának kezdete is.

Csomai Attila 2012.11.12 19:19
Tisztelt " Fórumozók" !

****A hozzászólás többi része -a moderálási elvek 15-ös pontjának megsértése miatt- törölve lett!****

Csomai Attila 2012.11.12 18:01
Uraim,Hhölgyeim Tisztelt " Fórumozók " !

Beindult a gépezet!

Tehát egy- két nappal, egy esetleges döntõ fontosságú határozat meghozatala elõtt, melynek erdménye akár hosszútávra megtámadhatatlanul bebetonozandóvá tesz, legatimizál, tárgyi témával kapcsolatos állásfoglalásokat- nagyjaink beszélni akarnak velünk.

Más kérdés, hogy mirõl?
Való igaz, az alapvetõ elszámolási problémák a gyártelepi városrészen tettenérhetõk, és ezzel szemben a meghallgatás le lett irányítva Fõzfõfûrdõre. Nem gond, hiszem, nem is lehet tudatos.
Ugyanis ha holnap /kedd 2011.11.13./ a tervezett" nevesíthetetlen" bizottság ülésén e téma nem kerül levételre a napirendi pontok közül, felmerül a kérdés/ kb századik/
hogy az általuk elfogadásra javasolt rendelet módosítás elfogadása esetén, mi az értelme a közmaghallgatásnak?
Más kérdés: mennyi idõbe kerülhetett az érintett észosztók egybe verbuválása- igen fontos emberekrõl lévén szó- és miért nem tudta a már nevesített bizottság megvárni e meghallgatás eredményét?
Tehát a meghívott igen híres hozzáértõk, alapban hivatkozhatnak/ ahogyan évek óta teszik/ az önkormányzati állásfoglalásra!
Itt már csak másodlagos kérdés, hogy a meghírdetés miért ma került kiadásra, alátámasztandó az elõttem bejegyzést tevõ Fórumozó kérdését.
Mi a fontos- mikor ér rá a pár félre magyarázó, vagy esetleg mikor szólíthatom meg a legnagyobb mértékben az " engem" helyzetbe hozókat?
Erre mondottam vala- szánalmas!

Jelentsetek fel az anomim ismerõsömmel egyetemben, kívánom minél hosszabb ideig húzódjon a dolog, egy valami miatt- minél rövidebb legyen az idõ a tényleges hivatalos állásfoglalás és a választások között.
Talán nem marad eredménytelen annak a megismerése, ki mit tett ebben a kérdésben, milyen állásfoglalást képviselt függetlenül attól, hogy e ciklus képviselõje, polgármestere, vagy az elõzõké.
Maga a tény - meggyõzõdésem- messze túl fog mutatni e témakörön.
Rá kellene ébresztenünk- egyetemlegesen- minden saját magát sem vállaló közszereplõt,
nem tudja ez a település túlélni mégegyszer az elmúlt harminc-negyven év általuk megtestesített néphülyítést, elviselni visszavonhatatlan , visszafordíthatatlan következmények nélkül.

Végeredmény: ****MODERÁLVA**** legitimalizáltá fog válni a hivatali állásfoglalás!
Régen nem a hulladékról szól ez a történet!
Tessenek elképzelni mit veszíthetnek a fõszereplõk , és mit mi?
Más témakörben képvielt állásfoglalásaikat, már eleve nem akarom páhuzamba állítani jelenlegi
döntés mechanizmusukkal!
Kérem- nyugodtan adják tovább, a felelósség nem lesz egyetemleges!
Cs. A .

kovacsj 2012.11.12 17:25
Ja! És még egy roppant érdekes dolog,amit csak most vettem észre.Ezt a témát 2012.11.10-én indítottam és a bejegyzésem elé visszadátumozva rendõrségi feljelentéssel fenyegetnek rágalmazás miatt(2012.11.06-i dátummal),tehát elõbb fenyegetnek,mint ahogy a téma elindult.
Kérem szíveskedjenek nyilvánossá tenni,hogy mivel rágalmaztam meg bárkit is(csak nem azzal,hogy cenzúrával vádoltam meg Önöket,miután érthetetlen módon válasz helyett egy teljes témát töröltek sok hozzászólással a Fórumból.Hát ez nem cenzúra?).Érdeklõdéssel várom a feljelentésüket,de feltett kérdéseimre a válaszukat is vártam volna.
Miután egyértelmû számomra,hogy Önök nem tudnak vagy nem akarnak válaszolni kérdéseimre,viszont egy teljesen közérdekû témában feltett érdeklõdõ kérdésemre feljelentéssel fenyegetnek,részemrõl a témát e Fórum keretein belül lezártnak tekintem és jogi úton keresem a válaszuk kikényszerítését.

kovacsj 2012.11.12 17:01
Egy újabb fondorlatos intézkedés a szemétszállítással kapcsolatban!Egy lakossági fõrumot meghirdetnek 2012.november 12-én november 15-ére!!!! 3 nappal az aktuális fórum megrendezése elõtt!!!!!
NYILVÁNVALÓ A CÉL!Nehogy tömegesen ott tudjanak lenni az emberek és gondolom,hogy ezt csak interneten lehet olvasni,mert 3 nap alatt biztosan nem jut el az internetet nem használó emberekhez(a többséghez). Én sem tudok ott lenni,ugyanis a megrendezés idejében dolgozom és 3 nap alatt nem tudom átrendezni a munkaidõmet.
Egyre felháborítóbb ami ebben a városban(?) történik!!!

Csomai Attila 2012.11.12 10:25
T. FÓRUMOZÓK!
Szeretném tudatni, hogy elkészûltek az aláírásgyûjtõ ívek, és a lakossági kezdeményezést indokló levél.
Mikor az utolsó bejegyzésem alkalmával igéretet tettem, miszerint cáfolni fogom az önkormányzat jeles képviselõi által kibocsátot levelet, még nem gondoltam volna, hogy egyszer, ezen a településen visszza fognak térni a " régi szép idõk" !
Mondhatnám azt is, nem visszatértek ha nem el sem multak!
Cenzúrázik a .....Moderálva........... !
Nem egyedül, ha nem minden lehetséges eszkõzzel/ média,testület, jegyzõ - talán még a takarító nõ is!
Mindig is híres volt ez a helyi közeg arról, miként lehet embereket ellehetetleniteni, tönkretenni, korrumpálni, szemelõtt tartva/ mindenek elõtt/ a saját fedhetetlenséget, a magam törvényen kívüliségét.

Amennyiben ez a csacska apróság valakinek az egyszerû halandók közûl nem tetszik, arra ráugrunk mint a farkasok.
Lehet itt olyan, mintha érdemi viták, nézetkülönbségek lennének a kicsinyes vezetõink között, de ha a banda becsületét kérdõjelezi mehg valaki- azonnal szent a béke és máris egy emberként próbálják eltaposni az illetõt, illetõket. Sajátos jellemzõje egyes népcsoportoknak.
Maga a kiadott iromány, gusztustalan, mint a keddi hulladékrendelet tervezet- egyik következik a másikból.
Megismételni tudom kérdéseimet.
- miért nem tartunk közmeghallgatás egy ilyen döntés meghozatala elõtt ?
- jegyzõ ... egy törvény nem törvény, ugye ?
-milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy egységes, diszkriminatív megkülönböztetés nélküli elszámolás legyen ,
- ki szabályozhatja az edényméret megváltoztatását?
- miért 520ft 2x 60l hulladék ára, amikor a százhúsz literé más esetben 340 ft ?
- mi az a beláthatatlan következmény a konzorciumos szerzõdés felbontása esetém ami az önkormányzatot terheli?
Mutassuk már meg ezen szerzõdés vonatkozó pontjait!
- miért hazudjuk azt, hogy nincs információnk a településrõl elszállított elõzõ évi mennyiségrõl?
- gondolom a 2013 évre vonatkozó liter egységár kalkuláció már a hivatal rendelkezésére ár- láthatóvá lehetne tenni?
- miért kell az elszállításra kerülõ hatmillió liternyi hulladék helyett 21 milliót kifizetnünk?
Mindenki elõtt ismert miszerint az új Hulladékgazdálkodási törvény 2013 jan. 1 - tõl életbe lép.
Maga a tény az egész város vezetés elõtt ismert volt, hiszen a tervezet 2011. oktoberi.
A lényege, szinte minden jogosítvány kikerül a jegyzõ és a testület hatáskörébõl. Hála isten!
Gondolok itt a szerzõdéskötésre, ármeghatározásra, rendelet alkotásra, ellenõrzésre, hátralék behajtásra stb..
Ez megint kérdéseket generál.
- tudva lévõ, hogy ezen feladat/ hulladék kezelés/ ellátást állami cég végezheti ill. olyan vállalkozás amely 51 %-ban önkormányzati tulajdonban van. Megtudná valaki mondani mikor alakult a Balkom nevû cég, és mit keres benne a Vertikal és a Veszprémi közüzemi Zrt aki mellesleg a Konzórcium vezetõ cége?
-ugyan csak kérdés. miért kellett gyorsan az állam helyet/ esetleg minisztérium/ aláírogatni az új szerzõdéseket, díjakat megállapítani, redeleteket alkotni a felhasználás módjáról?
- mikor kerül végre tisztázásra mennyivel is fizettek többet több százan ezért a szolgáltatásért nyolc éven keresztûl?
- kérem ne vádoljanak részrehajléással ez nem csak a gyártelepi felhasználókra vonatkozik.
- ha rendelet nem volt esetlegesen egyértelmû, talán a százszori jelzés kapcsán - ami erre vonatkozot- csak lépni kellet vólna valamit, nem?
- amikor a polgármesterünk arról papolt, hogy nem tudni ki követett el hibát a rossz szerzõdéskötések kapcsán, azt gondolom azt vízionálta számunkra, hogy egy két év múlva ugyan úgy nem fogjuk tudni ki mit ... el a mai napon!
Ez egy ólcsó játék,****MODERÁLVA****
- szerzõdés kötés- nem kell, a törvények szerint- félreinformálás urak- hölgyek- ezerszer le lett vezetve. Valakik fenyegetõztek, okoskodtak és ma amikor bizonyítottá vált, hogy soha nem volt alapja a 240l heti fizetésnek sunnyognak.
Ugyan úgy ahogyan a kétszer hatvan liter kifizettetésénél- hisz hatvan literes edény ninsc is a gyártelepen.
Na kérem mondja már meg valaki, ki kinek tartozik mennyivel?
-Miért kellett 3,5 milliót adni aVertikalnak, milyen haszon maradt el? Milyen haszon amikorelvisznek hetven milliót / ft/ egy évben és az általuk megadott adatok kapcsán prognosztizált 6 millió liter ára max. 20 millió forint.
Uraim, hölgyeim ezen dolgok azok ami miatt nem hajlandóak az emberek közé kijõnni tisztelt általunk választott, hatalom gyakorlással megbízott emberek.
Nem lehet mit mondani arra, hogy a mi jogosultságunk az, hogy egy nekünk nyújtott szolgáltatásért egyenértékû ellenszolgáltatást eszközöljünk-alapvetõ jogunk.
Természetesen Kérdés lehet még ez kapcsán az is, hogy az el nem végzett szolgáltatásért, miért jár ellenszolgáltatás?
Le van írva az oktató levélben csaknem igaz, hogy mennyire, nem alátámasztandó-, a szolgáltató képviselõje egy errõl folyó bizottsági ülés során kijelentette: nem mi kértük !

Micsoda, tetszenek érteni , nem a szolgáltató kapaszkodik ezért a pénzétr ha nem a rendeletet elõkészítõ jogi aparátus ajánlja fel.
Hozzáértõ meg megszavazza!

Talán írtam már valahol/ bocsánat, elfelejtettem,
még a cenzúrázás elõtt/ ahús bolt esetét- mivel van és a rendelkezésemre áll, adjunk nekik havi kétezret.
Más az alapdíj- de annak meg a számolási metodikálya olyan amilyen, esetünkben.

Szeretném elmondani jelen bejegyzés nem az igért cáfolata a városi magyarázó levélnek, csak gondolat ébresztõ.

Vissza kanyarodva eredeti mondandómhoz, mielõtt az aláírás gyûjtõ levél közkézre kerûlne, szeretném kérni azon polgártársaim megkeresését, akik segítségüket felajánlják! Kérem jelezzék felém, és egy elõzetes megbeszélés során pontosíthatnánk, mirõl is szóljon ez a kezdeményezés, és milyen általam, általunk fel nem tárt anomáliák kapcsán kell érdemben választ várni tisztelt honatyáink, hoanyáink részérõl.

Természetesen kinyomtatom jelen levelemet, remélem megtudom elõzni a cenzórt!

Rendelet tervezet: amennyiben valakinek tertozása van, tessék megmondani mibõl adódik?
Nem volt hajlandó fizetni azt amit nem is vett igénybe, vagy eleve nem fizetett oylan mértékben amint azt az általa kötött szerzõdésben rögzítésre került?
Egy két személyes háztartásbana a hatvan liter heti felhasználást takar, megszorozva a jegyzõ által elfogadásra került/ lakossággal és hivatalos szervezetekkel egyeztetett/ liter egységárral !
Amennyiben más az elszámolás alapja, az már nem az egytényezõs díj kalkuláció.

Mi möze a fizetésnek és nem fizetésnek a majdani árakhoz?

Nem érez felelõsséget senki a hivatalban a dolgok ilyetén alakulása miatt?

Bár most, hogy állam bácsi megsegít, a hitelpénz elherdálása miatti agónián túlléphetünk, és lehet tervezni a terülj- merülj
mértékét, hisz mindenki egyformán jól dolgozott!,
Nem sok energia maradhat egy ilyen kicsinyes probléma megoldására mint a hulladékszállítás!

Cs.A .
davakis 2012.11.11 08:52
A Hirlapban volt egy külön melléklet a szemétdijjal kapcsolatban.Ez az infó nem a "sima" polgárnak készült,hanem jogban jártas polgároknak.Tele van paragrafusokkal,de hiányzik belõle az egyszerû magyarázat és konkrét válasz azokra a kérdésekre amiket sokan feltettünk a Fórum oldalán.és sokunkat érdekel.Tehát ideje lenne egyszerûen a " parasztlogika " elvén válaszolni a feltett kérdésekre és végre sértõdöttség nélkül rendezni ezt a kényes témát.

jakus79 2012.11.10 21:57
Tisztelt Kovacsj!

Az elsõ kérdésére szerintem megtaláltam a választ az október 27.-i bejegyzésben az aktuális hírek között:
" A díj meghatározásának alapját képezõ ezen feltételek vizsgálatához a közszolgáltató a törvényben rögzített kötelezettségeként részletes költségelemzést, a díjrendelet 5. §-a szerint pedig díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a szolgáltató megküldi az önkormányzatnak az alkalmazandó díj meghatározásával együtt, amit az önkormányzat a helyi rendeletben fogad el és vezet be a törvény alapján."
Szóval kell lennie költségkimutatásnak. Az már egy más kérdés, hogy ez nyilvános-e, és ha igen akkor miért nem adják közre. De ha nem nyilvános, akkor ezt közölhetné valaki.
Érdekes, hogy abban a 27.-i hírben le van írva, hogy a díjak alapjául ez a költségkimutatás szolgál. És késõbb leírja, hogy nem a Vertikál, hanem a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által megállapított díjat kell fizetni. (valószínûleg ez okozta az árnövekedést) Akkor ez a két dolog ellentmond egymásnak, mert nem a jelenleg szolgáltató cég kalkulációja (és valós költségei) alapján kell a díjat fizetni, hanem egy jövõbeni után. Az én értelmezésem szerint ez okozta a díjnövekedést (valaki javítson ki, ha nem jól gondolom), de akkor ez a megnövelt díj lefedi a Vertikál költségeit és a maradék 40% emelés pedig... mit? Mert ugye ez az árat nem a Vertikál kalkulálta, hanem a jövõbeni szolgáltató.

Üdv
Jakus Csaba

kovacsj 2012.11.10 15:51
Úgy látom Balatonfûzfõn javában mûködik a CENZÚRA.Mintha az 50-es,60-as években lennénk!Balatonfúzfõn megállt az idõ!
Másfél hónappal ezelõtt a szemétszállítási díj drasztikus emelése ügyében néhány közérdekû adatra lettem volna kiváncsi.Kérdéseimet négyszer megismételtem,választ nem kaptam egyetlen képviselõtõl sem.Válaszadás helyett az egész témát (nem csak az én hozzászólásomat,hanem e témában írt valamennyi hozzászólást) egyszerúen törölték a Fórum témái közül.
Úgy látom,hogy valamennyien a szemétdíj kérdésében olyan témát feszegettünk,amely az Önkormányzati képviselõk részére kínos téma,egyszerûbb a teljes témát törölni,mint válaszolni rá.Csakhogy ez az egész balatonfûzfõi önkormányzatot minõsíti…
De nem adom fel,hátha….Ismét felteszem kérdéseimet:
1.)Kapott-e az Önkormányzat részletes költségkimutatást a szemétszállító és a hulladékkezelõ cégektõl?
a.)Ha igen,kérem szíveskedjenek nyilvánosságra hozni azt.
b.)Ha nem,szíveskedjenek azt a levelet nyilvánosságra hozni,amiben ezt a költségkimutatást kérték.
Szeretném megismerni,hogy milyen adatok alapján fogadta el a képviselõ testület a 40%-os áremelést,mi indokolta ezt a döntésüket.
2.) Egy évvel ezelõtt „közvéleményt kutatott” az Önkormányzat a kertvárosi rész lakossága körében a szemétszállítás gyakoriságát illetõen.Eddig többen kértük,én is többek között(sikertelenül) ennek a közvélemény-kutatásnak a HITELT ÉRDEMLÕ eredményét.Szíveskedjenek közzé tenni az „eredményt”.
3.) A Polgármesteri Hivatal kap-e 10 millió forintot a hulladék feldolgozó üzemtõl vagy nem.Ha igen,akkor mi ennek a „visszaosztásnak” a forrása (ugye nem az indokoltnál magasabb szemétszállítási vagy szemétlerakási díjból tudják megtenni)?

Kérdéseim nem személyeskedõek,nem egyedi problémát feszegetnek,hanem valamennyi állandó és ideiglenesen Balatonfúzfõn tartózkodó lakost érint,tehát közérdeklõdésre tart igényt.Ha lehetséges és tudnak rá válaszolni,szíveskedjenek megtenni cenzúra nélkül.

kovacsj 2012.11.06 14:07
****A Polgármester úr rendõrségi feljelentést tesz -rágalmazás miatt- kovacsj felhasználó ellen! ****
----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages&forumtopic_id=789

davakis 2013.09.17 17:45
T.PM úr már megint úgy megy a KT ülésének közvetítése,hogy hol van hang hol csak tátogás.Tegyék már rendbe,mert így az hihetõ,hogy néha olyat mondanak amit nem illõ a polgároknak hallania.Ugye nem így van???

Marton Béla 2013.09.12 13:18
Tisztelt Fórumozók!
A mi archívumunkban a felvétel teljesen jól hallható szünet után is.
Üdvözlettel: Marton Béla

Marton Béla 2013.09.11 05:48
Köszönöm a jelzését.

bajnok12 2013.09.10 17:41
Tisztelt PM úr! Kérem hogy próbálja visszahallgatni a szept. 10-i biz. ülés szünet utáni részét. Az élõ közvetítés botrányos volt, csak tátogató, néma szájakat lehetett látni, idõnként azért hang is volt. Inkább nem kellene közvetíteni, mert ennek így semmi értelme. A modern technika korában ez miért nem megoldható?

----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages&forumtopic_id=788

keselymela 2013.09.07 19:42
Kedves Éva!
Fent van a fûzfõi képzés még a képzések között a második oldalon, de már tele van. Két nap alatt feltelt hirtelen. De figyelgesd, mert biztosan késõbbi idõpontban is fognak indítani.
Üdv: Melanie

Tüzes Éva 2013.09.07 15:02
Regisztráltam a nyelvi tanfolyammal kapcsolatban, de nem találok a fûzfõi kezdésre. Tudna valaki segíteni.

keselymela 2013.08.30 13:01
Kedves Fûzfõiek és Környékiek!
A TÁMOP szervezésében angol kezdõ nyelvtanfolyam indul 2013. szeptember 9. napjától november 19. napjáig a Nike Étteremben hétfõn és szerdán 17-19.15 óráig.
60 órás a nyelvtanfolyam, melynek az ára 59.400.-forint.
Ha nem jársz párhuzamosan másik államilag támogatott képzésre, akkor a www.tudasodajovod.hu weboldalon felregisztrálsz. Gyorsan meg is kapod a választ, hogy megkapod az állami támogatást.
Így kikeresve a képzések között a helyi tanfolyamot már csak 2.970.-forintba kerül.
Szerintem szuper lehetõség Mindenkinek, aki egy kicsit is meg akar tanulni angolul. Helyben van, nem is sok idõ. A tanfolyam végén lesz egy belsõ kis vizsga a tanult anyagból.
Ha érdekel benneteket, regisztráljatok és jelentkezzetek!
Ha bármiben tudok, szívesen segítek mindenkinek!

----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages&forumtopic_id=764

bende 2013.08.29 21:51
Ismét TRÓJAIVAL fertõzött az oldal!!
NO COMMENT

Kontics Ferencné 2013.05.25 13:21
Tegnap délelõtt megjelent az irodámban a rendszergazda. Valamit megnézett a gépemen, valamit állított is rajta, szerinte semmi lényegest. Neki is ugyanúgy az Index és a Trója szövegek jelentek meg és szétkapcsolt a vírusirtó. Szerinte mégis csak az én gépemmel lesz a baj, igaz,hogy nem talált hibát. Azért írtam az elõzõekben jelenségrõl, mert szerintem olyan gépeken jelenik meg a riasztás, amelyeknek a valóságban nincs más köze egymáshoz, mint, hogy látogatjuk a város honlapját és ezen belül a Fórumot is. Én hivatalból kapcsolatban vagyok a NAV, a magyarország.hu, különbözõ szakmai szervezetek oldalaival, de sehol sincs,vagy nagyon ritkán vírus riasztás. Azt ugye már mindenki tudja, hogy minden jelenségnek oka van. Persze az is lehet, kizárólag tudományos alapon, hogy "bennünket szeret" nagyon a vírus vagy más.

Bazsi 2013.05.23 19:46
Nem vagyok hozzáértõ, csak egyszerûen érdekel az oldal, hiszen azért hozták létre (gondolom) hogy a lakosság értesüljön hogy mi történik városunkban, és ha netán információra lenne szüksége, pl:orvosi rendelés ideje, stb kérdezõsködés nélkül jusson információhoz. De ! Éppen az elõbb jött az üzenet, érdekes csak ezen az oldalon : rosszindulatú URL blokkolva. Tegnap elõtt TRÓJAI. Én nem szeretnék senkit sem bántani, csak jeleztem a problémát. De egy biztos, szép lassan megutálom az oldalt. Ha rosszindulatú lennék, azt gondolnám ez a cél.

Kontics Ferencné 2013.05.23 17:48
Sajnos nekem is sokszor jelez vírust a munkahelyemen a gépem. Írtam a Jegyzõ Úrnak is, mivel az iparûzési adó bevallását már csak elektronikus úton lehet letölteni a város honlapjáról. /nagyon helyesen/. A rendszergazda úr nekem is írt,hogy..... és szívesen megnézi a gépemet és segít. Én elfogadtam a segítsége, de azóta sem válaszolt, jelentkezett. Ajánlotta, hogy esetleg cseréljem le a vírusirtó programom. Évek óta ezt a programot használom, nagyon jól mûködik, azonnal megszakítja a kapcsolatot, ha vírust jelez.Ez kb. 2 hete volt. Jó lenne ha valaki hozzáértõ "megszakértené", hogy mi az oka ennek a jelenségnek. Miért csak "kívülrõl " jelez vírust és nem csak 1-2 embernél. Az önk. belüli felhasználásnál nem jelez vírust. Szóval tenni kellene a dolgát annak, akinek ez a dolga és megvan a szakértelme is hozzá.

Sas 2013.05.22 18:34
Nekem egy másik "A" betûs irtóm van, ami eddig nem jelzett. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehet vírus az oldalon.De! Azt, hogy új rendszergazda van én nem tudtam. (Mások honnan tudják?) Most már tudom, és úgy gondolom, hogy valakiknek nagyon csípi a szemét, mert mindent erre hegyeznek ki, (amíg a régi rendszergazda volt...). Javaslom a honlap naplózását, és gyorsan kiderül ki fertõzi meg. (ha egyáltalán megfertõzi)

lbende 2013.05.22 07:51
Tisztelt Bazsi!
Ezek szerint nem csak nekem tûnt fel, hogy "évekig nem volt gond"?!
Én úgy látom, hogy amíg más volt a rendszergazda, addig ilyen gondok -sem- voltak!
És -véleményem szerint- az egész oldal sokkal jobban élt...

Bazsi 2013.05.21 23:32
Tisztelt Rendszergazda !
Köszönöm felajánlását, hogy gépemet átvizsgálná, -de nem élnék vele. Megjegyzem, a mai belépéskor, NEM jelzett vírust az AVAST. Nem hiszem, hogy én lennék az egyetlen, aki jelzi a problémát, mivel visszanézve is látható, hogy többen is kérték a segítségét. De az tényleg furcsa, hogy évekig nem volt gond, most pedig szinte mindig "vöröslik"az AVAST. Más oldalakon miért nem? Jaj bocsánat : biztos a gépem rakoncátlankodik.....

Rendszergazda 2013.05.21 05:48
Tisztelt Bazsi!

Feltelepítettem az Ön által használt vírusírtót a saját gépemre.
Végig böngésztem az egész honlapot és nem jelzett be rá.
Letöltöttem az egész honlapot és azt is átvizsgáltattam az avast-tal, kaspersky-vel, f-secure-vel. Egyik sem jelzett be rá.

Nagyon szívesen átvizsgálom az Ön gépét is.

Marton Béla 2013.05.20 07:23
Tisztelt Bazsi!


Köszönöm a jelzést, intézkedem.

Üdvözlettel: Marton Béla

Bazsi 2013.05.19 22:43
Tisztelt Polgármester Úr !
Ismételten "rossz " a gépem, mert TRÓJAI-t jelzett az amúgy" használhatatlan" AVAST.
Érdekes...... Pedig ez nem is a "veszélyes oldalak" közé tartozik. De lassan már nagyon veszélyes.

Marton Béla 2013.05.10 09:08
Tisztelt Fórumozók!
A képviselõ-testület forrást biztosított a honlap megújítására.
A beérkezett ajánlatok értékelése folyik, a minden szempontból legkedvezõbb ajánlattevõvel a fejlesztésre szóló megbízást a jövõ héten megadom.
az elkészülte után egy dinamikusabb, biztonságosabb honlap fog mûködni. Addig kis türelmet kérek.
Nekem egyik gépem sem jelezett vírust, a telefonjaimon is akadálymentesen mûködik az oldal.

Üdvözlettel: Marton Béla polgármester

lbende 2013.05.09 23:17
Azért amíg a régi rendszergazda felügyelte az oldalt szerintem jóval biztonságosabb volt, ilyen gondok nem nagyon fordultak elõ, s akkor is azonnal orvosolva lettek!
A hírek, cikkek milyenségérõl már nem is beszélve!
Polgármester úr tán érdemes lenne ezen -is- egy kicsit elgondolkodni!

Bazsi 2013.05.09 20:45
Tisztelt Rendszergazda !
Ön szerint nem jeleznek a különbözõ vírus írtok, köztük az AVAST, stb. Pedig bizony szinte minden nap blokkolt "TRÓJAI"-t.

Sas 2013.05.08 21:15
Az alábbi linken ellenõrizhetõ a weboldal.

Sas 2013.05.08 21:14
https://www.virustotal.com/hu/#url

bakter 2013.05.08 20:51
Tisztelt Rendszergazda!
Azért lenne pár kérdésem:
-Eddig is ugyanezt a víruskeresõt használtam, tavaly csak egyszer riasztott az oldalon, most minden látogatásnál. Miért?
-nem csak riaszt, hanem azonnal bontja a kapcsolatot és karanténba teszi a kártevõket. Elküldjem a karantén tartalmát?
- a fizetõs NOD 32 talán nem a leggagyibb víruskeresõ
ugye? (Ha jól emlékszem folyamatosan a legjobbak között van)
Egy biztos, így a látogatás csak folyamatosan bosszúságot okoz. NEM CSAK NEKEM!
Úgy gondolom, hogy a továbbiakban sajnálattal lemondok az oldal látogatásról.

Rendszergazda 2013.05.08 16:24
Tisztelt Mindenki!

A honlap 2 hete lett vírusmentesítve. A honlap nem vírusos! A honlap megnyitásakor vagy letöltéskor nem jelez be például sem az Avira, sem az Avast, sem a Eset SS, sem a Kaspersky, ... .
Akinek esetleg bejelez a vírusírtója (AVG), az hamis riasztás (hamis riasztást akkor kapjuk, ha a futtatható programkód részlete megegyezik, vagy nagyon hasonlít egy vírus által használt „signature” kódhoz, amit a vírusirtók adatbázisában tárolnak,
sok esetben már az is elég, ha a kódban valamelyik vírus signature-kódjához hasonló parancsok vannak), azt tudnám ajánlani, hogy cserélje le a vírusírtóját, vagy az url címet adja hozzá a kivételekhez.

Nagyon szívesen segítek Mindenkinek!

bakter 2013.04.30 08:39
Tisztelt látogatók!
Szerintem a folyamatos vírus riasztást az okozza, hogy valamelyik rendszeresen fórumozó társunk gépe nem megfelelõ víruskeresõvel rendelkezik.
A fertõzött gép nem riaszt és ennek következtében nem is tudja, hogy minden látogatásánál újra és újra vissza fertõzi az oldalt.
Azt persze nem tudom, hogy fórum szerver része hogy van védve a támadások ellen, de láthatóan az a védelem se kiváló :(

jakus79 2013.04.28 20:34
Most épp:

Fenyegetés neve: Sebezhetõség: Blackhole Exploit Kit (type 2704)

Üdv
Jakus Csaba

jakus79 2013.04.28 13:19
Míg eljutottam ide a fórumhoz 3szor jött fel a riasztás:

AVG
fájlnév: www.balatonfuzfo.hu/index.php
Fenyegetés neve: Sebezhetõség: Blackhole Exploit Kit (type 2292)

Csak a fájlnév változik attól függõen, hová lépek be.

Üdv
Jakus Csaba

Rendszergazda 2013.04.25 19:59
Tisztelt Mindenki!

A honlap 3 napja lett vírusmentesítve.
Azóta több "vírusírtó" nem jelzett be rá.
Nagyon szívesen átvizsgálom Mindenki gépét díjmentesen.

davakis 2013.04.25 17:35


Meddig kell várni egy virusmentes napra ????

Hulia 2013.04.25 16:20

Ahogy beléptem az oldalra azonnal megkaptam ezt a Trója tip. vírust.

Tényleg, nem lehetne valamit tenni ellene???

Harsányi Julianna

Kontics Ferencné 2013.04.21 11:04
Most is vírust jelez a gépem!!!
Nincs megoldás?

Piskóta 2013.04.21 10:42
Újabb vírus(malware fenyegetés?)
" Blackhole Expolit Kit" (észleõ szoftver AVG)
Piskóta

Rendszergazda 2013.04.19 11:17
Köszönöm az észrevételét, vírusmentesítve.

Üdvözlettel: Rendszergazda

bakter 2013.04.18 17:36
Felhívnám a rendszergazda és a látogatók figyelmét,
a fórum fertõzött.
Az oldalon KRYPTIK.AJR. típusu trójai kémprogram található.
A látogatás után ellenõrizzék a gépüket.

----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages&forumtopic_id=522

Marton Béla 2013.08.23 08:23
Harmincötödik hónap a városházán

Sokan kaptunk levelet az illetékes földhivataltól, hogy az ingatlanra vezetékjogot jegyeztek be az EON javára. Sokan jelezték, hogy annak ellenére jegyeztek be ilyet, hogy nem is megy a telkük fölött vezeték. Ez azért történt, mert a vezetéknek van biztonsági távolsága, és a bejegyzés erre is vonatkozik. A határozatot hozó földhivatal kérésre kiadja a telekre vonatkozó vázrajzot is. Ezt a vezetékjog bejegyzést az ingatlantulajdonosoknak el kell tûrniük a zavartalan áramszolgáltatás érdekében.
A parti sétány és kerékpárút közbeszerzési tanácsadóját és mûszaki ellenõrét kiválasztottuk, hamarosan kiírjuk a közbeszerzést is. Aktualitás, hogy a Fáy utca lakóinak képviselõje közölte, hogy független szakértõvel megvizsgáltatja, hogy a tervezett fejlesztéssel az ingatlanjaik vesztenek-e értékükbõl, s ha igen, akkor az önkormányzattal szemben ezt érvényesíteni fogják. És mi lesz akkor, ha a valóban független szakértõ éppenséggel értéknövekedést fog megállapítani? Gondolom, akkor az érintett ingatlantulajdonosok az önkormányzatnak megtérítik az értéknövekedést. Mindenesetre egy dokumentálható, jelenlegi állapotfelmérést kell majd összevetni egy késõbbi, rendezett állapottal. Egy biztos, nem gyorsítja meg a fejlesztést, s illeszkedik az ingatlantulajdonosok azon kijelentéséhez, hogy mindent megtesznek a projekt meghiúsításáért. Én kijelentem, hogy mindent megteszek a projekt megvalósításáért. Nem állhat a közösségi cél elé egy szûk csoport vélt érdeksérelme.
Elindult a vízmû átadása. Most a tárgyalások folynak, a bekért adatokat szolgáltatjuk a DRV-nek. Egy bérleti szerzõdés tervezetét kaptuk meg, amin van még mit csiszolni azért, hogy a vagyon fenntartására elegendõ legyen a bérleti díj. S a díjon felül ne kelljen még befizetnünk azért, hogy a DRV szolgáltathasson. Remélem, sikerül egy elfogadható konstrukciót közösen kidolgoznunk.
Szeptember elsejétõl a fûzfõgyártelepi buszmegállóban lévõ iroda más funkciót kap. A Balaton Volán bérleti szerzõdés nélkül, szokásjog alapján ingyenesen használta az irodát. Megkeresésemre nyilatkozták, hogy ha fizetni kell érte, akkor nem tartanak igényt az ingatlanra. Így kiköltöznek, s helyükön a Balatonfüred Pékség fog üzletet nyitni. A bérletárusítást az önkormányzat a polgármesteri hivatalban fogja biztosítani a Balaton Volánnak.
Érdekes dolgokat él meg az ember. Kifogásolta egy levélíró, hogy milyen jogon szedünk belépõdíjat a strandjainkon, amikor a Balaton mindenkié. Nem kap semmit a belépõdíjáért. A szabad strandokon több szolgáltatást kap, mint itt. Az õ adójáért jogosan várná el, hogy ingyen használhassa a strandot. Próbáltam leírni neki, hogy mit is kap a belépõért. Locsolt, nyírt füvet, egészségügyi ügyeletet, vízi mentõ szolgálatot, ingyenesen használhatja a mosdókat, hideg meleg vízzel, százmillióért megépített épületet, ingyenes wifit, különbözõ szolgáltatásokat a strandon, programokat. Ez neki semmi, ez az alap. Kifogásolta a levélíró, hogy kevés a program. Mikor soroltam a rendezvényeinket, a romkerti zenés estéket, a Beach fesztivált, a Júniusi vigadalmat, a sok parti rendezvényt, a Gombócfesztivált, a cseberei juniálist, akkor ezek közül csak a Gombócfesztiválról hallott. Biztosan az a közel 80 ezer strandlátogató úgy gondolta, szívesen jön a településünkre. Olyannyira szívesen, hogy a megyei napilap legnépszerûbb üdülõhelyet kutató felmérésén a megkérdezett hazai és külföldi vendégek értékelése alapján a harmadik helyen végzett. Az internetes szavazás nem módosított a helyezésünkön, sõt, a leadott szavazatok alapján a másodikak lettünk. Az értékelõk a vendégszeretetre, a közbiztonságra, a kirándulási, túrázási, sportolási lehetõségekre a legtöbb szavazatot városunkra adták. A strand tisztasága, minõsége, a vendéglõben az ételek és a kiszolgálás minõsége a második helyen végzett. Az értékeléseket megismerve felhívtam dr. Szabó János rendõrkapitány urat, s megköszöntem a munkájukat, ami a jó helyezésünkhöz hozzájárult. Kértem, hogy tolmácsolja az állománynak a köszönetemet, elismerésemet. Megköszöntem Márkus Bélának is, a Polgárõr Egyesület elnökének a tagság munkáját. Megköszönöm mindenkinek, akik munkájukkal hozzásegítették a települést a jó helyezéshez. Úgy tûnik, kezdenek beérni azok a fejlesztések, amelyek a komfortosságot, vendégszeretet szolgálják.
Tudom, hogy a megújult strandunkon még sok a dolog. De ahhoz képest, hogy a szkeptikusok még a nyitást is lehetetlennek gondolták, nagy eredmény, hogy a cikk írásáig már elértük a tavalyi bevételt.
Üzembe helyeztük a sportpálya locsoló rendszerét. A stadion elõtti patakból nyert víz ellátja a teniszpályákat és a focipályát is. Jelentõsen csökkennek a fenntartási költségeink.
Íme egy friss hír.
„Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Napelemes rendszer kiépítése a balatonfûzfõi Irinyi János Általános Iskolában” címû, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 jelû pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetõje 31 864 579 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte.
A befogadási kritériumoknak megfelelt.
A támogatás folyósításának elõfeltétele a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint közremûködõ szervezet által a BALATONFÛZFÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére történõ támogatói okirat kibocsátása.”
Vélhetõen õsszel már munkára foghatjuk a napelemeket, jelentõs mértékben csökkentve a villanyszámlánkat.
Szeptember 1-jén új tanév kezdõdik. Városunkban 23 kisdiák elõször lépi át az iskola küszöbét. Kívánok nekik és a többi diáknak, tanárnak sikeres tanévet.
A teniszpályán kívül is sokszor találkoztunk. Még húztam a lábamat a mûtét után, amikor mondta, hogy szívesen ütögetne velem, ha majd rendbe jövök. Alig hajló lábakkal irigykedve néztem a vörös salakon a sárga labdákat egy hálós kerettel püfölõ embereket. Ilyen szavakat mondtak, hogy aut, egyenlõ, gém, meg hasonlók. Aztán eljött az ideje, én is kézbe vettem a 15 éve letett ütõmet, s elkezdtem az alapokról egy remek oktatóval, türelmesen magyarázva a kétkezes fonákot, a tenyeresnél alkalmazott újfajta ütõfogást. Tudja, hogy mennyire fontos a visszatérés a betegség után, mert õ is átesett ezen, s neki is jól esett, hogy foglalkoztak vele. És ezt õ továbbadja. Most éppen nekem, de korábban másnak. Iparkodom, hogy gyorsan fejlõdjek. Köszönöm, köszönjük Attila.
A legközelebbi KT-KÁVÉ 2013. szeptember 19-én 17 órakor lesz Fûzfõgyártelepen, a Mûvelõdési Központban.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2013.07.21 20:40
A harmincnegyedik hónap a városházán
Érdekes, s talán kevesek által ismert az, ahogyan városunkban megindult a szörfélet. 1977-ben minden azzal kezdõdött, hogy egy nyugatnémet turista megjelent az akkor még újdonságnak számító szörfjével. Mikor elutazott, nem vitte magával haza, Bondor Lipótnál hagyta. Az akkori fiatalok közül a legmerészebbek, Kucséber Ferenc, Hodács Lajos, Koronczai János és természetesen Bondor Lipót ezen megtanultak szörfözni. Mindegyikük vitorlázott, így a víz, a vitorlába a szél befogása nem okozott gondot nekik, és hamar sikerrel jártak. Mivel a szörföt itthon senki nem gyártotta, külföldrõl beszerezni lehetetlenség volt, hát maradt a hazai gyártás. Mind a négyen készítettek szörföt maguknak, amivel aztán már 1978-ban versenyeken indultak.
1981-ben már mind a négyen a hazai rendezésû világbajnokságon magyar válogatottként versenyeztek. Hát így indult, egy otthagyott sporteszköz indított útra elõször négy fiatalt, de aztán jöttek a követõk, magyar bajnokok, pontszerzõk, no és a hobbyszörfözõk százai. 2003-ban aztán egyesületbe tömörültek, s azóta is elnökük Hodács Lajos, aki maga is magyar bajnok.
Ezeket azért írtam le, mert nemrégiben egy térplasztikával bõvült az általuk példásan üzemeltett Zagykazetta, amit az egyesület pályázati forrásból, mintegy ötmillió Ft-ból építtetett meg Kovács Lajos helyi kõmûves mesterrel, aki maga is szörfözik. Nemcsak szép, hanem hasznos is, van zuhanyzó, öltözõ, pihenõpad, ivókút. Az avatón elhangzott, hogy a terület fejlesztése folytatódik, mert az egyesület klubházat, szörftárolókat kívánna ott létesíteni. No és persze rendezvényekkel csalogatni a vendégeket. Ennek jegyében egy négy- napos rendezvényt szerveztek napközbeni tartalmas bemutatókkal, versenyekkel, este pedig a zenés szórakozási lehetõséget biztosították az ide látogató 6 ezret meghaladó vendégnek.
Sokan féltek, hogy nem készül el idõben. A közbeszerzést megtámadták, így a terület átadása egy hónapot késett, aztán jöttek a zord idõjárási viszonyok, hó, jég, esõ. De a kivitelezõk vállalták, hogy az eredeti határidõre kész lesz. A kezdetektõl szinte naponta nyomon kísértem a strandfejlesztés lépéseit, és minden lényegi kérdésben a döntést meghozni a folyamatosság miatt. Egy sor rendkívüli ülés, helyszíni egyeztetés, megbeszélések. Sokan mondták, hogy ebben az idényben nem lesz nyitás, az lehetetlen. És eljött június 28-a, a mûszaki átadás napja, s az átadás megtörtént. A magyar sajtóban sok helyen átvették az MTI-nek átadott sajtóanyagunkat, ennek okán is számos tv-csatorna, rádióadó keresett meg a strandunkkal kapcsolatban. Remélem, sokuknak szerez kellemes pihenést a megújult strand. Köszönöm a kivitelezõ MOZAIK Kft. dolgozóinak a gyors és szakszerû munkát.
Pihenni azonban nincs idõ, hiszen elõttünk a parti sétány és kerékpárút kivitelezése. Jelenleg a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása zajlik, majd a közbeszerzési felhívás kiírása történik meg. A tobruki utolsó szakaszt, a csatornával szomszédos telkek tulajdonosai támadják. Kifogásolják, hogy a telkük végében lesz majd a kerékpárút, amitõl szerintük csökken a közbiztonságuk. Kifogásolják, hogy az ottani korábbi élõvilág megbolygatásra kerül. Képviselõjük kijelentette, hogy mindent el fog követni, hogy megakadályozza az ottani megvalósítást. Remélem, sikerül közös nevezõre jutni ebben az ügyben.
A gyógyszertárra benyújtott pályázatokat elbírálta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Közforgalmi gyógyszertár létesítését engedélyezték a Bugyogóforrás u. 20. alatt György Péternek. Munkanapokon 10 órás nyitva tartással, szombaton rövidített nyitva tartással, házhoz szállítással, betegség specifikus gyógyszerészi gondozással. A Dr. Szlivka János Rendelõintézetben alakítja ki a gyógyszertárat. A régi gyermekorvosi rendelõbe vezetõ lépcsõn lehet majd bejutni. A határozat szerint 2013. november 30-ig kell legkésõbb megnyitni a gyógyszertárat. A nyertessel egyeztettem, s kértem, hogy a lehetõ leghamarabb nyisson ki, ehhez a hivatalunk minden segítséget megad. Ha minden engedélyt sikerül idõben beszerezni, akkor szeptember végére készek a nyitásra. Itt is elmondom, hogy az önkormányzat nem mûködtethet patikát, döntési kompetenciánk nem volt az ügyben, s nem miattunk szûnt meg a másik sem.
Szintén nem miattunk került el a településrõl a mentõállomás. A keleti végekre nem tudták tartani az elõírt vonulási idõt, így közelebb kellett telepíteni az állomást. A város lakóit ez hátrányosan nem érinti, hiszen ide idõben ki tud érni a mentõ akár Veszprémbõl, akár Balatonakarattyáról. A mentõállomás elhelyezésérõl csak tájékoztattak, de véleményt nem kértek tõlünk.
Nyár van, sok a vendég, üdülõ, akiknek idegenforgalmi adót kell fizetni. Erre a településnek szüksége van. Tájékoztatom az olvasókat, hogy adóellenõrök járják a települést, s remélem, mindenhol mindent rendben találnak, nem kell majd büntetniük.
A rezsicsökkentés következtében a következõ féléves szemétdíj már kevesebb lesz. Ezeket a számlákat a szolgáltató idõben ki fogja küldeni. Ezek befizetési határideje szeptember 30.
Sajnos a szolgáltatási szerzõdésmódosítási javaslatunkat a szolgáltató nem fogadta el, azt egyoldalúan módosítani nem tudtuk, így az új hulladékszállítási rendeletünk csak az új szolgáltató belépésével érvényesíthetõ.
Az elõzõ számban közölt, a konszolidáció mértékére utaló levelekre válasz nem érkezett a cikk írásáig. Volt viszont egy képviselõi kérdés, ami arra irányult, miért kapott városunk 91 millió Ft-tal kevesebbet a 100%-os adósságátvállaláshoz képest. Az államtitkári választ a parlamenti ülés jegyzõkönyvébõl másolom át változtatás nélkül.
SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Képviselõtársam, azért hadd szögezzek le itt az elején mindjárt egy dolgot: Balatonfûzfõ esetében is százszázalékos adósságátvállalás történt, ami 1,2 milliárd forint értéket ért el. Annyi különbség van Balatonfûzfõ esetében, ami lényeges ebbõl a szempontból: ön is tudja, az önkormányzatok konszolidációja lényegében egy húszéves adósság vagy legalábbis az utolsó, 2010 elõtti nyolc év önkormányzati alulfinanszírozottságának helyrehozatalát volt hivatott szolgálni. Ennek keretében – példa nélküli módon – vállalta át az 5 ezer fõ alatti települések teljes adósságát az állam. De tudni kell azt is, hogy voltak olyan önkormányzatok, amelyek nemcsak a kötelezõ feladatok ellátásához, hanem például jövedelemtermelõ beruházásokhoz vettek fel hitelt, tehát teljesen más konstrukcióba kerültek, és kiugróan magas volt az egy fõre jutó adósságállomány.
A kormány határozata alapján 2012-ben olyan döntést hozott, hogy 14 önkormányzat került kijelölésre, ahol kiugróan magas volt az egy fõre jutó adósságállomány, és ez alapján külön vizsgálata és 2013-as konszolidációja történt meg az önkormányzatoknak. Ez az idõpontátcsúszásnak az oka, vagyis az, hogy a konszolidáció idõpontjában fennálló adósság mértékéig tudott az állam százszázalékos átvállalást eszközölni. És még egyszer hadd emeljem ki, hogy ez Balatonfûzfõ esetében is a 4534 fõre tekintve majdnem 1,2 milliárd forint értékû támogatást jelent az önkormányzatnak. Tehát azt gondolom, hogy semmiféle negatív bánásmód nem volt a településsel szemben.
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Megújul hamarosan a balatonfuzfo.hu oldal. Gõzerõvel folyik az átalakítás. Új megjelenés, új tartalmak, képek, videók feltöltési lehetõségekkel. Létrehozásra került egy Balatonfûzfõ Önkormányzata facebook oldal is, aminek történéseit a város honlapján is követhetik majd.
Ezek a kommunikációs csatornák segítik az informálódást, információnyújtást. Kérem, éljenek velük.
A nyár hátralévõ részére kívánok mindenkinek jó pihenést, feltöltõdést, kellemes idõtöltést városunkban.
A legközelebbi KT-KÁVÉ helye, idõpontja: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház, 2013. augusztus 15. 17 óra.

Marton Béla polgármester

Marton Béla 2013.06.24 13:23
Harminckettedik hónap a városházán

Az elmúlt idõszakban sok említésre méltó esemény történt. Számos közösség ünnepelte megalakulásának kerek évfordulóját. Részt vettem a jubileumi véradáson, a Balaton Nyugdíjas Klub negyvenéves születésnapján, a mozgássérültek helyi csoportjának húszéves rendezvényén, a Fûzfõi Atlétikai Klub 85 éves közgyûlésén. Több egyesület közgyûlését is meglátogattam, akik nem ünnepeltek semmilyen évfordulót, de tették a dolgukat, beszámoltak, elszámoltak, költségvetést készítettek.
A sok közgyûlés közül hozzám legközelebb áll a Fûzfõi Atlétikai Klubé. Ennek számos oka van. Családom tagjai, apósom, Latyak, Csipszi, legendás személyiségei voltak a klubnak, s feleségem itt úszott, teniszezett, gyermekeim ebben a klubban lettek kiváló úszók. 1978 óta vettem részt a klub vezetésében, 2000-tõl 2010-ig elnökként dolgoztam, aztán tiszteletbeli tag lettem. Alakuláskori neve Fûzfõi Athlétikai Klub, majd Fûzfõi Szikra, Fûzfõi Lombik, NIKE-FAK, Nitrokémia Fûzfõi AK, majd újból Fûzfõi Atlétikai Klub. A közgyûlésen megnéztünk két kisfilmet is, ahol sok sportolót, vezetõt láthattunk újból. Õk már az égbõl nézik a klub munkáját, de emléküket itt hagyták. Isten éltesse a 85 éves FAK-ot!
Ennek kapcsán el kell mondani még, hogy a sportpálya locsolási rendszere hamarosan megújul. Automata rendszer lesz kiépítve, ami a vizet a pályával szembeni patakból veszi majd. Éjjel óránként tíz percekre kapcsol majd be, rendkívül gazdaságos és hatékony lesz. Ez a rendszer biztosítja majd a teniszpályák locsolását is. Pályázatot nyújtunk be a klubház további felújításához, az öltözõk, fürdõk felújítására, a kerítés és a riporterállás megújítására.
Idõrõl idõre látogatást teszek idõs embereknél, akiknek a miniszterelnök úr által adományozott oklevelet adom át. A közelmúltban Cziráki Józsefnét köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából. Nagy élmény volt beszélgetni vele. Sok közös ismerõsre bukkantunk, akikkel a Nitrokémia laborjában dolgozott. Ilyenkor csak azt kívánhatjuk, hogy ilyen szellemi frissességben öregedjen meg az ember saját maga is, s találjon olyan segítõket, akik támogatják, elsõsorban a lelkét.
Kétségtelen, hogy a legnagyobb hír, hogy a parti sétány és kerékpárút beruházása hamarosan elindulhat, amit méltán lehet nevezni Balatonfûzfõ legnagyobb önkormányzati beruházásának. Nézzük, hogyan is jutottunk el eddig.
Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Közép-Dunántúli Operatív Program „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” címû, KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázatán elindult az önkormányzat.
A projekt címe: Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfûzfõn
Engedélyezési tervek elkészítése: 2012. augusztus vége
Kiviteli (tender) tervek elkészítése: 2012. december
Engedélyezési eljárások megindítása: 2012. augusztus vége, szeptember vége
Megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat elkészítése: 2012. szeptember vége
Pályázat benyújtása: 2012. 09. 28.
Igényelt támogatás: 449 333 824 Ft
Támogató döntés: 2012. 12. 20.
Megítélt támogatás: 380 449 932 Ft, 68 883 892 Ft-tal kevesebbet ítéltek meg.
Kifogás benyújtása: 2013. 01. 02.
2013. 04. 10. Kifogásunknak helyt adtak.
2013. 04. 17. Pályázatunkat újraértékelték és megkaptuk a hiányzó összeget.
Jelenleg a támogatási szerzõdés megkötése és a beruházás engedélyezési eljárása van folyamatban.
Tervezett megvalósítás: 2013. 07. 01.–2014. 11. 28.
Építési közbeszerzési eljárás elõkészítése, könyvvizsgálat, nyilvánosság biztosítása: 2013. július
1-jétõl
2013. december közepe: kivitelezõ kiválasztása és vállalkozási szerzõdés megkötése, majd bontási munkák megkezdése és 2014 márciusától októberig építés.
2014. szeptember: kerékpáros információs pont kialakítása, eszközbeszerzés.
2014. november: a projekt pénzügyi és szakmai zárása.
Parti sétány
Balatonfûzfõ teljes partvonalán húzódó parti sétány:
Tervezett teljes hossz: 3599 méter.
Tárgyi pályázati projekt keretében 2559 méter valósul meg, 3 méter burkolatszélességgel.
Parti sétány burkolata:
Az intenzíven használt, reprezentatív szakaszokon: szilárd burkolat (klinker, antracit és homok színû térkõ burkolat, kiskockakõ burkolat).
A természet közeli szakaszokon: ún. kavics-fix burkolat, valamint homokburkolat a játszótér alatt.
A szórt és szilárd burkolatok között vegyes burkolat épül játékos elemekkel: fagerendákkal, fejre állított sörösüvegekkel.
Kavics-fix technológia akadálymentesen, kerekesszékkel és babakocsival, akár tûsarkú cipõben is járható, ugyanakkor a kialakított járófelület természet közeli sétálási élményt nyújt.
Az áttetszõ méhsejt-rács és a rácsokban elhelyezett zúzottkõ rétegek nagy teherbírásúak, hozzávetõlegesen 15 évig karbantartásmentesek, ezért költséghatékonyak.
A sétány a település turisztikai szempontból fontos pontjait érinti, köti össze, fûzi fel: Fövenystrand, Szörfcentrum, vitorlás- és csónakkikötõk, horgásztelep, Panoráma Kilátópont, Tobruki Strand, turisztikai szolgáltatások (Sirály Étterem, Fûzfõ Motel, vitorláskikötõk szálláshelyei).
1.1. tervezési szakasz: 641 méter, a Fövenystrandtól indul és a Marina-Fûzfõ vitorláskikötõig.
A szörfcentrum mellett kerékpáros és gyalogos pihenõhely, fahíddal, padokkal, asztalokkal, hulladékgyûjtõkkel, kerékpártámasszal.
Játszótér, drótkötélpálya (csúszka), ivókúttal, információs táblával.
1.2. tervezési szakasz: 653 méter a Sirály Étterem másik oldalán indul és a Kalóz közig épül ki.
Gyalogos pihenõhelyek pihenõ és napozókövekkel.
4-5-6. tervezési szakasz: 1265 méter, a Fûzfõi-öböltõl a Tobruki Strandig.
Gyalogos és kerékpáros pihenõhely, kilátódomb, 5 db turisztikai információs tábla.
Az egykori pirotechnikai stégbõl Panoráma Kilátópont, elõtte kerékpáros pihenõhely esõházzal.
Panorámahíd (gyalogos és kerékpáros híd) a Fûzfõi Séden: 21 méter, tájba illõ, íves kialakítású lemezhíd fa korláttal.
A Tobruki Strandnál szélesített családos, akadálymentes és sima parkoló.
A parti sétány és a turisztikai kerékpárút megvilágítására napelemes világítótesteket helyezünk ki, amelyek este, 20.00–01.00 óra között irányfény jellegû megvilágítást adnak. A világítótestek a frekventáltabb sétányszakaszokon és azoknál az attrakcióknál lesznek kihelyezve, ahol a turistákat megállásra szeretnénk ösztönözni.
Kerékpárút
Tervezett teljes hossz: 2018 méter.
Tárgyi pályázati projekt keretében 1135 métert valósítunk meg, 2,5 méter burkolatszélességgel.
4-5-6. szakasz valósul meg: a Fûzfõi-öböltõl a Tobruki Strandig.
Kerékpárút burkolata: aszfalt.
Kerékpáros turisztikai szolgáltatások
Kerékpáros pihenõhelyek, kerékpártámaszok, kerékpáros információs táblák.
A Fûzfõ Motel területén álló korábbi kerékpár szerviz épületében kerékpáros információs pontot alakítunk ki.
Fõ feladata: turisztikai és egyéb információnyújtás turistáknak, kerékpárosoknak, vitorlázóknak, túrázóknak, kisgyermekes családoknak stb., információs füzetek, kiadványok, térképek. Kerékpáros és gyermekbarát projektelemek:
WIFI
elsõsegély-doboz
függõlegesen felhajtható, falra szerelhetõ vandálbiztos pelenkázó asztal
etetõszék
bébiétel melegítõ
alapvetõ szerviz egységcsomag, kerékpáros javító szett.
Megállapodások útján helyszínre kiszálló szervizszolgáltatást biztosítunk a kerékpáros turisták részére, szabadnapokon is!
Az információs pont kialakításához beszerezni szükséges valamennyi eszközt helyi vállalkozóktól rendeljük meg.
A projekt keretében az önkormányzat munkahelyet teremt 2 fõ munkavállaló részére, akik a Városgondnokság állományába kerülnek.
Nyitva tartás egész évben: májustól októberig 4 fõ részmunkaidõs, 4 órás munkavállalókkal 8–20 óráig, novembertõl áprilisig 2 fõ teljes munkaidõs, 8 órás munkavállalókkal 9–17 óráig.
Együttmûködõ partnerek
• Balatonfûzfõi civil szervezetek (BLTE, Szörf Klub, BS Fûzfõ Vitorlás Klub, Vitorlázó Sportegyesület, Városvédõ és Fürdõegyesület, Mozgássérültek Csoportja)
• Turisztikai vállalkozások (Balaton Center Kft., Master Invest Kft., Orosz Katalin egyéni vállalkozó)
• Kerékpáros civil szervezet (Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet)
• Kerékpár szervizek (Karaván Bt., Binartech Kft.)
A partnerek 2 projekttalálkozó keretében véleményezték az engedélyezési tervdokumentációt és vállalták,
hogy segítséget nyújtanak a projekt nyilvánosságának biztosításában,
hogy közremûködnek a turisztikai attrakciók, szolgáltatások látogatottságának felmérésében,
információt nyújtanak a megvalósuló beruházásról a projekt célcsoportjai számára: az aktív turizmus résztvevõi – kerékpárosok, szörfözõk, vitorlázók, horgászok –, valamint a gyermekes családok.
Az önkormányzat pedig vállalta, hogy biztosítja az egyesületek és vállalkozók szolgáltatásainak, rendezvényeinek népszerûsítését a kerékpáros információs pontban.
Építés költségei: bruttó 424 535 313 Ft
Eszközbeszerzés: bruttó 895 111 Ft
Elõkészítés költségei: bruttó 15 132 600 Ft
(tervezés, MT, közbeszerzés)
Megvalósítás költségei: bruttó 8 770 800 Ft
Projektmenedzsment (külsõ, belsõ), mûszaki ellenõrzés, nyilvánosság, könyvvizsgálat, hatósági díjak.
Finanszírozás:
Szállítói finanszírozás az építés, aminek minden eleme 100%-os támogatottságú.
Közbeszerzés:
Mivel a projekt összköltsége meghaladja 300 millió Ft-ot, a közbeszerzésnek folyamatba épített ellenõrzése valósul meg, vagyis a KSZ és a KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Fõosztály) ellenõrzi a közbeszerzést.
Sokan kérték már a projekt dokumentációját. Terjedelme miatt azt nem áll módunkban e-mail-en elküldeni, de igény esetén, elõzetes egyeztetés után külsõ adathordozóra kimenthetõ. Akinek erre szüksége van, keressen meg levélben, telefonon, személyesen, s az adatok másolásában egyeztetünk.
Több levél, telefonos egyeztetést folytattam a parti sétány fejlesztése ügyében. De hogy az adósságkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatom utáni hibába ne essek, mindenkinek megköszönöm a segítségét, akik a kifogásunk elfogadásában segítettek.
Még mindig sok gondot okoz a vízmûvünk üzemeltetése. A hatalmas csõtörések elhárítására 3,5 millió forintot fizettünk ki. A lakosság biztonságos ivóvíz ellátásának biztosítása miatt ki kell cserélni a közel fél évszázados szivattyút az egyik kútban, közel hét millió Ft-ért. Ugyanakkor júniusban elkezdõdik a vízmû átadásának az eljárása, amire törvény kötelez bennünket. Csak reménykedünk abban, hogy addig nem kell további súlyos milliókat rákölteni azért, hogy a lakosság vízhez jusson.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2013. június 20. 17 óra Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2013.05.02 21:30
A harmincegyedik hónap a városházán

„A külön elbírálás alá esõ, ötezer fõ alatti települések adósságrendezésérõl döntött a kormány – jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Veszprémben.
Kontrát Károly emlékeztetett: tavaly decemberben lezárult az ötezer fõ alatti települések adósságrendezése, 14 önkormányzat azonban egyedi elbírálás alá esett, mivel ezeken a településeken az egy fõre esõ adósság meghaladta a kétszázezer forintot.
A Veszprém megyei Balatonfûzfõrõl hozzátette: a település 1,309 milliárd forintos adósságát teljes egészében átvállalja az állam. Kontrát Károly elmondta, a többi 13 település adósságrendezésérõl is döntés született.
A település lakossága nevében köszönetemet fejezem ki a döntéshozóknak.” Ezt a közleményt jelentettem meg a város honlapján, amikor értesültem a kormány döntésérõl. Az adósságkonszolidáció tényét sokan szerették volna úgy beállítani, hogy az az õ érdemük. Nevetséges, gyerekes vetélkedést gerjesztettek az adósságot felhalmozók, hogy bizony nélkülük ez nem jött volna létre. Teljesen igazuk van. Az adósság felhalmozása nélkül nem lehetett volna konszolidációról sem beszélni. Mint a megyei lapból megtudhattuk, hogy az egyik képviselõ, jelenleg a kormánypárt helyi elnöke, megismerve a polgármesteri lobbi levelet, azt nem tartotta kellõen megalapozottnak a teljes körû konszolidációhoz, gyorsan el is sietett az elõzõ polgármesterhez, aztán egy volt képviselõvel együtt írtak egy jobb levelet.
Néhány kérdés azért felvetõdött néhányunkban. A funkcióban lévõ képviselõ a képviselõ-testületi ülésen egy szót sem szólt a levél nem megfelelõ tartalmáról. Ha csak utána világosodott meg, még akkor is szólhatott volna a készítõjének, hogy meglátása szerint ez kiegészítésre szorul. Megtehette volna még azt is, hogy az általa már megfelelõnek vélt, az adósságot felhalmozó polgármester és bizottsági elnök által készített írást tájékoztatásul elküldi a választott képviselõknek. Valamiért nem tette ezt meg. De mindegy is. Lényeg, hogy a település fellélegezhetett. De ennek még nagy ára lehet. Ma kaptam meg Tállai András önkormányzati államtitkár levelét, melyet a Balatoni Szövetség elnökének írt.
„ Az adósságkonszolidációhoz kapcsolódóan a Balatoni Szövetség több tagjához hasonlóan több mint ezer önkormányzat gazdálkodott elismerésre méltóan, adósság felhalmozása nélkül. A Kormány számára is fontos, hogy ezen települések ne érezzék maguk számára hátránynak az adósságállománnyal rendelkezõ önkormányzatok részére nyújtandó segítséget. Az adósságátvállalás részleteinek kidolgozása során megvitatásra kerül az is, hogy az adósságállománnyal nem rendelkezõ önkormányzatok eddigi gazdálkodása milyen formában ismerhetõ el.”
Mi is áll ebben? Elismerésre méltóan azok az önkormányzatok gazdálkodtak, amelyek nem halmoztak fel adósságot, s ezt el is kívánják ismerni nekik. Mi ebbõl a támogatási körbõl kiestünk, mert minden balatonfûzfõi lakosra, a csecsemõtõl az aggastyánig 290 ezer Ft adósság került rendezésre. Kérdés nem az, hogy ki tett többet, hogy elengedjék, hanem az, hogy ki halmozta azt fel nem elismerésre méltó gazdálkodással. Kérdés továbbá, meddig marad majd ki a város a központi forrásokból annak okán, hogy teljes körûen konszolidálták.
A Föld Napja alkalmából sokan tettek a környezetünk tisztaságáért. Szemetet szedtek, temetõt takarítottak, fákat ültettek. Erdõsi Gábor humán tanácsnok úr és testvére, Erdõsi Róbert évek óta a fásítási mozgalom mozgatói városunkban. Kezdeményezésükre, támogatásukkal 23 facsemete került elültetésre Fûzfõfürdõn és Fûzfõgyártelepen.
Hatalmasat léphet elõre a Városi Stadion pályáinak a locsolása. Pályázati forrásból automata öntözõ- rendszer épülhet ki, s a pálya alatt folyó patak vize táplálhatja. Remélem, hamarosan mûködés közben is láthatjuk majd.
A parti sétány és kerékpárút vitatott, közel hetven millió Ft-os tétele is megítélésre került. Hamarosan megköthetjük a támogatói szerzõdést, kiírhatjuk a közbeszerzést, s elindulhat az így már 450 milliós, 100%-ban államilag támogatott projekt megvalósulása.
Gyökeret eresztett a városi szavalóverseny. Csak a gálán vettem részt, de igen jól érezhette magát a szép számú közönség. Külön öröm, hogy igen sok családtag elkísérte a gyermekét erre az eseményre.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2013. május 23. 17 óra, Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház.
Marton Béla polgármester

koniform 2013.03.29 16:08
Hmm Ennnyyyit megért!DE Polgárok jól csak akkor járunk ha egyénileg sírunk segédért ,közvilágitásért.Csak hehogy jobban megártson ez a sógor koma népszerûség,mert éhkoppon maradunk Hátmégha országgyûlési képviselõnek es "rátoljuk..túl.toljuk..! Hmmm..Hm

davakis 2013.03.28 14:09
Csomaik Attila és Fekete István-felkért bizottsági tagok.
Reagálva PM úr közzétett megnyilatkozására a következõket tesszük közzé:
2013.március 21-én megtartott KT-KV délutánon a jelenlevõ helyi lakosok kivánalmának eleget téve Erdõs G.képviselõ úr javaslatot tett arra vonatkozólag,hogy a hulladékszállitásban felmerült anomáliák tisztázására munkabizottság jöjjön létre.Másnap megerõsitendõ a hivatal által ezt a szándékot a PM úr megkeresett bennünket,hogy a megalakulandó munkabizottságban a megnevezett képviselõkkel együtt vegyünk részt,melyet elfogadtunk.
Elsõ összejövetelünkre 2013.március 25-én 15.00-kor került sor a hivatalban.Itt a bizottság elfogadta azon programpontokat és témaköröket,amelyek megtalálhatók a DAVAKIS által közzétett irásban.
Következõ nap -2013.03.23-án 15.00-kor-ismét összeült a munkabizottság a PM úr és az aljegyzõ asszony részvételével és megkezdte a javaslatban felsorolt pontok és észrevételek felülvizsgálatát.
Ezen a napon több lényeges pontot,észrevételt és témát megbeszéltünk,de a legfontosabb közülük a számlabefizetések felfüggesztése,a befizetések határidejének kitolása június 30-ig és a helyi végrehajtások azonnali felfüggesztése.Továbbá megegyezés történt arra vonatkozólag,hogy az aljegyzõ asszony az általunk felvetett témákban elõkészit egy irásos anyagot a PM és a b.tagok részére,melyet véleményezés után a hivatal elküld a szolgáltatónak.
Tekintettel arra,hogy az általunk elfogadhatónak tartott megoldással ellentétben nem készült irásos anyag,hanem a jegyzõvel történt egyeztetés után a PM telefonon tárgyalt a szolgáltatóval amivel mi nem tudunk egyetérteni.Mi amikor elvállaltuk a megbizatást úgy éreztük,hogy szükség van tudásunkra,tanácsunkra és munkánkra.Mivel a megbeszéltekkel ellentétben más történt igy megkérdõjelezõdött bizottsági munkánk folytatása.
Olyan tevékenységben amelyben csak egy formális munka folyik és nem érdemi nincs értelme a továbbiakban részt venni.
A fennt megtörténtek tükrében ma reggel a bizottság három tagja EG,CSA,FI felkereste a PM urat választ kérve az általa napokban tett megnyilatkozásokkal ,valamint a bizottság további munkájával kapocsolatban.A megbeszélésen megjelent bizottsági tagok egységesen továbbra is fenntartják az álláspontjukat az elkészitendõ irásos anyagról,amelyrõl elõzõleg döntöttek.Ellenkezõ esetben a résztvevõ tagok nem tudják garantálni a munkabizottságban való részvételünket.
A megbeszélés következõ dátuma 2013.április 4-e,amelyre a PM többek között garantálta a b.tagok
által kértek végrehajtását.

Marton Béla 2013.03.27 13:33
Harmincadik hónap a városházán

A település költségvetése elkészült. Sajnos az adósság konszolidációja még nem ismert, ezért csak a minimális 40%-os mértéket vehettünk figyelembe a kiadások, bevételek tervezésekor. De a település mûködõképessége csak akkor kerül az eladósodás miatt veszélybe, ha az állam konszolidációja csak a minimális szinten valósul meg, és a betervezett ingatlan-értékesítések nem valósulnak meg.
Nagy port kavart a szemétdíj mértéke. A témával kapcsolatban tájékoztatom az olvasókat, hogy az érvényes törvény értelmében a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezõ jelleggel igénybe veendõ szolgáltatás, a díjfizetési kötelezettség alól nem mentesülhet az, aki a kötelezõ szolgáltatást nem veszi igénybe. Az edények ûrtartalmának a kihasználtsága, vagyis az esetenként nem teljesen megtöltött gyûjtõ edényzet nem vezet automatikus díjcsökkentéshez, ez nem ellentétes a Polgári Törvénykönyv szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosságára vonatkozó rendelkezéseivel. Nem helytálló az a vélekedés, mely szerint csak ott kötelezõ a szolgáltatás igénybevétele, ahol háztartási hulladék is keletkezik. Ilyen elõírás sem a törvényben, sem a végrehajtási rendeletben nem található. Az üdülõként nyilvántartott ingatlanok esetében a szemétszállítás díját az állandó lakosokra vonatkozó díjjal arányosan kell megállapítani, ami nem lehet viszont kevesebb, mint az állandó lakosok díjának ötven százaléka. Megállapítható, hogy a helyi rendeletünk ennek a kívánalomnak megfelel még akkor is, ha ezt sokan sérelmezik. A szemét egyedi mérések alapján történõ szállítása csak magas költségráfordítással lenne biztosítható. Nem jelenti a szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránytalanságát, ha a nyaralótulajdonos csak esetenként veszi igénybe a szoltatást, hiszen a szolgáltató ilyenkor is megjelenik, és ez által költségei merülnek fel. A sokszor emlegetett chipes megoldás lehetõvé tenné a konkrétan keletkezett szemétmennyiség egyedi mérését és elszállítását, de ennek bevezetésére a szolgáltatót nem lehet kötelezni, az átállás költsége milliós nagyságrendû lenne. A díj megállapítása már nem az önkormányzat feladata. Ennek megállapítására a Magyar Energia Hivatal javaslata alapján miniszteri rendelet fog születni, elsõ alkalommal 2013. szeptember 30-ig. Addig a 2012. december 31-i díjhoz képest a szolgáltató 4,2%-kal megemelt díjat alkalmazhat. A díjhátralék behajtása 2013. januárjától a NAV feladata, de az ezt megelõzõ idõszakban keletkezett díjhátralék behajtása még az önkormányzat feladata. A városunkban kialakult helyzet vizsgálatára egy független szakértõt bíztunk meg. Mellette megkértem egy tanácsadó testületet, hogy segítsék a munkámat. Õk megkezdik a munkájukat. Tagjai: Erdõsi Gábor, dr. Varjú Lajos tanácsnok urak, Csomai Attila és Fekete István helyi lakosok, akik a független szakértõkkel párhuzamosan áttekintik a szolgáltatói szerzõdést, s a következõ testületi ülésre segítik megfogalmazni az elõterjesztésemet.
Mint tapasztalják, látják, megindult a Fövenyfürdõ felújítása. A nagy lendülettel megkezdett munkát hátráltatta az a tény, hogy a közbeszerzés harmadik helyezettje megtámadta a közbeszerzési eljárásunkat, de a döntésben kompetensek a kérését elutasították, így azonnal elindulhatott a beruházás. Az átadási határidõ nem változott, 2013. június 28-a maradt. Minden szerdán egyeztetünk a kivitelezõvel, a mûszaki ellenõrrel, a strand üzemeltetõjével, hogy az esetlegesen felmerült problémák megoldására azonnal intézkedni tudjunk.
Nagyon jónak bizonyul az a fórum, amit minden hónap elsõ hétfõjén tartunk. A civil szervezetek vezetõinek tartok tájékoztatást az aktuális eseményekrõl, s egyeztetésre kerülnek a hónap legfontosabb eseményei is.
A március közepén hirtelen jött ítéletidõben sokan segítettek a bajba jutottakon. Délután öt órakor kaptam a segítségkérést, hogy többen bajban vannak a 710-es fõútvonalon, a 72-es fõútvonalon Litérnél. Az elsõ szóra tankoltak a saját költségükre, acélsodronyt kerestek, s indultak menteni. Köszönet Fejes Károlynak, Fejes Szilárdnak, akik hajnalig tették a dolgukat, a Városgondnokság dolgozóinak, akik meleg szállást biztosítottak a Közösségi Házban, a sószórónknak, aki a litéri dombon rekedteken próbált segíteni, a polgárõreinknek, s mindenkinek, akik valamivel is enyhítették a sors váratlan próbatételét.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2013. április 25. Tobruk, óvoda.

Marton Béla polgármester

Marton Béla 2013.03.15 13:58
http://veol.hu/hirek/uttoro-rossz-gagarin-jo-1534612

Marton Béla 2013.03.02 18:57
http://hvg.hu/itthon/20130215_onkormanyzat_adossagatvallalas_tallai

Marton Béla 2013.02.25 10:05
Huszonkilencedik hónap a városházán
Minden lényegesebb eseményrõl készítettünk fotót az osztályban, legyen az születésnap, kirándulás, klubdélután vagy bármi, amirõl azt gondoltuk, hogy érdemes visszanézni az idõk múltával. A karácsonyt ünnepeltük éppen, amikor az egyik diák a telefonjával készített képeket az eseményrõl. Több tucat kép elkészülte után azonban kétségbeesetten panaszolta, hogy nem tudja a gépre feltölteni, mert a Samsung adatkábelét otthon hagyta. Szinte abban a másodpercben a padtársa a segítségére sietett, megtalálva pillanatok alatt a megoldást erre a bonyolultnak tûnõ kérdésre. Kapcsold be a bluetooth-t, küldd át nekem azon a képeket, s a Nokiám adatkábelével fel tudom rakni a gépre a képeket. S így sikerült a dolog, a „skacok” nevet viselõ táska ikon gazdagabb lett egy mappával. Volt olyan felnõtt, akinek elmesélve ezt a történetet, halkan megkérdezte, jó, de mi is az a bluetooth. Ez a történet – sok mással együtt – gyakran eszembe jut, mert a volt diákjaim képei egy digitális képkeretben huszonkilencedik hónapja futnak a képernyõn. Belegondoltam, hogy õk nem negyedik osztálytól ismerkedtek meg az informatika alapjaival, s ha hivatalosan majd negyedikben lesz csak tantárgy az informatika, a gyerekek többsége úgy érkezik majd oda az alapokat megcélzó órákhoz, hogy rengeteg ismeretet szerzett a gyakorlatban a tableteken, az okostelefonokon (legyen az androidos, symbian rendszerû, windows alapú, vagy éppen iOS-os) az otthoni számítógépeken, I- Pad-eken. Amennyiben az állami fenntartásba kerülés után az önkormányzatnak lehet beleszólása a szakmai kínálat kialakításába, akkor mindenképpen szorgalmazom, hogy a meglévõ kínálat ne szûküljön. Továbbra is azt a kínálatot nyújthassa az iskola, mint eddig. Nem kétséges, hogy az informatika, az idegennyelv, a sport és a mûvészeti oktatás mennyire keresett az iskolában, s ezeket a kínálatokat fenn kellene tartani.
Szót kell ejtenem arról a lakossági fórumról, ahol az urnatemetõ kialakítása volt a téma. A fórumra készülve felkészítettem a plébános urat, hogy erõs érzelmi megnyilvánulásokra számíthat ezen a rendezvényen. Igazam lett. Nehezen indult az érdemi kommunikáció. De végül talán minden jelenlévõ megérthette, ha akarta, hogy nem eldöntött tény, hogy az urnatemetõ ott megvalósuljon. Mindenki véleményét köszönöm. Még azokét is, akik már eldöntött tényként könyvelték el a terv megvalósulását, s csak a döntés torkukon történõ lenyomásának vélték ezt a fórumot. Megértem õket, hiszen a 2010-et megelõzõ pár évben ehhez szoktak. De azóta eltelt egy kis idõ, s megváltozott a szemlélet és a gyakorlat is. A lakossági fórumokon valóban a lakosság beszél, a közmeghallgatásokon a köz meghallgatása történik, s nem a köz hallgat. Visszatérve a lakossági fórumra. A plébános úr isteni ajándéknak tekintette a véleményeket, bármilyen formában is jöttek elõ. Az urnatemetõvel kapcsolatos környezettanulmányt a hivatal fogja elvégezni. Megvizsgál minden felvetést, jogszabályi környezetet, minden véleményt figyelembe véve fog majd dönteni a képviselõ-testület.
Természetesen nyilvános lesz ez az elõkészítõ anyag, fenn lesz a honlapon az elõterjesztések között. Éppúgy járunk el ebben az ügyben is, ahogy azt a mûködési rendünk elõírja.
Köszönöm mindenkinek, aki eddig észrevételeivel segítette munkánkat ebben a témában, s továbbra is várom a javaslatokat.
Örülök, hogy a lakók megkedvelték a nyitott ajtók óráját. Olyannyira, hogy szinte mindennap reggel fél nyolctól már többen várnak az irodám elõtt. Kérem, jöjjenek, s amiben tud az önkormányzat, segít.
Már vannak jelei annak, hogy bizonyos körök készülnek a következõ választási ciklusra. Biztosan ezt kell tenniük. Viszont mi a napi munkára koncentrálunk inkább, mert van bõven „hagyaték”, amit nekünk kell rendbe tennünk.
A cikk írásakor még nincs a városnak költségvetése. Még viták lesznek, hogy mire mennyit költsünk. Errõl nyilván lesznek majd híradások. De annyi már látható, hogy a település a kötvénykibocsátás konszolidáció nélküli terheivel nehezen birkózik meg. Át kell tekinteni az összes nem kötelezõ feladatot, s ott kell meghúzni a nadrágszíjat.
Kérdeztem a Vertikál Zrt. munkatársát, hogy a lakosokat felkeresõ dolgozójuk mi célból végez adatgyûjtéseket. A munkát nem szerzõdéskötés céljából végzi, hanem azért, hogy pontosabb legyen a cég nyilvántartása. Információim szerint szerzõdéskötést is felajánlanak a lakóknak. Azt nem szükséges aláírniuk, nem lesz semmi baja annak, aki nem itt és ekkor szerzõdik. Ígéretet kaptam, hogy egy közleményt bocsát ki a cég ebben a témában.
Átalakulóban van a közigazgatás a járási hivatalok felállásával. Kérem a lakosság türelmét, ha ebben a rövid átmeneti idõszakban kicsit nehezebb az új hivatali felállásban az ügyek felelõseit megtalálni. Ebben minden dolgozó készségesen nyújt Önöknek tájékoztatást.
Egy fontos döntésrõl, s annak hátterérõl mindenképpen szólnom kell.
Amennyiben a helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását 2013. április 30-át követõen is folytatni kívánja, úgy errõl 2013. február 15-ig kell döntenie és döntésérõl az egészségügyért felelõs minisztert tájékoztatnia kell. A helyi önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladat egészének átadására, illetve folytatására irányulhat.
Abban az esetben, ha az érintett önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladatának az állam számára történõ átadásáról döntött, illetve döntése hiányában kerül át az államhoz a feladat, az önkormányzatnak a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatója és a járóbeteg-szakellátáshoz használt egyéb vagyona 2013. május 1-jén az állam tulajdonába és fenntartásába kerül. Ezzel összefüggésben az Eü. tv. vonatkozó rendelkezése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ, fenti célt szolgáló vagyonelemek 2013. április 30-ig nem idegeníthetõk el, illetve nem terhelhetõk meg. Ha a helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó intézménye alapellátási tevékenységet is végez, akkor – a tervezett feladatellátó-változás esetén – az alapellátási és járóbeteg-szakellátási feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyonelemek elválasztásáról is gondoskodni kell, melynek határideje szintén 2013. április 30.
Az önkormányzat nem hagyta elveszni az ingatlant és bizonytalanná tenni a járóbeteg-ellátást, vállalta a mûködtetést a FÛZFÕ MED-del együttmûködve.


A legközelebbi KT-KV rendezvény 2013. március 21. 17 óra, Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2013.02.15 11:06
Tisztelt Fórumozók!

A képviselõ-testület ezt a döntést hozta az elõterjesztésre.


Tisztelt Képviselõ-testület!


A járóbeteg-szakellátások és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon állam általi átvételével kapcsolatosan 2012. december 28-án hatályba lépett az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 244/D. §- a, melynek (1) bekezdése szerint 2013. május 1-tõl az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl az állam gondoskodik. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében az állam 2013. május 1-jén átveszi az önkormányzatoktól a járóbeteg-szakellátási feladatokat. Kivételt képez ez alól, ha a helyi önkormányzat úgy dönt, hogy 2013. április 30. után is ellátja a járóbeteg szakellátási feladatot.

(2013. április 30-ig az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévõ járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató mûködtetésérõl, illetve a tulajdonában lévõ, járóbeteg-szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó, közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról való gondoskodás - az önkormányzat döntésétõl függetlenül – valamennyi helyi önkormányzatot terheli.)

Amennyiben a helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását 2013. április 30-át követõen is folytatni kívánja, úgy errõl 2013. február 15-ig kell döntenie és döntésérõl a az egészségügyért felelõs minisztert tájékoztatnia kell (Eütv. 244/D § (5) bek.). A helyi önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladat egészének átadására illetve, folytatására irányulhat.

Abban az esetben, ha az érintett önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladatának az állam számára történõ átadásáról döntött, illetve döntése hiányában kerül át az államhoz a feladat, az önkormányzatnak a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatója és a járóbeteg-szakellátáshoz használt egyéb vagyona 2013. május 1-jén az állam tulajdonába és fenntartásába kerül. Ezzel összefüggésben az Eütv. vonatkozó rendelkezése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ, fenti célt szolgáló vagyonelemek 2013. április 30-i nem idegeníthetõk el, illetve nem terhelhetõk meg. Ha a helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó intézménye alapellátási tevékenységet is végez, akkor – a tervezett feladatellátó-változás esetén – az alapellátási és járóbeteg-szakellátási feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyonelemek elválasztásáról is gondoskodni kell, melynek határideje szintén 2013. április 30.

Ha a helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladatok további ellátása mellett dönt, úgy az állam nevében erre kijelölésre kerülõ szerv megállapodást köt az önkormányzattal.

Elõzõek alapján kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet az elõterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására:

„A” javaslat:

……/2013.(02.15.) Kt. határozat (javaslat)

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2013. április 30-át követõen folytatja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Marton Béla polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa az egészségügyért felelõs minisztert.

Felelõs: Marton Béla polgármester
Határidõ: azonnal


Marton Béla 2013.02.07 19:30
Tisztelt thc!

Köszönöm az észrevételét.
Tudja, hogy valaki udvariasan kér, az neveltség kérdése. /ahogy mondani szokták kicsit nyugatabbra "von zu Hause " hozza az ember/, s ebben az iskoláim tovább csiszoltak. S képzelje ezt a maradiságot: a diákjaimnak is a megszólításokhoz hozzá kellett tenni a kérem szót. Például úgy kellett kezdeni a mondatot, hogy tanító bácsi, kérem. S a mai napig, ha találkozom velük, akkor a kérem, megszólítás nem marad el.
Kérem, s hangsúlyozottan kérem csupán, mondja meg, ez a forma Önt miért zavarja? Mit tartana helyette megfelelõnek? Mindenkitõl tanulni szeretnék. Hátha már ezt a "kéremezést" másnak kellene felváltania. Kérem, javasoljon valamit.
Kérem, segítsen, milyen teljesítést vár el tõlem.

Tisztelettel üdvözlöm: Marton Béla

thc 2013.02.07 18:25
Tisztelt PM Úr!
Miért van az,hogy csak kérni tud?
Majdnem minden mondata úgy kezdõdik,hogy: "Kérem..."
Ha már szépen kér, akkor próbáljon teljesíteni is.

Marton Béla 2013.02.03 20:29
Tisztelt Koniform!

Kérem, közölje, az adatkezelési fegyelmet ki, mikor sértette meg, ki tagadja le szándékosan az elöljárókat.
Kérem, segítse a munkámat, hogy én is segíthessek.
Kérem, hogy e-mail címemre küldje ezeket meg.
Köszönettel: Marton Béla

koniform 2013.01.28 22:30
Hmm... Van gond bõven! Adat kezelési fegyelem sincs! Az unatkozó ténfergõ alkalmazott.."valami ticz..nevezetü biztonsági õrt játszik atitkárságon. Van rá engedélye?Elõre megfélemlítik az embert,simán lehazudják az elõljárót.javaslom a hagrögzítõs ügyintézést hogy az alkalmazottak MODERÁLTSÁGÁRA is fény derüljön.Hmm..Hmm..

Csomai Attila 2013.01.28 19:57
T . Fórumozók!
Vártam pár napot ,hátha tömegesen jelentkeznek azon fórumozók, akiktõl a mi Bélánk elnézést kért, az én alpári, és még száz féle módon minõsített írásom miatt!
Nem értem, itt volt a lehetõség, hogy tömegesen
használhassák izlelõ bimbóikat- nem éltek vele!
Napokkal a beírásom elõtt ,ugyan ezen téma kapcsán, névtelen hõseink egyike " beszûkült tudat állapotúnak " nevezett- mi Bélánk nem reagált, nem emlegette a moderálás elveit!
Hónapokkal ezelõtt, tanácsnok asszonyság többünket senkizett le, mert kérdezni mertünk léder kocsma ügyben!
Mi Bélánk igen csak csendben maradt,
Amikor olvastam reagálását a bejegyzésemre, elcsodálkoztam!
Miért nem azt írta- hazudtam, nem igaz amit az ominózus pénteki napról írtam.
Szánalmas mosakodásba kezdett, mert nem tudta kik lehettek jelen a vele folytatott telefon beszélgetés során, és abban sem lehetett biztos, nem került e rögzítésre a beszlgetés!

Bélám: Tied a helyi újság, Tied az Öböl Tv, Tied a lojális újságíró, Tied a moderáló, Tied a facebook, Tied a ....youtube...???

Te nevezel ki, Te küldesz el, Te nyitsz meg, Te emlékezel meg stb..
Most, hogy a helyi lakók esetlegesen szeretnének olyan dolgot megoldani, amely kapcsán világossá válhat igazi énetek, akkor az egész aparátusnak be kell indulni?

Béla, az ország más részein a " rendszer váltás"húszon éve zajlott le!
H a már sértegetés gyanánt lesüllyedésrõl beszélsz- jó pár lépcsõfokot kell meg lefele mennem hogy találkozhassunk!

Cs A


koniform 2013.01.26 17:56
HMmm... A moderálás is egy dolog,de kik azok az állítólagos feljelentgetõk?Miért nem afórumon reagáltak hmm..Széép választékos " nnyelvezettel .Helyette zaklatják A TP: URAT!Hmmm.A kis huncut nebulók!A Tisztelt Polgármester Úr túl jó szívü.Én is mert személyesen nem zaklattam életbevágó ügyeimmel amiket a hivatal dolgozói szõnyeg alá söpörtek! Takaritást vállalok.Hmm..Hmmm..
Amoderálási nem egyenlõ a hivatalnak nem tetszõ témák TÕRLÉSÉVEL! Demokrácia van emberek!Hmm.. Ha ninncs belehet zárni a fórumot.meg ahivatalt l.A fele már ígyis Almádiban van.Hmm..Hmm..

Marton Béla 2013.01.24 20:59
Tisztelt Fórumozók!

Csomai Attila több helyen megsértette a fórumozás szabályait, a moderálási elveknek nem képes megfelelni valamiért, ezzel sérti a fórumozókat.
Idézet a fórum moderálási elveibõl:
"vulgáris, alpári nyelvezetû, a jó ízlést sérti, személyeskedõ, fenyegetõ hangnemû, vagy más módon akadályozza a kulturált társalgást" annak bejegyzését törölni kell. A hozzászólás megjelenése után több felháborodott lakos hívott, hogy kifejezze döbbenetét ezért a hangnemért stílusért. Nem idézhetek szó szerint, mert az erõsen sértené a moderálási elveket.
Ezúton kérek elnézést minden jó ízlésû fórumozótól a felhasználó alpári nyelvezetû, a jó ízlést sértõ bejegyzéséért. Van egy szint, ami alá nem lenne szabad lemenni senkinek sem.
Bocsássanak meg neki, még akkor is, ha nem elõször tette. Talán megérti egyszer, hogyan kell kulturáltan kifejteni valamirõl a véleményét.
Tisztelettel: Marton Béla polgármester

koniform 2013.01.24 18:41
Hmm.. Hmm...Jutalom osztás volt.van lesz

Csomai Attila 2013.01.24 13:38
T . Fórumozók!
Többször megszakítottam Béla barátom e havi,
városépítõ tevékenységét méltató írásának olvasását!
A macskás résznél könnyeimmel kelllett küszködnöm, a kötvénypénz magyarázatnál a nem érthetõség volt a szüneteltetés oka!
Amikor pedig ahhoz a részhez értem, mi az oka annak, hogy a könyvtárunkban polgárok beszélgessenek, ultizzanak, sakkozzanak csoportosan, hát az már nem volt semmi!

Nem tisztem " moderálni" véleményezni elöljáronk megnyilatkozásait. A közzétett sorai alapban az általam kezdeményezett " beszélgetés" jogszerûségét, valóság tartalmát hívatott megkérdõjelezni, feltárni!
Bár témát nem nevezett meg az Úr!
Mindez érthetõ is, hiszen ha leírja, hogy ez a beszélgetés a városi hulladék szállítás , ellentételezés stb.anomáliáinak megértését, esetlegesen nem mindenki számára érthetõ történéseit volt hivatott megvilágítani- mindjárt érthetõ lett volna a baráti gesztus!
Erõsitette aktualitását a témának, hogy 2013.jan.1. életbe lépett az új Hgt, és helyi információ nem látott napvilágot e témában!

Szeretném dióhéjban osszefoglalni a történéseket, más aspektusból!
Természetes volt, sõt elvárható, hogy a téma városi szintû " kezelése" okán, miatt, valamikor a lakosság azt fogja mondani , elég!
A lakossági fórumon történtek, annak dokumentálása, jegyzõkönyvek, helyi média stb
mindenki számára világossá tették, megoldást
várni vezetõinktõl, merõ balgaság!
Ezt támasztják alá a város vezetés megnyilatkozásai, a szolgáltatókkal folytatott / lakók tudta nélkül/ egyeztetések, a valamilyen oknál fogva kiadott szakértõi megbizatások, stb.

Akik ezt másképpen gondoljuk, más alternatívában látjuk a megoldást, szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni véleményünket, hiszen a helyi médiában erre nem volt lehetõség évek óta!
Erröl óhajtottunk beszélgetni, megismertetni álláspontunkat minél szélesebb körben, ne érjen bennünket az a vád,
megyünk a saját fejünk után.
Ennek helyszínéül óhajtottuk igénybe venni a könyvtár helyiséget, természetesen a zárásidóõ után- mondván ne zavarjuk azt a több száz embert, aki zárásig igénybe veszi nap mint nap
a létesítményt!
Igenlõ válszt kaptam arra vonatkozólag, rendben, mehet a dolog, lesz aki zárjon ha végeztünk!

Múlt kedden, a fórumon is közzé tettem, várom a témával kapcsolatban véleményt fórmáló helyi lakók jelenkezését, megadva telefon számomat.
Direkt nem írtam helyszínt, idõpontot.
Az ominózus pénteki napon 11.ó magasságában
beállítottuk a szükséges technikát, kivetítõ, laptopp stb és hazamentem.
Haza érve, mivel valóban igen rossz idõ volt, feltettem a Fórumra, megneveztem a beszélgetés leendõ helyszinét :fûzfõgyártelepi könyvtár !
Átnéztem még az anyagaimat, kivonatóltam , rendezgettem a beszélgetésen várhatóan felmerülendõ kérdésekre fókuszálva.
Fél egy magasságában, telefonon kerestek, miszerint a polgármester Úr igen élénken érdeklõdik a megbeszélés mikéntje, tartalma iránt, s választ vár felvetéseire, reagálásaira!
Nem volt soha szokásom a csallánt máséval csapkodni, ezért igéretet tettem az illetõnek- mondván, bátor ember a templomban is fingik- felhívom a kiváncsiskodót!

A beszélgetés közel háromnegyed órán át tartott, így a polgármesterünk havi beszámolájában papírra vetett három sor, nem igen tükrözheti annak valódi tartalmát.
Kérdéseim voltak az Úrhoz:
- péntek, félkettõ és van aki a Fórumra feltett lakossági információkkra ilyen gyorsan reagál,
negyed órán belül?
- ki volt írva a nevem, miért nem engem kerestél Béla?
- ha tömegesen sakkozni szerettünk volna, az megolható lenne?
- miként került elõ a jegyzõ és az SZMSZ ?
- hogy sikerült ilyen gyorsan körkapcsolást létesíteni a jegyzõ, a polgármester, az intézmény igazgató, a mûvelõdési ház vezetõ, és a kulcsot biztosító munkatárs között?
- hogyan van az , ha adatot kérek, ráadásul olyat, amely alapban közérdekû, annak teljesítése heteket, hónapokat vesz igénybe?
- nem lehetne megoldani, mivel már ismert az idõpont, hogy küldj egy " téglát" hiszen nem névszerinti meghívás történt?
- azt mondtam, nem ér meg annyit a dolg, hogy állások kerüljenek veszélybe , leszünk szívesek máshol megtartani ezt a megbeszélést- hozzátettem-, én megvárom az érkezõket és röviden beszámolok a történtekrõl nekik!

Idézek a polgármester Úr válaszai közül is:
mit képzelek én magamról, egy lázító gyûlést tarthatok egy közintézményben?
- ki vagyok én, hogy törvényen felülinek képzelem magam?
-nem én/ már mint az Úr/ kezdeményeztem a kérdõre vonást ha nem a jegyzõ!
- ne merjek rá hivatkozni a beszlgetés lefújsa miatt, ez intézmény igazgatói hatáskör, ebbe nincs beleszólásom.
- háromkor szívessen lát a hivatalban bennünket- mondta negyed háromkor.
Nem tudom az elmúlt négy öt évben, volt akit szívesen láttak e témakörben a hivatalban?
Talán volt aki megnyugtató megoldást talált tárgyi témában panaszaira, felvetéseire?

A cinizmus magasiskolája, kérem!
Amikor felvetettem annak lehetõségét, hogy a nagyon várt szakmai véleményt kialakitó cégnek,
estleg nincs e szüksége a volt Ad-hoc bizottság anyagára- az volt a válasz: milyen szakmai anyagról beszélek?
Másik kérdés: Béla egyes emberek nyolc ezer forintokat fizetnek a semmiért és Te nyugodt vagy?
Fognak még többet is!

A beszélgetésünk hangnemét nem óhajtom ecsetelni, többször lettem hazudozónak nevesítve, mint normális halandónak!

Három óra elött tíz percel vissza mentem a könyvtárba, leszereltük a technikát és vártuk az érkezõket!
Kb öt perc múlva , telefon: az intézmény minden helyisége bezárandó!

Kérem ovassák egybe a havi beszámolóval, mert az így kerek!
Természetesen a beszélgetés meg lett tartva, úgy olyan formában ahogyan elterveztük, és én felajánlottam segítségemet arra vonatkozólag, hogy a névsort, ruházatot bemutató, megnyilatkozások tartalmát rögzítõ jegyzõkönyvet elküldöm a kiváncsiskodóknak!

Eddig nem érkezett megkeresés!

Bennem az merült fel az egész havi beszámoló írással kapcsolatosan, hogy láthatott-e már valaha macskát az Úr?

T . Cs.A.


Marton Béla 2013.01.24 09:20
A huszonnyolcadik hónap a városházán
Eszembe jutott errõl a havas, zord idõrõl egy régebbi eset, ami a reggeli futásom közben történt. A szabadi szeméttelephez közeli erdõben futottam kora reggel, kissé havazott. Az akkurátus cipõkötés ellenére a víz, a hó kioldotta a cipõfûzõmet, s meg kellett állnom. Egy ázott televízió doboz mellett matattam a cipõmmel, amikor kétségbeesett nyávogásra lettem figyelmes. A hang hol elhalkult, hol erõsödött. Körbenéztem, hol is lehet a hang gazdája. Mindenhol hiába kerestem. Már éppen indultam volna, amikor a doboz felõl kaparászásra lettem figyelmes. Belenézve láttam, hogy az alján kapaszkodott egy fehér, egy vizes, remegõ, csont sovány szõrpamacs. Egy kismacska volt, aki biztosan nem önszántából került bele a dobozba, ráadásul nem kilométerekkel a lakott területtõl. Azonnal kimenekítettem sírjából, akitõl a lelketlen gazdája így akart megszabadulni. Ahogy hozzám ért, egyszerre nyaldosta az izzadságtól sós arcomat, fúrta magát a hideg dzsekim zugaiba, remegett az egész teste. Ott álltam egy síró, halálra fagyott, éhes jószággal az ölemben. Mi- tévõ legyek? Ott nem hagyhattam, az biztos. Vittem magammal. Beérve Vörösberénybe, több városszéli házból indultak dolgukra az emberek. Megszólítottam õket, hogy nem ismerõs-e a cica. Ki ezzel, ki azzal a kifogással nem állt szóba velem. Nagy porta udvarán gépek álltak, és egy idõs asszony éppen kinn volt az udvaron. Tõle is kérdeztem, hogy nem ismeri-e véletlenül ezt a jószágot. Nem ismerte, de jókedvûen behívott a verandára azzal, ahol 20 macskának van helye, akkor egynek még akad. Ezzel a hûtõbõl elõvett egy tejes dobozt, kitöltött egy tálkába belõle, s letette a földre. A cicám vadul nekiesett, s mindet szinte azonnal beszippantotta. Ahogy végzett vele, abban a pillanatban az oldalára dõlt, és elaludt.
Többször meglátogattam még, szépen fejlõdött, s kölkei is lettek. Érdekes volt néznem, ahogy futkározott az udvarban, s remélem elfelejtette azt, ami vele történt. Hogy ezt miért írom le? Hogy legyen minden szülõ tudatában annak, ha gyermekének, unokájának ajándékba vesz egy háziállatot, akkor az felelõsséggel jár. Többször látok autók után szaladó kutyákat az út szélén, vélhetõen keresi a gazdáját, aki megunta, s hirtelen fékezés után útjára engedte. Egyre több a kóbor állat a városban, s ha nem találunk nekik gazdát, akkor sajnos a sorsuk nagyon bizonytalan. Kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes, valljuk sokan. Kívánom, hogy ezt tapasztalják meg minél többen, de ha már nem tudnak, vagy nem akarnak gondoskodni róluk, akkor keressenek meg egy kutyamenhelyet. Sok kutya elszabadult a szilveszteri petárdázás eredményeként, s kóborolnak az erdõben, döntik fel a kukákat eleséget keresve. Ha kóborló kutyát látnak, kérem, ne dobolják meg õket, inkább tegyenek ki nekik eledelt, s jelenlétüket jelentsék a városgondnokságnak.
Az elõzõ idõszak a nagy átalakulások idõszaka volt. A járási hivatal megkezdte munkáját Balatonalmádiban. A járási tankerület szintén. Számos kérdés még tisztázásra vár az iskola mûködtetésével kapcsolatban. Azon dolgozunk, hogy ezekre úgy szülessenek meg a válaszok, hogy a diákok, szülõk, pedagógusok a lehetõ legkevesebbet érezzenek meg belõle. Tisztázandó kérdések között az egyik legfontosabb, hogy milyen iskolát fog az állam finanszírozni a következõ tanévtõl. Megtartja-e majd azokat a többlet órákat, amit eddig az önkormányzat finanszírozott heti ötven valahány órában. Ki fogja majd fizetni az uszodai belépõket a gyerekeknek, s egyáltalán majd milyen beleszólása lesz az önkormányzatnak, tulajdonképpen a helyi embereknek abba, hogy milyen iskolát is akar, milyen pedagógiai program kerül elfogadásra. Csak remélni tudjuk, hogy a legtöbb kínálat megmarad majd, s továbbra is vonzza majd az iskolát választókat. Az iskola technikai dolgozói a városgondnokság állományába kerültek, bérüket a város fizeti, de az iskolaigazgató adja majd ki nekik a munkát, továbbra is ugyanazt fogják csinálni, mint eddig, csak a kinevezési dokumentumokat kellett módosítani.
Aktuális téma, hogy a polgármester pénteken bezáratta a mûvelõdési házat. Többen kerestek, hogy az adófizetõk pénzén mûködtetett intézményt miért kellett elzárni egy lakossági megbeszélés elõl. Én nem zárattam be semmit, csak felhívtam a figyelmet arra, hogy a könyvtár nyitva tartása utánra összehívott megbeszélésre ott nincsen mód. Ellenben felajánlottam, hogy a polgármesteri hivatalban megtarthatják a tanácskozásukat, ha akarják. Nem éltek vele.
Az óvodánkban több pedagógus megbetegedett, s átmeneti idõszakra létszámgondokkal küzdött. Ezt megtudva egy korábbi közfoglalkoztatott, felajánlotta, hogy akár több napig is ingyen segíti az ottani munkát, ha erre szükség van. És volt. Megköszönöm az önzetlenségét.
Nyert a parti sétány pályázatunk, de egy jelentõs tétel elvonása miatt kifogással éltünk a NFÜ jogi fõosztályánál. Neki kétszer harminc napot biztosít a törvény a döntés meghozatalára.
A strand kivitelezésére beérkeztek az ajánlatok. Az önkormányzati rész versenypályázatainak bontása 2013. jan. 15-én megtörtént. A 17 leadott pályázat elsõ négy ajánlatában rendkívül kedvezõ az ár. Vélhetõen még januárban megtörténik az eredményhirdetés, s a munka elkezdõdhet.
Tobrukban egy lakossági tájékoztatáson elhangzott kérdésként, hogy városunk miért nem fejlõdik dinamikusan, bezzeg Balatonfüred, Balatonalmádi milyen látványosan fejlõdik. Elmondtam, hogy az idegenforgalmi bevételeik lényegesen nagyobbak, mint a miénk. S minket terhel egy nagy adósság-állomány is, amit úgy ítéltek meg a döntéshozók, hogy alapos vizsgálat nélkül nem konszolidálnak teljes egészében.
Egy levélben fordultunk a döntéshozókhoz, amelyben beszámoltunk a kötvény felhasználásáról. Leírtuk többek között, hogy a megvásárolt vízi közmû – felszámolási eljárás keretében, kedvezõ áron történt, melynek során az önkormányzat tulajdonába kerültek a településen 2000 fõt ellátó ivóvíz, valamint a technológiai víz vagyonelemei, valamint a szolgáltató jog és kötelezettsége – a vásárlástól kezdõdõen rendkívül nagy ráfordítást és jelentõs mértékû beruházást jelentett. Ahhoz, hogy a SAL-X Kft. a közmûvet mûködtetni tudja és a szükséges beruházásokat végrehajtsa, 2007. évtõl további 175 802 eFt került átadásra, ami jelentõs anyagi áldozatot jelentett. A mûködtetéstõl kezdõdõen a tevékenység minden évben veszteséges volt, 2013. II. félévére válna rentábilissá, arra az idõpontra, amikor a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján állami cég veszi át a szolgáltatást. Ennek megfelelõen az önkormányzat eddigi beruházásai az állam vagyonát gyarapítják tovább, hangsúlyozva, hogy az önkormányzatot a vízi közmûvek megvásárlása során olyan szándékok, gondolatok és célok vezérelték, amelyek a fenti törvény szellemiségével és alapelveivel mindenben megegyeznek. Erre a célra fordított összeg tehát 247 802 eFt. Ha csak ezt az összeget másra sikerült volna fordítani, akkor ez a negyedmilliárd sok mindenre elég lett volna. Igen sokba került a városnak ez a vásárlás. Nem mutogatni akarok, csak mindenkiben tudatosítani, hogy mi miért történik, hogy mi miért nem tud fejlõdni.
Az Árpád utcában a jármûvek, gépjármûvek vezetõi közül néhányan nem tartják be a sebességkorlátozást. Kérek mindenkit, hogy saját biztonságunk érdekében közlekedjenek szabályosan, mivel itt idõközönként sebességellenõrzéssel is találkozhatnak, s a kiszabható bírságok riasztók.
Köszönöm minden civil szervezetnek a városért végzett elõzõ évi munkájukat. Minden tagjuknak kívánok sok sikert, jó egészséget a következõ évben.
A legközelebbi KT-KV rendezvény helye, idõpontja: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház, 2013. február 21. 17 óra.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2012.12.28 00:04
A huszonhetedik hónap a városházán
Minden olvasónak kívánok itt is boldog, békés, sikeres új évet.
Jogos aggodalmat keltett a gyógyszertár mûködésének szüneteltetése.
A hír hallatán azonnal intézkedtünk, hogy részben ne maradjon a település ellátatlan. Az önkormányzat sajnos ebben a helyzetben nem tud segíteni. A patikát mûködtetõ vállalkozás terhei akkorák, hogy senki nem vállalja fel azt, mert az vállalhatatlan. Több potenciális partnerrel közöltem a lehetõséget, de egyik sem kívánt élni a lehetõséggel, mármint azzal, hogy a szállítói követelést kiegyenlítse vagy átvállalja, illetve az egyéb terheket is örökölje. Nem akarok üzleti titkokat sérteni, de hatalmas teherrõl van szó.
Az önkormányzat nem tud más szolgáltatót keresni, csak jelezni a megyei fõgyógyszerésznek, hogy szeretne itt továbbra is gyógyszertárat. De ezzel meg kell várni, míg végleg a cég megszünteti a mûködését. Jelenleg még csak szünetelteti. Ehhez minden évben 21 nap áll rendelkezésére. Tehát 2013-ban is van 21 napja a gyógyszertárnak, s ha addig nem sikerül valakivel megállapodnia a terhek átvételérõl, akkor szûnik meg végleg a patika a városban.
Ekkor kerül sor a megyei fõgyógyszerész megkeresése az önkormányzat által, s döntésétõl függõen pályázat kiírására. Ennek az elbírálása sem önkormányzati feladat, a döntés teljesen tõlünk függetlenül egy hosszú folyamat után fog megszületni. Elõzetes információim szerint fél évnél is hosszabb a folyamat, aminek lépéseit törvény szabályozza.
A mostani tudásom szerint tehát hosszabb távra kell erre az átmeneti állapotra berendezkednünk, melyhez kérem a lakosság türelmét, megértését. Az önkormányzat minden lépést azonnal megtesz, amit a törvény neki feladatul ró.
Amennyi újabb információm van, természetesen azt itt is megosztom, mint ahogy azt azonnal megtettem a honlapon, a lakossági fórumokon.
Nagy örömmel mentem arra a tájékoztatásra, amin az ötezer fõ alatti települések adósság átvállalásáról volt szó. Az ottani információk arról szóltak, hogy az adósság átvállalás gyõztese a megyében városunk lesz, mert az elõkészítés során a hírek 1,3 milliárd forint kötvény átvállalásáról, s 148 millió forint mûködési hitel átvállalásáról szóltak. Bár egy fõosztályvezetõvel történt személyes egyeztetés már kicsit beárnyékolta az örömömet. Ez arról szólt, hogy van néhány olyan nagyon eladósodott település, mint Balatonfûzfõ, ahol nem biztos az automatikus adósság átvállalás. Külön adatszolgáltatást kértek be a kötvény eddigi felhasználásáról, minden elköltött forintjáról. A kormány a megbeszélést követõ ülésén döntött, hogy városunkkal együtt tizennégy olyan ötezer fõ alatti település van, ahol az adósságállomány meghaladta az egy fõre esõ kettõszázezer forintot. Így az adósság átvállalás mértékének megállapításához további elemzések következnek. Ezek megtörténte után kerül meghatározásra az átvállalás mértéke. Ennek várható ideje az év elsõ fele.
Ez a döntés arra bizonyíték, hogy nemcsak a felelõsen gondolkodó helyi polgárok, hanem a konszolidációval foglalkozók is elismerték, hogy a kötvényfelhasználást tüzetesebben meg kell vizsgálni. Ténnyé vált, amit mindig is tudtunk, hogy irtózatosan nagy terhet örökölt a település a 2006-2010-es ciklus után. Be fogjuk mutatni, hogy mire menetek el százmilliók, s ebbõl mennyi a megtérülõ beruházás, ami az elsõdleges célja volt a kötvény- kibocsájtásnak.
Leírjuk, hogy a vízmûvünk megvásárlása, annak fejlesztése, konszolidációja mennyibe került, s bemutatjuk ennek az „eredményét” is. A cég évrõl évre mekkora veszteséggel tud csak mûködni.
A konszolidáció elmaradása nehéz helyzetbe hozta a települést. Fájó leírni, de érthetõ és elfogadható ez a döntés. Tõlünk független szervezet fogja majd kimondani azt, amit nekünk, nekem nem mindenki hitt el. Hogy az akkori kötvénykibocsájtás felelõtlenség volt, nem elõzték meg gazdasági számítások, a visszafizetésének nem voltak meg a reális forrásai. Bármekkora is lesz az adósság átvállalása, azt csak megköszönhetjük a döntéshozóknak. S nagy tanulsággal is szolgál mindnyájunknak. Csak azokat a forintokat költsük el, aminek a fedezete rendelkezésre áll. Családok vergõdnek a hitelcsapdában. De õk kényszerbõl kerültek bele, mert lakni kell. De a város nem volt kényszerhelyzetben. Legfeljebb csak olyanban, hogy fejleszteni kellene minden áron, az emberek régi igényeit kielégíteni útépítéssel, könyvtárfejlesztéssel, s sorolhatnám. Mindenki örült, hogy van fejlõdés. De ezt húsz évig fogjuk majd nyögni. De ez nem számított. Lényeg, hogy elmondhassuk, mennyire sikeres volt a 2006-2010-es ciklus. A terheket meg viseljék az utánunk jövõk.
Nagy örömmel olvastam az alábbi hírt:
Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfûzfõn” címû, KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 jelû pályázatát az Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetõje 380 449 932 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte.
Költségcsökkentési javaslat:
Javasolt csökkentés összege (Ft) 68 883 892
Javasolt csökkentés aránya (%) 16,22
Szóval nyert a pályázatunk, s szeretnénk mielõbb ezt meg is valósítani. A sétány fejlesztésének minden elemérõl itt is tájékoztatást fogok adni. Lehetõvé vált egy több évtizedes álom megvalósulása úgy, hogy ezt 100%-ban finanszírozza egy pályázat.
Bár a cikk írásakor szinte tavaszias az idõ, de volt már tél az idén, és lesz is. A hó eltakarítására és a síkosság-mentesítésre felkészültünk. Az elsõ havas reggelen úgy fél kilenc tájban kaptam egy ingerült telefont. Egy helyi lakos azt kérdezte, hogy hol vannak a hókotrók, mert esik a hó. Nem tudtam azonnal válaszolni, így a telefonáló kis türelmét kértem. Megtudtam, hogy a gépek az ún. elsõ ütem takarításán dolgoznak. Ez a fõ gyûjtõ utakat, a közintézmények környékét, a magasabban fekvõ, meredek utcákat jelenti. Csak utána jön a második ütemben a kevésbé veszélyes helyek, utcák, sík terepek megtisztítása. Kérek mindenkit, fogadja el, hogy a hókotró nem tud egyszerre mindenhol jelen lenni, tervszerûen, fontossági szempontokat figyelembe véve dolgozik. Mert ezt csak így lehet.
Számos adventi rendezvényen vettem részt. Sok közösség hívott meg a rendezvényére, s mindegyikre nagy örömmel mentem el. Nem tudok és nem is lehet különbséget tenni közöttük. Mégis a településrészeken megtartott adventi gyertyagyújtások voltak a legemlékezetesebbek. Hagyomány teremtõdött, mert egy civil szervezõdés életre hívta. Eshetett az esõ, lehetett hó, szél, hideg, a város adventi koszorúja bejárta a települést. Nyugdíjasok, fiatalok, gyerekek, szülõk siettek minden helyszínre. Vitte õket az együttlét öröme, az ünnepre való közös ráhangolódás igénye, az együvé tartozás érzése.
Égett a tûz, fogyott a saját készítésû tea, forralt bor, sütemények garmada, mosolyogva kínálták a készítõk, örömmel vettek belõle a vendégek. Mûsorok, beszédek elõzték meg a kötetlen beszélgetéseket, jelezve, hogy igény van erre mindenhol. Biztos vagyok abban, hogy ezt a hagyományt nem töri meg semmi és senki. Lesznek, akik folytatják ezt, mert a szavaló, csillogó szemû kislány biztosan ott lesz jövõre is, s eljönnek vele szülei is a már nagyobbacska testvérével, ott lesznek a nagyszülõk is, akik majd tovább adják a hagyományt. Így építkezik a közösség mindannyiunk javára.
A legközelebbi KT-KV rendezvény: 2013. január 17. Tobruk, óvoda.
Marton Béla polgármester

davakis 2012.12.14 09:12
Remélem PM úr a MÛV ház igazgatója Fûzfõi lesz,hiszen ez a város érdeke.Hazai vizeken -hazai evezõs .Ki ismerheti jobban az itteni embereket,igényeiket és a bennük rejlõ tehetséget,tudást és lehetõséget.

davakis 2012.11.20 09:36
Most olvastam,hogy hogy PM:úr túl van a mûtéten.Mielõbbi regenerálódást kivánok aztán irány és bele a közepébe,van mit tenni.

Marton Béla 2012.11.18 19:40
Huszonhatodik hónap a városházán

Már a rendezvény meghívója is sokat sejtetett. Hogyan lehet egy olyan negatív, rossz, szerencsétlen dologból, mint egy vagy több iskola összevonásából pozitívan kijönni fenntartóként, pedagógusként, szülõként, diákként. Hogyan lehet egy korábban rivális intézmények dolgozóiból egy hatékonyabban, tudatosabban, szervezettebben mûködõ intézményt létrehozni kevesebb vezetõvel. Hát erre vállalkozik ez a program.
Azért is váltott ki bennem nagy érdeklõdést és várakozást ez a rendezvény, mert városunk korábbi vezetése is vont össze iskolát. Annak az összevonásnak, mint megszûnõ iskolaigazgató, 33 éve ott dolgozó pedagógus, szenvedõ alanya voltam magam is. Így arra voltam kíváncsi, hogyan lehet ezt másképp is csinálni. Nem erõbõl és gõggel, nem féltékenységbõl és irigységbõl, s a felsorolás folytatódhatna még. Ezektõl eltérõen meg lehet ezt nagy szakmaisággal, felkészültséggel, remek programmal.
Ha akkor, 2007-ben van ez a program, bizonyára az összevonás eredménye más lett volna. A helyiek nem vinnék el tiltakozásul még a mai napig is más településre a gyermekeiket, nem kellõ létszám miatt nem vonta volna meg a MOB a sportiskola finanszírozását. Nem különültek volna el a befogadó intézmény pedagógusai a befogadottaktól, s nem érezték volna valamiért sokkal értékesebbnek magukat. Az átszervezés lebonyolítására teljhatalmat kapott igazgatónõ sem élte volna ki hatalmi gõgjeit, ha a program szakmaiságát ismeri, ha az összevonás szakmai lépéseivel tisztában lett volna.
Megkapó volt az az elhivatottság is, hogy a vállalkozó szférában sikeres, kemény profik azon fáradoznak, hogy az ottani sikereiket átültessék a közszférába is. A hétvégi rendezvény meggyõzött arról, hogy egy jó program van a profik kezében, s csak idõ kérdése, hogy ezt minél többen megismerjék, elismerjék, s ha szükséges, alkalmazzák is. Mert az nem kérdés számomra, hogy a szervezetfejlesztés megújulására, ha valahol, akkor az iskoláinkban iszonyatosan szükség van. S ez a program megmutatja az utat a változni akaróknak, a változni kényszerülõknek.
S tudják, mi volt még, ami megfogott? A program nagyszerûségét remekül felkészült elõadók profi körülmények között mutatták be. Lelkesedésük, elhivatottságuk, már-már fanatizmusuk minket, vendégeket is megkapott. Gondolom, így lesz vele mindenki, aki megismeri a "nánási modellt", a Változásért Változunk Fejlesztési Programot.
Minden a futás, a többi csak várakozás. Ezt olvasta valamikor fiatal korában az akkor rendkívül népszerû amerikai író könyvében. Ebbõl megtanulta, hogyan kell biztonságosan bekötni a futócipõt, megtudta, hogy a zokni is okozhat gondot egy maratonistának, meg a trikó is kellemetlenkedhet, véresre dörzsölheti a mellbimbót. Megtudta, hogy a megfelelõ táplálkozás jelentõsen befolyásolja a táv megtételéhez szükséges idõt. Elméletben tudta már, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy végigfusson egy maratoni távot, de a teste nem volt kész rá. Ezért azt kellett rá felkészíteni. Hajnali négy negyvenkor kelés, gyors készülõdés, majd legkésõbb ötkor már az erdõ várta. Aztán fél hét felé már egy jó húsz kilométert letudva a zuhany segítette az izmok regenerálódását. Elsõ próba egy félmaraton volt. Öccsének ajánlotta, aki nem sokkal elõbb halt meg. Az elhatározás szilárd volt, de azért egy versenyen sok minden történhet. De nála volt egy teknõs, aki mint tudjuk, ha lassan is, de célba ér.
A sikeres félmaraton után elsõ útja a temetõbe vezetett, s rákötözte a rajtszámát az öccse sírján lévõ fejfára. Megígérte neki, hogy az elsõ maratoni távját is neki ajánlja.
Aztán az elsõt több követte, egyre jobb idõkkel. Persze végig a teknõssel.
Az idõk múltával aztán történt, hogy nem tud futni. Mert fejben tudja, hogyan kell három óra körüli maratonit futni, de a lábát kellene erre felkészíteni. Az elsõ maratonira készülve sikerült a testet felkészíteni a táv teljesítésére, de a láb már nem hagyja magát tovább hajtani. Így a teknõs új gazdát talált, aki majd vigyáz rá, sokszor megfuttatja majd, s talán tovább adja õ is. Remélem, lesz kinek.
De a mondás ettõl igaz, hogy a futás a minden, a többi csak várakozás.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2012. december 20., 17 óra, Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központ.

Marton Béla polgármester

davakis 2012.11.01 07:04
T.Polgármester úr- köszi a korrekt és gyors infót,igy helyes.Megjegyzésem azért volt pesszimista mert még a polgárok részére oly fontos infókat is úgy kell belõletek kiszedni,ahelyett,hogy kihasználnátok az adott lehetõségeket.Tessék egy kicsit magatokat is reklámozni azzal ami a polgároknak is érdekes hisz negativ dolog elég sok van mindnyájunk és a város életében is.Természetesen örülök a beruházások jelenlegi állásénak és bizom benne ,hogy jövõre meg is valósulnak.

Marton Béla 2012.10.31 22:46
Tisztelt Davakis!
A strand építési engedélye kiadásra került. A kiviteli tervek elkészülte után kerül kiírásra a közbeszerzés, amely még ebben az évben lezárul.
A strand büfések a szerzõdést megkapták. Aki aláírja, az a bontást el is kezdheti.
A sétány tervei elkészültek, a pályázat benyújtásra került. Még néhány hatóság hozzájárulása hiányzik, pl. a vízügyi igazgatóság csapadékelvezetési hozzájárulása. Egyébként nem értem a pesszimista megjegyzésedet. Mindkét projekt halad elõre a maga útján. A hivatal dolgozói, a kt. tagjai mindent elkövetnek, hogy sikeres legyen minden projektünk.
Elõkészítés alatt van egy épület energetikai pályázaton való indulás is.
Bízunk abban, hogy minden a tervezettek szerint halad, s a szezonra új strandunk lesz, s a sétány is megvalósulhat.
Tisztelettel: Marton Béla polgármester

davakis 2012.10.31 16:41
T.Polgármester úr- mindjárt itt az év vége és ideje lenne valamilyen konkrét infót adni a sétány és a strand beruházásokról.Lesz valami belõlük,vagy marad minden a régiben mint évek óta.Igaz a semmi nem kerül pénzbe,de nem is hoz.

Marton Béla 2012.10.27 10:15
http://öböltv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1679:rendrsegi-konzultaciot-tartottak-balatonfzfn-video&catid=4:balatonfuzfo&Itemid=73

Marton Béla 2012.10.24 14:00
A huszonötödik hónap a városházán
Félve csöngettünk be hozzájuk, mert vasárnap délután volt, ráadásul még egy fontos dolga is volt a náluk lévõ vendégseregnek. El kellet fogni a piros ultit, meg kellett buktatni a betlit, a Durchmarsch Ulti 20-100-at megcsinálni.
Szóval vasárnap ebéd után voltunk olyan neveletlenek, hogy becsöngettünk a Jókai utca 26-ba 1978 tavaszán. Egy mosolygós arcú, meleg tekintetû háziasszony jelent meg a kapuban, s invitált be a házba. Állást kerestünk, s megtudtam a teniszpályán, hogy éppen két tanítót keresnek a fûzfõfürdõi iskolába. Hát az igazgató urat merészeltük ebben a szokatlan idõben zavarni. Aztán hamar megbeszéltük a részleteket, s kiderült, a háziasszony tanító néni az édesanyámmal ugyanabba az iskolába járt Pápán. Rengeteg közös ismerõsre bukkantunk pillanatok alatt. Perényi János bácsinál idõztünk, s felesége, Ilonka néni volt a háziasszony. S miért írom mindezt? Mert János bácsit követte Ilonka néni is. Már együtt vannak megint. Sokunknak mutatták meg, hogyan kell a gyerekekkel, kollégákkal, szülõkkel együttmûködni. János bácsi sírjánál megígértem, olyan iskolává válik majd az iskolája, amire õ is büszke lenne. Mert ezek a falak maguk a történelem. Ezek a falak megõrizték a gyerekzsivaj emlékét, s nem tudták feledtetni velük a némaságra ítélt évek sem. Nem törõdtek a falak a bezárást követõ elhagyatottsággal. Tudták a kövek, hogy az utódok csak átmenetileg lettek hûtlenek hozzá. Tudták, mert az idõ megtanította nekik, hogy akik el akarják töröltetni a múltat, azok munkálkodása sikertelenségre utaltatott.
János bácsival együtt Ilonka néni, és nagyon sok volt tanár, diák, szülõ is büszke lenne arra, amit a volt diákok, szülõk most létrehoztak. Több millió forintos pályázati forrásból származó eszközfejlesztésnek, több ezer óra önkéntes segítségnek, a városgondnokság munkájának, az önkormányzat támogatásának köszönhetõen egy csodálatos közszíntér alakult ki a volt szolgálati lakásból, a két tanterembõl. Az év hátra lévõ feladata a létesítmény mûködési feltételeinek a kidolgozása.
A kellõen át nem gondolt iskolabezárás már anyagiakban is megfogható károkat okozott. Október elsejétõl a MOB megszüntette a sportiskola finanszírozását. Indoklásként az alacsony létszámokat említették. Az alsó tagozatban évfolyamonként negyven tanuló az elvárás. Amikor az iskolabezárás megtörtént, akkor 320 fõ körül volt a két iskola létszáma. Jelenleg 265 körül mozog a tanuló létszám. Sok helyi fiatal szülõ nem helybe íratja be a gyermekeit, mert a korábbi idõszak rossz döntései elbizonytalanították õket. Egy rossz döntés következményei sokáig elkísérnek bennünket. Szerencsére a kiesõ milliókat az iskola az ún. TAO pályázatból pótolni tudta, de januártól az önkormányzatnak kell majd ezt pótolni, ha lesz rá forrása.
A temetés kapcsán kaptam egy levelet, amely a lélekharang használatának szokásairól szólt. Közre teszem a lélekharang megszólaltatására tett javaslatot.
1. Kb. egy perces harangszó a szertartás elõtt.
2. Harangszó kíséri a halottat a sírig.
3. Végül végsõ búcsúztatóként szól a harang az elhantolás ideje alatt.
Talán ez utóbbi okozhat gondot a temetkezési vállalat embereinek, mert az elhantolásnál mindenkire szükség lehet. De talán valahogy ez is áthidalható lenne.
Már nem egy temetésen voltam, ahol a fentiek szerint szólt a harang.
Leírta a levélíró a régi falusi szokásokat. Amikor meghalt valaki, naponta kétszer: 10 és 15 órakor szólt a lélekharang, amit csendítésnek hívtak. A harangszó a halott korát és nemét is hírül adta. Csendítés kezdetén annyit kondítottak, ahány éves volt a halott. A halott nemét a harangszó ,,verseinek” a számával jelezték (,,versnek” a megszakítás nélküli harangszót nevezték). Férfi halott esetében a csendítést kétszer szakították meg, azaz három verset harangoztak. Nõ esetében két versbõl állt a csendítés. Ezeket a napi csendítéseket a temetésig mindennap elvégezték. Temetéskor a fent leírtak szerint harangoztak. A szertartás elõtt a harangozó a toronyból figyelte, hogy mikor indul a gyászmenet, és végig kísérte a lélekharang (ez volt a legkisebb harang) hangja a temetõig, ill. a sírig (háztól való temetetés). Hantoláskor ismét szólt a harang mindaddig, amíg a pap a temetõbõl ki nem ért. Természetesen egy faluban ez könnyen ment, mert az egyházközségnek fizetett harangozója volt, aki tudta a dolgát.
Természetesen ma már csak a fentebbi háromszoros harangszót kellene megadni az elhunytnak. Kérem, a temetéseken lehetõleg legalább háromszor szólaljon meg a lélekharang. Ezt egyeztessék a szertartás elõtt a temetkezési vállalkozókkal.
Nagy öröm, hogy a nagyon rossz állapotban lévõ Petõfi utca javítására sikerült forrást találnunk. Hangsúlyozom, hogy csupán javításról van szó, nem építésrõl. De a balesetveszélyt sikerült elhárítani, s ez sem kevés.
Legközelebbi KT-KV rendezvény: 2012. november 29. 17 óra Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2012.09.24 10:52
A huszonnegyedik hónap a városházán

Életünk olyan, mint egy hol lassan és méltóságteljesen hömpölygõ, hol vadul áradó folyó.
Az utóbbi idõszak a gyors változások ideje. Várjuk az iskola állami fenntartásba vételét, de igazából nem sokat tudunk a részletekrõl, pedig tágra nyílt szemmel, füllel figyeljük az eseményeket. Egy azonban biztos, a képviselõ-testület a törvény által ránk rótt üzemeltetési feladatokat vállalta. Osztom azt a nézetet, hogy az iskola egy település stratégiai intézménye. Egy sikeres település képe elképzelhetetlen egy jó iskola nélkül. Ami más, mint a többi, többet, mást nyújt. Hogy a jelenlegi kínálatból mikorra mi marad meg, nem tudjuk. Csak bízunk abban, hogy a kötelezõnél lényegesen több óra, sok tevékenység nem fog lényegesen szûkülni.
Aztán megint bizonytalanságot okoz a járási hivatalok lassú elõkészítése. Biztosan van, aki már tudja, hol, hogyan fog mûködni, de eddig ezt nem osztotta meg velünk. S sajnos csak kettétárt karral tudok válaszolni a fogadó órámon megjelenteknek. Persze megígérve, azonnal jelzem, ha tudok már konkrétumokat.
Konkrétumok hiányában nem tudjuk a hivatalunk átalakításához szükséges döntéseket meghozni, nem tud a város tervezni sem.
Remek színvonalú rendezvény sikeredett ebben az évben is a KÖN eseményein. A jelentõs fejlesztésen, felújításon átesett Klebelsberg-iskola adott otthont ennek. Remek kézmûvesek, helyi alkotók állítottak ki, voltak nívós elõadások, a diákoknak remek elfoglaltságok. A remek állapotba került kis iskola további mûködtetésére ötletes elképzelései vannak a rendezvény szervezõinek. Azt kérték, ha a közszíntér megfelelõ fizikai állapotba kerül, akkor annak mûködtetését vállalják, a fenntartás költségeit a rendezvényeikkel biztosítják. Ezt az elképzelést támogatom, s remélem, ez már a következõ évben realizálódik is. Az ilyen típusú hasznosításra nagy szükségünk van, mert a szûkülõ források nehéz helyzetbe hozhatják a városban korábban megszokott mûködést. Itt köszönöm meg minden önkéntes támogatónak, hogy munkájukkal segítették a rendezvény sikerét, az épület rendbehozatalát.
Beterjesztésemet a képviselõk támogatták. A volt Jókai iskola épületét a kis épület kivételével értékesíteni kívánjuk. Itt is el kell mondanom, hogy nincsen semmi realitása annak az álomnak, hogy abban az épületben újra iskola legyen. Elhangzott egy lakossági fórumon, hogy merjünk nagyokat álmodni. Hát jobb, ha felébredünk, s nagy álmok helyett reális célokat tûzünk ki. Értékbecslés után meghirdetésre kerül az ingatlan, s remélem, mielõbb hasznosul is. Van olyan elképzelés, hogy költöztessük oda a hivatalunkat.
Események sorjáztak szépen az elmúlt idõszakban. Nagycétényben hatalmas sikert arattak a diákjaink, szereplõink. A falunapon igen hangulatos, nívós mûsort adva hajnalig szórakoztatták a közönséget.
Ifjúsági vitorlásverseny, országos ranglista teniszverseny, modellezõ verseny, mozgás- sérültek országos kulturális seregszemléje, Bozay megemlékezés színesítette a hétköznapokat.
Örömmel szóltam a fiatal sportolókhoz. Felsorakoztak, s várták, hogy valamivel többek legyenek a megnyitó után. Vagy csak fegyelmezetten elviselték a már megszokott eseményeket. Az ilyen beszédek elõtt mindig eszembe jutnak a diákok kérése ballagáson, évzárókon, évnyitókon. „Béla bácsi kérem, csak röviden!”, s itt sem sokat beszéltem, de elmondtam, hogy a sport nemcsak a népeket összekötõ szent kapocs, hanem önmagunk megismerésének is a legjobb eszköze. Egy versenyen mindenki gyõztes, aki elindul rajta, mert nem másokkal versenyez, hanem elsõsorban önmagával. Önmaga félelmeivel, gyötrõdéseivel, fájdalmaival is viaskodik a versenyzõ, s ha célba ér, akkor valamivel könnyebb lesz a következõ nap, hét, hónap, év. S ezt a versenyt a sportpályák helyett az életben kell teljesítenünk mindennap. Sajnos a szabályokat elég gyakran változtatják.
Bozay Attila kapcsán a tehetség mindent legyõzõ erejérõl beszéltem. A tehetség benne van a legtöbb gyermekben, csak engedni kell kibontakozni, segíteni, okos szóval, türelemmel.
A legközelebbi KT-KV rendezvény: 2012. október 18. 17 óra Tobruk, Radnóti óvoda.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2012.08.28 23:09
A huszonharmadik hónap a városházán

Semmit sem változott, pedig eltelt néhány év, amióta nem járt városunkban. Persze ez így nem igaz, mert idõs szüleihez szinte minden hétvégén eljön, s van úgy, hogy hét közben is leugrik hozzájuk. De a nagyérdemû évekkel ezelõtt láthatta, hallhatta, hallgathatta. Akkoriban a legkisebb gyermeke a Jókai Mór Általános Iskolába járt. Többször vállalt jótékonysági estet. Férje segítségével felállították a korántsem könnyû, de amúgy kecses hangszerét hol az iskola színpadán, hol a romtemplomnál, hol a Közösségi Házban, hol a Mûvelõdési Központban. Kitettünk egy nagy befõttes üveget, s abba kerültek az adományok. Hol több, hol kevesebb, de minden fillér a tanulók életét könnyítette.
S most a Romtemplomnál szerepelt ismét. Elmondta a hangszer történetét, és játszani kezdett. Pengtek a húrok, mozogtak a pedálok, a hallgatóság pedig elbûvölve hallgatta a hol lágyabb, hol határozottabb dallamokat. A Romkerti Zenés Esték legutóbbi vendége Vígh Andrea mûvésznõ volt. Sokan nem is tudják kötõdését városunkhoz. Liszt-díjas, egyetemi docens, 2001-ben habilitált, 2009-ben „Doctor of Liberal Arts” tudományos fokozatot szerzett „summa cum laude” minõsítéssel. 2010 szeptemberétõl a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem oktatási rektorhelyettese.
A szûnni nem akaró taps azt jelezte, hogy nem akartuk még, hogy befejezze a koncertet, mert jó õt hallani, látni, ahogy eggyé válik a hangszerével.
De aztán mindannyian siettünk, mert akkor úszott nem sokkal a koncert után Cseh Laci. De én csak az autóban hallgathattam, s nem láthattam a tv-ben. Nem bántam, mert egy úszófenomén helyett egy hárfa fenomént hallhattam ismét. S remélem nem utoljára.
A fogadóórámra bejelentkezett egy házaspár. Kicsit várniuk kellett, de aztán megláttam õket. Mosolyogtak mind a ketten, gyönyörû õsz hajuk feltûnõen ápolt volt, s illedelmesen megkérdezte az úr, hogy mennyi idõt szántam rájuk. Megnéztem, a következõ vendég csak fél óra múlva érkezett. Ennyit nem fog az õ mondandójuk tartani. Hát ilyen indítás után a legrosszabbakra is fel voltam készülve, mint mindig.
Na, és elmondták, hogy köszönik szépen azt a gondoskodást, törõdést, amit itt kapnak. Õk tobruki nyaralók, s igen tetszik a tobruki strand, illedelmes a személyzet, gyönyörû a környezet. Ha az utcájukban nem jó a közvilágítás, más- nap megcsinálják, köszönik a murvás utat, ami eddig sáros volt 30 évig. Köszönik a biztonságot, mert látják a rendõröket, polgárõröket. Gyanús volt a sok dicséret, aminek zömét még le sem írtam. Kerestem egy helyet, ahol magamba csíphettem volna. Vártam már, hogy mikor jön a de… Nem tévedtem, lett is egy szerényke de… Szóval, ami hiányzik, az a tobruki strandon egy kürtõs kalácsos, mert õk azt nagyon szeretik. Kiderült a beszélgetés során, hogy agrármérnökök, a férj „csak” három idegen nyelven beszél, de az asszonyka azzal pipálta le, hogy neki van doktori címe. Elnézést kértek, hogy ezzel zavartak, de ezeket mindenképpen el akarták mondani, s mennének is már.
Érdekes esetek is vannak. Egy nyaraló azt kérte, hogy idõrõl idõre tologassuk a szemetes konténereket a házak elé, hogy mindenki egyformán szagolhassa azt. S ezt komolyan is gondolta, s még a személyes találkozás után telefonon is vagy harminc percig bizonygatta az igazát a javaslattevõ.
Egy kedves levelet kaptam, amelyben egy budapesti idõs hölgy arra kért, ha lenne az önkormányzatnak egy kicsi kis háza, akkor azt megvenné. Bár rokkant- nyugdíjas, s sok nyugdíja nincsen, de abból apránként megfizetné az árát, de sajnos jövedelmi viszonyai miatt banki hitelt nem kapna. Neki így sokkal könnyebb lenne fûzfõi ingatlanhoz jutni. Természetesen illedelmes választ adtam neki.
Hogy mit érez egy ember, amikor megtudja, hogy közel két óra múlva beszédet kell mondania augusztus 20-a alkalmából? Az elsõ gondolatot nem írom le. Aztán kutakodik a gondolatában, hogy ki tudna beugrani. De még gondolatban sem nagyon tudja elképzelni, hogy valakit felhívna azzal, hogy nézzed komám, beszélni fogsz, mert nincsen más. Elképzelte a reakciókat, s jobbnak látta, hogy maga írja meg a beszédet, még ha az sokkal idõigényesebb, fárasztóbb is.
A legközelebbi KT-KV rendezvény 2012. szeptember 20. Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Ház.
Marton Béla polgármester

fuzfo2008 2012.07.29 11:41
Bocs! És tessenek megkapaszkodni(értesülésem szerint) az érintettek kb. június végén kamatmentesen kapták meg a visszatérítendõ pénzüket! A dátumokat követve határozott és gyors intézkedések végrehajtása során" rövid határidõvel történtek" a visszafizetések.

fuzfo2008 2012.07.27 21:36
Hát igen a HIVATAL az sohasem téved és nem hoz a jogszabályokkal ellentétes határozatokat, megállapításokat, mert a HIVATAL az tévedhetetlen!!! És íme a bizonyíték a tévedhetetlenségre és a jogszabályok mindig elõírás szerû betartására:
Tisztelt **** MODERÁTOR**** ki lehet moderálni, bár ez csak egy részlet a jegyzõ úr Kontics Mónika Gazdasági Tanácsnok Asszonynak küldött, válaszából! A Városházán téma körben a teljes levél olvasható, amit Kontics Mónika Tanácsnok Asszony válaszként részemre megküldött!!!!!!

"A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2011. október 24. napján ellenõrzést tartott Balatonfûzfõ Város Önkormányzata Polgármesterénél, a Balatonfûzfõ Város Önkormányzat fenntartásában mûködõ étkeztetés szociális alapszolgáltatás mûködésének törvényessége tárgyában.

A Szociális és Gyámhivatal 2012. március 5. napján kelt végzésében megállapította, hogy Balatonfûzfõ Város Önkormányzata, mint fenntartó a térítési díj megállapítása során számítási hibát vétett. A Kormányhivatal 2012. április 31-i határidõvel a jogszabálysértés megszüntetésére hívta fel az önkormányzatot.

Balatonfûzfõ Város Önkormányzat képviselõ-testülete 2012. március 1. napjától a hatályos jogszabályoknak megfelelõen újraszabályozta a szociális étkeztetés térítési díjaira vonatkozó rendelkezéseit „a SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ –szociális és gyermekjóléti, - ELLÁTÁSOKRÓL, és az értük fizetendõ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL szóló 25/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével.

A fenti végzésében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala kötelezte Balatonfûzfõ Város Önkormányzatát a jogszabálysértõen megállapított térítési díjak következtében jelentkezõ túlfizetések ellátottak részére történõ megfizetésére."

davakis 2012.07.26 14:38
Teljesen egyetértek fûzfõ 2008 nézetével az IFA-val kapcsolatban.Nem tudom miért kellene IFA-t fizetni azon barátaim,vendégeim után akik az én meghivásomra pár napot töltenek el nálam az én teljes költségemre.Mivel komoly munka és nemzetközi sport kapcsolataim vannak igy a hozzám járó vendégkör is elég bõ és szines.Még egyszer nem fizetõ vendégek,barátok,munkatársak,sporttársak,sõt magyar olimpiai bajnok is van köztük.Az pedig hogy tõlük kérjek ittlétükért napi 400 ft-ot fel sem merülhet bennem.Tehát hogy is van ez a rendelet????KInek,mikor és miért kell fizetni???

fuzfo2008 2012.07.26 13:33
Tistelt Polgármester úr! Én nagyra értékelem az Ön munkáját A Petõfi utca témakörben ezt meg is tettem, de nem a vita kedvért, (maximálisan egyetértek az Ön által leírt érvekkel) de van néhány kitétel, ha én elmegyek üdülni egy másik városban levõ szállodába,de ott a szállodaigazgatónak nem vagyok a barátja, tudom hogy létezik IFA, de emellett én egy minõségi szolgáltatást kapok!!! Kifizetem a napi ellátásomat, ágynemû mosást, bútorzat amortizációját és sok egyebet. Ha viszont engem meglátogat egy más városban élõ volt katonatársam, vagy barátom, akkor én nem nyújtok neki minõségi, szolgáltatást, csak annyit tudok a nyugdíjamból megtenni, a nem luxus kacsalábon forgó 55 éve épült házamban hogy fekhelyet biztosítok neki és minden általa használt (víz,vill,gáz,WC használat(100 Ft alatt sehol nem talál ) dolog után én fizetek,szerény reggelivel, ebéddel, vacsorával megkínálom, és ezek után nincs "olyan vastag bõr a pofámon" hogy ha vendégül látom az saját nyugdíjamból és nem veszem igénybe sem a BLTE, vagy az Önkormányzat által kínált lehetõségeket és ráadásul bevételem sincs, csak KIADÁSOM akkor egy nemlétezõ bevétel után még 400Ft/fõ/éjszaka díjat is fizessek?????!!!!! itt errõl szól a mese, nem foglalkozom szállás közvetítéssel, nem pénzért adok fekhelyet egy régi barátomnak, akkor mivel is, miért is károsítom meg a várost????!!! Na erre nincs logikus, értelmes magyarázat, és ez kelti az indulatokat. Említettem ha majd azzal foglalkozom hogy átalakítom a házam, hogy idegen vendégeket fogadjak és ezért 3-4000 Ft/fõ/éjszaka bevételem lesz akkor természetesen befizetem az IFA-t. de addig NEM!!!! Le ülöm a börtönben a rám esõ részt, vagy közmunkával ledolgozom, de kp-t akkor sem fizetek egy BLTE egyesületnek akivel semmilyen jogviszonyban nem állok. Remélem világosan érthetõ az okfejtésem, mert a két dolog között lényeges különbségek vannak!!!! A bevételi oldalamon csak a nyugdíjam szerepel (az pedig adómentes, jelenleg!) más jövedelem forrásom nincs akkor egy nemlétezõ dolog miatt ugyan NE kényszerítsenek már adófizetésre, még akkor sem ha a BLTE elnök asszonynak ez szúrja a szemét akkor se!!!!! A barátom esetleges idelátogatásakor nem azzal a szándékkal jön hogy lubickoljon a Balatonban, hanem kizárólag azért hogy velem beszélgessen az elmúlt régi szép idõkrõl. Tisztelt Polgármester úr Ön emlékszik rám a téli idõszakban történt beszélgetésünk kapcsán, most én teszem meg az ajánlatomat, szívesen fogadom Önt szerény kis otthonomban egy kávé melletti beszélgetésre! Az idõpont meghatározása az Ön kezében van. Szeretettel várom, mert jó volt Önnel (talán februárban) elbeszélgetni.

Marton Béla 2012.07.26 07:59
A huszonkettedik hónap a városházán
A fû is alulról nõ. Ezt nem azért írom, mert írásom elõtt vagy tíz órát a kertben töltöttem. Nyírtam a füvet, szép formát adtam a sövényeknek, s – többek között – a levendula virágait is leszüreteltem.
A fû is alulról nõ… Ezt egy hétvégi rendezvényen mondta a fõszervezõ. Egy közel százfõs közösség idõrõl idõre egyre színvonalasabb rendezvényekkel színesíti a város életét, elsõsorban saját közösségük összekovácsolásáért.
Ide is szívesen jövök, mert nyomon követhettem a negyed százados fejlõdésüket, szinte a semmibõl alakult ki egy fanatikus ember vezetésével egy sportegyesület a Balaton partján.
Négy ember mögött becsukódott a terem ajtaja, nevetve, mosolyogva integettek a kinn rekedtek felé. Aggódást láttam a családtagok szemében. Mi készül itt? Mi vár rájuk odabenn? Hát huszonhét butykos, bennük 40-60 fokos pálinkaminta. Nekik kellett zsûrizni a tagság által hozott mintákat. S míg õk ízleltek, addig a tagság fõzött. Sokan, sokfélét.
A nyári forróságban a bográcsok fölött izzadó szakácsokról eszembe jutott drága nagyanyám. A konyhában érintetlenül ott volt a gáztûzhely, de õ ragaszkodott a sparhelthez. Csak azon tudott igazán jókat fõzni a népes családnak. Csodáltuk, ahogy a vaskarikák váltogatásával tudta szabályozni a hõfokot, s azt a kitartást, örömet, amivel készíteni tudta a legegyszerûbb, de életem legfinomabb ételeit. Órákat izzadt azért, hogy a siserahad aztán egy fertály óra alatt eltüntesse a mûvét. És õ akkor örült, ha minden elfogyott, mert akkor lesz igazán jó idõ másnap. Õ ritkán evett velünk, mert csak szolgált, s állítása szerint már az illatával is jól lakott.
A bográcsokból szívesen kínálták egymást a szakácsok, s mindenki nyert. Aki fõzött, aki evett, mindenki. Mert egy napot azokkal töltött, akikkel szívesen vannak együtt, s mindenki mosolygott.
Felvetettem, hogy jövõre a város többi egyesülete is bekapcsolódhasson a klub rendezvényébe. Sokaknak van saját pálinkájuk, s szinte minden egyesületben vannak remek szakácsok, szakácsnõk. S ekkor hangzott el az elsõ mondatom. A fû is alulról nõ. Célozva arra, hogy azok az igazán sikeres rendezvények, amiknek vannak közösségi gyökerei. S szép számmal vannak ilyenek. A horgászversenyek, a gombócfesztivál, a vállalkozók tobruki majálisa, a teniszezõk családi napjai, a FAK összejövetelei, az éjszakai körtúra, a véradók, a polgárõrök összejövetelei, a nyugdíjas közösségek rendezvényei, s sorolhatnám.
Felvillant egy kép. Este szintizik valaki a strandon, de mégis napszemüvegben. Többször hallhattuk már simogató énekét, megható szerepléseit. Még egy országos televízió is figyelmet szentelt neki. Röstellem, de a nevét nem tudom, csak azt tudom, hogy anyukája egyedül neveli, kevés kis jövedelmébõl spórolta össze vak gyermekének a mindent jelentõ szintetizátort. Aki egyszer hallotta zenélni, beszélni, sosem felejti. Megható, hátborzongató, szemekbe könnyeket csaló a szereplése. Odaszegezte az embereket a sátor elé. Máskor is szívesen látjuk.
Kicsit nehezen fogadják el az emberek, hogy az idegenforgalmi adót szigorúan ellenõrzi az önkormányzat, s ebben a turisztikai egyesület is segítõ partner. Felvetik, nincsen jobb dolga az önkormányzatnak, mint sanyargatni az embereket. A város idegenforgalmi bevétele túlnyomó részt a beszedett adókból származik. És ezt nem a szobakiadóm, a vendéglátóm fizeti, hanem a vendég. Aki már volt üdülni hazánkban, mindenhol találkozik ezzel, s fizetik is, mert természetesnek veszik. Kérem, fogadják el, hogy ezt itt is fizetnie kell az ide látogatónak. A legkisebb erdei faluban is fizetni kell ezt a vendégnek, s ennek tudatában foglalnak szállást a neten érdeklõdõk. Legyen ez természetes nálunk is. A szállásadók többsége ezt be is szedi, tovább is adja. Csak azoknak kell aggódniuk, akik sumákolnak, mert õk meglopják a közösséget. S ezt nem szabad hagyni. Csak a közösség érdekében járnak az ellenõrök, és végzik szigorúan, törvényesen a munkájukat.
Történt egyszer, hogy egy híres vezér sassal vadászott, s megszomjazott, merített a patakból, de a sas kiütötte a kezébõl a poharat. Ez megismétlõdött még párszor, s az alattvalók elõtt ezt a szégyent nem engedhette meg a vezér, ezért nyíllal lelõtte a sast. A sas halálával elapadt a forrás, s a torkolatában egy mérges kígyót találtak. Ekkor lett világos a sas cselekedete a vezér, s mindenki elõtt.
Hogy ezt miért írom le? Nem biztos, hogy a károdat akarja az, aki ellenkezõen gondolkodik, mint te, sõt, éppen segíteni akar, vagy éppen az életedet menti meg vele, még ha ezt, akkor nem is vagy képes felfogni, megérteni.
Sok szülõ, óvodai dolgozó tette széppé az Árpád úti óvodát. Nem azt kérdezték, mit ad az önkormányzat, hanem hétvégén, délután, munka után vágták a fát, rendezték a terepet, festették a kerítést. Mert ez a késztetés belülrõl jött. S egyre többen érezzük ezt az érzést.
Zsúfolt volt a kultúrház. Beszélt a polgármester, köszöntõt mondott az államtitkár, s aztán jöttek a falunapi mûsor szereplõi. Nem puccos dívák, drága fellépõk, haknizók, hanem a település lakói, gyerekei adtak mûsort maguknak. A kis srác, mikor nem volt szerepe, a nézõtéren ismerõsöket keresett, s ha talált, akkor önfeledten integetett neki, s látszott rajta, hogy nagyon boldog. És ez a boldogság ránk is átragadt. A közel egyórás mûsorban benn volt a közösség ereje. S amit még el kell mondani, az állófogadáson saját készítésû termékek, sajtok, húsok, saláták, mártások, sütemények sorakoztak. Mindenki vidám volt. S véletlenül megtudtam, hogy teljesen ingyen készítették az emberek az ételeket, adva hozzá az alapanyagot, a munkájukat, a lelküket. Akivel beszéltem, elmondta, hogy egy tálca mézes krémes nem vágja földhöz, ennyit igazán megérdemel a faluja.
Nem messze, Papkeszin jártam. A színjátszók már voltak nálunk, remélem, eljönnek még.
A legközelebbi KT-KV rendezvény: 2012. augusztus 23. Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház, 17 óra
Marton Béla polgármester


zozo 2 2012.06.26 20:33
****A hozzászólás a Fórum szabályzatának megsértése miatt törölve lett!
AMENNYIBEN NEM TARTJA BE A FÓRUM SZABÁLYZATÁBAN FOGLALTAKAT, MEGTESSZÜK A SZÜKSÉGES JOGI LÉPÉSEKET ÖN ELLEN!****

iziben 2012.06.26 11:12
Tisztelt Marton Béla!

Örömmel olvastam 21/2012 sz. rendeletüket a tiltott, közösségellenes magatartásokról. Egyet azért nagyon hiányolok. Rendeletükben említésre se kerül a Zajrendelet, melyben rögzítettek be nem tartása - véleményem szerint - legalább annyira "közösségellenes magatartásnak" minõsül.
Ezúton kérem Önt/Önöket, hogy fenn említett rendeletüket e vonatkozásban megfontolni szíveskedjenek.
Üdvözlettel:
Iziben
u.i.: minden rendelet annyit ér.......

Marton Béla 2012.06.25 10:05
A huszonegyedik hónap a városházán
Mintha megállt volna az idõ azon a napon. Furcsa is volt. Kétszer is megnéztem a naptáramat, hogy nem néztem-e el valamit. Mi történt? Nem kell mennem sehova? Biztos ez? S minden noteszt megnézve belenyugodtam, hogy bizony, ez egy ilyen nap. Lenyírtam a füvet, a bokrokat is megnyestem, s egy könyvet csapva a hónap alá elkezdtem olvasni. Furcsa volt, hogy nem cseng a telefon, de hamar belefeledkeztem az olvasásba.
A motorja zúgását a kutyánk már messzirõl megérzi, talán már azt is tudja, hogy mikor rúgja be sok-sok kilométerrel távolabb. Így volt ez most is, tudtam, hogy hamarosan hazaér. Gyors pakolás után már indult is tovább, mert hát fél- maratonit fog futni. Odaadtam a sporttáskámat, hogy abba pakoljon, szerencsét is hozhat. Cserébe visszakaptam a régit.
Már kész volt az útra, csak a sisak hiányzott. Éppen bele akarta tûrni aranyló hajfürtjeit, kéretem, várjon egy pillanatot. Bementem a kedvenc Parker tollamért, amit csak különös esetekben használok. Megfogtam a kezét, s rárajzoltam egy szívet, jó erõsen beszíneztem, hogy az izzadság a versenyen le ne mossa. Ebben a szívben – mondtam neki –, benne van az összes, általam lefutott maraton, félmaraton minden ereje. És elõvettem egy teknõst a kocsiból, ami régóta elkísér mindenhová. Elkísért az elsõ versenyemre, s most továbbadtam. Odaadtam azzal, hogy kislányom, nem az idõért, hanem önmagadért futsz. Mert talán tudod már, hogy futni nagyon jó, s nem tudni futni nagyon rossz. Könnyes szemmel átölelt, felült a motorra, s elment. Elment futni. Még csak félmaratont, de van még ideje. S lefutotta önmagáért, s egy picit talán értem is. S megígérte, vigyáz a kis teknõsre. Mert a teknõs, ha lassan is, de célba ér. Eddig rengetegszer elkísért a versenyekre, most majd õt kíséri. Én mindig célba értem, remélem õ is.
Sikerült egy olyan rendeletet alkotni, ami nagyon hiányzott. Többször számon kértem a közterület-felügyelõket, hogy nem igen látom a munkájuk eredményét. Ugyan felszólítások garmada készült, de a rend helyreállítása sokat váratott magára vagy el is maradt. Ez megtörténhetett, mert nem voltak következményei a felszólítások figyelmen kívül hagyásának. Mostantól már lesznek. A képviselõ-testület egy szigorú rendeletet alkotott, ahol a polgármesterre ruházták a döntéshozók a jogot, a lehetõséget, hogy büntessen. Remélem, kevésszer kell élnem vele, de ha kell, akkor a többség érdekében, a rend érdekében meg fogom tenni.
Nagyon sok felejthetetlen pillanat volt ebben a hónapban is.
Egy modern játszóteret kapott a város szinte ajándékba. Bár a tulajdonosa a Balatoni Bob Szabadidõpark, de ezt mindenki használhatja. Ez a vállalkozás már második éve lepi meg a közönséget valami újdonsággal. Tavaly a kilátó valósult meg saját forrásból, most a játszótér és fitnesz-park. S már készülnek az újabb tervek is. A fiatal vállalkozás fiatal ügyvezetõje tudja, hogyan kell a mai világban lépést tartani a vendégek igényeivel.
Lakossági fórumon megbeszéltük a kezdeményezõkkel, mi lenne a feltétele még egy körzeti orvosi, pardon, háziorvosi praxis kialakításának. A többség gondja a megnövekedett várokozási idõ volt. Erre már a doktor úr elmondta a megoldást, s reméljük, az elégedetlenség is megszûnik.
A tobruki juniális jól sikerült, de nekem mégis a legemlékezetesebb az a másfél óra, amit egy asztalnál ülve csak úgy beszélgettünk a régóta ottélõkkel.
A sportpályán, a salakoson felbõgtek a motorok. Na, nem a forma egyes versenyzõk jelentek meg, hanem egy régi modellezõ szakkörös, Szanyi Norbert szervezése nyomán neves hazai verseny került lebonyolításra, izgalmas futamokkal.
Kicsit feljebb a FAK kosárlabda szakosztályának legendás alakjai találkoztak. Sok szem nem maradt szárazon, régen, több évtizede megszakadt versenyzõi pályafutás után itt találkozott több tucatnyi kosaras. Erre az évre is jutott egy kiadvány Janikától, a ,,Mester”-tõl.
Délután a labdarúgók tartották az évadzáró rendezvényüket, ahol több órát tudtam tölteni, mert nem tudtam a sok régi emléktõl szabadulni, no meg igen vidám volt a hangulat is.
Szintén délután a Fövenyfürdõn a vízilabdásokat köszöntöttem. Új színt hoztak a strandra, felállítottak egy vízipóló pályát, s rendszeresen lesznek majd edzések, versenyek, távolról érkezõ csapatok edzõtáborozásai. Sok szülõ lelkesedése, szervezõ munkája kellett ehhez. Ezúton is köszönöm nekik.
Véget ért a tanév. Örömmel láttam, hogy volt tanítványaim közül többen kitûnõen végezték az ötödik osztályt is.
Benyitott hozzám egy mosolygós, szikár úr. Kezében egy doboz, amit melegen ajánlott nekem. Tavaly volt nálam egy telkével kapcsolatos probléma miatt. Véleményünk egyben másban különbözött is, s eléggé neheztelve távozott. Akkoriban az újságban is írtam róla, s ezt is neheztelte. Aztán az idén is megérkezett az USA-ból pár hetet az itteni nyaralójában tölteni. Eszébe jutottam, s hozott egy doboz porcképzõ tablettát. Jó volt látni az optimizmusát, temperamentumát, a jövõbe vetett hitét. Megtudtam, hogy náluk azt mondják, ha valaki jól néz ki, olyan mint egymillió dollár. Kívánom minden olvasónak, úgy nézzen ki, mint egymillió dollár!
A legközelebbi KT-KV rendezvény: 2012. július 26-én 17 óra, Tobruk, Óvoda.
Marton Béla polgármester

fuzfo2008 2012.06.07 09:46
Tisztelt Kontics Mónika, Tanácsnok Asszony(Hölgy)! Tisztelettel köszönöm a mindenre kiterjedõ válaszát.
Köszönöm a gyors intézkedését, és további munkájához sok erõt, egészséget és kitartást kívánok
Önnek!!!
Ha ezzel a problémával esetlegesen gondot okoztam, akkor szíves elnézését kérem, mert érzésem szerint nem az Ön hatáskörébe tartozó ügyben intézkedett, és mindenre kiterjedõ pontos választ kaptam Öntõl.
Gratulálok, még egyszer minden jót Önnek!

Kontics Monika 2012.06.06 06:44
Tisztelt fuzfo2008,

az alábbiakban olvashatja a kérdésével kapcsolatos választ.
Az utalások néhány napon belül megtörténnek, megértését, és türelmét még köszönöm.

Üdvözlettel:
Kontics Monika

"Tisztelt Kontics Monika Gazdasági Tanácsnok Asszony!

2012. június 4. napján érkezett e-mail-jére válaszul az alábbiakról tájékoztatom.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2011. október 24. napján ellenõrzést tartott Balatonfûzfõ Város Önkormányzata Polgármesterénél, a Balatonfûzfõ Város Önkormányzat fenntartásában mûködõ étkeztetés szociális alapszolgáltatás mûködésének törvényessége tárgyában.

A Szociális és Gyámhivatal 2012. március 5. napján kelt végzésében megállapította, hogy Balatonfûzfõ Város Önkormányzata, mint fenntartó a térítési díj megállapítása során számítási hibát vétett. A Kormányhivatal 2012. április 31-i határidõvel a jogszabálysértés megszüntetésére hívta fel az önkormányzatot.

Balatonfûzfõ Város Önkormányzat képviselõ-testülete 2012. március 1. napjától a hatályos jogszabályoknak megfelelõen újraszabályozta a szociális étkeztetés térítési díjaira vonatkozó rendelkezéseit „a SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ –szociális és gyermekjóléti, - ELLÁTÁSOKRÓL, és az értük fizetendõ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL szóló 25/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével.

A fenti végzésében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala kötelezte Balatonfûzfõ Város Önkormányzatát a jogszabálysértõen megállapított térítési díjak következtében jelentkezõ túlfizetések ellátottak részére történõ megfizetésére.

Balatonfûzfõ Város Önkormányzat Polgármestere 2012. április 23. napján kelt határozataival elrendelte a szociális étkeztetés térítési díjában keletkezett túlfizetések visszafizetését. A kifizetésre a határozatok jogerõre emelkedését követõen kerülhet sor. A határozatok jogerõre emelkedése folyamatban van, a mai napig hozzávetõleg a határozatok 80 %-a lett jogerõs.

A mai napon felkerül a Pénzügyi Osztályra az eddig jogerõre emelkedett határozatok, a megállapított visszafizetésekkel. Így a postai utalást követõen az ügyfelek várhatóan ezen a héten kézhez kapják a pénzüket.


Balatonfûzfõ, 2012. június 4.

Tisztelettel:
dr. Takács László jegyzõ

davakis 2012.06.05 21:18
Tisztelt PM úr-egy apró javaslat: a fõút/Balatonkörút/ Kenese felé vezetõ oldalán bizonyos idõszakokban az útkezelõ gépe végzi a kaszálást.A városba vezetõ
oldalt nem kaszálja mivel azt a mûveletet a város emberei végzik.Tudtommal egy útnak általában két oldala van. Talán csak egyeztetni kellene a mûvezetõknek hogy ne ketten végezzék azt a munkát ami egy szervezetnek a feladata.,természetesen az árok kaszálását nem gép végzi,ott eddig a város dolgozói végezték el a kaszálást.

Kontics Monika 2012.06.02 07:25
Tisztelt fuzfo2008,

kérdésére a választ valóban nem tudom, de a következõ munkahét elején informálódom és tájékoztatom Önt.
Türelmét köszönöm!

fuzfo2008 2012.05.31 19:51
Tisztel Kontics Mónika!
Néhány héttel ezelõtt az önkormányzattól kaptam egy levelet, melyben azt közölték, hogy a szociális étkeztetés kapcsán 2011 áprilisától 19 900 Ft túlfizetésem van. Nos, gondolom nem egyedül engem érint a téma, de közel egy hónap alatt a pénz nem került visszafizetésre, és az ebédbefizetésnél korrekcióval nem lehet kiegyenlíteni. Kérdésem várhatóan mikor kerül sor a túlfizetésem visszafizetésére? (Önöknél kamatozott a pénzünk egy éven át)! Ha én az adó befizetéssel akár egy napot is késnék akkor a tisztelt hivatal késedelmi és esetleg büntetõ kamattal is sújtana. Oda vissza ez ugye nem mûködik? Ezzel a levéllel amit az ÖK kiküldött, véleményem szerint nagyon korán és értelmetlenül, csak erkölcsi kárt okoztak. Nem gondolom hogy ezért Ön a felelõs, de egy héttel ezelõtt még nem tudtak idõpontot sem közölni a visszafizetés idõpontjára vonatkozóan. Helyesebb lett volna az értesítést akkor kiküldeni amikor a visszafizetendõ anyagi forrás már a rendelkezésre áll. Szíves válaszát elõre is köszönve üdvözlettel.

Marton Béla 2012.05.25 08:22
A huszadik hónap a városházán
Mondják, hogy a májusi esõ aranyat ér. Hát jókor jött, az biztos. De nézve a híradásokat, csak örülhetünk, hogy különösebb baj nélkül vészeltük, vészeljük át az égszakadásokat. Polgármester ismerõseim nem is olyan messze tõlünk családok tucatjainak elhelyezési gondjaival, a magánházakba bezúduló iszap okozta nehézségekkel küzdenek.
Egy éve sincs annak, hogy a FAK labdarúgó szakosztályának fiataljait elkísértem egy franciaországi labdarúgó tornára. Ott visszahívtunk négy csapatot, egy nyolccsapatos ifjúsági tornára.
A szervezést Baranyai Sándor vette a nyakába, úgyis mint ötletgazda, de úgyis, mint a korábbi hazai rendezvény tornagyõztes csapatának edzõje. Nem volt könnyû dolga. Amit a francia barátaink több tucat aktivistával szervezetek, azt Sanyi jószerivel egyedül. Keresett szponzorokat, tárgyalt hazai csapatokkal, készített plakátot, kiadványt, szervezett szállást, gondoskodott hangosításról, tolmácsokról, remek kísérõ programokról, orvosi ellátásról, és sorolhatnám, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy egy sikeres rendezvény lehessen. Talált sok önzetlen támogatót, akiknek felajánlásaiból sikerült étkeztetni, utaztatni, szállásoltatni a fiatalokat, kísérõiket. Remek meccsek, ragyogó, napsütéses hétvége, nyüzsgés-forgás a pályán, mosolygós, elégedett vendégek. S hab a tortán, hogy a fiataljaink a legjobb magyar csapatként negyedikek lettek. Köszönöm a támogatóknak, mindenkinek, akik valamivel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, de elsõsorban köszönöm, Sanyi!
A sportnál maradva elmondom, hogy részt vettem a FAK közgyûlésén, mint mindig így május közepén. Meghallgatva az elnökség beszámolóját és a felügyelõ bizottság jelentését, mosolyogtam. Visszagondoltam azokra az évekre, amikor azt a javaslatot kapta az elnökség a felügyelõ bizottságtól, hogy fontolja meg az egyesület mûködésének szüneteltetését, mert nem látja biztosítottnak a mûködéshez szükséges forrásokat. Emlékszem, hogy a legfontosabb cél az volt, hogy életben maradjon az egyesület. Most meg azt olvasom, hogy az utóbbi idõk legeredményesebb gazdasági évét zárták, köszönhetõen egy olyan törvénynek, amely a vállalkozások számára lehetõvé tette, hogy társasági adójuk nagyobb részét a látványsportok számára felajánlják. No meg aztán ahogy elnéztem az elnökséget, szintén elégedett voltam. Többször hiányoltam, hogy az ötödik iksz elhagyása után is én voltam a legfiatalabb az elnökségben. Szerencsére már több fiatal segíti az elnökséget, s a munka során jelentkezik fiatalos szemléletük, gondolkodásuk. Jól kiegészíti egymást a rutin, a tapasztalat, és a fiatalos lendület.
A közgyûlésen felszólalva elmondtam, hogy az önkormányzat jövõ évi lehetõségeit nem ismerjük még. Nem lehet tudni, hogy a bevételi forrásaink, kiadásaink hogyan alakulnak. Így arra a legrosszabb esetre már most fel kell készülnie az egyesületnek, hogy nem biztos, hogy támogatást tud nyújtani számukra az önkormányzat.
És sajnos ez nemcsak a FAK-ra vonatkozik, hanem minden, nem kötelezõ kiadásainkra is.
Nagyon szép délutánt töltöttem el a Balaton Nyugdíjasklubban. Az anyák köszöntésekor hallott versek nyomán sok nedves szemet, szaporábban dobogó szívet láttam, éreztem. És sorjáztak a kérések is. Jegyzeteltem, sok mindenben már intézkedtem. Köszönöm a segítségüket, segítségeteket. Jó volt köztetek.
Egy trikó van elõttem. Rajta ugrató motoron egy ember, aki négy betû közül repül az ég felé. A négy betû: L M A B. Nemrégiben egy kis csapat hívott meg a hegybe, hogy valamit bemutassanak. Szülõi segítséggel a víztoronytól nem messze egy kerékpáros pálya került kialakításra, ahol Levi, Martin, Andris, Attila, Barnabás kerékpáros trükköket gyakorolnak. Volt zászlófelvonás, szándéknyilatkozat, fotó, és mellesleg tiszteletbeli tagnak is felkértek, vállaltam volt tanítványaim felkérését. Mindenkit kérek, hogy óvják, védjék ezt a kis birodalmat, mert ez nekik pontosan annyit ér, mint Nemecseknek a grund. Akinek kedve van, próbálja ki a pályát.
Szólni kell egy aláírásgyûjtésrõl még. Nemrégiben a hivatalba visszatérve egy boríték fogadott. Talán valamelyik péntek kora délutánja volt. 604 aláíró kérte, hogy a képviselõ-testület fontolja meg még egy háziorvosi körzet létrehozását Fûzfõgyártelepen. Néhány aláíróval személyesen is beszéltem. Keveredett bennük a rendelõintézet további mûködtetése, és egy háziorvosi körzet létrehozása. Többen elmondták, hogy õk úgy értették, hogy a rendelõintézet mûködése van veszélyben, s az aláírásuk annak a megtartására vonatkozott.
A rendelõintézet mûködtetésében változás történt. Dr. Bujdosó László és Guti László megvásárolták a Fûzfõ Med Kft.-t. A szakmai munkát már a doktor úr szervezi, felügyeli, irányítja. Õk nem mûködtethetik tovább a volt háziorvosi szolgálatot, mert azt a törvény dr. Szlivka János halálával megszüntette. A képviselõ-testület nem tárgyalta még a beadványt, de ezt annak ellenére javaslom majd megtárgyalni, hogy az aláírásgyûjtõ ívek nem lettek a jegyzõ által hitelesítve. Még ebben a hónapban egy lakossági fórumot hívok össze, ahova minden érintett orvost meghívok.
A legközelebbi KT-KÁVÉ: 2012. június 21. csütörtök, Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Ház

Marton Béla polgármester

Marton Béla 2012.05.22 13:09

Tisztelt Fórumozók!
Szíves tájékoztatásul.


Országgyûlés tavaszi ülésszakának
27. ülésnapja
2012. május 14-én, hétfõnELNÖK: Tisztelt Országgyûlés! Most áttérünk az írásban elõzetesen benyújtott kérdések tárgyalására. Pál Béla, az MSZP képviselõje, kérdést kíván feltenni az emberi erõforrások miniszterének: „Sor kerülhet-e a balatonfûzfõi Balaton Uszoda felújítására?” címmel. Pál Béla képviselõ urat illeti a szó.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselõtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Örömmel értesültünk arról, hogy 2014-ben hazánk rendezheti a vízilabda nõi és férfi Európa-bajnokságot, és hogy ennek során sor kerül három budapesti uszoda, a Hajós Alfréd, a Szécsi Tamás, a Császár-Komjádi Uszoda felújítására is, amelyek egyrészt a felkészülés helyszínei, másrészt pedig a versenyeknek is majd otthont adnak. Azonban nemcsak a három uszoda ad helyszínt a felkészülésnek, hanem ezen kívül a balatonfûzfõi Balaton Uszoda is rendszeres helyszíne a vízilabda- és az úszóválogatott felkészülésének.
E percekben, amikor önt kérdezem, az úszóválogatott hetek óta éppen Balatonfûzfõn, a Balaton Uszodában edz, készül fel jeles nemzetközi megmérettetésekre. Éppen ezért kérdezem ön arról majd, hogy sor kerülhet-e a balatonfûzfõi uszoda felújítására is. Mielõtt az elmúlt 8 évvel kezdené, hadd mondjam el önnek, hogy az elmúlt 8 évben, sõt 10 évben nagyon sokszor kérdeztük képviselõtársaimmal együtt az uszoda fenntartásával, mûködtetésével kapcsolatos kérdésekrõl az illetékes minisztereket. Õszintén el kell mondjam, arra elég volt a figyelemfelkeltés, hogy az uszoda mûködtetésével kapcsolatos gondokat orvosolni lehetett, kisebb-nagyobb karbantartásukra is sor kerülhetett, átfogó felújításra azonban nem, bár a környezetvédelmi operatív programban elkészült egy átfogó lehetõség, amelyet azonban sajnos, nem tudom, miért, de nem nyújtottak be.
Azt is hadd mondjam el önnek, hogy tudom, hogy veszteséges az uszoda, mint ahogy minden más uszoda Magyarországon, és hadd emeljem ki a balatonfûzfõi uszodával kapcsolatban még azt is, hogy nemcsak az úszó- és versenysportnak, hanem a turizmusnak, a diák- és szabadidõsportnak is jeles helyszíne. Jelenlegi zavartalan mûködésében pedig tényleg nagy szerepet játszanak azok a munkatársak, az uszoda kollégái, akik sokszor erejükön felül tevékenykednek, dolgoznak azért, hogy a biztonságos mûködtetés biztosítható legyen. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat arról, hogy sor kerülhet-e a Balaton Uszoda felújítására Balatonfûzfõn.
Várom megtisztelõ válaszát.

ELNÖK: Megadom a szót Halász János államtitkár úrnak.


(16.50)

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erõforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselõ Úr! A nemzeti együttmûködés kormánya kiemelten kezeli a versenysport támogatását. Ennek megfelelõen mindent megtesz a nemzetközi versenyek hazai megrendezése érdekében is. Milyen öröm, hogy idén május 21-én, éppen jövõ héttõl Debrecenben rendezik az úszó-Európa-bajnokságot, erre készülnek most az úszóink. Ennek a munkának a másik eredménye, hogy a 2014. évi nõi és férfi vízilabda-Európa-bajnokságot is hazánkban rendezik meg.
Amellett, hogy majd Budapest ad otthont a rendezvénynek, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kormány határozatban vállalta, hogy egymillió eurónak megfelelõ összegû támogatást biztosít a Magyar Vízilabda Szövetség részére, továbbá felújítja az Európa-bajnokság helyszínéül szolgáló létesítményeket annak érdekében, hogy az Európa-bajnokság megfelelõ infrastrukturális környezetben valósulhasson meg.
A támogatási döntést követõen éppen ezért a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv, a Hajós Alfréd, a Széchy Tamás és a Császár-Komjádi Sportuszodák vagyonkezelõje meg is kezdte a felkészülést a rendezvényre. Megjegyzem, hogy a vízilabda-Európa-bajnokság kapcsán a pályázatot nem a magyar állam, hanem a szövetség nyújtotta be, ahogy az lenni szokott, õ jogosult erre, és a szövetség kompetenciája meghatározni azokat a létesítményeket is, amelyekben a verseny zajlik majd.
Ahogy korábban a kérdéseire adott válaszainkban is jeleztük, a kormány minden tõle telhetõt megtesz - hogy áttérjek most már a Balaton Uszodára - a Balaton Uszoda hosszú távú fenntartása érdekében. Ezt bizonyítja, hogy az üzemeltetõ Nemzeti Sportközpontok elkészítette a létesítmény energiaauditját és az energiaracionalizálási programját. Ez elkészült. Ezen két dokumentum lehetõséget nyújt az Új Széchenyi-terves pályázatokon való részvételre. Amennyiben a közeljövõben megkezdõdik a létesítmény felújítása, úgy a térség önkormányzataival és a Veszprém Megyei Önkormányzattal együttmûködve biztosítható lesz a létesítmény jövõje. Ezen leszünk.
Köszönöm szépen.

Papp József 2012.05.21 23:30
Ezúton is gratulálok Nádai Tamásnak a kitüntetõ cím elnyeréséhez. Csak egyik szemem nevet, a másikkal sajnálom, hogy már nem a balatonfûzfõi tûzoltóságot gazdagítja az õ színes egyénisége.

Marton Béla 2012.05.11 08:51

Gratulálunk!


http://vehir.hu/cikk/2012-05-04/elismert_tuzoltok_rendorok.html

Marton Béla 2012.05.04 21:21
A tizenkilencedik hónap a városházán
Megbántam, hogy nem a melegebb dzsekimet vettem fel. Hajnal volt ugyan, de hát már áprilist írunk. Mire az utcánk sarkára értem, már a kesztyût is hiányoltam. A robogómmal éppen a reggeli kiflikért repesztettem, fáztam, mint a vadászkutya, de hát csak nem fagyok meg. A szokásos bolt elõtti reggeli üdvözlések a szokottnál rövidebbre sikerültek, mindenki sietett a melegre. Betérve, a régóta tartó köhögésem makacskodott megint. Az eladó hölgy kilépett a pult mögül, a zöldségek között szöszmötölt egy jó darabig, de senki nem bánta, nem sürgette, nem morgott, addig is melegedtünk. Az elõzõ napi meccsrõl beszélgetve gyorsan rám került a sor. Nagy meglepetésemre a friss péksütemény mellé kaptam egy zacskót az eladótól. Tele volt hagymahéjjal. Elmondta, hogy neki is hónapokig tartó köhögését a hagymatea gyógyította meg, s ezt tanácsolja nekem is. Mondott még néhány jó tanácsot, aztán elköszöntem. A fagyos reggelen hazafelé mosolyogva motoroztam. Azóta több fõzettel megittam, sokkal kevesebbet köhögök.
Pár nappal késõbb ebben a boltban nagyon számonkérõn megszólított egy közeli lakos. Azt kérdezte, hogy miért kellett neki Balatonalmádiba átmenni fényképészhez. Az önkormányzat miért nem mûködtet egy fényképészetet, biztosan megérné neki. Azt válaszoltam, hogy ez nem kötelezõ feladata az önkormányzatnak, s ha akkora igény lenne rá, egy ilyen vállalkozás biztosan megjelenne.
Az önkormányzat nem vállalhat fel olyan feladatokat, amellyel veszélyezteti az alapfeladatok ellátását, vagy nagy kockázattal jár. Feleslegesen felvállalt feladatok évtizedekig terhelhetik a település költségvetését. Mint ahogy terheli most és minimum másfél évtizedig még a kötvény visszafizetése.
Ma is voltam FAK meccsen. Örömmel tapasztaltam, hogy ma is kellett belépõdíjat fizetnem, kaptam jegyet is, s felszólítottak, hogy õrizzem meg, ellenõrizhetik. Örülök, mert egyre többen járnak ki a meccsre, és a közel kétórás programért szinte csak jelkép a háromszáz forint.
Az idei évben kapta a FAK az önkormányzattól a legkevesebb támogatást, de ezzel mégis stabilizálódhatott a klub helyzete. Az 1,7 millió Ft-os segítség az ún. TAO-s pályázat önrésze, aminek közel tízszeresét használhatják fel a mûködésükre. Csak így tovább. Információim szerint már a jövõ évi TAO-s pályázaton dolgoznak, s terveik szerint az idei összeg közel dupláját célozták meg megszerezni.
A csillagvizsgáló átadását követõen nem sokkal már számos kérés és programfoglalás érkezett a mûködtetõkhöz. El kell mondanom, hogy a fejlesztés során az önkormányzat és a VÁCISZ együttmûködött. Az önkormányzat elõfinanszírozta a beruházást, az egyesület pedig a pályázati források elszámolása után azonnal átutalja a megkapott pénzt. Az elsõ átutalásra már sor került. A mûködtetés teljesen az egyesület feladat, ehhez a város nem ad támogatást. Részt vettem azon a rendezvényen, ahol a környék iskoláinak igazgatói voltak jelen, több ezer tanulót képviselve. Lelkesen beszéltek az együttmûködés lehetõségeirõl, és dicsérték a létesítményt.
A kulturális szomszédolás rendezvényen kicsit zavarban voltam. A közeli település polgármestere kérdezte, hogy találkozunk-e a rendezvényen. Feleltem, természetesen. Mire õ megkérdezte, én is énekelek? Megtudtam, a polgármester vagy focizik a csapatban vagy énekel a dalkörben. Hát jobb, mindenkinek jobb, ha nem énekelek, meg nem focizom.
Követendõ kérés érkezett hozzám. Egy helyi vállalkozás jelentõs földmunkát végezne a sétány nyomvonalában, cserébe csak azt kéri, hadd állítson fel saját költségén egy padot, amin rajt van a neve. Természetesen igen volt a válasz.
Van még sok hely a padoknak.
Legközelebbi KT KV rendezvény: 2012. május 17. 17 óra, Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház.

Marton Béla polgármester

Marton Béla 2012.05.04 21:20
A tizennyolcadik hónap a városházán
Jó elképzelés valósult meg. A Nagycéténnyel korábban megkötött
megállapodást, szerzõdést módosítottuk. Kiegészítettük néhány új
ponttal. Az egyik az volt, hogy a nemzeti ünnepeinken közös
mûsort adnak az általános iskoláink tanulói. Ebben az évben elõször
valósult ez meg. Nagyon szép volt. Már a felkészülés sem volt
megszokott, hiszen a közös próbák megszervezésére elsõsorban
internet kapcsolatra volt szükség, de hát az van itt is, ott is. Az
embernek fülig ért a szája, ahogy hallgatta a gyerekeket, a
zenészeket, látta õket átélni a nemzeti ünnep hangulatát talán úgy,
mint még soha sem. Ízes magyar beszéd, komoly, koncentrált,
méltóságteljes elõadás. A vége pedig vastaps. Ezek szerint nemcsak
nekem tetszett, hanem másoknak is.
Pár nappal a helyi ünnepség után egy busznyi magyar gyerek meg
kétautónyi küldöttség ment ünnepelni Szlovákiába. A nagycétényi
templom melletti ünnepségeken mindig szokott fújni a szél,
rendkívül hûvös, már-már kellemetlenül csípõs március
tizenötödikei ünnepségekre emlékszem.
De az idein még az idõ is ragyogott, úgy, mint az ott lévõ emberek
szeme. A megszokottnál is több volt a népviseletbe öltözött
asszonyság, férfinép, meg úgy talán összességében is többen
voltunk, mint szoktunk.
Csak úgy harsogott az „Isten, áldd meg a magyart”. Hát azt az
érzést nem feledem talán sohasem. Amikor lányaink, fiaink fújták az
indulókat, a „népek” szinte azonnal énekelték a Kossuth-dalokat,
azonnal felismerve azokat. Balatonfûzfõn nem énekelte senki sem,
esetleg magában dúdolta, szépen csendben. Ez sok mindent mutat.
De egyszer talán mi sem fogjuk itthon illedelmesen végighallgatni a
zenekart, hanem bekapcsolódunk a mûsorba, mert ünnep van, igazi
magyar ünnep, s ráadásul ismerjük is a dalok többségét.
6. oldal 2012. április
Az együttmûködés további eleme a csereüdültetés újjáélesztése lesz.
Kérdezhetik, mi ebben az újdonság, hiszen eddig is volt. De volt, és
jelenleg nem mûködik. Egyet megszervezni sem könnyû, de
folyamatosan életben tartani még nehezebb. Mi erre vállalkoztunk,
újraéleszteni, életben tartani. Ebben remek partner lesz az iskola, s
remélem, hogy sok civil szervezet és magánember is.
Szólnom kell a gyártelepi házak ivóvíz-ellátásával kapcsolatban. Sok
lakó keresett meg azzal, hogy nincsen egyéni szerzõdésük, pedig
felszerelték a mérõórákat, de a szolgáltató nem köt velük szerzõdést.
Ennek oka az, hogy csak ott köthet szerzõdést, ahol a lakóközösség
is megkötötte azt. Kérek minden házat, ha még nincsen
szerzõdésük, akkor kössék meg, mert szerzõdés nélkül a
szolgáltatást, vagyis a víz biztosítását korlátozni kell. Remélem, erre
sehol sem kerül sor, de kötelessége a szolgáltatónak ezt megtenni.
Kérem, hogy ezt ne várják meg, mert meg fogja tenni, s nagyon
kellemetlen lenne csak csordogáló vízcsap mellett várni, míg pár
liter víz kifolyik a gyerek teájának elkészítéséhez, a reggeli kávéhoz,
a tisztálkodási gondokról nem is beszélve. Van beépíthetõ szûkítõ,
ami ezt lehetõvé teszi néhány percnyi szereléssel csupán.
Május 18–20. között egy nemzetközi serdülõ labdarúgó-tornát
rendez a település. Ennek szervezõje, mozgatója, ötletadója
Baranyai Sándor, a FAK korábbi labdarúgója, edzõje, jelenlegi
aktivistája. Közel 100 francia labdarúgó, több tucat vezetõ, néhány
polgármester érkezik hozzánk.
Segítem Sanyi munkáját, szinte napra készen informál a dolgok
állásáról. Tegnap 125 ezer forintos támogatást sikerült szereznünk
erre a tornára. De már van felajánlás étkeztetésre, a szabadidõ
hasznos eltöltésére. Akinek lehetõsége van arra, hogy valamivel is
támogassa ezt a lelkes csapatot, kérem, tegye meg.
Szólni kell a mai tárgyalásról, amit a MNV Zrt. vezetõivel
folytattunk. Két ügyben kértük a segítségüket.
A Balaton-parti területeinken ötven állami ingatlan van, különbözõ
szervezetek kezelésében. Megnyílt a törvényi lehetõsége annak,
hogy ezeket az önkormányzat ingyenesen megkaphassa. Az átadott
dokumentumok alapján pozitív választ kaptunk, azzal, hogy
remélik, a jelenlegi kezelõk is támogatni fogják a kérésünket.
A másik a vízmûvünk kérdése. Látni kell, hogy a törvényi
szabályozás megváltozásával az ivóvíz-szolgáltatást egy ekkora
fogyasztói körrel rendelkezõ cég, mint a jelenlegi, nem végezheti. Az
át fog kerülni egy nagyobb szolgáltatóhoz, esetünkben a DRV-hez.
Határozottan elmondták, hogy minket, balatonfûzfõieket a törvényi
változások miatt jelentõs veszteség ér, s ezt nem kompenzálja senki
sem. Kimutattuk, ha a DRV a mi karsztvizünkkel szolgáltatna, akkor
a víz kitermelése, a fogyasztókhoz való juttatása mennyivel tenné
nyereségesebbé a céget. Ez középtávon is több százmillió forintot
jelentene. Mi 300 millió forintot kértünk, ami majdnem megközelíti
azt az összeget, amibe eddig a településnek a vízmû került. Hát
ebben nehezebb lesz elõrébb jutnunk, de majd a dokumentumok
áttanulmányozása utáni megbeszélésünket követõen remélem, jó
hírekrõl számolhatok be.
Szólnom kell még a víz kapcsán arról, hogy a napokban elromlott a
két szivattyú közül az egyik, így azt azonnal pótolni kell. Ha azzal
az eggyel is történne valami hiba, akkor a Gyártelepen nem lenne
ivóvíz. Pótlásáról intézkedtünk, de ez is több millió forint. S nagy a
cégünk kintlévõsége is. Legnagyobb fogyasztónk, az uszoda késve
fizeti a számláit, ez így van ebben a hónapban is. Felszólítja a
cégünket fizetésre az áramszolgáltató, a különbözõ javításokat,
karban- tartásokat végzõ vállalkozások. De ha a fogyasztó nem fizet,
akkor a szolgáltató nem tud szolgáltatni. Ebben az esetben is azt kell
alkalmaznunk, mint a lakóknál, hogy vízkorlátozást kell
bevezetnünk, vagy megszüntetni a szolgáltatást. És erre elszánt
vagyok, mert borotvaélen táncol a vízszolgáltatást végzõ
önkormányzati kft., és semmi sem veszélyeztetheti a lakók,
intézmények biztonságos vízellátását.
A legközelebbi Kt-Kv rendezvény: 2012. április 26. 17 óra, Tobruki
óvoda.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Marton Béla 2012.03.18 21:42
A tizenhetedik hónap a városházán
A város költségvetésének készítése mindig nehéz feladat, de ebben az évben aztán fõként az. Miért is? Ebben az évben kell már a kibocsátott kötvény kamatain felül a tõkét is törleszteni. Nem tudni, hogy az iskola állami fenntartásba kerülése mikortól, milyen terhet ró a településre, a közigazgatási reform végrehajtása után mekkora polgármesteri hivatalra lesz majd szükségünk.
A cikk írásakor még nincs elfogadott költségvetése a városnak. Túl van a képviselõ-testület az elsõ tárgyaláson, amikor is a tervezet sok pontját megszavazták, módosítottak rajta. Ezt követõen egy közmeghallgatás véleményezi azt, majd csak a lakossági vélemények megismerése után, az ott elhangzottak figyelembevételével kerül sor a költségvetés elfogadására.
Elöljáróban a következõket kívánom itt közreadni.
A módosított illetve kiegészített Ötv. 90. §-ban foglaltak a következõket tartalmazzák:
„(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselõ-testület, a gazdálkodás szabályszerûségéért a polgármester felelõs.
(2) A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelõsséggel.
(3) A helyi önkormányzat adósságrendezési eljárásáról külön törvény rendelkezik.
(4) A fizetõképesség helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles felfüggeszteni - a hatósági és az alapvetõ lakossági szolgáltatások kivételével - a feladatok finanszírozását.”
Gondolom, ehhez nem kell sok kiegészíteni való, reméljük, erre városunkban nem kerül sor.
A csökkenõ bevetélek és az emelkedõ kiadások ellenére a településnek mûködni kell. A beterjesztett költségvetés szinte mindenütt a törvényekben megfogalmazott minimumokat tervezi. Az intézményi struktúra átalakításával a képviselõk nem foglalkoztak, mert eddig még ismeretlen, hogy az állami fenntartást követõen milyen struktúrára lesz szükség. Nem lenne célszerû rövid idõn belül a kétszeri szerkezetátalakítás. Félõ, hogy egy szervezet mûködése ezeket a gyors átszervezéseket nagyon megsínylené.
Nagy várakozás és érdeklõdés kíséri, hogy vajon a járóbeteg-szakellátás megmarad-e, mekkora támogatás jut majd rá. A nézetek megoszlanak ebben a kérdésben. Az egyik nézet szerint nem kell támogatnunk a gazdasági társaságot, tartsa el magát önállóan. Ha nem képes erre a jelenlegi mûködtetõ, akkor az önkormányzat keresni fog egy másik szolgáltatót.
Ezzel szemben az a véleményem, hogy ebben az esetben nem egy magánvállalkozást támogatunk. Támogatásunkkal megteremtünk egy olyan szükséges, a településen élõ szép- korúak számának növekedésével szinte nélkülözhetetlen egészségügyi szolgáltatást, amit több évtizedeken keresztül az itt élõk, a környezõ településen élõk megszoktak, igénybe vettek, és igen erõteljesen továbbra is igényelnek. Azt gondolom, anyagi teherbíró képességünkhöz mérten támogatni kell a rendelõintézet mûködését.
A képviselõk többsége megszavazta az általam betervezett 8,5 millió Ft-os önkormányzati támogatást, mellyel a Fûzfõ Med Kft. ebben az évben biztonságosan mûködhet.
A háziorvosok és a fogszakorvos mûködéséhez is hozzájárul az önkormányzat. Került forrás a civilek támogatására, a gyermekek úszásoktatására, és több, korábban is megszokott mûködésre.
Helyi védelem alá került a Csillagvizsgáló, így biztosított részére a fokozott odafigyelés a késõbbiek során is.
A Hópehely bálon arról beszéltem, hogy minden hópihe más, bár alakjuk hasonló. Így vagyunk mi emberek is. Minden ember más, bár többnyire két lábon járunk, kezünkbõl, fülünkbõl is ennyi van. De valamitõl mások vagyunk, a dolgokat máshogy látjuk. S ez a csodálatos. Naponta sok emberrel találkozom, s ugyanazt a problémát mindenki másképp, a saját szemszögébõl vizsgálja, s ez természetes. Mondhatnám, nekik könnyû, nekik csak a saját szempontjaikra kell tekintettel lenni. Nekünk meg az egész városéra. Minden döntésnél megvizsgálom, hogy miért jó ez vagy az a döntés a közösségnek. Ha valamit a saját pénzemen nem vennék meg, akkor miért tenném meg azt a közösségével.
Kérem Önöket is, ha valamit kérnek az önkormányzattól, akkor ugyanezt a kérdést tegyék fel magukban. Mert kérem, vannak érdekes kívánságok. Nagyon sok kérés így kezdõdik, hogy az önkormányzatnak az semmi, ha elengedi a tartozásomat, ha megcsináltatja a tetõmet, ha … sorolhatnám. Ne feledjék, az önkormányzat pénze az Önök pénze is.
A sportolók idei köszöntése egy remek mûsorral kezdõdött, ahol az iskolások sportcsoportjai mutatkoztak be. Örömmel néztem a volt tanítványokat, a cseperedõ, régen látott lányokat, fiúkat, ahogy táncoltak, labdáztak, tornáztak. Elhatároztam, hogy meglátogatom õket. Az egyik szülõ már fel is panaszolta a napokban, hogy nagyon hiányolnak a gyerekek az iskolában…
A sok régi kitüntetett mellett szerencsére szép számmal találkozhattunk új tehetségekkel.
A legközelebbi KT-KV rendezvény idõpontja, helyszíne: 2012. március 22. csütörtök, 17 óra, Fûzfõgyártelep.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2012.02.29 08:59
Tisztelt Fórumozók!

A Fûzfõ Med Kft. alábbi tájékoztatását itt is közre adom azzal, hogy akinek néhai Dr. Szlivka János volt a házi orvosa, keresse fel a lakhely szerinti területileg illetékes házi orvosát.
Tisztelettel: Marton Béla polgármester


Tájékoztatás

2012.03.01-tõl a Sebészeti Rendelés ideje megváltozik az alábbiak szerint:
Kedd:8-12-ig
Péntek:8-12-ig
Alábbiakban tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy a háziorvosi ellátás továbbiakban a területileg illetékes háziorvosi rendelõkben történik.
Fûzfõgyártelep lakosait Dr.Rimay László
Balatonfûzfõ illetve Tobruk lakosait Dr.Dézsi Zoltán
látja el.
Tisztelettel Fûzfõ-MED Kft.

fuzfo2008 2012.02.13 15:03
Nahát tisztelt Attila, ugye mindjárt más a leányzó fekvése, ha átfogó mindenre kiterjedõ információkat közölsz. Ha azt olvasom hogy Te is szintén és nem csak a szemétszállítás díjával nem értesz egyet, hanem az összes szolgáltató gusztustalan díjmegállapításaival ,akkor nincs köztünk vita, bár érzésem szerint eddig sem volt, én csak próbáltam megérteni mélyrehatóan az általad felvetett problémát, de eddig számomra nem volt világos mert mindig csak a szemétszállítási díjat emlegetted. Üdvözlettel Laci bácsi, de csak Neked, másnak nem engedem meg ezen megszólítást. Ugye emlékszel még: " ember küzdj és bízva bízzál" Jó egészséget kívánok Neked, vigyázz magadra mert az egészség mindennél fontosabb (nem jó dolog havi 15-20 ezer forintot gyógyszerre költeni, mert a saját kölségvetésünket meginkább veszélyezteti egy ilyen kiadás, sajnos a saját bõrömön érzem ennek a súlyát is. ) Tisztelettel üdvözöllek Laci bácsi.

Csomai Attila 2012.02.13 11:32
T Fórumozók!
Alapban nem volt szándékom folytatni az eszmecserét széles látókörû barátommal, de azóta többen kerestek, többen tárgyi témában megjárták a hivatalt, sõt volt aki a Vertikált is útba ejtette.

Messze nem egyedi eset, ettõl még nem változik a helyzet- ugyanis megnyilatkozásaikban csak hebegõ, habogó semmiféle hatáskörrel nem rendelkezõ tisztviselõk véleményével találkoztak.

Amikor az országos víz, gáz, villany/ áram/ díj dolgait említi az Úr, és számon kéri, ****MODERÁLVA****, régen nyitott kapukat dönget. Nem rendelkezik megfelelõ információkkal.
Ennek feloldására szeretnék párhuzamot vonni a két dolog között, röviden.
Maga az alapdíj, rendelkezésre állási díj, hálózat kezelési díj stb, és annak mértéke, mint olyan, számomra is irritáló, elfogadhatatlan.
Természetesen ezek kialakítása, megléte megállapítása , maga a struktúrának a létrehozása országos szintû döntésmechanizmus következménye.
Ezer összetevõvel, gazdasági és egyéb folyamatok/ pl: politikai/ kapcsolatrendszerével foglalkozni, méltatni, bírálni gondolom egyetértünk, teljesen felesleges.
Azért van itt valami, ami azt a következtetést engedi levonni a halandó számára , hogy figyelnek rá, szabályozni próbálják.
E célt szolgálják a vonatkozó törvények rendeletek, szerzõdések, megállapodások stb.
Magyarul: van például egy mérésügyi törvény/ 1995. s azóta többször módosított/ amely elõírja a közüzemi szolgáltatások kapcsán a hiteles mérés kötelezettségét.
Ebbe tartozik a víz, gáz, villany és egyéb más/ igen a hulladék is/.
Természetesen elõírja a mérésre szolgáló eszközök hitelességének meglétét alkalmazásuk feltételeit stb.
Akkor a lények: mérem a vizemet, a gázfogyasztásomat, a villany/ áram/ fogyasztásomat és a szolgáltatóval megállapodott egységár alapján, a szolgáltatás igénybevételének mértékében rendezem a számlámat.

Talán ezt kellene megjegyeznie: a szolgáltatás ellenszolgáltatás egyenértékûségének megléte.

Ami a másik dolog, ha nem megy az órám, bármelyik, azt nem kell kifizetnem- a vélelem elve.

Amit tehetek, hogy fagyoskodom egy kicsit, kevesebb vizet iszom, kevesebbet fürdöm, és nem megy éjjel nappal minden elektromos berendezésem.
Érthetõbben: ráhatásom van a szolgáltatás igénybevételének nagyságára, tevõleges résztvevõje vagyok a kiadásaim kalkulálásának, esetleges tervezhetõségének.

Valóban, irritál ,miként lehet egy Gjuol energia felhasználásáért mondjuk gáz esetében 4500ft elkérni és miért kerül ezen energia villany/ áram/ esetén 13 000ft-ba? Nem is beszélve arról, hogy áram támogatás nem létezik!

Folytatva mondókámat, a lényeg: ez a fránya hulladék szállítás és ellenszolgáltatás településünkön nem követi ezen elveket valamiért.
Meg van állapítva/ kötelezõen, mint az elõzõ esetekben is/ egy liter szemétre, hulladékra vonatkozó egységár/ vannak jármûvek amelyekkel elviszik, azok súlya jövet menet mérhetõ, és a kettõ szorzatából kijön egy szám ami a fizetési kötelezettséget tartalmazza.
/ pl gázm3 x 150ft, víz m3 x 340ft, Kw x 55ft/

Valami oknál fogva ez **** falunkban nem mûködik.
Nálunk az elszállítható mennyiséggel szemben - ami kimutatásra került ezerszer- kb a kétszeres hulladék mennyiség elszállításának kifizetésére vagyunk kötelezve. Alapban megérteném, ha a különbözet a város kasszában maradna, de még ez sem fedi a valóságot. Valakinél marad valamennyi?

Hogy megvilágosítsam: míg a polgármester úr mondjuk a családi házánál hatod/ heted?/ magával kifizet 120l hulladék szállítási díjat egy héten, addig a gyártelepen több százan, egyedülállóként is kifizetnek 240l hulladék szállítási díjat egy héten, miközben a kihelyezett edényzetekbe csak a számlázott mennyiség negyedrésze fér bele.

Említhetném a többi képviselõt is, mert ugyan az a helyzet. Kb 500 családot érint és az állapot nyolc éve tart, valamint négy éve van tudomása róla teljes valóságában a testületnek.
Maga ez a szám majdnem megegyezik a valamikori rám szavazok számával- tényleg az én problémám?

Nem az a lényeg, mennyit fizetek, hanem az hogy azt fizessem ki amit elszállítottak tõlem.
Amennyiben én 1m3 kukát akarok használni, akkor annak díját fogom kifizetni.
Nem tudom érted a párhuzamot a szolgáltatások elszámolása terén a felhozott példák alapján?

Ami nagyon érdekes még e témában.A hulladék szállítás szabályozási rendszere település vezetési hatáskõr, érted?
Még csak nem is országos szinten köteleznek bennünket a megállapított díj fizetésre, csak keretek közé foglalják.
A mi hivatalunk és testületünk az aki ezen állapotokat fenntartja,behajtó leveleket küldözget
és alig várja, hogy az új konzorcium még magasabb hulladékdíjjak megállapítása mellett,
visszafizessen tízmillió forintot évente szabad felhasználásra.

Meddig még ez az állapot?Ennek kapcsán kértem, kérem, akinek nincs a településen belül/ gyártelep/ szerzõdése a szolgáltatóval az ne fizessen szemétdíjat.
Majd csak leül valaki beszélni az érintettekkel.
Igen- valóban szó volt a többi település részrõl is.
Felvilágosítom, csak a gyártelepen történt meg az edényzetek feltárása, ûrtartalmának regisztrálása, a szerzõdések felülvizsgálata, pontosabban meglétének ellenõrzése.

AD-HOC bizottsági elnökként három éve kérem a jövõbeni szolgáltatóval majdan kötendõ korrekt megállapodás érdekében, ezen feladat megoldásának az egész településre vonatkozó
elvégzését, de a mi **** jegyzõnk ezt teljes mellszélességgel megakadályozta.

Természetesen ennek egyenes következménye, hogy a szolgáltató pedig a társasházi ill. egyéni szerzõdések megkötését szabotálja.


Mindez történik akkor.és olyan kondíciók mellet amikor nálam van a pénz , én rendelek, mivel én fizetek és a cigány mondja meg mit akar játszani.

Tisztelt Uram.
Maga az egész dolog irodalma jóval több annál ami ide leírásra került, ha érdekli átbeszélhetjük.
A mennyiben tartani akarja, ragaszkodik inkognitójához/ most már megértettem miért/ küldje el valamelyik ismerõsét barátját vagy a "szobatársai" egyikét.
Mivel talán ráébredt mindenki, hogy az egyéni panaszkezelés nem járható út, hisz eleve nem tud eljutni a kérelem a testület elé, nem értesül róla, más megoldás lenne az ildomos.

Szeretném közölni szaporodik a megoldást keresõk tábora, de igazából annak örülnék ha köztük lenne a" hét vezér" is.
A Kt tagságomról : ha egyéni volt a véleményed akkor azért, ha valaki tömi a fejedet akkor meg azért sajnállak.

Tisztelettel : Csomai Attila

fuzfo2008 2012.02.10 19:21
Tisztelt Fûz!
Én viszont annak örülük hogy Önnek csak a szemétszállítás a legnagyobb gondja. A vill. számla , gáz, benzin, magas élelmiszerárak megfizetésére marad elég jövedelme.

fuzfo2008 2012.02.10 17:48
"Ne azt nézdd, hogy mit ad Neked a város, hanem Te mit teszel a városodért"
(John F. Kennedy)


fuzfo2008 2012.02.10 16:23
Tisztelt Fûz!
Véleményem szerint itt nem vita folyik, hanem véleménycsere: igen jól mondja mentalitás = értelmi, észbeli, Hiszen a tisztelt úr nyilatkozik rendszeresen arról, hogy ott fenn a "sötét szobában"! Nos ott fenn nincs sötét szoba! A tisztelt úr akit Ön rendszeresen a szárnya alá vesz, nem jutott be a KT-be ezért aztán minden alkalmat megragad, hogy hogyan tud a labda helyett az önkormányzatba rúgni. Igen tovább bõvítve mentális reservatió= értelmi fenntartás, titkos hátsó gondolat!!!!! Nekem nincsenek titkos hátsó gondolataim, én csak a véleményemet írom le és ezután is azt fogom tenni a közösség érdekében, nem személyes jogos, jogtalan sérelmekre vonatkozóan, hanem azért, hogy a városnak legyen megfelelõ infrastruktúrája, idõsõdõ koromra ne kelljen Almádiba, Veszprémbe bejárni bevásárolni, a télikabátomat kitisztíttatni és egyebek, még akkor is ha lassan regisztrációs jeggyel kell megtennem ezt az utat. A kérdés változatlan a tisztelt védence miért itt tiltakozik, miért nem egy magasabban levõ sötét szobában ahonnan ránkzúdították ezt a rengeteg adóemelést és megszorítást.Valószinû lehet vállalkozni szemétszállításra vonatkozóan. Kell egy konténerszállító teherautó, egynéhány 4 m3-es konténer és lehet szállítani mindenki megelégedésére ingyen és bérmentve. Kívánom, hogy a tisztelt úr sikeresen vívja meg a ma oly divatossá vált szabadsáharcát. (forrás: ov. beszéd, mielõtt plágium botrányba keverednék, ezért nevezem meg a forrást.) Remélem totális mentalitás alapján írtam bejegyzésemet. Baráti üdvölettel. Az érintett még nem nyilatkozott csak a fogadatlan prokátorok. Az EON elszámoló számlára vonatkozóan nincs valami mentalitási véleménye, reagálása? Az rendben van és ezt Ön is örömmel tudomásul veszi, mint az összes többi leírtakat? Csak pont az a szemétszállítás szúr szemet. Nekem az általam felsorolt összes többi szúrja a szemem, de nagyon! Csakhogy nincs mit tenni ellene.

fûz 2012.02.10 13:32
fuzfo2008
csak annyit , hogy helye nincs vitának ,szerintem szövegértésbõl vannak problémák .
Egyebekben nem vagyun különlegessebbek mint a többi lakos! Ismételten mentalítás!!!!!

fuzfo2008 2012.02.10 12:30
balambér. ismeri a mondást?: "azt értem hogy benzinnel megy, de mi hajtja?"Értem Csomai úr harcát, de miért nem küzd és harcol a magas benzinár miatt, a 2 %-os ÁFA emelés, csipszadó, baleseti adó, jövedéki adók emelése ellen, sokkal célravezetõbb lenne. Harcoljon a szolgáltató EON ellen tessék elolvasni a vill. számláját Energiadíj összesen 8135,- Ft + rendszerhasználati díjak+ pénzeszközök összesen: 6124,- Ft azaz minösszesen 14259,- Ft!!!!!!! Ez ám a nagy dolog nem a mammut sz@r. Ez nem probléma. A gázszámlán ugyanilyen többletköltségeket rak rá a szolgáltató. A Vertikál is biztosan ráteszi a 2 %-os ÁFA emelést, a benzinköltségét- Na most tessék értelmes magyarázatot adni. Üdvözlettel.

fuzfo2008 2012.02.10 10:45
Balambér, Ön egyszer azt írta nem reagál a bejegyzésemre, akkor most miért teszi, szabad szólás szabadság és véleménynyílvánítás van!!! Szálljon le rólam, csak olvasgasson és ne kommentáljon. Ha Olyan okos ember miért nem lett a KT tagja mert akkor mindent a saját szájaíze szerint megoldana. Sétáltassa meg a kutyáját, lapátolja el a havat és meg fog nyugodni. További no comment. Jó egészséget kívánok Önnek.

balambér 2012.02.10 10:38
Fuzfo2008 nak fogalma sincs, hogy Csomai úr mirõl ír és miért harcol. De azért tessék csak szorgalmasan mindig hozzászólni!

fuzfo2008 2012.02.10 09:26
Tisztelt Fûz!
Ajjaj, ajjaj nagy a baj! Csomai úr éppen azt írta, hogy nem hajlandó a Vertikál követelését kifizetni!!!! Nos akkor hogy is van ez. Nem várok választ mert úgy látom ( bocsánatot kérek a gyártelepiektõl) hogy gyártelepen élõk kicsit különbözni akarnak Fûzfõ többi lakosától.. Mikor lesz ennek vége, hogy az ott élõk különbnek érzik magukat?

Marton Béla 2012.02.10 08:06
Gyorsmérleg a hómunkákról
2012. febr. 4-8.

Térségünket érintõ meteorológiai elõrejelzés alapján mind a kormányzat mind az önkormányzat fontos lépéseket tett a várható közlekedési nehézségek kezelésére.
A kormányhivatal promt intézkedést elvárva megnyitotta a lehetõséget a közfoglalkoztatási munkaprogram azonnali indítására. Ennek eredményeképpen Balatonfûzfõ Városgondnoksága február 6-án 10 fõ közfoglalkoztatott dolgozót vett fel két hónapra, napi 6 órás munkavégzéssel. Péntek délre a 10 fõ a kötelezõ adminisztráción és a munkavédelmi képzésen átesve a munkaterületek bejárásával valamint a kéziszerszámok, egyéni védõeszközök felvételével megfelelõ készenléti állapotba kerültek.
A Városgondnokságnál készletezett, eddig elegendõnek bizonyult mintegy 10 tonna szóróanyag mennyiségét 30 tonna só és 12 tonna dolomit beszerzésével megnöveltük. A pénteki mûszak végétõl, az eligazítás során elrendeltek alapján a Városgondnokság teljes, immár kibõvített fizikai állománya otthoni készenlétbe helyezte magát, vállalva a munkaképes állapot folyamatos fenntartását.
A szombaton kezdõdött havazás délutánra erõsödött, a 13 órakor riasztott sószóró 14 órától megkezdte az utak síkosság-mentesítését. Vasárnap reggelre a lehullott 4-5 cm hó nem okozott jelentõs problémát, az utak, ha lassan is, de mindenhol járhatóak maradtak. Nagyobb gondot a létszámigényes, gépi hóeltakarítással nem megoldható járdák, lépcsõk, buszöblök és útpadkák hómentesítése jelentett. A gondos felkészítés ellenére a csikorgó hidegben lassan folyt a munka. Hétvége lévén a közintézményekhez vezetõ utakat hátrébb soroltuk a tömegközlekedés és boltok megközelíthetõsége érdekében. Hétfõ délután az erõs széllel együtt újra havazni kezdett, kedd reggelre néhány nem leküzdhetetlen hótorlaszt.
A havazás megszûntével még napokig folytatható a síkosság-mentesítés. A fõ közlekedési útvonalak mellett a mellékutakat a településrészeket összekötõ kerékpárutakat is járhatóvá kell tenni. A napközbeni -4, -6 fokos „enyhülés” mellett már érdemes újra sózni, minél hamarabb leolvasztva az aszfaltra fagyott hóréteget, csökkenve ezzel a késõbbi nappali olvadás és éjszakai felfagyások alattomos veszélyeit.
A hóeltakarítások folyamán mind a Városgondnoksághoz, mind a közterület-felügyelethez beérkezett bejelentéseket, panaszokat igyekszünk megvizsgálni, elhárítani. A hóeltakarítás nem kevés pénzbe kerül az önkormányzatnak. A feladatellátás megfelelõ szintje mellett a költségek minimalizálása is érdekünk. Az itt megtakarítható költségek más szakfeladaton hasznosulhatnak.
Anyagi ráfordítások 2012. február 4-8.
Élõmunka: 10 fõ saját állományú dolgozó 244 munkaóra
10 fõ közfoglalkoztatott dolgozó 237 munkaóra

Gépi órák: 3 db traktor összesen: 43 üzemóra
3 db teherautó összesen: 67 üzemóra

Alvállalkozói teljesítés összesen: 348.600,- Ft értékben (nettó)
ebbõl: gépi szórás: 7 üzemóra

fûz 2012.02.10 07:41
Ajjajh.... nagy a baj ! Ismételten gyártelepi mentalitást látok felfedezni egyes hozzá szólásokban . Ha valaki figyelmesen elolvassa Csomai Úr bejegyzését akkor tisztán látszik nem a nem fizetésrõl beszél , hanem a fizetés realizálásáró l Úgy látom , és ennek örülök , hogy vannak még ebben a városban olyan emberek akiknek mindegy mennyit fizet úgyis marad elég ! Még egy gondolat ... miért baj ha valaki a lakosság érdekeit próbálja érvényesíteni ?

fuzfo2008 2012.02.09 10:57
Tisztelt Csomai úr.
Ha már így megszólított, a nevem nem Pista bácsi, nem akármilyen dobos, fuzfo2008, ejnye, ejnye, mire reagált Ön. Semmi közöm az Ön szemátszállítási problémájához. Az említett bejegyzés a nov. 5-i futballmeccsrõl szólt. Abban leírtam hogy telefonon beszéltem a Hírlap fõszerkesztõ asszonnal aki nagyon készségesen útánajárt a meccs idópontjára vonatkozóan és a FAK nevében is elnézést kért. Ezekután még tovább ment és bizonyos Tóth János urat is felhívta, aki szintén visszahívott telefonon és elnézést kért a tévesen megjelent nérkõzés idõpontjára vonatkozóan. Ezekután a téma részemrõl le lett zárva. Számtalanszor kértem a tisztelt fórumozókat, hogy egy egy bejegyzést figyelmesen el kell olvasni, és egy bejegyzés reagálására nem az a megoldás, hogy egy szót kiemelünk és azzal támadunk. A bejegyzés nem a ÖK-nak, a KT-nak szólt hanem a Hírlapban megjelent téves informásió kapcsán vált idõszerûvé. A fõszerkesztõ asszony nagyon udvarias hangnemben közölte velem, hogy a téves információ a FAK csapatától ered. Ha nem világos a kérdés kérem kérdezzen, és utána alkosson véleményt, köszönöm, hogy meghallgatott, ha Laci bácsinak szólít a továbbiakban azt szívesebben fogadom. Ha Önnek az a hobbija, hogy állandóan ostorozza aKT-t, hát tegye, de egyet tudomásul kell venni, vannak bizonyos törvényi elõírások amit mindenkinek kötelessége betartani, ha már ebben a városban él, és azt szeretné, hogy ez a város tiszta környezettel rendelkezzen. Vonatkozik ez az elfelejtett ép.adók, gépjármûadó, iparûzési adó és egyéb adók befizetésére vonatkozóan is.
Ha Ön lenne a polgármester akkor minden ingyenes lenne? De akkor mibõl fejlõdjön ez a város. Mert ha nincs bevétele az ÖK-nak semmit nem tud csinálni, nem lehet fejlesztéseket végrehajtani. Remélem abban egyetértünk, hogy a város minimális infrastruktúrával rendelkezik. Minimális az üzletlánc, a szolgáltatás. a CBA az üdülési idényre hivatkozva irreális áremeléseket hajt végre(véleményem szerint indokolatlanul) és ebbe a KT-nek sajnos semmilyen beleszólása nincs. Már más idõket élünk mindenért fizetni kell.Elmúlt az a régi rendszer hogy a Nitrokémia emberei kicserélik az izzót az elõszobában díjmentesen, meg a lakáskarbantartást. Vagy rosszul emlékszem?
Tisztelt Csomai úr én úgy látom nagyon sok keserûség és indulat gyûlt Önben össze, hogy nem lett a KT tagja, talán a következõ választáson lehet rá esélye.
Tisztelettel üdvözlöm Önt, jó egészséget, nyugodt életet kívánok Önnek, fuzfo2008 alias Laci bácsi

Csomai Attila 2012.02.08 14:55
Tisztelt Mindenki!

Valamikor régebben már kifejtettem véleményemet a névtelen gondolat formálókról, úgy hogy a megszólítás ezen formája gondolom, letakar minden felhasználót.
Nem, nem aludtam el, igazából nem is a véleményekre óhajtok reagálni.Legalább is azt hiszem a bejegyzésem végére ez világossá fog válni.
Vissza szeretnék utalni egy 2011.11.05-én 11óra 55 perckor e Fórumon közzétett írásomra. Akit érdekel kérem keresse elõ/ ugyan ezen témakör alatt/ Talán "valamilyendobos" negatív figura megkeseredett, közszereplésre nem alkalmas mi- .nõsítésem kapcsán, e levélbõl indult ki- nem tudom nem is érdekel. A lényeg nem ez.
Akkori bejegyzésem után, még az nap 12óra 25perckor Fûz néven valaki kommentálta írásomat.
Tessék elolvasni!
Az érdekes dolog ezután történt. Ugyan csak az nap 14óra 01 perckor történt egy bejegyzés.
Röviden nem szó szerint idézem: teljes mértékben egyetértek az elõttem felszólalókkal/bejegyzésekkel/- kérem mi van itt, amit kérdeznek már az sem igaz?
Mit csinálnak itt ezek, sütik a pecsenyéjüket -IGEN !!!
A bejegyzés szerzõje -fûzfõ 2008 . Ejnye, ejnye
"Pista bácsi," valamilyendobos".

A hivatkozott 2011.11.05-i bejegyzés tartalmára, tartalmi elemeire szeretném újra ráirányítani a figyelmet- a téma a hitelesség volt.
Természetesen reagálás, bármi nemû tartalmú, a megszólítottak részérõl nem érkezett. Gondolom és persze tudom,ha kihallgatást kérek akkor is csak ködösítést kaptam volna./ Ez a sötétszoba effektus, ha értenéd/
A levelemben felvetett témák mindegyikét számtalanszor, ezerféle képen, módon kommentáltam az érintettek felé, teljesen feleslegesen.
Természetesen ez az e-mai levél sem fog változást hozni,sem a holnapi meghallgatás és semmi.
Normális ember ettõl lehet elkeseredett, nem?
Amiért mégis ma jelentkeztem a Fórumon az a következõ:
Akkori bejegyzésem kapcsán, valamint az utolsó gyártelepi tea délután alkalmával, amelyen ott voltam, a Pm huszadszor ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy a gyártelepi közel ötszáz család szemétdíj fizetésével kapcsolatosan megoldást keres, talál.
Jeleztem neki, kértem, hogy amíg ez nem oldódik meg ne fenyegessék az embereket adóbehajtással, bírósági megkereséssel, pénzbehajtókkal.
Természetesen- volt a válasz.
Kértük legyen egy egyeztetés errõl az érintettekkel, köztük a felhasználókkal, és a kialakításra kerülõ álláspont szerint járjon el a testület. Természetesen, Attila- századszor.
Szeretném jelezni a mai napon, újra itt vannak a szolgáltató által megbízott ügyvédi iroda levelei.
Nem akarom mondani, ezek már a harmadik csapatot képviselik,már mint ügyvédi iroda.

A kérésem, kérdésem eddig is csak az volt/ és így már jogos a negatív besorolású jelzõ/ meddig hazudoztok még?
E-mail-en tucatnyi levéllel kerestem az érintetteket, tanúim vannak rá, de ha nem elég, önöknek a megadásra kerülõ e-mail címekre elküldöm az egész anyagot

Ezen levelek olyan törvényi szabályozások halmazát tartalmazzák, melyekkel teljesen szembe megy a jelenlegi rendelettervezet, a fizetés elszámolás módja stb.
Természetesen erre sem reagált egy képviselõ sem.
A kérdés ettõl kezdve a következõ.Megvárják az emberek Önök, hogy megint becsapják mindnyájunkat/ mint a fûtésnél/ vagy végre elakarjuk érni azt, hogy ember számba vegyenek bennünket, ne csak választáskor.
A Pm azonnali mindenre kiterjedõ válaszát kérve, kijelentem, e formában ezen elszámolási metódus vonalán nem óhajtom a Vertikal követeléseit teljesíteni, sem a hivatalét.és kérem annak eldöntését hajlandóak-e az érintett felhasználók egy perközösség megalakításával, törvényi úton a jogszerû állapot helyreállítását?

Ezen álláspontom alátámasztandó, bárkinek rendelkezésére bocsátom az állításomat igazolandó, teljes dokumentációt.

Várom az e-mail címeket, a téma komolyságára való tekintettel "anonimok" levelezgessenek egymással.!


T: Csomai Attilafuzfo2008 2012.02.03 16:55
Igy igaz akiknek nincs cáfolhatazlan érvük azok támadnak, mert a legjobb védekezés a támadás, vagy visszahúzódnak, mert nem tudnak meggyõzõ érvekkel véleményt cserélni.

balambér 2012.02.03 16:51
Errõl van szó, ezért nem reagáltam fuzfo2008 febr. 2-án nekem címzett bejegyzéséhez. Nincs értelme és kész.

davakis 2012.02.02 23:57
Uram Onnek mindegy,hogy kivel csak lehessen valakivel.Itt viszont en a temat lezartnak tekintem mert.:
ad.1 ..az Onok megbeszelese a PM urral "nem kozossegi erdekrol szolt"
ad.2 . On a joakaratban is mast lat
ad.3 .. nem folytatom a vitat mivel sajat magamat cafolnam meg vele

fuzfo2008 2012.02.02 20:52
Davakis én sosem irtam hogy közösségi dolgokról folya beszeszélés, csupn annyit közöltem hogy (a bejegyzések amit amit tettem) támasási felület lettem alaptalan vádaskodásoknak, mint valamelyik fórumozó nem oly régi bejegyzése is errõl szólt, hogy a balhét és a mûbalhét csinálom. Kérem olvasson és idézzen potosan, én látok Önben ellenséget és nem én szólítottam meg Önt, hanem pont fordítva történt a dolog az Attiladobos és az általam véleménycsere kapcsán Erre szólt Ön közbe hogy Uraim...... Igen a dolog úgy kezdõdött, hogy én ütöttem vissza, Szép álmokat.

fuzfo2008 2012.02.02 20:39
Még egy mondat tisztelt davakis Ön 24 óra elteltével tette meg azt a bejegyzését amit megtett. ("Jó reggelt kívánok, ébredni kéne már" énekelte egykoron ha jól emlékszem a Repuplic Együttes)A mai viszonyok között még él a szabad véleménynyilvánítás intézménye

fuzfo2008 2012.02.02 20:27
Tisztel davakis ugy gondolom Ön kezdte azzal hogy felszólít itt fórumozókat és szinte utasítja hogy mirõl írjanak véleményt, tájékoztatásul közlöm Önnel, hogy a fórum azért fórum, hogy mindenki el tudja mondani véleményét. Ön nem moderátor hogy megszabja hogy ki mikor és milyen és melyik témában tegyen bejegyzést. Ez olyan mint egy TV aminek távkapcsolója van. Ha Önnek egy adott téma nem tetszik lépjen túl rajta és keressen másik témakört Ön emelt kifogást ezen témakörben Attiladobos, vazzeg és én közöttem történt véleménycsere kapcsán. Tiszteletem Önnek, de kérem hogy a jövõben ne próbáljon utasítgatni sem engem de sem másokat. Ha nem tetszik, vátson csatornát.

davakis 2012.02.02 19:47
T.fuzfo2008 .. mar megint On szemelyeskedik,mert en altalanosan kertem a nem korrekt vita mellozeset.On olyat allit ami nem igaz,hiszen sajat maga irta le,hogy a PM urral nem kozossegi temakrol targyaltak.Ami pedig engem illet ha nem olvastam volna a forum temait akkor hogyan szoltam hozza pl.az ado temajahoz.Ami pedig hovatartozasomat illeti nem tartaozom Onnek vallomassal,de buszken kimondhatom nem tartozom senkinek,mindrn kotelezettsegemet becsulettel idoben befizettem,ha ez Ont megnyugtatja.Ha ellenseget keres,akkor azt tegye meg mashol,de ne egy ilyen kozossegi oldalon.

fuzfo2008 2012.02.02 18:10
Attiladobos ismételten köszönöm pozitív bejegyzését, de amint Ön is látja sok ember csak az utolsó bejegyzésre reagál, úgy ahogy davakis teszi. Senki nem veszi a fáradságot, hogy visszapörgessen az adott témák elsõ, és az adott téma megnyitásának elsõ bejegyzésére. akkor megtudná hogy miröl is van szó. De könnyebb embereket megsérteni, tájékozottság hiányában. Már említettem Önnek sok hideget meleget kaptam a bejegyzéseimért, de ha én bejegyzést teszek megkeresem az alapvetõ kérdést mirõl is szól egy új téma, megnyitásakor végiglapozom az adott témát és annak alapján nyílvánítom ki véleményemet. De felhívásom süket fülekre talál. Fel vagyok készülve, vagyok annyira tájékozott, hogy meg tudjam védeni magam még egy davakis-sal szemben is.
TISZTELT DAVAKIS ha Ön is visszaolvasná az elsõ témamegnyító bejegyzést akkor felfigyelt volna az említett témákra, és akkor lehet, hogy más lenne a véleménye.És teljesen más stílusban tenné meg bejegyzéseit
Egy mondás tõlem: ha valakinek rendelkezésére áll az információ, akkor szükségképpen felelõsséget kell vállalni bejegyzéseiért. El kell olvasni davakis-nak is néhány héttel ezelõtti Kontics Mónika által adott igen részletes mindenre kiható válaszát, bejegyzését az ingatlanadó kapcsán, hogy több száz embernek küldtek felszólító levelet az ingatlanadó befizetésre vonatkozóan, valamint sok gépkocsi tulajdonosnak az ugynevezett súlyadó befizetésre. Hát errõl szól a "mese" igen tisztelt davakis. Ez igenis a város érdekét szolgálja, ezért nem tudom értelmezni a tájékozatlanságából adódó bejegyzését. Tisztel davakis Ön melyik táborba tartozik a tisztességes adófizetõk közé, vagy a fizetési felszólítást kapottak közé? Mérlegeljen, tájékozódjon és írjon. Köszönöm meleghangú hozzám intézett oktatását. Szép estét Önnek.

davakis 2012.02.02 17:39
Uraim ....kar itt a forumon folytatni egy olyan vitat aminek semmi koze a varos eletehez.A maganbeszelgetes tartalma csak az erintetteke a tarsadalmi temak pedig mindenkie.Azt hiszem van eleg olyan tema amely elvarja a PM ur es a KT tagjainak hozzaszolasat .Sok minden var megoldasra,koncentraljunk ezen temakra,mivel ez a kozt szolgalja.

Attiladobos 2012.02.02 17:08
Valóban nem ártana vissza olvasni,jobb mint piszkálódni!Kedves fuzfo2008 most biztos te leszel az újabb "Pm hozzátartozó"..én ezt megkaptam!
Vazzeg!Neked pedig annyit hogy nem vagyok semmilyen rokona sem a Polgármesternek de még csak hivatali dolgozónak sem SZERENCSÉRE!(és ezt nem sértésként írom),teljesen más területen dolgozom.Vagyok annyira szókimondó,hogy a Polgármesternek úrnak is megmondom a véleményemet,mint ahogy azt már tettem korábban is!
Minden jót!

fuzfo2008 2012.02.02 14:57
Mindenkinek akinek a kiváncsiság kifúrja az oldalát. Tessenek elolvasni a temetés témakörben a polgármester úr korrekt válaszát amit 2012.01.31. 14 óra 31 perckor tett meg. Ezért kértem mindenkit legyenek kedvesek minden bejegyzés elõtt figyelmesen végigolvasni egy témakört, vagy a hozzákapcsolódókat és máris mindenki megtalálja az esetleges aggályaira a válaszokat, anélkül hogy én bármilyen hírt kiszivárogtatnék a megbeszélésünk tárgyát illetõen.

fuzfo2008 2012.02.02 14:48
Tisztel vazzeg
Bocsánat az ismételt bejegyzésért, de néha nem árt visszagörgetni egy egy adott téma tartalmát illetõen, hiszen nagyon sok kérdésre megtalálhatja a választ az adott témákban. Azok a válaszok még azelõtt lettek bejegyezve mielõtt a polgármester úrral vélemény cserét folytattunk. Üdvözlettel. És ha megimer sejti ki vagyok nyugodtan szólítson meg, nem fogam magam megtagadni

fuzfo2008 2012.02.02 14:10
Tisztelt vazzeg!
Itt nincsen semmiféle titkolózás Önnek is azt tudom mondani a beszélgetésre azért kerûlt sor mert a bejegyzések tárgyát képezõ kérdések mind félreértések következményei voltak. Úgymint a lélekharang, építményadó, vagy miért város városunk. Ezekben a témákban sajnálatos rosszindulatú hozzászólások is történtek és a dolog úgy nézett ki amint balambér megfogalmazta, hogy én a mûbalhét és a balhét csinálom, közben meg megyek beszélgetésekre. Balambér ott is tévedett, hogy a Fövenyfûrdõ beruházással kapcsolatban semmilyen hozzászólásom nem volt. Ezért kértem balambér fórumozó társamat hogy vélemény nyílvánítás elõtt adott témában a gyökerekig kell vissza menni és alapjaitól kezdve tájékozódni. Általában minden fórumon elfogadott dolog a nick név használata. Mivel talán én kaptam a legtöbb hideget, meleget bejegyzéseimért ezért tartottam szükségesnek és fontosnak,kilétem feltárását hogy nem vagyok egy elvetemült gazfickó. Ugye két dolog létezik az egyik hogy vallásukat gyakorló emberek a templomokban keresik megbocsátásukat, míg akik ha vallásukat nem is tagadják meg, csak éppen nem gyakorolják, marad a polgármester úrral történõ igen korrekt megbeszélés. Hát ennyi a történet és nem több. Itt a fórumon a polgármester úr, Szanyi Szilvia, Kontics Mónika (hölgyek, asszonyok) KT tagok, valamint Csomai Attila úr fedi fel identitását. Szeretem ezt a várost, és bejegyzéseimet mindig az vezérli, hogy városunk csak akkor lesz igazi város, ha tisztességgel befizetjük a ránk kirótt építményadót, gépjármûadót stb. adókat, mert ebbõl a befolyt adókból lehet végre infrastrukturális fejlesztéseket is elkezdeni. Ne legyen kiszolgáltatott egyetlen városlakó sem egy bolt nyári idényre vonatkozó indokolatlan áremeléseire rákényszerítve.! Köszönöm hozzászólását igyekszem a bejegyzésében foglaltakat, jótanácsokat szem elõtt tartani és a közeljövõben betartani. További szép napot kívánok Önnek.

fuzfo2008 2012.02.02 11:56
Tisztelt balambér!
Ön másodikként az alábbi bejegyzést Tette.Idézem:" Ugyan anyámat nem itt temetették, de a temetési szertartás megrendelésénél a lélekharangért külön kellett volna fizetni. Talán itt is ez az ábra".Nos tisztelt balambér innen idult el az én úgymond "oknyomozásom" ami kizárólag kérdések feltevésére korlátozódott. Hogy ebbõl egyesek milyen következtetést vonnak le, mert már nem tudják hogy elõzõekben mit írtak le, hát ezt tette Ön is. Akkor milyen erkölcsi alapja van Önnek arra vonatkozóan, hogy engem balhésnak, vagy mûbalhé indítonak nevezzen! Nem tartok igényt a bocsánatkérésére a személyemet illetõ alaptalan megjegyzései miatt. Egy dolgot azonban jó, ha szem elõtt tart, elõbb gondolkodni, végiggondolni, utánanézni a vitaindító bejegyzésnek és csak azután megfontoltan írogatni.

fuzfo2008 2012.02.02 09:23
Tisztelt balambér nincs itt semmi féle mûbalhé, ha jól emlékszem a temetés címû témához Ön volt az elsõ hozzászóló. Ha figyelmesen olvas akkor rájöhetett volna hogy ezzel kapcsolatban is csak kérdések merültek fel. Nos éppen ezért kérem hogy mielõtt bárki is vélemény alkot figyelmesen a sorok között olvasva is találja meg egy téma lényegét tájékozódjon és utána tegyen fel nekem szemrehányó bejegyzéseket. Én sohasem fogom Öntõl megkérdezni, hogy kivel mikor hol és milyen témában tartott bárkivel is valamilyen tárgyalást, megbeszélést, vagy ákármit. Ez mindenkinek a személyes ügye. Ami a nyilvánosságra tartozik azt építõ jelleggel ezekután is megemlítem itt a fórumon, pusztán azért hogy ha már itt élünk városunk minél elõbb fejlõdjön. Az állítólagos balhék, mûbalhék éppen az ilyen bejegyzések( mint Ön is tett) miatt lesznek azzá amivé. Tiszteletem Önnek és köszönöm bejegyzését.

fuzfo2008 2012.02.02 09:15
Tisztelt Attiladobos!
köszönettel veszem bejegyzését. Önnel teljes mértékben egyetértek. Valóban csomai úrból ugy látom én is hogy a keserûség beszél.
A polgármester úrral történt beszélgetés elején megyegyeztünk, úgymond "sajtóközleményt" nem adunk ki. Ehhez a megállapodáshoz Õ is és én tartom magam,Mégegyszer leírom õszinte nyílt hagvételû beszélgetést folytattunk.
Nagyon barátságos légkörben "tárgyaltunk. Legyen ennyi elég.

balambér 2012.02.02 09:00
Fuzfo2008 itt a fórumon közösségi témák (temetkezés, ingatlanadó, Fövenyfürdõ (az õ írásából idéztem') -miatt balhézik (mûbalhézikÜ) aztán meg bemegy a PM-hez és sötét v. fénnyel teli szobában eldumcsiznak, és kijelentik, hogy ezt titokban tartják. Akkor minek írogat ide, kedves fuzfo2008 ? A magánügyeit eddig is megtárgyalhatta a PM-el, van fogadóórája és ha vki felhívja, idõpontot is ad. Egyébként a neten elõbb utóbb mindent meglehet találni, pl. a jegyzõkönyvét a mai ülésnek. Én is olvastam tegnap és örülnék, ha lemondanák ezt az õrült strandfelújítást. Csak kár, hogy egy csomó pénz már belement.
Egyébként itt hívnám fel az illetékesek figyelmét, hogy míg a bizottsági ülések januári jegyzõkönyvei már rég fent vannak a neten, addig a KT üléseknél még mindig a novemberi az utolsó.

Attiladobos 2012.02.02 08:12
T.Attila!

Már tegnap olvastam a hozzászólásodat,amin nem lepõdtem meg,nem is vártam mást!
Kérdem én,te miért nem mész be pl fogadóórára,ha már annyi kérdés megfogalmazódott benned?Szerintem téged is fogadnának az általad nevezett "sötét szobában"...vagy nem? S ha nem akkor talán gondolkozz el azon,hogy miért? Tudod a korábbi hozzászólásaidból arra következtetek,hogy te saját magaddal sem vagy kibékülve,ezáltal minden megjegyzésedbõl csak negatívum,rosszindulat sugárzik az egész város felé!S hogy õszinte legyek kész szerencse,hogy kiestél a "kosárból"
Az pedig,hogy megnevezed fuzfo2008-at,nem szép dolog,fõként hogy téves!Részemrõl örülök,hogy a beszélgetés témától függetlenül pozitív irányba zajlott köztük,mert szóból ért az ember,de biztos neked ez ellen is van kifogásod!
Szerintem nevezz be "fûzfõ legnegatívabb embere"címért! Ott biztos befutó leszel!
Szép napot mindenkinek.:Attila

fuzfo2008 2012.02.01 19:39
Tisztelt Csomai Attila:

1. Nem Pista bácsi a nevem.
2. Nem éreztem magam sötét szobában.
3. A polgármester úrral nagyon korrekt megbeszélést folytattam.
4. Kölcsönös megegyezés alapján a megbeszélés tárgyáról nem nyilatkozunk, mert nem közösségi érdekekrõl volt szó. Szigorúan négyszemközti végtelenül KORREKT véleményegyeztetés történt.
5. Minden kérdésben az egymás iránti tiszteleten alapuló vélenycsere történt.
6. A beszélgetés végén mindkét fél részérõl teljes egyetértésben ,nyugodtan, békésen távozhattam a természetes fénnyel telt polgármesteri szobából.
7. A továbbiakban: NO COMMENT!

Csomai Attila 2012.02.01 10:49
Pista bátyám, sok szerencsét a beszélgetéshez.

Garantáltan úgy fogod érezni Magad mint egy sötét szobában.
Kérdezd már meg légyszíves, ha jut rá idõ miért kell hazudni, mondjuk hulladék ügyben, meddig kell még négyszeres díjat fizetni a gyártelepi szerzõdés nélküli felhasználóknak, ki készítette ezt az aljas rendelettervezetet ugyan csak e témakörben- csak azon egyszerû oknál fogva, hogy nekem nem óhajtanak megnyilvánulni a " nagyok",
Lenne még ezer kérdés, így a költségvetés elkészítése elõtt de a jegyzõ szavaival élve/ miszerint a megadott e-mail címre várnak észrevételezéseket, de a döntéshozókat az észrevételezések nem kötik a döntés meghozatala kapcsán/ le sem ... azokat.
Lassan össze kellene szedni egy településre vonatkozó kérdés sort és úgy elmenni a sötét szobába, nem?

Várom a megbeszélésetek publikációját, tisztelettel, már ami településünkön publikusnak tekinthetõ!

Jó egészséget Pista bá.

T: Csomai A

fuzfo2008 2012.01.31 22:54
Tisztelt polgármester úr!
Én köszönöm a meghívását és hogy idõt szán rám. Természetesen jelentkezni fogok.Üdvözlette, és jó éjt.

Marton Béla 2012.01.31 19:55
Tisztelt fuzfo2008!

Köszönöm a lehetõséget, megtisztel a látogatásával.
Várom holnap, február elsején 15 órakor az irodámban. Természetesen nem készül felvétel a beszélgetésrõl, nem vetem alá semmilyen ellenõrzésnek.
Tisztelettel: Marton Béla

Boszorkány 2012.01.31 19:32
Na tessék! Errõl lehet példát venni!Így korrekt!

fuzfo2008 2012.01.31 18:58
Tisztelt polgármester úr!
Nincs mit szégyelnem, de hamár felkért szívesen teszek eleget felkérésének és szívesen leülök Önnel egy kötetlen beszélgetésre, Ön elõtt vállalom arcomat, identitásomat, ha kell szül. anyakönyvi kivonattal, keresztelési emléklappal igazolványokkal, mindenféle dokumentációval állok az Ön rendelkezésére. Ha még aktuális az ajánlata kérem határozza meg az idõpontot és a helyszínt, igérem Önnek ott leszek. Igérem illendõen keresem fel Önt ha alkalmat ad rá. Válaszát nyugodtan itt a fórumon megküldheti . Bármilyen idõpont nekem megfelelõ, hiszen nyugdíjas vagyok, csak egy kérésem van remélem ez a beszélgetés nem néhány percig fog tartani. Bár nem tudom milyen nyílvánosságot szán ennek a beszélgetésnek, de azt azért nem szeretném ha a kettõnk közötti beszélgetés videó formájában vagy írott sajtó formájában jelenne meg. Készvagyok arra hogy fémvizsgáló kapun keresztül áthaladva, átvizsgálva ha kell akár megmotozás után is leüljünk a beszélgetésre. Nem vagyok vehemens, nem vagyok indulatos, Tisztelem Önt úgymint polgármester és úgy is mint embert. Köszönöm válaszát minden jót kívánok Önnek.

Marton Béla 2012.01.29 15:06
A tizenhatodik hónap a városházán

A hónap egyik legfontosabb eseménye mindenképpen a járásközpontok kialakítására vonatkozó törvénytervezet véleményezése volt.


Balatonfûzfõ Város Önkormányzata 180/2011. (06. 07.) Kt. határozatával elfogadta azon levelet, amelyet megküldött a Tisztelt Minisztérium részére, Dr. Virágh Rudolf helyettes államtitkár úrnak címezve. Ezen levél részletesen, ténybeli adatokkal támasztja alá településünk közigazgatási szolgáltatásban létrejött központi helyzetét (körzetközponti településként mûködik a mai napon is), amely szerint a környezõ mintegy 17.000 fõ lakos érdekeit az szolgálná leginkább, ha Balatonfûzfõ járás székhely volna. A geopolitikai elhelyezkedése és a körzetközpont közlekedési helyzete alapján a környezõ települések lakosainak számára egyértelmûen ez a megoldás jelentené a legkomfortosabb és legolcsóbb közigazgatási szolgáltatás igénybevételt.

A társadalmi vitára bocsátott tervezet szerint Balatonfûzfõ városa Balatonfüredi járáshoz tartozna a jövõben.

A Kelet-Balatoni Többcélú Kistérségi Társulás, melynek Balatonfûzfõ is tagja, székhelytelepülése Balatonalmádi városa. Tekintettel a megfelelõ közlekedési helyzetre, illetve a kistérségi kihatású létesítményekre (pl. járóbeteg-szakellátás, orvosi ügyelet, munkaügyi központ), továbbá az eddig is közösen megvalósított önkormányzati feladatokra (kötelezõ természetben nyújtott szociális ellátások stb.) támogatjuk ugyanakkor Balatonalmádi város azon törekvését, hogy járásszékhelyi státuszt kapjon.
A történelmi hagyományokra, a jó megközelíthetõség, a szolgáltatások koncentráltan való jelenléte miatt támogatta a képviselõ-testület Veszprém járáshoz való tartozást is. A társadalmi egyeztetésre bocsátott járási rendszer kialakításáról szóló tervezet értelmében Balatonfûzfõ város a Balatonfüredi járáshoz, Papkeszi község a Várpalotai járáshoz fog tartozni, így a továbbiakban 2013. január 1-tõl a két település közös önkormányzati hivatalt – fenti jogszabályi hivatkozásra tekintettel – már nem hozhatna létre.

Sem az érintett önkormányzatok, sem azok állampolgárai érdekét nem szolgálja az, ha egy jól mûködõ, egyébiránt a jövõbeni törvényi szabályozásnak mindenben megfelelõ önkormányzati együttmûködés, illetve feladatellátás adminisztratív okok miatt kényszerüljön egyéb megoldás kialakítására, ráadásul mindezt úgy, hogy a jelenlegi rendszer új feltételek szerinti fennmaradása semmilyen plusz költséget nem ró az államra, illetve az érintett önkormányzatokra.

A kistérség felkérésére egy tanulmány készült, amely egyértelmûen Balatonalmádi járásközponttá válását támasztotta alá, ugyanakkor támogatta azt a balatonfûzfõi kérést, hogy Papkeszi városunkkal egy járásba kerüljön.
A javaslatok megfogalmazódtak, elküldésre kerültek. Szép számmal vannak olyan nézetek, hogy a törvénytervezet véleményezésre bocsátása csupán a demokrácia látszatát kelti, a tervezeten nem lehetséges módosítás. Én ezt nem osztom. Bízom abban, hogy a sok egyeztetésnek, sok tanácskozásnak, a szakértõi javaslatra épülõ megfontolt, felelõsségteljes módosítási javaslataink meghallgatásra kerül. Különben miért is kérték volna azokat, ráadásul a véleményezés határideje is meghosszabbodott. Zavart bennünket az, hogy valójában nem tudtuk, és igazából most sem tudjuk, hogy a járásközpont távolsága, nagysága, megközelíthetõsége mit is jelent majd a településünk lakóinak. Még a mai napig sem tisztázott, hogy a helyben kialakított hivatalban mely hatósági ügyek intézhetõk el majd közvetlenül, s melyekért és hányszor kell a járásszékhelyre utazni. Na, nem azért nem tudtuk, mert nem akartuk, hanem még ez az információ nem érkezett el hozzánk. Várjuk a döntést, s bízom abban, hogy városunk lakóinak legmegfelelõbb döntés fog születni.
A halál sosem jelenti be, kit, mikor ér el. De mégis mindannyinkat letaglózott Dr. Szlivka János megdöbbentõen váratlan, gyors halála. Elment õ is, aki egy jelenség volt Balatonfûzfõn. Nyugalma, megfontoltsága, elszántsága, szakmai tudása hiányozni fog mindenkinek, aki ismerte, így nekem is. gyakran tanácsolta nekem a vérnyomásomat mérve, hogy nem kell két végén égetni a gyertyát, mert abból baj lehet. Nála lett is. Nyugodj békében. Sokan szerettünk, sokan nem feledünk.
Súlyos kérdés a rendelõintézet további mûködése. Dr. Szlivka János által mûködtetett rendelõintézet három lábon állt. A háziorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettség nélkül, a járó beteg ellátás, valamint a munkaegészségügyi szakellátás. A háziorvosi ellátás ebben a formában nem mûködik tovább, az addig oda bejelentkezett betegeknek új háziorvost kell választaniuk.
A két lábból az egyik kiesése után a rendelõ finanszírozására a tulajdonosok segítséget kértek az önkormányzattól. Számításaik szerint 11,5 millió Forint kell még a 2012 –es mûködésükhöz, s ennek finanszírozását kérték az önkormányzattól.

Kimutatásra került, hogy a környezõ településekrõl hányan veszik igénybe a rendelõintézetet. Az érintett önkormányzatok polgármestereit egy egyeztetésre hívtam azzal a céllal, hogy a közös fenntartásban együtt gondolkozzunk.

A szemétszállítás díja marad az elõzõ évi díj, mivel egy törvény errõl így rendelkezett. A szolgáltatóval egyeztetni fogok, hogy a település részenkénti egyenlõtlenségek megszûnjenek, illetve a Fûzfõgyártelepen élõk régóta tapasztalható panaszai megszûnjenek, enyhüljenek.
Örömömre készül a Gyári utca és a József Attila utca fejlesztésének a tervei, a kiküldött kérdõívek támogatólag érkeznek a hivatalba.

Elköszöntem a tûzoltóktól. Egy rövid állománygyûlésen áttekintettem a helyi mûködésük történetét, a város életben betöltött szerepüket, s bízom abban, hogy az állomosításuk után is ez a jó kapcsolat megmarad. Rövid parancsban átvette a parancsnokságot a megyei katasztrófa védelmi igazgató. A krónikában majd az szerepel, hogy Balatonfûzfõn volt egyszer egy nagyon jól mûködõ önkormányzati tûzoltóság.
Az új évi koncerten remek mûsort láthattak a nézõk. Lelkes, tehetséges diákok adtak közel másfél órás produkciót, ami más volt a megszokottnál. Én arra törekszem, hogy a helyi tehetségek minél nagyobb számban, minél többször szerepelhessenek a városi ünnepségeinken, mert megítélésem szerint nagyobb érdeklõdésre lehet számítani. A szûnni nem akaró taps, a sok vidám arc ezt támasztotta alá.

Megalapításra került a „Balatonfûzfõ Ifjúsági Sportolókért” Alapítvány. Ez egy nyílt alapítvány lesz, s akinek lehetõsége lesz, kérem, támogassa azért, hogy a helyi tehetséges fiatalok felkészülése minél szélesebb alapokon nyugodjon.

A legközelebbi kt kv rendezvény:2012 február 16. 17 óra. Közösségi Ház, Fûzfõfürdõ
Marton Béla polgármester

Anni 2012.01.17 22:29
ezek szerint már nem kell a fenti ingatlan?
nem lesz probléma, ha parlagon hever?
nem a fejlõdést fogja szolgálni

Marton Béla 2012.01.13 21:27
Tisztelet Fórumozók!
A zárt ülés döntése nyilvános, így ezt közlöm.
455/2011. (12.29.) Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának képviselõ testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Muthermal Kft. által kezdeményezett, az 1058/4 hrsz-ú ingatlan 2009. január 08-i adásvételét érintõ szerzõdés felbontását és az ingatlan újraértékesítését.

Felelõs: Marton Béla polgármester
Határidõ: azonnal

Végrehajtás: A határozat kivonatot a Muthermal Kft. ügyvezetõjének megküldtük

iziben 2012.01.13 09:23
Tisztelt Polgármester Úr!

Az önkormányzati hírek rovatban olvastam, hogy a 2011.12.29.- i rendkívüli képviselõ-testületi ülés keretében megtárgyalásra kerül - gondolom azóta került - a Muthermal Kft. kérelme. Ennek a 15.5 ha területnek a sorsa - az eddigi fantázia dús elképzelések, követelések miatt is - sokunkat érdekel.
Tisztelettel várjuk tájékoztatóját,
üdvözlettel:
iziben

Marton Béla 2011.12.30 13:37
A tizenötödik hónap a városházán


Szép hagyomány vette kezdetét városunkban az adventi idõszakban. A gondolatot – Fûzfõ adventi koszorú gyertyagyújtás a négy településrészen – tettek követték. Célja: a településrészek összekovácsolása volt. A civilek összefogásával megvalósuló események reményeink szerint évrõl évre követni fogják egymást, s a generációk majd egymásnak adják a stafétabotot, és elkerül a nagy adventi koszorú a négy gyertyával mind a négy településrészre. Valami megszületett, és nagyon bízom abban, hogy ez nemcsak egyszeri esemény lesz.
Az advent utolsó vasárnapján megtartott vásár is sok látogatót vonzott, minden korábbinál sikeresebb volt. Köszönet a lelkes szervezõknek, a színvonalas produkciók szereplõinek. Az ez évi ünnepség is bebizonyította, hogy a város lakói igénylik az ilyen rendezvényeket, szívesen látogatják azokat. A körülmények egyre javulnak, és jövõre talán sikerül majd még jobb vásári hangulatot teremteni a felállított faházakkal. Örülök, hogy egyre több rendezvény szervezõdik a templom köré. Szándékommal ez megegyezõ, mert a település életét, létét korábban markánsan meghatározta a templom léte, a plébániahivatal mûködése.

Számos karácsonyi rendezvényen vettem részt, mindenhol csillogó szemeket, könnyes embereket, boldog gyermekeket, szülõket láttam.
Örülök, hogy nagyon sikeres volt a városházi karácsonyi koncert. Az idén mintegy másfélórás mûsort adtak a helyi tehetségek. Korábban is azt vallottam – és ez a rendezvény is megerõsített benne –, hogy a helyi iskola „mûvész” növendékeinek nagyobb teret kell kapni az ünnepségeinken.
A sikereken felbuzdulva felkértem õket az újévi koncert megtartására.
Ebben természetesen közrejátszik a költségvetés szûkös volta is, de elsõsorban a helyi szereplõkre jobban kíváncsi a család, a barát, az ismerõs, így az érdeklõdés is nagyobb lesz majd, telt házra számítok. Ezek az elõadók megérdemlik a figyelmet, a tapsot, mert valódi értéket közvetítenek. Kérem, nézzük meg minél többen.

Eredményes tárgyalást folytattam a jegyzõ úr kíséretében a kötvényünket kibocsátó pénzintézettel.
A képviselõ-testület által meghatározott tárgyalási stratégiák közül a visszafizetési türelmi idõ meghosszabbítására kapunk lehetõséget kettõ vagy három évre. Lehetõség kínálkozik még egy kedvezõbb Euro svájci Frank árfolyamon az esetleges Euróra történõ átkötésre is. Ezen lehetõségek részleteinek megismerése után születik meg majd a döntés.

Sajnos nem sikerült még véglegesen megoldani a SAL-X Kft. ügyét. A képviselõ-testület folyamatosan tárgyal, egyeztet ebben az ügyben, keresve a legjobb megoldást. Folyamatban van a cég kettéválasztása. A maradó cégnél csupán a vízkitermeléssel szorosan összefüggõ vagyonelemek maradnak, míg a többi egy vagyongazdálkodó szervezethez kerül.
Szükséges volt a vízdíjak megemelése, mivel csak így lehet a cég mûködését biztosítani. A vízmû infrastruktúrája a jelenleginél sokkal nagyobb kapacitásra létesült, és ennek a fenntartása a kevés vízfogyasztás miatt aránytalanul sokba kerül.

Január elsejétõl az önkormányzati tûzoltóság az államhoz kerül, de a decemberi bért még az önkormányzatnak kell finanszírozni. Egy megállapodás szerint az állam vállalja, hogy a közel tízmilliós kiadást február végéig rendezi az önkormányzattal.
Január elején köszönök el az állománytól a város nevében, megköszönve a munkájukat. Sokat tettek környezetünk szépítésében, rendezvényeink elõkészítésében, az intézményi, városi programok színesítésében. Példásan álltak helyt minden feladat megoldásában. Elmondhatom, hogy remekül teljesítették a feladatukat nemcsak helyben, hanem mindenhol, ahová a szolgálatuk hívta. Örülök annak, hogy az állomány nagy része itt marad, bár a fenntartó más lesz, de a kapcsolat továbbra is – vélhetõen – a korábbi megszokott módon fog mûködni. A parancsnok úr ígérte, hogy továbbra is jelen lesz a minden hétfõ reggeli vezetõi értekezleteken, elsõ kézbõl kap tájékoztatást a város ügyeirõl, õ pedig informál a tûzoltóság helyzetérõl.
Többüket a város is kitüntette az iszapkatasztrófa-elhárításban nyújtott hõsies helytállásukért.
Ebben a rovatban is megköszönöm minden dolgozó munkáját, a további szolgálatukhoz kívánok jó egészséget, humánus, de energikus parancsnokságot, kiváló szakmai irányítást, fejlõdõ technikát, egyre javuló életkörülményeket a laktanyában és a családjukban is.

Nagy érdeklõdéssel várom a város honlapjának a megújulását, megújítását. Ebben a képviselõ-testület egységesen foglalt állást, s az ehhez szükséges pénzügyi forrást a költségvetésbe betervezi. Remélhetõleg egy dinamikusabb, informatívabb, áttekinthetõbb honlapot sokkal többen fognak felkeresni.
Sikerült a fûzfõgyártelepi játszótér esti zárását, reggeli nyitását megoldani. Kérek minden szülõt, a játszóteret használót, hogy a játékokat csak a megfelelõ korosztály használja, mivel a törések, rongálások javítása sokba kerül. Kérem, jelezzék felém, ha szándékos rongálást vagy oda nem illõ viselkedést tapasztalnak. A törvény szerinti legszigorúbb eljárásban lesz részük. Kérem, fékezzük meg a garázdákat közösen.

A Gyári utca és a József Attila utca megújításáról döntés született, a tervdokumentációt egy helyi tervezõ készíti el, a pályázathoz szükséges 10%-os önrészt a képviselõ-testület biztosítja. Sikeres pályázat esetén Fûzfõfürdõ eddig méltatlanul elhanyagolt része megújulhat, elsõsorban az itt élõk kényelmére, de nem utolsósorban az idelátogatók örömére is.

A testületi üléseket többen követik a honlapon. A hozzánk érkezõ jelzések szerint a hang nem mindig hallható tisztán. Ezt a kis technikai hibát kiküszöböltük, és remélem, a késõbbiekben jobban követhetõ lesz az ülés.

A téli idõjárás eddig kedvezett a közlekedõknek. A városgondnokság felkészült a hóeltakarításra, de havazás esetén nem várható el, hogy egyszerre legyen minden út, utca tiszta. Elõször a legforgalmasabb utakat és a közintézményekhez vezetõ utcákat takarítják, és majd csak késõbb jelennek meg a takarítógépek a kisebb utcákban. A cél az utak járhatóvá tétele. Amennyiben havazáskor járhatatlan utakat találnak, jelezzék felém vagy a városgondnokság dolgozóinak.
Hadd szóljak itt egy emberrõl, aki hosszú évekig vezette a Balatonfûzfõért Alapítványt, írta a város krónikáját. Szõnyeg János elköszönt, mindkét funkcióját visszaadta, helyet ad a fiatalabbaknak. János bátyám! Itt is megköszönöm a munkádat, sokat tettél a településért. Hozzád méltó szerénységgel, de annál nagyobb tisztelettel mondom minden Balatonfûzfõn élõ ember nevében: köszönöm.

A 2012. évre kívánok minden olvasónak, minden balatonfûzfõi lakosnak
12 hónap boldogságot, 52 hét vidámságot, 365 nap sikert, 8760 óra egészséget, 526 000 perc jó szerencsét, 3 153 600 másodperc örömet. Boldog újévet!

A legközelebbi KT-KV rendezvény helyszíne és ideje: 2012. január 19. csütörtök, 17 óra, Tobruk, Óvoda

Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.12.02 14:38
Tisztelt fuzfo2008!

Örülök, hogy jónak tartja az élõ közvetítéseket. A szándék épp az volt vele, amit Ön írt. Megtudhatják a "népek", hogy a választott testület hogyan dolgozik, milyen érvek mentén alakulnak ki a döntések. Megismerhetik a döntések hátterét, a vitákat követhetik élõben, így talán jobban érthetõ lehet egy egy döntés.
Jól tudja, én is ismerem az emberek gondjait, a terheikkel én is tisztában vagyok, hiszen én is itt élek, 2011 Magyarországában. Abban biztos lehet, hogy bennünket csak a képviselõi eskünk vezérel, s nem az, hogy a helyi emberek sorsát keserítsük szándékosan.
Sajnos az Ön által említett terhekrõl nem a képviselõk tehetnek, városunk nem függetlenítheti magát az ország helyzetétõl, sem a világ gazdasági folyamataitól.
Sajnos a fizetendõ terhek egyre nõnek, a bevételek csökkennek, így kerülnek nehéz helyzetbe családok, települések.
A kt tagjai ismerik a fûzfõi valóságot, s ennek ismeretében csak akkora terhet tesznek a lakosságra, amekkora szükséges a mûködés érdekébe, s amekkorát még elviselni képes a város mûködõ képessége érdekében.
Jó kívánságait köszönöm.
Üdvözlettel, köszönettel, tisztelettel:Marton Béla polgármester

fuzfo2008 2011.12.01 22:42
Tisztelt Polgármester Úr!
Igen, nagy érdeklõdés és figyelem kíséri az "ingatlanadó" témát. Bár az ingatlanadó kapcsán e téma úgy indult, amikor a kormánytervezet napvilágot látott az ingatlanadóról akkor, ha nem emlékezne rá úgy szólt, minden eddigi telekadó, építményadó és az ezzel kapcsolatos adók megszünnek és egységesen az ingatlan mindenkori forgalmi értékének maximum 3%-a vethetõ ki adó formájában, melyet a jegyzõ hatáskörébe utaltak. Ez bizony kemény lett volna. Egy 10 millás ingatlan után a max adó évi 300 ezer lett volna. Ugye az Ön számítása szerint is ez több százezer forint, következésképpen ebben nem volt csúsztatás férevezetés. Azután megjelent egy hír miszerint "oly nagyon szeretett kormányunk"meghátrált (egyelõre) az ilyen jellegû ingatlanadó bevezetésétõl. Na innen indult el egyrészt a tájékozatlanság hiánya másrészt az egész adózási és közteherviselési gondok miatt a nagyarányú hozzászólások száma. (tessék megnézni a vill. számláját, mennyi a fogyasztása és kb ugyanannyi összeget fizet még ilyen - olyan címen ) Na ez az ami igenis indulatokat vált ki. Mindegy, hogy ki vagy kik, de miért tettek engedményt az állandó lakosoknak az építményadóval kapcsolatban. Ez a rendelet nem 2012-tõl lép életbe. Ezt Önnek jobban kell tudnia mint nekem, de érdekes módon nekem ezt mint állandó lakosnak évek óta fizetnem kell. Igenis az emberek többsége már nagy bajban van: lekváradó, csipsz, baleseti,sör, kövérség, dohányzás,magas gyógyszerárak,gáz, vízdíj, szemétszállítási díj és még ki tudja milyen adókat kell lenyelni. Kérem kisérje figyelemmel továbbra is az ingatlanadó és a városházán témaköröket.Kérem felelõs megfontolt szavazásukat, egyetértésüket az adott adóval kapcsolatosan, és felszólítani azon KT tagokat véleménynyílvánításra akik eddig ezt nem tették meg. Remek ez a testületi ülés videó mert innen kiderül ki vagy kik azok akiknek fogalmuk sincs arról, hogy miért is ül ott. Sok sikert mindannyiuknak. Békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok.

Marton Béla 2011.12.01 13:53
A tizennegyedik hónap a városházán

Valakinek a hiányát az ember csak akkor érzi igazán, ha már nincs köztünk. Akkor tudjuk csak igazán, hogy mit jelentett, amikor már nem hallhatjuk a hangját, nem látjuk idõrõl idõre, nem kapunk hírt felõle, mert elment mindörökre. Gondolom, így vagyunk sokan, amikor Janira gondolunk. Hiányzik nagyon nekünk, mert elment egy meghatározó embere a városnak.

Ebben az idõszakban a költségvetés készítése a feszítõ kérdés. A koncepcióban meg kellett határoznunk, hogy mit tegyünk a mûködõképesség megtartása érdekében. Ha kevesebb pénzbõl kell gazdálkodnunk, akkor a kiadásainkat csökkenteni, a bevételeinket pedig növelni kell.
A koncepció összeállításánál számos dolgot elhatározott a képviselõ-testület. A sok közül csak néhánnyal kívánok külön foglalkozni.

Az Önkormányzat tulajdonában álló Gazdasági Társaságnál 2012. évtõl önköltség alatti ármegállapításra nem kerülhet sor. Ennek kimondására szükség volt. Ennek szellemében került sor a vízdíjak emelésére. Arra a mértékre, amibe az kerül. Nyilván sokan sérelmezni fogják, túlzónak gondolják, de higgyék el, nem az. Elhangzott a legutóbbi KT-KV rendezvényen, hogy sokan fontolgatják, nem fogják kifizetni a számukra elfogadhatatlan mértékben megemelt számlákat. Itt is kérek minden fogyasztót, hogy ne tegyék, hogy nem fizetnek, mert ennek következményei lesznek. A szolgáltatónak el kell rendelnie a vízkorlátozást a nem fizetõknél. A lakossági vízdíjakat kisebb mértékben, az ipari víz díját jelentõsen kellett megemelni azért, hogy önköltség alatt ne szolgáltassunk.

A helyi adókkal is foglalkoztunk. Nagy figyelem kísérte az építményadó megállapítását. Kóbor hírek terjedtek, hogy több százezres adófizetési kötelezettséget akar az önkormányzat. Errõl szó sincs, nem akar az önkormányzat olyan terhet róni a lakosságra, amit nem tudna teljesíteni. A jelenlegi rendeletünket bírálat érte. Nem jogszerû, hogy az építményadó kivetésénél a helyi lakosok mentességet élveznek a lakóingatlanuk után. Ezért abban egyetértés van a képviselõk között, hogy ezt az adót ki kell terjeszteni az állandó lakosokra is. Vita csupán ennek mértékérõl van. Sávos adómértéket kíván az önkormányzat meghatározni. Az ezt tárgyaló ülésen több javaslat elhangzott, de egyik sem kapta meg a szükséges támogatást. Kérem, akinek van javaslata ebben a témában, akkor azt juttassa el hozzám, hogy a vitában ezt felhasználhassuk.

Ebben a hónapban teljesülhetett egy régi kérése az itt élõknek. Élõben követhetik nyomon a képviselõ-testületi üléseket a város honlapján.

A telekadó rendeletünkben sikerült egy csorbát kijavítani. Az a helyzet állt elõ korábban, hogy akik önhibájukon kívül nem tudják beépíteni az ingatlanjukat, a telek értékét jóval meghaladó adót kellett volna fizetniük. Ezt a testület most úgy változtatta meg, hogy egy igazságosabb tételt állapított meg az ilyen telkekre. Remélem, ez megnyugtatja majd az érintett tulajdonosokat.

Készítettünk egy felmérést a szemétszállítással kapcsolatban. Megkérdeztük a lakókat, hogy mennyi ürítést tartanak szükségesnek, mekkora edényzetet kérnek. A válaszok visszaérkeztek. A legtöbb válaszoló heti egyszeri ürítést igényel, és a többségük a 120 l-es edényt akarja, a válaszadók kisebb része 60 l-es kukát választana. Ezeket az igényeket figyelembe vesszük a rendelet alkotása során. Ennek elõkészítése folyamatban van. Bízom abban, hogy a szemétszállítással kapcsolatban korábban tapasztalt anomáliákat sikerül kiküszöbölni ebben a szerzõdésben.

Örömmel ajánlom figyelmükbe a Honismereti Füzetek elsõ számát, amit remélem mindenki ugyanolyan büszkén tart majd a kezében, mint én.

Sok program szervezõdik karácsonyhoz közeledve. Kérem, ezeken vegyenek részt minél többen, és együtt készüljünk a legszebb ünnepünkre.
Innen is kívánok a település minden jelenlegi és volt lakójának, minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyt, nyugodt, eredményes boldog új évet!


Marton Béla
polgármester

fûz 2011.11.11 16:38
Újabb meglepetések a városban . Persze gondolom "okos és okoskodó" polgárainknak nem tûnt fel . Megjött a társasházak közös mérõ fogyasztási különbözeti számlája . Most! Azért írom így mert eddig csodák csodája nem volt .Na! miért is nem .Hát azért mert nem számlázhattak a NEM HITELES MÉRÕKRE!A lakosság a mai napig nem kapta meg a fogyasztási szerzõdéseket . Érdekes! De mindenkit fenyegettek , hogy az órákat le kell cserélni záros határidõn belül !
Aztán van ám még más érdekes is : - ha nincs víz fogyasztásom akkor , hogyan lehet szennyvizem ? Aztán a szennyvíz megállapodások miért jártak le és miért csak most jut eszükbe (11 éve nincs érvényes ), hogy nincs ?
Szóval itt van amit már többször hangsúlyoztam : rólunk lehet a bõrt húzni mert senki nem fog össze azért , hogy ne így legyen !Tisztelet azoknak a kevéske embernek akik azért dolgoznak a háttérben! Megérdemeljük!!!!!!!!!!----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages=/2

fuzfo2008 2011.11.05 14:01
Maximálisan egyetértek az elõzõ két hozzászólásával. Mi történik itt ebben a városban? Amit kérdeznek már az sem igaz?
Nem szeretem a focit, de a Hírlap szeptemberi számban olvasom a FAK csapatának sorsolását, melyben szerepel nov. 5-e 13.30 órakor Fak - alsóörs mérközés, melyet a novemberi szában megerõsítenek. Egész héten ködös párás az idõ, míg mára ragyogó napsütés, hát én naív ember elindultam a stadionba és nincs semmiféle mérkõzés. Elsõ felindulásomban felhívtan a fõszerkesztõ asszonyt aki nagyon barátságosan fogadta telefonhívásomat, és Még Õ kért elnézést azok helyett akiknek illett volna. Tudom egyéni szoc.pol. probléma. De ha ilyen pitiáner ügyekben a hivatalos személyek ilyen pontatlan megnyílvánulást tesznek, akkor felmerül bennem a gyanú, hogy más ügyekben is elbeszélnek az emberek mellett. Vajon a saját pecsenyéjük sütögetésével vannak elfoglalva? : a válasz IGEN!!!!!!
Minden elismerésem a Hírlap fõszerkesztõ asszonyának, akinek szívbõl kívánok jó egészséget és sikeres munkát, és osszon ki néhány sallert meg kokit azoknak akik ezt kiérdemelték.
Bizonyos Tóth János úrnak üzenem a nyilatkozatokért felelõsséget kellene vállalni!!!!

fûz 2011.11.05 12:25
Na! Fûzfõgyártelep "okos", "okoskodó" polgárai - talán amit Csomai Attila polgártársunk írt mindenkinek el kellene gondolkodnia , hogy Õ a tiszta igazat írta le . Félelem , kikozmetikázás nélkül ! Talán aki egyetért azzal , hogy már x-dik bõrt húzzák rólunk (szemétdíj , ingatlan adó , garázs adó , drasztikus víz díj emelés , a fûtés törlesztése persze chf-ban ) most kellene megmutatni , hogy van összefogás a városunkban !!!! A "Mester" írására reagálva , mindenki úgy számol el a lelkiismeretével ahogy tud!Ugye?

Csomai Attila 2011.11.04 11:55
Kedves Béla és tisztelt Képviselõk!
Olvasva a városházán eltelt idõszakról írt polgármesteri beszámolót,/ 13 /érdekes felvetések fogalmazódtak meg bennem.
Köthetném egy témakörhöz- mondjuk a szemét szállítás túlrendezett ügye,de szerintem lassan nem
lesz olyan szegmense a testületi munkának amellyel kapcsolatosan ne merülnének fel ezek a gondolatok.
Amikor valaki felvállal egy ilyen elvártan hitelességet megkövetelõ feladatot, játszik azzal a
lehetõséggel, hogy egy adat, egy információ valótlansága miatt, okán, az egész iromány hiteltelenné, szerzõje megkérdõjelezhetõvé válik.
Megerõsítve érzem magam, olvasva a ma kezembe került helyi újságban a Mester/Tóth János/ tevékenységeteket méltató sorait.
Maga a beszámoló biztos, hogy valós dolgokat említ fel, csak az állásfoglalásokban megfogalmazottakkal van egy kis baj.
Sal-X Kft.
Amikor arról beszélünk, mennyiben is van a városnak ez a társulás, véleményem szerint nem ugyan arról a dologról közlünk információkat a tisztelt választókkal. Ne tûnjék magyarázkodásnak, de talán utána járható, mindenki elõtt világossá tettem miért volt bûn az ilyen formában és feltételek mellett megszerezni a
létesítmény együttest, mikor az adott idõszakban több -százmilliós iparûzési elmaradása volt az eladónak.Nem is beszélve annak mûszaki állapotáról, mellyel kapcsolatosan nem bírt tudomással az akkori városvezetés.Tessenek bele-
gondolni kik is ültek a testületben, és kik voltak a bizottságok kültagjai.Soroljam-és nem tudták?.
Valóban ezt csak azért említem a polgármesteri beszámoló értékelése, véleményezése kapcsán, mert e nélkül nem lehet érdemben állást foglalni azzal kapcsolatosan, mennyiben is van idáig a cég a városnak.
Tudjuk a vétel 70-80 millió,kétszeri közel 20 milliós likvid hitel,110 millió hálózat felújítás,4 millió rendszer felmérés,ma évi 30 millió veszteség/nem értelmezhetõ/minden épületen jelzálog, melynek fedezete felszámolása városi feladat lesz.
Saját számításaim szerint cirka 300 millió.
A hitelesség lényege most jön.
Szeretném megkérdezni,magán emberként ad valaki kölcsön több száz milliót kamatmentesen?
A kötvény, amibõl a pénzt e célra fordították, kamata a mai
napon is száz százalékon ketyeg, magyarul 1,5 milliárdot kell visszaadni a 750 millió helyett.
Maga a város meg van olyan gazdag, hogy a"kölcsön" adott 300 millióra nem számol kamatot.
Véletlenül ez így nem 600 millió-kedveseim?
Természetesen a15ft/m3 áron kivett ipari víz önköltségi elõállítási ára így tényleg 5-600 száz forint lesz.
Közben terveztetünk,megint felmérést készíttetünk,több-ezer forintos óradíjért tartatunk karban külsõsökkel ,felveszünk embereket stb.
Maga a gondolat,hogy ivó vízzel váltjuk ki az ipari vizet-hát...feljelentési alap a mai világszerte ismert ivóvíz készleteket véve alapul.
Szemét díj.
Ígértem, a testület tagjai elõtt nem érintem a témát, ezzel szemben a feltárt anomáliák kapcsán, kedves Béla ígéretet tettél a közös megoldás elõsegítésére.
Megígérted, hogy az elõkészítési munkálatokba
belefogjuk venni a volt AD-HOC bizottság anyagát,természetesen sokadszor, nem valósult meg.
Arról volt szó tárgyi témát a szolgáltató elé visszük, nem történt meg.
Bizonyítottá vált a túlfizetések ténye,semmi nem történt.Mindezen dolgokkal szemben Takács polgártárs készített egy merõben új rendelet tervezetet, minden elõzetesen megígért bevonással szemben, amelyre te úgy reagáltál-
véleményezte az ügyészség és nem talált kifogásolni valót.Ezt mondta a jóember.
Amit nem értek a következõ:
Szeretném látni az írásos állásfoglalásukat.
Az ügyészségnek ehhez semmi köze-egy rendelet tervezetet elsõsorban a fogyasztók bevonásával megtartott közmeghallgatáson kell értékeltetni,majd elküldeni és véleményeztetni a
környezetvédelmi felügyelõsséggel, ez törvény enélkül döntés nem hozható meg.
Magát a rendeletet átolvastam értelmeztem-ennél undorítóbb a lakosság érdekeit semmibe vevõ tervezetet még nem olvastam.
Szeretném ha mindenki szakítana idõt arra,/ ha engedik hozzáférni az anyaghoz/ hogy átolvassa,összevesse az e tárgyi témakörben korábban megszületett rendeletekkel és meglátja igazam van.
Tudod Béla a már említett hitelesség lényege ebben van.
Jeleztem , behajtók szaladgálnak a városban elmaradt díjak beszedésére,fenyegetõznek,nem tudják a kért összegek miért azok amelyeket kérnek stb. Te többeknek azt ígérted intézkedsz az ügyben-ez sem igaz.
Szeretnék egy a hivatalban készült TTKB /01.01/
jegyzõkönyvben utaltakra hivatkozni:
Bakonyiné Lentsés Ildikó/Vertikal Zrt-
a lakossági díjhátralék csak adók módjára behajtható köztartozás.
Nem adhatjuk át semmilyen behajtó cégnek,
a bíróságra sem mehetünk. Ezt csak az önkormányzat hajthatja be.
Kik is vannak megbízva és mivel?
Meg van hirdetve ez kávézósdi.Úgy gondolná az ember, hogy az ott felmerülõ kérdésekre a polgármester, a képviselõk, esetleg ha jogszabályozással, törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos a felvetés ,talán Takács polgártárs ad választ.
Erre magyarázkodik egy általa sötét területnek tûnõ ügyben a pitypang felelõs, a közterület felelõs, meg aki akar.
Béla, ki kell állni: emberek,a szemétszállítással kapcsolatban el kell mondanom, mi már rég/ elõzõ testület,melynek tagja voltam és megszavaztam/
eldöntöttük,hogy a továbbiakban a majdani
konzorciummal, aki ezt a feladatot fogja ellátni, szerzõdést kötöttünk az Önök megkérdezése nélkül.Az hogy Õk milyen díjszabást eszközölnek,
mennyire vágják meg Magukat nem érdekli a városvezetést.
Cserébe ezért a város évi tizen- millió forintot kap,közel tíz éven keresztül és arra használja amire akarja./pl jegyzõi prémium keret.stb/
Nem tudunk és nem is akarunk ezen változtatni,s az a tény hogy jelenleg közel 500 család folyamatosan éveken keresztül dupláját,többszörösét fizeti a tényleges szemétdíjnak, elõttünk ismert,de ......rá.
Ezen állapot fenntartása elemi kötelessége jegyzõnknek.,bár képviselõi eskünk nem erre vonatkozik,de hát szükség törvényt bont.

--A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét,helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörû nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.Na nosza!
Szeretném mindenkivel tudatni, ezen állapot, maga a választási kampány idején is fenn állt.

Elfelejtettük belefogalmazni a szórólapjainkba.

Hozzá teszem a múltkoriban elküldött Vertikáal-nak címzett levelemre a mai napig nem jött válasz.
Gondolom várják a Takács polgártárs hulladék tervezetének megszavazását, mert az sok, még meglévõ kötelezettség alól felmenti õket.
Nagyon bízom benne most nem lesz olyan birka a nép, hogy ezt is lenyelje mint a fûtés átalakítás családonkénti 4-500 ezres felesleges kiadásait.

Visszatérve mondandóm elejére, lényegére:amikor csak egy szó is megkérdõjelezhetõ,hiteltelenné válik az egész "mû".
Béla, a nem reagálás is válasz.
Éljenek az anonimok!

Tisztelettel: Csomai AttilaMarton Béla 2011.10.24 22:22
Tisztelt Fórumozók!

A cikkben szereplõ dátum már a következõ hónap rendezvényére vonatkozik, az októberi valóban ezen a szerdán lesz.
Köszönöm a kiegészítést.

Tisztelettel: Marton Béla polgármester

Vágfalvi Kata 2011.10.24 15:11
Tisztelt Polgármester Úr!
A cikk végén olvasom, hogy a legközelebbi KT KÁVÉ rendezvény helyszíne: Fûzfõgyártelep, november 17-e, 17 óra.
Jól gondolom, hogy ezt megelõzi a Közösségi Házban a héten tartandó?
(október 26-a, szerda 17 óra)
Tisztelettel: Vágfalvi Kata

Marton Béla 2011.10.24 09:13
A tizenharmadik hónap a városházán

A cikk írása elõtt nem sokkal fejezõdött be egy nyolcórás informális képviselõ-testületi ülés. A reggel kezdõdött beszélgetésen sok téma felvetõdött. Érintettük a vízüzem problémáját, a helyi adók kérdését, az értékesíthetõ ingatlanokat vettük számba, terveztük a jövõ évi költségvetés koncepcióját. Abban a helyzetben vagyunk, hogy az látszik, hogy a költségeket csökkenteni kell, a bevételeket növelni. A nem kötelezõ feladatokra a megszokottnál sokkal kevesebb fog jutni.
Errõl még sokat fogunk beszélni a következõ idõszakban, mert sajnos a költségvetés helyzete megköveteli a szükséges, fájdalmas lépések megtételét.
Egyeztettünk az ipari víz nagyfogyasztóival. Feltártuk elõttük azt a tényt, hogy az általunk elõállított ipari víz ára az elõállítási költség felét fedezi. Elmondtuk, hogy a rendszerre költött nettó százmilliós fejlesztés hatása csupán pár százalékkal csökkentette a közel 80%-os veszteséges termelést. Megismertettük velük a hálózat állapotát, amelynek a felújítása több százmillió Ft-ba kerülne. A beszélgetés során felmerült, hogy az ipari víz igényt ivóvízzel váltanánk ki. Ennek feltételeit a képviselõ-testület a következõ ülésén tárgyalni fogja. Az életben maradáshoz egy azonnali, jelentõs díjemelést kell végrehajtanunk. Ez a jelenlegi duplája lesz majd. Ezután felmérjük a jövõbeni várható vízigényt, és ehhez egy intézkedési tervet készítünk. Bemutatjuk, hogy a rendszer karbantartásához milyen forrásra lenne szükség, és ehhez a jelenlegi fogyasztók hogyan járulhatnak hozzá.
Érdekes vélemények hangzottak el. Többen azt hangoztatták, ha az önkormányzat meggondolatlanul, kellõen át nem gondoltan hozott egy rossz gazdasági döntést az ipari víz megvásárlásával, akkor a fenntartás terheit ne próbálja ráterhelni a fogyasztókra. Õket nem érdeklik az okok, nem tudnak elfogadni áremelést. Volt olyan vélemény is, hogy az ipari víz veszteségét, ami évente 36 millió Ft, az önkormányzat nyelje le az iparûzési adóbevételbõl. El kellett mondanom az ott megjelent vállalkozások képviselõinek, ha õk olyan terméket állítanának elõ, amelyet az elõállítás költségének a feléért tudják értékesíteni, akkor meddig termelnének. Nem volt rá válasz. Nem lehet elvárni az önkormányzattól sem, hogy ilyen mûködést finanszírozzon, mert a mostani termelés minden balatonfûzfõi lakosnak évente nyolcezer forintjába kerül. Ezt a helyzetet nem lehet fenntartani tovább. Néhány vállalkozás felvillantotta, hogy ha a terhei növekednek, akkor elgondolkodnak, hogy elmennek innen oda, ahol kevesebb az adóteher, és minden feltétel adott lesz a mûködésükhöz. Remélem, megértik majd, hogy máshol is lesz majd idõvel adó, és sehol sem találnak majd olyan szolgáltatót, aki majd az önköltség feléért szolgáltat.
Megkezdtük a tárgyalásokat a vízüzem üzemeltetésének az átadásáról. Szeretnénk a szolgáltatást biztonságban tudni, ezért a tulajdon megtartása mellett keresünk egy olyan üzemeltetõt, aki a szükséges fejlesztéseket elvégezné a rendszeren, a folyamatos karbantartásokra vannak forrásai, és a késõbb életbe lépõ törvényi elõírásoknak is megfelel. Több lehetséges partnerrel vagyunk kapcsolatban, a végleges döntés hamarosan megszületik.
A szemétdíjjal kapcsolatos indulatok nem csillapodnak. A jegyzõ úr tájékoztatása szerint a mi rendeletünket megvizsgálta az ügyészség, és semmi kifogást nem talált benne. A szolgáltató árképzési gyakorlatát megvizsgáltatjuk a versenyhivatallal és a fogyasztóvédelemmel.
Több ötletet kaptunk a hulladékszállítás racionalizálására. Ezeket a rendeletmódosításkor figyelembe vesszük. Szervezés alatt van egy látogatás az épülõ királyszentistváni hulladéklerakóba. A pontos idõpontról, a csatlakozás lehetõségérõl tájékoztatjuk a lakosságot.
Nagyon szép naptár van készülõben, amit majd a turisztikai irodában vásárolhatnak meg az érdeklõdõk. Remélem, az elsõ sikeres kiadást több is fogja követni. Ez remek ajándék lehet ismerõsöknek, üzleti partnereknek.
Készül a helytörténeti füzet elsõ kiadása, hamarosan meg is jelenik, kérem, keressék és kísérjék figyelemmel a további kiadásokat is.
Már csak néhány technikai finomítást kell elvégezni a testületi ülés on-line közvetítésére. A kamera és a hang már mûködik, apró technikai nehézség miatt még a honlapra nem jut el a jel. Talán a novemberi ülést már élõben nézhetik az érdeklõdõk.
A városi honlap megújulását is vizsgáljuk. A jelenlegi honlap már elavult megjelenésében, szerkezetében. Nem követte az e területen végbement fejlesztéseket. Általában 3-4 évente kívánatos a honlapok megújítása. Még az év végéig elkészül néhány változat, amelyek közül kerül majd ki az új.
A testület megbízott azzal, hogy tájékoztassam a civil szervezeteket, egyesületeket, akik korábban támogatást kaptak az önkormányzattól, hogy a következõ évben a korábban megszokott mértékben nem lesz mód a támogatásukra, mert a költségvetésünk ezt nem teszi lehetõvé. Ennek eleget téve innen is kérem a megértésüket.
A városi ünnepségeken nagy örömömre egyre több a gyermek, a fiatal. Ha már gyermekkorban, fiatalon megismerik a nemzeti és a települési ünnepeket, akkor ezt tovább adják õk is a gyermekeiknek. Kérem a szülõket, hogy a gyermekeikkel együtt látogassák az ünnepeinket, rendezvényeinket!
A legközelebbi KT KÁVÉ rendezvény helyszíne: Fûzfõgyártelep, november 17-e, 17 óra.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.09.24 22:07
A tizenkettedik hónap a városházán
Minden nagy dolog kis dologgal kezdõdik. Az újévi megyei rendezvényen a sors egy festõmûvész mellé terelt. Hallgattuk a mûsort, koccintottunk, beszélgettünk, és felbukkant egy ötlet. A mûvész úr felvetette egy érdekes kiállítás lehetõségét a volt erõmûben. Nemzetközi, monumentális kiállítást álmodott meg ott, azon a téli estén, s ehhez kérte a városunk segítségét. Ekkor megállapodtunk abban, hogy tavasszal elkezdõdik az ötlet megvalósítása.
A munka elkezdõdött, sorjáztak a teendõk, engedélyek beszerzése, szponzorok keresése, segítõk felkutatása és sorolhatnám tovább. Sok megbeszélés, együttmûködési megállapodás megkötése és ezek mentén való munkálkodás eredményeként megszületett a csoda. A gondolat valósággá vált, emberek milliói láthatják a világhálón a volt erõmûben létrejött nemzetközi kiállítást. Szerencsés volt az az elsõ 300 látogató, aki befért a megnyitóra. Valami csodát láthattak. Elakadt a lélegzet 55 méterrel a föld mélyében. A képek, vásznak, szobrok, fények, bevallom, nekem a rengeteg alkotás közül a „Kék” címû lett a kedvencem. Csak kapkodta az ember a fejét, nem is tudta, merre nézzen, mit csodáljon. Még a lenti hidegrõl is elfeledkezett mindenki, mert az alkotások ebben a szokatlan, de megkapó környezetben nemcsak a szemet gyönyörködtették, hanem a lelket is melengették. Aki nem látta még ezt a kiállítást, mindenképpen nézze meg. Nem fogja elfelejteni, amíg él. Ezt az élményt mindannyiunk nevében megköszönöm. Köszönet a szervezõknek, kiállítóknak, a segítõknek, mindenkinek, aki valamiben is segítette ezt a rendezvényt. A mûvészet szolgái messze földre elvitték a város hírét, a mûvészvilág is felkapta a fejét erre az eseményre.
Minden nagy dolog kis dologgal kezdõdik. A volt iparterület helyén egy néhány ezer négyzetméteres területen egy megszállott ember kertészetet álmodott meg. Az álomból valóság lett. Állnak az üvegházak, teremnek a ritka zöldségek, a félszáznál is több gyógynövény-ritkaságok. Ottani látogatásomkor a tulajdonos sok gondját, baját ismerhettem meg. Elmondta, hogy teljes talajcserével kezdte a munkát, a növények, virágok többségét saját maga szaporította. Ha látnak egy kalapos embert, aki bajlódik a szárazsággal, a csepegtetõ öntözéssel, küzd a kártevõkkel, figyeli a növények halk susogását, akkor õ az, aki nem bánja, ha megmosolyogják, mert tudja jól, hogy minden nagy dolog kis dologgal kezdõdik. Bízik abban, hogy az ipar helyén van másnak is létjogosultsága. Tudja, hogy sikerrel fog járni a vállalkozása, csak idõ kérdése ez. Megálmodott egy szociális piacot, ahol az õstermelõk megjelenhetnek. Így találkoznak az elképzelések, gondolatok. Nem is olyan messze a kertészettõl körvonalazódik egy helyi piac megvalósítása. Szinte csak a kerítést kell majd lebontani.
Szeptember a tanévkezdés ideje. Egy új tanév kezdõdött el nagy reményekkel, nagy tervekkel, sok bizonytalansággal. A cikk írásakor kaptam meg az új köznevelésrõl szóló törvényt, amelyben az iskolák államosításáról szólnak a hírek, de bizonyos feltételekkel az önkormányzatok magukra vállalhatják a mûködtetést. Ennek feltételeit még nem ismerjük, de ezek ismeretében megfontolja majd a testület az iskola további fenntartását, illetve a fenntartásában való feladatvállalását.
Nagy öröm, hogy városunk ismét egy turisztikai látványossággal bõvül. A bobpályán egy kilátót állított fel a tulajdonos a mûködésük tíz éves évfordulójára. Emlékszem az avatásra. Esett az esõ, de mosolygós emberek sokasága volt jelen, mert mind tudtuk, valami nagyszerû dolognak vagyunk a tanúi. Létrejött valami, ami sok örömet szerez majd gyereknek felnõttnek egyaránt. Létrejött egy turisztikai attrakció, amely azóta egybeforrott a településsel. Részévé vált, számos helyi rendezvénynek adott helyet, sok rászoruló gyermek ingyenesen bobozhatott. A város hivatalos vendégeit szívesen látják mindig, és õk nem csalódva viszik messze földre a pálya és ezzel együtt Balatonfûzfõ hírét. Példaként állítom ezt a vállalkozást a város elé. Ahogyan mondani szokták, remekül „megcsinálta” magát, fejlõdik, jó érzékkel ráérez a keresletre, és alkalmazkodik is ahhoz. Boldog születésnapot kívánok! Kövesse még sokszor tíz sikeres év.
Nagy örömömre megalakult a Tobrukért Egyesület. Örömmel lettem az alapító tagja. Arra bíztatok mindenkit, aki e településrészért többet kíván tenni, lépjen be ebbe az egyesületbe, mert így hatékonyabban jelenhetnek meg az itt élõk érdekei, könnyebben juthatnak pályázati forrásokhoz, szervezhetik az itt élõk életét.
Sokan, sokféleképpen fogalmazzák meg a Csillagvizsgálóval kapcsolatos véleményüket. Az ellenzõk szerint kár volt ebbe pénzt fektetni, mert nem is tud mûködni igazából a fényszennyezés miatt. Minek kellett ezt felújítani, el kellett volna dózerolni, és le lett volna a gond róla. Én nem szeretem a dózert. Esély nyílott rá, hogy ebbõl a közel 20 éve omladozó épületbõl 100%-os támogatással egy modern Leader Kultúrközpont és Csillagvizsgáló legyen. Hogy mibõl és hogyan fog mûködni, arról a következõ számban olvashatnak, de a pályázat benyújtásakor készült már kalkuláció a kiadások fedezetére. Bevételeknél számításba jöhetnek a belépési díjak, a támogatások, a pályázati források, a konferenciatermek bérbeadása stb.
A mûködtetést a pályázó VÁCISZ vállalta, és az egyesület eddigi munkája, elért eredményei garancia a sikeres mûködtetésre.
Nagy örömmel fogadtam a balatonalmádi rendõrkapitány értékelését a készenléti rendõrség balatonfûzfõi elhelyezésérõl. A volt családsegítõ helyén kialakított körletet olyannyira megkedvelték a készenlétiek, hogy mindenki ide akarta vezényeltetni magát.
De erre még várni kell. Nem sokat, csak egy évet.
A legközelebbi KT-KV október 27-e, 17 óra, Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház.

Marton Béla polgármester

davakis 2011.09.06 14:47
T.PM -úr mi is várjuk gyors válaszát a 2 x 50 egyenlõ 40 ügyében és a miért fontosabb a zagykazetta szabad használata mint a strand tönkretétele ügyében a sportpályák áthelyezésével és a fák fölösleges kivágásával.

emmermarta 2011.09.06 10:21
Tisztelt Polgármester Úr!
Örömmel nyugtáztam gyors válaszát.
Köszönöm a pontosítást.
Emmer Márta

Marton Béla 2011.09.05 20:07

Kedves Márta!

Bizonyára valamit félreértettél. Nincsen szó a tobruki strand üzemeltetésének a pályáztatásáról.
"Pályázati kiírás a Tobruki strand fõépületében kereskedelmi szálláshely bérbeadására." a napirend címe. Ebben nincsen szó a strand üzemeltetésének pályáztatásáról.

Tisztelettel: Marton Béla polgármester

emmermarta 2011.09.05 17:16
Tisztelt Polgármester Úr!

Meglepetéssel olvasom a Településfejlesztési Bizottság 2011.09. 5-ei ülésére készült dokumentumokat. A hatályos városi településfejlesztési stratégia- mely a mellékletben szerepel nem 2007-ben, hanem 1999 decemberében készült, amelynek megerõsítését Ön is kezdeményezi - önkormányzati strand létesítésérõl szól a Csebere területén. Ugyanakkor pályázatot ír ki az önkormányzat a tobruki strand üzemeltetésére. Hol itt a stratégia megerõsítése?

Tisztelettel: Emmer Márta

emmermarta 2011.09.05 16:52
Tisztelt Koronczai János Úr!
Olvasom az Önök felvetését a parti sétánnyal kapcsolatban és elgondolkodom, miért nem vállalja be a BLTE a tobruki strand gondjait ugyanilyen lelkesedéssel, miért kell azt pályázaton meghirdetni?
Tisztelettel: Emmer Márta

kovacsj 2011.09.04 13:44
Az elõzõ hozzászólásomat megismétlem,mert az eleje "lemaradt" a szövegnek,így viszont értelmetlenné vált az egész.


1.)Marton Béla Polgármester úr 2011.08.24-i 8:25 „A Városházán” rovatának szokásos havi „beszámolójában” a következõt írja:
Kérem, fogadják el a strandfejlesztést ellenzõk, hogy a fák kivágása csak a legszükségesebb helyeken történik meg, és helyettük a kivágottak duplája kerül telepítésre

Marton Béla Polgármester úr a Fórum rovat ezen témájában 2011.08.29-i 10:25 hozzászólásában a következõz írta,idézem:
A területen 227 db fa található, amelyek közül 119 db a strand kerítésein belül helyezkedik el, zömében 20-60 cm közti törzsátmérõvel rendelkezõ egészséges példányok. Az építési munkákhoz kapcsolódóan 50 db fa kivágása szükségessé válik. A fakivágás fõleg a tervezett épületek környezetét és a sportpályák területét érinti. A beruházás során 40 db fa ültetésére kerül sor. A kivágandó és ültetendõ fák jegyzékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Most akkor a 40 fa ültetése az 50 db-nak a duplája,vagy mirõl beszélünk(a törzsátmérõrõl itt említés sincs)?A papír tényleg mindent „kibír”!

Lehet,hogy a ezen beruházás minden számítása ilyen „pontos” matematikai alapon történik?

2.) Vízmû témája: ha a gyártelepi lakosokra is ugyanazt a víz és csatornadíjat rótták volna ki,mint amit Balatonfûzfõ azon lakosai fizetnek,akiknek nem a SAL-X,hanem a DRV szolgáltatja a vizet(ez kb.40%-kal magasabb díj,mint amit a Gyártelepi rész fizet),akkor jelentõs árbevételnövekménye lehetne az Önkormányzatnak és hosszútávon meg is térülhetne a beruházás.Esetleg nem kellene ekkora veszteséget elkönyvelni a SAL-X Kft-nek.Valójában a gyártelepi résznek adott alacsonyabb vízdíjat egész Fûzfõ lakossága fizeti meg.A nem gyártelepilakosok kétszer is .Egyrészt maguk magasabb vízdíjat fizetnek az elfogyasztott vizük után,plusz támogatják adóikból az alacsonyabb víz és csatornadíjat fizetõ gyártelepi fogyasztókat is.
Amikor a KT.döntött a gyártelepi rész vízdíjáról,akkor az alacsonyabb önköltségre hivatkoztakDe az önköltségszámításnál mintha kihagyták volna a vásárlásra fordított 200 milliót.A DRV ugyanezt a számítási”hibát” még véletlenül sem követi el,szigorúan ránk lõcsõl minden költséget.Ez meg is látszik az árakban!!!

kovacsj 2011.09.04 13:41
Marton Béla Polgármester úr a Fórum "Fövenystrandi fák" rovatban 2011.08.29-i 10:25 hozzászólásában a következõz írta,idézem:

"A területen 227 db fa található, amelyek közül 119 db a strand kerítésein belül helyezkedik el, zömében 20-60 cm közti törzsátmérõvel rendelkezõ egészséges példányok. Az építési munkákhoz kapcsolódóan 50 db fa kivágása szükségessé válik. A fakivágás fõleg a tervezett épületek környezetét és a sportpályák területét érinti. A beruházás során 40 db fa ültetésére kerül sor. "
Most akkor az 50 db kivágott fa helyére ültetett 40 db fa a duplája,vagy mirõl beszélünk(a törzsátmérõrõl itt említés sincs)?A papír tényleg mindent „kibír”!
Lehet,hogy a ezen beruházás minden számítása ugyanilyen „pontos” matematikai alapon történik?

2.) Vízmû témája: ha a gyártelepi lakosokra is ugyanazt a víz és csatornadíjat rótták volna ki,mint amit Balatonfûzfõ azon lakosai fizetnek,akiknek nem a SAL-X,hanem a DRV szolgáltatja a vizet(ez kb.40%-kal magasabb díj,mint amit a Gyártelepi rész fizet),akkor jelentõs árbevételnövekménye lehetne az Önkormányzatnak és hosszútávon meg is térülhetne a beruházás.Esetleg nem kellene ekkora veszteséget elkönyvelni a SAL-X Kft-nek.Valójában a gyártelepi résznek adott alacsonyabb vízdíjat egész Fûzfõ lakossága fizeti meg.A nem gyártelepi lakosok egyrészt maguk magasabb vízdíjat fizetnek az elfogyasztott vizük után,plusz támogatják adóikból az alacsonyabb víz és csatornadíjat fizetõ gyártelepi fogyasztókat is.
Amikor a KT.döntött a gyártelepi rész vízdíjáról,akkor az alacsonyabb önköltségre hivatkoztakDe az önköltségszámításnál mintha kihagyták volna a vásárlásra fordított 200 milliót.A DRV ugyanezt a számítási ”hibát” még véletlenül sem követi el,szigorúan ránk lõcsõl minden költséget.Ez meg is látszik az árakban!!!fûzfa 2011.09.04 09:00
Tisztelt P.mester úr!Már megint a visszafelé mutogatás! Ön nem azért kapta a megbizatást,hogy az elõzõ testület munkáját kritizálja folyamatosan,aminek mellesleg Ön is a tagja volt!Nem zsákba macskát kapott,úgy gondolom,tudatában kellett lennie a feladat súlyával,amit elvállalni készült.A polgármesteri széket elnyerte.Ezek után feladatok vannak,amiket meg kell oldani!Ha a Vízmûre nem lett volna 200 millió elpazarolva...stb.Ebbe a sorba könnyû belépni! És majd jön a következõ P.mester,aki Önre mutogat...

davakis 2011.09.02 15:26
T.Polgármester úr-50 darab kivágott fa helyett ha 40 darab fát ültetnek az ugye nem a duplája mint ahogy Ön igéri hozzászólásában .Nem beszélünk még arról,hogy a kivágandó átmérõ az 1500 cm amit viszont 3000 cm-el kellene pótolni,mert egy 60 cm átmerõjû mondjuk tölgy fát nem lehet helyettesiteni
egy vagy kettõ 5-8 cm-es venyigével.
Polgármester úr kérem csak az igazat tessék kimondani és leirni mert az igazság úgyis kiderül és bizony akkor nem kellemes ha Ön mást állitot..

Papp József 2011.08.25 11:54
Kiegészítés: köszönjük Kövécs József rugalmas hozzáállását is, aki háttárkapacitásként biztosított helyeket a fiúkollégiumban.

Papp József 2011.08.25 11:51
Némi kiegészítés a nagycétényi együttmûködés godolatához:
Vagyunk néhányan Balatonfûzfõn, akik kezdettõl fogva komolyan vettük ezt a kapcsolatot, fennállása óta ápoljuk, tartalommal töltjük meg. Ugyanígy Nagycétényben is vannak hasonló gondolkodású barátaink, õk is sokat tesznek ez ügyben. Ahogy polgármester úr is írta, mûvészeti csoportjaink élen járnak a kapcsolat ápolásában. Élõ a kapcsolata a Balaton dalkörnek, a Yildizlar hastánccsoportnak, a VEGASZ egyesületnek zoboraljai magyar barátainkkal, de a gombócfesztiválokra távolabbi szlovák vendégeket (és gombócfõzõ asszonyokat!) is hoztak éveken át augusztus elsõ szombatján. A 2011. évi, ötödik gombócfesztiválon is szerepelt a nagycétényi Kadar Éneklõcsoport. A meghívást elfogadó családok, gyerekekkel együtt családoknál kaptak szállást, fûzfõi családok vendégszeretetét élvezték péntektõl vasárnapig - szlovák nemzetiségûeket is. Teljes ellátásukat a VEGASZ Egyesület és a vendéglátó családok közösen biztosították. Jó hangulatban búcsúztunk egymástól, elmondásuk szerint kitûnõen érezték magukat, amit a sugárzó arcok is visszaigazoltak. Ez nekünk is felemelõ érzés volt, hiszen viszonozhattuk azt a szeretetteljes fogadtatást és gondoskodást, amit mi tapasztalunk nagycétényi látogatásaink során. A kapcsolatnak köszönhetõen a Fûzfõ Motel fizetõ vendégei közt nyaranta - fõként a gombócfesztivál idõpontjához igazodva - itt vannak nagycétényi barátaink, így volt ez idén is.
Köszönet illeti a vendéglátó családokat (fõként a teher nagy részét vállaló hölgyeket), azokat is, akik rendelkezésre álltak, de nem érkezett meg a hozzájuk tervezett vendég. (Dr. Varjúné Cseh Beáta, Kovácsné Gyenis Aranka, Papp judit, Papp Józsefné Judit, Szanyi Józsefné Lenke, Veisz Ferencné Mancika, Zitek Ferencné Kati és Halasi Lajos)
Némi zavart észleltek a szervezésben a Balaton dalkör tagjai az elmúlt napokban, amikor felbuzdították õket a vasárnapi nagycétényi falunapon történõ részvételre, ám azt tegnap visszamondták. Az okokat még nem ismerjük. Bizonyára ki fog derülni számunkra is, hogy mi volt ez a megtorpanás.

Marton Béla 2011.08.24 08:25
A tizenegyedik hónap a Városházán
A hónapban a fõ helyen a nyár áll. A nyár egy tóparti településen rendkívüli jelentõséggel bír. Egy korábban jelentõs ipari település életében rendkívül nehéz azt bemutatni, hogy itt is vannak idegenforgalmi értékek, vonzó turisztikai programok. Ezek bemutatására sok eszközt kell igénybe venni minden idegenforgalomban érdekelt partnernek. Történt valami elõre mozdulás, azt jelzi a megyei újságban folytatott felmérés is. Míg korábban településünk rendre az utolsó helyen végzett ebben a megmérettetésben, addig az idén a benevezett tíz település közül a hatodik lett. A kínálatunkról leírtak minden mondatát, szavát, betûjét komolyan kell venni, mert a legfontosabb, hogy az itt élõkön kívül a vendégek is jól érezzék magukat.
Nagy gondot okozott és okoz a településnek a vízüzem sorsa. Súlyos milliókat kellett ráfordítani a fejlesztésre kibocsátott kötvénybõl azért, hogy a csõdeljárástól megmentsük ezt a céget, és vagyonvesztést ne szenvedjen a település. Éppen a cikk írása napján érkezett egy újabb 15 millió Ft-os követelés a SAL-X Kft.-vel szemben, amiért megint az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell ismételten, már sokadszor helyt állnia. Ha a könnyelmûen, meggondolatlanul megvásárolt vízmûre fordított 200 millió Ft-ot meghaladó forrás rendelkezésünkre állna, akkor igazából nagyobb baj nélkül mûködhetne a település. Éppen ezért itt is határozottan visszautasítom azokat a kritikákat, amelyek eljutottak hozzám, a testületi ülésen is megfogalmazódtak, hogy megállt a fejlõdés Balatonfûzfõn. Egy hatalmas kockázattal járó üzletet egy magánember bevállalhat a saját kockázatára, de a közösség pénzét egy lapra feltéve, tizenkilencre lapot kérve, nem lehet következmények nélküli. Márpedig ez a vízüzem vásárlása egy ilyen döntés volt. S ennek következményeit szenvedjük még hosszú ideig.
A strandfejlesztés új tervei elkészültek. Sajnálatosan, a fejlesztés egészét nem ismerve, csak a fák kivágására helyezõdött a hangsúly. Az egész terv megjelenik a helyi újságban, melybõl látszik, hogy a kivágott fák duplája kerül telepítésre. Természetesen ki lehet emelni ennek a beruházásnak a természetromboló hatását, de azt tudomásul kell venni, hogy a környezet átalakítása sajnos a természet rombolásával is jár. Gondoljunk csak az útépítésekre, az egykori strand helyén lévõ nádas kiirtására azért, hogy ma lehessen hol fürdõzniük a vendégeknek, és sorolhatnám még. Kérem, fogadják el a strandfejlesztést ellenzõk, hogy a fák kivágása csak a legszükségesebb helyeken történik meg, és helyettük a kivágottak duplája kerül telepítésre. Biztos vagyok abban, hogy az elkészült új strand felavatása után a mostani szkeptikusok is megnyugszanak, örömmel fogják használni, és büszkén ajánlani a vendégeknek a majdani új létesítményt.
Új hagyomány született az új kenyér ünnepén. Szécsi Ferenc plébános úr felkérésének örömmel tettem eleget, és ezzel városunkban egy új hagyomány született. Minden évben ezen alkalomkor szentelt kenyérrel fogja kínálni a mindenkori polgármester a híveket. Akik abból esznek, számukra szinte biztos, hogy egész évben bõven kerül majd frissen sült kenyér az asztalukra.
Immáron hivatalosan megalakult városunk és Papkeszi körjegyzõsége. Ez egy közös hivatali mûködést jelent, de számos lehetõséget rejt a késõbbi együttmûködésben. Ünnepélyes kertek között került sor a körjegyzõség megalakításáról szóló okirat aláírására.
Kiegészítésre, és megújításra került a Nagycéténnyel 8 ével ezelõtt megkötött együttmûködési magállapodás. Az ülésre készülve felbukkantak a korábbi évek látogatásainak emlékei, eseményei, amelyeket a mûvészeti csoportjaink, sportolóink, különbözõ közösségeink együtt éltek át a kapcsolat ápolása, mélyítése idején. Megállapításra került, hogy a nagy lendülettel indult, s négy évig remekül mûködõ kapcsolat az elõzõ ciklusban behorpadt, megtorpant. Éppen ezért kellett úgy módosítani a megállapodást, hogy az együttmûködés sikere ne a mindenkori polgármester személyétõl, akaratától függjön, hanem olyan garanciális elemeket tartalmazzon, amelyek ciklusokon átívelõen is érvényben maradnak.
Nagyon fontosak az egyhangú, szürke hétköznapok közben várni az ünnepeket. Már az is öröm, hogy egyáltalán van mire várni, mert az ünnepre való várásnak, készülõdésnek is meg van a maga varázsa. Ezen alkalmak nélkül sokkal nehezebben viselnénk el a terheket, nélkülük sokkal sivárabb lenne az életünk. Az ünnepek lehetnek meghittek, szépek, meghatóak, tartalmasak, emlékezetesek, gyorsan múlóak, s rendszeresen gyorsan el is múlnak. A következõ ünnep mindig nagyon-nagyon messzinek tûnik, de várjuk mindannyian, türelmesen, és egyre türelmetlenebbül, már-már azt hisszük, megáll az idõ. De mikor elérkezett, akkor már attól félünk, hogy gyorsan elmúlik, s megint olyan távolinak tûnik a következõ ünnep.
Felejthetetlen volt az augusztus 20-ai ünnepség. Megfontolandó az a javaslat, hogy alapítsunk egy külön díjat, nevezetesen Balatonfûzfõ érdemes polgára díjat, ami egy újabb elismerés lenne. A Balatonfûzfõ díszpolgára címet egy arra érdemes nem helyi lakos kapná, akit a közösség méltónak tart polgárai közé emelni, a település érdemes polgára pedig a helybeliek közül kerülne ki. Megmaradna még a Balatonfûzfõért kitüntetés is. Én támogatom ezt, remélem, a képviselõ-testület is megteszi majd. Ezt az egyik kitüntetett, Szõnyeg János úr javasolta az ünnepélyen. Nagyon büszke voltam a civil szervezetek kitüntetésénél is. Minden cím és elismerés méltó helyre került, ezúton is gratulálok minden kitüntetettnek, nagyon jó egészséget kívánok nekik.
Ebben a hónapban még ellátogatunk a nagycétényi falunapra, ahol kulturális csoportjaink színesítik a mûsort, és közben kint is megerõsítésre, hivatalosan is aláírásra kerül a két település közötti együttmûködési megállapodás.
Nagyon jó ütemben halad a Csillagda felújítása. Nagy reményekkel nézek a mûködése elé, s bízom abban, hogy szélesíti a város kulturális, idegenforgalmi kínálatát, ugyanakkor egy régi épület felújításával a város vagyona is gyarapodik.
Szólnom kell a Gombócfesztiválról. Minden évben bõvülõ programmal, kiteljesedõ kínálattal jelenik meg. Õszinte tiszteletem a támogatóknak, a szervezõknek és mindenkinek, aki segítette. Ez a mienk, van már Aranygombóc-Díj, Gombócdal, vers. Szépen kiteljesedik ez a remek kezdeményezés. Õszinte örömmel olvasom a jobbító szándékú kritikákat a fesztivállal kapcsolatban. Ezeket az elnökség megfontolja.
A legközelebbi KT-KV idõpontja a megszokottaktól eltér, egy hetet csúszik programtorlódás miatt. Tehát az idõpontja: 2011. szeptember 22. csütörtök, 17 óra, Tobruk, óvoda. Minden érdeklõdõt szeretettel hívok és várok.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.07.26 22:55
Kedves Boszorkány!

Köszönöm elismerõ szavait, jól estek nagyon.
Ritkán dicsérik az embert, az ellenkezõjére van sokkal több példa inkább.
Kívánok Önnek sok kellemes napot, s mindenekelõtt jó egészséget.

Tisztelettel:Marton Béla polgármester

Boszorkány 2011.07.26 22:23
Tisztelt Polgármester Úr!

A település polgáraként magam is tapasztaltam,hogy az elmúlt hónapban,több említésre méltó esemény,program volt,mely bizonyára nem csak nekem okozott nagy örömet!
Köszönöm,hogy fáradalmas munkájával lehetõséget biztosított arra,hogy a nyár emlékezetes legyen!
További sikeres munkát kívánok!
Üdvözlettel.:Boszorkány


"A kemény munka, az elhivatottság, és a hit túljuttat bármin, és segít valóra váltani mindent."
Chester Bennington

Marton Béla 2011.07.26 19:44
A tizedek hónap a városházán

Azt gondolná az ember, hogy nyáron kevesebb a tennivaló. De nem így van. Nagyon sok rendezvényen, programon vettem részt, és adtak feladatot jócskán a médiumok is. A szükség úgy hozta, hogy rendkívüli képviselõ-testületi ülést is kellett tartani.

Nagyon megható ünnepség volt a Támasz Idõsek Otthonának születésnapi rendezvénye. Sok ember talált otthonra itt, közelbõl távolból érkezve. Városunk örömmel fogadta õket, és nagy figyelemmel kíséri az életüket. Innen is bátorítom õket, hogy látogassák a rendezvényeinket, gondjaikkal keressenek, segítõ kezet találnak.

Huszonöt évvel ezelõtt egy maroknyi balatonfûzfõi csoport elhatározta, hogy keresnek vitorlásaiknak helyet. Mivel akkoriban ez nem ment könnyen, így nagyot gondoltak. Ha nem találnak helyet a kedvenc hajóknak, akkor építeni kell kikötõt, és lássanak csodát, megcsinálták. Leküzdöttek minden akadályt, minden nehézséget, viszontagságot, s mára már csak kevesen emlékeznek a lápban, mocsárban dagonyázókra, a nádast megmentõkre. Most egy szép, rendezett kikötõ látható, ahol egy remek közösség dolgozik, és programjaikkal gazdagítják a város életét. Itt is kívánok boldog születésnapot a Balatonfûzfõi Vitorlázó Sportegyesületnek.

Sokan sokszor panaszkodnak, hogy kevés a nyári program a városunkban. Bizonyára sokkal több is lehetne, a választékot is bõvíteni kellene. Azt azért el kell mondani, hogy változott a Fûzfõ Napok idõpontja, helyet kapott benne végre valahára a két templom búcsúja is. Remélem, hogy évente megtartva egyre inkább beleivódnak a város életébe.

Nagy sikere volt a Fûz Nap rendezvénynek. Sok embert megmozgatott, irányt mutatott a jövõre. Nagy reményeket fûzök a BLTE mûködéséhez, bízom abban, hogy az önkormányzat által biztosított forrás, a fûzfõfürdõi iroda mûködése meghozzák az eredményt, és nagy lépésekkel indulunk el a turizmusfejlesztés terén.

El kell mondani, hogy az idegenforgalmi adó beszedését nagy szigorral ellenõrizzük. Tesszük ezt azért, mert a beszedett pénz összegével megegyezõ támogatást kap az önkormányzat. Aki nem szedi be ezt az adót a vendégeitõl, az megkárosítja a közösséget. Ha a szállásadók önként nem kérik el a vendégektõl, akkor az ellenõrzés során kényszerbõl, következményekkel számolva kell befizetniük az elsunnyogott adót. Kérem, gondolják át, mikor járnak jobban.

Közbiztonságunk növelése érdekében kialakításra került egy rendõrállomás a fûzfõgyártelepi KMB iroda épületében. Itt 14-16 úgynevezett készenlétis rendõr állomásozik 2 hetes váltásban. Innen indulnak bevetésre, innen mennek feladataik végrehajtására. Fokozottan ellenõrzik a közlekedõket, a gyorshajtókat, az ittas vezetõket. Szigort, következetességet kértem tõlük, ezt tapasztalhatták már többen is. Teszik a dolgukat mindannyiunk biztonságáért. Szállásuk kialakítását az önkormányzat vállalta, az itt tartózkodásuk költségét a rendõrség biztosítja. Itt kell elmondani, hogy jelentõsen megnövekedett a kiszabható bírság mértéke. Kérem, gondolják meg, hogy érdemes-e egy be nem csatolt biztonsági övért félhavi fizetést, egy tilos parkolásért akár harmincezer forintot befizetni, ittas vezetésért több százezres bírságot kapni, a jogosítványt csak utánképzés után visszakapni. A gyorshajtás ellenõrzését ismét kérni fogom a belterületeinken, elsõsorban az Árpád, a Radnóti, a Zrínyi, a Rákóczi utcákban, a Balaton és a Nike körúton. Sok panasz érkezett a szabálytalanul közlekedõkre.

Nagy figyelem kíséri a városi vízmû mûködését. A fûzfõiek mondták rovatban röviden szóltam már errõl. Mivel a kötvénypénz felhasználásának eddigi legnagyobb tétele került elköltésre a vásárlásra, a fejlesztésére, a felszámolás elkerülésére, így nem maradhat el annak vizsgálata, hogy mennyire feleltek meg ezek a kifizetések az érvényes rendeleteinknek, mennyire voltak ezek kellõen átgondoltak, mennyire volt kényszer ekkora kockázatot vállalnia az elõzõ képviselõ-testületnek. Itt is megismétlem, hogy véleményem szerint roppant káros, kellõen át nem gondolt döntések sorozata eddig kettõszáz millió forintjában van a településnek. Lehet azt mondani, hogy az októberben megválasztott új testület idején megállt a fejlõdés. Kérem, ez nem igaz, csak úgy kívánjuk az egyre apadó pénzt felhasználni, ami nem kockáztatja feleslegesen a közpénz felhasználását. Ha a vizsgálódás során a jelenlegi képviselõ-testületnek külsõ jogi segítségre lesz szüksége, a tisztánlátás érdekében majd igénybe veszi azt.

Nagy élményrõl maradtak le azok, akik nem hallották a kínai egyetemi énekkar templomi koncertjét. Egy páratlan, világszínvonalú, igényes, nagyon érzelmekkel teli koncertet láthattunk, hallhattunk. Hatalmas sikert arattak a lányok, szûnni nem akaró tapssal hálálta meg a lelkes közönség. A közel másfél órás koncert után a karmester és az énekesek szinte barátként búcsúztak el tõlünk. Kértünk még állva, tapsolva ráadásokat, de aztán megértettük, hogy a teljesítõképességüknek van határa. Fegyelmezetten, mosolyogva tûrték a sok vaku villogását, nagyon kedvesen, néha szokatlan, váratlan megoldásokkal fûszerezve adták elõ mûsorukat. Énekeltek angolul, kínaiul, és természetesen magyarul is. Mondanom sem kell, hogy ez a számuk aratta a legnagyobb sikert. Az egész este felejthetetlen élmény volt. S a meghajlásuk… Hát az is egyedi volt. A császárok elõtt szoktak így meghajolni az alattvalók, mint ahogy õk tették elõttünk. A hosszú, méltóságteljes meghajlás jelezte, hogy szolgálatunkért jöttek ide hozzánk.
Ilyenkor arra gondolok, hol vannak azok a kritikusok, akik a nívós programokat hiányolják.

Nagy örömmel tapasztaltam, hogy a legutóbbi KT-KV rendezvényen több nyaraló- tulajdonos is részt vett. Õket hallgatva határoztam el, hogy minden évben megtartjuk a korábbi hagyományok szerint az üdülõhelyi fórumot, ami valamiért megszûnt az elõzõ ciklusban. Nagyszerû érzés volt megtapasztalni azt az érdeklõdést, amit a fûzfõfürdõi fórumon tapasztaltam. Szívesen veszek részt ezeken a rendezvényeken, mert érzem a segítõ szándékot, az együtt gondolkodást. Örülök, hogy egyre többen megtisztelik ezeket a fórumokat.

Minden lehetõséget megragadok arra, hogy a város életérõl tájékoztassam a közvéleményt. Többször adtam interjút az Öböl Tv-ben, szerepeltem a TV2-ben. Az M1 Balatoni Nyár mûsorában több fûzfõi is szerepelt, én a balatonfûzfõi horgászturizmus helyzetét ismertettem. Benevezett a település a megyei újság „Legkedveltebb nyaralóhely” játékába. Sokan mosolyogtak a hír hallatán, mondván, mit akarunk mi a nagyok árnyékában. A verseny jó alkalom arra, hogy lássuk, hol is tartunk ezen a téren, mire kell jobban figyelni. A legfontosabb, kapunk ingyenes lehetõséget, hogy bemutatkozzunk több tízezer olvasó elõtt. Ezt nem volt szabad kihagyni.

A közös ügyeinket csak nagy egymásra figyeléssel, sok beszélgetéssel, sok közös együtt töltött alkalmakkal tehetjük sikeressé. A gondolkodásra, az elõbbre lépésre minden lehetõ alkalmat ki szeretnék használni. Csak így lehet apró lépésekkel közelebb kerülni az emberekhez, csak így ismerhetem meg a gondolataikat, így képviselhetem igazán õket. Az idõ nem számít, a helyszín nem számít, csak az eredmény.

A következõ KT-KV ideje, helyszíne: Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 2011. augusztus 18-a, 17 óra.


Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.07.03 18:59
A kilencedik hónap a városházán
„ Csak a jellem és a tudás találkozása adja meg a magasabb értelemben vett embert.” Ez a gróf Klebelsberg Kunó idézet a volt Jókai Mór Általános Iskola öreg épületében olvasható. Sokan olvasták, mikor a balatonfûzfõi Jézus Szíve Plébániatemplom 75 éve történt felszentelését ünnepelte a település. A rendezvényen elõadások hangzottak el a templom létrejöttérõl, építésérõl, az akkori helyi és tágabb társadalmi viszonyokról. S megnyílt az épületben a bezárása óta a második kiállítás, amely színvonalában, megjelenésében, tartalmában egyedülálló. Boldog voltam, látva az élettel, tartalommal megtelt termeket, látva a kicsiket, nagyokat, ahogy mosolyogva követték az eseményeket. Aztán a végén zavarba is jöttem, Szécsi Ferenc plébános úr emléklapot adott a rendezvény támogatóinak. Nagy meglepetésemre nekem is. Mondtam is az átvételkor, hogy igazán nem sokat tettem én ezért. Leírom, hogy mi áll rajta.
„Ez a mi templomunk, ahol az Úr magához emel bennünket, akik elfogadjuk az õ szeretetét. Legyen ez az emlék jele, hogy szívünk Istenért, egymásért továbbra is kölcsönösen nyitva áll.” Nagyon szép gondolt ez.
Hosszú ideig nem lesz felejthetõ a Romtemplomban a rendezvényt követõ koncert. Volt már sok rendezvény ott, de ez más volt. Az iskola fúvószenekara kezdett. Egységes öltözetben jelentek meg elõször, egy szép világoskék pólóban. A mûsoruk fellépésrõl fellépésre színvonalasabb, dicsérve Hégely Ákos tanár úr munkáját, a gyerekek kitartását, a szülõk példaértékû odaadását, támogatását. Az utolsó számuknál csatlakozott hozzájuk a veszprémi Légierõ Zenekar több tagja, és a profikkal együtt fújhattak egy számot. Hogy ez mit jelentett a gyerekeknek, azt csak az tudja, aki ott volt. A légierõ karnagya vezényelt, a mieink csillogó szemekkel követték, és ragyogtak, mint a legfényesebb csillag.
A „nagyok” koncertjét a gyerekek szó szerint tátott szájjal nézték, fotóztak, videóztak, s átélték a csodát. A zenekar karnagya nagyon megdicsérte õket, és megígérte, hogy több helyen együtt is szerepelhetnek.
Nagy öröm, hogy a helyi búcsúk bekerültek a város rendezvényei közé, és nagyon remélem, hogy ezek évrõl évre jobban beleívódnak a helyiek életébe, és kis idõ múlva a régi hagyományok szerint ünnepelhetjük.
A hónap közepén a fiatal labdarúgókat kikísértem egy franciaországi labdarúgó-tornára. A 2070 km-es út után a fiatalok derekasan küzdöttek, a 24 csapat közül a 16. helyen végeztek. Több polgármesterrel találkoztam, és körvonalazódik egy jövõ évi fûzfõi labdarúgó-torna terve is. Itt meg kell köszönnöm a támogatóknak, hogy egységes öltözetben tudott a küldöttség megjelenni. Volt olyan támogató is, aki két gyermek teljes útiköltségét állta, és még költõpénzt is adott nekik. Tette ezt szigorúan úgy, hogy névtelenségben akar maradni most is, mint már sokszor. Köszönöm az összefogást. A felszerelések a FAK labdarúgó-szakosztályhoz kerültek.
A Fövenyfürdõ fejlesztését csökkentett mûszaki tartalommal elfogadta a képviselõ-testület. Ezt én is támogattam. Támogattam azért, mert a több hónapos egyeztetés után a módosítási javaslatokat sikerült érvényesíteni, csökkentettük a költségeket mintegy nyolcvan millió forinttal. Támogattam a beruházást azért is, mert a támogatási szerzõdés saját hibából történõ felmondása azt vonhatná maga után, hogy az EU-s pályázatokból a települést kizárhatják öt évre. Ezt nem szabad megkockáztatni. A tervezés elindult, valódi egyeztetés történt a használókkal, érintettekkel. Kerekítve 160 millió Ft-os önrészhez kapunk 100 millió Ft-os pályázati forrást. Olyan vélemény is elhangzott, hogy az önrészbõl sokkal jobb strand épülhetne, mint a tervezett. Ezt a kijelentést semmivel nem sikerült alátámasztani, csak megérzésnek vettem csupán. Szóval a sok vitát, heves érzelmeket kiváltott strandfejlesztés egy eredményes közbeszerzést követõen elindulhat, és a jövõ szezonban reményeim szerint egy megújult strandunk lesz.
A város térségi szerepét stabilizáló döntést hozott városunk vezetése és Papkeszi község önkormányzata. A két település körjegyzõséget hoz létre. Ezt a két képviselõ-testület egyhangú döntéssel elfogadta. Nagy jelentõségû ez a döntés. A két településnek már vannak együttmûködési formái. A Papkeszi óvoda a Szivárvány Óvodánk tagintézménye, közoktatási megállapodásunk van Papkeszivel. Az eddigi együttmûködés zavartalan, korrekt volt, és vélhetõen jól megalapozta a további munkát.
Egy nehéz tanéven van túl az iskola. Egy zaklatott idõszak vélhetõen lezárult az életében. A szülõk, a nevelõk, az új iskolaigazgató maga mellett tudhatja a fenntartót céljaik elérésében. Mert a cél nem lehet más, mint az iskola helyzetének stabilizálása, az elvesztett bizalom visszaszerzése, hogy az oktatásra, nevelésre jobban koncentrálva folyjon a munka.
Nagy értéke városunknak egy alkotó ifjú hölgy, aki a Gagarin utcai lakásukban, kisgyermeküket nevelve csodákat hoz létre párja, barátai támogatásával.
Most egy mesét alkottak hárman, párjával Teplán Zsolttal, Czinki Feri barátjukkal.
Kövecses Panni elsõ mesekönyve egy humoros, fordulatos, gyerekeknek szóló detektívtörténet. A vakáció épp csak elkezdõdött, amikor az idilli tengerparti kisváros lakóinak békés mindennapjait rejtélyes eltûnések bolygatják fel. Kövesd nyomon Erik és Csipesz kalandos nyomozását az ellopott kanári, automata fényképezõgép és szarukeretes szemüveg után, hogy végül fény derüljön az igazságra és megtudd, ki a rejtélyes tolvaj az események hátterében. A könyv illusztrációja a szerzõ grafikus hátterébõl adódóan rendkívül gazdag, finoman elegyíti a modern, kortárs grafika irányvonalait a 60-as évek kelet-európai illusztrációs hagyományaival. Ez a könyv ideális elsõ olvasmány lehet azoknak a kisiskolásoknak, akiket be szeretnénk vezetni az olvasás varázsába.
Erik and Nipper Investigate címmel megjelent a mesekönyv angol nyelvû változata is, ami izgalmas lehetõséget nyújt az angolul tanuló gyerekeknek a könyv két nyelven történõ olvasására és megértésére.
Kérem a szülõket, ajándékozzák meg ezzel a könyvvel a gyermeküket, remek élményben lesz részük. Hogy miért említem meg itt ezt a könyvet? Mert nem mindennapi, hogy ifjú hölgy grafikus, meseíró, és ki tudja, még mi mindennel foglalkozik csendben, de eredményesen. Hát kérem, ilyen kincseink is vannak. Örömmel, büszkeséggel osztom meg a honlapot, ahol többet olvashatnak az alkotókról, a mesérõl. http://lajkabooks.com/
A FAK felnõtt labdarúgó-csapata a megyei másodosztályú bajnokságban elsõ lett, így feljutott a megyei elsõ osztályba. Nagy dolog ez azért, mert tíz évvel ezelõtt, éppen az én elnökségem idején szûnt meg a felnõtt csapat. Történt, hogy a nyári alapozásra csak néhány felnõtt focista jelent meg. Az elnökség nem vásárolt vidéki labdarúgókat, hanem az utánpótlás nevelést helyezte a központba. És jöttek fiatalok, felnõttek, és közülük többen tagjai a mostani bajnokcsapatnak. Az éremátadás ünnepélyes keretek között zajlott. A mester értékelt, és sorjáztak a bajnokok az érmekért. Észrevettem, és ez többünknek is feltûnt, hogy a szertárosok gyöngye, a népszerû, közismert Sutyi nagyon meghatódva vett részt az ünnepségen. Váratlanul, a forgatókönyvön kívül aztán történt valami. Valami felejthetetlen, valami nagyon szívbe markoló. Néhány törzsszurkoló is részt vett az ünnepélyes vacsorán, és egyikük, Almás László, volt labdarúgó felállt, kezében egy kis csomaggal. Miközben beszélt, féltve szorongatta a pakkot. Elmondta, hogy negyvenhárom évvel ezelõtt huszonhárom góllal õ lett a FAK akkori gólkirálya. Az akkori teljesítményéért kapott egy ajándéktárgyat, s ezt most elhozta a jelenleginek. Óvatosan, féltve adta át a régóta õrzött ereklyét László Gábornak azzal, hogy ezt minden évben az aktuális gólkirály kapja majd meg. A szertárosok gyöngyének szeme ekkor már nem maradhatott szárazon. Mert az õ fia kapta meg a díjat. Hogy mik jártak a büszke apa fejében, nem tudhatjuk pontosan. De gondoljuk, de inkább csak érezzük. Ezt csak egy apa, egy régi focista, meg egy jelenlegi gólkirály tudja pontosan.
Szép volt fiúk!
A legközelebbi KT-KV rendezvény ideje és helye: 2011. július 21. 17 óra, Közösségi Ház, Fûzfõfürdõ, József Attila utca.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.05.30 21:13
A nyolcadik hónap a városházán

A hónap legfontosabb döntése kétségkívül a városi vízmûhöz kapcsolódik. A képviselõ-testület felhatalmazott, hogy folytassak tárgyalásokat a DRV Zrt.-vel a vízmû mûködtetésének átadásáról. Mindenképpen a döntés okait kell kicsit jobban körbejárni. A város megvásárolta a vízmûvet azzal a szándékkal, hogy haszonnal mûködtesse, és biztonságos szolgáltató legyen a területen. A vétel elõtt elmaradt állapotfelmérésre, a feltétlen szükséges fejlesztések kimunkálására mintegy 10 millió Ft-ért tanulmány készült. A fejlesztésre 100 millió Ft fordítódott, aminek a hozamaként mintegy évi 9 millió Ft-ra csökkent a vízmûvet mûködtetõ kft. vesztesége. A vételárral és a különbözõ önkormányzati kifizetésekkel együtt mintegy 200 millió Ft-jában van a településnek ez, az egykor jó befektetésnek tûnõ vétel. Az ivóvíz megvételére azzal az indokkal került sor, hogy az ivóvíz biztosítása kötelezõ önkormányzati feladat. Csak hát a vétel elõtt is az volt, és saját vízmû nélkül is volt egészséges ivóvíz. Az ipari víz megvétele is igen kockázatos volt, mert a felhasználói oldal rendkívül gyorsan szûkült, több felszámolt cégnél sok millió Ft „ragadt” benn, a jelenlegi fogyasztók is csak nehezen, sok felszólítás után fizetnek, ha éppen tudnak, vagy akarnak. Ugyanakkor a kft-énknek is vannak tartozásai, amiket a partnerek miatt nem tud teljesíteni. Hát kérem, ekkora bomba üzletet kötött az önkormányzat. Ha az elköltött 200 millió rendelkezésre állna, sokkal stabilabb lenne a város költségvetése. Az önkormányzat nem sokkal a vétel után ajánlatot kapott a DRV-tõl. Üzemeltetésre átvették volna a rendszert, de ezzel akkor nem éltek a városatyák. Valamiért nagy üzletet látott a többség a saját üzemeltetésben, de az élet ezt eddig nem igazolta. Csak terheket jelentett, jelent a településnek. Hogy ez a teher ne nyomassza a várost, megoldást kellett keresni a további biztonságos mûködtetésre. A vízgazdálkodásról készülõ törvény olyan szigorításokat tartalmaz, amit vélhetõen az ilyen kis vízmû önállóan nem tud teljesíteni, így ha most nem is, akkor késõbb kellene együttmûködõ partnert keresni.
Arról mindenkit biztosítok, hogy semmi egyéb érdek nem vezeti ezt a testületet, mint a település érdeke. A DRV szakemberei most tanulmányozzák az adatokat, és hamarosan meg- teszik ajánlatukat az üzemeltetésre. A vízmû tulajdonát nem vesztené el a város, csak az üzemeltetés terheitõl szabadulna meg. Remélhetõleg megvalósulhat az az elképzelés is, hogy Fûzfõfürdõn, Tobrukban, Szalmássy-telepen is a jóval jobb minõségû karsztvizet kaphassák a fogyasztók. A tárgyalásokról folyamatosan tájékoztatást adok.
Nagy örömmel vettem részt a volt Jókaiban megrendezett kistérségi honvédelmi vetélkedõn. Közel négyévnyi némaság után ismét élet költözött a falak közé, vidám gyerekek, lelkes felnõttek ismerkedtek meg a különféle modern haditechnikával, repülõgép-szimulátorral, rendfokozatokkal, lõttek, dobtak, daloltak zenekari kísérettel, íjjal ismerkedtek, vidáman ismerhették meg a magyar katonai hagyományokat. Az iskolán kívül a romtemplom kertje is otthont adott ennek a hagyományteremtõ rendezvénynek, aminek fõvédnöke dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, védnöke Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke volt.
A Hõsök Napi megemlékezésen jó volt látni a már megszokott arcokon túl a fiatalokat, akik a miniszter úrtól vehették át a díjakat. Ilyenkor mindig szegény nagyanyám jut az eszembe, aki fájó, sajgó szívvel mesélte el ? természetesen nem egyszer, de mindig úgy, mély sóhajok közepette ?, hogy szegény bátyja odaveszett a háborúban, azt sem tudják, hol nyugszik.
Gyermekként hihetetlennek, elképzelhetetlennek tûnt ez, de késõbb kiderült, hogy nagyon sok család nem tudja, hol nyugszik gyermeke, férje, barátja, võlegénye, és csak itt, a hõsök falánál tud csokrot elhelyezni az emlékére.
Sokáig emlékezetes marad az a rendezvény, amit a FAK elnöke, Tóth János Janika, az egykori kosárlabda edzõ, mester szervezett. A kosárlabda Balaton Kupákat, és az akkori csapatot bemutató könyvet adta át a legendás játékosoknak. Nagy idõk nagy tanúi…
Még mindig furcsa, hogy a FAK közgyûlésén már csak egyesületen kívüliként veszek részt. Tíz éven keresztül elnökségi tagként, aztán kilenc éven keresztül, mint elnök vettem részt az egyesület munkájában. Örülök a sikereiknek, s csodálom ismét az elkötelezettségüket, nagyra törõ terveiket.
Focimeccseken is jártam, a szokásos kellékekkel. Szotyi, tökmag, no meg remek meccsek. A sorsdöntõnek kikiáltott Õsi elleni meccsen orkánszerû szélben 2:2-es döntetlent ért el a csapat. Ennek ellenére talán meglesz a megyei elsõ osztály.
A tobruki csónakkikötõben tett látogatásom meggyõzött arról, hogy jó kezekben van az objektum. Ez azért is fontos, mert egy remek közösséggé is formálódott az ottani társaság.
Nagy meglepetésemre bejelentkezett hozzám két fiatal, általános iskolás diák. Már többször láttam õket a hivatal elõtti vízben fürdeni, játszani. Azért jöttek, hogy segítsenek. Segíteni szeretnének abban, hogy a kis tóba halak kerüljenek. Õk kifognák a Balatonból, betelepítenék, növényeket hoznának. Elmondták, hogy egyszer már hoztak bele halakat, de átúsztak a gáton. Abban kérték a segítségemet, hogy kerüljön oda egy rács, ami megfogja a halakat, a többi az õ dolguk. Etetnék õket, gondoznák, figyelnének rá.
Hogy miért írom ezt le? Mert kérem ez ritka. Fõleg ilyen fiatalon. Valamit akarnak tenni azért, hogy a közösségnek szebb legyen a tava, és ehhez a legtöbb dolgot vállalják is. Nem követelõztek, hanem felajánlották a segítségüket, 13?14 évesen! Hogy aztán sikerül-e a tervük, azt nem tudom, de azt igen, hogy a halfogó rácsot meg kell csináltatni, esélyt adni nekik, hogy szolgálhassák a közösséget a közösség javára, saját örömükre. Ez nem semmi, ahogy mondani szokták. Köszönöm, fiúk!
A körforgalomban lévõ fagyalok kiszedésére azért került sor, mert a mintegy nyolcezer tõ növény gondozása egyre inkább elnehezült volna. A bokrok hatalmasra nõttek, a beláthatóságot nehezítette. Örülök, hogy a feleslegessé vált sok növény gazdára talált a szedd magad akcióban. Még jobban örülök annak, hogy az intézményeinket használó közösségek összefogtak, s közös erõvel szépítették a környezetüket. A körforgalmak gondozását még az elõzõ képviselõ-testület vállalta fel. Tervezzük a körforgalom növényzetének a megújítását tájépítész közremûködésével. Kérem Önöket, hogy ötleteikkel segítsék a tervezést, hogy egy impozáns látvány fogadja a közlekedõket.
A nagy melegben locsolni kell a növényzetet az intézményeinkben, a stadionban. Ha ezt nem tennénk, akkor sokkal nagyobb kár lenne, mint amennyibe a víz kerül.
Egy remek színházi elõadást láthattunk az irinyis diákok elõadásában. Az elõadás arra volt bizonyság, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, s az iskola dolga, a legfõbb dolga, hogy ezt a tehetséget felismertesse velük és erõsítse. Meleg szívvel néztem a tanulásban nem éppen élen járó volt tanítványaim mennyire szárnyaltak ebben a darabban, és mennyire örültek az elismerõ tapsnak, sikernek. Csak bízom abban, hogy a tanulásban is megtapasztalják majd az itt aratott siker ízét.
Tobruk gazdagodott. Átadásra került a régen várt rendelõintézet a Kölcsey utcában. A mintegy 5 millió Ft-os beruházás eredményeképpen most már mind a három településrészen megoldódott a háziorvosi ellátás. Az átadás kicsit csúszott, mert a mûködéshez szükséges engedélyek késtek.
Végezetül egy meghívó a legközelebbi KT-KV rendezvényre. Ideje: 2011. június 16. csütörtök, 17 óra, Tobruk, óvoda.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.05.02 22:13
A hetedik hónap a városházán

Anyák napja hajnalán írom ezeket a sorokat. Innen is köszöntöm városunk minden édesanyját.
Háromgyerekes apaként látom, tudom, hogy mennyi hárul egy édesanyára egy családban. Nincs se
vége se hossza a dolguknak. Egy örökmozgóként szervezik a család életét, biztonságot nyújtanak
mindenkinek körülöttük. Ezt egy csokor virággal évente megköszönni nagyon egyszerû, de
mégis kötelesség. Ezt teszem ma én is, édesanyámhoz elutazva gyermekeimmel megpróbáljuk a
lehetetlent. Megköszönni az életet neki. Az életünket, a családunk életét. Remélem mindenki így tett.
Álljon itt egy közmondás, ami mindent kifejez: Az Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az
anyát.

A hónap érzelmileg meghatározó eseménye volt a táncgála a Mûvelõdési Központban. Sok remek
tánc, sok kedves ember, de mégis a legmeghatóbb eseménye a siketek tánca, elõadása volt. Nem
hiszem, hogy valakinek is száraz maradt a szeme a látottak, hallottak után. Jeltolmács segítségével
egy dinamikus számot adtak elõ boldogan, felszabadultan, vidáman, mosolyogva. Mosolyogtak,
szórakoztattak, s legfõképp elgondolkodtattak bennünket. Mûsorszámuk elõtt a jeltolmács
megkérte a hallgatóságot, hogy a tetszést ne tapssal, hanem felemelt kezünkkel, integetéssel
fejezzük ki.

Elõadásukat így zárták:

Gyere velünk és légy szabad
Mindig vállald önmagad
Ne hidd el azt, hogy nem lehet
Büszkén éld az életed
Gyere velünk és légy magad
Nem számít, hogy mit mondanak
Ne szégyelld azt, hogy élvezed
Csak a tiéd az életed

Fogadd el, ha adok
És fogadd el, ha kérek
Hidd el, hogyha szeretlek
De hidd el, hogy néha félek
Mindig csak azt mondd ki, amit te is elhiszel
Légy erõs és bátor,
Boldog így leszel.

Nagyon felemelõ érzés volt, ahogy a megkapó elõadás után a nézõtéren néma csend, a színpadon
mosolygó, integetõ elõadók. De ez a csend egészen más volt. Fergeteges sikert jelentett, mert integetõ
kezek, könnyes szemû emberek fogadták így a produkciót. Valamin mindenkinek el kellene gondolkodnunk
nagyon gyorsan. Minden eddig fontosnak vélt dolog eltörpül akkor, ha valami bajunk történik, ha
kerekesszékbe kényszerülünk, csak más segítségével tudjuk megtenni mindazt, amit eddig könnyûszerrel
megtettünk. Ilyenkor átértékelõdik minden korábbi dolog, és sóvárogva gondolunk vissza a korábbi
életünkre. Köszönöm a kicsalt könnyeket, a megható perceket, amik mindig elkísérnek, s velem lesznek.

Fontosnak tartom, hogy a strandfejlesztéssel és a Delta terület rendezésével kapcsolatban én is kifejtsem a
véleményemet.

A strandfejlesztésnek azt a változatát támogatom, ahol jelentõsen sikerült mintegy százmillió Ft-tal
csökkenteni a beruházás költségét. Persze, lehet azt mondani, hogy ezzel megállt az élet Fûzfõn, de ez
nem így van. Sajnos másról van szó. A kibocsátott kötvény visszafizetését hamarosan meg kell kezdeni, így
minden fillérre szüksége van a településnek. Az így megspórolt százmillió forint éppen egy év visszafizetési
kötelezettség, amit kérem, 15 éven keresztül kell megtennie a településnek. A kötvénykibocsátás érvelése
az volt, hogy majd a befektetései nemcsak a kamatot, hanem a tõkét is visszatermeli. De ebbõl eddig nem
sok valósult meg. Pl. a vízmû már közel 200 millió Ft-jában van a településnek, s várjuk, hogy nyereséges
legyen. A kötvénypénzt a településnek kell kigazdálkodnia, ha kell adóemelésekbõl, ha kell, eddig
megszokott színvonalú mûködés visszafogásával, ha kell, feladatok elhagyásával. Ezt kell látni mindenkinek.
Amíg a pénz elköltését szinte elvégezte az elõzõ testület, addig a visszafizetés gondja ránk hárul. Persze ezt
tudtuk a választáskor is, ezzel együtt vállaltuk a vezetést, de hogy a megfontolt pénzköltést valaki az élet
megállásának kommentálja, az enyhén szólva is arcpirító. Nem áll meg az élet, de nem akarjuk a várost a
csõd felé sodorni. Nem akarunk úgy tenni, mintha minden rendben lenne a költségvetéssel. Mikor az elõzõ
ciklusban szóba került a kötvény visszafizetésének a kérdése, akkor olyan cinikus megjegyzés is elhangzott,
hogy „ó, ez már a következõ testület dolga lesz”. Így igaz. S ezt kell nekünk teljesíteni, és teljesíteni is
fogjuk. Mert más kiút nincs. De ez nem lesz könnyû, s nem lesz öröm. De ezt mindenkinek meg kell
értenie, s ha kell, elszenvednie.

Talán azt kellene mondanom, hogy négy év után a felelõsségteljes gondolkodás ébredt fel Balatonfûzfõn, és
ha nem így lett volna, akkor lenne valóban nagy baj.

A Delta terület rendezési tervének legkritikusabb része a vasútnyomvonal. Egy törvény, nevezetesen
a Balaton törvény rögzíti a nyomvonalat. Mozgástere a településnek jelenleg csupán csak annyi, hogy
milyen nyomvonalon, és milyen módon haladjon. A legutóbbi találkozón három lehetséges változat merült
fel, melyek nem újak. Lábakon menjen, félig fedve vagy teljesen fedve. Én a teljesen fedett megoldást
tudom csak támogatni, mert ez okozza a legkisebb nehézséget a közlekedésben, s ez terheli legkevésbé a
környezetet.

A képviselõ-testület dönthet úgy is, hogy kezdeményezi a Balaton törvény felülvizsgálatát a vasúti
nyomvonal vonatkozásában. Ezt a májusi képviselõ-testületi ülés fogja eldönteni.

Nagyon fontos idegenforgalmi fejlesztésnek sikerült zöld utat kapni. Nevezetesen a BS Fûzfõ fejlesztése.
A megállapodás kritikusai keveslik a vállalkozás vállalásait. Szerencsére a testület józan többsége nem így
gondolja. A területétõl a Fövenystrandig terjedõ szakaszra elkészítteti a rendezési tervet, ami a tízmillió
forintot is meghaladja, s még számos olyan vállalása van, ami csak hasznot hoz a településnek. A szerzõdés
elõkészítése során kétfajta gondolkodás csapott össze. A minden fejlesztést elsõre izomból gátló, már-
már zsaroló magatartás, a másik, támogató, kölcsönös elõnyöket mérlegelõ. Talán kiviláglik, melyik
gondolkodással tudok azonosulni. Ha ez a több milliárdos projekt megvalósul, akkor ennek pozitív hatását
érezni fogja a település. Szolgáltatások létesülnek majd, többszáz tulajdonos jelenik meg, akik különbözõ
adókat fognak fizetni, munkahelyek teremtõdnek, idegenforgalmi szálláshelyeket, olyan magas szintû
szolgáltatásokat, amelyeket a helyiek kedvezményesen vehetnek igénybe. Biztos vagyok abban, hogy csak
a vállalkozásokat segítõ, és nem a zsaroló magatartás vezethet eredményre.

Fontosnak tartom leírni, miért kellett a papírgyári ingatlanunk eladása mellett dönteni. Az ingatlanok olyan
romosak, lepusztultak, hogy több tízmillió Ft-ba kerülne a felújításuk. A jelenlegi helyzetben erre nincsen
forrásunk. Hogy aztán a befolyt összeggel mit kezd a település, arról majd a testület dönt.

Nem tartom az ördögtõl valónak, ha a képviselõk a helyi lapban fejtik ki bizonyos dolgokról a véleményüket.
Fõleg akkor, ha azt kulturáltan, összefogottan, a tájékoztatás végett teszik meg. Itt is kijelentem,
polgármesterségem alatt eddig egyik helyi lap számát nem láttam elõre, nem kértem be véleményezésnek
álcázott cenzúrára, s nem is fogom. Ha olyan jelenik meg, amivel nem értek egyet, arra majd reagálok.
Buzdítok mindenkit, hogy gondolataival tisztelje meg a települést akár a honlapon, akár a helyi lapban.

S a húsvét hétfõ! Megfogalmazhatatlan élmény volt a tiszta, kimeszelt volt iskolaépületben látni a sok volt

diákot, szülõt, akikhez számtalan emlék köt. Öröm, hogy nem alussza tovább a „megfontolt” döntés utáni
mély álmát a négygenerációs fûzfõfürdõi iskola. Valamit kiszakítottak a településrészen élõk lelkébõl, s az
most visszakerült. Valami elkezdõdött, több száz órás önkéntes munkával, lelkesedéssel, adományokkal.
Valami csoda kezdõdött, az összefogás, értékteremtés csodája. Köszönet minden szorgos kéznek, köszönet
minden alkotó gondolatnak.

Nagy öröm volt megint vért adnom ebben a hónapban. Mintegy tízévnyi kihagyás után kerülhetett erre
sor. Korábban ún. ferezises véradó voltam, de egy apró technikai hiba miatt kizáródtam a véradók sorából,
ahova most, egy vizsgálat után visszafogadtak. Kérek minden egészséges felnõtt embert, hogy segítsen
azzal, hogy idõközönként vért ad. Nem nagy kellemetlenség, de annál felemelõbb érzés tudni, hogy valaki
nekem köszönheti esetleg az életét. Minden fûzfõi alkalomkor én is ott leszek a véradók között, és remélem,
egyre többen.

Végezetül egy meghívó. A legközelebbi KT-KV rendezvény helye, ideje: Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési
Központ, 2011. május 19. csütörtök, 17 óra.

Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.03.31 10:01
A hatodik hónap a városházán
Nagy örömmel láttam a sok fiatalt ünnepelni a március 15-i ünnepségünkön. Szívszorongató, felemelõ érzés volt látni az óvodásokat az ünnepen. Komolyan, felkészülten, meglepõen könnyeden adták elõ mûsorukat. Ez csak megerõsített abban, hogy még több helyi érték mutatkozhasson be ünnepségeinken.
Örömmel köszönthette a település elõször Nagycétény új polgármesterét, Stefan Luzbetyak urat, valamint a település küldöttségét.
Gyorsan viszonoztuk is a látogatást, mert március 20-án részt vettünk a falu március 15-ét ünneplõ rendezvényén. Leírhatatlan volt, ahogy énekeltük a Himnuszt, a Szózatot, hallottuk az ízes szavakkal megformált ünnepi mondatokat, dalokat.
Az idõszak egyik izgalmas témája az uszoda bezárása körüli híradás volt. Evvel kapcsolatban el kell mondani, hogy a Balaton Uszoda éves mintegy százmillió Ft-os bevételébõl csak tíz millió Ft származik az olimpiai válogatottak felkészülésébõl. Ez a tulajdonos szerint kevés. Az uszoda ügyében Lajkó Frigyes képviselõ úrral, a FIDESZ helyi szervezete elnökének kíséretében tárgyaltam dr. Bóka István képviselõ úrral, aki kiállt az uszoda mellett, támogatásáról biztosította a várost. Az uszoda sorsáról tárgyaltam Litéren Szedlák Attila képviselõ úrral, Vígh László úrral, a Nemzeti Sportközpontok miniszteri megbízottjával. A megbeszélésen világossá vált, hogy az olimpikonok azért választanak más helyszínt a felkészülésükre, mert máshol komplexebb szolgáltatást kapnak. Helyben van a szálláshelyük, sportcsarnok, edzõpálya, valamint az uszoda igénybevétele is olcsóbb. A terület fejlesztésében tovább kell dolgoznunk. Önkormányzatunk úgy támogatja az uszodát, hogy a gyerekek úszásoktatását szolgáltatásként évente több millió Ft-ért megveszi, valamint nem korlátozza a vízfogyasztást akkor sem, amikor azt a szerzõdés szerint megtehetné a városi vízmû.
Nem kevés fejtörést okozott a tûzoltóság egyik nyertes pályázata. Ez egy 80 millió Ft-os vízszállító gépkocsi. Ennek önrésze 16,5 millió Ft. A gondot az jelentette, hogy a pályázat benyújtásakor az akkori megyei önkormányzat 8 millió Ft-os támogatást ígért, de ezt késõbb visszavonta. A testületet az is elbizonytalanította, hogy a hírek szerint a következõ évtõl a tûzoltóságok államosításra kerülnek, így bizonytalanná vált az önrész biztosítása. Végül is a környezõ települések, a tûzvédelmi alapítvány, cégek, pénzintézetek csökkentették ezt az önrészt, így az önkormányzat végül is támogatta ezt a beszerzést. Így a város és a térség biztonsága növekedett.
Több civil szervezetnél tettem látogatást. Örömmel mentem el a 25. André Rieu elõadásra, melyen a zenekedvelõk remek hangulatban élvezhetik azt a remek, egyedi hangulatot, amit ez a mûvész teremt. Köszönet Tóth János Janikának a csapat egyben tartásáért, feleségének, Székely Máriának az informatikai háttér biztosításáért.
Örömmel mentem a Fûzfõgyártelepi nyugdíjas klubba, ahol tájékoztattam a tagságot az aktuális dolgokról, s nagy örömmel válaszoltam a kérdéseikre, hallgattam észrevételeiket.
A BLTE több választmányi ülésén voltam, és remélem, hogy sikeres lesz a munkájuk.
Köszönöm a fûzfõgyártelepi közös képviselõk munkáját a vízórák cseréjénél. A lakások vízóra-cseréje sikerrel lezárult, s a korrekt, törvényes szolgáltatás megvalósulhat.
Nagy örömömre gyorsan elkelt az a 300 db mûanyag és fakomposztáló. A fokozott érdeklõdésre jellemzõ, hogy sok érdeklõdõ telefont kaptam, hogy biztosan bekerülnek-e a projektbe. Köszönet minden közremûködõnek a sikeres indításhoz. A használat során felmerült kérdésekre a Csalán Egyesület munkatársai szívesen válaszolnak.
Fontos esemény volt dr. Kovács Zoltán megyei kormánymegbízott látogatása, akit a képviselõ-testület tagjai és a hivatal dolgozói fogadtak. Tájékoztatott bennünket hivatala munkájáról, a tervekrõl. Megnézte az okmányirodánkat, megismerte a hivatalunkat.
Természetesen nem maradhattak el a pápai emlékek, a régi Perucz meccsek, közös ismerõsök felemlegetése sem.
Néhány szót a lélekharangról. A Balatofûzfõért Alapítvány a lélekharang felállításához az adományok gyûjtését felvállalta. A kezdeti lendület egy kicsit alábbhagyott. Kérem, aki tudja, és szeretné támogatni az új ravatalozóban egy lélekharang felállítását, tegye meg!
A legközelebbi KT-KV idõpontja: 2011. április 21-e, 17 óra, Közösségi Ház, Fûzfõfürdõ.
Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.03.06 12:05
Az ötödik hónap a városházán

Az év legrövidebb hónapja sem volt annyira rövid. Sokasodtak a teendõk. Ha erre a hónapra visszaemlékezem, úgy jellemezném, hogy a „köz hangjának hónapja”. Sok szervezettel találkoztam, sok egyeztetésen vettem részt, s ez mindannyiunk épülésére szolgált. Sikernek gondolom azt, amit a fûzfõgyártelepi vízszolgáltatás szabályozottságáért tettek a lakók, közös képviselõk, a szolgáltató, az önkormányzat. A szereplõk igényeinek megfelelõen, a törvényesség megismerése után sikerült elérni, hogy az igénylõknek hosszabb idõ álljon rendelkezésükre a vízórák cseréjére. Amennyiben egy társasházban vannak mellékmérõk, akkor a nem fizetõ vízfogyasztók miatt nem a társasház fõmérõjénél korlátozzák a fogyasztást, hanem csupán az adott mellékmérõn. Így az annyira - megítélésem szerint jogosan - kifogásolt kollektív büntetés elmarad. Remélem, hogy ezen a területen végérvényesen helyreáll a törvényes rend, amit már sokkal korábban meg kellett volna teremtenie a szolgáltatónak, az önkormányzatnak. Ezúton kérek mindenkit, hogy akinek a lakásfenntartási költségei magasak a jövedelmük arányában, keressék meg a hivatalban a szociális ügyintézõt, Pogátsa Józsefet, s õ a támogatások lehetõségeirõl is tájékoztatja Önöket. A szociális rendeleteink egyébként nyilvánosak, de elég terjedelmesek. A honlapunkon kívül több helyen is tájékozódhatnak, így a családsegítõnél, az önkormányzat ügyfélszolgálatán, de igény esetén a munkatársaim e-mail-en is tájékoztatnak.
A ,,köz hangja” meghallgattatott a fûzfõfürdõi Közösségi Házban. Két témában hívott össze a képviselõ-testület közmeghallgatást. Az egyik a költségvetés tervezése, a másik a Delta területének fejlesztése.
Örömmel tapasztaltam, hogy régen tapasztalt érdeklõdés övezte a rendezvényt.
A költségvetés ismertetését segítette egy prezentáció, amely szemléletesen mutatta be a település bevételeit, kiadásait, így a hallgatóság nem veszett el a számok garmadában, s követhették a szöveges magyarázatot. Az eddigi gyakorlatot felváltó elõadást, ismertetõt pozitívan fogadták a hallgatók.
A Delta fejlesztésének vitája nagyon érdekes volt. Egyik furcsa tapasztalat az volt, hogy a polgármester hagyta a véleményeket sorjázni, s minden hozzászólónak megadta a véleménynyilvánítás lehetõségét. Ez csak annak volt csupán furcsa, aki a közelmúlt közmeghallgatásain vett részt. Itt nem a köz hallgatott, mint eddig, hanem a képviselõ-testület. Kérem, ez tudatos volt, azért mentünk, hogy a közt hallgassuk, s nem fordítva. Kérem, ezzel a felfogással, gyakorlattal barátkozzanak meg.
Sajnos ebben a témában nem kellõen körültekintõ módon helyi népszavazást kezdeményezett egy szervezet, amit a helyi választási bizottság elutasított. A helyi népszavazásra szóló kérés elvetése nem azt jelenti, hogy a közmeghallgatáson felvetett módon, nyomvonalon és közlekedési megoldásokkal valósulna meg a vasútvonal. Fontos leszögezni, hogy a vasút megépítése egyáltalán nem eldöntött tény. A legtöbb ellenérv a megépítendõ viadukt, illetve a több gyalogos és közúti felüljáró kapcsán hangzott el. A NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.) írt levelet, melyben számos új lehetõséget ajánl egy új nyomvonal meghatározásához. Elõször is a szerelvények sebességét a Delta területén 60 km/órára korlátoznák, ami jelentõsen csökkentené a zaj- és rezgésterhelést. A mérsékelt sebességnek köszönhetõen a nyomvonalvezetés a terepszinten történhet, így nincs szükség külön szintû közúti-vasúti keresztezések építésére. Balatonfûzfõ-Tobruk városrész esetében szó esett az állomás helyigénye miatti természetrombolásról. Az állomás megépítésére nincs feltétlenül szükség. Amennyiben a képviselõ-testület továbbgondolásra alkalmasnak tartja a vasútvonal ügyét, úgy várják az észrevételeinket, javaslatainkat, ötleteinket.
A lakosság legszélesebb körû tájékoztatása mellett fognak ezek az egyeztetések továbbra is zajlani.
A lényeg: amennyiben a település nem ragaszkodik a hallgatói tervpályázat eredményeként megszületett nyomvonalhoz és hossz-szelvényhez, úgy számos lehetõség kínálkozik egy új nyomvonal meghatározására.
Javaslom, hogy a gondolkodás folytatódjon a felevetett szempontok szerint.

A költségvetés elfogadásra került, amelyben több, korábban megfogalmazott igényre is került fedezet. Remélhetõleg hamarosan megvalósul a képviselõ-testületi ülések közvetítése, a település több közterületén megjelenik az ingyenes wifi-szolgáltatás, térfigyelõ kamerák megépítése. A korábbinál másfél millió Ft-tal nõtt a civil alap. Ennek forrását az intézményi megtakarítások biztosítják.
Sikernek éltem meg, hogy a befagyott öbölnek, a jeges programoknak köszönhetõen a médiumokban a település a szokottnál nagyobb figyelmet kapott. Ez megmutatta, hogy a téli Balaton is érték, erre a következõ szezonra még jobban fel kell készülni.

Nem múlt el a hónapban egyetlen hétvégém sem bál nélkül. Örömmel mentem mindegyikre, mindenhol kellemesen éreztem magam, s remélem, ezek sora csak szaporodni fog.

Sajnálatos eseményrõl kívánok még szólni. Egy padlástér égett ki Fûzfõgyártelepen a hónap elején. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentõs. Ez az eset ráirányította a figyelmet a padlások, kémények tûzvédelmi ellenõrzésére. Nagyon szigorú ellenõrzést kértem a tûzoltóparancsnoktól. Kérem a lakókat, a közös képviselõket, hogy a következõ lomtalanításkor szabaduljanak meg a fölösleges holmiktól. A padlásra felcipelt bútorok sosem kerülnek le onnan, csak veszélyt jelenthetnek.

S végezetül a következõ KT-KV ideje, helye: 2011. 03. 17. 17 óra, Tobruk, óvoda.

Marton Béla

davakis 2011.02.06 20:16
Tisztelt polgármester úr - a Jeges Napok rendezvény bizonyítja azt,amit korábbi hozzászólásomban megfogalmaztam.Nem kell milliós tétel ahhoz,hogy kihasználva természet adta lehetõségeinket létrehozzunk egy kellemes akciót.Gratulálok hozzá és sok hasonló rendezvényt k1vánok mindnyájunknak.

Marton Béla 2011.02.06 19:39
A negyedik hónap a városházán

E a hónap legemlékezetesebb eseménye egy látogatás a Sándor-palotában, Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úrnál. Egy képviselõi felajánlás kapcsán jutottunk el. Dr. Varjú Lajos képviselõ úr ajánlást kért egy értékes éremgyûjteményéhez azért, hogy azt felajánlhassa árverésre a vörös iszap károsultjai számára.
A köztársasági elnöki ajánlás még értékesebbé, egyedivé tette az amúgy is ritka gyûjteményt.
A palotában elõször a ház fõmérnöke exkluzív ház bemutatót, tárlatvezetést tartott, s megismerhettük a különbözõ termeket, azok használati formáit. Aztán úgy közel negyed órára bejutottunk az elnök úrhoz. Nagyon szívélyesen fogadott bennünket / képviselõ úrral és a jegyzõ úrral mentünk/, az elnöki teraszról rátekintettünk a fõvárosra, tényleg csodálatos látvány. Szót ejtettünk a terveinkrõl, elsõsorban a sporttal kapcsolatosak voltak hangsúlyosak, természetesen a Városi Stadion és az uszoda fejlesztésére fókuszáltunk.
Fontos esemény volt a strandfejlesztéssel kapcsolatos tárgyalásunk. Sikerült megállapodni egy határidõ módosításban, valamint egy mûszaki tartalomcsökkentésben. Reményeink szerint a következõ közbeszerzési eljárás már eredményes lesz, s megindulhat szeptemberben a strandrekonstrukció. Azt szeretném elérni, hogy a következõ közbeszerzésbõl a helyi vállalkozók, vállalkozások már a kiíráskor eleve ne záródjanak ki, akaratuk, anyagi erejük szerint indulhassanak ezen.

Segítséget is kapott a település. Fejes Károly helyi vállalkozó felajánlotta, hogy térítésmentesen lebontja a Lidó éttermet, ezzel is csökkentve a költségeket, s nyárra már megnövelve a strandolók területét. Köszönet ezért.
Valamikor még a hónap elején egy egyeztetést hívtam össze a tervezett sétány nyomvonalának kialakításának az elõkészítésére. Sokan elfogadták a meghívást, s megismerték a terveinket, céljainkat, s tettek is felajánlást a megvalósítás segítésére. A munka már folyik a területen, s reményeink szerint a közeljövõben már látható eredménye is lesz ennek. Szeretném bizonyítani, hogy kevés pénzbõl, összefogással, együtt gondolkodással is lehet, s igazából csak így lehet értéket teremteni.
Új színfolt volt a Jeges Nap a Fövenyfürdõn. Remek hangulat, sok korcsolyázó ember. Ha a jég állapota engedi, ígérem, lesz ennek folytatása. Remek hírverés ez, minimális ráfordítással nagy média megjelenést biztosít, de ezen túl hasznos, egészséges is.
Örömmel mentem el az iskola sí táborába. Ezt a remek helyet éppen egy tucatszor látogattuk az idén. Olyan, mintha haza mennénk. Ismét, mint eddig mindig, szerencsénk volt az idõvel. A kezdõk hamar feljutottak a tetõre, s onnan már rohamosan fejlõdtek. Jó volt visszaidézni a múltat az esti beszélgetéseknél a kandalló mellett.

Szót kell ejtenem az elõzõ hónap rendezvényeirõl is.


Sajnos a Fûzfõ téri disznóvágáson nem tudtam részt venni, de gratulálok a szervezõknek. Nem attól függ egy rendezvény sikere, hogy mennyien vesznek rész rajta, hanem hogy mi történik ott. Jövõre biztosan többen jönnek el majd.
Remek hangulatban zajlott le a második KT-KV rendezvény a Közösségi Házban. Fél száznál is többen voltunk, s mondhatom, mindenki a legõszintébben nyilvánult meg, minden mesterkéltség nélkül. Köszönöm ezt minden véleménynyilvánítónak, mert csak így van értelme ennek a rendezvénynek.
S álljon itt a következõ rendezvény helye és ideje: 2011. február 17. Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Ház. 17 óra.

Örömmel vettem részt a megyei és a kistérség újév köszöntõ rendezvényein.
Ehhez kapcsolódik egy érdekes találkozás is. Balatonalmádiban a polgármesteri köszöntés utáni beszélgetés során egy, a megye közéletében régóta ismert pápai alpolgármestert szólítottam meg. Röviden beszélgettünk a múltról, s kívántunk egymásnak sok sikert. Néhány nap múlva egy fényképet kaptam, amely egy 1977-es eseményen készült Pápán, a Spartacus pályán. Jó pár tíz év körüli srác áll, illetve guggol a kapuban, s mögöttük egy ifjú ember. Az akkori tanítványok közül az egyik a jelenlegi politikus Dr. Áldozó Tamás, de ott mosolyog a szokásos módon Limpi, azaz Limperger Zsolt is. Egy foci torna gyõzelem után készült képet mindenki alá is írta. Akkor nem is gondolhattuk, hogy 34 év után mennyire fogok örülni ennek a képnek. Félig tréfásan azt mondtam, mire vihették volna ezek a fiúk, ha nem én foglalkozom velük. Mert ettõl függetlenül Limpi remek profi labdarúgó lett, a válogatottságig vitte, Tamás pedig méltán megbecsült és elismert szereplõje a közéletnek. Hát így találkozik a jelenben a múlt.
Kérem, minél többen segítsék a munkánkat a következõ hónapban azzal, hogy a ciklusprogramunkkal, a leendõ városközponttal kapcsolatban, költségvetésünkkel kapcsolatban osszák meg velünk a gondolataikat, véleményeiket.
Megköszönöm a Kalocsai Istvánné, Zsuzsa munkáját, aki bejelentette, hogy sok-sok éves munka után leköszön a CSEBSZALTO nyugdíjas klub vezetésérõl, fiatalabbaknak adva teret a munkában. Kívánom, hogy ne szakadjon el a közösségtõl, mert a tapasztalatára szükségünk van.
A BLTE elnöke is leköszönt a posztjáról. Mint a közgyûlésen elhangzott, Gyõrffy Sándor elnök egy nehéz idõszakban vezetette az egyesületet. Az õ munkáját is megköszönve kívánok jó egészséget neki.

Marton Béla 2011.02.02 22:06
Szia, Pista!
Hamarosan kész vagyok vele, de legkésõbb szombaton fenn lesz.
Addig kérek egy kis türelmet.
Üdv: Béla

eszvan 2011.02.02 18:54

Kedves Polgármester Úr!

Jónéhány embernek szerintem hiányérzete van. Reméljük nem sokáig. Igéret szép szó, ..... .
Várjuk a jelentkezésed!

Üdvözöllek: Pintér István

Marton Béla 2010.12.28 22:37
Harmadik hónap a városházán

Erre a hónapra csak egy szót tudok írni, csak azt, hogy csodálatos. Azt is írhatnám, hogy mosolygós, mert minden bizonnyal a fentiek, az égiek is mosolyogtak ránk, amikor nagyon sok helyszínen, számos közösségben ünnepeltük a karácsonyt. Köszöntöttük a hetven év felettieket a település részeken. Kicsit féltem, hogy a hagyomány megszakadását nehezményezik majd az ünnepeltek, de szerencsére nem így történt. Elmondásuk szerint többet ért a találkozás a régi ismerõsökkel, a mûsoros köszöntõ, mint a szerény kis csomag. Örülök ennek, mert örömet akartunk, s ezek szerint tudtunk is szerezni.
Minden rendezvényre elmentem, ahova hívtak, s szívesen tettem ezt, még akkor is, ha kicsit sûrû volt a program.
Egy hagyományteremtõ rendezvényrõl külön kívánok szólni. Ez az I. Városházi Karácsony. Közel százan hallhattuk az irinyis fúvószenekart, a Hóvirág Énekegyüttest. Ezt látni, hallani kellett volna mindenkinek. Ebben a környezetben, közel a közönséghez minden más. Jobban megérint az embert a zene, ember közelibb az elõadó, s a kis távolságok miatt a lelkek is könnyebben összeértek.
Egy kép maradt meg bennem nagyon. Egy csíkos pulcsis kisfiú a kezeit imára kulcsolva, tátott szájjal állt a zenekar elõtt, szemei kerekekre nyíltak, s talán irigykedve nézte, ahogy a nagyok szép dallamokat csalnak ki a csillogó vasakból. talán ekkor határozta el, hogy õ is zenélni fog. Ki tudja. Majd az idõ eldönti.
Az ünneplések mellett azért dolgozni kellett.
Sikerült elõre lépni a Fövenyfürdõ fejlesztésében. Nem állította le a testület a megnyert pályázat végrehajtását, hanem egyeztetést kezdeményezett a mûszaki tartalom csökkentésére, a határidõ módosítására. Remélem, hamarosan eredményrõl számolhatok be.
Sok fejtörést okozott ebben a hónapban az ivóvíz fogyasztók díj hátraléka. Ez több milliós kintlévõsége az amúgy sem stabil lábakon álló Sal-X kft-nek. Sajnos a szolgáltatónak nem marad más eszköze, mint az elfogyasztott víz árát követelje, vagy amíg nem fizet a fogyasztó, korlátozza a vízfogyasztást. Kérem, akinek lakásfenntartási gondjai vannak, forduljon önkormányzathoz, mert a rendeletben szabályozott keretek között van lehetõség a terhek enyhítésére. Ezt azonban csak kérelemre teheti meg az önkormányzat.
A hulladékszállítással kapcsolatban újabb fejlemény, hogy a király szentistváni hulladéklerakó ún. éles üzeméig a marad a korábbi szolgáltató, a Vertikál Zrt. Árat õ is emelni kényszerül, 14%-os a kérelme. Januárban születik errõl döntés.
Kolontáron is jártam, errõl egy külön cikkben számolok be. De megindító, amit ott láttam. Jó látni, azonban, hogy a bajban sok a segítség. Ott jártamkor éppen egy lakópark megvalósításáról tárgyalt a polgármester, ennek rövid szünetében fogadott.
Sokat beszélnek a „népek” a hó eltakarítás minõségérõl. Amikor a legnagyobb hóesés volt, hajnalban már úton volt a hókotró, s dolgoztak az emberek. Én beültem az autómba, s autóztam, teszteltem a fûzfõin utak járhatóságát. El tudtam jutni mindenhova, nem volt járhatatlan szakasz. Igaz, lassan, a téli körülményeket figyelembe véve kellett autóznom, de lehetett közlekedni.
Arra kérek mindenkit, hogy értsék meg, hogy télen általában havasak, síkosak az utak, s e szerint is kell közlekedni. Jártam a leghavasabb hétvégén egy távolabbi fürdõvárosban. Az ottani hóviszonyokat, útviszonyokat a fûzfõiek elborzadva látták volna.
A hónap legemlékezetesebb pillanata december 23-án délutánra datálódik. A tobrukiak karácsonyi ünnepségen voltam a játszótéren. Énekeltünk, forró teát, forralt bort ittunk, ettük a batyukból elõkerült süteményeket, beszélgettünk, felidéztük a múltat, melegedtünk a tûzrakó körül. Egyszer csak megfogtuk egymás kezét, kört alakítottunk, s két emberre gondoltunk erõsen. Egyikõjük a tûz rakó helyet építette, a másikjukat nem régiben vitte el a mentõhelikopter. Tudtuk, hogy mindegyikõjüket megtalálta az üzenetünk.
Felemelõ, megindító érzés volt.
Egy meghívó a ll. KT-Kv. rendezvényre. Idõpontja: 2011. január 20. 17 óra. helye a fûzfõfürdõi Közösségi Ház nagyterme. Mindenkit szeretettel hívok és várok egy kávéra, teára, egy jó, tabuk nélküli õszinte beszélgetésre.
Marton Béla polgármester

Gerilla 2010.11.07 07:47
Kedves Béla!

Ezzel a hozzáállással, eltökéltséggel elég lesz a 24 óra,
azért alvásra is jusson idõd, hogy kipihenve még többet tehessél városunkért. További sok sikert!

Üdv: Gerilla

Marton Béla 2010.11.06 21:45


Tisztelt Fórumozók!

A Balatonfûzfõi Hírlapban minden hónapban jelentkezni fogok egy összegzéssel, ami az elõzõ hónapról szól. Tervezem, hogy itt is megjelenek vele, remélve, hogy nem, terhelem vele a Fórumot. Személyesen, talán emberien is.
Az elsõrõl ekképpen írtam:

Az elsõ hónap a városházán…

Tisztelt Olvasók!
Ezzel a rovattal minden hónapban jelentkezni fogok itt, városunk lapjában. A rovat címét kölcsönöztem. Kölcsön kértem, s megkaptam. Sok-sok évvel ezelõtt Dr. Kerényi László Balatonalmádi város nyugalmazott polgármestere ezzel a címmel írt havonta a városi újságban. Ez a rovat azóta is emlékezetes számomra. Beszélve az ötletgazdával engedélyezte, hogy „örököljem” tõle ezt a rovatot. Ebben szeretném elmondani a hónap legfontosabb dolgait, de nem csupán tényszerûen, hanem úgy, ahogy emberként élte meg a polgármester a hónap történéseit.
Ebben a hónapban minden nap sajnáltam, hogy csak 24 órából áll. S ráadásul még néhány óra el is veszik azzal, hogy az embernek aludnia is kell.
A választásokat megelõzõ pénteken fél kettõkor kilépve az iskola 4.b osztályának ajtaján megálltam, visszanéztem. Visszanéztem, láttam a padokat üresen, a rendben felrakott székeket. Nem tudtam, mit hoz majd a vasárnap. Gondolatban átsuhant a 33 évnyitó izgalma. Akkor elhatároztam, hogy bármit is hoz a választás, még visszajövök. S hétfõn reggel, egy átbeszélgetett éjszaka után már megválasztott polgármesterként tértem vissza a világ legkedvesebb gyerekei közé, akik pityeregve fogadtak, s együtt emlékeztünk a múltra, öleltük át egymást, s búcsúztunk. Elfogadták, megértették a fejükkel a változást, de a szívükkel nem tudták, a szívünkkel nem tudtuk még feldolgozni a történteket. A szívemhez nõttek ezek a gézengúzok! Átsegítettek életem egyik legnehezebb három évén, amikor összedõlt az, amit sok-sok évtizeden keresztül épített egy közösség.
Aztán jöttek a munkás napok. Megbeszélések, felkészülés az alakuló ülésre, kialakítani a munkastílust. Nem teljesen más, mint eddig csináltam, csak sokkal sûrûbb, sokkal nagyobb koncentrációt igényel.
Megható a máig is felém irányuló bizalom, várakozás, amivel találkozom nap mint nap.
Szinte félóránként jöttek a vendégek, s gyorsan képbe kellett kerülni mindegyiküknél, hogy érdemben tudjunk elõre lépni.
Voltak súlyos személyi döntések is ebben a hónapban, de mindegyik a település érdekében született, s a döntések helyességét az idõ minden bizonnyal igazolni fogja.
Túlestem az elsõ polgármesteri beszédemen is, remélem lesz jobb is.
Azt nagyon sajnálom, hogy kevés idõm jutott a beszélgetésekre az utcán, a boltban. Ha tehettem, megálltam beszélgetni az emberekkel, ismerõsökkel, ismeretlenekkel.
De találkoztam Joli néni 80 éves szüli napján remek emberekkel, ünnepeltük a szép korúakat,s remek fejlesztési elképzelésekkel ismerkedhettünk meg.
S a testületrõl. Nagyon jók a tapasztalataim. Gyorsan sikerült elkezdeni a munkát, s sikerül a valós feladatokra koncentrálni.
Egy dolog azonban aggaszt. Félõ, hogy novemberben is csak 24 óra lesz egy nap. S egy picit azért aludni akkor is kell majd.


----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages&forumtopic_id=481

A sikeres Balatonfûzfõért!

Témák | Regisztráció | Moderálási elvek
Marton Béla 2013.08.22 20:12
http://veol.hu/hirek/a-vendeg-szavazata-dontott-1558152?fb_action_ids=531602206913201&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22531602206913201%22%3A580824638630229%7D&action_type_map=%7B%22531602206913201%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

fuzfo2008 2013.07.28 12:56
Köszönöm a megtisztelõ választ, egy dolog azonban nagyon jó lett volna, ha néhány szóban reagál az általam említett képviselõ megnyilvánulására, mennyiben ért Ön egyet a képviselõ ilyen irányú mondatatával, de minimum annyit szerettem volna olvasni, hogy Ön és egy két képviselõ elhatárolódik az ilyen megnyilvánulástól. E kényes témákban ez lenne a korrekt!!!! Szándékosan nem írtam nevet!! De a közvélemény tájékoztatása e témában is mindenek elõtt!!! Nem árt ha a lakosság a következõ választások elõtt a tisztánlátás érdekében tájékozott egy képviselõ ilyen meg nyilvánulásáról!!! Mert nem mindegy milyen hozzáállással képviseli a lakosságot!!! Üdvözlettel, Önnek sok erõt, kitartást kívánok további munkájához, legyen ez még sokáig így, mert legalább Öntõl egy adott témáról korrekt, konkrét válasz érkezik!!!!

Marton Béla 2013.07.27 23:15
Tisztelt Fórumozók!

A testületi üléseket a polgármester hívja össze. Vannak munkatervben rögzített idõpontok, s vannak rendkívüli ülések. A rendkívüli üléseket az élet diktálta idõpontban kell összehívnom a település érdekében. Ebben a konkrét ügyben döntésnek kellett születni hétfõn 12 óráig, ezért nem tudtam a képviselõ asszony kérését támogatni, mert akkor több tíz milliós pályázati lehetõségtõl esett volna el a város.
A beadványait a testület megismerte, arról vita volt, a testület érdemben foglalkozott vele. A vitában kifejtésre került, hogy az elképzelt mozi megvalósulása nagyban gátolná a már ott kialakult folyamatokat.
Írásban minden képviselõ megkapta a képviselõ asszony beadványát, arról szavaztunk is.
Megköszönöm a képviselõ asszonynak a lehetõséget, hogy itt is ismertette a véleményét, de a testület ezt nem tudta támogatni, mert a források behatároltak. Minden feltett kérdésére a válasz elhangzott, azokat a nyílt ülésen is hallhatták az érdeklõdõk.
Tisztelt fûzfõ 2008!
A világ legtermészetesebb dolga, hogy egy képviselõ-testületben nem minden képviselõ van azonos véleményen. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem beszélnek egymással, széthúznának, hanem a döntés megszületésig van egy folyamat. Nem véletlenül nem kell a döntéseket egyhangú szavazattal meghoznia a testületnek, elég a többség, s bizonyos esetekben minõsített többség.
Nem értek egyet azzal a kijelentésével, hogy széthúzás van a testületben. Munka folyik, aminek része a véleménykülönbség.
Egyébként észrevételeit köszönöm.
Tisztelettel: Marton Béla polgármester

fuzfo2008 2013.07.25 20:57
Hogyan lehet sikeres Balatonfûzfõ ha heten tizenkét felé húznak??? Ugye ez nem a "sikeres Balatonfûzfõért" téma nem a vicc kategóriájába tartozik??? Miért nem lehet idõpontot egyeztetni, hogy teljes létszámmal legyen megtartva a testületi ülés? Ja persze nem beszélnek egymással, így már akkor értem!!!!

fuzfo2008 2013.07.25 20:48
Nocsak nocsak??? Egy másik témakörben azt hiszem darázsfészekbe nyúltam, vagy ráéreztem arra, hogy fel kell tenni egy kérdést a képviselõ testületnek! Szanyi Szilvia képviselõ asszony bejegyzése ihletett hogy ezen témakörben feltegyem ismét a kérdésem:: Tisztelt képviselõ hölgyek urak, Önök beszélõ viszonyban, köszönõ viszonyban vannak egymással??? A képviselõ asszony alábbiakban feltett bejegyzése nekem azt sugallja hogy NEM! Nos ez nincs így jól, mert ennek a haragszom rád stílusnak gyanítom hogy a város lakói isszák meg a levét, mint annyi másnak!!! Azt hiszem itt az idõ és össze kellene fogni még erre a hátralevõ idejükre ,míg a mandátumuk le nem jár és a város, a lakosság érdekeit képviselni, amire Önök 3 éve megbízást kaptak. Ideje lenne elgondolkodni a fórumon tett bejegyzéseken. Bárkivel szemben hajlandó vagyok szóban szemtõl szembe is elmondani a véleményem!!! Maradok tisztelettel, egy városért aggódó!!!!!!

Szanyi Szilvia 2013.07.24 12:10
Polgármester Úr, július 19. 11 órára hívott össze egy rendkívüli testületi ülést LEADER pályázattal kapcsolatban. Én elõzetesen jeleztem, hogy nem tudok rajta részt venni, mert vizsgázom, és kértem, hogy az alábbi javaslatomat olvassák fel, vitassák meg, és kerüljön a jegyzõkönyvbe.

„Tisztelt Címzettek!

A mai bizottsági és testületi ülésen nem tudok részt venni, ezért kérem, hogy az alábbi véleményemet olvassák fel, kerüljön be a jegyzõkönyvbe és a vita során vegyék figyelembe!
Tegnapi napon én is részt vettem a strandi bejáráson.

A felmérés során felmerült, hogy a Föveny strandi biztonsági kamerákhoz szükségesek oszlopok, villamosellátás, - éjszakára az eszközök (mozgáskorlátozott rámpa, játszótér) biztonsága végett - világítás is.
Mivel a strandra tervezett közvilágítás miatt már benn van a vezeték, ezért már csak a lámpákat kellene beszerezni hozzá.

Az eredeti elképzelések szerint 5-5 millió forintért lenne beszerezve mozgáskorlátozott, elektromos rámpa, a Tobruki és a Föveny strandra.
Nem javaslom a Tobruki strandra a rámpa beépítését, mert
1. Ez egy új fejlesztés, még nincs megfelelõ módon tesztelve, a késõbbiek során egy fejlesztett típust lehetne beszerezni
2. A Tobruki strand nincs megfelelõ módon akadálymentesítve. A murvás úton nehéz egy kerekesszékesnek végig haladnia, nincs mozgáskorlátozott parkoló
3. Inkább legyen egy teljesen akadálymentesített strandunk, mint 2 félig! A Föveny strand elõtt nincsenek még kialakítva a mozgáskorlátozott parkolók, a bejárat lejtése mellett nincsenek korlátok. Egyáltalán készült a Föveny strandra akadálymentesítési felmérés?
Javaslom, hogy a rámpa 5 millió forintos költségét, a Föveny strand biztonságtechnikájára (lámpák, kamerák) és az akadálymentesítésre (burkolat, korlátok, parkoló) fordítsuk!

Az alábbi kérdésem lenne még.
A határozatban szereplõ, a pályázatokban megszokotthoz képest igen magas 10%-os projektmenedzseri díj, a pályázat része vagy az Önkormányzatnak a költségvetésébõl kell kigazdálkodnia?

Köszönettel

Szanyi Szilvia
szanyisz@invitel.hu
+36/20/924-3179”


A bizottságon ez meg is történt, de mivel elmaradt a Testületi ülés, mert nem volt jelen határozatképes számban a Testület, ezért a testületi ülésen ez nem történt meg, és kijelöltek egy újabb ülésnapot. Pénteki telefonos egyeztetés során elmondtam, hogy nekem hétfõn, vagy 8 óra elõtt felelne meg az idõpont, pl. 7 órakor vagy 15.30 után, mert eddig dolgozom.
Ezek után 9 órára hívták össze az ülést. Mivel ezen sem tudtam részt venni, ezért az alábbi kérést küldtem el a Testületnek, az emailben kiküldött meghívóra!„Tisztelt Aljegyzõ Asszony!

Én már elõzetesen jeleztem, hogy számomra nem megfelelõ a július 19.-i dátum, illetve július 22.-én a 9 óra sem. 15.30 óra után érek rá.
Sajnálom, ha a Testületi ülések olyan idõpontokra vannak összehívva, ami nem mindenki számára megfelelõ!
Továbbra is kérem, hogy az általam elküldött vélemény és javaslat felolvasásra kerülne a Testületi ülésen!

Emellett javaslom, hogy mivel turisztikai pályázatról van szó, a gyártelepi kistenisz pálya helyett, a Közösségi ház multifunkcionális rendezvénytérré való alakítását pályázzuk meg az alábbi módon:
Maradjon meg a kertmozi hangtechnikájának a beszerzése brutto 4.927.600,-Ft-tal betervezve. A mobilhangosítás, világítás, színpad kivehetõ, mivel a strandon is lesz beszerezve egy mobilszínpad, a vetítés hangtechnikája pedig használható a helyszínen más rendezvényhez is. A gép bérlése kitermelhetõ a belépõkbõl.

Cinema Szeged Kft ajánlatábólVETÍTÉS-5.1CH HANGTECHNIKA 4 927 600
Digitális Vetítõgép DCP 2K Bérleti díja a nyári szezonra 1 524 000


Kérem, hogy ez a javaslatom is hangozzék el a Testületi ülésen, és kerüljön szavazásra!

Köszönettel

Szanyi Szilvia
szanyisz@invitel.hu
+36/20/924-3179”

Az ülés elõtt kaptam egy telefonhívást, hogy pontosan mit szeretnék? Tehát az a kérésem, hogy mindkét levelem felolvasásra kerüljön-e?
Én elmondtam, hogy igen azt szeretném, mivel a Testületi ülésen nem tudok részt venni. Képviselõként, ha ott lennék ezt elmondhatnám, így jegyzõkönyvbe kerülne, és szavazni lehetne róla.
Közölték velem, hogy a polgármesternek nem kötelessége felolvasnia az én beadványaimat. Erre én elmondtam, hogy véleményem szerint csak rajta múlik, hogy hogyan áll hozzá.
Elmondtam, hogy mivel olyan idõpontra tették az ülést, hogy nem tudok részt venni rajta ezért, ha nem tesznek eleget a kérésemnek, akkor a nyilvánosság elõtt fogom a javaslataimat ismertetni.

Az utolsó levelem felolvasásra nem, csak ismertetésre került, de szavazás történt róla.
Az elsõ levelembe tett javaslataimról viszont ez már nem történt meg a Testületi ülésen.
Nem az zavar, hogy a javaslataim nem nyertek támogatást! Az zavar, hogy vitára sem lettek bocsátva!

Marton Béla 2013.07.22 11:30
Tisztelt Fórumozók!
A mai ülésen az alábbiakat fogadta el a testület:

Balatonfûzfõ Város Önkormányzata
Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottság
8184 Balatonfûzfõ, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Szám: 11/2013.

J e g y z õ k ö n y v
(Kivonat)

Készült: Balatonfûzfõ Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottságának 2013. július 19-én 10.00 órakor kezdõdõ rendkívüli, nyilvános ülésérõl.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint


1. Balatonfûzfõ sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése - LEADER pályázat

A bizottság tagjai az alábbi határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.

219/2013. (07. 19.) számú PTHB határozat

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselõ-testület elé:

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatja a Balatonfûzfõért Alapítvány, mint Pályázó Balatonfûzfõ város területén megvalósuló pályázatát, melyet a DIT (ÚMVP) 4-es tengely LEADER jogcímének keretében 2013-ban a Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS által meghirdetett 2. számú intézkedésre az alábbi címen nyújt be: Balatonfûzfõ sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése.

2. Képviselõ-testület kijelenti, hogy a pályázat tartalmát megismerte, a projekt szerepel az önkormányzat által szervezett, a helyi fejlesztési ötletek társadalmasítására irányuló workshop emlékeztetõjében felsorolt támogatott projektek között.

3. Pályázó Balatonfûzfõért Alapítvány a projekt megvalósítására részletes költségvetés alapján bruttó 100 %-ban vissza nem térítendõ támogatást igényel bruttó 30.000.000 Ft-os keretösszegben, melynek elõfinanszírozását Képviselõ-testület a Pályázó számára a megvalósítás során biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére.


4. A projekt megvalósítására vonatkozó adatok:
Kistenisz pálya felújítása, méretének növelése (Balatonfûzfõ, 1495/239 hrsz., kivett közpark)
Játszótér kialakítása Tobruk (háziorvosi rendelõ mellett) városrészen (Balatonfûzfõ, Kölcsey F. utca 1416/10 hrsz., kivett beépítetlen terület)
Játszótér kialakítása Fûzfõfürdõ (Jókai utcán) városrészen (Balatonfûzfõ, Jókai utca 377/2 hrsz., kivett közpark)
Tobruki városrészen a tizenéves korosztálynak szabadtéri fitnesz, szalonnasütõ kialakítása a Radnóti utca végénél (kerékpáros pihenõpontként értelmezhetõ) (Balatonfûzfõ, 1037/5/B hrsz., Zrínyi utca, kivett közterület)

5. Képviselõ-testület tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a 4. pontban megjelölt hrsz.-okon található területeket az Balatonfûzfõért Alapítvány fejlessze, a fejlesztés eredményét legalább a vonatkozó jogszabály szerinti kötelezõ fenntartási idõszakban fenntartsa, az elõírásoknak megfelelõ módon mûködtesse.
Hozzájárul, hogy a Balatonfûzfõért Alapítvány a pályázat keretében meghatározott kötelezõ arculati elemeket az ingatlanon elhelyezze és kijelenti, hogy ezen idõszak alatt azokat el nem távolítja, illetve távolíttatja.
Hozzájárul, hogy az ingatlan fotó, videó felvétel formájában a HACS által mûködtetett minõsítési rendszer kommunikációjában megjelenjen, tudomásul veszi, hogy a megjelenésekkel kapcsolatosan semmilyen jogdíjköveteléssel nem élhet.
Tudomásul veszi, hogy joga van írásban jelezni a HACS elnöksége felé, ha a megjelenés tulajdonosi érdekeit sérti.

6. Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

7. Képviselõ-testület kijelenti, hogy a megvalósítás és fenntartás idõszakára együttmûködési megállapodást köt a Balatonfûzfõért Alapítvánnyal, költségvetésében minden évben tervezi az összeget, amely ezen munkák elvégzéséhez szükséges.

Felelõs: Marton Béla polgármester
Határidõ: 2013. augusztus 31.

2. Térségek közötti együttmûködési projekt 2013.

A bizottság tagjai az alábbi határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.

220/2013. (07. 19.) számú PTHB határozat

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselõ-testület elé:

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy „az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttmûködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl” szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében az Innovatív vízpart és strandfejlesztés címen pályázatot kíván benyújtani a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport által javasolt mûszaki tartalommal.

Képviselõ-testület a nettó 19.055.119,- Ft-os keretösszegû projekt megvalósítására a pályázat kertében, részletes költségvetés alapján nettó 100 %-ban vissza nem térítendõ támogatást igényel:
• a beruházási típusú projektelemekre nettó 14.960.630,- Ft-os keretösszegben,
• a rendezvényre nettó 2.362.205,- Ft-os keretösszegben és
• a megvalósítás során a Bakony és Balaton KKKE számára projektmenedzsmenti díjra a településre esõ projektösszeg 10%-ának erejéig, nettó 1.732.284,- Ft-os keretösszegben.

Képviselõ-testület a 236/2013. (07. 12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelõs: Marton Béla polgármester
Határidõ: 2013. augusztus 31.


A bizottság tagjai az alábbi határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.

221/2013. (07. 19.) számú PTHB határozat

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselõ-testület elé:

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy „az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttmûködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl” szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében a LEADER pihenõ pontok kialakítása és mobil színpad beszerzése címen pályázatot kíván benyújtani a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport által javasolt mûszaki tartalommal.

Képviselõ-testület a bruttó 5.940.000,- Ft-os keretösszegû projekt megvalósítására a pályázat keretében, részletes költségvetés alapján bruttó 4.791.969,- Ft összegû vissza nem térítendõ támogatást igényel:
• a beruházási típusú projektelemekre bruttó 4.251.969,- Ft-os keretösszegben és
• a megvalósítás során a Bakony és Balaton KKKE számára projektmenedzsmenti díjra a településre esõ projektösszeg 10%-ának erejéig, bruttó 425.197,- Ft-os keretösszegben, továbbá bruttó 1.262.834,- Ft összegû saját forrás biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

Képviselõ-testület a 237/2013. (07. 12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelõs: Marton Béla polgármester
Határidõ: 2013. augusztus 31.Marton Béla 2013.07.05 13:06

Tisztelt Fórumozók!


Szíves tájékoztatásul.
Tisztelettel: Marton Béla
Az Országgyûlés nyári rendkívüli ülésszakának
6. ülésnapja
2013. július 4-én, csütörtökön
(14.33 óra - Elnök: dr. Latorcai János
Jegyzõk: Móring József Attila és Nyakó István)


Tisztelt Országgyûlés! Pál Béla, az MSZP képviselõje, kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek: "Már a kormány döntése sem száz százalék?" címmel. Pál Béla képviselõ urat illeti a szó.

PÁL BÉLA (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! A kormány tavaly döntött arról, hogy az állam az 5 ezer fõ alatti települések teljes adósságállományát átvállalja. A hírnek nyilván azok az önkormányzatok, amelyek eladósodtak, örültek. A törvényi szabályozás alapján ezeknél a településeknél a 2012. december 12-én fennálló adósságállományt vették figyelembe, valamint a december 28-áig fennálló járulékaikat. Errõl kapott tájékoztatást Balatonfûzfõ önkormányzata is április 15-én, majd április 17-én, két nappal késõbb pedig arról, hogy nem a decemberben fennálló adósságállományukat, csak az április 25-én fennálló adósságállományukat vállalja át az állam. A kettõ közötti különbség az õ esetükben mintegy 70 millió forint. Idõközben ki kellett fizetniük az esedékes féléves törlesztést is, így a többi településhez képest a késõbbi konszolidáció miatt még plusz 21 millió forint kiadásuk keletkezett. Így összességében 91 millió forinttól esett el a település. A kiesõ összeg miatt kényszerintézkedéseket kellett hozniuk, az intézményeknél a szolgáltatásokban a legmagasabb szintû takarékosságot rendelték el, amely azonban a település lakóit érinti hátrányosan.
Kérdezem tehát államtitkár urat, mi az oka annak, hogy Balatonfûzfõvel szemben nem a törvényben szereplõ szabályozást alkalmazta a minisztérium. Mi az oka annak, hogy Balatonfûzfõt nem illeti meg a teljes adósságállomány átvállalása? Hogyan kártalanítja majd a kormány az ilyen módon hátrányos helyzetbe került települést, hiszen más települések esetében most zajlik ünnepélyes körülmények között az önkormányzati adósságrendezésrõl szóló bizonyságlevelek átadása? Miért nem történik ugyanez Balatonfûzfõ esetében?
Várom válaszát. (Taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselõ úr. Tisztelt Országgyûlés! Válaszadásra megadom a szót Szatmáry Kristóf államtitkár úrnak.

SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Képviselõtársam, azért hadd szögezzek le itt az elején mindjárt egy dolgot: Balatonfûzfõ esetében is százszázalékos adósságátvállalás történt, ami 1,2 milliárd forint értéket ért el. Annyi különbség van Balatonfûzfõ esetében, ami lényeges ebbõl a szempontból: ön is tudja, az önkormányzatok konszolidációja lényegében egy húszéves adósság vagy legalábbis az utolsó, 2010 elõtti nyolc év önkormányzati alulfinanszírozottságának helyrehozatalát volt hivatott szolgálni. Ennek keretében – példa nélküli módon - vállalta át az 5 ezer fõ alatti települések teljes adósságát az állam. De tudni kell azt is, hogy voltak olyan önkormányzatok, amelyek nemcsak a kötelezõ feladatok ellátásához, hanem például jövedelemtermelõ beruházásokhoz vettek fel hitelt, tehát teljesen más konstrukcióba kerültek, és kiugróan magas volt az egy fõre jutó adósságállomány.
A kormány határozata alapján 2012-ben olyan döntést hozott, hogy 14 önkormányzat került kijelölésre, ahol kiugróan magas volt az egy fõre jutó adósságállomány, és ez alapján külön vizsgálata és 2013-as konszolidációja történt meg az önkormányzatoknak. Ez az idõpontátcsúszásnak az oka, vagyis az, hogy a konszolidáció idõpontjában fennálló adósság mértékéig tudott az állam százszázalékos átvállalást eszközölni. És még egyszer hadd emeljem ki, hogy ez Balatonfûzfõ esetében is a 4534 fõre tekintve majdnem 1,2 milliárd forint értékû támogatást jelent az önkormányzatnak. Tehát azt gondolom, hogy semmiféle negatív bánásmód nem volt a településsel szemben.
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Marton Béla 2013.07.01 14:32
Tisztelt Müller Úr!

Nem adom fel, de erre az évre megszervezésre került az Öböl kártya kiadásának a módja. A korábbi gyakorlatot nem az önkormányzat változtatta meg, hanem a korábbi kibocsájtó ezt nem vállalta.
Köszönöm a segítõ ötleteit a rendszer tökéletesítésre, azokat jövõre tudjuk figyelembe venni. Ha van még ötlete, azt szívesen olvasom.
Tisztelettel: Marton Béla

mmuller 2013.07.01 14:19
Tisztelt Polgármester úr,

Rossz hír, sajnálom, hogy egy ilyen - azért összességében egyszerû - helyzetet az Önkormányzat apparátusa nem tud kezelni, nem tud arra megoldást találni.

Az ironikusnak szánt felhangú üzenetével pedig nem tudok mit kezdeni: nem azt javasoltam, hogy foglalják el a Tursiztikai irodát, hanem azt hogy keressenek ügyfélbarát megoldást az Öbölkártya kiadására.

Remélem, nem adja fel, higgye el, nem reménytelen! (És ha ebben iróniát érez, nos, akkor az szándékos volt.)

Üdvözlettel:

Müller Mihály


Marton Béla 2013.07.01 14:04
Tisztelt Müller Úr!

Kérdésére válaszolva ebben az évben nem tudjuk a netes regisztrációt és a postai küldést bevezetni.
Talán elfogadja azt is, hogy a turisztikai egyesület irodájába az önkormányzat nem tud beköltözni.
Kellemes nyarat kívánok: Marton Béla

mmuller 2013.07.01 10:06
Tisztelt Polgármester úr,

Azt írja a levelében: "Nagyon bízom benne, hogy aki szeretne ilyet kiváltani, megtalálja a módját, mert a tobruki strandon is lehet kiváltani."

Tudom, hogy nem az Öbölkártya a város legfõbb problémája, de azt hittem, hogy a többektõl bejött fórumpanaszok után egyértelmû, hogy a jelenlegi rendszer nem mûködik jól. Sõt az Ön korábbi nekem írt válasza is erre utalt.

Ehhez képest mostani válasza elég cinikusan ránk, ügyfelekre hárítja annak a felelõsségét, hogy "megtaljuk a módját" a kiváltásnak.

Ritkán szoktam ilyen demagognak tûnõ megjegyzéseket írni, de most kénytelen vagyok Önt emlékeztetni arra, hogy nem az ügyfél van a Hivatalért, hanem a hivatal az Ügyfélért.

Kérem, hogy az Öböl kártya kiadásának folyamatában is ezt tartsák szem elõtt, és változtassanak e jelenlegi rendszeren. Ötletben úgy látom az ügyféloldalon nincs hiány - lehet választani.

Június 28-i kérdésemre (hogy az új internetes/postai igénylés mikor lép életbe) továbbra is várom - ügyfélbarát - Ön, vagy munkatársa válaszát.

Üdvözletel:

Müller Mihály

Sas 2013.06.30 09:14
Szerintem biztosan lehetne találni olyan diákot, aki szívesen töltené a nyári gyakorlatát némi anyagi ellenszolgáltatás ellenében, az említett fabódéban. Itt kiadná az öbölkártyát és esetleg tájékoztatást adna településünkrõl az idelátogató vendégeknek.

Marton Béla 2013.06.30 06:59
Tisztelt Szaki!

Nyilván a fûzfõfürdõi posta melletti turisztikai irodára gondol. Azt a BLTE mûködteti, nem a város. Amíg õk vállalták a kártya kibocsátását, addig lehetett csak ott megkapni a kártyát.
Munkájuk nagy részét a kártya kibocsátása tette ki, erõiket ez lekötötte, ezért ebben az évben nem vállalták az Öböl kártya kibocsátását.
Nagyon bízom benne, hogy aki szeretne ilyet kiváltani, megtalálja a módját, mert a tobruki strandom is lehet kiváltani.
Üdvözlettel: Marton Béla polgármester

Szaki 2013.06.28 14:11
Tisztelt Városvezetés! Az Öbölkártyával kapcsolatban visszalépésnek tekintem, hogy az alsó fûzfõi Posta mellet lévõ faházikóban már nem lehet Öbölkártyát vásárolni, volt egy jó ötlet és azt is megszüntették. Sajnálatos. Üdv. Szaki

mmuller 2013.06.28 07:47
Tisztelt Polgármester úr,

Köszönöm a gyors válaszát. A tervezett változás még ebben a szezonban életbe léphet, vagy már csak jövõre? Ehhez képest intézem a kiváltást.

üdvözlettel:

Müller Mihály

Marton Béla 2013.06.27 21:08
Tisztelt Müller Úr!
Köszönöm észrevételeit. Már dolgozunk egy olyan rendszeren, ami a net segítségével meggyorsítja, egyszerûsítheti a rendszer. A postai úton való eljuttatás is remek ötlet.
Engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy nem nyaraló bosszantásnak szántuk ezt a kedvezményt, és nem is az. Ez egy valódi és jelentõs kedvezmény. Ha a hozzájutás most nehézkes, azt megértem, elfogadom. De a módszert a javaslatainak figyelembevételével továbbfejlesztjük.
Tisztelettel: Marton Béla

mmuller 2013.06.27 11:42
Öböl kártya

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Városgondnokság!

Mint adófizetõ nyaralótulajdonos írok Önnek és a Városgondnokság vezetõjének Diósdi Péter úrnak.

Az Öböl-kártya iskolapéldája a bosszantóan eltolt/elfuserált/rosszul kitalált ügyeknek, amely ok nélkül bosszantja a nyaralókat.
Talán még nem késõ változtatni.

Mi a gond?

1: A nyaralótulajdonos több adót fizet, mint az ott lakó, mégis többe kerül a kártya, mint a helyieknek. Ez már önmagában is biztosan igazságtalan. A (fizessenek a gazdagok elven kiszabott) magasabb ingatlanadó úgy gondolom, már kiegyenlíti azt, hogy nem állandó lakosként vagyok a településen.
2: A nyaralótulajdonosnak egy akadálypályán kell(ene) végigmennie ahhoz, hogy megkapja a kártyát.
Az adóigazolásért hivatali idõben Fûzfõre kellene utaznia, és vagy akkor, vagy minden második szombaton veheti csak át a kártyát (de akkor már a másik személynek is ott kell lennie). Ez valószínûsíthetõen két utazást igényelne.
Ezen túl ha nem tudok az elsõ alkalommal kiváltani igazolványt, akkor az egyedi strandbelépõk ára is többletként terhel. Én most ott tartok, hogy eddig háromszor két jegyet vettem a strandra (Tobruk) és most hétvégén is kétszer leszek kénytelen. Ez 5000 Ft. Emellé majd valamikor kiváltom a kártyát 2*5000 Ft-ért. (Arról nem is beszélve, hogy a jegy csak egyszeri belépésre jogosít, míg a kártyával ki-be mehetek, akár otthon is ebédelhetek.) Vagyis amiatt is többet költök, hogy Önök a rendszert nem ügyfélbarát módon határozták meg.

A megoldás az lenne, hogy a jelenlegi rendszer megtartása mellett interneten vagy postai úton is lehessen a kártyát igényelni.

A nyaralótulajdonos küld két fotót, és a szükséges adatokat (és ha Önök már elõre csalást gyanítanak akkor megelõzésképpen kérjenek egy fénymásolatot a személyi igazolványról) továbbá átutalja a pénzt. Az ügyintézõ megnézi, hogy a tulajdonos befizette-e az adóját, megjött-e az utalás, és ha igen elkészíti a kártyát, és azt megküldi postán a megadott címre, vagy igény szerint leadja a két strand valamelyikén a pénztárosnál.

Ennyire egyszerû. Kérem, fontolják meg.

Üdvözlettel:

Müller Mihály

Papp József 2013.06.25 06:47
http://atv.hu/videotar/20130624_balaton_2013_06_24

davakis 2013.06.16 21:50
Elnézést ezt véletlenül tettem erre az oldalra

davakis 2013.06.16 21:50
Elnézést ezt véletlenül tettem erre az oldalra

davakis 2013.06.16 21:50
Elnézést ezt véletlenül tettem erre az oldalra

davakis 2013.06.16 20:32
Csak egy apró jegyzet a szemét témához:
- mi civilek az elsõ tárgyalási naptól követeltük a rendelet elkészítését,mivel ennek már január 1-tõl érvényben kellene lennie az új törvény értelmében és és nagy mértékben megváltoztatta volna a lakos és a Vertikal viszonyát.Nem így történt és ez is oka a jelenlegi állapotnak,magas díjnak,túlszámlázásnak,vitának,személykedésnek,behajtásoknak
- kidolgoztuk és a PTHB elé terjesztettük javaslatunkat,azaz egy teljesetn kidolgozott rendeletet
és személyes részvételünkkel meg is védtük
-a PTHB javaslatáre a hét végén kidolgoztunk egy teljesen új módosított rendeletet,amit hétfõn fog megtárgyalni a bizottság
-természetesen szeretnénk látni és megtárgyalni a hivatal javaslatát is(gondolom Õk is dolgoztak ezen a kiemelkedõ témán a hétvégi szabad napjukon mint mi)
Mi a civilek megtettünk mindent a polgárok érdekében és most már a hivatalon és a KT-én a sor.Amennyi idõt és energiát fektettünk ebbe a munkába szabadidõnkben több tiszteletet és publicitást érdemelne a város vezetése részérõl.

louisa 2013.06.16 15:57
Ha rosszul tudtam, akkor elnezest kerek a BLTE-töl. Azert, mert önök csak ketten vannak, nem önöknek rovom fel, ha nem fogadjak vasarnap is az ereklödöket.

BLTE 2013.06.16 15:20
Tisztelt louisa!

A Turisztikai Iroda hétvégén is nyitva van.

Nagy betûkkel ki van írva, hogy jelenleg a Közösségi Ház területén a rendezvényen áll rendelkezésére az érdeklõdõknek!

2 alkalmazottja van az egyesületnek. Ezt a két embert minden napra beosztani az irodába, és mellette még rendezvényen is ott ténykedni, fizikailag nehéz lenne megoldani.

Szeretettel várunk Mindenkit a Júniusi Vásári Vigadalomba a Közösségi Ház kertmozijába!

louisa 2013.06.16 13:28
Hogy egy turisztikai egyesület het vegen nem tart nyitva, ez kicsit nevetseges. Majd meg kell mondani a turistaknak, hogy lesznek szivesek szombat delig Füzföre leerni. Es elötte tajekozodni minden temaban, mert Füzfö het vegen zarva van. Jelmondat: Mindent a turizmusert.

Marton Béla 2013.06.07 13:20
Öböl Kártya

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Öböl Kártya kibocsátásával a következõ változások lépnek életbe 2013. június 10.-tõl!

Ügyfélfogadás rendje:

Helye: Balatonfûzfõ Városgondnoksága (8184 Balatonfûzfõ, Szállás utca 8.)

Ügyfélfogadási idõ:

• Hétfõ: 8-12
• Kedd: 8-12 és 16-18
• Szerda: 8-12 és 16-18
• Csütörtök: 8-12 és 16-18
• Péntek: 8-12
• Szombat: 9-12 (Páratlan heteken a Tobruk strandon)

Ügyintézõ: Gálné Jári Andrea, tel: 06 20/594-4661

Kártya elkészítéséhez szükséges dokumentumok

Felnõtt (3.000,- Ft) és Diák (2.000,- Ft):
• Személyi igazolvány
• Lakcím kártya
• Személyes megjelenés

Gyermek (4-14 éves korig, 1.000,- Ft):
• Lakcím kártya
• Személyes megjelenés
• Felnõtt kíséret

Üdülö tulajdonosok(Ingatlanonként két fõre váltható ki, 5000 Ft)

• Önkormányzaton kikérhetõ igazolás, hogy nincs adótartozás
• Személyi igazolvány
• Lakcím kártya
• Személyes megjelenés


Kellemes idõtöltést kívánunk!
Balatonfûzfõ Városgondnoksága
Marton Béla 2013.05.31 09:04
Tisztelt Iziben!

Sajnálom, hogy visszhangtalannak gondolja a levelezésünket. Bár én nem levelezek Önnel, én a Fórumon elhangzottakra reagálok. Ha leveleznénk, akkor tudnám, kinek írok, s nekem ki válaszol. Itt nem levelezünk, itt fórumozunk. Ha levelezni szeretne velem, kérem, küldje el levelét a polgarmester@balatonfuzfo.hu címre.
Sajnálom, ha hibájának rója fel egy Balaton parti településnek, hogy az adottságaiból forrásokhoz akar jutni. Áremelést nem hajtottunk végre, a tavalyi árak maradtak életben.
Kár, hogy olyan költségekrõl beszél, amik mesterkéltek, s nem általánosak.
Mint az elõzõ válaszomból is kiderült, van lehetõség a kártya kiváltására, amikor itt tartózkodik,megérkezése után hétközben is. Ezért nem kell szabadságot kivennie.
Arra azonban nincsen mód, hogy hivatali idõn kívül hétvégén ezt kiváltsa, mert zárva van a hivatal.
A felszerelés helyhez kötött, mert fotót kell készíteni, laminálni, s ezt csak itt tudja az ügyintézõ megtenni.
Amíg a strandunk nem készül el, addig nem is kell belépõt váltaniuk, így van ideje, lehetõsége kiváltania a kártyát.
Szabályozott, szervezett keretek között hivatali idõben szeretettel várjuk Önt, kedves családját, s minden üdülõt.
Tisztelettel üdvözlöm: Marton Béla polgármester

iziben 2013.05.31 08:04
Tisztelt Marton Béla!

Sajnos vissza kell, hogy térjek az Öböl Kártyához, mivel a strandnál egy hirdetményre lettem figyelmes.
Tehát "megfontoltan" elõször is ellehetetlenítették az Öböl Kártya kiváltását, és ezzel párhuzamosan megszüntettették az idénybelépõket is.
Miért gyûlölik az itt adót fizetõ üdülõ tulajdonosokat?!
Esetleg csak "megfontoltan drasztikus áremelést hajtottak végre? -az a burzsuj akinek üdülõre tellik, az majd úgy is kifizeti alapon?!
Mire alapozom?
2012
két felnõtt Öböl Kártya 2 x 5 000,-= 10 000,-HUF
egy gyerek idénybelépõ 6 000,- HUF
összesen: 16 000,- HUF
2013
két felnõtt ki vesz egy-egy nap szabadságot, Fûzfõre utazik Öböl Kártyát váltani
utiköltség 250 km x 7l/km x 420,- HUF/l = 7 350,- HUF
amortizáció 9,- HUF/km x250 km = 2 250,- HUF
két felnõtt Öböl Kártya 2 x 5 000,-= 10 000,-HUF
egy gyerek 1 800,- HUF/hét x 10 hét = 18 000,- HUF
egynapos belépõ ca. 8 db x 300,- HUF = 2 400,- HUF
összesen: 40 000,- HUF, azaz 150 %- os költség emelkedés egy háromtagú családnak! De csak gyereket nézve 240 %- os!!!!

Miért nem merik leírni, hogy ez volt a cél!
Nem kell ilyen diplomatikusnak lenni, és azt írni, hogy "megfontoltan" hoztak döntést.
Felnõtt emberek vagyunk!


Üdvözlettel:
iziben

P.S. Persze visszhangtalan levelezésünk azt is mutatja, hogy rengeteg a birka

Marton Béla 2013.05.29 21:23
http://beachfeszt.hu/

Marton Béla 2013.05.26 09:01
http://veol.hu/hirek/a-balaton-nagy-szerelmese-1544816

Marton Béla 2013.05.26 09:00
http://veol.hu/balatonfuzfo/inkabb-a-vizpart-mint-a-drog-1544884

davakis 2013.05.25 19:33
T.polgármester úr_nézve az Öbôl T adását,ideje lenne,hogy a város egyik fontos hivatalnoka pontosan ismerje a városrészek elnevezését.Tehát nincs Alsófûzfo,de létezik és ha tetszik ha nem létezik Fûzfõfürdõ es tessék hivatalból is kötelezõen használni.

iziben 2013.05.22 17:52
Tisztelt Marton Béla!

És ameddig csak hétvégeken járunk le, addig vegyünk napi belépõt? Korábban se akartak - a szintén ingatlan adót fizetõ - üdülõ tulajdonosoknak Kártyát biztosítani.
Aztán lett, kiváltható volt hétvégeken is, és most bár nem elveszik, csak egy kicsit elérhetetlenné teszik. Kérem gondolják át.

Tisztelt Marton Béla és Szervezõk!

Köszönöm megnyugtató válaszukat - úgy legyen!
Kívánom mindannyiunknak, hogy nyugtával dicsérhessük a napot.
A programra magam is szívesen kilátogatok, érdekel - talán az esti mulatságra is.
Számomra a problémát mindig csak az jelenti, hogy ha esetleg pihenni szeretnék másokkal egyetemben, sokszor akkor se lehet.
Ez hasonló téma, mint a dohányzás kérdése, mely ma már megoldott, és mûködik.
Nincs azzal bajom, ha valaki dohányzik, de nekem ne kelljen más füstjét szívnom - lehet, hogy a zaj/zene is ilyen?

Sok sikert kívánva a rendezvényhez,
üdvözlettel:

iziben

Marton Béla 2013.05.22 16:20

Tisztelt Iziben!

Az Öböl Kártya kiváltása nem kötelezõ, csak egy lehetõség.
A képviselõ-testület megfontoltan hozta meg a döntését. Nem kell pusztán ennek kiváltása okán 250 km-t autóznia senkinek. Kiválthatja akkor is, amikor nyaralására megérkezett.
A rendezvénnyel kapcsolatban a véleményemet megfogalmazta az elõzõ hozzászóló. Ha idegenforgalmi szezonban egy település sport és kulturális rendezvénynek ad helyet, akkor az természetes, sõt kívánatos. Ezek elmaradásáért már sokan elégedetlenkedtek. Most lesz egy, ami remélhetõleg gyökeret is ereszt majd ezen a helyen.
Szabályozott körülmények között, megfelelõ engedélyekkel rendelkezik a rendezvény. A zeneszolgáltatásra is a törvényekben elõírtak figyelembe vételével kapták meg az engedélyt, mint a többi Balaton parti település rendezvényei.
Kérem, látogassa meg a rendezvényt, én is azt teszem majd. Biztosan talál majd Önnek tetszõ programot, és a kedvelt vörös borát ott is elfogyaszthatja.
Tisztelettel: Marton Béla

BeachFeszt 2013.05.22 12:15
Tisztelt Iziben!

A Zagykazetta közelében élõ fûzfõi lakosokat, illetve nyaraló tulajdonosokat már a múlt héten elkezdte a Beach Fesztivál szervezõ csapata tájékoztatni az esetleges zavaró hanghatások miatt. Fontos kihangsúlyozni, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehetõ legkevésbé zavarja Önöket a fesztivál.
Szintén fontos kihangsúlyozni, hogy az év 365 napjából ez a rendezvény csak 3-at tesz ki, és reméljük, hogy tudnak vele azonosulni.
A rendezvényre több ezer látogatót várunk, és a térség egyik legszínvonalasabb eseménye lesz 2013-ban. Az esti mulatságokat leszámítva biztosan lesznek olyan mûsorszámok, ami Önt is érdekelni fog (pl.: mûrepülõ bemutató, Dumaszínház, stb..).

Tisztelt Iziben, reméljük el tudja fogadni válaszunkat, és Ön is ellátogat majd a Beach Fesztiválra!

Üdvözlettel,
XBF szervezõkiziben 2013.05.22 08:59
Tisztelt Marton Béla!

Személy szerint azért nekem lenne egy kis észrevételem.
Lehet, hogy Önt és sokan másokat, akik itteni lakosok, távolabb laknak a vízparttól nem zavarja egy több napon is hajnali 2:30 percig meghirdetett szabadtéri rendezvény. Gondolom ugyan úgy a tobruki strandon szombatonkénti diszkók se jelentenek problémát.
Ezzel szemben az üdülõ tulajdonosok lehet, hogy nyugalomra vágynak. Egész heti munka után lerohannak hétvégén és egy pohár bort se tudnak meginni saját teraszukon barátaikkal beszélgetve, pihenésrõl, alvásról nem is beszélve.
S ha már itt tartunk, akkor ezúton azt is megkérdezném, hogy Ön szerint az Öböl Kártya kiváltásának módja mennyire reális?
Gondolom nem gondolják komolyan, hogy hétköznap valaki csak ezért szabadnapot vesz ki és autózik 250 km- t, hogy kiváltsa.

Üdvözlettel:
iziben

Marton Béla 2013.05.08 22:43
Tisztelt Fórumozók!


Egy remek rendezvényre hívom fel a figyelmet.

https://www.facebook.com/beachfeszt

Marton Béla 2013.03.17 06:22
http://hvg.hu/itthon/20130215_onkormanyzat_adossagatvallalas_tallai

Marton Béla 2013.03.17 06:21
http://www.facebook.com/pages/A-sikeres-Balatonf%C5%B1zf%C5%91%C3%A9rt/123565977690316?ref=hl

davakis 2012.10.30 18:37
Kellemes estét mindenkinek- ha jól olvastam a hireket akkor ez a "rossz kormány" a mi településünk adósságát is eltünteti.Akkor most már lesz egy kis saját plusz pénz fejlesztésre,napi fontos tevékenységre,vagy megint csinálunk valamilyen hülyeséget és ott leszünk újból a Bányász Béka Popója alatt.Tessék vigyázni és JÓL DÖNTENI....

Marton Béla 2012.08.29 19:53

Gratulálok a felkészítõknek, versenyzõknek, szülõknek, minden segítõnek.


http://tv2.hu/nagyvagy/video/nagy-vagy-balaton-6-adas
Nagy örömmel, büszkeséggel: Marton Béla

davakis 2012.08.25 11:47
Itt az idõ Fûzfõ részére,hogy ebben a nehéz anyagi helyzetben,amiben ez a város van /lásd.KM képviselõ asszony jegyzeteit a fórumon/tegyen valamit saját maga fejlõdéséért.Miért most-hát tessék megnézni a légi felvételeket a Balcsiról és mindenki számára világos,hogy mekkora különbség van a déli és északi oldal partjai,strandjai között és mindez az északi oldal részére.Igenis kell a strand fejlesztése bevonva a magánvállalkozókat,kell a sétány / persze nem megamániás gondolatok alapján/ bevonva az állami kasszát és a civil szférát,kell a látvány,kell a sport lehetõség,stb.,stb.,Ha most nem használjuk ki az adott lehetõséget,akkor késõbb már nagyon nehéz lesz és sajnálni fogjuk az elszalasztott lehetõséget.Én bizom a KT józan itélõképességében még ebben a nehéz szituban is.

kovacsj 2012.08.08 08:05
Tisztelt Kontics Mónika!

Korrekt és részletes válaszát köszönöm.Valójában korábban is Ön volt az egyetlen képviselõ(legalábbis számomra),aki jogszerû és érdemi válaszokat adott konkrét kérdésekre.Úgy érzem,hogy valós problémára világítottam rá,különösen a BLTE tevékenységével kapcsolatban és remélem,hogy az õszi beszámolókon tényszerûen kiderül,hogy az önkormányzati adóbevételeket érdemes-e ilyen módon „kiszervezni”.

Közterület használati díj:
1.)Gondolom,hogy azt azért GLOBÁLISAN (nem vállalkozásonként) meg lehetne tudni,hogy a BLTE által a forgalmas útkeresztezõdésekben kihelyezett információs táblákon a NEM KÖZÉRDEKET szolgáló nyereségorientált vállalkozások hirdetései után fizet-e valaki közterület használati díjat. Ugyanis,ha a ezek a vállalkozások az információs tábláikért nem fizetnek közterület használati díjat,akkor elõnyt élveznek azokkal a vállalkozásokkal szemben,akik viszont fizetnek vagy nem fizetnek,de nincs is ilyen táblájuk.Az pedig nem válasz,hogy lépjen be a BLTE-be.Ugyanis minek?Esetleg tevékenységének semmi köze a BLTE tevékenységéhez.
Mondjuk a Jegyzõ úr kirótt-e közigazgatási határozattal ilyen kötelezettséget az elhelyezett információs táblák után?Vagy ha eddig nem tette,tegye meg!Gondolom,hogy ez lenne a jogszerû.
2.)Említette Ön,hogy: „a vállalkozók fel is szólaltak a közterület használati díj megemelése ellen, a jelenlegi gazdasági helyzetben ez álláspontjuk szerint jelentõs teher.
Én magam ennek jelentõs visszacsökkentését nem támogatom, a rendelet teljes átdolgozását, életszerû differenciálások bevezetését azonban szükségszerûnek tartom.”

Véleményem szerint érdekeiket végül is jól képviselik a vállalkozók,de ilyen értelemben a lakosságot is érinti a „gazdasági helyzet”,akkor ugyanezt az álláspontot kellene képviselni Önöknek,akik a lakosság érdekeit is kell képviselniök,azaz a lakosságot érintõ adókat sem szabadna emelni,sõt (szavaival élve) „ne támogassák a jelentõs csökkentését” (de az emelését semmi esetre se) vagy pedig mindenki egyformán vegye ki a részét az adó és egyéb bevételek emelésébõl.

Még egyszer köszönöm a válaszát.

Kontics Monika 2012.08.06 15:01
Tisztelt kovácsj,

1. Az IFA rendeletünk megalkotásának idõpontja 1996, azóta legalább évente változik, ezek a rendeletben nyomon követhetõk, a honlapon az aktuális egységes szerkezetû joganyag található. A jogszabály hatályon kívül helyezésére, és új megalkotására mindaddig nincs szükség, amíg az a hatályos magasabb rendû törvényi szabályozásokat képes lekövetni. Jelenleg a jogalkotási rendszer módosulása miatt is várható, hogy több helyi rendeletünk is változni, módosulni fog, ennek elsõ lépését az elõzõ ülés elõterjesztései között már megtalálhatja.

Mivel a helyi adókról szóló tv. szabályozza a vagyoni, illetve kommunális adók körét, ezek a rendeletek ennek a magasabb rendû jogszabálynak jelenleg megfelelnek.
Ingatlan adó mértéke nem került emelésre, új adótárgyak nem kerültek bevonásra, a szemétdíj mértéke a környezõ településekhez képest hosszú ideje a legalacsonyabb Balatonfûzfõn, az emelés elkerülhetetlen, a mérték, a mód és a területi egyenlõtlenségek megszüntetése a fontos kérdés, és még egyáltalán nem lezárt ügy.

2. A közterület használati díj nem adó, azonban lehetõség van rá, hogy nem szerzõdés keretében, hanem közigazgatási határozattal rója ki a jegyzõ, és nálunk ez a gyakorlat. Errõl valamelyik korábbi ülésen beszéltünk is, mert ez véleményem szerint sem egyértelmû helyzet, illetve a vállalkozók fel is szólaltak a közterület használati díj megemelése ellen, a jelenlegi gazdasági helyzetben ez álláspontjuk szerint jelentõs teher.
Én magam ennek jelentõs visszacsökkentését nem támogatom, a rendelet teljes átdolgozását, életszerû differenciálások bevezetését azonban szükségszerûnek tartom.

3. Az, hogy ki és mennyi közterület használati díjat fizet valóban nem nyilvános adat, ennek jogszerûségét a hivatal felügyeli, szükség szerint köteles eljárni. A testület a költségvetésben egy összegben meghatározott információt kaphat arról, hogy ezen a jogcímen mekkora összeg folyt be a kasszába.

Azzal, hogy a BLTE önkormányzati tulajdonú egyesület egyáltalán ne értek egyet, bár jómagam még ilyen kijelentést nem hallottam. Egyértelmûen le kell szögezni nem az, az önkormányzat tagja az egyesületnek. Az is tény, hogy nem értek azzal sem egyet, hogy a TDM szervezetként mûködõ egyesület mûködési költségeinek jelentõs részét az önkormányzati támogatás adja, bár nagyon fontos siker a több mint 10 millió Ft-os pályázati forrás elnyerése is, aminek önrészét ugyancsak a város költségvetése biztosította.
Az egyesületben érdekelt tagok vállalkozói, tagi érdeke, a turizmus fellendítése, így én is azt az álláspontot képviselem, hogy a tagi befizetéseknek sokkal jelentõsebbeknek kellene, hogy legyenek.
Nem elhanyagolható azonban az a társadalmi és önkéntes munka sem, amit az egyesület végez, és remélem, hogy 1-2 év önkormányzati bábáskodás elegendõ lesz ahhoz, hogy saját lábukra álljanak, mint az Európa boldogabb országaiban mintaként mûködõ TDM szervezetek.

Én sem értek azzal sem egyet, hogy az IFA bevétel a Fûzfõ kártya bevezetésével növekedett, ez egy nagyon összetett kérdés, és nem csak a bevételi-kiadási oldal összevetése, erre is biztosan a jövõ évi költségvetés tervezése elõtt sort kell, hogy kerítsünk.

Az IFA-ra visszatérve, az IFA és az ahhoz járuló normatíva összegét a település turisztikai fejlesztése érdekében kell igazoltan felhasználni. Ez valóban nem és kizárólag a BLTE tevékenysége, ezzel egyet értek, azonban szerintem megfelelõ szerzõdéses szabályozással, konkrét feladatok meghatározásával és azokhoz tartozó pénzeszköz átadással ez jobban mûködhetne, mintha éppen egy köztisztviselõ végezné mindezt 8-tól 4-ig munkanapokon. De ez is olyan fontos kérdés, ami a feladatátvilágítást érinti.

A strand bevételek-kiadások felülvizsgálata is október-november folyamán napirendre kerül. Az adóellenõrök jogszabály szerinti feladatellátása nagyon fontos adómorál javító tényezõ.
Az IFA-t mindenki kifizeti, ha elmegy nyaralni, pihenni, vendégeskedni, az a baj, amikor mindez feketén történik, és az IFA-t még el is szedik a vendégtõl, de számla kiállítása nélkül, bevallásra nem kerül, így az többszörös forráskiesés.

Most, hogy többször elolvastam a törvény szövegét valóban megtévesztõ lehet és nehezen értelmezhetõ azokra, akik esetleg baráti látogatásra érkeznek, de ha más szemszögbõl nézzük, akkor az IFA az idegenforgalmi fejlesztések alapja, amit az is élvez, aki nem fizet a szállásáért, mondjuk olyan szerencsés, hogy baráti kapcsolatok révén tölthet el valahol pár napot.
A differenciálás itt már elég nehéz lenne, hogy ki pihen, nyaral, tele, vagy családi látogat.
A választásokkor Fûzfõn többen zászlajukra tûzték a turisztika erõsítését, fejlesztését és ezeket a képviselõket jelentõs szavazattal juttatták a területbe.
Most ezzel lehet vitatkozni, én is sokszor ezt teszem, de erre kaptak felhatalmazást. Ki így, ki úgy próbálja megvalósítani a programját, célkitûzéseit, majd lesz új választás, régi és remélhetõleg új jelöltekkel, célokkal …

kovacsj 2012.08.06 13:30
Tisztelt Kontics Mónika!

Válaszát köszönöm.
Kérdésem a következtõ:
1.) Életszerûnek tartja az Önkormányzat,hogy egy 1996-ban még Balatonfûzfõ Nagyközség által hozott rendelet és annak díjtétele (közterület-használati díj) legyen érvényben 2012-ben?Az ingatlanadó,szemétdíj mértékének,stb., megállapításánál nem lehetne ugyanezt az elvet érvényesíteni?Vagy az elõzõnél is „modernizálni” a dolgot?
2.) Ha jól értem,akkor Szanyi Szilvia állításával ellentétben a közterület használat díja NEM ADÓTITOK!Lehetséges,hogy itt részérõl némi „terelés” történt õszínte válasz helyett?Nem tisztességes dolog egy önkormányzati képviselõtõl!
3.) Már csak azt szeretném tudni(most már harmadszorra kérdezek rá),hogy azok a nyereségorientált vállalkozások,amely cégek neve,iránya,stb)olvasható a Balatonfûzfõ fontosabb útkeresztezõdéseiben,közterületen elhelyezett táblákon,fizetnek-e közterülethasználati díjat?Itt nem névszerint(bár ez sem lenne törvénytelen),hanem általánosságban kérdezem.Végül is ez valamennyiünk bevétele,tehát közérdekûnek is lehetne az adatot tekinteni és bevételt jelent(ene) az amúgy állandóan pénztelenségre hivatkozó Önkormányzat részére.
Úgy tudom,hogy az ingatlan adó,szemét díjának emelésnél nem ennyire szemérmes az Önkormányzat.A sûrû fillér több mint a ritka forint elvét Önkormányzati szinten is követni kellene!!!

Továbbá változatlanul nem értek azzal egyet,hogy a BLTE hol önkormányzati tulajdonú egyesületként említi magát és tevékenységében 90-95%-ban önkormányzati és állami,pályázati pénzekbõl funkcionál,ugyanakkor minden IFA-bevételnövekményt magának,mint önálló egyesületnek vindikál.Nem hiszem(vagy ha van erre tételes bizonyiték,szívesen olvasnám),hogy miért nõtt volna az IFA-bevétel csak és kizárólag a BLTE tevékenysége folytán!Ugyanis 2012.07.28-án „Kinek kell fizetnie idegenforgalmi adót,mi az a kurtaxa” rovatban ehhez hasonló válaszokat kaptam Szanyi Szilviától,amit akkor nem reagáltam le,mert egyértelmû volt számomra,hogy itt a BLTE „fényezése” történik.Látni szeretném,hogy az elmúlt 2-3 évben pl.hogyan változott a strandok bevétele. Az IFA-bevétel növelésénél hol van az Önkormányzat Adó osztályának,az adóellenõröknek a szerepe?Lehet,hogy nincs is rá szükség?
Ha 3 kérdésemre érdemi választ kapok,részemrõl a témát lezártnak tekintem.

Kontics Monika 2012.08.06 12:43
A közterület használatát helyi rendelet szabályozza a díjakat az melléklet tartalmazza:
45/1996. (X.04.) rendelet A közterületek használatáról
http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.documents&documentcategory_id=2

A helyi adókról (1990. évi C.tv.),
Idegenforgalmi adó30§-34§
Adókötelezettség, az adó alanya
• Aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Adómentesség
• 18. életévét be nem töltött magánszemély
• Gyógyintézetben fekvõbeteg ellátásban részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély
• Aki az önkormányzat illetékességi területén azért tartózkodik, mert:
o Közép-vagy felsõfokú oktatási intézményben tanul (tanulói, hallgatói jogviszony alapján)
o Hatóság vagy bíróság intézkedése miatt van ott
o Szakképzés keretében van ott
o Szolgálati kötelezettséget teljesít
o A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ, vagy ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy a felsorolt ismérvekkel rendelkezõ vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önk. illetékességi területén tartózkodó magánszemély
• Az önkormányzat illetékességi területén levõ üdülõ tulajdonosa, bérlõje, vagy ezek hozzátartozója
• Lakásszövetkezet tulajdonában levõ üdülõ esetén a használati jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag, illetõleg e tag hozzátartozója a jogosultság idõtartama alatt

Az adó alapja
• Megkezdett vendégéjszakák száma, vagy
• Megkezdett vendégéjszakára esõ
o Szállásdíj, ennek hiányában
o A szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülõhasználati jog) fizetendõ ellenérték (pl. üzemeltetési költség)

Az adó beszedésére kötelezett
A fizetendõ adót
• A szálláshely ellenérték fejében történõ átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
• Szálláshely v. bármely más ingatlan ingyenesen történõ átengedés esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján
szedi be.
A beszedésre kötelezett tesz bevallást az önk-i adóhatósághoz (nem az adóalany!), s ezzel egyidejûleg megfizeti a bevallott adót.
Az adóbeszedésre kötelezett bizonylatot állít ki a beszedett idegenforgalmi adóról, illetve az adóalanyokról nyilvántartást kell vezetnie.
A fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
Helytelen adminisztráció és adóbeszedés esetén az adóbeszedésre kötelezett személy számára írják elõ az adóhiányt. Neki kell minden hátrányos jogkövetkezményt viselnie!

Ügyviteli határidõk
Ifa esetében:
• adókötelezettség bejelentése: a tevékenység megkezdésétõl számított 15 napon belül, vagy az adóköteles tevékenység megkezdésekor
• adó bevallása általános esetben: a tárgyhót köv. hónap 15-ig
• adó bevallása az adóbeszedési köt. megszûnésekor: a bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követõ 30 napon belül (soron kívüli bevallási köt.)

Adómaximumok 2012.
Idegenforgalmi adó: 452,3 Ft/vendégéjszaka


Fogalmak:
• önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed;
• állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén;
• vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra;

Balatonfûzfõ
27/2003. (XII.12.) rendelet Az idegenforgalmi adóról
Balatonfûzfõn a számítás alapja a vendégéjszaka, meghatározott díj 400 Ft/vendégéjszaka, és a törvényi szabályozás szerint fizetendõ.

kovacsj 2012.08.06 07:12
Miután 2012.július 28-án (10 nappal ezelõtt) a következõ kérdést tettem fel Szanyi Szilviának a „Kinek kell fizetnie idegenforgalmi adót,mi az a kurtaxa” rovatban,de választ a mai napig sem tõle,sem más illetékes személytõl nem kaptam,most a Fórum egy másik rovatában megismétlem kérdésemet hátha….
Tisztelt Szanyi Szilvia!

Válaszát köszönöm,de komolyan gondolta és írta arra a kérdésemre,hogy a nyereség orientált vállalkozások fizetnek-e közterülethasználati díjat azokért a táblákért,melyek tájékoztatják az állampolgárokat,hogy adott vállalkozás létezik, merre található és amelyeket a BLTE helyezett ki Balatonfûzfõ közterületein?

Válasza a következõ volt: „A közterület foglalási díj adóhatósági ügy, ami adótitok, így nem tudok róla bõvebb információt adni, ugyanaz vonatkozik ezekre a táblákra, mint a település többi táblájára.”

Tehát az nem adótitok,hogy mennyi a bérleti díja egy önkormányzati üzlethelyiségnek,de az adótitok,hogy Balatonfûzfõ közterületén (tehát nem magán területen) mennyiért lehet kihelyezni pl.egy vállalkozásnak hirdetõtáblát.Ez ugyanis nem adó,hanem egy szolgáltatásért(közterület használatáért)felszámított díj.Ezt képtelen vagyok elhinni és bár próbáltam a neten utánanézni,nem találtam ilyen hivatkozást,ezért kérem szíveskedjen tájékoztatást adni,hogy mely országos vagy helyi törvény vagy rendelet írja ezt elõ.Hol olvashatok errõl részletes tájékoztatást.
Ha Ön nem tud vagy akar erre válaszolni (egyébként élek a gyanuval,hogy a kihelyezett táblákért nem fizet senki semmit),akkor kérem,hogy vagy Marton Béla Polgármester úr,vagy Kontics Mónika a KT Pénzügyi Bizottságának elnöke,esetleg a Jegyzõ úr szíveskedjen választ adni.
Balatonfûzfõ közterületének bármilyen magáncélra való használata bevételt jelent magának Balatonfûzfõnek.Ha ez a bevétel nem folyik be,akkor itt valaki a Polgármesteri Hivatalban nem végzi jól a munkáját.
Ha pedig a közterület használatáért fizetni kell és semmilyen adótitok nem védi,akkor szeretném,ha ennek árát közölnék ezen a fórumon.

A tájékoztatást elõre is köszönöm,bárkitõl is érkezik.

Marton Béla 2012.08.05 20:50

Tisztelt Fórumozók!

A strand engedélyezési terve benyújtásra került az egyeztetések után. A megjelent tervek közül a harmadik terv szerint. Készül a kiviteli terv.
A parti sétány tervezése is folyik, s a pályázat beadásához készül a dokumentáció. A benyújtási határideje augusztus 31.
A jogerõs építési engedély után indul a strand beruházás közbeszerzése.
Tisztelettel: Marton Béla polgármester

davakis 2012.08.05 18:25
Tisztelt PM úr- mi a helyzet a parti sétánnyal,mi a helyzet a strand fejlesztésével?Valaki igazán már válaszolhatna a feltett kérdésekre,hiszen pár hét és itt van szeptember és jó volna tudni,hogy merre fejlõdik a település.

Marton Béla 2012.07.10 21:08
Gratulálok a versenyzõknek, felkészítõknek, a támogatóknak pedig köszönet.

http://tv2.hu/nagyvagy/video/nagy-vagy-balaton-1-adas
Üdvözlettel: Marton Béla polgármester

Marton Béla 2012.06.28 23:59
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/06/24/11/Fuzfo_Almadi_Balaton_atuszas.aspx

davakis 2011.12.07 22:34
T.SenkiAlfonz -nézzen körül kicsi településünkön és saját maga is láthatja,hogy nagyon sok ember igenis kezébe vette és veszi a lombgereblyét és szûkebb környezetét rendbe teszi,nemcsak a telkén hanem azon kivül is.Tehát ezek után is ........az ötletem

SenkiAlfonz 2011.12.07 13:04
Kedves davakis!
Ennyi erõvel Ön is, én is és bárki más is lombseprût ragadhatna. Valóban túlzás az ötlete, legalább is szerintem. Szervezzen meg egytársadalmi munkát, meglátjuk ki jelentkezik.

davakis 2011.12.06 14:03
T.PM-úr,tisztelt alkalmazottak- elhaladva a városházát körülvevõ park mellett meg kellett állapitanom,hogy bizony ráférne egy komoly késõ õszi takaritás.Tudom,hogy kevés a pénz,kevés a fizethetõ munkaerõ,de ha a városházán dolgozó alkalmazottak csak fél órára kezükbe fognának egy-egy lombgereblyét akkor bizony "társadalmi munkában"megoldható lenne a probléma..Gondolják át ötletemet és ne akarjanak érte megkövezni,ez csak egy ötlet.

fuzfo2008 2011.11.09 13:58
Fuzfõ attól is sikeres lehet ha minden városlakó, szívügyének tekintené az adók befizetését(iparüzési adó, építményadó, vízdíj befizetések stb). Információm szerin Fûzfõ lakossága kb. 200 millió forinttal tartozik a városnak,a már fent említett adók megnem fizetése miatt. Most néhány embertõl hallom, kaptak adóbevallási ívet az építményadóval kapcsolatban. Most sérelmezik, hogy miért most kell fizetni. Tudomásom szerint az adókat öt évig visszamenõleg ki lehet róni. Én éveken keresztül több mint 50 ezer ft évi adót fizetek a városnak. A törvények nem tudása nem mentesít a felelõsség alól. Tisztelt nmuller Úr Ön mennyi adót fizet évente a váronak. Abban egyetértünk a PM intézze a hivatalos ügyeket, tegyen majd bejegyzést, hogy ekkor és ekkor sikerült a 200 millós lakossági tartozást behajtani és az eddig építményadót nem fizetõktõl x mennyiségü Ft folyt be a város kasszájába. Még ebben az évben hatályos építményadó melléképületekre, garázsra vonatkozik 800,- Ft/ négyzetméter árkategória szerint. Januártól ha a parlament elfogadja Ingatlanadó lesz, melynek alapja az adott ingatlan forgalmi értékének maximum 3%-a.
Vagyis egy 10 milliós ingatlan után évi 300.000,- Ft ingatlan adót kellene fizetni. Ezt a döntést jegyzõi hatáskörbe adják. Szegény jegyzõ úr mitévõ legyen, mert hogy több hideget fog kapni mint meleget az borítékolható. A becsületesen fizetõ, adózó várolakóktól lesz sikeres Fûzfõ, mert a befolyt összegbõl lehet fejlesztéseket megvalósítani, infrastruktúrát létrehozni, és ez rajtunk múlik, hogy milyennek akarjuk városunkat. Bejegyzésekbõl sajnos sohasem lesz sikeres Fûzfõ.

fuzfo2008 2011.11.08 17:19
Tisztelt nmuller!
Nem a vita kedvéért, de akkor nem ezen a Sikeres Balatonfûzfõért téma rovatban kell ezeket az információkat közölni. Fûzfõ nem attól lesz híres és sikeres az országban és a turisták szemében , hogy Fûzfõn lélekharangot avattak. Minden jóérzésû embernek természetes, hogy a temetõben van lélekharang, fõleg akkor amikor lakossági hozzájárulás is kellett ahhoz hogy ez létrejöjjön. A PM-tõl senki nem vár el távolbalátást. A sokadik hónap a városházán címû témáknál sincs sok információ a sikeres Balatonfûzfõért "mozgalomról".Minden jól kívánok Önnek.

mmuller 2011.11.08 16:27
Tisztelt Fûzfõ 2008!

Honnan is kellene tudnia a polgármesternek, hogy Ön(ök) mit nem tud(nak)? Nem távolbalátásra, hanem a város igazgatására választották meg...
Nem szeretnék a polgármester fogadatlan prókátora lenni, de ritka az olyan városi honlap, ahol a pm rendszeresen publikálja gondolatait, havi beszámolóit. Ezért mindenképpen dícséret illeti.
A bejegyzésekkel természetesen lehet (sõt kell) vitatkozni, de nem azzal, hogy ilyenen aktíval kommunikál a pm.

fuzfo2008 2011.11.07 15:15
T. Polgármester úr! Kösz. Tudjuk, ott voltunk. Arról kellene bejegyzést tenni amit még nem tudunk, de szeretnénk megtudni a sikeres Balatonfûzfõ érdekében.(rókák randalírozása Gyártelepen, vaddisznók csörtetése a Gyári utcában, igazi safari park, de ettõl még nem lesz sikeres Fûzfõ).

Marton Béla 2011.11.06 21:47
http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-11-06/lelekharangot_szenteltek_balatonfuzfon.html

Marton Béla 2011.11.02 16:34
http://www.raffica.hu/marton-bela-polgarmester

lutek 2011.09.30 17:27
A Balatonfûzfõi Munkahelyekért Egyesület vezetõsége örömmel közli a város, és a régió lakosságával, hogy 4 hónapos egyeztetések után, a Nemzeti Vagyonügynökség jóváhagyásával igen kedvezõ bérleti feltételek mellett az Egyesület használatába kerül az un. E - 30-as, és F - 14-es irodaépület. a hozzájuk tartozó, mintegy 6000 m2 területtel. Egy nagy lépéssel közelebb kerültünk végsõ tervünk megvalósításához, egy, a Magyar Piac Szövetkezet elvein alapuló, õstermelõi kistérségi piac létrehozásához. Várjuk továbbra is leendõ munkatársaink jelentkezését, egyben kérjük azokat, akik még nem adták le önéletrajzaikat, ezt legyenek szívesek pótolni.
A vezetõség.

Papp József 2011.09.19 21:36
Aki teheti, nézze meg a Nitrokémia egykori föld alatti erõmûvében Veszeli Lajos festõmûvész által létrehozott kiállítást.
Még 3 héten át, kedd-csütörtök-szombat 14:00-kor indulnak látogatói csoportok.
Az Öböl-tv objektív, tényszerû tudósítását ajánlom megtekinteni. A mûsor készítõi alaposan ismerik a témát és a környezetet, ezért kiváló munkát végeztek. A tv2 tudósítását csak hang nélkül javaslom megnézni, így nem halljuk a téves információk tömkelegét. A képi anyag tûrhetõ, de a valóságot megközelítõleg sem tükrözi olyan színvonalon, mint az említett helyi tv.
Szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek - akit érdekel a téma - az alábbi linkeket:

http://www.artexpress.eoldal.hu/en/photos/balatonfuzfo/balatonfuzfo-vernisage/

http://www.balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2010-09-19/alaszalltunk_a_foldalatti_eromube_kepgaleriaval.html

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-09-16/underground_balatonfuzfon_kepgaleriaval.html

http://www.paszti.hu/foto/album/F%C3%96LDALATTI%20ER%C5%90M%C5%B0/index.html

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/09/14/13/Tolonganak_a_foldalatti_tarlatert_a_muveszek_.aspx

Marton Béla 2011.09.19 19:18
Tisztelt Fórumozók!
Ajánlom mindenki figyelmébe az alábbi tudósítást.
Tisztelettel: Marton Béla polgármester

http://tv2.hu/tenyek/video/kiallitas-70-meter-melyen-titkos-alagutakban

Marton Béla 2011.09.13 08:42
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/index.php?subpage2=33&subpage1=1&subpage=1&contentId=79720

lapsav 2011.09.01 20:46
"Sikeres Balatonfûzfõ" érdekében egy kisfilm, hogy jövõ télen még több vendég legyen.

http://www.youtube.com/watch?v=ZEOhGPr7ri8

Marton Béla 2011.08.29 16:02
http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-08-28/szellel_tancolok_szorfosok_a_balatonon_kepgaleriaval.html


balaton.vehir.hu/kepgaleria/2011-08-28/szorfosok_balatonfuzfon_vasarnap_delelott.html

Marton Béla 2011.08.26 23:34
http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-08-26/alairtak_a_korjegyzosegi_megallapodast_balatonfuzfo_es_papkeszi_kozott_video_.html

Szanyi Szilvia 2011.08.17 17:58
Elnézést! Az ÖRÖMZENE a Tobruki strandon lesz!

Szanyi Szilvia 2011.08.17 17:51
Kedves Davakis!

Szerdánként a Tobruki Strandon van 19 órától animátoros program (táncostorna és hastánc) Csütörtökönként a Föveny Strandon Zumba.

Augusztus 27-én „Örömzene” 20 órától, ahova várjuk az amatõr és profi utcazenészeket is!

Júliusban a sikeres Föveny strandi Fûz napokról készült képek hamarosan
felkerülnek az internetre.

Sajnos a májusi szezonnyító bulit elmosta az esõ (mint minden májusi rendezvényt)!

AZ AUGUSZTUS 20.-I STRANDI BULIT SENKI NE HAGYJA KI! :-)

Lampionos vitorlás buli lesz, tûzijáték és zenél a COCTÉL TRIÓ!

Marton Béla 2011.08.17 09:01
Tisztelt Fórumozók!

Mellékelem a TV2 Tények c. mûsorában közzétett riportot az épülõ csillagvizsgálóról:

http://tv2.hu/tenyek/video/tenyek-teljes-adas-2011-08-16-kedd

(35. percnél kezdõdik)

Üdvözlettel: Marton Béla polgármester

davakis 2011.07.24 11:56
Tisztelt városvezetés-hányan voltak Önök közül a kenesei Balaton parton most hátvégén.Jó családi bulit rendeztek ugye?És nem elõször.Fûzfõn mikor lesz ilyen hasonló,kint a szabadban a Balaton partján és nem a Gyárvárosi beton buszmegállón.A vendégek többsége itt Fûzfõfürdõn szeretne szórakozni családjával hétvégeken,ha már itt nyaral .Pár éve még itt is volt élet,volt animátor a strandon naponta és majdnem minden hétvégén valamilyen akció szintén a strand területén.Ideje visszahozni azt ami jó volt,ez hozzátartozik a turisztikai fejlõdéshez az épitményeken kivül.

batiba 2011.07.22 20:18
Tisztelt Polgármester Úr!
Gratulálok a Balatoni Nyárban adott riportjához, igazán kerek összefoglalót adott Balatonfûzfõ horgászati lehetõségeirõl. ... és mint horgász, úgy gondolom, "van benne valami!". Ne feledje, amint az a mûsorban elhangzott, Gaskó Balázs mûsorvezetõ várja a meghívásunkat, és hozza a csontit. Hívjuk meg õt a B.Ny. stábjával együtt.
Tisztelettel: B.T.

Marton Béla 2011.07.17 09:26
Tisztelt Fórumozók!

A Balatoni Nyár mûsorában több helyen itt is látható információ városunkról. Kérem, nézzék meg a videót!

http://premier.mtv.hu/Rovatok/BalatoniNyar.aspx

Üdvözlettel:Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.07.17 09:08
Tisztelt Fórumozók!
Ezúton osztok meg itt egy linket, s egyben tájékoztatásul közlöm, hogy csütörtökön 21-én délelõtt az MTV1 Balatoni Nyár mûsorában a helyi horgászturizmusról beszélek a révfülöpi helyszínen. Az élõ adás délelõtt 10,30 körül lesz mintegy 5 percben. Akinek van javaslata a témában, kérem, közölje velem.
Köszönettel: Marton Béla polgármester

http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/07/12/12/Utirany_Balatonfuzfo.aspx

Marton Béla 2011.07.05 19:22
http://tv2.hu/tenyek/video/vegyi-anyag-a-levegoben-tenyek-riport

davakis 2011.06.07 08:46
Kedves bajnok 12-szép napot-lehet,hogy nagyon tájékozatlan vagyok KT KV dátumkban,de azért a mindennapi életben látok egy két apróságot,pl.:
hol vannak a városrészeket jelölõ uti táblák
hol vannak az információs táblák
hol vannak a felújitott játszóterek
hol van egy két cserép virág a kandelábereken a Balaton fogadó kapujánál A Kenese felüli részen
hol van egy két virággal kiultetett szegély az út mentén
Tovább most nem folytatom,majd leirom a KT KV részére.

bajnok12 2011.06.05 17:10
Davakis, úgy látszik, hogy nagyon tájékozatlan vagy, KT-Kv minden településrészen van, minden hónapban más-más helyen. Olvasd a Balatonfûzfõi Hírlapot, a Programoknál és a Polgármester úr írásából is megtudhatod a helyszíneket és az idõpontot. Ki is van plakátolva.
Egyébként szép napot!

davakis 2011.06.05 13:18
Még egy kicsi megjegyzés-KT KV rendezvényt Fûzfõfürdõ városrész gondjaira,lakossági problémák megoldására,a nyaralók problémáira azért logikusan a helyszinen kellene rendezni mert azért Tobruk kissé messze van és van gondolom ott is gond amit meg kellene oldani ne vegyük el az ottani polgárok idejét

davakis 2011.06.03 20:00
Kedves Gerilla-egy városnak forumok nélkül is léteznie kell,akik irányitanak azoknak tudni kell,hogy mit miért is kell csinálni.Persze a forumok ehhez hozzájárulnak de nem helyettesithetik a hivatali munkát.Elfogadom a polgármester érvelését is természetesen és csak annyit javaslatnak,hogy ha volna lehetõség képeket is feltenni a fórumra még több infó jutna el a megfelelõ helyekre addig marad az e-mail küldés.

Marton Béla 2011.06.02 15:43
Tisztelt davakis!

Ahogyan tudok, tudunk, mozgunk ám mi az emberek, a "népek" között, de igaza van, nem eleget. Ennek több oka is van, de semmiképpen nem a lustaság, a nemtörõdömség. legfõbb az idõhiány. Bizony van, hogy az alvásra is kevés jut belõle. De ezt panasznak vegye, csak ténynek.
Ha közlendõje, ötlete van, szívesen fogadom bármelyik elérhetõségemen

A legközelebbi KT-KV rendezvényre. Ideje: 2011. június 16. csütörtök, 17 óra, Tobruk, óvoda. Erre is sok szeretettel váron Önt és mindenkit!
Üdvözlettel:
Marton Béla polgármester

Gerilla 2011.06.02 06:36
Kedves davakis !


Felvetésedre igen jó fórum a KT KV, ott is el lehet mondani különféle problémákat. Viszont azokon részt is kellene venni.

üdv.: Gerilla.

davakis 2011.06.01 19:43
Csak egy kicsi ajánlás:a hivatal õs a testület megfelelõ tagjainak nem ártana néha,mondjuk havonta legalább 2x végigmenni az egész város teruletén és meghallgatni a polgárokat a problémákrol,hibákról,stb.Sok mindent látnának,hallanának és talán megoldásokat is kapnának a problémákra.A mai világban információ nélkül nincs fejlõdés még egy ilyen kisváros esetében sem.

Marton Béla 2011.05.28 12:12
http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-05-27/honvedelmi_vetelkedo_balatonfuzfon_video_.html

Marton Béla 2011.05.28 12:11
http://www.youtube.com/watch?v=BxlE40-kBCI&feature=player_embedded

davakis 2011.05.02 09:17
Tisztelt városvezetés-már töbször jeleztem Önöknek a Balaton körút "233-235-237,, ingatlanok elötti járda sérült állapotát.Kérdésem :pár tízezer forint javítasi költség helyett miért gazdaságosabb több százezer forintér egy teljes járda készítés,fõleg ebben a gazdasági helyzetben.

Boszorkány 2011.05.01 00:46
Ez mind szép,és valóban jó ötlet,csak hogy hiányosságok mindenhol vannak,milliárdok(amik ezeket fedeznék),sehol nincs!:(

Tompika 2011.04.22 19:22
Balatonfüzfõ hiányosságai:
-Tömeg közlekedés. Veszprém, Balatonfüred felé nem túl jó a közlekedés és Várpalota felé sem.
-Kevés üzlet és minimális kínálat. Nem ritka, hogy Balatonalmádiban és Veszprémben annyi Füzfõit látni a bevásárló helyeken.
-Elég furcsa megoldású keresztezõdés: József Attila út, Árpád út, Kossuth Lajos út és Gyári út keresztezõdése. Ésszerûbb lenne ide 1 körforgalom.
-Kerékpár és gyalog út célszerû lenne, ha nem csak Alsófüzfõ és Tobruk között lenne, hanem Füzfõgyártelep és Tobruk között is, itt konkrétan az uszoda felöli részre akarok utalni és a 71-es mellett sem ártana.
-Tobruknál a négyes keresztezõdés elég veszélyes, nem a sebességkorlátozás a megoldás a 71-es útnál, ide célszerû lenne 1 körforgalmat építeni, különösen nyáron, amikor a 72-estõl Balatonalmádiig áll a sor lehetetlen kikanyarodni Balatonalmádi felé, vagy amikor Balatonalmáditól áll a sor a 72-esig.
-Nyáron a 72-es és 71-es annyira telített bizonyos idõszakokban, hogy lehetetlenség közlekedni rajtuk. Egy észak Balatont tehermentesítõ autópálya szükséges lenne, mint a déli parton az M7-es.
-Érdekes, hogy a bankokban, ha 16 óráig tart a nyitatartás és belép valaki 15:59-kor és jegykiadó autómatából sorszámot kér, akkor fogadják és nem küldik el. Ezt az okmány iroda miért nem tudja így csinálni (különösen, ha fél órával zárás elött jön az ügyfél)? Akkor minek van okmány iroda?
-A különféle hivatalok nyitvatartási idejét a dolgozó emberek igényeihez kellene szabni. Pénteken talán nem kellene bezárni az okmány irodát 12 órakor. Aki reggel 6-tól 14-ig dolgozik vagy 8-tól 16-ig az hogy intézze el a dolgát? Vegyen ki szabadnapot?
-Munkahelyek szüntek meg tömegével és ezálltal a munkanélküliség borzalmas méreteket öltött a környéken, továbbá a város bevételei is csökentek. Munkahelyek teremtése fontos lenne és mielöbb.
-Nyáron nem igen lehet sokmindent csinálni rossz idõben. Étterem, kocsma, uszoda. Nem ártana a rossz idõre is gondolni, amivel a szezon kitolható lenne.
-Azokra a horgászokra is kellene gondolni, akik nem tartoznak a helybéli horgász egyesületekhez, mert a Balatonon ritka az olyan hely, ahol le lehet ülni nyugodtan pecázni és ha valaki megvette a Balatonra a horgász jegyet, akkor szeretne pecázni is.
-Azokat az utakat aszfaltozni kellene, amik még mindig füldutak, de van melletük lakó ingatlan, továbbá van jópár utca, ami borzalmas állapotú, ezeket az utakat sem ártana rendbetenni.
-Ingyenes illemhelyek hiánya a városban.
-Buszpályaudvart logikusan átt kellene tervezni és építeni, mert nem túl szép látvány, ráadásúl aki már hajnali órákban utazott az tudja, hogy néha mennyire bonyolult kiigazodni azon, hogy most melyik járat honnét is indul.
-Balatonfüzfõn sem ártana 1 hajókikötõ. Nyáron a túristákat biztos érdekelné, de gondolom jópár helybéli van, aki szintén igénybe venné a hajó nyújtotta tömegközlekedési lehetõséget.
Röviden ezeket a hiányosságokat lenne szükséges pótolni mielöbb.

Marton Béla 2011.04.22 07:52
http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-04-20/apa_es_lanya.html

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-04-16/polgari_vedelmi_gyakorlat_balatonfuzfon_video_.html

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-04-16/polgari_vedelmi_gyakorlat_balatonfuzfon_video_.html

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-04-12/sokat_hozhat_a_konyhara_a_fuzfoi_biofinomito.html

Marton Béla 2011.04.11 20:23
http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-04-11/iii_varosi_kolteszet_napi_galamusor.html

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-04-08/kozossegi_munkat_vegeztek_fuzfofurdon_a_volt_jokais_oregdiakok_video.html

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-04-10/balatoni_szorfosok.html

Marton Béla 2011.03.23 19:58
http://www.balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-03-23/vagfalvi_mester_kiallitasa_fuzfon.html

Marton Béla 2011.03.17 06:25
Tisztelt Fórumozók!

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-03-16/minden_a_fejben_dol_el.html

http://balaton.vehir.hu/kepgaleria/2011-03-16/sportolok_elismerese_balatonfuzfon.html
Üdvözlettel:Marton Béla polgármester

Marton Béla 2011.03.08 23:09
Tisztelt davakis!
Köszönetét eljuttatom a Városgondnokság dolgozóihoz. Az érdem az övüké, s Öné, aki jelezte a gondot.
Üdvözlettel:Marton Béla

davakis 2011.03.08 12:32
Tisztelt polgármester úr köszönet a gyors intézkedésért a Füzfõfürdõi buszfordulóban lévõ kerékpárút rendbetételének megkezdéséért.A teljes tavaszi takarítás után ez a hely mint a város belépõ kapuja része lesz a sikeres Balatonparti településnek

Marton Béla 2011.03.07 20:46
Tisztelt Fórumozó Hölgyek!

Akiket nem tudtunk köszönteni a rendezvényünkön, nekik egy kis ízelítõ a köszöntõbõl.
Kézcsókkal:Marton Béla polgármester


http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-03-07/balatonfuzfon_a_holgyeket_koszontottek.html

Boszorkány 2011.03.06 09:13
Mindennek van szép oldala!Szeretem a telet,a tavaszt,de ha ez is választás alapján mûködne,akkor nálam nyárból álna a 12 hónap!

B.Jóska 2011.03.05 21:06
Hát azért inkább a tavasz mint a mínusz 15 fok. Ha már választani lehet...

Boszorkány 2011.03.05 20:31
Én részemrõl szeretem a telet,s nem vagyok a egy "téltemetõ"típus!Az is színes,csak észre kell venni a jó oldalát!!!

Marton Béla 2011.03.05 17:07

Tisztelt Fórumozók!

Álljon itt két hivatkozás, amellyel, remélem, sikerült elûzni a telet. Mindenkinek további szép napot kívánok.
Marton Béla polgármester

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-03-05/balatonfuzfon_furdott_a_balaton_rozmarja_major_tamas.html

http://balaton.vehir.hu/kepgaleria/2011-03-05/telbucsuztato_balatonfuzfon.html


Marton Béla 2011.02.25 08:01
Tisztelt Fórumozók!
Ajánlom szíves figyelmükbe az alábbi cikket.

http://naplo-online.hu/reklam/20110222_pr_laptop_balatonfuzfo

----------------------------------------------------------------------

http://www.balatonfuzfo.hu/index.php?//list.forumMessages=/2

Marton Béla 2011.02.06 09:48
Tisztelt Fórumozók!
Jeges Nap a strandon.
Biztosan találnak sok ismerõst a képeken.
Köszönöm a szervezõknek, a támogatóknak a rendezvényt a város nevében.
Üdvözlettel: Marton Béla polgármester


http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-02-05/jeges_buli_balatonfuzfon_szikrazo_napsutesben_fotokkal.html


http://balaton.vehir.hu/kepgaleria/2011-02-05/szombat_jeges_nap_balatonfuzfon.html

Marton Béla 2011.01.21 21:31
Tisztlet Fórumozók!
Kérem, olvassák el a tudósítást az alábbi helyen.

http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-01-21/soos_imre_edzo_kapta_a_balatonfuzfo_kulturajaert_megtisztelo_cimet.html

Marton Béla 2011.01.19 18:47
http://balaton.vehir.hu/balatonfuzfo/2011-01-19/fotokiallitas_fuzfon.html

Váróczi Kálmánné 2011.01.17 17:53
Tisztelt Fórumozók!

Látogasson el mindenki az alábbi oldalakra, amennyiben érdeklõdik fejlesztési terveihez felhasználható pályázatok iránt:

http://ujszechenyiterv.gov.hu/
http://www.esza.hu/kereso/palyazati_felhivas_kereso

Tisztelettel: Váróczi Kálmánné

Marton Béla 2011.01.17 15:50
A sikeres Balatonfûzfõért

http://sikeresbalatonfuzfoert.blog.hu/2011/01/17/meghivo_egy_csesze_kavera_teara

Marton Béla 2011.01.17 15:49
http://sikeresbalatonfuzfoert.blog.hu/2011/01/17/parti_setany

amina 2010.09.29 18:24
Mindenki szíves figyelmébe ajánlom az alábbi honlapot:
www.majornekisszsuzsanna.gportal.hu
:))

Marton Béla 2010.09.26 08:47

Az idei költségvetésrõl.

http://www.youtube.com/watch?v=LwRSpNDy0Ks

görög 2010.09.16 09:58
Gyerünk Marton! Tedd a dolgod, és meg tudod csinálni, amit terveztél....


".......
Oly sok ember merész álmokat szõ
De a siker árát sokallja õ
És csak arra vár, hogy majd arra jár a Fortuna
De kár ebben bízni

Mert a gyémánt és arany fénye szép
De tiéd ez a fény akkor lehet csak
Ha érte a mélybe lemész, érte mész
Hát indulj, és hozd fel onnan
Fénye kárpótol majd minden nehéz percért

Nem csak gyémánt és arany lehet szép
Téged tán egész más után hajszol most a vágy
Indulj hát, hidd el, nem lesz nehéz az út
Mit végigjársz, ha gondolsz rá
Hogy jön, mit úgy vársz

Érdemes volt
Akkor meglátod, hogy érdemes volt
Tudom, rájössz, érdemes volt
Harcolnod így......."

Marton Béla 2010.09.13 22:58

Tisztelt Fórumozók!

Választási fórumaim idõpontjai:
2010.09.14. 17 óra Tobruk, Óvoda
2010.09.15. 18 óra Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház
2010.09.16. 18. Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Ház
Minden érdeklõdõt tisztelettel hívok, várok.
Marton Béla polgármester- és képviselõ jelölt.

fûz 2010.08.27 15:11
Azt hiszem sokan nincsenek tisztában az anyagi dolgokkal kapcsolatban a sport színterén . Anno a sportot úgymond a Nitrokémia , Papírgyár finanszírozta . De hogyan ? A dolgozók órabére látta kárát mert a pénzek át lettek csoportosítva . És kérdezném ki építette a stadiont? A mi szüleink , nagyszüleink. Tehát az anyagi vonzatról ennyit. A mai sportoló a befizetett tagdíját nem kapja vissza mert egyéb kiadásokra kell . Azt hogy valaki fut az még nem jelenti azt , hogy jó sportvezetõ. Kár vitatkozni azokkal akik nem vettek részt ebben a munkában és nem látják át a problémát.

timcsi 2010.08.25 19:52
Szia!

Igen, szerintem büszkének kellene lenni rájuk.
Ilyen körülmények között ez nem kis teljesítmény!

Tudom régen milyen sikeres kosárlabda csapataink voltak, Szabóki Sanyi bácsi vezetése alatt édesanyám is megjárt több országos bajnokságot és döntõt. Én Szabókiné Marika néni csapatával több megyei döntõt is játszottam.

Kár, hogy manapság elvétve látni csak kosarazó gyerekeket a pályán. Mi annak idején szinte ott éltünk, minden nap tanulás után mentünk ki, sokszor sötétedésig dobálva. Szeretném, ha ez újra "divatba jönne".

Timcsi

5. Generáció 2010.08.25 14:15
Kedves Timi!
Nem kötekedni szeretnék, de arra, hogy megyei 1.? most büszkének kellene lenni, amikor volt NB.II-es csapatunk is kosárban, kéziben, fociban?
Elismerésem a fiúknak, de ne felejtsük el!
Ez a szint szégyen, nem dicsõség, a rengeteg elért eredmény után.

Üdv.

timcsi 2010.08.25 13:13
A fûzfõi sportéletet a pénztelenség juttatta oda ahol most van szerintem.A Nitrokémiával és a Papírgyárral együtt halt...

Kosárlabdásaink megyei elsõ helyezettek! "Pénzes" csapatokat utasítottak maguk mögé, szóval azért nem azon múlik minden, szerencsére!!!

Szerintem aki annyit képes futni minden nap, mint õ hosszú éveken keresztül az sportember! Kár is ezen vitatkozni.

fûz 2010.08.25 13:02
Nem mondanám , hogy sportember !!!!!!!!!!!!!
Az aki idáig juttatta a fûzfõi sportot azt nem kell annak is nevezni. Ígéretekbõl amiket mond tele a padlás !

timcsi 2010.08.25 12:47
Engem eddig Marton Béla megnyilvánulásai, írásai gondolatai gyõztek meg a legjobban arról, hogy jelenleg nincs alkalmasabb polgármester jelölt nála.

Neki eltudom hinni, hogy tényleg megtesz majd mindent azért, hogy véghez vigye céljait. Tanár, sportember és aktív részese a közösségi életnek, ismeri az embereket, évtizedek óta nyomon követi volt diákjai és szüleik életét. Szerintem jelenleg õ az az ember, aki leginkább tisztában van a fûzfõi emberek problémáival.

Senki nem hibátlan, senki nem szentként éli le az életét, de a felhozott vádak ellene, szerintem, legalábbis röhejesek. Mindenki nézzen magába mielõtt mással kapcsolatban nyilatkozik, nehogy az álszentség hibájába essen.

Dragon Timi

darling53 2010.08.24 14:40
Tisztelt Balatonfûzfõiek!

Azokhoz szólók akiket a sárdobálás az irigység és a gyûlölet éltet Lajkó Frigyes úrral szemben.

Elõször is, én is osztályozom a közérdekû munkáját.

Szakmailag: KIVÁLÓ
Emberségbõl: KIVÁLÓ
Erkölcsileg : KIVÁLÓ

Akik félre akarják állítani azok nem olvassák a köszönet nyilvánításokat ami feléje szólnak.
Nem ismerik mint embert,csak a felszínes dolgokat
látják,nem látnak bele a munkájába,csak azt látják,hogy van neki. Amit maga körül felépített,kiépített az egy élet munkája és nem máról holnapra jött létre. Õ ezzel kezdte a felnõtt életét, aki a tudását szívvel lélekkel kamatoztatja, a családjának tisztességgel biztosítja a jövõt és még több embernek munkahelyet létesített. Õ nekem hitet, kitartást,erõt adott emberileg példamutatásával, az emberi értékek megbecsülésére,ezért a legnagyobb hálával tartózok neki.Õ tartott életben,mikor engem csak tapostak és belém rúgtak,õ a segítõ kezét nyújtotta,
és neki köszönhetem ahogy elértem a kitûzött célomat, ha õ nincs, talán a sírban lennék. Õ olyat nyújtott nekem, amit a férjem családtagjaitól nem kaptam meg, csak megvetettek és megkérdõjelezték az emberi jellememet és pellengérre állítottak, mert érdekük volt az anyagiak megszerzése. Én tehát a saját bõrömön tapasztalhattam meg, hogy milyenek lehetnek a gonosz és a jóemberek. Sajnos van olyan alkalmazottja is, akinek szintén lehetõséget adott a talpra állásban, a mai napig sok hibát elnézve még mindig emberként kezeli,de õ csak a gyûlöletét tudja kimutatni. Lajkó Frigyes Úr nagyon kiérdemli a jelöltséget, ha minden ember ilyen lenne Balatonfûzfõn, békében és boldogságban élhetne mindenki. Nagyon sok az elzüllött, lezüllött ember akik nem képesek dolgozni sem, mert kevés pénzért
fel sem állnak a székbõl. Egyetértek Zongornéval, én 37-éve vagyok Fûzfõn,de nagyon sok a rossz tapasztalatom,és a véleményem a mai napig nem változott, a tíz ujjamon megtudnám számolni akiket igazán kedvelni tudok õszinte szívvel. Elsõ helyen Lajkó Frigyes és családja áll.Köszönöm, hogy elolvasták a véleményem!

balambér 2010.08.16 17:06
Azt gondolom, senkit nem érdekel, hogy a választáson indulóknak hány gyerekük van és azok hol és mit tevékenykednek, mit csinált apukájuk, anyukájuk, hányasra végeztek az ált. iskolát , családi házban élnek-e vagy lakásban. Minket az érdekel elsõsorban, hogy mit tettek már Balatonfûzfõért és /vagy mit szeretnének tenni és hogyan. Mibõl fogják pl. kifizetni a felvett hitel részleteit, amit lassan el kell kezdeni. Terveznek-e a jelöltek ingatlanadót? Hogyan gondolkodnak a biofinomítóról? Tervezik-e az önkormányzat utóbbi idõben felduzzasztott létszámának lecsökkentését? Ha terveznek végre egy Balaton-parti sétányt, akkor mikor lenne belõle valami? Ezt már az összes volt és leendõ jelölt megígérte. (Az sem lenne baj, ha az a sétány rövid lenne, csak lenne már.) Elegünk van az általános bemutatkozásokból és a semmitmondó süket szövegekbõl. Tényekrõl szeretnénk hallani, hogy lehessen mit számon kérni a képviselõség alatt és a 4 év lejártával.
És az nem baj, ha nincs több diplomájuk, nyelvvizsgájuk sem kell hogy legyen, elég, ha beszélnek 1-2 idegen nyelvet társalgási szinten. Tudok én olyant, akinek van nyelvvizsgája, de nem nagyon mer megszólalni.

Hulia 2010.08.16 13:37
Kedves Margó!

Ugyan nézze már meg, hogy a p.asszonynak milyen iskolai végzettsége van, ne a tanítói v. a tanári diplomán lovagoljon.
Szerintem a politikai hovatartozás is teljesen mindegy, lényeg, hogy tisztességes és becsületes legyen aki polgármesternek jelölteti magát. Ne az anyagi oldala vonzza a jelölteket.
Felháborító már ez a baloldali - jobboldali hovatartozás vita.

Marton Béla 2010.08.13 13:19
Kedves Margó!

Megtisztel figyelmével, s köszönöm a kérdéseit. Bármennyen is állítanak valamit, az nem biztos, hogy úgy is van.
1990 elõtt tagja voltam az MSZMP-nek, de tisztséget nem töltöttem be.
Jelenleg az MSZP-nek vagyok a tagja, mint egyszerû tag, funkció nélkül. Nem kívánok pártszínekben politizálni, mert ennek ezen a szinten nincsen jelentõsége. No meg az értékek nagyon keverednek a jobb és a baloldalon, sokszor összemosódnak.
Jól látja, hogy nincsen tanári diplomám, de ezt senki nem is állította. Ha ennek megléte fontos Önnek, akkor tájékoztatom, hogy semmi különbség nincsen a tanítói és a tanári diploma között sem végzettséget, sem fizetési besorolást illetõen. Talán annyi a különbség mégis, hogy a tanár 1-2 szak tanítására kap diplomát, míg a tanító az alsós tantárgyak mindegyikére. Sajnos –mint az Ön gondolatából is sejlik-, még mindig az a közvélekedés, hogy a tanító kevesebb, mint egy tanár. Ez nem így van, csak más korosztályt tanítanak. Ha ezt a logikát folytatnánk, akkor egy gyermekorvos kevesebb egy másik orvosnál csupán azért, mert kisebbeket gyógyít. Természetesen sem ez, sem az nem igaz.
A NIKE FAK elnöke sosem voltam, talán keveri a FAK-kal. A FAK elnöke voltam. Ezt nem büszkeségbõl írtam, nem dicsekvésbõl, pusztán tényként. A FAK a NIKE FAK utódja, de a névadó Nitrokémia kivált a fõ szponzorok közül, így lett a közgyûlés döntése szerint az eredeti, név a Fûzfõi Atlétikai Klub.

A FAK élén eltöltött utolsó 4 évben az önkormányzat elvonta a korábbi támogatás közel 2/3-ad részét, s a sport e szintjén szponzorok nem hemzsegnek. Eredmény, hogy egyáltalán nem szûnt meg az egyesület. Igaza van, siralmas állapotban van a sportélet is Fûzfõn. Sajnos azon a felfogáson kell változtatni a városvezetés fejében, hogy aki sportolni akar, fizesse is meg.

Kérem, olvassa el a sportról szóló blogomat. Ebben errõl is szó esik. http://sikeresbalatonfuzfoert.blog.hu/

Jól gondolja, a városvezetés nem egyenlõ az iskolavezetéssel. Talán feltételezi rólam, hogy ezt magam is tudom. De köszönöm a felvetését. Talán azért 14 évi vezetõi munka ad egy ici-pici alapot. Sõt, én még tanultam is vezetéselméletet, dolgozatokat írtam belõle, s jelesre vizsgáztam is belõle.
A bemutatkozásom ezen része egy önéletrajz, amibõl természetesen az tûnik ki, hogy az iskola körül töltöttem el a legtöbb idõt, így nem is épülhet másra.
Rendszerezem a terveket, elképzeléseket, amelyek konkrétak. Hamarosan megjelennek a honlapon is, de tömöríteni kell õket, hogy itt is érthetõ legyen.
Persze ezek megvalósulását sok minden befolyásolhatja.
Egyébként hét alkalommal lesz alkalma az érdeklõdõknek lakossági fórumon találkozni a programmal, interaktívan alakulhat az majd az elhangzottak alapján.
Én nem URALKODÓ, hanem SZOLGÁLÓ polgármester kívánok lenni. A települést szolgálni. Nem a befektetõket, ügyeskedõket! Én szolgálatra jelentkezem, s remélem, ezt elfogadja a közösség. Ha mást talál arra alkalmasabbnak, azt is el kell fogadni.
Sikerre nem csak nekem, hanem a településnek is szüksége van.

Tisztelettel üdvözlöm: Marton Béla

Margó 2010.08.13 09:08
Kedves Marton Béla!

"Közéleti, szakmai szervezeti tagságok, funkciók" pontjában kiváncsi lennék az 1990 elõtti idõszakra is, mivel sokan azt állítják,hogy ön MSZMP tag volt nem is akármilyen posztban.
Nem tudom ebbõl mi igaz, ha így van és errõl mélyen hallgat, akkor ön nem egy megbízható ember.
Kérem adjon választ arra a kérdésemre, ha már nyíltan bemutatkozik mint esetleges jelölt; Milyen szerepet töltött be a pártban?
Látom azt is, hogy önnek nincsen tanári diplomája sem.
Úgy gondolom a városvezetés nem azonosítható össze egy iskola vezetésével.
Ennek ellenére bemutatkozása javarésze arra épül.
Azt írja a Nike Fak elnöke volt évekig.
Erre nem lennék büszke az ön helyében, látván azt, hogyan ment tönkre a sportélet Balatonfûzfõn.
Amennyiben megválasztanák mint polgármestert ugyanígy járna a város is? Nagyon rossz az ajánló levele, ami alapján bizalmat akar szerezni tõlünk.
Kíváncsian várom céljait és terveit, illetve leírást arról miként szeretné majd azokat megvalósítani.
Bízom benne amit egy felhasználó már megírt, hogy nem csak üres sablon szöveg lesz a programja. Egyébként sok sikert!
Üdvözlettel: MargóMarton Béla 2010.08.13 00:24
Tisztelt Fórumozók!

Elfogadva és mgfogadva az ismrõseim tanácsait, nem csak a blogomban, hanem itt is bemutatkozom.
Kezdem az önéletrajzzal, majd késõbb jövök a célokkal, elképzelésekkel.

Ezek hosszabbak, ezért elõre is elnézést kérek.

Szakmai önéletrajz

Személyes adatok:

Név: Marton Béla
Szül.hely, idõ: Pápa, 1955. 12. 05.
Lakcím: 8175 Balatonfûzfõ, Árok u. 3.
Telefon: 06-88-450-216
Mobil: 06-20-911-2091

Munkahely: Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
8184 Balatonfûzfõ, Irinyi u. 2.
Telefon: +36-88-586-090
Elektromos levél: irinyi@irinyi-bfuzfo.sulinet.hu
Honlap: www.fuzfosuli.hu

Levelezési cím: 8175 Balatonfûzfõ, Árok u.3 .
Elektromos levél: beca@vnet.hu

Tanulmányok:

1970-1974: Türr István Gimnázium, Pápa
1974-1977: Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola, Gyõr
tanító szak, népmûvelõ speciális kollégium
1994-1996: Budapesti Mûszaki Egyetem
közoktatás vezetõi pedagógus szakvizsga
1995-1996: BME Közoktatási szakértõ mentor

Egyéb végzettségek:

? Tanítók komplex továbbképzése
? KRESZ szakoktató
? Gépjármûvezetés elméleti és gyakorlati szakoktató
? Utánképzési foglalkozásvezetõ
? Könyvtáros
? Kooperatív tanulási módszerek
? Digitális táblaoktató
? EU-s projektíró ,Budapesti Kommunikációs Fõiskola
? Projektmenedzseri ismeretek vezetõknek


Szakmai pályafutás

1977-1978: napközis nevelõ Kertvárosi Általános Iskola, Pápa
1978-1993: tanító Jókai Mór Általános Iskola, Balatonfûzfõ
1993-2007: igazgató Jókai Mór Általános Iskola, Balatonfûzfõ
2007- tanító Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Érdeklõdési területek:
– a testnevelés személyiségfejlesztõ hatása
– az iskola környezetfejlesztõ hatása

Szakmai tapasztalatok:

1987: tanítók intenzív továbbképzése
1988: a színes rudak alkalmazásának lehetõségei az alsó tagozatos matematika oktatásban
1979-1994: községi könyvtáros, klubkönyvtárvezetõ
1987-1989: gépjármûvezetés gyakorlati oktató
1987- KRESZ elméleti oktató
1991- utánképzés foglalkozásvezetõ a bevont jogosítványosok részére
1995- egyéni vállalkozó
2004- a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium pályázataival kapcsolatos általános ifjúsági szakértõ, infrastruktúra szakértõ, határon túli ifjúsági szakértõ

A kistérség baleset-megelõzési bizottság tagjaként dolgozom. Alapító tagja vagyok balatonfûzfõi Polgárõr Egyesületnek.

Jogosítvány: A és B kategória, PÁV II.


Közéleti, szakmai szervezeti tagságok, funkciók:

1990- települési önkormányzati képviselõ, bizottsági elnök
1993- a Fûzfõgyártelepért Egyesület vezetõségi tagja
a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének tagja
1998-2002: Közoktatási Szakértõk Országos Egyesületének Veszprém megyei Tagozat titkára
2001- 2010. a Fûzfõi Atlétikai Klub elnöke
2002- KÖSZE Veszprém megyei Tagozat elnöke
2002- Magyar Pedagógiai Társaság tagja
a Balatonfûzfõi Hírlap szerkesztõ bizottságának tagja voltam 2006-ig.


Egyéb információk:

? német nyelv társalgási szintû ismerete
? jó szervezõ képesség – több társadalmi szervezet ezért is kért fel közremûködésre
? kitartás, konfliktustûrõ-, kezelõ képesség, alkalmazkodás a megváltozott igényekhez – ezek a munkában és a sportban fejlõdtek ki, Amatõr hosszútávfutóként 12 nagy maratonit, több száz fél maratonit lefutottam. Ez is fejlesztette az önismeretet és a kitartást
? felhasználói szinten használom a számítógépet.
? az interaktív táblák oktatási módszertanát tanultam, kezelésük elsajátítására tanfolyamot végeztem az egyik táblaforgalmazónál – az oktatás során tudom használni a digitális tananyagot
? motiváltság, a kihívás elfogadása, kreativitás, problémaérzékenység

Családomról:

Feleségem Marton Béláné tanító. Három gyermekem van. Balázs 30 éves hajóépítõ; András 23 éves a Pannon Egyetem hallgatója; Orsolya 22 éves fõiskolai hallgató. Mindhárman felsõfokon beszélik az angol nyelvet, remek sportolók.
Saját tulajdonú családi házban élünk.


Publikációk:


„Hass, alkoss, alapíts!” – az iskolaalapítás folyamatát mutatja be
/RAABE Kiadó, 1996. Tanári Létkérdések/


„Paragrafusvadászat” – a közoktatással kapcsolatos hatásköröket foglalja össze /RAABE Kiadó, 1997. Korszerû Iskolavezetés/
– folyamatos évenkénti frissítés


Kitüntetések:

1991. Az oktatási miniszter dicsérõ oklevele
2006. A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje
Ezüstözött Rendõrség Érme – a közlekedésbiztonság javítása érdekében kifejtett munkáért


2009. Polgárõr Érdemkereszt bronz fokozata


Egyéb eredmények:

Az országos közlekedési versenyen 3. helyezés
Több tanítványom többszörös megyei gyõztes a közlekedési versenyeken.

5. Generáció 2010.08.12 18:18
Balatonfûzfõnek azért nem lejet sétánya, mert bár legnagyobb balatonparti területtel rendelkezi ám az nem egybefüggõ, minden része magánkézben van.
Épp ezért soha nem is lesz sétány, ha mégis lesz akkor sem akkora mint bármely más balatonparti településen fent említett okok miatt.
KovácsP. megértette írásomat ön úgy látszik nem.
A probléma nem azzal van, ha valaki új.
Ezt nem írom le mégegyszer kérem olvasson figyelmesebben.
Szomorú, hogy önnel egyetemben sokan azt hiszik az ipar megszûntetése majd fellendülést hozhat.
Az ipar megszûnt, mégsem látom a fenenagy turizmus beindulását.
Profilt kellet volna váltani kérem szépen nem tönkretenni egy ilyen nagymúltú céget. Ön 28 éve fûzfõi mi családunk sõt jómagam, ennél jóval régebbi.
Ami nekünk eddig jó volt azt ne változtassa meg egy újonnan betelepült vagy ha nem tetszik neki ami itt van ne költözzön ide. Írom ezt azért amit már lentebb megírtam: Nem építõ jellegel történt az elmúlt évtizedekben semmi az újonnan betelepült emberek közremûködése miatt.
Ha ebben kételkedik vagy ezzel nem ért egyet kérem olvassa el egy kicsit Balatonfûzfõ történetét.
Itt minden az iparra épült, nem a lakossághoz hozták az ipart hanem fordítva .
Akinek nem tetszett nem kellett idejönnie.
Ha már egyszer ideköltözött akkor pedig alkalmazkodjon az itt lévõ dolgokhoz.
Ne akarjon rossz irányú változtatásokat.
Építõ jelleggel itt nem történt semmi az elmúlt évtizedekben.
Nincsen Körzeti megbízottunk nincsen szakrendelésünk olyan mint volt, nincsen orvosi ügyelet, nincsenek munkahelyek, sportpályánk programjai megszûntek, ehylett eladtak mindent amit lehetett, oylan emberek kedves Bazsi akik magasról tesznek ránk, azokra akik 5. generáció óta itt élnek.
Szavazzunk meg bárkit nem az a lényeg honnan jött, hanem az hogy építsen ne romboljon.
Tudod ez olyan mintha lenne egy új szomszédod aki megmondja mit csinálj miközben te 28 éve laksz ugyanott, annak örülnél ha a teházad elõtt is füvet nyírna és sepregetne, vagy havat lapátolna de annak kevésbé ha kivágná a házad elõtt általad ültetett fát, mert neki tüzelõ kell és amúgy sem jön be tõle a fény.

Ugye értjük egymást?

Üdv.

ui.: Történelem tudásunk vajmi keveset ér, ha azokat tankönyvekbõl vesszük, elég megnézned egy mai 8.-os történelem könyvét, a rendszerváltásról nem igazán azt írják amit megéltünk, sõt te is megéltél.

Bazsi 2010.08.12 16:51
Kedves 5. Generáció !
Meglettem szólítva (mint kisiskolás),tehát, reagálnom kell. Köszönöm a kioktatást. 28 éve élek Fûzfõn, megértem egysmást. Néha úgy érzem, tisztán látok.Történelmi ismereteim elég tágak. Az általam leírtakban már többször említettem, hogy Balatonfûzfõ jelen helyzetének okait a múltban kell keresni, de természetesen a jelenlegi vezetés is "rátett egy lapáttal". Amíg, egy Balaton-parti városban a lakosság, és a vezetés nem látja be, hogy véget kéne vetni az ipari múltnak, addig itt gyökeres változásról nem lehet beszélni.Olyan emberekbõl álló városvezetésre van szükség, akik a környezõ települések "mintájára" fejlesztik a városképet ,nem pedig környezetidegen beruházásokat támogatnak, illetve lobbiznak érdekükben. A környezõ parti települések közül, kizárólag Fûzfõn nincs bárki által látogatható szabad sétány, ami elég nagy szégyen, pedig hosszú évtizedeken keresztül lett volna lehetõség ennek megépítésére. De nem történt meg. Minden településen védik a Balaton partra oly jellemzõ fasorokat,-nálunk egészséges fákat vágnak ki, mert valakinek nem tetszik, hogy két hétig hullatják virágukat. Szégyen. Itt most nem az a kérdés, hogy "betelepült" vagy hogy hányadik generációból származó az új polgármester ,hanem az hogy saját érdekeit figyelmen kívül hagyva, a város, és a lakosság érdekében végezze munkáját. Ezáltal Fûzfõ is felzárkózhatna a Balaton-parti városok színvonalához.

KovácsP 2010.08.12 16:31
Remélem lesz alkalmad kellemesen csalódni!
Nem szerettelek volna megbántani, tényleg!
Üdv.

5. Generáció 2010.08.12 16:23
Kedves KovácsP.!

Kérlek figyelmesebben olvasd el amit írtam mielõtt belém kötnél, mert ez is abban van:

"Ha munkája építõ jellegû annak aki új, akkor felõlem válasszuk meg, mert nem vagyok semmi jónak elrontója. Ám az elmúlt évtizedek tapasztalatai nem azt mutatják, hogy bárki is tett volna Fûzfõért.
Sokkal inkább azt, hogy lehetõséget láttak benne saját meggazdagodásukra az itt élõk semmibevétele mellett."


Köszönöm, Üdv.

KovácsP 2010.08.12 16:03
5. Generációnak:

"Nyilván vagy annyira intelligens, hogy megértsd miért nem szeretnénk újonnan betelepült embereket.

Azért, mert nem az õ kényük kedvük szerint akarunk élni hanem úgy ahogy mi szeretnénk.
Nekem elhiheted.
Az 5. generációs névválasztásom nem véletlen
Lassan 6.
Ki mondhatja ezt el magáról még itt Fûzfõn?"

Hát nagy szerencsénk, hogy annak idején nem így gondolkodtak nagyjaink. Vajon hogyan alakult volna történelmünk, ha Kossuth Monokon, Petõfi Kiskõrösön, Széchenyi Bécsben vagy mondjuk Bem apó Lengyelországban várja-várja, hogy végre elmondhassa magáról: én itt már az 5. generációt képviselem, mindjárt a hatodikat. Persze Petõfi akkor megérhette volna a tisztes öregkort, így meg hõsi halált halt a szabadságért. Szóval lehet valami abban, amit írsz. Még jó, hogy ezt õk nem tudták!5. Generáció 2010.08.12 14:39
Kedves Bazsi!

Nem kapcsolódik szorosan a témához, de mivel megemlítetted a világháború utáni és az amerikai példát ezért gondoltam hozzászólok kommentedhez.

Hogy miért nem szeretnénk ha egy újonnan bevándorló irányítaná a várost?

Amerika történelme cirka 500 éves. 1492 ben fedezték fel ugyebár. Habár nem kellett felfedezni mivel mindig is létezett, ki tudja milyen néven.

Indiánok lakták akik ma rezervátumokba vannak kényszerítve.

Európai bûnözõk, fõként britek alapították az államokat öldökléssel fosztogatással.
Egy szabadkõmûves csoport.
Nem nehéz nyomonkövetni hiszen fizetõeszközükben a dollárban minden benne van.
A múltjuk, jelenük és jövõjük. Az interneten megtalálható bárhol.
Érdekes hogy miért "skót duda" (brit szigeteki vonulat) hangzik fel minden egyes hivatalos személy temetésén.
Érdekes a polgárháború kiindulópontja is a kisemizett bányászokból álló csoportok és az egyszerû nem angliából való telepesek leölése.

Idegen államból érkezõ emberek kineveztek maguknak egy új birodalmat amit ármányal, terrorral, ljassággal konspirációval birtokolnak a mai napig.
A szabadnak mondott amerika valóban szabad- e?
A demokrácia mint olyan létezhet-e? Hiszen azt mondja ki mindent lehet amit szabad. Ez eléggé diktatórikus nemdebár?
Ha mindent lehetne, és szabadna is akkor pedig anarchia lenne aminek bölcsõje a liberalizmus.

Ez sem jó.
Sajátos értelmezést kapott az elmúlt évezredek során a szabadság.

Olyan ország vagy állam akar irányítani akik semmibe veszik a történelmet a kultúrát.
Hol vannak õk Egyiptomhoz, Görögországhoz, Kínához? (Most nem a gagyi termékeikrõl beszélek hanem császárság, selyem, lõpor, harcmûvészet)

Ezeket az államokat ma amerika irányítja egy olyan ország mely bûnözõk szövetségébõl alakult mások eltaposása és rabságba kényszerítése által.

Jackie Chan filmjei a legjobb példák, hiszen burkoltan közvetítik a brit gyarmatosítok "munkásságát", hogy milyen módszerekkel zsákmányoltak ki népeket.

Délafrikában ma brit kézben van az összes gyémántbánya, Nigériában öldöklik egymást az emberek miközben millió tonna szám bányásznak ki olajat britek, errõl persze hallgat a világ.

Nem tudom érzékeled-e a hasonlatot.

Ma olyan emberek kezében van a fûzfõi karsztrendszer akik csak bevándoroltak ide és alig 20 év leforgása alatt eladtak mindent.

Nem csoda hát, hogy nem bíznak az emberek újonnan ideérkezett emberekben. akik csak meggazdagodás lehetõségét látják fûzfõben úgy hogy közben átgázolnak a lakosságon és eltaposnak mindenkit.

Sajnos ezek tények. Nem az új jelölteket minõsítem csak próbáltam megértetni veled miért nem akarok és akarunk teret engedni "idegeneknek".

A brit sziget ma tele van indiaival ez kárpótlás a gyarmatosításért és elszegényedésért. Ott nem kell nekik adót fizetni házat kapnak üzéleteket és mindent amire szükségük van.
A kasztrendszer kialakításáért szintén britek felelõsek.

Franciaország ugyanezt csinálja miért van ennyi néger ott szerinted?
Kárpótlásként beengedik õket , mert hazájukban mint Pl Nigéria, Szudán, Algéria, Madagaszkár Britek által pénzelt légió "rendet" tart fent.
Ha lázada néger, hogy elveszik ami az õ földjén van. Arany, Olaj, Gyémánt, kezdõdik a rendfenntartásnak álcázott öldöklés és egymásnak uszítás.
Afrika Térképészetileg is elég érdekes. Mivel britek felosztották egymás között olyan mint egy négyzetrácsos füzet.
Képzeld el, hogy geotermikus forrást találsz a kertedben. Jön valaki aki elüldöz házadból a földeden található javakért marakodhatsz a szomszéddal mert elveszik a telked egy részét és a szomszédéból kapsz egy darabot.
Soha nem nyugodna bele sem õ sem te.

Miközben ki vagytok semmizve mindketten.
Írtam a szegény embert az ág is húzza címû topicba a vízdíjról.

Nyilván vagy annyira intelligens, hogy megértsd miért nem szeretnénk újonnan betelepült embereket.

Azért, mert nem az õ kényük kedvük szerint akarunk élni hanem úgy ahogy mi szeretnénk.
Nekem elhiheted.
Az 5. generációs névválasztásom nem véletlen
Lassan 6.
Ki mondhatja ezt el magáról még itt Fûzfõn?

Ha munkája építõ jellegû annak aki új, akkor felõlem válasszuk meg, mert nem vagyok semmi jónak elrontója. Ám az elmúlt évtizedek tapasztalatai nem azt mutatják, hogy bárki is tett volna Fûzfõért.
Sokkal inkább azt, hogy lehetõséget láttak benne saját meggazdagodásukra az itt élõk semmibevétele mellett.

Bizony rendkivûl fáj amikor azt mondják a gyártelepieknek, meg volt mindenük és miért sírunk.
Pont ezért, mert a cél az kellett volna, hogy legyen; felemeljük a többi településrészt is arra a szintre nem pedig tönkretesszük azt ami jó.
Irígység szítása, egymásra mutogatás, gyári bûz miatti vagdalkozások olyan emberek részérõl akik 40 évet dolgoztak le abban a gyárban amit szidnak.

Ma sem munka, sem turizmus, sem jövõkép.

Ilyenek voltunk 20 éve is?


KovácsP 2010.08.12 14:26
Én meg Széchenyit vagy Kossuthot, de sajna õk sem indulnak. Persze, ha ajánlani tudnának valakit, azon azért elgondolkodnék.

5. Generáció 2010.08.12 09:42
Kedves Katóka!

Kérem ne tegye manipulatívvá kommentemet.
Konkrét személyekre kért javaslatot egy hozzászoló, ezért írtam le az általam erre a posztra tökéletesnek vélt két urat. Tudom jól, hogy nem indulnak a választásokon a lentebb említettek.
Én, személy szerint mégis õket szeretném látni nem pedig azt; ( teljesen mindegy, hogy kit) akit favorizálnak. Amennyiben másvalakkeit szerettem volna akkor õket írom ide.

Üdv.


Katóka 2010.08.11 11:51
Tisztelt 5. Generáció!

Az Ön által leírtakkal nagyrészt egyetértek. De az említett urak tudtommal nem kívánnak indulni a választásokon, talán valóban elegük lett a helyi politikából. Viszont Dezsõ Gábor információim szerint támogatja és segíti is Mézes József polgármesterré jelölését, miután megismerte programját. Azt a programot, amit még csak ezután fog eljuttatni a lakossághoz. A rövid bemutatkozása juthatott csak el ezidáig Önökhöz. Ezt itt a fórumon is megírta. Meg azt is, hogy a választási lakossági fórumokon is találkozhatnak vele, persze csak azok, akik valóban kíváncsiak arra, hogy mit is szeretne, s nem anélkül kritizálják a személyét. Persze a többi jelöltet is meg kell hallgatni, addig nem túl sportszerû vagdalkozni.
Mosolygós, szép napot mindenkinek!

5. Generáció 2010.08.11 10:37
Én nagyon szeretném ha Soltész Ferenc és Dezsõ Gábor indulna és be is kerülne. A tisztesség jó példái õk ketten. Ilyen emberekre lenne szükség az önkormányzatnál, mivel õk kilépésükkel bizonyították anno, hogy nem asszisztálnak a rengeteg aljas dologhoz.
Építõ jellegû munkájukat sorra fúrták olyan emberek akiknek céljuk csak saját zsebük teletömködése a mérhetetlen hatalomvágy és karrierista jövöjûk felépítése volt.

Hiszek abban, ha olyan emberek vezetnék városunkat mint õk utólérhetnénk és végre le is körõzhetnénk a szomszédos településeket.

Moderálási elvek miatt azt már nem írhatom meg kit és miért nem szeretnék többé a képviselõk k&oum